Проповеди

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 7-5] Het Vlees Dient De Wet van de Zonde (Romeinen 7:24-25)

(Romeinen 7:24-25)
“Ik ellendig mens!” wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God- door Jezus Christus, onzen Heeren! Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.”
 
 

Het is de wet dat het vlees de zonde dient
 

Hoe is uw geloofsleven? “de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mattheus 26:41). Bent u niet ook zo?
De Bijbel zegt ons ook, “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” En dit zijn de wetten die ons beheersen. Ons hart is gemaakt om God lief te hebben en om de waarheid lief te hebben, maar het is slechts natuurlijk voor het vlees om de wet van de zonde te dienen. Het Woord van God verteld ons dat het hart het evangelie dient en Zijn gerechtigheid, terwijl het vlees slechts de zonde dient.
Weet u wat de wet der zonde is? We willen gelovige levens leiden, dus wij, de heiligen en de dienaren van God, voelen ons zo trots als een leeuw als ons vlees eigenlijk niet de zonde dient. Maar we hebben geen macht als ons vlees de zonde dient en er zijn hart in ophaalt. We mogen denken dat we gelukkig zullen zijn en vol moed door niet meer te zondigen, maar in werkelijkheid, hebben we niet echt het vertrouwen om niet meer te zondigen. De harten van de heiligen en de dienaren van God zijn hierdoor gekrompen.
“♫Al mijn zonden zijn weg! ♫ Door de genade van de Calvarie!♫” Alhoewel we de verlossing hebben en God zo loven, hebben we geen zelfvertrouwen om te leven als we aan onze toekomstige geloofslevens denken. We denken over de zwakheden van het vlees en komen tot de conclusie: “Ik zou zo niet moeten leven in de toekomst; ik zou niet meer moeten zondigen.” Maar als we ons weer op de Heer verlaten en ons vasthouden aan de rechtvaardigheid van God, maken we God beloften terwijl we zeggen, “Heer, ik dank U. Hallelujah! Ik wil U volgen tot de dag dat ik sterf.” Dan dienen we de Heer in een in een vlaag van kracht, maar dat duurt niet lang omdat we snel weer teleurgesteld worden door onszelf als we weer zondigen. Alle heilige en de dienaren van God die verlost zijn, zijn in feite zo. We raken dus onderdrukt door het feit dat het vlees slechts de zonde dient.
Ik weet dat de Heer niet wilt dat we aan de zwakheid van het vlees gebonden zijn. Dit is ook de reden waarom Paulus de geest van het vlees scheidde. “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” Ons vlees kan niet verbeterd worden. Het vlees dient de wet van de zonde. Paulus zegt dat dit de wet is. Het vlees is gemaakt om slechts de zonde te volgen en te dienen. Begrijpt u dit? Het is de wet. Wie kan de wet veranderen? Niet u noch ik kan dat. Wie moeten we dan met ons hart dienen? We moeten God dienen. We zouden van God, de waarheid, de zielen en Zijn gerechtigheid met ons gehele hart moeten houden.
 
 

Verwacht niet veel van het vlees
 

Het vlees wilt het vleselijke plezier, het gemak, de vrede, de vreugde en zijn trots versterken, maar niet God’s gerechtigheid. Het vlees wilt dat alles zo gedaan wordt zoals het vlees het wilt.
Verwacht niet veel van het vlees, terwijl u zegt, “Luister vlees, ik wil dat je een goede daad doet.” Geef de verwachtingen op, dat uw vlees beter zal worden. Neem niet aan dat ons vlees van God houdt en van Zijn gerechtigheid, of dat het God’s gerechtigheid wilt dienen en voor Hem wilt lijden.
Zij die iets goeds van het vlees verwachten zijn dwaas. Wat zouden we dan moeten doen? Alles is gedaan volgens de wet van de Heer. Kunnen we God’s wet veranderen, zelfs als we deze kennen? Natuurlijk kunnen we het niet veranderen, want het is de wet van de Heer.
Het is God’s wet die het vlees de zonde laat dienen. Als we depressief zijn en ons gezicht is betrokken, dan is dat omdat we het vlees dienen. Ons vlees wilt goed leven, dus rechtvaardigt het vlees zichzelf altijd. Laten we onszelf niet rechtvaardigen; maar laten we liever het vlees laten zoals het is. Ik wil dat u met uw hart volgens het geloof in de Heer leeft. Het vlees kan niet aan de zonden ontsnappen totdat het sterft, omdat het vlees slechts de zonde dient. We kunnen niet uit onszelf aan de zonde ontsnappen. U zult denken, “Het vlees zal misschien beter worden.” Maar dit is nooit het geval. Of als u onbewust zonden begaat, zult u denken, “Het komt door de slechte omgeving.” Nee! Het is helemaal niet vanwege de omstandigheden – het vlees was vanaf het begin bedoelt om de zonde te dienen!
Het vlees doet nooit iets goeds. Het vlees zondigt totdat het sterft. “Zal het vlees beter worden?” Verwacht zoiets niet, want u zult vreselijk teleurgesteld zijn. Het maakt niet uit hoe vaak u zich bedenkt en zichzelf zegt, “Ik zal niet meer zo handelen,” het vlees kan er niets aan doen om slechte dingen te doen, zelfs tegen onze wensen in. Wie van ons hebben niet in gedachten besloten niet te zondigen? Iedereen! Maar het is de wet van God voor het vlees om slechts de zonde te dienen.
Katholieke priesters en nonnen zowel als de monikken en de hermieten van iedere religie proberen heilige levens met hun vlees te leiden. Maar het is onmogelijk voor het vlees om een leven zonder smet te leven. Zij leiden hun levens als schijnheiligen. Het is voor ons onmogelijk om met ons vlees goed te doen. Het vlees dient de wet der zonde. Dit is de wet die God heeft gegrond. Net als een made niet kan vliegen terwijl een krekel ervan geniet om in de lucht te vliegen, is dit de wet. Net als een made ervan houdt om vieze modder te eten, houdt het menselijke vlees ervan om zonden te begaan. Kunt u eerlijk zeggen dat er iets is wat u van uw vlees kunt verwachten? Natuurlijk niet! Dit is waarom de Apostel Paulus zegt, “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” (Romeinen 7:25).
Ons vlees zondigt totdat we sterven. Het kan er niets aan doen om te zondigen. Zou het vlees niet meer zondigen na een lange periode van training? Nee! Het vlees kan niet verbeterd worden. Is het dan in orde voor het vlees om zo veel te zondigen als het wilt? Nee! Dat is niet wat ik ermee wil zeggen. Ik bedoel slechts dat het vlees het niet kan verhelpen om te zondigen. Onze zonden hangen niet af van onze wil of vaardigheden. We kunnen het niet verhelpen te zondigen, zelfs als we niet willen zondigen, en we zondigen zelfs nog meer als we harder onze best doen om niet te zondigen.
“Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (Romeinen 7:23-24) Het is voor het vlees onmogelijk om goed te doen omdat het vlees ons in gevangenschap tot de wet der zonde brengt.
Mensen haten het om deze waarheid te zeggen en zij schamen zich ervoor. Zij zeggen, “Hoe kun je dit openlijk zeggen?” Maar is het niet Paulus zelf die dit zo schaamteloos heeft gezegd? Het vlees dient de wet der zonde. We dienen de zonde totdat we sterven, ondanks onze wil. We zijn niet slechts geboren om te zondigen. Maar toch, het is onontkenbaar dat het vlees een instrument van de zonde is.
 
 
De Heer maakt het voor ons mogelijk Hem voldoende te dienen.
 
Geliefde heiligen, wat denken jullie? Denkt u dat u de Heer met uw vlees kunt dienen als u maar blijft proberen? Is het mogelijk? Nee!
Wie verloste ons van al onze zonden? Jezus. Verloste Jezus Christus ons toen van alle zonden van het vlees die de wet der zonde dient? Verloste Jezus Christus ons, die de wet der zonde dienen en tijdens ons hele leven zonden begaan, werkelijk van alle zonden van het vlees? Verloste de Heer ons werkelijk van al onze zonden? Het antwoord is een beklemtoond ja! Natuurlijk deed Hij dat! Het is voor het vlees onmogelijk om niet te zondigen, en het is voor u onmogelijk om uw zonden vergeven te krijgen en van het oordeel van God verlost te worden door uw vlees. Maar de Heer maakte het mogelijk. De Heer maakte ons rechtvaardig en Hij verloste ons van al onze zonden, zelfs als we constant zondigen.
Jezus Christus onze Heer heeft ons gered. Wie is de Heer die ons verlost heeft? Het is Jezus Christus. Wie is Jezus dan? Hij is de Zoon van God en de Heer van alle gelovigen. Hij is de Heer die ons verloste. Jezus Christus onze Heer maakte ons volmaakt van alle zonden. Jezus Christus maakte het voor ons mogelijk Hem te dienen.
De Heer maakte het voor ons mogelijk zonder zonde te leven. De alleskunnende Heer die ons schiep, verloste ons van al onze zonden. Onze Heer verloste ons volledig en maakte ons rechtvaardig zelfs als het vlees de wet der zonden dient totdat het sterft. Daarom dankte Paulus de Apostel, God door Jezus Christus de Heer. Wij ook, kunnen God niet genoeg danken voordat Hij Jezus Christus, onze Heer gezonden heeft.
We moeten weten hoe wonderbaarlijk de zaligheid van de Heer is, en hoe groots en genadig het is. We kunnen de Heer slechts danken voor Zijn almachtige kracht die ons verlost heeft van ons corrupte vlees dat niets anders doet dan te zondigen totdat het sterft. De Heer redde ons met Zijn macht en maakte onze leden Zijn instrumenten om Hem volgens geloof te dienen. De Heer verloste ons volledig zodat we niet langer meer dienaren van de zonden zijn.
Heeft onze Heer ons niet volmaakt verlost? Natuurlijk deed Hij dat! Hij heeft ons volledig en volmaakt verlost. Hij maakt het voor ons mogelijk om Hem voldoende te dienen. Wie deed dit grootse ding? Onze Heer deed dit! Wie keerde degene die slechts kunnen zondigen met hun vlees in rechtvaardigen en liet hun God dienen? Onze Heer deed dit! De Heer verloste ons, die het hele leven lang zondigen, van al onze zonden. Hij veranderde ons ook zodat we Zijn gerechtigheid konden dienen.
 
 

De Heer heeft ons verlost van al onze zonden
 

We moeten hierover nadenken omdat we menselijk wezens zijn. Ik denk eraan hoe wonderbaarlijk de zaligheid van de Heer is omdat ik een menselijk wezen ben. Had ik niet geweten dat het vlees slechts de zonde dient, zou ik hierdoor altijd teleurgesteld zijn geweest. Ik zou waarschijnlijk het geloofsleven opgegeven hebben vanwege mijn zonden, zelfs al had ik reeds de vergeving van mijn zonden ontvangen.
“Voordat ik verlost was, kon ik staan, zelfs als ik zondigde. Maar als ik nu nog steeds zondig, maakt het niets uit of ik verlost ben of niet. Waarom zou ik wedergeboren moeten zijn?” U zult denken dat u beter zult moeten worden dan ervoor. U zult denken dat, nu u verlost bent, uw vlees beter zou zijn dan toen u dat niet was. Zij die nog niet wedergeboren zijn kunnen niet begrijpen wat ik bedoel.
We kunnen Jezus slechts danken als we weten en geloven dat alle zonden van het vlees vergeven zijn. Ik dank de Heer, die alle zonden die ik bega totdat ik sterf, heeft weggenomen.
Ik de vorige editie van het Koreaanse liedjesboek, was een liedje dat zo ging: “♪Halleluja! Loof Hem! ♫Al mijn oude zonden zijn vergeven! En ik loop met de Heer Jezus, en dan overal waar ik heenga is het Koninkrijk der Hemel♫” Wat betekent dit? Wat moeten wij vervolgens doen, als de Heer slechts onze oude zonden wegnam? We zouden niet meer met het vlees moeten zondigen; we zouden iedere keer als we zondigen, grondig moeten bidden om vergeving en we zouden in elk geval goed moeten leven. Maar dit is slechts de vreselijke truuk van Satan.
Niets is zoeter dan zijn truuk. Satan bedriegt ons, terwijl hij zegt, “Al jullie oude zonden zijn vergeven. Als je dus met Jezus loopt, en als je niet meer zondigt, kun je het Koninkrijk der Hemel binnen. Maar iedere keer dat je in de toekomst zondigt, moet je berouwgebeden aanbieden om vergeven te worden, zodat je het Koninkrijk der Hemel binnen kunt. Begrijp u dit?” De meeste mensen geloven dit dan als ze de Bijbel lezen. Zij zingen huilend liedjes, “♪Halleluja! Loof Hem! ♫Al mijn oude zonden zijn vergeven! En ik loop met de Heer Jezus, en dan overal waar ik heenga is het Koninkrijk der Hemel♫”.
Maar ze kunnen niet uitscheiden met zondigen. Het is God’s wet tot vlees. Het vlees kan het niet verhelpen keer op keer te zondigen. Dus denken zij dat zij om vergiffenis moeten bidden. Zij zeggen naarstig hun berouwgebeden op om de vergeving van hun dagelijkse zonden te verkrijgen. Zij zingen liedjes na de gebeden, “♪ Halleluja! Loof Hem! ♫Al mijn oude zonden zijn vergeven! En ik loop met de Heer Jezus, en dan overal waar ik heenga is het Koninkrijk der Hemel♫”. Maar duurt het ook maar twee of drie dagen? Zij zondigen weer binnen een paar uur, nog niet eens dagen. Zij zullen bidden en vasten om vergeving, maar zij kunnen niet ontsnappen aan de onveranderlijke wet van God terwijl ze in hun vlees leven.
Zijn de woorden van het liedje waar? Zijn slechts uw oude zonden vergeven? Onze Heer heeft al uw zonden weggenomen, niet slechts uw oude zonden. We kunnen Hem nu loven, “♫Halleluja! Loof Hem! ♫ AL mijn zonden zijn vergeven! En ik loop met de Heer Jezus, en dan overal waar ik heenga is het Koninkrijk der Hemel♫”.
Zij die verlost zijn, zullen verward zijn als ze weer gezondigd hebben, wanneer ze niet weten dat het God’s wet voor hun vlees is om te zondigen totdat zij sterven. Zij zullen gemakkelijk de vrede in hun gedachten verliezen als zij de slechtheid van hun vlees vinden, net als de mensen die niet wedergeboren zijn. Zij zijn slechts vredig als zij niet zondigen. Dit is het verschijnsel dat gevonden kan worden in het leven van elke Christen die nog niet de vergeving van zijn zonden heeft ontvangen. Zij zullen slechts met hun mond zingen, “♫ Al mijn zonden zijn weg. ♪Al uw zonden zijn ook weg. Al onze zonden zijn weg!♫” Maar als zij weer zondigen, denken zij dat zij weer om vergeving moeten vragen. Hoe vaker zij zondigen, hoe zachter zij zingen, “♫Mijn zonden zijn weg, ♫uw zonden zijn weg…,” en zij zullen met de tijd teleurgesteld raken in zichzelf.
Onze Heer heeft ons volmaakt verlost van al onze zonden. Onze Heer heeft ons van alle zonden verlost zodat we Hem konden loven en danken ten allen tijde en in iedere situatie. We kunnen de vrede met Hem genieten en altijd tot God bidden voor hulp door Jezus Christus.
 
 

Als we weten dat het vlees slechts de wet der zonde dient, kunnen we de zonde door geloof ontvluchten
 

Waarom is uw geloofsleven zo moeilijk? U bent in het nauw gedreven door het moeilijke geloofsleven omdat u de waarheid niet kent, dat het vlees slechts de wet der zonde dient. We moeten geestelijke levens leiden door deze waarheid te kennen.
We gaan God’s waarheid kennen en veranderen als we aandachtig naar Zijn Woord luisteren en een vriendschap met elkaar hebben. “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). “Ik dank God- door Jezus Christus onze Heer!” De Heer heeft ons volmaakt verlost van al onze zonden zodat we God altijd kunnen danken. Gelooft u hierin? De Heer heeft ons verlost van al onze zonden.
Wordt nooit overweldigd en omvergeworpen van uw eigen gedachten – zij zullen u tot niets leiden. We kunnen slechts de Heer volgen, Hem danken, en een geloofsleven leiden, als we niet onder het juk der zonde zijn. Als ons geloof gecorreleerd is met onze daden, en als we weten dat we weer zullen zondigen, kunnen we ons niet altijd verheugen en de Heer volgen. Als de zaligheid van de Heer ook maar een klein beetje onvolmaakt zou zijn, zouden wij niet in staat zijn geweest de Heer met veel overtuiging te volgen.
We danken de Heer omdat Hij al onze zonden wegnam. We loven en volgen Hem met kracht. Als ik het probleem van mijn eigen zonden niet kan oplossen, hoe kan ik dan anderen van hun zonden redden? Hoe kan ik het evangelie aan anderen preken? Hoe kan een verdrinkende man een andere drenkeling redden? Als we toegeven dat ons vlees het niet kan verhelpen om slechts te zondigen, kunnen we van de zonden ontsnappen. Maar als we deze waarheid niet toegeven, dan worden we door valse doctrines beïnvloed van een religie die “Christendom” genoemd wordt.
Er is een grappig verhaal, en u zult het waarschijnlijk kennen. Er was eens een jonge Katholieke priester die bij zijn kerk in een wagen met twee nonnen stapte om een stervende gelovige in een afgelegen dorp te bezoeken. Hij ging tussen de twee nonnen zitten om de paarden te mennen. De mooie jonge non zat aan de rechterkant van hem, en de lelijke oude non zat aan de linker kant. Het was geen probleem toen de wagen over een gladde en wijde weg van de stad reed, maar zo gauw ze op een nauwe en ruige weg in de bergen reden, begon de wagen heel erg te schommelen. Raad eens waaraan de Katholieke priester dacht. Wanneer de wagen naar rechts zwenkte, bidde hij “O God. doe alstublieft wat u wilt!” Maar als de wagen de andere kant uitzwenkte, riep hij wanhopig in zijn hart, “O, Heer. Leid me niet in bekoring!” Hij bidde twee dingen: O, Heer. Doe zoals U het wilt” en “O Heer. Leid me niet in bekoring!”
We zijn allen hetzelfde als hem. Ons vlees dient slechts de wet der zonde, maar we moeten de wil van de Heer kennen en Hem met geloof volgen volgens Zijn wil, omdat we niets van onszelf verwachten kunnen. We zijn dood en er is geen mogelijkheid voor ons vlees om verbeterd te worden.
 
 
We volgen de Heer omdat Hij ons volmaakt gered heeft
 
Hoe zwaar zouden we ons voelen als we het Koninkrijk der Hemel zouden binnengaan door het doen van goede daden, of als onze zaligheid zou afhangen van hoeveel goede daden of zonden we hadden begaan. De Heer zegt ons, “Jullie begaan jullie hele levens zonden. Maar ik heb alle zonden die begaan worden, weggenomen totdat je sterft. Ik maakte je gerechtig. Ik maakte je een rechtvaardig persoon die geen zonde heeft. Ik heb je volmaakt gered. Dank je Me?” Wat is je antwoord? “Ja, we danken U, mijn Heer!” Hij vraagt weer, “Zul je me volgen?” Hoe antwoorden wij? “Ja, dat zullen we.”
Wilt u God volgen? Natuurlijk willen we de Heer volgen, omdat Hij al onze zonden heeft weggenomen. Had de Heer maar 90% van uw zonden weggenomen, zou u niet in staat zijn Hem te volgen. U zult tegen God klagen, “U had de overige 10% van mijn zonden ook moeten wegnemen! Hoe kan ik het probleem van deze zonden zelf oplossen? Hoe kan ik U volgen terwijl ik mijn viezigheid moet wegwassen?” Vanwege deze zonden, stoppen we dan God te volgen.
Nu willen we echter de Heer vrijwillig volgen omdat Hij ons volmaakt van al onze zonden heeft gered. “Ja, U heeft me volmaakt gered. Ik kan U van nu af aan volgen! Dank U, Heer! Ik loof U. Ik verheerlijk U. Ik hou van U!” We gaan onszelf opofferen tot het dienen van de Heer omdat we van Hem houden en Hem willen volgen. We willen de Heer vanuit de grond van ons hart volgen omdat Hij ons van al onze zonden heeft gered, en omdat we geraakt zijn door Zijn liefde.
Hetzelfde gaat voor het bezoeken van de kerk. Het bezoeken van de Zondagdiensten is oneindig veel gemakkelijker als we de behoefte hebben om te gaan; als we niet willen gaan voor welke reden dan ook, wordt zelfs een kerkbezoek een keer per week een kwaal voor ons. Als u iedere aanbiddingsdienst naar dezelfde tragische woorden – “Dames en heren, belijd uw zonden die u vorige week begaan heeft,”- moet luisteren, zult u na een paar jaar niet meer naar de kerk gaan. Zij die een sterke wil hebben, zullen het langer volhouden, misschien tien of twintig jaar, maar ook zij zullen uiteindelijk stoppen. Veel valse profeten dwingen de mensen die onder hun zonden leiden tot berouw. Daarom gaan veel mensen niet meer naar de kerk, omdat zij denken dat het te zwaar en moeilijk is om in Jezus te geloven.
Wij volgen de Heer omdat we door Zijn liefde beïndrukt zijn. We kunnen de Heer slechts loven terwijl we zingen, “♪Ik houd van Jezus. Ik kan Jezus met niets in de wereld verruilen♪.” We volgen Jezus omdat we Hem werkelijk liefhebben.
Zijn genade is wonderbaarlijk. De Heer maakt het voor ons mogelijk om Hem te dienen zonder het geringste beetje zonde. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. (Romeinen 8:1-2). De Heer zegende ons zodat we Hem altijd kunnen danken en loven. Hij wilt dat we ons altijd verheugen en Hem volgen. Hij redde ons. Gelooft u dit?
Wordt niet in het nauw gedreven van uw eigen zwakheden. De Heer nam alle zonden weg van hun die hun humeur niet onder controle kunnen houden. Hij nam ook alle zonden van de geile en slecht geaarde mensen. Wilt u hierdoor nu niet ook de Heer volgen? Daarom houden wij van onze Heer. Onze Heer dwingt ons niet om Hem te volgen noch om Hem te aanbidden. God heeft ons gezegend. Hij werd onze Vader en wij werden Zijn kinderen, en God zegt ons Hem te volgen. Hij zegt Zijn dienaren Hem te volgen.
Allen die door God verlost zijn, zijn Zijn dienaren. God zegende al Zijn werkers en Hij zegt hun Hem te volgen. De Heer roept ons niet voor onze daden. De Heer zegt ons, “Ik verloste jullie volmaakt van alle zonden. Jullie humeur is onduldbaar. Jullie hebben geilheid in je. Jullie zijn onbeschrijfbaar. Jullie zijn dwaas. Jullie zouden vervloekt moeten worden vanwege de zonden van jullie voorvaders. Maar ik verloste julllie en de andere dingen interesseren me niet. Jullie kunnen er niets aan doen dat jullie het hele leven lang zondigen, maar ik nam al jullie zonden weg. Ik heb voor jullie geleden en ik herrees van de dood om al jullie zonden uit te wissen. Ik deed deze dingen omdat ik van jullie houd. Ik hou van je. Houd je van mij?” Wat is ons antwoord? “Ja, ik houd van U, mijn Heer. U weet dat ik ook van U houd. Dank U, Heer!”
“Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.” “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader,” zei de Heer. Gelooft u dit? Wat zijn we slecht van aard! Hoeveel zonden hebben we voor God begaan? Doe niet net alsof u niet zondigt.
We zondigen ontelbare keren tijdens ons leven. Maar de Heer heeft al onze zonden voor eeuwig van ons weggenomen zelfs als onze zonden zo talrijk zijn als de sterren in de hemel. De Heer Jezus nam al onze zonden volledig en voldoende weg.
 
 
God maakte ons Zijn werkers door ons te kleden in Zijn gerechtigheid
 
Soms zullen we denken dat we God niet meer kunnen volgen als we onszelf observeren. Ons hart lijkt soms zo helder als een zonnige dag, maar andere keren is het tamelijk triest. En van tijd tot tijd bevinden we ons, nadat we wedergeboren zijn, in de duisterheid terwijl we de Heer volgen. We veranderen alsof we door de vier jaargetijden gaan. God gaf Noach acht soorten seizoenen toen Noach uit de ark kwam. God zei, “Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden” (Genesis 8:22).
De hoogte- en dieptepunten van ons geloof zullen echter ook nooit ophouden. We loven Jezus vreugdig op sommige dagen, maar we worden in een tijd van niets kwaad als we voor moeilijkheden komen te staan.
“En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.” Dit is wat de Heer zei (Hebreeën 10:17-18).
Het vlees kan slechts zondigen totdat het sterft. Het is de wet van het vlees. Het vlees dient de wet der zonde. Dit betekent dat het vlees slechts kan zondigen. Maar God maakte hun die slechts kunnen zondigen tot Zijn eigen dienaren. Hoe maakt God ons Zijn dienaren? Hij kan toch zeker niet degene die zonde hebben tot Zijn dienaren maken.
God maakte u Zijn dienaar door alle zonden die uw vlees tot de laatste dag begaat, weg te nemen en de lonen ervoor te betalen om u volmaakt te maken. Hij heiligde en riep u om Zijn heilige werker te worden. Hij maakte ons Zijn dienaren. Alhoewel we zwak zijn, hebben we nu de macht. “Welke macht,” zult u vragen. We hebben de macht van Zijn gerechtigheid. We hebben de volmaakte macht door de gerechtigheid van de Heer op te zetten. Met andere woorden, we zijn volmaakt gemaakt. Alhoewel we zwak zijn in het vlees, zijn we sterk in de geest.
 
 
Wie kunnen de Heer dienen?
 
“Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende” (2 Korinthiërs 6:10). We hebben geen zonde, ook al lijken we zondig. We hebben geen zonde, ook al zondigen we. We kunnen daarom veel mensen met het evangelie van het water en de Geest helpen, gered te worden. Dit is de dienst van Christus en het geheim van het Koninkrijk der Hemel.
Ik loof de Heer die ons volledig gered heeft. Wie kunnen de Heer dienen? Zij die de Heer willen dienen door te proberen niet te zondigen, of zij die geloven dat de Heer al hun zonden wegnam die tijdens hun leven begaan zijn? Slechts de laatste kunnen de Heer dienen en Hem plezieren. Slechts zij die geloven dat de Heer volmaakt al hun zonden heeft weggewassen, kunnen Hem dienen. Zij offeren zich gewillig aan de Heer op en investeren al hun bezittingen op aan Zijn werken. Zij zijn er trots op Zijn werkers te zijn, in staat te zijn iets voor de Heer te kunnen doen, hoe klein dan ook.
Sommige mensen zijn er bang voor dat hun eigen gerechtigheid gebroken wordt, dus worden zij nooit boos, zelfs niet als zij in een situatie zijn waarin zij boos zouden moeten worden. Hun zelf-gerechtigheid zou gebroken moeten worden. We zouden onze gerechtigheid moeten wegwerpen in vuilnisbakken zoals we onze vuilnis weggooien. Onze gerechtigheid moet gebroken worden. We moeten het vertrappen en het uitknippen en het weggooien in een vuilnisbak. We kunnen slechts de Heer danken en Zijn gerechtigheid prijzen als we onze eigen gerechtigheid verwerpen.
Zulke mensen kunnen de Heer loven en danken en zingen, “Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam” (Psalmen 100:4). Zij die hun eigen gerechtigheid hebben, alhoewel zij gered zijn, kunnen de Heer uiteindelijk niet dienen noch liefhebben. Zij die weten dat het vlees tijdens hun levens slechts de zonde dient en die geloven dat de Heer al hun zonden wegnam, inclusief de zonden van de toekomst, willen de Heer geduldig liefhebben en dienen. Ze hebben een neiging in hun hart gevonden om de Heer lief te hebben.
Heeft u het hart dat de Heer liefheeft en wilt dienen? Heeft u het hart dat Hem dankt?
 
 
De Heer maakte het voor ons mogelijk gelukkig te leven zonder zonde
 
Wij, de dienaren van God, leven in rijkdom en zijn gelukkiger dan degene die miljoenen dollars per jaar verdienen. We eten watermeloenen in de zomer en eten perzikken en druiven als het de tijd ervoor is. We kunnen alles eten wat we willen. We zijn niet arm. Heeft u ooit armzalig geleeft nadat u verlost was? We hebben in rijkdom geleeft.
We kunnen in overvloed leven als we met de Heer lopen. Iemand die met de Heer loopt zal niets willen. Gelooft u dit? We leven zonder tekorten, zelfs al zijn we niet rijk volgens de wereldlijke normen. Gelooft u dit? Heeft u onbeantwoorde noden en behoeften naar dingen zelfs nadat u de Heer ontmoette? We missen niets. We leven nu in meer rijkdom dan we in het verleden ooit hebben gedaan. Ik bijvoorbeeld, leef en slaap nu beter dan ooit tevoren.
Onze Heer heeft ons perfect verlost. Er zijn geen woorden voor deze zegening. Onze Heer heeft ons volledig gered, en Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt God door Hem te danken. Zijn genade is enorm!
“Ik ellendig mens!” zei Paulus terwijl hij zijn vlees zag. “Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” We zondigen ons hele leven. Wie redde ons van alle zonden die we met het vlees begaan? De Heer Jezus Christus heeft ons gered. Zoals Paulus dankte ik ook God door Jezus Christus onze Heer. Dank U, mijn Heer. Dank U voor het wegnemen van al onze zonden.
De Apostel Paulus leefde niet met zijn eigen gerechtigheid nadat hij God’s gerechtigheid verkreeg. Hij biechtte vaak dat zijn vlees verkocht was onder de zonde. Sommige mensen beweren dat Paulus hoofdstuk 7 schreef voordat hij gered was en hoofdstuk 8 nadat hij gered was. Dat is niet waar.
Het Woord van God is toepasselijk op zowel de mens die verlost is als ook degene die niet verlost is. Het is op iedereen toepasbaar. De meeste theologen, die het Woord van God niet kennen, neigen ertoe om hoofdstuk 7 van hoofdstuk 8 te scheiden en het eerste hoofdstuk toe te passen op degene die niet verlost zijn en de laatste op degene die verlost zijn. Zij scheiden het Woord van God eigenmachtig in paragrafen alhoewel ze niet weten hoe de paragrafen te scheiden. Er zijn veel slimme maar bedrieglijke mensen op dit gebied.
De Heer heeft al onze zonden volledig en voldoende weggenomen. Ik wil dat u volgens het geloof leeft, door God te danken. Ik wil dat u de rimpels uit uw gezicht strijkt. De Heer heeft alle duistere zonden van uw hart weggenomen. Ik dank de Heer die me van alle zonden van het vlees verloste.