Greek 14

  • ㆍISBN : 9788928209286
  • ㆍPages : 356

Paul C. Jong Σειρά Πνευματικής Ανάπτυξης 3 - Η Πρώτη Επιστολή του Ιωάννη (I)

Paul C. Jong

Αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς, ο οποίος είναι Θεός και ο Σωτήρας, ήρθε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να λυτρώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, σώζεται από όλες τις αμαρτίες του και γίνεται παιδί του Θεού Πατέρα.

Η Πρώτη Επιστολή του Ιωάννη αναφέρει ότι ο Ιησούς, που είναι Θεός, ήρθε σε μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού Πατέρα. Με άλλα λόγια το βιβλίο τονίζει ως επί το πλείστον ότι ο Ιησούς είναι Θεός (Α~ Ιωάννου 5:20) και, συγκεκριμένα, μαρτυρεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στο κεφάλαιο 5.

Δεν πρέπει να διστάσουμε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και να Τον ακολουθήσουμε.

Audiolibros
undefined
Debido a COVID-19 y la interrupción del servicio de correo internacional,
hemos suspendido temporalmente nuestro "Servicio de Libros Impresos Gratis".
A la luz de esta situación no podemos enviarle los libros por correo en este momento.
Oren para que esta pandemia termine pronto y por la reanudación del servicio postal.