Khotbah-Khotbah

Bahasa

Khotbah-khotbah berdasarkan pokok-pokok penting oleh Rev. Paul C. Jong