Macedonian 1

  • ㆍISBN : 8983141344
  • ㆍPages : 415

Дали Cте Bие Hавистина Поново Pодени од Bода и Дух?

Paul C. Jong

Измеѓу многуте христијански книги, ова е првата книга на нашето време која го поучува евангелието на водата и Духот во стриктна согласност со Светото Писмо. Луѓето не можат да влезат во Царството Божјо без да бидат прво поново родени од вода и Дух. Да се биде поново роден значи грешникот да биде спасен од сите негови/нејзини доживотни гревови преку верата во крштевањето на Исус и крвта на Исус на Крсот. Ајде да веруваме во евангелието на водата и Духот и да влеземе во Царството Божјо како праведни кои се безгрев.

Audiolibros
undefined
Debido a COVID-19 y la interrupción del servicio de correo internacional,
hemos suspendido temporalmente nuestro "Servicio de Libros Impresos Gratis".
A la luz de esta situación no podemos enviarle los libros por correo en este momento.
Oren para que esta pandemia termine pronto y por la reanudación del servicio postal.