တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၃ - ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း

[3-3] ယေရှုသည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လာသည်။ (၁ ယော ၅း၁-၁၂)

(၁ ယော ၅း၁-၁၂)
“ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ယုံကြည်သူမည်ကား၊ ဘုရား သခင်ဖြစ်သွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သည်။ အဘကို ချစ်သောသူသည် သားကိုလည်း ချစ်တတ်သည်နှင့် အညီ၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်၍ ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ကြလျှင် ဘုရားသခင်၏သားတို့ကို ချစ်ကြ သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် ကို ချစ်ရာရောက်၏။ ပညတ်တော်တို ကိုစောင့်ခဲ့သည်မဟုတ်၊ ဘရား သခင်၏သားဖြစ်သောသူမည်သည်ကား၊လောကကိုအောင်တတ်၏။ လော ကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်း။ ယေရှု သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်သောသူမှတပါး၊ အဘယ်သူသည် လောကကို အောင်နိုင်သနည်း။ ထိုသခင်ကား၊ ရေးအား ဖြင့်၄င်း၊အသွေးအားဖြင့်၄င်းကြွလာသောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်ပေ တည်း။ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်၊ ရေအားဖြင့်၄င်း၊ အတွေးအားဖြင့်၄င်း ကြွ လာတော်မူ၏။ သက်သေခံဟူမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ် ၍ သက်သေခံတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်းတော်တပါး၊ နှုတ်ကပတ်တော်တပါး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါး၊ သက်သေခံ သုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်မူ၏။ မြေကြီးပေါ် ၌လည်း ဝိညာဉ်တော်တပါး၊ ရေတပါး၊ အသွေးတော်တပါး၊ သက်သေခံ သုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီညွတ်တည်းဖြစ်၏။ လူ၏သက်သေကို ယုံရလျှင် ဘုရားသခင်၏ သက်သေးကိုသာ၍ ယုံဘွယ်ရာအကြောင်းရှိ၏။ ယခု ဆိုခဲ့ပြီးသောသက်သေကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော် အ ကြောင်းကို သက်သေခံတော်မူချက်ဖြစ်သတည်း။ ဘုရားသခင်၏သား တော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏။ ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်သော်မူကား၊ ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်၏။ အဘယ် သို့နည်းမူကား၊ဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှာ သက်သေး ခံတော်မူ သောစကားတော်ကို ထိုသူသည် မယုံဘဲနေ၏။ သက်သေခံ တော်မူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသော်သူမူကား အသက် ကို မရ။” 
 
 
မည်သည့်အရာအားဖြင့်
ခရစ်တော်ဘုရား ကြွလာသနည်း
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်
ရေအားဖြင့်

ခရစ်တော်သည်ရေအားဖြင့်ဆင်းသက်လာခဲ့သလော။ ဆင်းသက် လာပါသည်။ သူသည် ရေနှစ်ခြင်းအားဖြင့် ကြွလာခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော် ဘုရားယောဒန်မြစ်၌ ရေနှစ်ခြင်းသည် ရေအားဖြင့် ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းကို ပုံဆောင်ပါသည်။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းဟူသော ရေနှစ်ခြင်းအားဖြင့် လောက၏အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားပါသည်။ 
အသွေးအားဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာသလော။ ကြွလာခဲ့ပါ သည်။ လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး၊ ရေနှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အား လုံးကို ယူဆောင်သွာကာ၊ ကားတိုင်းပေါ်၌ အသွေးတော်သွန်းလောင်ပြီး အပြစ်၏ အဖိုးအခပေးဆောင်ခြင်းသည်အသွေးအားဖြင့် ခရစ် တော်ဘုရား ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာသလော။ ကြွလာခဲ့ ပါသည်။ ယေရှုသည် စစ်မှန်သောဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူပြီး အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ 
ခရစ်တော်ဘုရားသည် ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေအားဖြင့် ကြွလာခဲ့ကြောင်း လူတို့ကမယုံကြည်ကြချေ။ ယေရှုသည် ဘုရင်တကာတို့ ၏ဘုရင်၊ ဘုရားတကာတို့၏ဘုရားဖြစ်ကြောင်ကိုလည်း လူအနည်းငယ်က သာ ယုံကြည်ကြသည်။ များစွာသောလူသားတို့က ယေရှုသည် စစ်မှန် သော ဘုရားသခင်၏သားတော်လား၊ လူသားလာဆိုသည်ကိုလည်း ယနေ့ ထိတိုင် မသိကြသေးချေ။ သီသြလိုဂျီပညာရှင်များ၊ အမှူတော်ဆောင်အ များစုကလည်း ယေရှုသည် စစ်မှန်သော ဘုရားတစ်ဆူတည်းဖြစ်ကြောင်း မယုံကြည်ကြဘဲ လူသား ဖြစ်သည်ဟုသာ ပြေဆိုကြသည်။
သို့သော် ယေရှုသည် အရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ စစ်မှန်သော ကယ် တင်ရှင်ဟုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသားဖြစ်သော အခွင့်ကို ရ၏ဟု ဘုရားသခင်အတိအလင်း မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ် သောသူတိုင်းသည် ယေရှုကိုချစ်၏။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် သူတိုင်းသည် ယေရှုကိုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။
ဒုတိယမွေးခြင်းမခံသော သူမှန်သမျှသည်လောကကို မအောင်နိုင် သောကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကလည်း စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများသာ လော ကကိုအောင်နိုင်ကြောင်း အတိအလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိပကတိအားဖြင့် လောကပျော်မွေ့ခြင်းကို မအောင် မြင်နိုင်ပါ။ 
“ငါသည် လူ့ဘာသာစကားကို၄င်း၊ ပြောနိုင်သော်လည်း မေတ္တာ မရှိလျှင် အသံမြည်သောတံပိုးခရာကဲ့သို့၄င်း၊ တီးသံကိုသာ ပေးတတ်သော လင်ကွင်းကဲ့သို့၄င်း၊ဖြစ်၏။ ပရောဖက် ဉာဏ်ကိုငါရ၍၊ နက်နဲသောအရာရှိ သမျှတို့နှိင့် သိပ္ပံအတတ်အမျိုးမျိုးကို တတ်သော်၄င်း၊ တောင်များကို ရွှေ့ နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသော၄င်း၊ မေတ္တာမရှိလျှင်အ ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်၏။ သူတပါးကို ငါကျွေးမွေး၍ ဥစ္စာရှိသမျှကို စွန့် ကြဲသည်သာမက၊ ကိုယ်ခန္ဓာကို မီးရှို့စေခြင်းငှါ အပ်သော်လည်းမေတ္တာမရှိ လျှင် ငါ၌အကျိုးမရှိ။” (၁ကော ၁၃း၁-၃)
“ချစ်ခြင်း”သည်ခရစ်တော်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော် နှင့်ရေအားဖြင့် ဆင်းသက်လာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် “ချစ်ခြင်း”ဟူသောဝေါဟာရသည် “သမ္မတရားကိုချစ်ခြင်း” ကိူရည်ညွှန်း သည်။ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သူ၏တပါးတည်းသော သားတော် အားဖြင့် ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ (၁ကော ၄း၉၊ သက် ၂း၁၀)
 
 
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေကို ယုံကြည်သူများသာလျှင် လောကကို အောင်နိုင်၏
 
မည်သူသည် လောကကို အနိုင်ယူသနည်း
ကယ်တင်တော်မူခြင်းဟူသော ခရစ်တော်ယေရှု၏ ရေနှစ်ခြင်း၊အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သူများက သာလျှင်လောကကို အောင်နိုင်၏။

၁ယော ၅း၅-၆ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်၊ ရေအားဖြင့်၄င်း၊ အသွေးအားဖြင့်၄င်း ကြွလာတော်မူ၏။ သက်သေခံဟူမူကာ်း၊ ဝိညာဉ်တော် သည် သမ္မာတရားဖြစ်၍ သက်သေခံတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကောင်းကင် ဘုံ၌ ခမည်းတော်တပါး၊ နှုတ်ကပတ်တော်တပါး၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ် တော်တပါး၊ သက်သေးခံသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည်တလုံးတဝတည်း ဖြစ်တော်မူ၏။
ချစ်တော်မိတ်ဆွေ စာတန်နှင့်လောကကို အောင်နှိုင်သောသူသည် ခရစ်တော်ဘုရားတဦးတည်းသာဖြစ်ပါသည်။ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော် နှင့်ရေကို ယုံကြည်သူများသာလျှင် လောကကို အောင်နိုင်ကြသည်။ ခရစ် တော်ဘုရားသည်လောကကို မည်ကဲ့သို့ အောင်နိုင် ခဲ့သနည်း။
ကျမ်းစာထဲတွင် “ရေ” သည် “ယေရှူရေနှစ်ခြင်း” ကိုရည်ညွှန်း သည်။ (၁ ပေ ၃း၂၁) ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး လောကသို့ ကြွလာ ခဲ့ကြောင်း သက်သေထူပါသည်။ လောက အဖြစ်များကိုယူဆောင်သွားရန် ရေနှစ်ခြင်းကိုခံယူပြီးကားတိုင်းပေါ်၌အပြစ်အခပေးရန်အသေခံခဲပါသည်။ 
ကားတိုင်းပေါ်၌ သွန်းလောင်သောအသွေးတော်သည် ယေရှု၏ လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီး လောကသို့ ဆင်းကြွလာပြီး ရေနှစ်ခြင်းကိုခံခဲပါသည်။ ထိုကြောင့် ယေရှုသည် အသွေးနှင့် ရေအားဖြင့်ကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တ နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ရေးနှစ်ခြင်းနှင့်အသွေးသွန်း လောင်းခြင်းတည်းဟူ သော အသေးခံခြင်းဖြင့်လောကလူသားများအပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင် သွားခဲ့ပါသည်။
စာတန်သည် လောကကို မည်ကဲ့သို့ အုပ်စိုးသနည်း။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သံသယူရှိစေ၍ မနာခံခြင်သောမျိုးစေ့ကို ကြဲခြင်း ဖြင့်အုပ်စိုးပါသည်။ ထို့ပြင်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံမှူမရှိစေရန်စာတန်က ကြိုးစား အားထုတ်သည်။
သို့သော်လည်း ယေရှုသည်လောကသို့ကြွဆင်းလာပြီး ရေနှစ်ခြင်းနှင့် ကား တိုင်းပေါ်အသွေးတောသွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အဖြစ်အားလုံးကို ဆောင် ယူခဲ့သည်သာမက စာတန်ကိုလည်း အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤအချက်များပြည့်စုံရခြင်းမှာ ယေရှုသည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်သော အရှင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်အသွေးတော်အား ဖြင့် ကြွဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြင့် အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
 
 
ယေရှုသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းဟူသော ရေနှစ်ခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်ကို ယူဆောင်သွား ပါသည်
 
ယေရှုသည် လောကကို အောင်နိုင်သည်
ဟူသည့် အပါယ်ကား အဘယ်နည်း
လောကအပြစ်သယ်ဆောင်သွားခြင်းကို
ဆိုလိုသည်

ယေရှုသည် လောကီးသားတို့၏ ဤပြစ်ကို သယ်ဆောင်သွားရန် ရေနှစ်ခြင်းခံသည့်နည်းတူ ထိုသူတို့အတွက် သက်သေခံခဲ့ပါသည်။ ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်သည် ယေရှုအား လောကီလူသားများကိုယ်စား လောကအ ဖြစ်ကို သယ်ဆောင်သွားရန် ယော်ဒန်မြစ်၌ ရေနှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယေရှု သည် အပြစ်၏အဖိုးအခကို ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း ဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် စာတန်ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တော်တို့၏အပြစ်အဖိုးအခများကို ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ရေ နှစ်ခြင်းနှင့် ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတောသွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ် သားများထံ ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။ 
 
သူသည် စာတန်းအား မည်သည့်နည်းဖြင့်
အောင်နိုင်ခဲ့သနည်း။
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့် ရေနှစ်ခြင်းအားဖြင့်
အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ရှင်ယောယန်ကကယ်တင်ခြင်းသည်ရေအားခြင်းသာမယုတ်၊ ရေ နှင့်အသွေးတော် အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ထာဝရ အတွက် အပြစ်များပယ်ရှင်းခဲသောကြောင့် ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ သည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၌ သစ္စာရှိခြင်းကို ခံယူကြရသည်။
ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ဆင်းသက်လာပြီး အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားသည့်အပြင် အပြစ်အဖိုးအခကို ကားတိုင်းပေါ်၌ အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ရေနှစ်ခြင်းဖြင့်အပြစ် များကို သယ်ဆောင်းသွားပြီး၊ အပြစ်၏အဖိုးအခများကို ကားတိုင်ပေါ်၌ ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ “အပြစ်၏ ဤဖိုးအခကားသေးခြင်းပေတည်း” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ရောမ ၆း၂၃ က ပြည့်စုံခဲ့သည်။
လောကကို အောင်နိုင်ခြင်းဟူသောစကားသည် မည်သည့်အရာ ကို ဆိုလိုသနည်း။ ရေးနှစ်ခြင်းနှင့် အသွေးတောသွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ပေးသနားတော်မူသောကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရန်ဆို လိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ယေရှုသည်ရေနှစ်ခြင်းနှင့်လူ့ဇာတိခံယူပြီး ရေနှစ်ခြင်း နှင့် အသေးခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကို ဖွင့်ပေးတော်မူပါသည်။
သူသည် စာတန်နှင့် လောကပျော်မွှေးခြင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရောမအင်ပါရာ လက်ထက်တွင် တမန်တော်များသည် မာတုရခံရသည်ထိ သတင်းကောင်းကို ဟောကြားခဲ့ကြသည်။
ယေရှုသည် ရေ (ယေရှုသည် အပြစ်မျာကို ကျွန်ုပ်၏သယ်ဆောင် ဖို့ရန်ရေနှစ်ခြင်းခဲ့ကြောင်း)နှင့်အသွေးတော်(သူသည်ကားတိုင်းပေါ် အသေ ခံခြင်းဖြင့်အပြစ်၏အဖိုးအခကိုပေးဆပ်ခဲ့သည်)အားဖြင့် ဤလောကသို့ကြွ ဆင်းလာသည်။ 
ယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်(လူ့ဇာတိခံယူပြီး) ဆင်းသက် လာကာရေနှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်းပေါ်အသွေးတော်သွန်း လောင်းခြင်း ဖြင့်အပြစ်များကိုသယ်ဆောင်သွားသည့်အပြင်လောကကိုကည်းအောင်နိုင် ခဲ့ပါသည်။
 
 
ယခုတွင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏ (၁ပေ၊ ၃း၂၁) 
 
ကယ်တင်ခြင်း၏ ပုံဥပမာသည်
အဘည်နည်း
ယေရှုဗတ္တိဇံ

၁ ပေ ၃း၂၁ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော်၊ ကိုယ်ကာယ၏ ဤညစ်အကြေး ဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်၍ ဘုရား သခင်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုသတည်း။ ရှင်ပေတရုက ယေရှုသည် ရေနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာပြီး ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ခံခဲ့ပါသည်။ 
ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ရေနှစ်ခြင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကြွ ဆင်းလာကြောင်းကို ယုံကြည်ရမည်။ ယေရှုရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ ပုံဥပမာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ယုံကြည်ရမည်။ ရှင်ပေတ ရုကဝိညာဉ်တော်၊အသွေးတော်နှင့်ရေနှစ်ခြင်းသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ၏ အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
တမန်တော်များသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အသွေးတော်ကို လည်း ယုံကြည်ကြသည်။ အသွေးတော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှနိသော် ယုံကြည်ခြင်း၏တချို့တဝက် ယုံကြည်ခြင်းသာလျှင်ဖြင်ပါ သည်။ မစုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းသည်အချိန်ကိုသာ ကုန်ဆုံးစေ၏။ သို့ သော်ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေနှစ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူမည် ကား အချန်နှင့် အမျှရင့်ကျက်လာမည်ဖြစ်သည်။ 
ယခုခေတ်တွင် အသွေးတော်မြတ်သတင်းကောင်းတခုတည်းကို သာလူတို့ကဟောပြောနေကြသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုနားမလည်းကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
တစ်ချိန်က အနောက်နိုင်ငံ အသင်းတော်များသည် အယူအဆမှား ယွင်းခဲ့ကြသည်။တိုတောင်းသောအချိန်တွင်း သူတို့သည် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ သော်လည်း စာတန်၏သွေးဆောင်မှုကြောင့် စစ်မှန်သော အောင်မြင်ခြင်း ကိုမှု မရရှိကြပေ။
ကပ်တိုင်၏ ရုပ်ပုံကိုဆွဲခြင်း၊ သစ်သားဖြင့် ကားတိုင်ကိုထုလုပ်ခြင်း ဖြင့် စာတန်သည် ထွက်ပြေလိမ့်မည်ဟူသော အယူအဆလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ ထိအရာများအားဖြင့်စာတန်သည် လူတို့ကို လဲစေခဲ့သည်။ စာတန်သည် အသွေးတော်ကိုသာကြောက်ရွံ့ဟန်ခြင်းဖြင့်လူတိုကို လှည့်ဖျားနေပါသည်။ 
သို့သော် ရှင်ပေတရုက ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်သွင်း လောင်းခြင်းကို သက်သေပြခဲ့၏။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် မည်သည့်အ ရာကို သက်သေပြကြသနည်း။ အသွေးတော် သားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာ၌ဖော်ပြထားသည့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်း ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ငြင်းပယ်ပြီးအသွေးတော်ကိုသာလက်ခံလျှင်စုံလင်သောကယ်တင်ခြင်း ရရှိ မည်မဟုတ်ပါ။
 
 
ရေသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သက်သေ
 
ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင် ကြောင်းသက်သေကား အဘယ်နည်း
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေဖြစ်ပါသည်

မြေကြီးပေါ်၌လည်းသက်သေခံသုံးပါရှိသည်။ဝိညာဉ်တော်၊ ရေနှင့် အသွေးတော်ဖြစ်သည်ဟု ၁ ယောဟန် ၅း၈ ကအတိအလင်းဖော်ပြ ပါသည်။ ထိုသုံးပါတို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်မှု၏။ ယေရှုခရစ် သည် အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်ဗတ္တိဇံ၊ အသွေးနှင့်ဝိညာဉ်တော် အား ဖြင့်ကြွဆင်းလာသည်။ 
သက်သေခံသုံးပါရှိသည်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင် ကြောင်းသက်သေခံသုံးပါရှိသည်။ ထိုသက်သေခံသုံးပါးဟူမူကားဝိညာဉ် တပါး။ရေတပါးနှင့်အသွေးတော်တပါးတို့ဖြစ်သည်။ထိုသုံးပါးတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ကိုကယ်တင်ရန် ယေရှုက ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ 
သက်သေခံသုံးပါထဲမှ တပါးပါးကိုပယ်ခဲ့လျှင် ကယ်တင်ခြင်းပြည့် စုံမည်မဟုတ်ပါ။ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ဝိညာဉ်တော်တပါး၊ရေတပါး၊ အသွေး တော်တပါးဟူ၍ သက်သေခံသုံးပါးရှိသည်။ လူ့ဇာတိကိုခံယူသော ယေရှု ခရစ်သည် ဘုရာသခင်၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့်သားတော်ဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီး လောကလူသားတို့၏အပြစ်များကို ဆောင်ယူသွားရန် ရေနှစ်ခြင်း (ဗတ္တိဇံ) ကို ခံခဲ့ပါသည်။ 
သူသည် အပြစ်အားလုံး သူ့အပေါတင်ခြင်းနှင့် ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ရေ၊ အသွေးနှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ 
တပါးပါးကို ပယ်ရှားမိခဲ့လျှင် ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းကို ပယ်ရှားရာရောက်လိမ့်မည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစု၏ ဤယူအဆကို ကျွန်ုပ်တို့ဘောတူညီလျှင် မြေကြီးပေါ်၌ အသွေးတော်နှင့်ဝိ ညာဉ်တော်ဟူ၍ သက်သေခံနှစ်ပါးသာရှိသည်ဟု ပြောဆိုရမည်။ 
သို့သော် ရှင်ယောဟန်သည် ဝိညာဉ်တော်တပါး အသွေးတော်တ ပါးတပ့းနှင့်ရေတပါးဟူ၍ သက်သေခံသုံးပါးရှိကြောင်း အတိအလင်းဖေါ်ပြ သည်။ ရှင်ယောဟာန်သည် တိကျရှင်းလင်းပြတ်သားသော အစေခံတပါး ဖြစ်သည်။ 
ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဝိ ညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့် ရေယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မည်ကဲ့သို့ သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လောကကို အောင်နိုင်မည်နည်း။ ထိုအရာသည်မည် သည့်နေရာတွင် ရှိမည်နည်း။ ကျမ်းစာထဲ၌ရှိပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်က သွေးတော်နှင့်ရေအားဖြင့် ကြွဆင်းလာသောယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကို ရယူပါ။
 
ယေရှု(ဗတ္တိဇံ)မပါဘဲ ဘုရားသခင်၏
ကယ်တင်ခြင်းသည် စုံလင်ပါသလား
မစုံလင်ပါ

ကျွန်တော် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံမှီ ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော် နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့်ကြွဆင်းလာပြီး အကျွန်ုပ်ကိုယ်စားကားတိုင်း၌ အသေခံသည်ဟုယုံ ကြည်ခဲ့သည်။ တရားသေနာဟောကြားရန် ဤသက်သေခံနှစ်ပါးသည် လုံ လောက်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်ယူဆခဲ့သည်။ 
သာသနာပြု ဆရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် သီသြလော်ဂျီကိုသင်ယူပြီး ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအတွက် ခရစ်တော်နည်းတူ အသေခံရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ သည်။ ခရစ်တော်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် ထိုကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
သို့သော်လည်း သက်သေခံနှစ်ပါးကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ အပြစ်ကျန်ရစ်နေသည်။ လောကကိုလည်း မအောင်မြင် နိုင်ခဲ့ချေ။ အပြစ်မှလွတ်ခြင်းလည်း မရှိဖူးပါ။ ဝိညာဉ်တော်သွေးတော်နှစ်ပါး ကိုသာ ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သည့်အချိန်တွင် အပြစ်သည် ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင် အမြဲတွယ်ကပ်လျက်နေပါသည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသော်လည်း အပြစ်သည် ကျွန်ုပ်စိတ်နှစ် လုံးထဲတွင် အစဉ်တွယ်ကပ်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်ဗတ္တိဇံခြင်းကို မသိနား မလည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ပြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ် တော်သွေးတောနှင့်ရေကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ပြည့်စုံ နိုင်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်၏ဇာတိစိတ်ကိုအနိုင်မယူနိုင်ခဲ့ခြင်း၏ကြောင်းရင်မှာ ယေရှု ရေနှစ်ခြင်းခံခြင်း၏အပ္ပာယ်ကိုနားမလည်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်မှာပင် လူတို့က ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း အသွေးသားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဒုစရိုက်အပြစ်များကို ကျူးလွန်နေကြ၏။ သူတို့၏စိတ်နှစ် လုံးများထဲ၌ အပြစ်ရှိလျှက်ပင်ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းကို ခံစားရန် ကြိုးစား နေကြသော်လည်း အချည်းနှီးသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
ရေအားဖြင့် အပြစ်များ လုံးဝဆေးကြောခြင်းမရှိလျှက်ပင် နိုးထမှု လိုလာကြသော်လည်းမအောင်မြင်ကြချေ။ယေရှု(ဗတ္တိဇံ) ခံခြင်းဖြင့် အပြစ် အားလုံးသယ်ဆောင်သွားကြောင်း မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့၏ယုံ ကြည်ခြင်းကို ပြည်လည်၍ မရှင်သန်နိုင်ခြင်းပြစ်သည်။
ကျွန်တော် ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုသည်မှာ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လောကကိုအောင်နိုငိသည့်အပြင် သမ္မာတရား၌ အသက်ရှင်းနိုင်ရန်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များပြားလွန်သောလည်း ကယ်တင်ရှင်ခရစ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံ ခံခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်း၊ အသွေးတော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်း ကောင်း၊ သယ်ဆောင်သွားကြောင်းကို ယုံကြည်သမျှကာလပတ်လုံး အပြစ် နှင့်ကင်းလွတ်လျှက်အောင်မြင်သောအသက်တာသစ်၌ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည် နိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယေရှုဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်ခဲ့လျင် စုံလင်းသော်ကယ်တင် ခြင်းကိုရနိုင်မည်မဟုပ်ပေ။ ဝိညာဉ်တော်၊အသွးတောနှင့် ရေအားဖြင့်ကြွ ဆင်းလာသောယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးဆောင် ယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော် ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အဖိုးအခကို ကားတိုင်းပေါ်ပေးဆပ် ခြင်းဖြင့် လူသားအားလုံးကို အပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အပြစ်မှ ကယ်တင်သောရေ၊ အသွးတောနှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာသော ယေရှုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြွ ဆင်းလာသော ယရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် လောကကို အောင်နိုင် လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်းပေါ်အသွေးတော်မရှိလျှင် စစ်မှန် သောကယ်တင်ခြင်းရှိ မည်မဟုတ်ပါ။ သက်သေခံလုံးပါးထဲမှ တပါးမပါ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေ၊အသွးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေ၊ အသွးတော် နှင့် ဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်ရမည်။ ဤအရာများယုံကြည်လက်ခံသော သူ သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိမ့်မည်။
 
 
ရေ၊ အသွးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သက်သေခံမပါလျှင် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်
 
ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိအဖြစ်လိုအပ်သော သက်သေခံသုံးပါးကား အဘယ်နည်း
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့် ရေဖြစ်ပါသည်

အချို့က အထက်ပါမေးခွန်းကို ဤကဲ့သို့ထင်မြင်ကြသည်။ ယေရှု သည် ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းသောအ သွေးတောကို ယုံကြည်ပြီး ခရစ်တော်အတွက် သတ္တိရှိစွာ မာတုရကဲ့သို့ အ သေခံမည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲတွင်အပြစ်ရှိသော ငြားလည်း ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံပါသည်။ကျွန်ုပ်၏၌ပိုင်ဆိုင်သောအရာများနှင့် အသက်တာ ကို ကိုယ်တော်ထံဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်။ ကိုယ်တော်အတွက်အသက် ရှင်ရန် အိမ်ထောင်လည်းမရှိပါ။ ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်အားမရှိဘဲ အဘယ် သို့ နေမည်နည်း။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက် ကားတိုင်းပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ သည်။ သန့်ရှင်သောဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကားတိုင်း၌ အသေခံခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် အသက်တာကိုကိုယ်တောထံဆက်ကပ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်အတွက် သစ္စာ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ အပြစ်ရှိ၍ ကိုယ်တော်ရှိ၌ ထိုက်တိုင်းခြင်း မရှိသော်လည်း ငရဲပြည်သို့ပို့မည်မဟုတ်ပါ။ 
ဤထက်ပါအတိုင်းမှားယွင်းစွာယူဆတွေးခေါ်သူများရှိပါသည်။ သို့သော် ယေရှုသည် လောကအပြစ်ကို ယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခံခြင်း ကိုမူ မသိနာမလည်းကြပေ။ သာမန်ခရစ်ယာန်များသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း ယေရှုဗတ္တိဇံကို နားမလည်းမယုံကြသောကြောင့် အပြစ်ရှိပြီး၊သေလျှင်အဘယ်ရပ်သို့ သွားကြမည်နည်း။ ငရဲပြည်ကို သွားကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် အပြစ်ရှိသောသူများ ဖြစ် သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ 
သူတို့ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရာရှင်ဝမ်းမြောက် ကျေနပ်လိမ့်မည် ဟု ယူဆကြသောလည်း ငရဲကို သွားကြလိမ့်မည်။ တချို့က ယေရှုခရစ် သည် ကားတိုင်းပေါ်အသေခံခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်များ ယူဆောင်သွား ပြီး လောက၌အပြစ်မရှိတောပါဟူ၍ ပြောဆိုပါသည်။ သို့သော် ဝိညာဉ် တော်အသွေးတော်ကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်သည် စုံလင်သောကယ်တင်ခြင်းအပေါ်၌မတည်ဘဲလူသားအတိုင်းမှခံယူချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်း၊ ကားတိုင် ပေါ်အစေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြင်ထမြောက်တော်မူခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်ယူ ဆောင်သွားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်သင့်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် စုံလင်သော ကယ်တင်ခြင်း ကိုရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေ ခံကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံဝိညာဉ်တော် အသွေးတော်နှင့် ရေအား ဖြင့် ကြွဆင်းလာပြီး လောက၏ အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားပါသည်။ 
မြေကြီးပေါ်၌လည်း သက်သေခံသုံးပါးရှိသည်။ ထိုသုံးပါးဟူမူကား ဝိညာဉ်တော်တပါး၊ အသွေးတော်တပါးနှင့် ရေတပါးတို့ဖြစ်သည်။
ပထမတွင် သန့်ရှင်သော် ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုအား ဘုရား သ ခင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူ့ဇာတိခံယူပြီးလောကသို့ကြွဆင်လာကြောင်း သက် သေခံသည်။
ဒုတိယသက်သေသည် ရေဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ယော်ဒန်မြစ် ၌ဗတ္တိဇံဆရာရှင်ယောဟန်ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့်အပြစ်များကို ယူဆောင်သွား ခဲ့သည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် ကျွန်ပ်တို့အပြစ်အားလုံးသည် သူ့အ ပေါ်တင်ခြင်းခံရပါသည် (မာသဲ ၃း၁၅)။
တတိယသက်သေသည် အသွေးတော်ဖြစ်ပါသည်။ လောက၏ အဖြစ်အဖိုးအခများကို ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းဖြင်းဖြင့် အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏တရား စီရင်ခြင်းကို ခံယူပြီး အသေခံတော်မူ၏။
ခမည်းတော်သည် သားတော်ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံခံနှင့် အသွေး တော်ယုံကြည်သူများ၏စိတ်နှလုံးတွင် ဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းဖြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို သက်သေခံတော်မူ၏။
ဒုတိယမွှေးခြင်း ခံရသောသူသည် သမ္မာတရားဖြင့်လောကကို အောင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် သူတို့သည် လောက၊ စာတန်၊ မှားယွင်းသော ပ ရောဖက်၊အတားအဆီးများနှင့်လောက တရား၏ ဖိစီးမှုပေါင်းမြောက်များ စွာကိုလည်း အောင်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ တန်ခိုးရှိခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော် အသွေးတော်နှင့်ရေဟူသော သက်သေခံသုံးပါးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ၌ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
 
စာတန်နှင့်လောကကို မည်သို့ဖြင့်
အောင်နိုင်သနည်း
သက်သေခံသုံးပါးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်

ကျွန်ပ်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အသွေးတော်နှင့်ရေကိုယုံကြည် သော ကြောင့် စာတန်နှင့်လောကကို အောင်မြင်နိုင်သည်။ ယေရှု၏ အသွေး တော်နှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သောသူသည် မှားယွင်းသောပရောဖက်များ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုများကိုလည်း အောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည် ခြင်းနှင့်အောင်နိုင်ခြင်း၏တန်းခိုးသည် ဝိညာဉ်တော်၊အသွေးတော်နှင့် ရေ၌ ရှိကြောင်း သင်ယုံကြည်ပါသလား။ 
သင့်အထဲတွင်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ရှိပါသလား။ ယေရှုသည် သင့်အ ပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားကြောင်း ယုံကြည်ပါသလား။ သင်၏စိတ်ထဲ၌ ကားတိုင်းပေါ်မှ အသွေးတော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါသလော။ 
ဝိညာဉ်တော် အသွေးတော်နှင့်ရေကို မယုံကြည်လျှင် ဒုတိယမွှေး ဖွားခြင်းကိုလည်းကောင်း၊လောကအောင်နိုင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရရှိနိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အထဲ၌ ထိုယုံကြည် ခြင်းများရှိပါသလား။
သင်သည် စိတ်အားဖြင့် ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့်ရေကို ယုံကြည် လျှင် လောကကို အောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ယေရှုသည် သင်အပြစ်၏ အဖိုးအခ ပေးဆပ်ရန်ကားတိုင်းအသေခံခြင်းနှင့်တရားစီရင်တော်မှုခံခြင်းကိုယုံကြည် လျှင် လောကကို အောင်နိုင်လိမ့်မည်။ 
တမန်တော်ရှင်ယောယာန်သည် ဤသက်သေခံစုံးပါးကို ယုံကြည် ခြင်းကိုလည်း ဆက်လက်၍ လက်ဆင့်ကမ်းဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ သော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လောကကို အောင်နိုင်မည်ဟူ၍လည်း သက်သေ ခံခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်၊အသွေးတော်နှင့်ရေအားဖြင့် ကြွဆင်း လာကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းသည်သာလောကကို အောင်နိုင်သောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ 
၁ ယော၊ ၅း၈ တွင် မြေကြီးပေါ်၌လည်း သက်သေခံသုံးပါရှိသည်၊ ဝိညာဉ်တော်တပါးအသွေတော်တပါးနှင့်ရေတပါး၊ထိုသုံးပါးတို့သည် တလုံး တဝတည်းဖြစ်တော်မှု၏။ ခရစ်ယာန်အများစုသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်အ သွေးတော်အကြောင်းကိုသာဟောပြောပြီး၊ ယေရှုဗတ္တိဇံခြင်း အကြောင်းကို မူချန်ထားတတ်သည်။ ရေကိုပယ်ရှားသောသူသည် စာတန်၏သွေးဆောင် မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည့် မှားယွင်းသောရပ်တည်ချက်မှနောင်တရပြီး ယေရှု ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်လာလျှင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။
မည်သူတဦးတယောက်မျှ ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် လောကကို အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံကို တန်းခိုးရှိသာ လက်နက်အ ဖွယ်အသုံးချရန် လိုအပ်ပါသည်။ သူ၏နှုတ်ကပက်တော်သည် ဝိညာဉ် တန်ခိုးနှင့် ပြည့်သုံလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ပ်တို့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ယေရှုကို မယုံကြည်သော သူများစွာ ရှိပါသည်။ လူတို့သည် သက်သေခံနှပါးကိုသာ ယုံကြည် လက်ခံကြသည်။ထိုကြောင့်ခရစ်တော်က“နိုး၍လင်းလော့” ဟူ၍ မိန့်ဆိုရာ တွင် သူတို့သည်မလင်းနိုင်ကြချေ။ ခရစ်တော်ကိုမယုံ ကြည်ကြသော် လည်း အပြစ်သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌တွယ်ကပ်နေသောသူသည် ငရဲမီးအိုင်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
 
 
အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းကို လူတို့က ကြားနာ၍ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း နိုင်ရန် သက်သေခံဟောပြောရမည် 
 
ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းသည်
မှားယွင်းသော အယူဝါဒလေ
မှားယွင်းသောအယူဝါမဟုတ်ဘဲ
သမ္မာတရားဖြစ်ပါသည်

သတင်းကောင်းကိုဝေငှရာတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဟောပြောရ မည်။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော် (အဖိုးအခပေးဆပ်ရန် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း)ဗတ္တိဇံ(အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားခြင်း) ဟူ သောအချက်သုံးချက်ကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ 
ထိုသို့ ဟောပြောခြင်းမပြုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောသောသတင်း ကောင်းသည် သာမာန်ဘာသာတရားကို ဟောပြောခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစုက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဘာသာတရားတခု အ ဖြစ်သာလက်ခံကြသည်။အခြားသောဘာသာတရားနှင့်မတူညီပါ။ အပြစ် လွှတ်ခြင်းသည် သမ္မာတရားပေါ်မူတည်း၍ ထိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသ ခင်အား မျှော်လင့်ခြင်းမရှိလျှင် ထိုယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသောဘာ သာတရားသာဖြစ်သည်။ 
ဘာသာတရားသည် လူတိုဖန်းတီးသောအရာဖြစ်ပြီး၊ ကယ်တင် ခြင်းတည်းဟူသော ယုံကြည်ခြင်းဟူကား ဘုရားရှင်ပေးထားသောအရာ ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည် ထိုသမ္မာတရားကို ငြင်းပယ်လျှင် အခြား သောဘာသာတရားနည်းတူ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကျင့်ဝတ်တရားမျှသာ ဖြစ်သည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်လိမ့်မည်။
ခရစ်တော်သည် ဘာသာတရားတည်းထောင်ရန် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ဘာသာတရားတပါး ဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသနည်း။ အခြားသော ဘာသာများနှင့် တူညီလျှင် ဗုဒ္ဓာဘာသာကို ကိုးကွယ်၍ မရပေး ဘူးလား။ ထိုအရာများပြောလျှင် မှားလိမ့်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
အချိုု့သောသူများက ယေရှုကို ဘာသာတရား၏ လမ်းကြောင်းတ ခုထဲသို့ ထင်မြင်ယူဆပြီး ကောင်းကင်၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပရဒိသုဘုံတို့သည် အတူတူ ပြင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခြားနားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ပြောဆိုကြသည်။ နောက်ဆုံး သော ကျွန်ုပ်တို့သည် တနေရာတည်၌ဆုံးရမည်ဟူ၍ ယူဆကြသည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ သမ္မာတရား၌ ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်ရန်လို အပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “နိုးထ၍လင်းရန်” လိုအပ်ပါသည်။ သံသယ စိတ်မရှိဘဲ သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောသင့်ပါသည်။ 
လူတို့က ခရစ်တော်သာလျှင် လမ်းခရီးမဟုတ်ကြောင်းဟူ၍ ပြော ဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်သာလျှင် တစ်ဆူတည်းသောလမ်းခ ရီးဖြစ်ကြောင်းရဲဝံစွာရှင်းပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော် နှင့်ရေအားဖြင့်ကြွဆင်းလာသော ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာ ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားနိုင်လိမ့်မည်။ လူမျိုတကာတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ကြာနား၍ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံယူပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံ ဝင်စားနိုင်ရန် သင် နိုးထ၍လင်းရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 
 
 
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ မုသာဖြင့် ခရစ်တော်ကိုချစ်သကဲ့ သို့ဟန်ဆောင်ပြီးသူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကိုမယုံကြည်သော သူတို့ သည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။
 
အဘယ်သူသည် ယေရှုကိုယုံကြည်သော် လည်း ပျက်ဆီးလိမ့်မည်နည်း
ယေရှုဗတ္တိဇံကို မယုံသောသူများ

ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သည်ဟု နှုတ်ဖြင့်သာမြွတ်ဆိုသော သူများ သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အခြားသောဘာသာတရားနှင့် တန်းတူယူ ဆပြီး ကောင်ကင်းသို့ ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် သွားရောက် လူသူများပင်ဖြစ် သည်။
သင်္ဘောတစီးသည် ပစ္စဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်သန်နေစဉ် ပျက်စီးပြီး (SOS)ကိုပြသော် လည်းအခြားသင်္ဘောသည် ရေလှိုင်းများကြောင့် သူတို့ကို မကယ်နိုင်စောကြောင့်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကြိုးကို ချပေးလိုက်သည်။ ထိုကြိုး ကိုကိုင်၍ ချည်ထားသူများသည် အသက်ချမ်းသာခွင့်ရသည်။ သို့သော် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က “ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တော်မူပါ။ ကျွန်တော်သည် ကယ်တင်ခံရလိမ့်မည်” ဟူ၍ ပြော၏။
ဝိညာဉ်တော်အသွေးတော်နှင့် ရေအားဖြင့် ခရစ်တော်ကြွဆင်လာကြောင်း ကို လက်ခံယုံကြည်သူများသည်ကြိုးကို ကိုင်ကားထာ၍ ချမ်းသာခွင့်ရ သောသူများနှင့်တူပေ၏။ ကြိုးကိုချည်ထာခြင်းမရှိဘဲ ကိုင်သောသူများ သည် ကြာလာသောအခါ မောပန်းလာပြီး ရေနှစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် သူတို့ခွန်အားကိုသာ အားကိုယ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ 
ခရစ်တော်ကိုမုသာဖြင့် ချစ်သောသူများသည် ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ် သည်။ လူတို့သည် ရေအားဖြင့်ကြွလာသောယေရှုနှင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံ ကြည်ကြသော်လည်း သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံဖြင်းမရှိပါ။ အမှန်စင်စစ်သူတို့သည်ပြည့်စုံသော်သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် “ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ပါသည်” ဟူ၍ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုတတ်ကြသည်။
ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ရန် ကြိုးစားချင်းသည် မတူညီပါ။ ဆုံးခန်းတိုင်ယေရှုနောက်လိုက်ပါမည်ဟုပြောတိုကြသော်လည်း စိတ်နှလုံး ၌ အပြစ်ရှိသောကြောင့် ဖယ်ရှားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သူတို့က ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့် ရေအားဖြင့် ကြွဆင်းလာ သည်ကိုမသိဘဲ ယေရှုကိုချစ်ကြသည်။ သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည် သော သူများသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။
ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးတော်နှင့် ရေအားဖြင့် ယေရှုကြွဆင်းလာ သည်ဟူသော သမ္မာတရားကြိုးကို သင်၏ဝိညာဉ်ကို ချည်နှောင်ပါ။ ယေရှု သည် ကယ်တင်ခြင်းကြိုးဆွဲချစဉ်ရေ၊ အသွေးနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မိမိကိုမိမိချည်နှောင်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
ရဟက်ယဉ်မှ လူတို့က “ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ ကြိုးချပေးသောအခါ ရင်ပတ်တွင်ချည်ပါ။ လက်နှင့်သာမချည်ပါနဲ့၊ ရင်ပတ် တွင်ချည်ပြီးအားပြန်ယူလျှင် လွတ်လိမ့်မည်”ဟူ၍ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ပြော ပြခဲ့သည်။ 
လူတစ်ဦးသည် သူတို့ညွှန်ကြားချက်အရ မိမိ၏ရင်ပတ်တွင်ချည် ထားသောကြောင့် မျမ်းသာခွင့်ရ၏။ သို့သော် နောက်တစ်ယောက်သည် “မပူနဲ့။ ငါအားသန်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလေးအမြဲ လုပ်သည်။ ငါ့လက်မောင်းကို မမြင်ဘူလား၊ ငါ ခံနိုင်ပါတယ်” ဟူ၍ပြော၏။ ထို့ကြောင့် သူသည် ကြိုးကို လက်ဖြင့်သာစွဲကိုင်ခဲ့သည်။
သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်ကြိုးဖြင့်ဆွဲထာခြင်းခံရပါသည်။ ပထမ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သူသည် ညွန်ကြားချက်အတိုင်း ပြုလုပ်သောကြောင့် သတိ လစ်သော်ငြားလည်းကြိုးဖြင့် မိမိရင်ပတ်တွင် ချည်ထာသောကြောင့် ချမ်း သာခွင့်ရ၏၊
ထို့သော်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတို့ညွန်ကြားချက်ကို နားမထောင် ဘဲ မိမိ၏ခွန်းအားဗလများကိုဝါးကြွားပြီးကိုယ့်အစွမ်းအင်အားကို အားကိုး သောသူသည်အချိန်ကြားလာသောအခါ မောပန်း၍အားကုန်ပြီး နောက်ဆုံး တွင် ရေထဲနှစ်မြှုပ်ခြင်းခံရသည်။ 
စစ်မှန်စုံလင်သော ကယ်တင်ခြင်းကို ရနှိုင်ဖို့ရန်၊ ယေရှုဝိညာဉ် တော်၊ အသွေးတော်နှင့်ရေအားဖြင့် ယေရှုကြွဆင်းလာကြောင်းကို ယုံ ကြည်ရမည်။ “ငါ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် သင်တို့ကို ငါကယ် တင်ပြီး” ဟူသော ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းကို ရလိမ့်မည်။ 
အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမ ရှိဘဲ ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသည်။ သူ၏အသွေးတော်ကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ကျေးယူတင်ရသည်။ ခရစ်တော်၏နောက်ကို အသက်ဆုံးသည့်အထိ လိုက် ပါမည်။ အသွေးတော်ယုံကြည်ခြင်းသည် လောကကို အောင်နိုင်ရန် လုံ လောက်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။
သို့သော်လည်း ဤအရာသည် မလုံလောက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သက်သေခံသုံးပါး ယုံကြည်သူများအားသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏တရားစီရင်ခြင်းကို ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်၊ရေ (ယေရှုသည် လောကအဖြစ်ဆောင်ယူရန် ယော် ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း)နှင့်အပြစ်၏အဖိုးအခပေးဆပ်ရန်ကားတိုင် ပေါ်အ သေခံခြင်းအားဖြင့်ကြွဆင်းလာပြီး ထမြောက်တောမူခြင်းကို ယုံကြည်ကြ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သက်သေခံသုံးပါး ယုံကြည်သူများထဲ၌သာ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျိန်းဝပ်လိမ့်မည်။“ဟုတ်ကဲ့၊ငါသည်သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ရေ နှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်ကို ငါကယ်တင်ပြီ”ဟူ၍ ဘုရားသခင်မိန့် တော်မူလိမ့်မည်။ 
သက်သေခံသုံးပါးကို မယုံကြည်သူအား ဘုရားရှင်သည် ကယ် တင်ခြင်းကို မပေးပါ။ သက်သေခံတပါးကို ချန်ထားလျှင် ဘုရားသခင်က “သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းမရပါ”ဟူ၍ မိန့်ဆိုလိမ့်မည်။ တမန်တော်များ သည်လည်း သက်သေခံသုံးပါးကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် ငါ၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးသည်အပြစ်အတွက် တရားစီးရင်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ဆိုလိုသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ 
 
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုနှင့် ပေတရုသည်လည်း ယေရှု၏အသွေတော်နှင့် ဗတ္တိဇံနှစ်ခုစလုံးကို သက်သေခံခဲ့ကြသည်
 
ယေရှု၏ တမန်တော်များသည်
မည်သည့်အရာကို သက်သေခံသနည်း
ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိကို
သက်သေခံကြသည်

ရှင်ပေါလုသည်ယေရှုခရစ် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအကြောင်းကို ဝေငှပါသ လား။ “ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံခံသော သူရှိသမျှတို့သည် အသေးခံတော်မူခြင်း ၌ ဗတ္တိဇ့ကိုခံကြသည်ဟု သင်တို့မသိသလော။ ထိုကြောင့် အသေခံတော် မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံကြ သည်။ အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းတန်ခိုး အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါတို့သည်လည်း အ သစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်ရကြသတည်း။ တနည်းကား၊ အသေ ခံတော်မူခြင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်၍၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ငါတို့သည် စိုက် ပျိုးလျှက်ရှိမှန်လျှင်၊ ထမြာက်တော်မူခြင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်၍ စိုက် ပျိုးလျှက်ရှိကြလိမ့်မည်” (ရော ၆း၃-၅)၊
“ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကို ခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏” ဂ၃း၂၇၊ တမန်တော်အားလုံးသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအကြောင်းကို သက်သေခံကြပါသည်။“ထိုသို့သော် ဥပမာအ တိုင်း၊ ယခုတွင် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။” (၁ ပေ ၃း၂၁)
 
 
စစ်မှန်သော ကယ်တင်တော်မူခြင်းသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးအားဖြင့်ဖြစ်သည်
 
ဘုရားသခင်သည် မည်သူတို့ကို
ဖြောင့်မတ်သောသူဟု ခေါ်ဆိုသနည်း
စိတ်နှလုံးတွင် အပြစ်မရှိသောသူများ

လူသားများအပေါ်ပေးတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကယ်တင်ခြင်း အားဖြင့် နိုး၍ လင်းသင့်ပါသည်။ သက်သေခံသုံးပါကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ လင်းနိုင်လိမ့်မည်။ 
“သင်ထလော့၊ လင်းလော့၊ သင်၏အလင်းရောက်လာပြီး၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် သင်၏အပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းလျှက်ရှိ၏၊” (ဟေရှာ ၆၀း၁) ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထ၍လင်းရန် အလိုတော်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုပညတ်တော်ကို နာခံရမည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှိသမျှသော ခွန်အားကိုသုံးပြီး သတင်းကောင်းကို ဝေငှနေပါသည်။ ထို့သော်လည်းလူများတို့က နားမထောင်ချင်ကြပေ၊ ခရစ် တော်ကို ယုံကြည်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းသည်သာမက ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပါရ လိမ့်မည်။ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ကျန်ရှိနေသူများသည် မဖြောင့်မတ် သောသူများဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်လျှင် သင့်စိတ် နှလုံးထဲအပြစ်ကို အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယေရှု၏အသွေးတော်ကို မယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားရှင်၏တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်နိုင်မည်မ ဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာခြင်းကို မယုံ ကြည်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းကို ရမည်မဟုတ်ပါ။ သက်သေခံသုံးပါကို မယုံ ကြည်သောသူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည်အပြစ်ရှိလျှက်ပင် ကိုယ်ကိုယ်ကို ဖြောင့် မတ်သည်ဟု ထင်ခဲ့လျှင်ထိုသူသည်ခရစ်တော် ယုံကြည်ခြင်းရသူသာဖြစ် လိမ့်မည်။ယနေ့လူအများစုသည် စစ်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘဲ စာအုပ် ပေါင်းများစွာကိုလည်း ရေးသားပြုစုကြသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိသောသူကို အပြစ်ကင်း သောသူဟူ၍ ခေါ်ဆိုမည်လော။ ခေါ်ဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သူမြင်သည့်အတိုင်း ခေါ်ဆိုလိမ့်မည်။ ဘုရားရှင်သည် အရာအားလုံး တတ်စွမ်းနိုင်သည့်ဘုရားဖြစ်သည့်အတိုင်းအပြစ်မတင်ဖူးပါ။ ယနေ့အများ စုသည် စစ်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း နားမလည် နိုင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်သောအရာများကို သန့်ရှင်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း အပြစ်ရှိသောသူကို ဖြောင့်မတ်သောသူဟူ၍လည်းကောင်း ပြောဆိုတတ်ကြသည်။
စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိလျှက်ကင် သင့်အား ယေရှုက ဖြောင့်မတ် သောသူဟူ၍ခေါ်မည်ဟု ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုခံယူချက် သည် မှားယွင်းပါသည်။
ဝိညာဉ်တော်၊ ရေ (အပြစ်ယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခြင်း) နှင့် အ သွေး (လူ့ဇာတိခံယူပြီးအသေခံခြင်း)အားဖြင့် ယေရှုခရစ်ကြွဆင်းလာ ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်မှသာလျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မဖြောင့်မတ်သောသူဟူ၍ ခေါ်လိမ့်မည်။ 
သာမန်ခရစ်ယာန် စစ်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြငူ်မရှိသူများသည် အသွေးတော်၊ ရေနှင့်လုံးဝ သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ မဖြောင့်မတ်သောသူကို ဖြောင့်မတ်သည်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသောအယူဝါဒသည် လူဖန်တီးသော အယူ ဝါဒသာဖြစ်လိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌အပြစ်ရှိလျှက်ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သောသူဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်လော။ ယေရှုသည် မုသာ မပြောသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးထဲအပြစ်ရှိသောသူကို ဖြောင့်မတ် သောသူဟု ခေါ်ဆိုလော။ ဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မတ်သောသူကို ဖြောင့်မတ်သောသူဟူ၍ ခေါ်ဆိုလိမ့်မည်ဟု လူတို့ထင်မှားတတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်မုသာပြောသောသူကို မုန်း၏။ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ် တော်နှင့်အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူကို ဖြောင့်မတ်သောသူဟူ၍ ခေါ်ဆိုမည်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်သည်လူတို့အားဖြောင့်မတ်သူဟုခေါ်ဆိုရန် နည်းလမ်း တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ထိုသူတို့သည် စိတ်နှလုံး၌ အပြစ်မရှိသောသူ များဖြစ်ပါသည်။ဘုရားသခင်သည်သက်သေခံသုံးပါးဖြစ်သော “ယေရှုသည် လူ့ဇာတိအားဖြင့် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော်သွင်းလောင်းခြင်း”အပေါ်ယုံကြည်သူများကို သာ အသိအမှတ်ပြုသည်။
ထိုကယ်တင်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်သူများသာ ဘုရားရှင်သည် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုသူတို့သည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသူများဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ယေရှုခရစ်သည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာပြီး၊ အပြစ်ယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ အပြစ်၏ အခကို တရားစီးရင်ရန် ကားတိုင်းပေါ် အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းကို သူတို့ ယူကြည်ကြသည်။ 
ထိုအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ဆင်းကြွလာပြီး “ဝန်လေး၍ ပင်ပန်း သောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော။ ငါသည် ချမ်းသာခြင်းပေးမည်” ဟုမိန့်၏။ (ရှင်မဿဲ၁၁း၁၈) ဘုရားသခင်သည် ဤလောကများကို အပြစ် လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေသည်။
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည် သောသူများအား အသိအမှတ်မပြု။ ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ် တွယ်ကပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် မည်သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ သနည်း။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ အသွေးတော်နှင့် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းသမ္မာ တရားသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိမပြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ဆင်းကြွလာပြီးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကို ခံယူခြင်း ဖြင့် အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ လောကအပြစ်များသည် ငါ့အပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီ။အပြစ်၏အဖိုးအခကို ကားတိုင်းပေါ်တွင် ပါပေးဆပ် ခဲ့ပြီးပြီ။ ဤသို့ဖြင့် သင့်ကို ငါကယ်တင်ခဲ့ပြီဟူ၍ ခရစ်တော်မိန့်ဆို၏။
ယေရှုသည် ထိုသက်သေခံသုံးပါး ယုံကြည်သူများအား “သင့်ကို ငါကယ်တင်ပြီ၊ သင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူနှင့် ဘုရားသားဖြစ်ပြီ” ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ အကယ်၍ ယေရှု၏အသွေးတော်၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ဗတ္တိဇံ ကို သင်ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့် အသွေး တော်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူ၏စိတ်ထဲ၌ အပြစ်သည် ကျန်ရစ်နေဆဲဖြစ် သည်။
ဘုရားရှင်၏နိုင်ငံတော်၌သမ္မတရားတခုတည်းသာရှိသည်။ ထိုနေ ရာတွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊သစ္စာရှိခြင်း၊ချစ်ခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်းသာရှိပြီးမုသာ တခွန်းမျှမရှိပါ။ မုသာနှင့်လိမ်လည်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ 
 
ပညတ်တရားကို ချိုးဖောက်သော
သူသည် အဘယ်သူနည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်သောသူ

“ထိုနေ့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အခွင့် နှင့် ဆုံးမသြဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်ပါပြီ မဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် များစွာသော တန်ခိုးတို့ ကို ပြပါပြီ မဟုတ်လောဟု အများသော သူတို့သည် လျှောက်ကြလိမ့်မည်” (ရှင်မသဲ ၇း၂၂)
“ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုငါအလျှင်းမသိ။ အဓမ္မအမူ ကိုပြုသောသူတို့ငါ့ထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတိအလင်း ငါပြောမည်။” (ရှင်မသဲ ၇း၂၃)
“သင့်အတွက် အိမ်တော်နှစ်ခုငါပြင်ဆင်ပေပြီ၊ ငါ၏အသက်ကို လည်း သင့်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ။ သင့်ကို ငါမငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း မသိဘူး လား။ သင့်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ရှိသေးသလား။ ဟုတ်ကဲ့သခင်၊ အနည်း ငယ်တော့ရှိပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင် ငါ့ထံပါးမှထွက်ခွာပါ။ အပြစ်ရှိသောသူကို ဤနေရာသို့ ဝင်ခွင့်မပြုပါ။”
“ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မာတုရကဲ့သို့အသက်ဆုံးရှုံးရပြီ။ မာတု ရကဲ့သို့ သေခြင်းသည် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သင်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် သင်၏အသုံးမကျခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။”
“ငါ၏ အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံကို နားမလည်းတော့ဘူလား။ သင် သည် ငါ့သာဖြစ်ကြောင်းသင့်နှလုံးသာမှာ သက်သေခံချက်ရှိပါသလား။ သင်သည် ငါ၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်ဘဲသင်အသေခံခြင်းကို ငါအသိအမှတ် မပြုပါ။ သင့်ကို ဘယ်တုန်းက ငါအသိအမှတ်မပြုဘူးသလဲ။ သင်၏ကြိုး စားအားထတ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရန် သင့်ခွန် အားဖြင့် ကြိုးစာနေခြင်းမဟုတ်ဘူလား။ ယခုသွားရာကိုသွားပါ” ဟူ၍ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူလိမ့်သည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားထ၍ လင်းလော့ဟု မိန့်တော် မူ၏။ကယ်တင်ခြင်းရသောသူသည်သာမန်ခရစ်ယာန်များနှင့်မှားယွင်းသော ပရောဖက်များထံ မလင်းနိုင်ဘဲနေကောင်းနေလိမ့်မည်။ သို့သော် အနည်း ငယ်သောမီးသည် များစွာသောမီးကို တောက်လောင်စေနိုင်ပါသည်။ အ ကယ်၍ လူတစ်ဉီးတစ်ယောက်သည် သမ္မာတရား၌ ရပ်တည်ခြင်းကြောင့် လောကတခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုထ၍ လင်းလော့ ဟု ဘုရား သခင် မိန့်တော်မူသည်။
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူသာလျှင် ခရစ်တော်ကို ချစ်နိုင်၏။ ကယ်တင်ခြင်းမရသောသူသည် ခရစ်တော်ကို မချစ်နိုင်ပေ။ နှုတ်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်ကို ချစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသော်လည်း စစ်မှန်သော သမ္မာတ ရား၌ ပြည့်စုံစွာယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုသူကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
 
 
ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံသုံးပါရှိသည် 
 
ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးထဲတွင်ရှိသော
သက်သေခံကာ အဘယ်နည်း
ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံ (ရေနှစ်ခြင်း)

မြေကြီးပေါ်မှာ သက်သေခံသုံးပါရှိသည်။ ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး၊ အသွေးတော်တစ်ပါးနှင့်ရေတစ်ပါးတို့ဖြစ်ကြပြီး ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီ တညွတ်တည်း့ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်လောကကို ကြွဆင်းလာပြီး ရေနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် အမှုဆောင်ခဲ့သည်။
“သူ၏သက်သေကို ယုံကြည်ရလျှင် ဘုရားသခင်၏ သက်သေကို သာ၍ ယုံဘွယ်ရာကြောင်းရှိ၏၊ယခုဆိုခဲ့ပြီးသော သက်သေကား၊ ဘုရားသ ခင်သည် မိမိသားတော်အကြောင်းကို သက်သေခံတော်မူချက် ဖြစ်သ တည်း။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏၊ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရား သခင်ကို မုသာအပြစ်တင်၏။ အဘယ်သို့ နည်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှာ သက်သေခံတော်မူသောစကားတော်ကိုထို သူသည် မယုံဘဲနေ၏။ သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍၊ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏ သားတော် ကို မရသောသူမူ ကား အသက်ကိုမရ၊” (၁ယော ၅း၉-၁၂)
ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းကို ခံသောသူသည် လူတိုင်း၏ အသိအမှတ်ပြု ခြင်းကိုခံရသည်။ဖြောင့်မတ်သောသူဟုလည်း ခေါ်ခြင်းကိုခံရ၏၊ ကယ်တင် သောသူ၊ ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံပြီးသောသူ ဟောပြောသည့် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို လူတို့က လက်ခံကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ရပ် တည်းချက်သည်လည်း မှန်ကန်သည်ဟု ပြေဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဒုတိယ မွှေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို သက်သေခံသောအခါ၌လည်း သမ္မာတရားကို မည်သူကမျှမငြင်းနိုင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကိုလူအများက ပြော ဆိုသက်သေခံကြသည်။
“ဘုရားသခင်၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် သာ၍ကြီးမြတ်၏” ဟုလည်းကျမ်းစာ၌ဖေါ်ပြထားသည်။ အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်သားတော် ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း (သက်သေခံခြင်း) ကားအဘယ်နည်း။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာကာ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်း၌ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ကယ်တင် ခြင်းကို ပြည့်စုံစေသည်။ ဘုရားရှင်သည် ထိုသို့ယုံကြည်သူများကိုသာ အ သိအမှတ်ပြုကြောင်း သက်သေခံတော်မူ၏။
ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏၊ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူမူကား ဘုရားသ ခင်ကို မုသာအပြစ်တင်၏၊ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်အကြောင်းမှာ သက်သေခံတော်မူသောစကားတော်ကို ထိုသူ သည် မယုံဘဲနေ၏၊
ဤကျမ်းပိုဒ်က ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ၏ ထဲ၌ သက်သေရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ သင့်အသက်တာ၌ ဤကဲ့သို့ သော သက်သေရှိပါလား။ ယေရှု၏လောကသို့ ကြွဆင်းလာခြင်းသည် (သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အပျိုစင်မာရိထံမှ) ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်ကားတိုင်းပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်အတွက် တရားစီ ရင်ခြင်းကိုသုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ဤနည်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
အကယ်၍ ယေရှုသည် ရှင်ပြန်မထမြောက်လျှင် ဤအရာသည် ပြည့်စုံနိုင်မည်လော။ ကျွန်ုပ်တို့သင်္ချိုင်းဂူကို ကယ်တင်နိုင်မည်လော။ အမှန် စင်စစ်သူသည်သေခြင်းကို အောင်နိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန် သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်၊
သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ကယ်တင်ခြင်းခံသောသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုသက်သေ သည် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူအားလုံး၏အထဲ၌ရှိပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းခံ သူများသည် သူဗတ္တိဇံခံသောရေ၌ သံသယမရှိလက်ခံကြသည်။
“ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားကို မကုန်အစင်ကျင့်သည် ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏၊ (မ ၃း၁၅)” ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပေးသော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံး ဆောင်ယူသွားသည်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုသင့်ပေ၊ ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်း ခံသူ များသည် ယေရှုဗတ္တိဇံအပေါ် သံသယစိတ်မရှိသင့်ပေ။
 
 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်
 
ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်သော
သူသည် မည်သူတို့ဖြစ်ကည်နည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်သောသူများ

တမန်တော်ယောဟန်သည် “ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သော သူမူကား ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။ အ ကယ်၍ယောဟန်သည် ဆက်လက်၍အသက်ရှင်ခဲ့လျှင် ယနေ့ခရစ်ယာန် များကို မည်သို့ပြောဆိုမည်နည်း။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွာလာဟူ၍ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယောဟန်သည် ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည် ဟူသောသတင်းကောင်းကို ဟောကြားသည်မဟုတ်လား။ “ယေရှုသည် ငါ့အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူချိန်တွင် သင့်အဖြစ်အားလုံး ယူဆောင် သွားသည်မဟုတ်လော။ အမှန်စင်စစ်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည်။” (ယော ၁း၂၉၊ ၁ယော ၅း၄-၈)
ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူများ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကို အဖြစ်မှ ကယ်ချွတ်သည်ကို မယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်ကို မုသာအ ပြစ်တင်ကြ၏။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ယူဆောင် သွားသည်ဟု ဟောပြောချန်တွင် “အို-ငါ့ကိုချစ်တယ်”ဟူ၍ ပြန်ပြောတတ် ကြသည်။ဤသို့ဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်ကျုးလွန်နေသောအပြစ်ကိုပါ ယူဆောင်သွားပြီးဟူ၍ နားမလည်းကြပါ။
သူတို့သည် နောင်တရလျှင် ဆုတောင်ခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်အပြစ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။ ဤသည်မှာ သူတို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ထိုသူများကဲ့သို့ ယုံကြည်ပါသ လား။ ယေရှုဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး ဆေးကြောခဲ့သည်ကို မယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်ကြသည်။
 
 
ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်းပေါ် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်
 
မည်သူသည် မုသာပြောသနည်း
ယေရှုဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သောသူ

ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ယူ ဆောင်သွားသည်။ဘုရားသခင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ယုံ ကြည်သူအားများကိုသာ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ မယုံကြည်သူများမူကား ငါရဲ သို့သွားကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ပြီးသောသူဖြစ်ပါသလား (သို့) မကယ်တင်ပြီးသောသူ ဖြစ်ပါသလားဟူ၍ မိမိကိုမိမိ ဆန်းစစ်သင့်ပါ သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်သည်ဟူသော သတင်းကောင်း ယုံ ကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းခဲသော်လည်း မယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ကိုမုသာအပြစ်တင်ကြသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပေ။
လူတို့သည် မိမိတို့၏အားနည်းမှုကြောင့် ငါရဲသွားသည်မဟုတ်။ မိမိတို့၏ယုံကြည်မှုကြောင့်သာ သွားရလိမ့်မည်။ “ဘုရားသခင်ကို မယုံ ကြည်သူများမူကား ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်၏” (၁ယော ၅း၁၀) ယေရှုအပေါ်အပြစ်အားလုံးတင်ဆောင်သွာသည်ကိုမယုံကြည် သောသူတို့ ၏စိတ်ထဲ၌ အပြစ်ရှိနေသေသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မရှိဟု မပြောဝံ့ကြချေ၊ 
တခါတုန်းကခရစ်ယာန်လူကြီးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး “ယေရှု ယုံကြည်ချိန်တွင် သင်၏အပြစ်ယူဆောင်သွားသလား” ဟူ၍ မေးမြန်ရာ “ဖြစ်နိုင်တယ်၊” ထိုနောက်ယေရှုသည် လောကအပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင် ပြီး “အမှုပြီးပြီ”ဟုဆိုရာသင်သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်း ခံပြီးသောသူ မဟုတ်လော”ဟုပြန်မေးရာ“ဟုတ်ကဲ့၊ငါကယ်တင်ခြင်းရပြီ” ဒါဆိုနင်အပြစ် မရှိတော့ဘူးပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့၊ မရှိတော့ဘူး၊” “အကယ်၍ နင်အပြစ်ပြု လုပ်မိလျှင် ဘယ်လိုလဲ” ငါတို့က လူသားပဲ၊ ဘယ်သူက အပြစ်မလုပ်ဘဲ နေနိုင်မလဲ၊ “နေ့စဉ်အပြစ်ကို နောင်တရ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ပြန်ဆေးရမှာ ပေါ့” ဟုဆိုသည်။
ဤသူသည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းသမ္မာတရားကိုအကုန်အစင်မသိသော ကြောင့် သူ့စိတ်ထဲ၌ အပြစ်ရှိသေး၏၊
ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်သောသူသည် ထိုသူကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်၊ ယေရှုသည် သူ၏ပန်းတိုင် လွဲမှားနိုင်သလား။ မလွဲမှားနိုင်ပေ။ အကယ်၍ယေရှုသည်သူ့ပန်းတိုင်လွဲမှားပါကသူသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နိုင် မည်လော။ သူ့ကို ယုံကြည်လက်ခံရန် ပြောဝံ့နိုင်မည်လော။ မိတ်ဆွေအား ထိုသူကဲ့သို့ မဖြစ်စေလိုပါ။
ကျမ်းစာတော်က ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်မတင်ရန် (သို့) မထိမဲ့မြင် မပြုလုပ်ရန် ဖော်ပြထားသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် လူသားနှင့်မတူပါ။
တမန်တော်ယောဟန်သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ပေးပါသည်။ ယေရှုသည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ကြွလာသည်ကို လူတို့အနေဖြင့် မယုံကြည်ကြပေ။ 
ဘုရားသခင်သည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာသည်ကို မယုံကြည်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူ တို့သည် ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်တင်သူ များသာ ဖြစ်ကြသည်။ 
ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်မတင်သင့်ပါ။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်စုံဖို့ ရန် ယော်ဒန် မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံခဲ့ပါသည်။ 
 
 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သန့်ရှင်ခြင်းကို မယုံကြည်သူများ
 
စာတန်သည် မည်သည့်
အရာကို ငြင်းပယ်သနည်း
ယေရှုဗတ္တိဇံ

သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် သူ၏သက်သေဟူ၍ ခေါ်ဝေါ် ခြင်းခံရ၏။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သူများသည် ရေနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံပြီး ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံသူများ ဖြစ်ကြသည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများသည်ယေရှုအနေဖြင့်မာရိအားဖြင့်မွေးပြီး ကား တိုင်ပေါ်အသေမခံမှီဗတ္တိဇံခံယူကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ဟု အတိအ လင်း ယုံကြည်ကြသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် စိတ်နှလုံးအားဖြင့် သက်သေခံကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်း၏အဓိကသော့ချက်မှာယေရှုသည် ရေ၊အသွးတော်နှင့်ဝိ ညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာမှု၌ သံသယမရှိ ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ သက်သေခံချက်သည် သင့်နှလုံးသားထဲ၌ရှိသည်၊ မိမိကိုယ်မိမိ သက်သေခံအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ သင့်နှလုံးထဲ၌ သက်သေခံချက် (သို့) အာ မခံချက်မရှိ လျှင် စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ 
“ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏” (၁ယော၅း၁၀)။ ကားတိုင်ပေါ် အသွေးတော်တစ်ခု တည်းကိုသာ ယုံကြည်လျှင် ထိုအရာသည် သက်သေခံဖြစ်နိုင်မလား။ (သို့) အသွေးတော်မပါဘဲ ရေကိုသာ ယုံကြည်လျှင် သက်သေခံဖြစ်နိုင်မလား။ ဘုရားသခင်ထံမှ လာသောရေ၊ အသွေတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်သုံးခုစလုံးကို ယုံကြည်လက်ခံသင့်သည်။
သို့မှသာ ယေရှုသည်သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးဟု အသိအမှတ် ပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍သုံးခုထဲမှ နှစ်ခုကိုသာယုံခဲ့လျှင် သင့်၌ သက်သေခံ ရှိသည်ဟုပြောဆိုနိုင်မည်လော။ဤအရာသည် မိမိအကြံအစည်ဖြင့် ဘုရား သခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိကိုမိမိအသိအမှတ်ပြုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ 
လောကတခွင်တွင် သုံးခုထဲမှနှစ်ခုကိုသာယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဟုတွေးထင်ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော် လင့်ချက်မရှိ အချည်းအနှီးသာဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့၏ ကယ် တင်ခြင်းအပေါ် ဝါကြွားသေးသည်။ သူတို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်၏သက်သေ လည်းမရှိ၊ ယုတ္တိဗေဒနည်းဖြင့် တွေးသူများသာဖြစ်ပြီး ဤအရာသည် မှန်း ဆချက်များသာဖြစ်သည်။
မည်သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင့်အ နေဖြင့် ယူဆထားပါသနည်း။ ယေရှုသည် ရေ၊ အသွးတော်နှင့် ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာပြီးလောက အပြစ်အားလုံးကို သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြော်သည်ဟူ၍ ခံဟူသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းခံသူများ ဖြစ်သည်။ 
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူနေသောအခါသင်တို့အတွက် အဘယ် သို့ သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့၌ စကားသက်သက်ဖြစ်သည်မဟုတ်။ တန်ခိုးနှင့်၄င်း၊ သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၄င်း၊ ဝိစိကိစ္စာမရှိဘဲ အမှန် သိခြင်းနှင့်၄င်း ပြည့်စုံသောတရားဖြစ်၏၊ (၁ သက် ၁း၅) စာတန်သည် လူတို့သည် ကားတိုင်ပေါ် အသွေတော်တခုတည်းကိုသာ ယုံကြည်ရာတွင် အို-လူမိုက် ငါ့သွေဆောင်းမှု၌ ဒုကခံနေပြီး-ဟာ-ဟာ ဟူ၍ အားပါတရ ပြောဆိုနေသည်။ စာတန်သည်ကားတိုင်တော်ကို ကြောက်ရွံ့မည်ဟု သူတို့ ထင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာအားဖြင့် မိုက်မဲသောသူများ မဖြစ်သင့်ပါ။
စာတန်သည် လူတယောက်နိုင်ခဲ့လျှင် ထိုသူ၏ပါးစပ်ကဲ့သို့ ဖြစ် လာသည်။ သူသည် အရာအားလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ဖို့မလိုပေ။အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုရှင်ပြန်ထ မြောက်စေနိုင်သောတန်ခိုးမှအပ ပြည့်စုံသောတန်ခိုးကို ပေးခဲ့သည်။ ထို ကြောင့် သူသည် လူသာအားလုံးကို စွဲဆောင်နိုင်ရန် အမြဲကြိုးစားနေသည်။
စာတန်သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောကကို လွှမ်းမိုးနေချိန်တွင် ယုံ ကြည်သူများသည် နာမတော်အားဖြင့် မောင်းထုတ်ပါသည် ဟုဟစ် အော်ကြပြီး ထိုသူသည် ပကတိအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ထိုသူသည် ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်သောကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်လာ ရခြင်းဖြစ်သည်။ 
စာတန်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြော်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် တရားစီရင်ခံခြင်းကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်သူများအား ကြောက်ရွံ့၏၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်တွင် ကာသိုလိပ်ဆရာများ ဂါထာမန္တာန်ရွတ် သည်ကို မြင်ဖူးပါသည်။ ထိုကာသိုလိပ်ဆရာသေဆုံးသော် မလွယ်ကူပေ။ ဤကြောင်းမှာ သူသည် ရေနှင်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လုံးလုံး လျားလျားနားမလည်သော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒုတိယ မွှေးဖွားခြင်း ခံသူများသည် ရေနှင့်အသွေးတောအကြောင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့် ဟောပြောကြသည်။ 
စာတန်သည် သူတို့ကို သွေးဆောင်ရန် ကြိုးစာရာတွင် သူတို့က ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်အားလုံးယူဆောင်သွားသည်ကို သင်မသိသ လောဟု ပြန်မေးဝံ့ကြသည်။ ထိုအခါ စာတန်သည် ထွက်ပြေလေသည်။ သူသည် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံသူများကို မုန်း၏၊ တနည်းဆိုရလျှင် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံသူများရှိသောနေရာကို စာတန်သည် ရှောင်ရန် ကြိုးစား သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ်မတင်၊ မထိမဲ့မြင်မပြုသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
 
ယေရှုသက်သေခံချက်သည်
မည်သည့်အရာနည်း
သူ၏ဗတ္တိဇံ၊ အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်

ယေရှုသက်သေခံချက်အရသူသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွဆင်း လာပြီးရေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောခဲ့သည်။ သူသည် လောကအပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်တင်ပြီး ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော် အားဖြင့် ဆောင်ယူသွားသည်။ ဤအရာသည် ရေ၊ အသွေးတော်အားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်တို့၏ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်လော။
လူတို့သည် ရေ၊ အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို နား လည်းကြသောကြောင့် ဘုရားရှေ့တွင် မုသာပြောဆိုသည်။ ဤသတင်း ကောင်းမှအပအခြားသတင်းကောင်းမရှိပါ။ သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းပြီး ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အချည်းနှီးသာဖြစ်ပါသည်။
“သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကားဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏၊” (၁ယော ၅း၁၁) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်ဟု ဤကျမ်းပိုဒ်က ဖော်ပြထားသည်။ ဤထာဝရအသက်သည် သားတော်၌ရှိသည်။
ထာဝရအသက်ရှိသူများသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ယုံ ကြည်သူများဖြစ်သည်။သူတို့သည်ထာဝရအသက်ကိုရပြီး ထာဝရအသက် ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ထာဝရအသက်ကို သင် ရရှိထားပြီးမဟုတ်ပါလား။
“သားတော်ကိုရသောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ဘုရားသ ခင်၏သားတော် ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ” (၁ ယော ၅း၁၂) တနည်းဆိုရလျှင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုမရ။
ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ် တော်၌စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မူရှိရန်တမန်တော်ယောဟန်က ပြော ကြခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာ အပြစ်လွှတ်ခြင်းဟူသော ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည် ဟု ဟောကြားသေး၏၊
 
 
ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းမခံသူများသည် သိုးနှင့်ဆိတ်ကဲ့သို့ ခွဲခြားခြင်းခံရလိမ့်မည်
 
မည်သူသည် မယုံကြည်သူများထဲမှ
ခွဲခြားခြင်းခံရမည်နည်း
ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံရသူများ

တမန်တော်ယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်သူများအကြောင်းကို ဟော ကြားသကဲ့သို့ တမန်တော်ပေါလုကလည်း ဟောကြားခဲ့သည်။ ဘုရားသ ခင်၏လူတို့သည် သိုးနှင့်ဆိတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။ တနည်း ဆိုရလျှင် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏အစေခံနှင့် ဟန်ဆောင်ခရစ်ယယန် များကိုမည်ကဲ့သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိသောတန်ခိုးအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံသောသူနှင့်မခံ သော သူကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လျှင် လည်း ကောင်း၊ တရားဟောဆရာဖြစ်လျှင်လည်းကောင်း၊ သိုးနှင့်ဆိတ်ကို မခွဲခြား နိုင်ပါက သူသည် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်း မခံသူသာဖြစ်ပြီး သားတော်၌ ထာ ဝရအသက်ကိုလည်း မရနိုင်ပေ။ သို့သော် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်း မခံရသူများ သည်သိုးနှင့်ဆိတ်ကိုအလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်သောတန်ခိုးရှိ၏။ အသက်အာ မခံမရှိသောသူသည်သိုးနှင့်ဆိတ်ခွဲခြားရာတွင် သူတို၏ကွာခြားချက်လည်း မမြင်၊ အသိပညာလည်း မရှိပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိမ်းကိုအစိမ်းရောင်ဟူ၍၄င်း၊အဖြူရောင်ကို အ ဖြူရောင်ဟူ၍ ၄င်းခွဲခြားနိုင်သည့်သာမက သေး၍သေငယ်သောအရာများ ကိုပါ သိမြင်နိုင်သည်။ ဤအရာကို ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံသောသူနှင့် မခံသောသူကို ပို၍နားလည်နိုင်ရန် အတုယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်သောရေ၊ အသွေးတော် နှင့် ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုသာပြောသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သ တင်းကောင်းဟောကြားသောအခါ နားထောင်သူတို့သည် နှုတ်ကပတ် တော်၌ ပတ်သက်၍ မရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါ ၁ ယော ၅ တွင် ဖော်ပြသည့် အတိုင်း တဆင့်ပြီးတဆင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြင့် ရှင်းပြသင့်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ဟောကြားသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူတို့ကို အပြစ် မှ ကယ်လွှတ်သော ယေရှု၏ရေ၊ အသွေးတော်ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပက်သက် ၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှရမည်။ သမ္မာတရားကို နားမလည်းသေးသော သူများထံရေနှင့်အသွေးတော်အကြောင်းကိုနည်းမျိုးစုံဖြင့်ဝေငှပါသည်။ သို့ မှသာ သူတို့သည် စစ်မှန်သော ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းကို ခံယူနိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခရံသောသူသည် ထ၍မလင်လျှင် လူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းမခံရဘဲသေရလိမ်မည်။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပျင်းရိသောအစေခံများဟူ၍ သမုတ်လိမ့်မည်။ ထို ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်အသွေးတော်အကြောင်းကို သွားလေရာရာ၌ ဟောပြေသင့်ပါသည်။
ကယ်တင်ခြင်းခံယူရန်အတွက် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် အလွန်အရေ ကြီးသောကြောင့် ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းဟောပြောရခြင်းဖြစ်သည်။ က လေးသူငယ်များထံ ဟောပြောရာတွင် ဤအရာကိုမကြာခဏ ရှင်းပြရ မည်။ သို့မှသာသူတို့သည်နားလည်လာပြီးကကင်တင်ခြင်းကို ရရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ စာမတတ်သူများထံ ဝေငှလျှင် အက္ခရာနှင့်အစပြုရ မည်။ ထိုသူသည် အပြစ်ဒဏ်ဟူသောစကားလုံးကို ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ် လာသောအခါ ထိုအပြစ်ဒဏ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်ပြရမည်။ ထိုအခါ သူသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ယေရှုအကြောင်းကိုတားလည်းလာပြီး နောက် ဆုံးတွင် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်မှာ သေချာပါသည်။
ယေရှုသည် အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာသည်ဟူသောသတင်းကောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးလော ကတစ်ခွင်တွင် ဝေငှရမည်။ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံ နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုဗတ္တိဇံ၊ကားတိုင်ပေါ် အသွေးတော်နှင့်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ဖြစ်တော်မူ ၏ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းမှဖြစ်သည်။