БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Посланието на апостол Павел до римляните

  • ISBN9788928209569
  • Страници437

Bulgarian 6

Божията праведност, която се явява в Римляни - Нашият ГОСПОД, Който е въплъщението на Божията Праведност (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 

ГЛАВА 7
1. Предговор към Глава 7 
2. Същността на вярата на апостол Павел: Да умрем спрямо греха и да се съединим с Христос (Римляни 7:1-4) 
3. Причината, поради която можем да прославяме Господа (Римляни 7:5-13) 
4. Нашата плът, която служи само на плътта (Римляни 7:14-25) 
5. Плътта служи на закона на греха (Римляни 7:24-25) 
6. Благодарете на Господа, Спасителя на грешници (Римляни 7:14-8:2) 

ГЛАВА 8
1. Предговор към Глава 8 
2. Божията праведност, изпълнението на праведните изисквания на Закона (Римляни 8:1-4) 
3. Кой е християнин? (Римляни 8:9-11) 
4. Копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир (Римляни 8:4-11) 
5. Да живеем по Божията праведност (Римляни 8:12-16) 
6. Тези, които наследят Божието царство (Римляни 8:16-27) 
7. Второто пришествие на Господа и Хилядогодишното Царство (Римляни 8:18-25) 
8. Светият Дух, Който помага на праведните (Римляни 8:26-28) 
9. Всичко съдейства за добро (Римляни 8:28-30) 
10. Погрешните доктрини (Римляни 8:29-30) 
11. Вечната Любов (Римляни 8:31-34) 
12. Кой ще се осмели да бъде против нас? (Римляни 8:31-34) 
13. Кой ще отлъчи праведници от Христовата Любов? (Римляни 8:35-39) 

ГЛАВА 9
1. Предговор към Глава 9 
2. Трябва да знаем, че предопределението бе замислено според Божията праведност (Римляни 9:9-33) 
3. Бог ли възлюби Яков несправедливо? (Римляни 9:30-33) 

ГЛАВА 10
1. Предговор към Глава 10 
2. Истинската вяра е от слушане (Римляни 10:16-21) 

ГЛАВА 11 
1. Израел ли ще се спаси? 

ГЛАВА 12
1. Обновете духа си пред Бога 

ГЛАВА 13
1. Живейте за Божията праведност 

ГЛАВА 14
1. Не се съдете един друг 

ГЛАВА 15
1. Да проповядваме евангелието по целия свят 

ГЛАВА 16
1. Поздравете се един друг 
 
Думите на тази книга ще утолят жаждата на вашите сърца. В нашето време християни продължават да живеят в незнанието на истинското разрешаване на проблема на своите ежедневни грехове. Знаете ли, каква е Божията праведност? Автор се надява, че ще си зададете този въпрос и ще повярвате в Божията праведност, за която се разправя в тази книга.
Доктрините за предопределението, оправданието и освещението са големи християнски доктрини, които причиняват само хаос, тъмнина и празнота в душите на вярващи. Но днес, скъпи християни, трябва да познаете Бога, да научавате за Неговата праведност и да живеете в истинската вяра.
Тази книга ще даде дълбоко разбиране и мир на вашите души. Автор иска да получите благословението, като знаете истината за Божията праведност.
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB