Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Carte tipărită abolut GRATUITă
- Ediția nr. 23 în limba Tagalogă

 

Ang Pagkakasala ng Tao at Ang Ganap na Kaligtasan ng Diyos
- Mga Sermon sa Genesis (II)

 

Mga Nilalaman

Panimula

1. Ang mga Pagpapalang Pinagkaloob ng Diyos sa Atin (Genesis 2:1-3)
2. Ang mga Kaisipan ng Sangkatauhan ay Tulad ng Hamog (Genesis 2:4-6)
3. Nakilala Natin si Jesu-Cristo na Ating Pakakasalang Lalaki (Genesis 2:21-25)
4. Ang Katotohanan ay Di-nagbabago Gaano man ang Dami ng mga Taong Magkakaila Nito (Genesis 3:1-4)
5. Ang Kasalanan ay Pumasok Dito sa Sanlibutan (Genesis 3:1-6)
6. Saan Natin Ibabatay ang Ating Pananampalataya? (Genesis 3:1-7)
7. Ang Kapangyarihan ng Pananampalataya sa Diyos (Genesis 3:1-7)
8. Malulupig Natin si Satanas sa Pamamagitan Lamang Ng Tunay na Pananampalataya (Genesis 3:1-7)
9. Dapat Tayong Magtagumpay sa Masamang Plano ni Satanas sa pamamagitan ng Pananalig sa Tunay na Ebanghelyo (Genesis 3:1-7)
10. Palaging Hanapin Lamang ang Pakinabang ng Diyos (Genesis 3:1-24)
11. Ang Ating mga Kasalanan ay Nahugasan sa pamamagitan ng Pananalig sa Tunay na Ebanghelyo (Genesis 3:8-10)
12. Dapat Tayong Mabuhay Ayon sa mga Hangarin ng Banal na Espiritu (Genesis 3:8-17)
13. Ano ang Tunay na Kabutihan at Ano ang Tunay na Kasamaan? (Genesis 3:10-24)
14. Ang Kalooban ng Diyos (Genesis 3:13-24)
15. Para Kanino Tayo Dapat Mabuhay? (Genesis 3:17-21)


  Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Free Christian Books
    Listă de carte tipărită
    Tagalogă ediția 23
 
 • Despre această carte
 •  
 • Tabela de conținut
 •     Despre serviciul de carte gratuită
      Cum să ceri cărți gratuite?
      ÎFP
  Vezi
  coș
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.