BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Według Jana

  • ISBN8983148373
  • Strony350

Polish 19

Kazania o Ewangelii Jana (II) - Miłość Boża objawiona przez Jezusa, Jednorodzonego Syna (II)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 3
1. Musimy się narodzić ponownie, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha (Ewangelia św. Jana 3:1-15) 
2. Nasz Pan przyszedł na ten świat, by nas zbawić od grzechów świata (Ewangelia św. Jana 3:14-21) 
3. W co musimy wierzyć przed Bogiem? (Ewangelia św. Jana 3:21) 
4. Nasz Bóg to Pan, który nam dał życie prawdziwe i wieczne (Ewangelia św. Jana 3:35-36) 

ROZDZIAŁ 4
1. Pan, który rozwiązuje wszystkie nasze problemy (Ewangelia św. Jana 4:3-19) 
2. Co przynosi radość naszym sercom? (Ewangelia św. Jana 4:10-24) 
3. Woda żywa, która na zawsze tamuje nasze pragnienie (Ewangelia św. Jana 4:13-26, 4:39-42) 
4. Która wiara jest nam potrzebna dla odrodzenia duchowego? (Ewangelia św. Jana 4:19-26) 
5. Słowo Jezusa to Słowo Boże (Ewangelia św. Jana 4:46-54) 

ROZDZIAŁ 5
1. Nigdy nie powinniśmy wracać do judaizmu (Ewangelia św. Jana 5:10-29) 
2. Pan odwiedza sadzawkę Betesdę (Ewangelia św. Jana 5:19-29) 

ROZDZIAŁ 6
1. Starajcie się o pokarm pozostający na życie wieczne (Ewangelia św. Jana 6:16-40) 
 
Jest napisane: „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział” (Ewangelia Jana 1:18). Jak doskonale Jezus objawił nam miłość Bożą! Jak doskonale Jezus nas wybawił! Cóż za doskonałą Prawdą o zbawieniu jest ewangelia wody i Ducha! Nigdy nie żałowaliśmy, że otrzymaliśmy zbawienie przez wiarę w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew (I List Jana 5:6). Mam nadzieję, że wszyscy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który objawił miłość Boga, zachowujecie wiarę w Jego miłość, w swoich sercach i żyjecie codziennie, aby szerzyć tę miłość. Mam nadzieję, że otrzymacie błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, spotykając się z Bogiem, poprzez ewangelię wody i Ducha.
Pobierz eBook
PDF EPUB