Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  POMOC

 

Ako sa zaregistrovať za nášho partnera

Stať sa naším partnerom znamená, že pracujete s Misiou nového života, aby ste šírili evanjelium vo svojej krajine. Preto musíme podrobne preskúmať a posúdiť vašu vieru a keď budete schválený, musíte s nami spolupracovať v našom literárnom misionárskom diele vo vzťahu plnom dôvery.

Ak sa chcete zaregistrovať ako partner Misie nového života, mali by ste sa riadiť nasledovnými krokmi:

 1. Najprv si musíte prečítať kresťanské knihy (v tlačenej alebo elektronickej podobe), ktoré Misia nového života poskytuje zadarmo; musíte poznať celý ich obsah a veriť voň.

 2. Musíte súhlasiť s podmienkami dohody ustanovené Misiou nového života. Ak si chcete prezrieť podmienky dohody pre každý jeden Partnerský typ, kliknite na odkazy dolu.

  - Podmienky dohody pre distributérov
  - Podmienky dohody pre prekladateľov a korektorov
  - Podmienky dohody pre distributérov a prekladateľov

 3. Musíte pravdivo vyplniť a odoslať registračný formulár Misie nového života za člena.

  Budúci žiadatelia nám musia poskytnúť svoju emailovú adresu, presnú poštovú adresu a presné odpovede na tri otázky, ktoré im položí Misia nového života. Všetky tieto materiály budú pre nás veľkou pomocou pri určení toho, či ste, alebo nie ste vhodný na to, aby ste sa stali naším partnerom.

 4. Náš manažment partnerstva preskúma vašu registráciu za člena a najneskôr do 10-ich dní budete prostredníctvom emailu informovaný o tom, či ste boli schválený za partnera.Vyhlásenie distributéra

 1. Distributéri kníh sa musia usilovať čo najviac ako dobrovoľní distributéri kníh zadarmo Misie nového života, súhlasiac s tým, že evanjelium o vode a Duchu je pravdivé biblické evanjelium.

 2. Distributéri kníh musia v dobrej viere rozdávať knihy Misie nového života dušiam vo svojom okolí úplne zadarmo a nesmú ich predávať za žiadnych okolností.

 3. Distributéri kníh nemôžu Misiu nového života žiadať o náhradu nákladov vyplývajúcich z colných taríf, ani iných nákladov spojených s distribúciou kníh.


Vyhlásenie prekladateľa/korektora

 1. Preložím/skorigujem série kresťanských kníh Paula C. Jonga do môjho materinského jazyka, súhlasiac s tým, že evanjelium o vode a Duchu je pravdivé biblické evanjelium.

 2. Pre preklade/korektúre textu nebudem skracovať obsah, ani k nemu pridávať vlastné myšlienky.

 3. Knihu(y) preložím/skorigujem presne podľa návodu a preklad odovzdám v náležitej forme v súlade s vopred dohodnutým termínom.

 

Vyhlásenie distributéra/prekladateľa

 1. Budem sa usilovať čo najviac ako dobrovoľný distributér kníh Misie nového života, ktoré sú zadarmo, súhlasiac s tým, že evanjelium o vode a Duchu je pravdivé biblické evanjelium.

 2. Budem v dobrej viere rozdávať knihy Misie nového života dušia m vo svojom okolí úplne zadarmo a za žiadnych okolností ich nebudem predávať.

 3. Nebudem žiadať Misiu nového života o náhradu ďalších nákladov vyplývajúcich z colných taríf, ani iných nákladov spojených s mojou distribučnou činnosťou.

 4. Preložím/skorigujem série kresťanských kníh Paula C. Jonga do môjho materinského jazyka, súhlasiac s tým, že evanjelium o vode a Duchu je pravdivé biblické evanjelium.

 5. Pri preklade/korektúre textu nebudem skracovať obsah, ani k nemu pridávať vlastné myšlienky.

 6. Knihu(y) preložím/skorigujem presne podľa Vášho návodu a preklad odovzdám v náležitej forme v súlade s vopred dohodnutým termínom.

 7. Okrem pôvodne dohodnutej sumy za preklad nebudem žiadať žiadnu ďalšiu kopenzáciu.


Späť na stránku pomoci


  Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.