BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Galacjan

  • ISBN898314680X
  • Strony366

Polish 17

Kazania o Liście do Galacja - Od Cielesnego Obrzezania do Doktryny Pokuty (II)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 4
1. Nigdy Nie Zaznamy Śmierci, Otrzymawszy Życie Wieczne (List św. Pawła do Galacjan 4:1-11) 
2. Czy My z Wami Mamy Taką Wiarę jak Abraham? (List św. Pawła do Galacjan 4:12-31) 
3. Nie Powracajcie Ponownie do Bezsilnych i Nędznych Żywiołów Tego Świata (List św. Pawła do Galacjan 4:1-11) 
4. Jesteśmy Dziedzicami Bożymi (List św. Pawła do Galacjan 4:1-11) 

ROZDZIAŁ 5
1. Przebywajcie w Chrystusie z Wiarą w Ewangelię Wody i Ducha (List św. Pawła do Galacjan 5:1-16) 
2. Wynik Wiary, Która Działa Przez Miłość (List św. Pawła do Galacjan 5:1-6) 
3. Żyjcie Pragnieniami Ducha Świętego (List św. Pawła do Galacjan 5:7-26) 
4. Pragnienia Ducha Świętego a Żądze Ciała (List św. Pawła do Galacjan 5:13-26) 
5. Spełniajcie Pragnienia Ducha (List św. Pawła do Galacjan 5:16-26) 
6. Owoc Ducha Świętego (List św. Pawła do Galacjan 5:15-26) 
7. Nie Żyjcie dla Daremnej Chwały, ale Szukajcie Chwały Królestwa Bożego (List św. Pawła do Galacjan 5:16-26) 

ROZDZIAŁ 6
1. Uczestniczcie we Wszystkich Dobrych Czynach Bożych (List św. Pawła do Galacjan 6:1-10) 
2. My Sami Musimy Odrzucić Wiarę Modlitw Skruchy, Uświadamiając Sobie, że Jest Błędna (List św. Pawła do Galacjan 6:1-10) 
3. Służmy Bogu, Niosąc Brzemiona Jeden Drugiego (List św. Pawła do Galacjan 6:1-10) 
4. Pan Zbawił Nas Nie Tylko Przez Swoją Krew na Krzyżu, lecz Przez Ewangelię Wody i Ducha (List św. Pawła do Galacjan 6:11-18) 
5. Głośmy Ewangelię Wody i Ducha z Należnym Rozumieniem (List św. Pawła do Galacjan 6:17-18) 
 
Ludzie na całym świecie boją się wirusów, takich jak SARS, ponieważ prawdopodobnie umarliby w wyniku kontaktu z takimi niewidzialnymi wirusami. W podobny sposób, chrześcijanie w dzisiejszych czasach na całym świecie, umierają w swoich ciałach i duchach, ponieważ zarazili się doktryną pokuty. Kto by wiedział, że nauka o pokucie jest aż tak błędna? Czy wiesz, kto sprawił, że chrześcijanie wpadli w otchłań duchowego zamętu? To chrześcijańscy grzesznicy, którzy codziennie ofiarowują modlitwy pokuty, aby oczyścić się z osobistych grzechów, jednocześnie twierdząc, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dlatego musicie otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, które Bóg dał nam pierwotnie. Nie możecie stracić błogosławionej szansy na ponowne narodziny. Wszyscy musimy uciec z ciemnego tunelu duchowego zamętu, wierząc w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Następnie możemy spojrzeć na jasne światło Prawdy, które przyszło przez ewangelię wody i Ducha.
Pobierz eBook
PDF EPUB