Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-8] (Romeinen 8:26-28) De Heilige Geest Die De Rechtvaardigen Helpt

(Romeinen 8:26-28)
“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”
 
 
De Heilige Geest is in het hart van de mensen die in de gerechtigheid van God geloven. De Heilige Geest laat hun bidden en helpt hun hierbij. Hij onderhandelt hun ook met een kermen dat niet geuit kan worden. Dit betekent dat de Heilige Geest hun helpt om volgens de wil van God te bidden. Daarom worden zij die in de gerechtigheid van God geloven, de kinderen van God genoemd. De Heer belooft hun dat Hij altijd bij hun zal zijn tot het einde van de tijd.
De Heilige Geest is in de rechtvaardigen, terwijl Hij onderhandelingen maakt volgens de wil van God. Hoe denkt u dat u de Heilige Geest kunt ontvangen? Door te bidden? Denkt u dat u de Geest kunt ontvangen ondanks al uw zonden? De Heilige Geest werkt en is in het hart van de mensen die in Gods gerechtigheid geloven, aanwezig.
Christenen die volgens de wil van God willen bidden, ontvangen de hulp van de Heilige Geest. Zij leren en begrijpen waarvoor zij moeten bidden. Als u de Heilige Geest ontvangen heeft door in de gerechtigheid van God te geloven, zal de Heilige Geest onderhandelingen voor u maken en u leiden op uw weg.
 
 
Alle Dingen Werken Samen voor Goed
 
“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).
God is aan de zijde van de gelovigen, ervoor zorgend dat alle dingen samenwerken voor het goed van degenen die God liefhebben. God houdt van de wedergeboren gelovigen. Hij zal soms onze vijanden voor ons eigen goed gebruiken, maar uiteindelijk straft Hij hun voor hun zonden. Iedere vijand van ons zal aldus verdwijnen in Zijn eeuwigdurende straf, want alles dat God toestaat is slechts het goed van de gelovigen.