Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-11] (Romeinen 8:31-34) De Eeuwige Liefde

(Romeinen 8:31-34)
“Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.”
 
 
Als God reeds besloten had om ons te bedekken met Zijn gerechtigheid in Jezus Christus, zelfs voor de Schepping, dan zou niemand meer in staat zijn het te verstoren. Door te geloven in de gerechtigheid van God, en niet door de rechtvaardigheidsleer, zijn zij die werkelijk zondeloos zijn geworden, de ware kinderen van God.
Als dusdanig hebben niet alle religieuze mensen gelijk. Weinig mensen worden tegenwoordig vervolgd slechts omdat ze in Jezus geloven, maar velen die de ware gerechtigheid kennen, werden vervolgd. De mensen die echter de kinderen van God werden door in Zijn gerechtigheid te geloven, kunnen nooit gescheiden worden van God. Als God ons het evangelie van Zijn gerechtigheid gaf, kan toch niemand tegen ons zijn?
 
  
God heeft alles als een geschenk aan ons gegeven
 
“Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32)
Voor degenen die God’s gerechtigheid hebben ontvangen door in Zijn Zoon te geloven, gaf God alles als een geschenk – het Koninkrijk der Hemel, het privilege om een van de kinderen van God te worden, de genade van het begrip van Zijn Woord, de zegen van het in staat zijn een werker van de gerechtigheid te zijn, en de zegen van het eeuwige leven.
God gaf ons Zijn Zoon om ons tot Zijn kinderen te maken. Wat zou Hij ons anders niet geven? God heeft degenen die het ware geloof door Zijn gerechtigheid ontvangen, alle zegens van de hemel en aarde gegeven. De gelovigen en de dienaren van God loven Hem voor altijd vanwege Zijn gerechtigheid.
 
 
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?
 
“Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt” (Romeinen 8:33-34).
Niemand kan beschuldiging inbrengen tegen de mensen die God verkozen heeft met Zijn gerechtigheid in Jezus Christus, want Jezus heeft hun, met de gerechtigheid van God, vrij van zonden gemaakt. De mensen die in de gerechtigheid van God geloven door Jezus Christus, hebben geen zonden in hun hart. Dat is omdat God, en niemand anders, degenen die in Zijn gerechtigheid geloven, zondeloos maakte.
De Zoon van God, Jezus Christus, kwam naar de aarde in het vlees van een mens, werd gedoopt door Johannes de Doper, nam de last van alle zonden van de wereld op Zich, stierf aan het Kruis en werd na drie dagen van de dood herrezen, en Hij werd de Heer voor degenen die geloven.
Dit is waarom we niet kunnen zeggen dat zij, die rechtvaardig werden door in God’s gerechtigheid te geloven, zondaars en kwaaddoeners zijn. Zelfs nu erkent God degenen die in Zijn gerechtigheid geloven. Het bewijs hiervan is dat de Heilige Geest in hun hart aanwezig is. Daarom kan niemand God’s gerechtigheid of degenen wiens zonden vergeven zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven, schandaleren.
De gerechtigheid van God verscheen door het doopsel van Jezus Christus, het vergieten van Zijn bloed aan het Kruis en Zijn dood en herrijzenis. Jezus Christus zit aan de rechterhand van God als onze Verlosser en onderhandelaar na alle gerechtigheid van God te hebben vervuld.