Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
 Kresťanské knihy zadarmo

 

Dobrý deň. Vitajte v Misii nového života. (The New Life Mission)

Každému návštevníkovi poskytneme série kresťanských kníh Paula C. Jonga úplne ZADARMO.

Máte záujem o výtlačky kníh zo sérií kresťanských kníh Paula C. Jonga?

Ak áno, neváhajte, prezrite si ich teraz a požiadajte o výtlačok zo série týchto kníh ZADARMO! Naraz môžete požiadať o jeden výtlačok knihy, a to maximálne dvoch titulov.

Misia nového života pôsobí preto, aby prostredníctvom literatúry na celom svete šírila Evanjelium o vode a duchu. Tým, že našu webovú stránku predstavíte niekomu zo svojho okolia, aby si dotyčný mohol zadarmo objednať kresťanské knihy alebo (si zadarmo stiahnuť kresťanské e-knihy), sa stanete cenným spoluúčastníkom v službe Bohu pri šírení Evanjelia o vode a duchu.


Série kresťanských kníh Paula C. Jonga sú nasledovné:

Séria 1
Naozaj si sa znovuzrodil z vody a Ducha?
Séria 2
Návrat k evanjeliu o vode a Duchu
Séria 3
Bezpečná cesta ako dostanete Ducha Svätého
Séria 4
Aká viera nás vedie k Božej spravodlivosti? (I)
- Kázne Paula C. Jonga o Liste apoštola Pavla Rímskym
Séria 5
Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (II)
- Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym
Séria 6
Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (II)
- Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym
Séria 7
Prichádza vek Antikrista, mučeníctva, nanebovzatia a Tisícročného kráľovstva? (I)
- Komentáre a kázne o Knihe Zjavenia Jána
Séria 8
Prichádza vek Antikrista, mučeníctva, nanebovzatia a Tisícročného kráľovstva? (II)
- Komentáre a kázne o Knihe Zjavenia Jána
Séria 9
Svätostánok Podrobný portrét Ježiša Krista (I)
Séria 10
Svätostánok Podrobný portrét Ježiša Krista (II)
Séria 11
Základné princípy Krista
- viera vyznania apoštolov
Séria 12
Série duchovného rastu Paula C. Jonga 1
- Evanjelium Matúša (1)
Séria 13
Série duchovného rastu Paula C. Jonga 2
- Evanjelium Matúša (II)
Séria 14
Série duchovného rastu Paula C. Jonga 3
- Prvá epištola Jána /I/
Séria 15
Série duchovného rastu Paula C. Jonga 4
- Prvá epištola Jána /II/
   

*. Niektoré knihy si nemôžete objednať, pretože sú v procese prekladu.Nájdite knihy Paula C. Jonga v tlačenej podobe vo svojom vlastnom jazyku.


Go Direct :   
španielčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
portugalčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
francúzština
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 65 ]
nemčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
ruština
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 30 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]
indonézčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 11 ][ 12 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]


Afrikaans
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
albánčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Amharic
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 17 ][ 18 ][ 21 ][ 35 ]
arabčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 19 ][ 21 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 29 ][ 33 ][ 34 ][ 44 ]
Armenian
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ]
Asante
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Bemba
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 9 ]
bengálčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]
Bulharčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
barmčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Cebuano
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
Chichewa
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ]
čínština
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 53 ]
chorvátčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
čeština
Séria [ 1 ][ 3 ]
dánčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 9 ]
Dioula
Séria [ 1 ]
holandčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]
Angličtina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Fongbe
Séria [ 1 ]
Gruzínčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Gikuyu
Séria [ 1 ]
gréčtina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 35 ]
Gujarati
Séria [ 1 ]
Hakha-Chin
Séria [ 1 ][ 2 ]
hebrejčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
hindi
Séria [ 1 ][ 2 ]
maďarčina
Séria [ 1 ][ 3 ][ 5 ]
Ilonggo
Séria [ 1 ]
perzština
Séria [ 1 ]
taliančina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
japončina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 12 ][ 13 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 26 ][ 33 ]
javanese
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Kannada
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 21 ]
kmérčina
Séria [ 11 ]
Kinyarwanda
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Kirghiz
Séria [ 1 ][ 2 ]
Kirundi
Séria [ 1 ]
Kisii
Séria [ 1 ][ 2 ]
Lotyština
Séria [ 1 ][ 2 ]
Luganda
Séria [ 1 ][ 2 ]
Luo
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Macedonian
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Madi
Séria [ 1 ][ 2 ]
malagasy
Séria [ 1 ]
malayalam
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Marathi
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Mizo
Séria [ 1 ][ 2 ]
mongolčina
Séria [ 1 ]
nepálčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Oriya
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Oromo
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ]
poľština
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]
Punjabi
Séria [ 1 ][ 2 ]
rumunčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]
Serbian
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 16 ]
Shona
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Sindhi
Séria [ 1 ][ 2 ]
slovenčina
Séria [ 1 ][ 5 ]
chorvátčina
Séria [ 1 ]
Swahili
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ][ 35 ]
švédčtina
Séria [ 1 ]
tagalog
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]
aj na Tajvane
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 9 ][ 11 ]
Tamil
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 44 ][ 45 ][ 51 ][ 53 ][ 56 ]
Teddim
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Telugu
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
thajčina
Séria [ 1 ]
Tumbuka
Séria [ 1 ]
turečtina
Séria [ 1 ]
Ukrajinčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]
Urdu
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]
Vaiphei
Séria [ 1 ][ 2 ]
vietnamčina
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 11 ][ 19 ]
Zou
Séria [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]


  Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Free Christian Books
    Zoznam kníh v tlačenej podobe
    O poskytovaní kníh zadarmo
    Ako požiadať o knihy zadarmo
    FAQ
Prehľadný
kôš

   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.