Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  POMOC

 

Ako zmeni?Partnersk?inform?ie

  1. Najprv vst?te do Partnerskej z?y.
  2. Kliknite na "Zmeni??aje" v spodnej ?sti prvej strany, ktor? sa objav? ke?vst?ite.
  3. Potom sa objav?formul?, aby ste zmenili ?ensk??aje. Všetky ?aje okrem v?ho ID m?ete zmeni? Presved?e sa, pros?, ? ste vyplnili všetky požadovan?kol?ky.
  4. Vami pozmenen??aje bud?uložen? ke?stlačíte "Odosla?, ak ste vykonali potrebn?zmeny.
  5. Ak nechcete svoje ?aje meni? kliknite na "Zruši?.


Zmena hesla

Najprv vst?te do Partnerskej z?y, aby ste si zmenili heslo. Kliknite na "Zmeni?heslo" v spodnej ?sti Partnerskej z?y a potom si m?ete svoje heslo zmeni?

  1. Najprv uve?e heslo, ktor?ste používali predt?.
  2. Uve?e svoje nov?heslo.
  3. Potvr?e svoje nov?heslo.
  4. Ke?kliknete na "Odosla?, vaše heslo bude zmenen?a odteraz budete používa?nov?heslo.


Ako vyst?i?z partnerstva

Ak chcete vyst?i?z partnerstva, kontaktujte, pros?, Manažment partnerstva Misie nov?o života priamo prostredn?tvom emailu. Najnesk? do desiatich dn?spracujeme vaše vyst?enie z partnerstva.

Manažment partnerstva Misie nov?o života: newlife7@bjnewlife.org


Sp? na str?ku pomoci


  Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.