Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Carte tipărită abolut GRATUITă
- Ediția nr. 21 în limba Oromo

 


Walitti Dhufeenya Tajaajila Yesuusiifi Tajaajila Yohaannis Cuuphaa Akka Wangeelota Afuran Keessatti Galmaa'ee Jiruutti

 

Yaadachiisa

Kitaabni kun waa'ee barbaachisummaa tajaajila Yohaannis Cuuphaa cimsee kan dubbatuu dha

Ibsa

Macaafni Kakuu Haaraa wangeelota afuran, isaanis; wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis. Wangeela afuran kun tajaajila Yohaannis cuuphaa tajaajila Yohaannis cuuphaatiin eegalu. Otoo tajaajila Yohaannis cuuphaa hin hubatin tajaajila Yesuus Kiristoosiin nan beeka jechuun hin dandaa'amu. Yoo akkas ta'e, "Tajaajilli Yohaannis cuuphaa wangeelota keessatti galmaa'ee jiru baayyee barbaachisaa dha?" jennee ofii keenya gaafachuu qabna.Yesuus Yohaannis ilaalchisee, "Yoo fudhattaniif Eliyaas inni ni dhufa jedhame isa kana" jedhee warra kaanitti dubbateera (Maatewos 11:14). Yohaannis cuuphaan hojii addaa lafa kana irratti hojjechuudhaaf Waaqayyo biraa kan ergamee dha. Yesuusis, Mootummaan Samii bara Yohaannis cuuphaatii jalqabee hanga ammaatti humnaan dhiibachaa jira; Namoonni dhiibatanis humnaan mootummaa sana argatu (Maatewos 11:12). Dhugaa nuti beekuu qabnu, Yohaannis cuuphaan lafa kana irratti akka dhalatee fi yeroo inni Yesuusiin cuuphee cubbuun biyya gara Yesuusitti darbuu isaa ti. Haala kanaan Yesuus cubbuu biyya lafaa gara mataa isaatti fudhate. Waaqayyo namni tajaajila Yohaannis cuuphaa kanaa fi tajaajila Yesuus kennetti amanu akka isaan dhiifama cubbuu argatan godhe. Wangeelli Maatewos 11: 12-14 dhugaa kana kan ibsuu dha. Wangeelli bishaaniifi Hafuuraa dhugaa ta'uu isaa hubanneerra? Dhugaa ta'uu isaa hubannee yoo fudhanne, tajaajilli Yohaannisiifi Yesuus guutuu ta'uu isaa ni hubanna. Namoonni tajaajila Yohaannis cuuphaa hin hubanne wangeela bishaaniifi hafuuraa hubatanii jireenya dhugaa argachuu hin danda'u. Namoonni hedduun tajaajila Yohaannis cuuphaa cal'isuu isaaniitiifi iyyuu akka waan waan tokko dhabaniitti illee lakkaa'atanii hin ilaalan, Namoonni Yesuusitti amanneerra ofiin jedhan tokko-tokko iyyuu tajaajila Yohaannis cuuphaa kan cal'isanii taa'an hedduu dha. Kanaaf tajaajila Yohaannis cuuphaan namoota hedduutti bitaa galee jira. Sababiinsaa bara dheeraadhaaf kiristaanonni hedduun utuu hin beekin tajaajila Yohaannis cal'isanii jiraachaa turan waam ta'eef.


Maxxansiisaa irraa

Yesuus Kiristoos Yohaannisiin cuuphamee qajeelummaa hundumaa ilmaan namaaf akka raawwate wangeelli bishaaniifi Hafuuraa akka ibsu buukuu nu barbaachisa. Nuti kirisraanonni bara kanaa tajaajila Yohaannis cuuphaaa fi tajaajila Yesuus ilmaan namootaaf kennuu nu barbaachisa. Gara sagalee Waaqayyoo isa dhugaatti deebinee tajaajila Yohaannis cuuphaa beeknee fudhachuu nu barbaachisa. Tajaajila Yohaannis cuuphaa fi tajaajila Yesuusiin hubannee amantii dhugaa irratti ijaaramuu qabna. Akkuma kana gochaa, namni hundinuu Yesuus isa qajeelummaa hundumaa nuuf raawwate haa eeggatu. Amantii akkanaatiin fedha Waaqayyoo isa muda hin qabneef ni hojjenna.


  Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Free Christian Books
    Listă de carte tipărită
    Oromo ediția 21
 
 • Despre această carte
 •  
 • Tabela de conținut
 •     Despre serviciul de carte gratuită
      Cum să ceri cărți gratuite?
      ÎFP
  Vezi
  coș
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.