Kazania

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-3] (Romeinen 8:9-11) Wie is een Christen?

(Romeinen 8:9-11)
“Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
 
 
Of iemand nu een ware Christen is of niet, wordt beslist door te kijken of de Geest van God in hem/haar aanwezig is. Hoe kan iemand een Christen zijn, of hij/zij in Jezus gelooft of niet, als hij/zij niet de Heilige Geest in zijn/haar hart heeft? Paulus zegt ons dat of we in Jezus geloven of niet, niet de belangrijkste vraag is, maar of we geloven dat Hij de gerechtigheid van God heeft ontdekt of niet. Het ware geloof dat door de heilige verlangt wordt is het geloof dat klaar is voor de Geest die in hun huist. De aanwezigheid van de Heilige Geest in u zal beslissen of u een Christen bent of niet.
Aldus zei Paulus, “Iedereen die niet de Geest van Christus heeft.” Hij zei “iedereen.” Het doet er niet toe of een persoon een priester is, een evangelist, of een revivalist. Als iemand niet de Heilige Geest in zijn/haar hart aanwezig heeft, is de persoon niet van Hem. U moet in gedachten houden dat als u niet in God’s gerechtigheid gelooft die u naar de ontvangst van de Heilige Geest leidt, u een zondaar bent die voorbestemd is om naar de hel te gaan. We zouden dus allen bezorgd moeten zijn over het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat.
Als de Heilige Geest in ons aanwezig is, betekent dit dat we tot de zonde gestorven zijn door ons geloof in het doopsel van Christus. Maar onze geest leeft nog vanwege de nieuw verkregen gerechtigheid. Bovendien zullen onze sterfelijke lichamen op de dag dat onze Heer weerkomt, ook leven ontvangen. Daarom moeten wij over de Ene die ons de Heilige Geest gegeven heeft, nadenken.
Als u niet in God’s gerechtigheid gelooft, behoort u niet tot Christus. Aan de andere kant, als u dit geloof in God’s gerechtigheid heeft, is de Geest van God in u aanwezig. Zonder dit geloof zou de Heilige Geest niet over u heersen. Als u daarom niet het Woord van Verlossing heeft dat de gerechtigheid van God bevat, bent u niet van Christus, zelfs als u naar buiten toe belijdt en de Geloofsbelijdenis van de Apostels iedere Zondag opzegt. Als u niet in Christus bent, zal uw geest vervloekt zijn en het u zult tot de eeuwige vernietiging leiden, het maakt niet uit hoe hard u zich wenst goed te doen.