တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၃ - ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း

[3-4] ဗတ္တိဇံသည် အပြစ်သားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းနမူနာနှင့် ဖီလာဆန့် ကျင်မှုရှိသည် (၁ ပေ ၃း၂၀-၂၂)

(၁ ပေ ၃း၂၀-၂၂)
“ထိုဝိညာဉ်တို့မူကား ရှေးကာလ၊ နောဧလက်ထက်၌ နည်းသော သူတည်းဟူသောလူရှစ်ယောက်တို့ကိုရေအားဖြင့်ကယ်ဆယ်သောသင်္ဘော ကို တည်လုပ်စဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏ခန္တီတော်သည် ဆိုင်လင့်တော်မူသော် လည်း၊ နားမထောင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သတည်း။ ထိုသို့သော ဥပမာအတိုင်း ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏၊ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးဆေး ကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ ဘုရားသခင် ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း။”
 
 
မည်သည့်နည်းဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရမည်နည်း
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကို ဤလောကကြီးတွင် မမွှေးဖွားမှီကပင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည် ကျွန်ုပ် တို့အားအပြစ်သားများအဖြစ် မွေးဖွားစေပြီးသူ၏ ရေနှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံး သယ်ဆောင်သွားမည်ကိုလည်း သိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံးအား သူ၏လူဖြစ်ဖို့ရန် ကယ်တင် ခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်။ 
ဆာလံ ၈း၄ “လူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အောက် မေ့တော်မူရသနည်း၊ လူသားသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ အကြည့်အရှု ကြွလာတော်မူရသနည်း။ သူ့ကို ကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌ အနည်း ငယ်နှိမ့်တော်မူပြီ။” ကယ်တင်ခြင်းခံသောသူသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်ကို အထူးခံစားရသောသူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမိများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏အသွေတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုသာ ယုံကြည်ချိန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏သားသမီးဟူ၍မခေါ်မီ၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းမရမီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို အဖဟူ ၍ခေါ်နိုင်သလား။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းလျှင် ဤလောကကြီးတွင် အသက် ၇၀၊ ၈၀ အထိ နေထိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းမခံမီ၊ ယေရှု၏အသွေးတော် နှင့် ရေနှစ်ခြင်းအကြောင်း မယုံကြည်မီတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မဖြောင့်မတ် သောလူသာများဖြစ်၍ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရ မည့်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ 
ရှင်ပေါ်လုကခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်သည် အလွန်လုံလောက် ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ယေရှု ခရစ်၏ကျေးဇူတော်ကို ခံစားနေပါသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် ဤလောက ကြီးသို့ကြွလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားအားလုံးကို ကယ်တင်ပြီး သူ၏သား သမိများမဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသောကြောင့် ဂုဏ်တော်ကို ချီး မွမ်းပါသည်။ 
အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ သားသမီး ဖြစ်ခွင့်ကိုပေးခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်လော။ ကျွန်ုပ် တို့၏ အသွင်သဏ္ဍာန်လှပမှုကြောင့်လော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကြောင့်လော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမှုကြောင့်လော။ ဤအကြောင်း စဉ်စား မည့်အစားဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြစို့၊
ဤအကြောင်းမှုကား ဘုရားသခင်သည် လူသားများအားသူ၏ လူ မျိုးအတွက်ဖန်ဆင်းပြီး သူ၏နိုင်ငံတော်တွင် သူနှင့်အတူ ထာဝရအသက် ရှင်ရန် ဖန်ဆေင်ထားသည်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းသော အရာအားလုံးထက် သာလွန်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ 
၁ပေ ၃း၂၁ ထိုသို့ဆိုသော် ဥပမာအတိုင်း ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏၊ ဗတ္တိဇံ ဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေး ဆေးကြောခြင်းကိုမဆို လို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်း ကို ဆိုလိုသတည်း၏။ (၁ ပေ ၃း၂၀)
မြို့ကြီးတမြီု့တွင်လူအနည်းငယ်သာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့သလို၊ အိမ် ထောင် မိသားစုတခုတွင်လည်း လူနှစ်ဦးသာ ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတစ်ပါးထက်သာလွန် ပါသလား။ မသာပါ၊ အမှန်စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကိုခံရလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်အား အဖဟုခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်းသည် တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် အကြီးမာဆိုံးအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ဤအ ဖြစ်များကို လုံးဝငြင်းပယ်၍မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိလျက်ပင် ဘုရား ရှင်အား အဖ (သို့) ဘုရားသခင်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါလား။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အဆုံးမရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်အားဖြင့်သာ ဖြစ်ကြောင်းသိသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့အနေဖြင့် ကျေးဇူးမတင်ဘဲနေနိုင်မည်လော။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် ကောင်းချီးမရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအသက်တာနှင့် ငရဲတွင်ဘဝနိဂုံးချုပ်ရလိမ့်မည်။ ဘု ရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ သားသမိများအပြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း သည် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားဖြင့်သာဖြစ်သော ကြောင့် ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏၊ 
 
 
ခရစ်တော်၏ရေနှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် တန်ဖိုးကြီးသောကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခဲ့ခြင်း
 
နောဧခေတ်တွင် အဘယ်ကြောင့်
လူများကို ဖျက်ဆီးခဲ့သနည်း
အကြောင်းမှာ ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံခြင်းကို
မယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်

ထိုသို့သော ဥပမာအတိုင်း ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထ မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေး ဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသော စိတ်ကြည်လင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း၊ ရှင်ပေတရုပထမစာစောင်တွင် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လူ (ဂ) ယောက်သာ ကယ်တင်ခြငူ်ခံရကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ နောဧခေတ်တွင် လူဦးရေ မည်မျှလောက်ရှိမည်နည်း။ လူဦးရေမည်မျှရှိသည်ကို သိနိုင်သောနည်း လမ်းမရှိပါ။သို့သော် လူဦးရေ(၁)သန်းရှိသည် ဆိုပါစို့။ ထိုလူဦးရေ (၁) သန်း ထဲမှာ နောဧမိသားစု (ဂ)ယောက်သာ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြောင်း တွေ့ရ သည်။
နောဧခေတ်၌ ဖြစ်ပျက်သောအကြောင်းအရာကို ယခုမျက်မှောက် တွင်လည်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ယခုမျက်မှောက်တွင် လူဦးရေ (၆)သန်းကျော် ရှိပြီဟုဆိုပါစို့။ ထိုလူများထဲမှ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားဖြင့် ယနေ့ လူဦးရေမည်မျှဆေးကြောခြင်း ခံရလိမ့်မည်းနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့ တစ်မြို့ကို ခြုံကြည့်မည်ဆိုလျှင် လူဦးရေ အနည်းငယ်သာ ကယ်တင်ခြင်းခံ ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောမြို့တွင် လူဦးရေ ၂၅၀ဝ၀ဝ ကျော်နေထိုင်၍ လူဦးရေမည်မျှသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံမည်နည်း။ လူဦးရေ ၂၀ဝ ကျော်သာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးထင်မိပါသည်။ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တွက်ကြည့်လျှင် လူးဦး ရေအယောက် ၁၀ဝ၀ ကျော်ထဲမှ ၁ ယောက်ခန့်သာ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံသူ များဖြစ်လိမ့်သည်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ကာသိုလိပ်အပါအဝင် ခရစ်ယာန်လူဦး သန်း ပေါင်း ၁၂ သန်း နေထိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုလူဦးရေများထဲမှ လူ ပေါင်းမည်မျှသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်း ခံရသူ များဖြစ်မည်နည်း။နောဧခေတ်တွင်လူဦးရေများစွာထဲမှလူ(ဂ) ယောက်သာ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သတိသင့်ပါသည်။ ယေရှုသည် လူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်လောကအဖြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့ ယုံကြည်သင့်ပါသည်။
ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်ဆေးကြောခဲ့ပြီ ဟူသောသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောသူနည်းပါးလှသည်။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ထိုအချိန်တွင် လူဦးရေမည်မျှလောက်သည် မြောက်ကြမည်နည်း။ ထိုသူတို့အတွက် သူ့လက်ကို အသင့်ထားပေးသော ယေရှုသည်ယေရုစလင်မြို့ဘက်သို့ဦးတည်နေစဉ်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အ မှုတော်ဆောင်မည်မျှရှိမည်နည်း။
ယခုခေတ်တွင် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်များစွာ ရှိကြသော်လည်း ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို မူယုံကြည်သောသူနည်းပါးလှပါသည်။တချို့သောကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည်နားခံခြင်းကိုပုံဆောင်သည်ဟုဆိုပြီးတချို့က ခ ရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလားတူဖြစ်နိုင်ရန်ဟုဆိုခဲ့သည်။ 
သို့သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လက်ခံ သည့်အတိုင်း ရှင်ပေတရုနှင့်ရှင်ယောဟန်သည် ရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံခြင်း အား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး သယ်ယူသွားကြောင်း သက်သေခံကြ သည်။ 
ကျမ်းစာထဲတွင် တပည့်တော်များမှ ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို သူ့အပေါ်လွှဲရန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံကြ သည်။ ဤသက်သေခံခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှ လွတ်မြောက် ခြင်းခံရသည်မှာ အလွန်ကြီးမားသည့် ကျေးဇူးတော်ပင် ဖြစ်သည်။
 
 
ရွေးနှုတ်ခြင်းဗတ္တိဇံထက် အခြားအရာမရှိ
 
အကန့်အသတ်မရှိသော ဘုရားသ ခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်သူတို့ ရရှိခဲ့သနည်း
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သူများ

အချို့က သင့်လျော်သော ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်၌ ရှိလျှင်ကယ် တင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သည်ဟုဆိုသည်။အသင်းတော်တိုင်းတွင်ကယ် တင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်ဟ ဆို၍၄င်း၊ အချို့ကမူ ခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တိုင်း၏အမှန်တရား ရယူမည့်အရာ ဖြစ်သည်ဟူ၍၄င်း၊ ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိပါ။ ကျွန် တော်တို့သည် စာအုပ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဘုရားရှင်၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံခြင်းတို့ဖြင့်ဆက် စပ် မှုရှိသည်ဟူသောစာအုပ်မျိုးကို မဖတ်ခဲ့ဘူးပါ။
နောဧခေတ်တွင် လူ (၈) ယောက်သာ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံ ခဲ့ရသည်။ ယခုခေတ်ကာလတွင် လူမည်မျှက ကယ်တင်ခြင်းရမည်ကို မသိ နိုင်ပါ။စာရေးသူအထင်အရအနည်းငယ်သာဖြစ်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ကယ် တင်ခြင်းခံရသောသူများသည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်လက် ခံသောသူများသာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အသင်းတော်တော်များ တွင် အလည်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်ဟူ၍ ဟောပြော သူမှာ အလွန်နည်းပါးလှကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သာ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံကြောင်း မယုံကြည်ဘဲ ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တတ် သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားသာဖြစ်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေး ဇူးကို မခံစားသူများသာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အနှစ် ၅၀ လုံးလုံးသစ္စာရှိစွာဖြင့် ဝတ်ပြုခြင်း၌ ပါဝင်တတ်ရောက် သော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ သစ္စာရှိမှုသည့် မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤမှားယွင်းသော သစ္စာရှိခြင်းထက်စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် သာ၍ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သောသူများထဲမှ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံအကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံသူများသာ ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားရလိမ့်မည်။
စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏သားတော် ကို ဤလောကသို့ကြွလာပြီး သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လောကီသားများ ၏ အပြစ်သယ်ဆောင်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည် ခြင်းကသာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားစေလိမ့်မည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်သွန်းလောင်းသော ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်ကို လည်း ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဂုဏ်တော်ကို ချီး မွမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်မည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသည်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးမတင်ဘဲနေနိုင်မည် လော။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကို ကယ်တင် ဖို့ရန် အသက် ၃၀ တွင် ယောဒန်မြစ်ထဲ၌ ရေအားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံခဲ့သည်။ 
ဤနည်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် လူသားများ၏အပြစ်နှင့် တရား စီရင်ခြင်းကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဤအပြစ်အပျက် အကြောင်းရာကို စဉ်းစားတွေးတော၍ မရသော်လည်း ဘုရားသခင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရမည်။ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်သမျှသည် ကျွန်တော်တို့ ကို ကယ်တင်ဖို့ရန်သာဖြစ်သည်။ သူသည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာပြီး ဗတ္တိဇံခံယူ၍ လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ သို့သော် ၃ ရက် မြောက်သောနေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ဘုရားရှင်၏လက်ယာတော်၌ ထိုင်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ခြွင်းချက်မရှိသော ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် လူ သားများအားလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကြောင့် ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါမည်။
“ဤလောက၏ လူပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှ ကျွန်တော်သည် ဘုရားရှင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံရသောသူတယောက် ဖြစ်ပါသည်။ အိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သူ၏ချစ် ခြင်းအတွက်ကောင်းသော ပုံပြင်တပုဒ်ရှိသည်။ ဤလောကတွင်ရှိသော လူ ပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှ ကျွန်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင် ၏လူမျိုးဖြစ်ခြင်း အခွင့်ကိုရခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ် ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချည်နှောင်နေသောသူများဖြစ်ပါသည်။အို၊ ဘုရား၏ကျေးဇူး တော်၊ဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အိုအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသူ၏ချစ် ခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ၏ချစ်ခြင်း”ဟူ၍ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်တော်မူသောကြောင့် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာပြီး ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအခွင့် ကို ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့ပါသည်။ သတင်းကောင်းသည် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းသော ပုံပြင်မဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည် သမ္မာတရားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို အဖြစ်များထဲမှ လွတ်မြောက်စေလျှင် သူ၏ ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ ပို့ဆောင်သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးသောအရာဖြစ်ကြောင်း မှတ်ထားရမည်။
ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ ကို ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားအားလုံးယူ ဆောင်သွားရန် လက်ဝါးကားတိုင်တွင် တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ရေအားဖြင့် ဗတ္တိ ဇံခံခြင်းကို ခံခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်အား ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့က အဖခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း သည်အလွန်တန်ဘိုးရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ဘုရားသခင်အား ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့ သိနိုင်မည် နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏အကန့်အသတ်မရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
 
 
ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကို တခါတည်းဆေးကြောခဲ့သည်
 
၁ပေ ၃း၁၈ ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်း ကိုခံ၍ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကို ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှာ ဖြောင့်မတ်တော်မူ သောသူသည် မဖြောင့်မတ်သော်သူတို့အတွက် ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။ ကျွန်တော်တို့အဖြစ်သားများကို ဖြောင့်မတ်သောသူ အဖြစ် ရွေးနှုတ်ဖို့ရန်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပြီး လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေ ခံခဲ့သည်။
 
ကျွန်တော်တို့သည် ယခုချက်ခြင်း
ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးရခဲ့ပါသလား။
တခါတည်းဖြင့် ရခဲ့ပါသည်

ဘုရားရှင်၏တရားစီရင်ခြင်းကိုလွှဲဖယ်ဖို့ရန် ခရစ်တော်သည် တခါ တည်း အသေခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် သူ၏နိုင်ငံတော် တွင်ဝင်စားပြီးထာဝရအသက်ရလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ဤလောကသို့ကြွလာရသူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်ကို အကုန် အစင် ဆေးကြော်ခဲ့သည်။
ခရစ်တော်သည် သူ၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ကိုယုံကြည်သလား။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းသတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ခဲ့လျှင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပက တိအားဖြင့် အားနည်းသူများဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့လျှင် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံယူနိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ 
ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်ဖို့ရန် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံဖို့ဗတ္တိဇံကို ခံခဲ့သည်။ ယေရှု သည် သူ၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး၏ အပြစ် ကို ဆေးကြောခဲ့သည်။အသင်းတော်၌ ပေးကမ်းခြင်း၊ သူတပါးအတွက် ကောင်းကျိုးပြု ခြင်း၊ နောင်တရခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် ကင်းစင်ဖို့ရန် မလုံးလောက်ကြောင်း သိသင့်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိ ဇံကိုယုံကြည်လက်ခံမှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ခံစာရလိမ့် မည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အသွေးတော်နှင့်ရေကို ယုံကြည်ရမည်။ ကောင်း မှုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို မရရှိနိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန် အတွက်အသင်းတော် ၌ဓမ္မဆရာများကို ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းဖြင့်သော်၄င်း၊ ဆင်းရဲသားများကို ပေး ကမ်းခြင်းဖြင့်သော်၄င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို မရရှိနိုင်ပါ။ ယေရှု သည်သူ၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံခံကို ယုံကြည်လက်ခံသူများသာကယ် တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ကြောင်းယုံကြည်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ကည် ကယ်တင်ခံ သူများဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျမ်းစားက ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖေါ်ပြ သော်လည်း တချို့သောသူများအတွက် ပြန်လည်၍ လေးနက်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ လူတို့ထင်သည့်အကြောင်းအရာမှာ လူတို့၏စိတ်သဘောသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်၌ ရေးသားထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟေဗြဲ ၁၀း၁-၁၀ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို တစ်ခါတည်း သာ ကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးအသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လူသား အားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ “ခရစ်တော်သည် တစ်ခါတည်းသာသေ၍ ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ခါတည်းသာ ကယ်တင် ခြင်းခံရသည်။ မိတ်ဆွေးယုံကြည်၍ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံပြီးသောသူဖြစ်ပါစေ။ ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံအောက်မှာ သင်တို့၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအပ်ပါ။ ဘုရား သခင်သည် သူ၏အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့်၄င်း၊ ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့်၄င်း ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မှ ဖြေလွှတ်ခဲ့သည်။
မဖြောင့်မတ်သော်သူတို့အတွက် ဒုစရိုက်အဖြစ်များကြောင့် တခါခံ တော်မူ၏။ (၁ပေ ၃း၁၈) ယေရှုသည် အပြစ်ကင်းစင်သော ဘုရားရှင် ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် အပြစ်ရှိသောလောကီသားများကို ကယ်တင်ဖို့ရန် လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီး ဤလောကသို့ ကြွလာသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့် လောကီသားများ၏အပြစ်ကို သေဆောင်သွားခဲ့သည်။ 
ဤအရာသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် ယေရှုဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အပြစ်သားများအားလုံးကို တခါတည်းကယ်တင်တော်မူ၏။ ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးအား လက်ဝါးကား တိုင်တွင် တရားစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်။ ခရစ် တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်းသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား တခါတည်း ကယ်တင်ကြောင်း ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ 
လူသည် အားနည်းသောသူဖြစ်သော်လည်း ယေရှုသည် အားနည်း သောသူမဟုတ်ပါ။ လူသည် သစ္စာရှိကြသော်လည်း ယေရှုသည် သစ္စာရှိ၏။ ရှင်ယောဟန် အခန်းကြီး၃း၁၆တွင် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်း သောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ် တော်မူ၏၊ ဘုရားသခင်သည် တဦးတည်းသောသားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခဲ့သည်။ လောက၏အပြစ်အားလုံးသည် ယေရှုဗတ္တိဇံခံခြင်းအပေါ်တွင် ကျရောက်သကဲ့သို့ လူသားအားလုံး အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်း ယေရှုအ ပေါ်၌ ကျရောက်ခဲ့သည်။ 
ကယ်တင်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ချစ် ခြင်းမေတ္တာသည်လည်း ထိုနည်းတူ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ဘုရားရှင် ၏ ချစ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးအတွက် ဂုဏ်တော်ကို ကျေးဇူး တင်ပါ၏။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံယုံကြည်သော သူတိုင်း သည် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ရရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်ခြင်းကို၄င်း၊ ဗတ္တိဇံခံ ခြင်းကို၄င်း၊ ယုံကြည်သောသူတိုင်းအား ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးခဲ့ သည်။
ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံသည် စစ်မှန်သော ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သောသူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူး ကို ခံစား၍ထာဝရအသက်ကို လည်းရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဤအ ရာကို ယုံကြည်ပါသည်။ 
မည်သူက ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဖန် ဆင်းထားသောအရာများကကယ်တင်သလော။ ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရား က ကျွန်တော်တို့အားကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးခဲ့သည်။ အကြောင်း မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
 
ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင် 
 
ယေရှုခရစ်၏အဓိပါယ်ကား အဘယ်နည်း
ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ဘုရင်နှင့်ပရောဖက်

ယေရှုသည်ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ ယေရှု၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ကယ်တင် ရှင် ဖြစ်ပြီးရေစ်တော်၏အဓိပ္ပါယ်သည် ဘိသိက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မ ဟောင်းခေတ်တွင် ရှေမွေလသည် ရှောလုအား ဘိသိက်ပေးသကဲ့သို့ဘုရင် များကို၄င်း၊ ပုရောဟိတ်များကို၄င်း၊ သူ၏အမူဆောင်ဆောင်ရန် ဘိသိက် ပေးခြင်းကို ခံကြပါသည်။ 
ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာခြင်းနှင့် ဘိသိက်ပေးခြင်း ခံရ သည့်ချက်၃ချက်ရှိပြီး ၄င်းတို့မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ဘုရင်နှင့်ပရောဖက် တို့ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် လောကအဖြစ်အားလုံး သယ်ဆောင်ရန် ဗတ္တိဇံကို ခံခဲ့သည်။
“ယေရှုက ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏ သမ္မတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏၊ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ဘံသို့ မရောက်ရ။” ယေရှုသည်သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံခြင်း အားဖြင့် လောကအဖြစ်ဆောင်ယူသွားကြောင်း ယုံကြည်သူများအား ကယ် တင်ခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇း၁၁ တွင် အကြောင်းမူကား ကိုယ်ခန္ဓာအ သက်သည် သွေး၍တည်၏။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ် သားအားလုံးကို ကယ်တင်ရန် လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။
ယေရှုသည် (၃) ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ရှင်ပြန်ဘမြောက်ပြီး သတင်းကောင်းကိုဟောပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရေနှင့် အသွေးတောသ တင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံသေသောသူ၊ တနည်းအားဖြင့် ဝိ ညာဉ်တော်သည် ထောင်ထဲရှိသူများထံ စစ်မှန်သောသမ္မာတရားကို ဝေငှခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ကျွန်ုတို့အား ပေးခဲ့ ပါသည်။ ဤအရာသည်ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို ခံရမည်။
 
 
ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံသည် အပြစ်သားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်
 
ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်း သောအသိတရားကို ကျွန်တော်တို့သည်
မည်ကဲ့သို့ ရနိုင်မည်နည်
ယေရှုအသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံကို
ယုံကြည်သောအားဖြင့်

ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်ပေတရုပထမစာစောင် ၃း၂၁တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ယေရှု၏ရေနှင့် ဗတ္တိဇံသည်အပြစ်သားများကယ်တင်ခြင်းခံရန်အကောင်းဆုံးသော အခွင့် ထူးလမ်းဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အပြစ်များအား လုံးကို ဆေးကြောခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံခံကို သင်ယုံကြည်ပါသ လော။ သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲရှိ အပြစ်အားလုံး ဆေးကြော ခြင်းခံခဲ့သည်ကိုယုံကြည်ပါသလော။ကျွန်တော်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အပြစ် ထဲ တွင်နေလျက်ပင်ရှိစေကာမူ စိတ်နှလုံးသည် ဆေးကြောခြင်းခံရပြီး ဖြစ် သည်။
ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းသည်အပြစ်နွံထဲရောက်စေခြင်းမဟုတ်ပါ။ဒုတိ ယမွှေးဖွားခြင်းသည် အပြစ်ရှိလျက်ပင် ခရစ်၏ဗတ္တိဇံခံကို ယုံကြည်လက်ခံ သောအားဖြင့် သူ၏စိတ်သည် သန့်ရှင်းလျက်ရှိပါသည်။ ၁ပေ ၃း၂၁။ ထိုသို့ သော ဥပမာအတိုင်းယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ် ထမြောက်တော်မူ သောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာ ယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိသောစိတ် ကြည်လင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ၌ ဝန်ခံခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း။ 
ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့ အပြစ်ဆေးကြောကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မယုံကြည်ဘဲ နေနိုင်မည်လော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ရှေ့မှောက် ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပစိတ်သည်လည်း ကြည် လင်လာသည်။ခရစ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ် အားလုံးမဆေး ကြောပါဟူ၄င်း၊ ကျွန်တော်တို့ကို မချစ်ပါဟူ၍၄င်း၊ မခံယူသင့်ပါ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံရပြီးနောက်ပိုင်း အပြစ်ကျုး လွန်မိခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသိတရားထဲသည် အပြစ်ထဲသို့ပြန်လည် ၍ ကျဆင်းခြင်းမရှိတော့ပါ။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်မှုမရှိ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်တရားသည် လုံးဝကင်းစင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကောင်းသောအသိတရားရှိနိုင်ခြင်းသည် ဤနည်းလမ်းတ ခုသာလျှင် ဖြစ်သည်။
ဤအသိတရားအားဖြင့် အသက်ရှင်မိလျှင် ကျွန်တော်တို့အထဲ၌ တစုံတခုမှားယွင်းနေပြီး ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်နှင့်သြတ္တပစိတ် ကိုလည်း ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းစေပြီးဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပစိတ်သည် သန့်ရှင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့၏သြတ္တပစိတ်သည် မည်ကဲ့သို့ သန့်ရှင်နိုင် မည်နည်း။ ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် မွေးရာပါဗီဇအပြစ်နှင့် မကင်း သောသူများဖြစ်သည်။အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ ပြစ် အားလုံးတင်ခဲ့သည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဤအရာများကို ဖယ်ရှားနိုင် သည်။ 
ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံသောသူ၏ယုံကြည် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏သြတ္တပစိတ်သည် သန့်ရှင်းပါသလော။ သင်၏ အ ကျင့်ကောင်းကျင့်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းနိုင်ပါသလော။ (သို့) သင့်အပြစ်အားလုံး ယေရှုအပေါ်တင်ခြင်းတင်နှင့်သူ့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လော။ ဤအရာ သည်ဖြူစင်သောသြတ္တပစိတ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်ပါ သည်။
အသက်ရှင်သောစကားနှင့် အသက်မရှင်သောစကားဟူ၍ ရှိပါ သည်။ လူတို့၏သြတ္တပစိတ်သည် မည်သည့်နည်းဖြင့် သန့်ရှင်နိုင်မည်နည်း။ ယေရှု၏ပြီးပြည့်စုံစေသော ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဖြောင့်မတ်နိုင်ရန်နှင့်သြတ္တပစိတ်သန့်ရှင်နိုင်ရန်တခုတည်းသော နည်းလမ်း ပင်ဖြစ်သည်။ 
သူ၏ဗတ္တိဇံယုံကြည်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်စေသည်ဟုဆိုရာ တွင် ဇာတိအမွေးအသားသန့်ရှင်ခြင်းကိုမဆိုလိုဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက် ၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို၏ သြတ္တပစိတ်သန့်ရှင်း ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ 
ခရစ်တော်သည် အချိန်တန်လျှင် ဤလောကသို့ ပြန်လည်ကြွ ဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၉း၂၈ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်သည် လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းငှာ တခါးတည်းကိုယ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ နောက်တဖန် ထိုသခင်ကို မြှောက်လင့်လျက်နေသောသူတိုကို ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ အပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲ ပေါ်ထွန်းတော်မူလတံ့။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အ သွေးတော် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကင်းပြီးသူ့ကို စောင့်ရှောက်နေ သော ကျွန်ုပ်တို့အား ချီဆောင်ရန် ကြွလာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ 
 
 
ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း 
 
ယုံကြည်ခြင်းမပါပဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်
ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခံစားနိုင်သလား
မခံနိုင်ပါ

ကျွန်ုပ်တို့သည်Deajeon အသင်းတော်တွင် Clinical နှင့်ပတ်သက် ၍ စမ်းသပ်မှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ 
သိက္ခာတော်ရဆရာပါခ်သည် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အား ယေရှု ဗတ္တိဇံ၏အဓိပ္ပါယ်ကို မရှင်းပြဘဲ လောက၌ အပြစ်မရှိဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းသည်သည် အခြားအသင်းတော်၌ ဝတ်ပြုတိုင်း တရားဟောချိုန် အ တွင်းအိပ်ငိုက်တတ်သည်။ အကြောင်းမှာ ပါစတာများသည် ယေရှုဗတ္တ္တိဇံ အားဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အား နေ့တိုင်းနောင်တရရန် တိုက်တွန်းကြသည်။ 
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ Deajeon အသင်းတော်၌မူကား သူသည် သူ့မျက်စိကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး တရားဟောချက်ကို နားထောင်သည်။ အ ကြောင်းမှာ သူကျွန်တော့်အပြစ်အားလုံး၊ ယေရှုအပေါ်တင်ခဲ့ပြီးဟူ၍ ပြော ခဲ့သည်။ ဤအရာသည် သူ့အားသူ့မိန်းမကို ဘုရားကြောင်းသို့ ခေါ်သွားနိုင် ရန် လွယ်ကူစေသည်။
တနေ့တွင် သူဘုရားကျောင်း၌ ထိုင်နေစဉ် ရောမ ၈း၁ကို ကြား ခဲ့သည်။ ထိုအခါ “လူတဦးတယောက်က ယေရှုကို ယုံကြည်လျှင် ထိုသူ၌ အပြစ်မရှိတော့ဘူး” ဟူ၍ ချက်ချင်း စဉ်းစားမိသည်။ ထိုနည်းတူ ယေရှုကို ယုံကြည်သောကြောင့် ကျွန်တော့်၌ အပြစ်မရှိတော့ပါ။ 
ထိုကြောင့် သူ့ယောက်ဖနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းများအား “သင့်အထဲ၌ အပြစ်ရှိလျှင် သင်၏ယုံကြည်မှုသည်မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည် ဟူ၍ တယောက်ပြီးတယောက်ဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာပါခ်သည်ကြံရာမရဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ယေရှုဗတ္တိဇံအကြောင်းမသိ လျက်ပင် ယခုကျွန်တော့်၌ အပြစ်မရှိတော့ပါဘူ၍ သူတို့အား တိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ထိုအခါ လင်မယားတို့သည်တယောက်နှင့်တယောက် အငြင်းအခုံ ဖြစ်လာကြသည်။ သူ့မိန်းမသည် ပို၍ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောလည်း သူ့ယောကျာ်းက ကျွန်တော်၌ အပြစ်မရှိဟုဆိုရာတွင် သူမ၌မူကား စိတ် ထဲ၌ အပြစ်ရှိသေးသည်။ သူသည် ဘုရားကျောင်းမှန်မှန် မတက်သော် လည်း သူ့၌အပြစ်မရှိတော့ပေ။ 
သူ့မယားက ကျွန်ုပ်တို့ ၂ ယောက်စိတ်ထဲ၌ အပြစ်သည် သေချာရှိ ပါသည်ဟူ၍ ပြောခဲ့ရာသူတို့စကားများလာသည်။ သူ့ယောကျာ်းက “ယေရှု ခရစ်၌ တည်သောသူတို့သည် အပြစ်ရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏” ဆိုသည့်အ တိုင်း ငါ့၌အပြစ်မရှိပါဟု ပြန်ပြော၏။ သူ့မယားက ငါ့အထဲ၌ အပြစ်ရှိပါ သည်ဟူ၍ ပြန်ငြင်းသည်။ 
တနေ့တွင် သူ့မယားသည်ဤအကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍စိတ် ညစ် သောကြောင့်သိက္ခာတော်ရဆရာပေါလ်အား သူဟောပြောသော အပြစ် အားလုံး ယေရှုအပေါ်တင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သွားမေးရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
ထိုကြောင့် တနေ့သောညနေအစည်းအဝေးပြီးတွင် သိက္ခာတော်ရဆရာ ပေါလ်ကို မေးခွန်းမေးလိုသောကြောင့် သူ့ယောကျာ်းအားအိမ်ပြန်စေခဲ့ သည်။ “ဆရာက ကျွန်ုပ်တို့အား အရေးကြီးသော လျှို့ဝှက်ချက်ပြောပြရန် ကြိုးစားသည်ကို ကျွန်မသိသောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအရာကို ရှင်းပြပါ ဟူ၍ ပြောသည်။ ထိုအခါသိက္ခာတော်ရဆရာပါခ်က ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို သူမအား ရှင်းပြသည်။ 
သူမသည် ရောမ ဂး၁၌ ရေးထားသော “ယေရှုခရစ်၌ တည်သော သူတို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏”ဆိုသောကျမ်းပိုဒ်ကို ချက်ချင်း သတိရလာပြီး ကယ်တင်ခြင်းကိုရခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် အားလုံး ယေရှုအပေါ် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကမ်းပေးကြောင်းနှင့် ခရစ်၌တည်သော သူတို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ လွတ်မည့်အကြောင်းကိုလည်း နောက်ဆုံး တွင် သဘောပေါက်လာသည်။ 
နှုတ်ကပတ်တော်အသွားအလာကို သူမ နားလည်စပြုလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ယေရှုဗတ္တိဇံသည် ကယ်တင်ခြင်း၏သော့ချက်ပင်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ထိုအရာအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ လာသည်။
သူ့ယောကျာ်းသည် အိမ်မပြန်ဘဲ သူမအားအိမ်ရှေ့မှ စောင့်ခဲ့ သည်။ သူမသက်သေခံချက်များကို နားထောင်ပြီး “ကောင်းပြီ၊ သင်ကယ် တင်ခြင်းရပြီးလား” ဟူ၍ အသံကျယ်လောင်စွာ အော်ခဲ့သည်။ 
သူ့မိန်းမထံ ပါစတာပြောသမျှနားထောင်ပြီးလျှင် သူစိတ်ရှုပ်ထွေး လာသည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံအကြောင်းကို သူမကြားဖူးပါ။ ယေရှုဗတ္တိဇံမပါ လျက်ပင် ငါ့၌ အပြစ်မရှိဟုဆို၍ သူတို စကားများလာပြန်သည်။ 
ယခုတွင် အဖြေမှန်ပေါ်လာတော့သည်။ မိန်းမက သူ့ယောကျာ်း ထဲ၌ အပြစ်ရှိမရှိကို ဖော်ထုတ်သည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံမယုံကြည်ဘဲ သင်မည် ကဲ့သို့ အပြစ်မရှိသနည်းဟူ၍ မိန်းမကမေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ သူ့သြတ္တပ စိတ်ကို စစ်ဆေးရာသူအထဲ၌ အပြစ်ရှိကြောင်း သိလာသည်။ 
ထိုကြောင့်သိက္ခာတော်ရဆရာပါခ်ထံသွားပြီးသူ့၌အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံလေသည်။ ယဇ်ကောင်ပေါ်လက်တင်ရာတွငိ ထိုယဇ်ကောင်အား သတ်ပြီးမှလော (သို့) မသတ်မှီမှာလော” ဟူ၍ပါစတာကို မေး၏။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းမကြားဖူးသောကြောင့် ဤကဲ့သို့ ရှုပ် ထွေးရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာသည် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ခြင်း၏ အဓိကအချက် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အပြစ်အားလုံးသူ့အပေါ်တင်ရန် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးအ ပြစ်၏ ဤဖိုးအခပေးဆပ်ရန် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ 
လူတို့သည် ယဇ်ကောင်ပေါ်လက်တင်ရာတွင် ထိုယဇ်ကောင်အား သတ်ပြီးမှလော(သို့)မသတ်မီလော”ဟူ၍ မေးရခြင်းသည် ခေါင်းပေါ်လက် တင်ခြင်းနှင့် ယေရှုဗတ္တိဇံခံသည့် အကြောင်းအရာသည် ရှုပ်ထွေးသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အား ပါစတာပါခ်က ယေရှုဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်ပြခဲ့သည်။
ထိုနေ့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း သ တင်းကောင်း၊အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သူပထမဆုံးကြားခဲ့ရသောနေ့ဖြစ် သည်။ သူသည်တခါတည်း ဤသတင်းကောင်းနားထောင်ရင်း ကယ်လွှတ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဤအရာသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလျစ်လျုသော စမ်းသက်ချက်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုဗတ္တိဇံမပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၌ အပြစ်မရှိဟုပြောနိုင် သော်လည်း အမှန်စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ အပြစ်ရှိပါသည်။ လူတို့ ယေရှု သည်ကားတိုင်းပေါ်အသေခံခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြော်ခဲ့သည် ဟူ၍ ပြောကြသည်။ သို့သော် အမှန်စင်စစ်ယေရှုဗတ္တိဇ့နှင့်အသွေး တော် ယုံကြည်မှုသာလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အပြစ်မရှိသူများဖြစ်နိုင် သည်။
သိက္ခာတော်ရဆရာပါခ်သည် ယေရှုဗတ္တိဇံ၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိဟု စုံတွဲအားဖြင့် သက်သေခံခဲ့သည်။
 

ကယ်တင်ခြင်းကို ပုံဆောင်သောယေရှု၏ဗတ္တိဇံ
 
ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သည့်အရာက
ပုံဆောင်သနည်း
ယရှု၏ဗတ္တိဇံ

ဗတ္တိဇံတွင် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဆောင်ယူရန်နှင့် သြတ္တ ပစိတ်ကို နှင်းကဲ့သို့ဖြုစင်စေရန် ဤလောကသို့ ကြွလာခဲ့သည်။ ယေရှု သည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အဖြစ်အားလုံးဆောင်ယူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အဖြစ်မရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေး တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ခန်ဆင်းထား သောအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဒူးထောက်ပြီး ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းသင့်ပါသည်။ 
ယေရှုယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းကိုရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏သား၊သမီးများဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံဝင်စား မည့်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့် မတ်သူများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ပြီး ထာဝရဘုရားအား အဖဟူ၍ ခေါ် နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ နေထိုင်သော်လည်း ဘုရင်များဖြစ် ကြသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအပေါ် ယုံကြည်သူများကိုသာ ကယ်တင်ကြောင်း သင်ယုံကြည်သလော။ ယေရှု ဗတ္တိဇံမပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံနိုင်မည်မဟုတ် ပေ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်ကသာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ကြောင်း ယုံကြည်သူများအား ဘုရားသခင် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ယေရှုသည် အပြစ်အားလုံးကို သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်၄င်း၊ အပြစ်၏ အခကို ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်၄င်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးသည် ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ ယေရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။