BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Według Jana

  • ISBN8983148195
  • Strony336

Polish 18

Kazania o Ewangelii Jana (I) - Miłość Boża Objawiona przez Jezusa, Jednorodzonego Syna (I)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 1
1. Jezus Chrystus, Nasze Życie (Ewangelia św. Jana 1:1-4) 
2. Musimy Narodzić się z Boga (Ewangelia św. Jana 1:12-18) 
3. Miłość Boża, która została objawiona przez Jezusa, jednorodzonego Syna (Ewangelia św. Jana 1:15-18) 
4. Prawda, o której świadczył Jan Chrzciciel (Ewangelia św. Jana 1:19-28) 
5. Biblijne świadectwo tego, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata (Ewangelia św. Jana 1:29-39) 
6. Wiara jedynie w Słowo Boże (Ewangelia św. Jana 1:1-8) 
7. Jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi (Ewangelia św. Jana 1: 29-31) 
8. W którym wyglądzie nasz Stwórca przyszedł do nas? (Ewangelia św. Jana 1:1-13) 
9. Kim jest Jan Chrzciciel? (Ewangelia św. Jana 1:19-42) 

ROZDZIAŁ 2
1. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli przyjmujemy Jezusa do swoich serc (Ewangelia św. Jana 2:1-11) 
2. Możemy otrzymać błogosławieństwa Boże, tylko jeśli przestrzegamy Słowa Bożego (Ewangelia św. Jana 2:5) 

ROZDZIAŁ 3
1. Musimy narodzić się ponownie poprzez taką wiedzę i wiarę (Ewangelia św. Jana 3:1-6) 
2. Czy wierzycie w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha? (Ewangelia św. Jana 3:1-8) 
3. Co nam pozwala narodzić się ponownie? (Ewangelia św. Jana 3:1-15) 
4. Czy naprawdę znacie miłość Bożą? (Ewangelia św. Jana 3:16) 
5. Spełniajmy z wiarą uczynki duchowe (Ewangelia św. Jana 3:16-17) 
 
Jest napisane: „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział” (Ewangelia Jana 1:18). Jak doskonale Jezus objawił nam miłość Bożą! Jak doskonale Jezus nas wybawił! Cóż za doskonałą Prawdą o zbawieniu jest ewangelia wody i Ducha! Nigdy nie żałowaliśmy, że otrzymaliśmy zbawienie przez wiarę w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew (I List Jana 5:6). Mam nadzieję, że wszyscy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który objawił miłość Boga, zachowujecie wiarę w Jego miłość, w swoich sercach i żyjecie codziennie, aby szerzyć tę miłość. Mam nadzieję, że otrzymacie błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, spotykając się z Bogiem, poprzez ewangelię wody i Ducha.
Pobierz eBook
PDF EPUB