တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-2] (တမန်တော်ဝတ္ထု ၈၁၄-၂၄) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကိုယ်တိုင်ကြိုးမပ်းမှုအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိ

(တမန်တော်ဝတ္ထု ၈၁၄-၂၄)
"ရှမာရိမြို့သားတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံ ယူကြပြီဟု ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှိသောတမန်တော်တို့သည် သိတင်းကြားလျှင်၊ ဗပတာရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏။ ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည် သခင် ယေရှု၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရုံမျှသာရှိသဖြင့်၊ တစုံတယောက်သောသူအပေါ်၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍၊ တမန်တော်တို့သည်ရောက်ကြလျှင်၊ ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်အကြောင်း ထိုမြို့ သူမြို့သားတို့အဘို့ဆုတောင်း၍။ ထိုသူတို့အပေါ်၌ လက်ကိုတင်သောအားဖြင့် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏။ တမန်တော်တို့ လက်ကို တင်သောအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်သည်ကို ရှိမုန်မြင် လျှင် ငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍၊ အကျွန်ုပ်၏လက်တင်ခြင်းကိုခံသောသူသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံစေမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်အားခွင့်ပေးပါဟု တောင်း သော် ပေတရုက၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ငွေနှင့်ဝယ်ယူမည် ဟုအကြံရှိ သောကြောင့် သင်နှင့်တကွ သင်၏ငွေသည် ပျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ပါစေ။ သင်သည် ဤအမှုအရာနှင့်မဆက်ဆံသောသူဖြစ်၏။ အကြောင်း မူကားသင်၏ စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိ။ ထိုကြောင့်သင်၌ ယခုဆိုးညစ်သောအမှုကို နောင်တရလော့။ သင်၏စိတ်နှလုံး၌ ကြံစည်ခြင်း အပြစ်ကို လွှတ်ကောင်းလွှတ်လိမ့်မည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်လော့။ သင်သည်ခါးစွာသောသည်းခြေစွဲသည်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်မလွတ် ကြောင်းကိုငါသိမြင်သည်ဟုဆို၏။ ရှိမုန်ကလည်း၊ မိန့်တော်မူသောအရာ တစုံတခုမျှအကျွန်ုပ်အပေါ်သို့မရောက်ရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရားကိုအ ကျွန်ုပ်အဘို့အလိုငှါ ဆိုတောင်းတော်မူကြပါဟုပြန်ပြော၏။"
 
 
မရနိုင်ပါ။ ထိုသူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦးသည် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မလား။
 
ခေါင်းစဉ်အပေါ်မူတည်ပြီး"လူတစ်ယောက်သည်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား မှုဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကိန်းဝပ်ခြင်း" ရရှိနိုင်မည်/မရရှိနိုင်မည့်ဟူ သောအကြောင်းကို ကျွန်တော်ဝေငှလိုပါသည်။ ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလ တွင် တမန်တော်များသည် ဘုရားသခင်ထံမှ တန်ခိုးရရှိကြကာ နေရာအနှံ့အပြား သို့ ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင် သဘာဝတရားထက်သာလွန်သောအဖြစ်အပျက်များစွာရှိသည်။ ယင်းအပြစ်အ ပျက်ထဲမှ တစ်ခုသည် တမန်တော်များက ယုံကြည်သောသူများ၏ခေါင်းပေါ်မှာ လက်တင်သောအခါ သူတို့အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းဖြစ် သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် "ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဖြစ်သော်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မရရှိသေးသောသူများအပေါ်တွင် တမန်တော်များကလက်တင် သောအခါ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ကြသည်" ဟုဖော်ပြထား ပါသည်။
လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အဘယ်သို့ရရှိခဲ့ကြသနည်း။ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတကပတ်တော်ကို ရေးသားနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ရေးသားခြင်းမပြီးဆုံးသေး ပေ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်က တမန်တော်များအပေါ်တွင် သူ၏သာသနာလုပ် ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် တန်ခိုုးတော်အထူးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် တမန်တော်များနှင့်အတူပါရှိပြီး၊ သူတို့အားဖြင့် အံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများစွာပြုခဲ့သည်။ လူတွေက သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင် ၏သားတော်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက္ခံအောင် လူတွေမျက်စိဖြင့်ဘု ရားသခင်ပြုသောအံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများမြင်နိုင်သည့်အချိန်သည် အခွင့် ထူးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကို၄င်း၊ သူသည်ဘုရားသခင်၏ သားတော်၊ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း သက်သေပြနိုင်ရန် တမန်တော်တော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ တန်ခိုးရှိစွာဖြင့်ပြသခြင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက်အဖြစ် အနေလိုအပ်နေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများအားဖြင့်အမှု မပြုခဲ့လျှင် မည်သူမည်ဝါကမျှ သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကြ မည်မဟုတ်ပေ။
သို့ရာတွင် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်စီဖြင့်မြင်နိုင်သော အံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အလိုအပ်တော့ပေ။ အ ကြောင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် ယခုတွင် ယုံကြည်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခြားစကား လုံးဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် သမ္မာတရားသတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် မျက်မှောက်တွင် သမ္မာတရားသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ကပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် သခင်ယေရှု ဤလောကသို့ကြွလာခြင်းနှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းများအားဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ် သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။
ယခုခေတ်ကာလတွင် သင်းအုပ်ဆရာများစွာတို့က မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်ရှုနိုင် သော နိမိတ်လက္ခဏာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု သွန်သင်ကြသည်။ သူတို့က ယုံကြည်သူများအား အံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြကြသည်။ သုူတို့က အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု လူတွေးကို မှားယွင်းစွာသွန်သင် ခြင်းအားဖြင့် လှည့်ဖြားကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သော သင်းအုပ်ဆရာများက သူတို့ ကိုယ်တိုင် အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြုသော တမန်တော်များဖြစ်ကြသည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မြည်းစမ်းလိုသော ဘာသာတရားစိတ်ဝင်စားသူများကို သူတို့က ဆွဲဆောင်တတ်ကြသည်။
ဤစိတ်လှုပ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများသည် ကမ္ဘာတစ် ဝှမ်းရှိခရစ်ယာန်များထံသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ လူများစွာတို့သည် သူတို့၏ယုံကြည် ခြင်း နောက်ကိုလိုက်ကြပြီး၊ သဘာဝတရားထက်လွန်ကဲသောအမှုများပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ဝိညာဉ်ဆိုးများကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ယခုချိန်၌ပင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း သောအရာများအားဖြင့် သာသနာလုပ်ငန်းလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသောသူများက လက် တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
သို့သော် ရှိမုန်ကဲ့သို့ သူတို့သည်ဤသင်ခန်းစာထဲတွင်အဓိကဖော်ပြထား သောနတ်ဝဇ္ဇာအတတ်များနှင့်တူသည်။ သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုနှစ်ထောင်းအားရ ခြင်း နှင့်ကိုယ်ကာယလောဘတန်ခြင်းများအားဖြင့် စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းများကိုခံစား ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အကြားတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်စေသည်။ ဤကဲ့သို့သော မှားယွင်းသောသွန်သင်မှုများက ဘုရား သခင်ရှေ့တော်မှောက်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် စစ်မှန်သော နည်းလမ်းမှ သွေဖယ်သွားစေသည်။
ယနေ့၌ပင်လျှင် မှားယွင်းသောပရောဖက်များကသူတို့၏အံ့သြဖွယ် ကောင်းသောဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှု၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့ဟန်ဆောင်မှုပြုကာ စာတန်၏လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါ သည်။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် တွယ်ကပ်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခု တည်းပေးနိုင်သောအသိပညာကိုသာတွယ်တာမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကိုယ်ကာယဖြင့်ခံစား ချက်ပေါ်အရေးထားသောပင်တေဂုတ္တေသမား များသည် သူတို့၏အဓိပ္ပါယ် ကင်းမဲ့သောယုံကြည်မှုများပယ်ဖျက်ကာ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အမှန်တကယ် ကျိန်းဝပ်စေနိုင်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ဘက်သို့ပြန်လှည့်ကာသမ္မာတ ရားကိုယုံ ကြည်ရန်လိုအပ်သည်။
ထိုချိန်ခေတ်ကာလတွင်ရှိမုန်သည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော မှော်ဆရာ တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တပည့်တော်များက လူတွေအား သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့သောအခါသူကသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူလိုခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းသွေ ဖယ်မှုရှိသောသူများသည် စာတန်၏ကျေးကျွန်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ စာတန်က သူ၏လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် သူတို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ရှိမုန်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုလက္ခံရရှိလိုခဲ့သော်လည်း သူ၏လိုအင်တောင့်တမှုသည် လောဘ ရမ္မက်မှအပအခြားဘာမျှ မရှိပေ။ ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော ဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သော သက်ဝင်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ် တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ရှိမုန်သည် သူ၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အတ္တစိတ်ပြည့်စုံရန် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးရရှိခြင်းအလိုငှါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ငွေကြေး ဖြင့်ဝယ်ယူလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏စေခံကျွန် ပေတရုက သူ့ကို ပြင်းထန်စွာကြိမ်းမောင်းအော်ဂေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှိမုန်သည် သခင်ယေရှု ကိုယုံကြည်သူဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း အပြစ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိသူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အခြားသောစကားလုံးဖြင့်ဖော်ပြရ လျှင် သူသည်ဘုရားသခင်ထံလောကအရာစည်းစိမ်များကို ဘုရားသခင်ထံပေး လှူခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု သူထင် ခဲ့သည်။
သူ၏အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟုထင်ရှားခဲ့သော်လည်း သူ၏အတွင်းစိတ်သည် သခင်ယေရှု၏စစ်မှန်သောစကား နှင့်လုံးပတ်သက်မှုမရှိပေ။ သူသည် လောဘရမ္မက်နှင့်ပြည့်လျှံလျက်ရှိသည်။ ရှိမုန် ၏စိတ်ကိုသိသော ပေတရုက ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးဖြစ်သောသန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကို ငွေကြေးမျှဖြင့်ဝယ်ယူရန် ကြိုးစားခြင်းအတွက် သူ့ကိုကြိမ်းမောင်း ခဲ့သည်။ ရှိမုန်သည် သူ၏ငွေကြေးဖြင့်ပျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟု ပေတရုက ပြောခဲ့ သည်။
ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင် မစ္ဆာပရောဖက်များသည် သူတို့ပြုသော အံ သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင် ချက်များဖြစ်ကြောင်း လူတွေကို လှည့်ဖြားစေသော ဝိညာဉ်ဆိုးများကို စွဲကပ်ပိုင် ဆိုင်ကြသည်။ ဤတန်ခိုးမျိုးကိုအလေးအမြတ်ထားပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိရန် အသည်းအသန်ဆုတောင်းနေသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခ ဏတွေ့ နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မည်သူမည်ဝါကမျှ လောကအရာများတပ်မက်ခြင်း ကြောင့် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကျိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိ နိုင်သည် ကို စိတ်ထဲတွင် မြဲမြဲမြံ မြံသိရှိသင့်သည်။
တ်ဆွေ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခရစ်မဲတစ်လှုပ်ရှားမှုယုံကြည်သူများရှိသ လား။ ဤကဲ့သို့သောလူများကို မိတ်ဆွေ ကြပ်ကြပ်သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့က လူတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသောယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြင့်ချဉ်းကပ်လေ့ရှိ သည်။ သူတို့က နတ်ဆိုးများကိုနင်ထုတ်နိုင်ကြောင်းနှင့် သူတို့လက်တင်ခြင်းအား ဖြင့် လူတွေက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ကြောင်း သူတို့ကပြောတတ်ကြ သည်။ သို့သော် သူတို့သည် သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးကိုမပိုင်ဆိုင်ကြပေ။ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ဆိုးတန်ခိုးများကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုသူများက သူတို့အပါ အဝင် အခြားသူများကို ဝိညာဉ်ဆိုးရရှိစေသောလမ်းသို့တွန်းပို့ပေးနေသည်။
စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်တရားစကားများကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ်တက်ရောက်သည်( ၁ယော ၅:၃-၇)။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းစကားကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားသော်လည်း များစွာသောလူများက သူတို့စိတ်ထဲတွင် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သဘာဝတရားထက်သာလွန်သော တန်ခိုးများနှင့်အတွေ့ အကြုံများ ဖြစ်သောမေ့မျောခြင်း၊ အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်း၊အကြား အမြင်ရခြင်း၊ နှင့်နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ခြင်းများအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ခံစားရန် သူတို့သည် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ဤသို့သောနည်းလမ်း အားဖြင့် မစ္ဆာပရောဖက်များက လူများစွာတို့အား ဝိညာဉ်ဆိုးမှလာသော အယူသီးသောခရစ်ယာန်ဘာသာ ကို ယုံကြည်ရန် စွဲဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေတရုက၏ ရှိမုန်အား "ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုငွေနှင့်ဝယ်ယူ မည် ဟုအကြံရှိသောကြောင့်၊ သင်နှင့်တကွသင်၏ငွေသည်ပျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက် ပါစေ။ သင်သည်ဤအမှုနှင့်မဆက်ဆံသောသူဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိ။ ထိုကြောင့်သင်၌ယခု ဆိုးညစ် သောအမှုကို နောင်တရလော့။ သင်၏စိတ်နှလုံး၌ကြံစည်ခြင်းအပြစ်ကို လွှတ်ကောင်း လွှတ်လိမ့်မည်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်မလွှတ်ကြောင်းကို ငါသိမြင်သည်ဟု ဆို၏" ဟုပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ဤနေ့ရက်များတွင် အမှုတော် ဆောင်များစွာတို့သည် ဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှစ်သက်ကြသော ကြောင့်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသင့်သည်။ သူတို့အများစုသည် ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှုခံယူသူ များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က သူတို့၏သိုးစုများ ထံမှ ငွေကြေးတောင်းခံကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားပြီး၊ စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းလက္ခရရှိသင့် ပါသည် (မဿဲ ၃:၁၅၊ ၁ပေ ၃:၂၁၊ ယောဟန် ၁:၂၉၊ ယောဟန် ၁၉:၂၁-၂၃)။
 
 
ခရစ်မားတစ်(ဒ်)ခံယူသောသူများက လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြသည်။
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ခပ်ဝေးဝေးရှောင်သင့် သည်။ ယခုခေတ်တွင် အချို့သောသူများကတန်ခိုးရရှိပြီးသောသူများက လက်တင်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးရရှိနိုင်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်မရှိ သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိကြသည်။လူများစွာတို့သည် တမန်တော်များလက်တင် ဆုတောင်းပေးခြင်း အားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာ ထဲတွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့် သူတို့သည် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည်ဟု ထင်ကြသည်။ဟန်ဆောင်သူအချို့တို့ကသူတို့ လက်ကိုအခြားသောသူများအပေါ်တွင်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ယုံကြည်ခြင်း မျိုးရှိကြ သည်။ ဤကဲ့သို့သော လူတန်းစားများရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အထူး သတိပြုရ မည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ကနဦးအသင်းတော်ခေတ် တမန် တော်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့် အလွန်အမင်းကွာဟမှုရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနား လည်သင့်သည်။ ယခုခေတ်ကာလတွင် အချို့သောခရစ်ယာန်များအတွက် အပြင်း ထန်ဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုသည် သူတို့သည် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကို မယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြသည်ဟု ပြောကြသည်။ သို့သော် သူတို့ကဘုရားသခင်ကို မလေးစားဘဲ၊”မိမိကိုယ်ကိုနှင့် အခြားသူများကိုလှည့်စားကြသည်။ သို့သော်လည်း အပြစ်သားတစ်ယောက်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ အခြားသူများကိုလည်း သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမပေးနိုင်ပါ။ အပြစ်သားတစ်ဦးအပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်နိုင်သည်ဟု လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကပြော လျှင် ထိုဝိညာဉ်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဟန် ဆောင်သည့် စာတန်၏ဝိညာဉ်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်တွင်ရှိသော တမန်တော်များသည် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ သူသည် ယောဟန်ဗတ္တိဇံပေး ခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်အား လုံးယူဆောင်ခဲ့ကြောင်းကို၄င်း သိရှိယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ သည် သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်း သောအသွေးတော်သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုအခြားသူများထံဝေငှသက်သေခံခဲ့ကြသည်။ ထို ကြောင့် သူတို့သည် အခြားသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ယခုခေတ်ကာလတွင် များစွာသောခရစ်ယာန်များမှာ မှား ယွင်းသောတဖက်စွန်းယုံကြည်ခြင်းရှိကြသည်။ ယခုခေတ်ကာလတွင် အပြစ်သား တစ်ယောက်သည် အခြားအပြစ်ရှိသောအမှုတော်ဆောင်တစ်ဦး၏လက်တင်ခြင်း အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မလား။ ၄င်းသည်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သော အရာဖြစ်သည်။ သူတို့နှလုံးသားထဲတွင်အပြစ်ရှိကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်ဟု ပြောဆိုသူများလည်းရှိသည်။ လူတစ် စုံတစ်ဦးသည် သူနောက်လိုက်သောသူများမျက်စိတွင် ကောင်းသောသိုးထိန်းပမာ ဖြစ်သော်လည်း သူ၏နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ရှိလျှင် ထိုသူသည် မည်သူမည်ဝါအပေါ် တွင်သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ရန် လုံးဝစွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
မည်သို့ဆိုစေကာမူ လူများစွာတတို့သည်ဤမှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း မျိုးရှိကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မှားယွင်းသောပရောဖက်များက လူတွေကို ငရဲထဲသို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုသွန် သင်သောသူများသည် မှားယွင်းသောပရောဖက်များဖြစ်ကြသည်ကို မိတ်ဆွေသိ သင့်ပါသည်။ ဤလူများသည် ဝိညာဉ်ဆိုးများသိမ်းပိုက်ခြင်းခံသောသူများဖြစ် ကြသည်။
လူတစ်ဦးသည် အပြစ်ရှိလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူအ ထဲတွင်ကိန်းဝပ်နိုင်မလား။ မကိန်းဝပ်နိုင်ပေဟုဖြေရပေမည်။ အပြစ်ရှိသောလူ တစ်ဦးသည် အခြားသူများကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအမှုကို စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်လား။ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေဟု တဖန်ဖြေရပေမည်။ ယခုခေတ် ခရစ်မားတစ်(ဒ်) ယုံကြည်ခြင်းစွဲကိုင်သူများသည် သူတို့အထဲတွင် အပြစ်ရှိလျက် နှင့် အံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သူ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ် သနည်း။ ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် အပြစ်ရှိသောလူတစ်ဦးထဲတွင်မကိန်းဝပ်နိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကိုယုံကြည်သူသောသူများအထဲ၌သာ ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ မိတ်တွေအပေါ်တွင်ရှိသောဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်ဟု သေချာ စွာသိရှိသလား။
ယောဟန် ၃:၅ တွင် သခင်ယေရှုက "ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူ မည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏"ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကြီး တွင်ခရစ်ယာန်များစွာတို့ပြုသောမှားယွင်းမှုတစ်ခုသည် အပြစ်ရှိ သောအမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးမှ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် မဟာမှား ယွင်းမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် များစွာသောခရစ်ယာန်များနှင့် အမှုတော်ဆောင်များက လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်နားလည်ခဲ့ကြသည်။
 
 
စစ်မှန်သောအပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်လက်တင်ခြင်းတို့၏ ဆက်စပ်မှု
 
"လက်တင်ခြင်း"ဟူသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို လူတစ်ဦးထံလွှဲပြောင်းပေး ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါသည်။ ဤသို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုက် ခွက်ဖြင့် စကားပြောသောအခါ အသံလှိုင်းများသည် ဝါယာကြိုးမှအသံချဲ့စက် သို့ကူးသွားပြီး၊ ၄င်းမှ အသံအိုးထဲသို့ကျယ်လောင်စွာထွက်လာသောကြောင့်လူ တိုင်းက ၄င်းစကားသံကိုကြားသိနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလ တွင် အပြစ်သားတစ် ဦးသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံသောယဇ်ကောင်အပေါ်လက်တင် သောအခါ ထိုသူ၏အပြစ်များကို ယင်းယဇ်ကောင်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းကာ ထိုသူ သည်အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ဤသို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အစေခံများသည် သူတို့လက်ကို သူတို့အပေါ်တင်သောအခါ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော်သည် လူတွေပေါ်တွင်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ လက် တင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သည် "လွှဲ ပြောင်းပေးခြင်း၊ ကူးပြောင်းခြင်း"ဖြစ်သည်။
ခရစ်မားတစ်(ဒ်)ယုံကြည်ခြင်းခံယူသူများသည် လူတွေအပေါ်လက်တင် ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမပေးနိုင်ပေ။ ထိုသို့ပေးနိုင် မည့်အစားသူတို့သည် ဝိညာဉ်ဆိုးများကိုသာပေးကြသည်။ နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုး ရှိသောလူတစ်ဦးက အခြားသောသူများအပေါ်မှာလက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဝိညာဉ် ဆိုးများကိုသာပေးနိုင်သည်ကို မိတ်ဆွေ သတိထားသင့်ပေသည်။ နတ်ဆိုးစွဲသော လူတစ်ဦးက အခြားသူများအပေါ်လက်တင်သောအခါ စာတန်သည်အပြစ်သား များအားဖြင့်အမှုပြုသောကြောင့် သူတို့သည် ထိုသူအပေါ်ဝိညာဉ်ဆိုးများလွှဲ ပြောင်းပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိလိုသူများသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ် သည်။ အပြစ်နှောင်ထဲတွင် ရှိသောသူများသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြသော် လည်း သူတို့သည် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းခြင်းမရလျှင် စာတန်သည်သူတို့ကိုအုပ်စိုး နေသည်။
လူတစ်ဦးသည် နတ်ဆိုးစွဲသောလူတစ်ဦးထံမှ လက်တင်ခြင်းရရှိလျှင် ဝိ ညာဉ်ဆိုးများသည် ထိုသူအထဲမှထွက်သွားပြီး သူသည် မှားယွင်းသောနိမိတ်လက္ခ ဏာများကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများသည် အခြားသူများပေါ်တွင် ကိန်းဝပ်နိုင်ကြောင်းကို၄င်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ရရှိနိုင်သည်ကို ၄င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။
လက်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်စတင်ထူထောင်သည့်အခြားသော သူများ အပေါ် တစ်စုံတစ်ခုကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် စာတန်သည် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေအပေါ်ဝိညာဉ်ဆိုးများကိုရရှိစေသည်။ ယခု မျက်မှောက်ကာလတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးကို ငွေဖြင့်ဝယ် ယူရန် လူများစွာတို့ကကြိုးစားခြင်းသည် ပို၍ကြီးမားသောပြသနာတစ်ခုဖြစ် သည်။
 
 
ခရစ်ယာန်အများစုက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသမ္မာတရားကို လွှဲမှားစွာသိရှိသည်
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကိုမည်ကဲ့သို့ရရှိနိုင်မည်နည်းဟု မေးသောအခါ လူများစွာတို့က အပြစ်နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်း ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းများအားဖြင့်ရရှိသည်ဟု ဖြေကြသည်။ ၄င်းအဖြေသည် မှားပါသည်။ မိတ်ဆေါသည် ဘုရားသခင်ထံအထူးဆုတောင်းသောအခါ မိတ်ဆွေ အပေါ်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပါသလား။ မဆင်းသက်ပါ။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်သူများအပေါ်၌သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရောက်ရှိလာသည်။
ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် သူက သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရေးအတွက် ဥပဒေကိုထူထောင်းပေးခဲ့သည်။ သူ၏ နှလုံး သားထဲ၌အပြစ်ရှိသောလူတစ်ဦးအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် နိုင်မလား။ အဖြေသည် လုံးဝမကိန်းဝပ်နိုင်ပေ။ လူတစ်ဦးသည် လက်တင်ခြင်း အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မကိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ လူတစ်ဦးသည် နိုးထမှုအစီအစဉ်၌တက်ရောက်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ထံသို့အားရပါးရဆုတောင်းခြင်း အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိနိုင်ရင်တောင်မှ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ထိုသူအထဲတွင် ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အပြစ်သားတစ်ဦးသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို လုံးလုံးလျားလျားရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အပြစ်သားများသည် စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ဆုကျေးဇူးတစ်ပါးအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိမှသာလျှင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမသိသောသူများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုခေတ်ကာလတွင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ခရစ်ယာန်စာအုပ်စာပေများ၊ အသင်းတော်ဝတ်ပြုခြင်း များ၊ အင်တာနက်များနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသော အီလက်ထရောနိတ်စာ အုပ်များအားဖြင့်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားသို့ တဟုန်ထိုးပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေသောသူများက ထိုအ ကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိသေးလျှင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို မိတ်ဆွေယုံ ကြည်သင့်ပါသည်။
 
 
မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း၏အကြီးဆုံးသောသာဓက
 
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် မမှန်ကန်သောဝိညာဉ်များရရှိသောသူများ၏ အရိပ် လက္ခဏာများကို ဆန်းစစ်သောအခါ နတ်ဆိုးများအမှန်တည်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိနိုင်သည်။"သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရေးအတွက် နှိုးထမှုအ စည်းအဝေး"များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိရန် အသည်းအတန်ဆန္ဒ ရှိသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤအစည်းအဝေးများတွင် လူတွေက ငိုကြွေး ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းများပြုကြကာလက်ခုပ်တီးပြီးနောင်တရခြင်းနှင့် ပတ် သက်သောဆုတောင်းခြင်းများဆက်ကပ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ သူတို့ သည် အရူးအမူးဆုတောင်းခြင်းမပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့ အပေါ်သက်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း တရားဟောဆရာက သူတို့ကို လမ်းညွှန် ပေးသည်။ ထိုနောက် လူတွေက "ဘုရားသခင်"ဟု ငိုကြွေးကြပြီး၊ အရူးအမူးဆု တောင်းကြသည်။
ဤကဲ့သို့သောအပြုအမူ အရူးအမူးဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မည်လား။ မရနိုင်ပေ။ ဤအစည်းအဝေးများတွင် လူတွေ က ထူးခြားသောအသံဗလံများပြုနေသည့်အချိန်တွင် သူတို့သည် ငယ်သံပါအောင် အော်ခြင်း၊ နောက်သို့မူးလဲခြင်း၊နှင့်တုန်ရီတုန်ရီဖြစ်ခြင်းများ မိတ်ဆွေမြင်တွေ့နိုင် သည်။ အချို့သောသူများသည် နောက်သို့မူးလဲပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက် မြေပေါ်တွင် လိမ့်လူးကာ ငယ်သံပါအောင်ဟစြွေ်ကးပြီး အခြားသောဘာသာစကားကိုစပြော လာတော့သည်။ အစည်းအဝေးတလျှောက်တွင် အချို့သောသူများသည် အသံ ကျယ်လောင်စွာခေါင်းညိတ်ဟစ်အော်လိုက်ပြီး သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားသောအသံခြင်း ပရိတ်သတ်များကိုလွှမ်းမိုးသည်။ သူတို့ထဲမှလူအချို့တို့သည် ဝက်ရူးရောဂါစွဲသလို ကတုန်ကရင်ဖြစ်ကာ အခြားသောဘာသာစကားကိုစပြောလာတော့သည်။ လူ တွေကဤဖြစ်ရပ်ဆန်းများကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အပေါ်တက် ရောက်သည့်သက်သေဖြစ်သည်ဟု ပြောကြသည်။ သို့သော် စာတန်သည် သူ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သောအ ခါ မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်သည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ၄င်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သလား။ လုံးဝမ ဟုတ်ပေ။
 
 
စာတန်သည် ခရစ်ယာန်များစွာတို့ကို လှည့်ဖြားသည်
 
ယခုချိန်တွင် ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် စာတန်နှစ်သက်သောဘာသာ ရေးလှုပ်ရှားမှုမျိုးကို ဦးတည်နေကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ရန် အတွက် တန်ခိုးရှိသောအမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးထံမှလက်တင်ခြင်းရရှိရန် လိုအပ် သည်ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် စာတန်သည် လူတွေကို လှည်းစားသည်။ ခရစ်ယာန် များစွာတို့က ဤအရာကို သာဘာဝကျသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြ သည်။ သူတို့သည် အလွန်အမင်းဆုတောင်းလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိနိုင်မည်ဟု စာတန်က လူတွေ၏အတွေးထဲတွင် မျိုးစေ့ကြဲနေသည်။ ဤကဲ့သို့ သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးလူနှစ်ဆ၊သုံးဆ စသည့်ဖြင့်တိုးပွါးနိုင်ရန်စာတန်သည် ကြိုး ပမ်းနေခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် လူများစွာတို့က ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းအကြောင်းကို လေ့ လာသင်ယူ သိရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းမရှိကြပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်း ကိုသိရှိရန်နှင့်ယုံကြည်ရန် စာတန်၏ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှောင်ကြဉ်ရန် ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည် သူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရှိသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဤအကြောင်းအရာကိုယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးခရစ်ယာန်များ၏ မှားယွင်းသောခံယူချက်များ
 
ပထမနေဖြင့်၊ ခရစ်မားတစ်(ဒ်)ခံယူချက်စွဲကိုင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာယုံ ကြည်သူများမ၏ ယုံကြည်ခြင်းများ၌ ကြီးမားသောမှားယွင်းမှုရှိသည်။ သူတို့၏နှ လုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိလျက်နှင့် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိ ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ သူတို့၏နှလုံးသားများထဲတွင် အပြစ်ရှိသော်လည်းသူတို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု သူတို့က မှားယွင်း စွာယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိသောလူတစ်ဦးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အပြည့်အဝမရရှိ နိုင်ပေ။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ လူတွေ၏မာန်မာနကြီးခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် ဆီးတားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လူတစ်ဦးသည် မာန် မာနကြီးမရှိပါက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ကို ဆိုလိုသ လား။ မာန်မာနအနည်းငယ်မျှမရှိသောသူဤလောကတွင်ရှိသလား။ ဘုရားသခင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရသောမာန်မာနကြီးသောလူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်အပေါ် သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုရောဖြည့်ထားသောသူများဖြစ်ကြ သည်။ လူများစွာတို့သည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းအားဖြင့်၄င်း၊ စစ်မှန်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းအားဖြင့်၄င်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့ရာတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကို ယုံကြည်သူသောသူများအပေါ်၌သာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်း သက်ရောက်သည်။
တတိယအနေဖြင့်၊ လူတစုံတယောက်သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော် မှောက်တွင် မိမိအပြစ်များကို ရိုးသားစွာဝန်ချတောင်းပန်မှသာလျှင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်နေသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထိုကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် သူတို့၏အပြစ်များဝန်ချတောင်းပန်ရမည်ဟု သူတို့ သည်တိုက်တွန်းခြင်းခံကြသည်။ သို့သော် လူတစ်ဦးသည် မိမိအပြစ်များကို သာမန် ကာရှင်ကာ ဝန်ချတောင်းပန်ရုံမျှဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းမသက်ရောက်သည်ကို မိတ်ဆွေ မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာ လတွင် ခရစ် ယာန်များစွာတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝခြင်းကို တောင့်တကြသော်လည်း သူတို့၏နှလုံးသားထဲ တွင် အပြစ်ရှိကြသောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရနိုင် ကြပေ။ ဤကဲ့သို့ သောနည်းလမ်းဖြင့်တောင့်တသောသူများကို နတ်ဆိုးများက ချုပ်နှောင်ကြပါလိမ့်မည်။
စတုတ္ထအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံကောင်းချီးမင်္ဂလာကို စိတ်အားထက်သန်စွာတောင်းလျှောက်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု အချို့သောသူများကပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော်အသား နားခံ တောင်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း မရနိုင်ပေ။
ပဉ္စမအနေဖြင့်၊ ဝိညာဉ်တော်တန်းအချို့တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟု လူအချို့တို့က ပြောကြ သည်။ အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကိုအများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟု အထင်ကြီးတတ်ကြသည်။ လူတစ် ဦးသည် သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်း (သို့)အ ခြားသောဘာ သာစကားပြောခြင်းကြောင့် ထိုသူ၏နှလုံးသားထဲတွင်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်မ ကိန်းဝပ်နိုင်ပေ။ စာတန်သည်အပြစ်တရားကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိနှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိသောလူတစ်ဦးသည် ထူးဆန်းသောတန်ခိုးကိုပိုင် ဆိုင်သောကြောင့် ထိုသူ အထဲတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်ဟု ပြောနိုင်မလား။ တဖန်၊ ၄င်းသည် နတ်ဆိုးများ၏လိမ်ညာလှည့်ဖြားခြင်း သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံသခင်ယေရှုပေးထားသောရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သတင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုမီး မောင်းထိုး ပြသောစစ်မှန်သောသတင်းဖြစ်သည်။ အခြားသောနည်းလမ်းများ အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည် ဟုမိတ်ဆွေ ထင်လျှင် မိတ်ဆွေသည်အယူအဆအလွန်အမင်းလွှဲမှားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းများမှလွှတ်မြောက်ပြီး ဝိညာဉ်တော် အတွေးအခေါ်နှင့် သက်ဝင်သောယုံကြည်ခြင်းပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံ မြော်လင့်မိပါသည်။
ယနေ့ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် နတ်ဆိုးများချုပ်နှောင်မှုကိုခံနေကြ သည်ဟု ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောခရစ် ယာန်များစွာတို့သည် အထူးနိုးထမှုအစီအစဉ်များ (သို့) လက်တင်ခြင်းခံရခြင်း များအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိလိုကြသောကြောင့် သူတို့နတ်ဆိုးများ၏တန်ခိုးအောက်တွင် ရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသောဆုတောင်းအိမ်များ၊ သက်ကြီးသင်းအုပ်ဆရာများ၊ နှိုးထမှုဦးဆောင်သောသူများ၊ (သို့)သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောသင်းအုပ်ဆ ရာများစသောပုဂ္ဂိုလ်များထံ သွားကြသည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်မြော်လင့်ချက်ဖြင့် သူတို့သည် ထိုသူများထံသွားကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို မည်မျှပင်ယုံကြည်ပါစေ၊ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မည်သူကမျှ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း မရရှိနိုင်ပေ။ တနည်းအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ဘုရား သခင်ကလွှဲ၍ မည်သူမည်ဝါကမျှမပေးစွမ်းနိုင်ပေ။
ရှိမုန်ကဲ့သို့ ယနေ့လူများစွာတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ငွေကြေးဥစ္စာဓနဖြင့်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားကြသည်။ သူတို့သည် သတင်းကောင်းမ ဟုတ်၊ လောကီသွန်သင်မှုများ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောခရစ်ယာန်အများစု တို့သည် ဤကဲ့သို့သောစိတ်နေသဘောထားထဲတွင် တဝဲဝဲလည်နေကြသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောသူများအပေါ် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဆင်းသက်လာသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်း နိယာမတစ်ခုတည်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းသည် သမ္မာတရားအပေါ် တစ်ခုတည်းသောအဖြေဖြစ်သည်(တမန် ၂:၃၈)။
လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသည် ကနဦး အသင်းတော်ခေတ်ကာလရှိ တိုတောင်းသောအချိန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤ အချိန်ပြီးနောက် သူတို့သည် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သတင်းကို သိရှိ ယုံကြည်ကြသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း တခါတည်းသက် ရောက်ခဲ့သည်။ ထကြောင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကလွှဲ၍ ကျန်သောအရာများအားလုံးသည် နတ်ဆိုးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးများသည် စာတန်၏အစေ ခံများဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ လူတွေက သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြသော် လည်း အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းခွင့်မရရှိရန်အတွက် စာတန်သည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်နက်ကို အသုံးပြုပြီး ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြောင်းကို၄င်း ဘုရားသခင် က မိန့်မှာထားသည်။ လူတွေက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လျှင်၄င်း၊ လက်တင်ခြင်း ခံရလျှင်၄င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်မည်ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့်စာတန် သည် လူတွေကို လှည့်ဖြားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လိမ်ညာမှုများအားဖြင့် စာတန်သည် မိမိနိုင်ငံကို ထူထောင်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့နယ်ချဲ့နေသည်။
ယခုနတ်ဆိုးများချုပ်နှောင်ခြင်းခံသောသူများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ ပထမအနေဖြင့်၊ နတ်ဆိုးလုပ်ဆောင်ချက်များအားဖြင့်အ လုပ်လုပ်နေသော ဗေဒင်ဆရာ(သို့)နတ်ဆရာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုလေ့လာ သောအခါ သူတို့သည် တုန်ရီတုန်ရီဖြစ်ခြင်း၊ မေ့မျောခြင်းနှင့် အင်အားနည်းမော ပန်းမူးဝေခြင်းများရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ပြင် သူတို့လျှာများသည် ကောက်လိမ်ပြီး သူတို့ပါးစပ်ဖျားမှ သူတို့သဘောမဟုတ်သောစကားလုံးများ ထွက်လာပါသည်။ သူတို့သည် ထူးခြားသောစကားများကိုပြောကြသည်။
လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးများစွဲကပ်နေကြသော မှော်ဆရာများ နှင့်ခရစ်ယာန်များတို့သည် ဤအတွေ့အကြုံများ ကျင့်သုံးသောပိုင်ရှင်တစ်ပါး၏ လူများဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်မားတစ်(ဒ်)နှိုးထမှုဦးဆောင်သူများသည် မိုက်ခွက်ကို ကိုင်ပြီး၊ "မီးလျှံ၊ မီးလျှံ၊ မီးလျှံ"ဟုဟစြွေ်ကးသောအခါ နားထောင်သူပရိတ်သတ် များသည် စိတ်လှုပ်ရှား၍မိမိကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ကြပေ။ လက်တင်ခြင်း ခံယူလိုသောသူများသည် ပရတ်သတ်ရှေ့မှောက်သို့ထွက်လာကြသည်။ သူတို့ သည် ထိန်းချုပ်မရသော ကိုယ်ခန္ဓာတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုအတွေ့အကြုံခံစားပြီး၊ အခြားသောဘာသာစကား ပြောကြတော့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုလက္ခဏာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုယောင်ဆောင်သော နတ်ဆိုး များ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
ရှေးဘာသာရေးတိုင်း၏နတ်ဆရာများနှင့်ဗေဒင်ဆရာများအသုံးပြုသောနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးပိုင်ဆိုင်သောသူများသည် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုး များစွဲကပ်နေသောခရစ်ယာန်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် လူတွေက ဤအကြောင်းကို မှားယွင်းစွာ သိရှိကြပြီး၊ ဤသက်သေအထောက် အထားကို လျစ်လျူရှုကြသည်။ ဤခရစ်ယာန်များသည် ဤကဲ့သို့သောသွင်ပြင် လက္ခဏာများကြုံတွေ့သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်ဟု ထင်ကြ သောကြောင့် သူတို့သည် စိတ်ရှုပ်ထွေးတွေဝေကြသည်။
            
 
စာတန်သည် ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။
 
ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ပရောဖက်ပြုနိုင်ရန် စာတန်သည် လူတွေကိုနတ် ဆိုးစွဲကပ်စေနိုင်သည်။ သူတို့က "မိတ်ဆွေဟာ မြင့်မြတ်သောခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာမယ်။ ထောင်နှင့်ချီသောသိုးစုများသည် မိတ်ဆွေရှေ့မှောက်တွင် စုရုံးလာ မယ်။ ဘုရားသခင်က မိတ်ဆွေကို အနာဂတ်တွင် ပုံသွင်းပြုပြင်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင် ကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ချီးမြှောက်မယ်"ဟူ၍ပြောခြင်းအားဖြင့် ပရောဖက်ပြုကြ သည်။ အခြားသောသူများက သူတို့နောက်ကိုလိုက်နိုင်ရန်နှင့် သူတို့ဘဝတစ် လျှောက်တွင် နတ်ဆိုးများ၏အစေခံကျွန်ကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ရန်အတွက် သူတို့ သည် အချို့သော သူများထံ "မိတ်ဆွေဟာ ဘုရားသခင်၏ အစေခံကောင်း တစ်ဦးဖြစ်လာမယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်အသရေရှိသောအစေခံကျွန် ဖြစ်လာမယ်"လှည့်စား သောစကားများပြောကြသည်။
ဗေဒင်ဆရာများကလည်း အခြားသူများ၏အနာဂတ်အကြောင်းများကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်တတ်ကြသည်။ "လာလတံ့သောအချိန်များတွင် မိတ်ဆွေ ရေကိုသတိထားပါ။" "မိတ်ဆွေငွေကြေးရရှိနိုင်သည့်ကိန်းရှိတယ်။" "မြင့်မြတ် သော လူတစ်ဦးသည်အရှေ့အရပ်ကလာပြီး၊ မိတ်ဆွေကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။" ဤအရာများ သည်သူတို့ပြောသောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးပူးကပ် သော သူများမှ ပထမဦးဆုံးသောသွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ မှားယွင်းသောပရောဖက် ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနောက်သူတို့သည် သူတို့ကိုယ်တိုင်နားမလည်သောဘာသာစကားများ ကိုပြောကြသည်။ သူတို့သည် ကယောက်ချောက်ချားဖြစ်ကာ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အ ရည်အသွေးများကိုဖောက်ပြန်သည့်လက္ခဏာများပြတတ်ကြသည်။ နတ်ဆရာ တစ်ပါး (သို့) ဗေဒင်ဆရာတစ်ပါးကို မိတ်ဆွေတွေ့သောအခါ သူတို့လုပ်ဆောင် ချက်သည် ယုတ္တိရှိသည်ဟု မိတ်ဆွေအခိုင်အမာပြောနိုင်သလား။ တခါတရံသူတို့ သည် သူတို့ထက်အသက်ကြီးသောသူများ ရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုတတ်ကြသည်။
သို့သော် စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူ များသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြထားသော သခင်ယေရှုသည် သူကဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းများအားဖြင့် လောကသားများ၏ အပြစ်များကိုဆေးကြောခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြသည်။ ဤလူများက အခြားသူများအား ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကို သိရှိယုံကြည်ခြင်းရှိရန်အတွက်၄င်း၊ အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်အတွက်၄င်း၊ ကူညီ ပေးသည်။ သူတို့သည် ဖြောင့်မတ်စွာ အသက်ရှင်ရန် မိမိကိုယ်ကို ကြိုးပမ်းကြသည်။ သူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်များသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား သူများသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းချီးခံစားရန်နှင့်ဘုရား သခင်အလိုတော်ရှိသောအသက်တာမျိုးဖြင့်အသက်ရှင်အောင်မီး မောင်းထိုး လမ်းပြပေးနေသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့ သည် လောကအရာများထံသို့ပြန်လှည့်ရန် ကြံစည်နေကြသောအခါ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဘဝမျိုးဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်ကသူတို့ကို ဆုံးမသည်။
အပြစ်အားလုံးလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိသောဖြောင့်မတ်သူများသည်ဝိညာဉ်ဆိုးများဖျက်ဆီးသောသူများနှင့် လုံးလုံးလျားလျားကွာခြားသည်။ လူတစ်ဦး သည် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိလျှင် စစ်မှန်သော ပင့်ကိုယ်အရည်အသွေးများ ရှင်သန်လာနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ ထို့ပြင် ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် အခြားသောသူများသည် ဆိုးသွမ်း သောအခြေအနေများအောက်တွင်အသက်ရှင်နေကြမည်ကို၄င်း၊ သူတို့အမှန်လို အပ်နေသောဘုရား သခင်၏စကားတော်ကို၄င်း သွန်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်၄င်း၊ သူတို့သည်လွှတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိအောင်ဆုတောင်းပေးရန်အတွက်၄င်း၊ သူတို့ ကိုကူညီပေးနိုင်သော မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ရန်အတွက်၄င်း သူတို့သည်စိတ်ပူပန် ဝန်တာစိတ်ရှိတတ်ကြသည်။
တနည်းအားဖြင့်၊ နတ်ဆိုးစွဲသောသူများ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်သည် ကြောက် မက် ဖွယ်ကောင်းစွာပျက်ဆီးခြင်းခံသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် တုန်ရီတုန်ရီဖြစ်ခြင်းနှင့် အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းတို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများဖြစ်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ကြသောကြောင့် စာတန်သည် သူတို့ကို ထိန်းချုပ်ပြီး၊ အနိုင်ကျင့်နေသည်။ သို့သော် ဤအတွေ့ အကြုံများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများလုံးဝမဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်၏နာမတော်အားဖြင့်ပရောဖက်ပြုခြင်း၊ အံသြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်း စသည် တို့ပြုခြင်းအား ဖြင့်သူတို့တန်ခိုးအပေါ် ဝါကြွားသောအမှုတော်ဆောင်များစွာရှိ သည်။ သို့သော် သူတို့ ၏နှလုံးသားများထဲတွင်အပြစ်ရှိလျှင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်သော တန်ခိုးများက သူတို့သည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို သက်သေပြသ ထားသည်။ ထိုကြောင့်သူတို့သည် အခြားသူအားအပေါ်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအပေးဆောင်းနိုင်ပေ။ သို့သော်သူတို့သည် ထိုနတ်ဆိုး တန်ခိုးများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။ စာတန်သည် လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သော ကြောင့် သူတို့ပြုသောနိမိတ်လက္ခဏာများသည် ခဏအတောအတွင်း လွယ်လင့် တကူပျောက်ကွယ်သွားသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နတ်ဆိုးတို့၏လုပ် ဆောင်ချက်များသည်ကွာခြားမှုရှိသည် သေချာစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အစပိုင်းတွင် လက်တွေ့မြင်တွေ့ခြင်း(သို့) အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုကျေးဇူးများမပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အချိန်ကာလ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နံနက်ချိန်နေထွက်လာသောအခါ တဖြည်းဖြည်းအပူရှိမြင့် တက်လာသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် ဖြောင့်မတ်သူများနှလုံးသား ထဲတွင် ရင့်ကျက်ကြီး ထွားလာပေသည်။
 
 
နတ်ဆိုးပူးကပ်သောခရစ်ယာန်များ
 
လူများစွာတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းကြသော်လည်းနတ်ဆိုးများပူးကပ်ခြင်းအ ကြောင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း။
အကြောင်းမှာသူတို့သည်မှားယွင်းသောပရောဖက်များထံမှ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးများကိုရရှိကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောယုံခရစ်ယာန်များသည် မှားယွင်းသော ပရောဖက်များထံမှလက်တင်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးများကိုရရှိသောကြောင့် သူတို့ ၏ကိုယ် ခန္ဓာများနှင့်ဝိညာဉ်များပျက်ဆီးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်ကြသော ကြောင့် အလွန်အံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းများသည် သမ္မာ ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြ ထားသောစကားလုံးများအပေါ်တွင် မတည်ကြသော ကြောင့် ဤလူများသည်ဘုရားသခင်နှင့်လုံးဝတ်သက်မှုမရှိပေ။ သူတို့မသိသော လုပ်ငန်းများကို သူတို့သည် အလွန်အမင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် လူများစွာ တို့သည် စာတန်၏ကျွန်များဖြစ်စေပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲတွင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောတန်ခိုးများပြသခြင်း၌အ ဘယ်ကြောင့်မလွန်အမင်းကြိုးပမ်း ကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ၄င်းတန် ခိုးတို့ကိုအသုံးမပြုလျှင် ခဏအ တွင်းပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်သူတို့သည် အလွန်အလုပ်ရှုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းကြကာ အံ့သြ ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများဆက်လက်ပြသရမည် ဖြစ်သည်။ "ကျွန်ုပ်မှာ သတင်း ကောင်းဝေငှခြင်းဆုကျေးဇူးရှိတယ်"ဟုပြောသောသူများသည် သတင်းကောင်းမ ဝေငှလျှာင် သူတို့၏အတုအယောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းများသည် ကြာမီပျောက်ကွယ် သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည် သတင်းကောင်းကို အဆက်မပြတ်ဝေငှ ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤလူများသည်စာတန်ပေးသောဆုကျေးဇူးများဖြစ်သည် အခြားသောဘာသာစကား ပြောခြင်း၊အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်း များအပေါ် သစ္စာမရှိလျှင်၄င်း၊ တနည်းအားဖြင့်၊ သူတို့သည် စာတန်၏လုပ်ငန်းအ ပေါ်သစ္စာမရှိလျှင် စာတန်သည် အကြောင်းမရှိဘဲလျှက် သူတို့ကိုဖျားနာစေသည်။ ဗေဒင်ဆရာတစ်ပါး (သို့)နတ်ဆရာများသည် စာတန်၏အစေခံတစ်ဦး၏အခန်း ကဏ္ဍများကိုလျစ်လျူရှုလျှင် နာတာရှည်ရောဂါစွဲကပ်လျက်ရှိပုံရသည်။ သူတို့ သည် သူတို့၏တန်ခိုးမျာကိုအသုံးပြုပြီးနောက် သူတို့သည် စွန့်ပယ်ခြင်းခံရ မည်ကိုစိုးရိမ်ကြသောကြောင့် သူတို့သည်စာတန် ထံမှရရှိသောဆုကျေးဇူးများ ကိုအသုံးပြုရခြင်း ဖြစ်သည်။
တချိန်တခါက သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ရာ၌ အလွန်စိတ်အားထက်တန်သူ တစ်ဦးကို ကျွန်တော်သိရှိခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံမှတန်ခိုးများစွာရရှိဟန် တူသည်။ သူက လူတွေအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြည့်အဝရရှိရန်တိုက် တွန်းခဲ့သည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးများမောင်းထုတ်ခြင်းနှိုးထမှုအစီ အစဉ်ကိုလည်သူဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့် အနာ ရောဂါငြိမ်းခြင်းစသော နိမိတ်လက္ခဏာများကို သူပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူပြုသော အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများအားဖြင့်သူ့ကိုလေးစားခြင်း၊ အားကျခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် သူ့နောက်သို့ လိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်မကြာမီ "သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှုံးနှိမ့်သော သူဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မဟုတ်"ဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူသည် သခင်ယေရှုကို ကျိန်ဆဲခဲ့သည်။ သူသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားဖြစ်သည်ဟုကြွေကြော်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏ နှလုံး သားထဲတွင်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်များစွာတို့၏နှလုံးသားထဲ၌ဖြစ်စေ သူသည် သခင် ယေရှုကိုသတ်ခဲ့သည်။
စာတန်သည် သူတို့၏လမ်းညွှန်သူဖြစ်သောကြောင့် ဤသူကဲ့သို့သောသူ များက ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ သူတို့သည် အစက တည်း ကမှားယွင်းသောယုံကြည်မှုရှိခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့မှာ တမန် တော်များ ကဲ့သို့တူညီးသောတန်ခိုးများရှိခြင်း၊ သူတို့အစွမ်းအစများကိုပြသခြင်း၊ အခြားသောသူများအားအခြားသောဘာသာစကားများပြောစေခြင်းနှင့် လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးများကိုနင်ထုတ်နိုင်ခြင်းစေသော မှားယွင်းသောယုံကြည်မှု များသူတို့မှာ ရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့အပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သူတို့မှာခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်း ရှိသည်။
သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းနည်းလမ်းများအကြောင်း ကို သွန်သင်သည်။ သူတို့က နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော်သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သောဤနည်းလမ်းသည် ဘုရာသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အ ပေါ်အခြေပြုသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် အခြေပြုမည့်အစား၊ ခရစ်တော်၌ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် အခြားသောဘာသာစ ကားပြောပြီး၊ ပရောဖက်ပြုလျှင် ၄င်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက် ရောက်ခြင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကပြောကြသည်။ လူများစွာတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအကြောင်းကို မှန်ကန်စွာနားမလည်ကြ သောကြောင့် မှားယွင်းသောပရောဖက်များသွန်သင်မှုများသင်ယူခြင်းနှင့်လိုက် လျောက်ခြင်းများအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု သူတို့က ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုကြောင့် စာတန်သည် ခရစ်ယာန်များအားဝိညာဉ်ဆိုး များဖြင့်ပြည့်စေပြီး၊ ဤလူများကိုအုပ်စိုးနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းများ အားလုံးသည် စာတန်၏ကျော့ကွင်းများဖြစ် ကြသည်။
မှားယွင်းသောပရောဖက်များ၏သွန်သင်မှုများအားဖြင့် များစွာသောလူ များသည် နတ်ဆိုးစွဲကြသည်။ သာမန်ယုံကြည်သူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မရှိ သောဘာသာရေးအသက်ဖြစ်ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် နတ်ဆိုးစွဲသောသူများက ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏တန်ခိုးကိုအသုံးပြု၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဘာသာ ရေးဘဝ မျိုးတို့ကိုဦးဆောင်ဟန်ရှိသည်။ သူတို့အသုံးပြုသော အစွမ်းအစများသည် အဘယ် အရာများဖြစ်ကြသနည်း။ သူတို့သည် အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနှင့်အခြား သောဘာသာစကားပြောခြင်း အစွမ်းရှိကြပြီး၊ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အခြား သူများ နတ်ဆိုးစွဲရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်။ လက်တင်ခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ခု ကို အခြားသူတစ်ဦးအပေါ် ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ဤလက်တင်ခြင်းအားဖြင့် စာတန်၏ နိုင်ငံတော်သည်အလွန်အမင်းတိုးတက်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသင့်သည်။
 
 
လူသားများ၏ရမ္မက်အားဖြင့်စာတန်သည်အလုပ်လုပ်သည်
 
အခြေခံကျမ်းပိုးဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော ရှိမုန်ကဲ့သို့သော လူများထဲတွင် စာတန်သည်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤလူများက ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းယုံကြည် ခြင်း မရှိသော်လည်း လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန်ု့ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင် သည်ဟု ပြောကြသည်။ ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင် စာတန်သည်များစွာသောလူ များကို လှည့်ဖြားခဲ့ပြီး၊ သူတို့သည် နောင်တရခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ် ကိုဆက် ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်လက်တင်ခြင်းများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် နတ်ဆိုးစွဲကြကာ ကျိန်စာ သင့်သောဘဝသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာက "လက်တင်ခြင်း" ခေါ်သောလုပ်ဆောင်ချက် အားဖြင့် လူတိုင်း၏စိတ်ထဲတွင် နတ်ဆိုးများလုပ်ငန်းကူညီတတ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့သတိချပ်သင့်သည်။ ရှိမုန်ကဲ့သို့သောလက္ခဏာရှိသော ဤလူများသည် ဘုရား သခင်ရှေ့မှောက်တွင် မိစ္ဆာပရောဖက်များဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများပင်လျှင် သူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌အပြစ်ရှိလျှင် နတ်ဆိုးစွဲနိုင် သည်။ ဤလူများသည်နတ်ဆိုးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားဖြင့် အံ့သြဖွယ်နိ မိတ်လက္ခဏာများပြုနိုင်ကြသည်။ စာတန်သည် မိမိလူများက သူတို့ပိုင်ဆိုင်သော နတ်ဆိုးများကို အခြားသူများထံသို့ဝေငှနိုင်ရန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် သူ၏နိုင် ငံတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လက်တင်ခြင်းခံကြရန် လူတွေကို လမ်းပြနေ သည်။ ယခုမျက် မှောက်ကာလတွင် ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှု အသင်းတော်များကို ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖြစ် တရားဝင်အသိအ မှတ်ပြုခဲ့သည်။
 ၂၂၁ရာစုတစ်ဝက်နောက်ပိုင်း အနောက်တိုငး်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လူအင် အားလျော့နည်း နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တချိန်တည်းမှာပင်လျှင် ၄င်း၏ဆိုးကျိုးသည် သခင်ယေရှု နှင့်နီးကပ်စွာအသက်ရှင်ရန်နည်းလမ်းရှာဖွေသောခရစ်များစွာတို့သည် ခြောက်သွေ့သောယခင်အ သင်းတော်ကို အားမရကြတော့ပေ။ အချို့သောသူ များသည်ဝိညာဉ်ရေး ရာကြီးထွားခြင်းမရှိ (သို့)နှေးကွေးခြင်းရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။၄င်းအပြင်အခြားသူများသည်သခင် ယေရှုချစ်ခြင်းအပေါ် သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမကူးပြောင်းနိုင်ဘဲ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရကြသည်။
ဤအခြေအနေမျိုးကြားထဲတွင် ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်ပါဝင်သူများသည် အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်း၊ ပထမဉီးဆုံးသောပင်တေဂုတ္တေဖြစ်ပျက်မှု စသောစိတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကျင့်သုံးမှုများကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ သူတို့စိတ်အား ထက်သန်မှုတွင် သူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လွှမ်းမိုးမှုခံယူ ကြည်သည်ဟု လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့၏အများဆုံးသွန်သင်မှုများနှင့်ကျင့်သုံးမှုများ သည် သမ္မာကျမ်းစာအပေါ်အခြေမပြုကြတော့ပေ။တိုးတက်သောကမ္ဘာကြီးတွင် ဤလှုပ်ရှား မှုသည် သူတို့၏လိုအပ်မှုများဖြည့်စွတ်ပေးခြင်းကြောင်း တဟုတ်ထိုးတိုး တက်လျက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ခေါင်း ဆောင်များက ချမ်းသြွာကယ်ဝခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလားနှင့်ကျန်းမာခြင်းစသောစိတ် ပျော်ရွှင်ခြင်း အားဖြင့်ခရစ်ယာန်လောကကိုတိုးတက်အောင်စိတ်ဆွဲလမ်းစေခဲ့သည်။ နယူးလှုပ်ရှား မှုကဲ့သို့သော လွှဲမှားသောလှုပ်ရှားမှုများကို နယူးအပ်(ချ်)လှုပ်ရှားမှု၏သွန်သင်မှုများဖြစ်ကြောင်း တင်ပြကြသည်။
ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည် နောက်ဆုံးသောကာလသို့တဖြည်းဖြည်းရွေ့ လျားနေသည်။ နောက်ဆုံးသောအချိန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေး ဖွါးခြင်းခံယူလိုပါက နတ်ဆိုးများလုပ်ဆောင်ချက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ကိုသိရှိပြီး၊ သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခိုင်ခံ့စွာတိုက်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရား များမှ တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်ထာဝရလွတ်ငြိမ်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းကို ဆုကျေးဇူးတစ်ပါးအဖြစ်ရရှိကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မည်ကဲ့သို့ဆင်းသက်သည်ကို ပြည့်စုံစွာသိရှိခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည်သမ္မာတရားသို့ပြန့်လှည့်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
"ငါ့လူတို့သည် ပညာမဲ့သောကြောင့် ဆုံးရှုံးကြ၏"(ဟောရှေ ၄း၆) ဟု ဘုရားသခင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှုခံယူသူများ ၏လွှဲမှားစွာလမ်းပြမှု၊ သူတို့၏ သတိလစ်မှုကြောင့် သမ္မာတရားရှာဖွေသူများသည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရကြသည်။ ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)အသင်းတော်များ သည် သဲကန္တာရတွင်လူတွေစုရုံးနေသောအခါ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု လူတွေကပြောကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ပျက်သနည်း။ ခရစ်မားတစ် (ဒ်)ခံယူသူများသည် သူတို့၏တန်ခိုးအတုအယောင်များ၊ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေကိုနတ်ဆိုး စွဲကပ်စေခြင်းများအသုံးပြုကာ လူတွေကိုလှည့်ဖြားခြင်း အားဖြင့် သူတို့အသင်းတော် များတိုးချဲ့စေသည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောအစွမ်း အစများထဲကတစ်ခုသည် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေကနတ်ဆိုးများ တစ်ကြိမ်စွဲကပ်လာကြသောအခါ သူတို့သည် ဘာသာရေးအသက်တာဦးဆောင်း ခြင်းအကြောင်းကို စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှုခံယူသောသူများအတွက်အခြားသော လက္ခ ဏာသည် သူတို့သည် သူတို့၏ဘုရားကျောင်းများအတွက် ငွေကြေးများပေး လှူခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့သည် အခြေအနေမဲ့တယူသန်သောယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်များစွာတိုု့သည် နတ်ဆိုးများ၏တန်ခိုးများအားဖြင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို စိတ်အား ထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏နောက်ဆုံးသောခရီးစဉ်သည် ငရဲဖြစ်သည်ကို သူတို့ကမသိကြပေ။ ဤလူများက နတ်ဆိုးများ၏တန်ခိုးသည် သူတို့ရရှိသောကယ်တင်ခြင်း၏သက် သေအဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြမည်ဟု သံသာယလုံးဝမရှိကြပေ။ သို့သော် သူတို့သည် မိမိနှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိပြီး၊ ထိုအပြစ်တရားကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်းခံရမည့်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
"သင်သည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြသော်လည်း သင့်နှလုံးသားထဲ တွင်အပြစ်ရှိသလား"ဟုသူတို့ကိုမေးသောအခါ သူတို့က အပြစ်တရားထဲ၌နေခြင်း သည် သဘာဝဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြမည်ကို သေချာသည်။ လူတစ်ဦးသည် သခင် ယေရှုကိုယုံကြည်သော်လည်း သူ၏နှလုံးသားထဲ၌အပြစ်မရှိဘူးဆိုသည်မှာမ ဖြစ်နိုင် သောအရာဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကထင်တတ်ကြသည်။
လူတွေက သူတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌အပြစ်ရှိသော်လည်း ကောင်းကင် နိုင် ငံသို့ဝင်ရောက်ရန်ထိုက်တန်သည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားကြောင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသည်ဟု နှစ်သိမ့်ခံစားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄င်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ သူတို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံခြင်းသည် သူတို့မှာ သဘာဝတရားထက်လွန်ကဲသောအစွမ်း အစအချို့တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာ အခြားသောဘာသာ စကားပြောဆိုခြင်း၊ ရူပါရုံမြင်တွေ့ခြင်း၊ နှင့်ဖျားနာသောသူများ၏အနာရော ဂါငြိမ်းစေခြင်း စသောအတွေ့အကြုံများရှိကြသည်။ သူတို့က ဤအတွေ့အကြုံ များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ထင်ပြီး၊ မားမားမတ်မတ်ယုံကြည် ကြသည်။ထိုကြောင့်သူတို့သည် ဤအတွေ့အကြုံ များအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အမှန်တကယ်ရ ရှိကြသည်ဟု မိမိကိုယ်ကိုပြောကြသည်။
ဤလူများက ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပညာ နည်းပါးသောကြောင့် သာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သော အစွမ်းအစများသူတို့ပေါ်တွင် မဖြစ်ပေါ်သောအခါ သူတို့သည် မိမိကယ်တင်ခြင်း၌ စိတ်ချမှုမရှိတော့ပေ။ ထိုကြောင့် ဤလူများကကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကို မြင်နိုင်သောအရာများအားဖြင့် သက်သေပြသရန် ကြိုးစားကြပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် စာတန်သည် သူ၏လုပ် ငန်းတွင် အံ့သြဖွယ် သောအရာများပြုခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဤလူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်မည့်အစား အပြစ်နောင်တရခြင်း နှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်း (သို့)မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ပေးမည့်အဖြေကိုတွေ့ရှိရန် ကြိုးပမ်းနေကြသောကြောင့် သူတို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိမည့် အစားဝိညာဉ်ဆိုးများကိုရရှိကြသည်။
ဝိညာဉ်ဆိုးများက လူတွေ၏နားထဲတွင် "သင့်မှာအပြစ်ရှိတယ် မဟုတ် ဘူးလား}}ဟု တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောခြင်းအားဖြင့် လူတွေကိုစွပ်စွဲပြီး သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုတရားစီရင်ခြင်းသို့ပြိုကျသွားရန် လမ်းပြသည်။ ယခုတွင်အပြစ် လွှတ်ခြင်း နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောလူတစ်ဦးကိုကျွန်တော်သိ သည်။ သူသည် သခင်ယေရှု၌ စိတ်အားထက်သန်သောယုံကြည်သူဖြစ်သော် လည်း မဆင်ခြင်တတ် သောသူဖြစ်သောအချိန်၊ ဒုတိယမွေးဖွါခြင်းမခံရသေးသော အချိန်တွင် သူတို့အပေါ် မှာတစုံတခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်အခြားသောဘာ သာစကားပြောခဲ့ပြီး၊ အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုခဲ့သည်။ သခင် ယေရှု၌သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို လျစ်လျူရှုပြီး နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းအတွက် ညလုံးပေါက်ငိုကြွေး ဆုတောင်းခဲ့သော်လည်း သူ၏နှလုံး သားထဲတွင် ရှိသောအပြစ်တရားက သူ့ကို ဆက်လက်နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်စာတန်၏တိုးတိုးတိတ်တိတ်စကားပြော ခြင်းကိုအစပြုသောအချိန် ဖြစ်သည်။ "သင့်မှာအပြစ်ရှိတယ်။ သင်အသက်ရှင်သည် ထက်သေလျှင်ပိုကောင်း တယ်။" စာတန်သည် သူ့ထံသွားပြီး သူသည်အပြစ်ရှိသည် ဟုစွပ်စွဲပြီး၊ သူ့အပြစ် များကိုဖော်ပြကာ နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ စာတန်သည် ထိုသူအား မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြစ် တင်ရှုပ်ချရန်နှင့်တရားစီရင်ရန်အတွက် လမ်းပြခဲ့သည်။ သို့သော် သူလုပ်ဆောင် နိုင်သောအရာတစ်ခုသည် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသောအပြစ်များ ကိုဝန်ချ တောင်းပန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောသတင်းကောင်း ကိုကြားသိပြီးယုံကြည်သည့်အချိန်အထိ စာတန်၏မတရားစွပ်စွဲခြင်းမှမလွှတ် မြောက်နိုင်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမယုံကြည်သောသူများသည် စာတန်၏သားကောင်များဖြစ်ကြသည်ကို မိတ်ဆွေသိသင့်သည်။ အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းမရသောသူ များသည် စာတန်ကိုငြင်းပယ်နိုင်သောတန်ခိုးရှိကြသည်ကို မိတ်ဆွေ ယူဆပါသလား။ စစ်မှန်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမစွဲကိုင် သောသူများကို စာတန်က ချည်နှောင်သိမ်းပိုက်သည်။ စာတန်ကိုနှင်ထုတ်နိုင်ရန် ဘုရားသခင်၏ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကို မရှိမဖြစ် လုံးဝလိုအပ်လျက်ရှိ သည်။ ထိုကြောင့်၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကိုယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းကို ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားများထံသို့ ဝေငှကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကိုကြားသောသူများက နာခံကြကာ ယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ဥပဒေမဲ့လျှို့ဝှက်မှုများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိခဲ့ပြီးပြီ။
 
ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည် ယခုတွင် နတ်ဆိုးလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေ သည်။ လူတွေကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သောသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေငှ လိုပါက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအကြောင်းမှားယွင်းစွာနားလည်း သိ ရှိမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည်။
ပထမအနေဖြင့်၊ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်း သက်ခြင်းသည် လိမ်ညာခြင်းသက်သက်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်း လင်း သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။ "လက်တင်ခြင်းခံရပြီးနောက်အခြားသောဘာသာ စကားပြောဆိုခြင်း၊ နောင်တရခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့် တစုံတခုကိုလွန် လွန်ကဲကဲခံစားခြင်း၊ သခင်ယေရှုထံမှ သတင်းစကားများကိုတိုက်ရိုက်ကြား နာခြင်း"စသောအတွေ့အကြုံများသည် နတ်ဆိုးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ် သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာ သက်သေခံသင့်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်ကသာလျှင် စာတန်လှည့်ဖြားမှုများမှ လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းအားဖြင့် စာတန်သည် "လိမ်ညာမှု၏ဖခင် ကြီး"ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သူ့ကို အနိုင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောလူများကို မိမိကိုယ်ကိုပြစ်တင်ခြင်း ချည်နှောင်မှုဖြင့် ချည်နှောင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့၏မှားယွင်းသောလမ်းပြမှုအတွေ့အကြုံများ နှင့်စိတ်ထားများသည် စာတန်၏လှည့်ဖြားမှုသက်ဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကိုသိရှိ စေခြင်းအားဖြင့် ဤလူများသည် သမ္မာတရားကိုသိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့ထံ သို့ပြန်လှည့်သင့် သည်။
ဤခေတ်ကာလများတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းသောရှမရိလူမျိုး ရှိမုန်ကဲ့သို့သောသူများသည်အသင်းတော်တွင်အမှုတော် ဆောင်ကြသည်။ သူတို့သည် မျက်ကန်းကိုလမ်းပြသောမျက်ကန်းများဖြစ်ကြ သည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမသိ၊ သူတို့နှလုံးသားများထဲတွင် အပြစ်ရှိကြသောကြောင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းရရှိသောနည်းလမ်းသို့ လူတွေ ကိုမဦး ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ညလုံးပေါက်ဆုတောင်းခြင်း၊ အပြစ် နောင်တရခြင်းအတွက်ဆုတောင်းရန်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းနှင့် လက်တင်ခြင်းများ ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သူတို့နောက်သို့လိုက်သောသူများ၏နှလုံးသားများ ထဲတွင် စာတန်ကိန်းဝပ်စေကြသည်။ တကယ်တန်းကျတော့၊ သူတို့သည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်သို့ပြန် လှည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိကြပါက ပြည့်စုံသောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်တရားကို ဝေငှခြင်းအားဖြင့် စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ဆီးရမည် ဖြစ်သည်။ လူတွေက စာတန်အသုံးပြု သောနည်းဗျူဟာကိုမသိလျှင် သူတို့သည် အကူအညီမဲ့ဒုက္ခခံခြင်းကလွှဲပြီးအခြား ရွေးစရာတစ်ခုမျှမရှိပေ။
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်း နှင့် လက်တင်ပြီးနောက်ပရောဖက်ပြုခြင်းစသော နိမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဆောင်မှု များသည် နတ်ဆိုးများ၏လှုပ်ရှားမှုများပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ခရစ်မား တစ်(ဒ်)များပိုင် ဆိုင်သောတန်ခိုးများသည် နတ်ဆိုးများ၏လုပ်ငန်းများအားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ သူတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သွန်သင်သင့်သည်။ "မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသား ထဲတွင် အပြစ်ရှိလျှင် မိတ်ဆွေအထဲတွင် အလုပ်လုပ်သောသူသည် စာတန်ဖြစ် သည်။ မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိလျှက်ပင် မိတ်ဆွေအထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်သည်ဟုမိတ်ဆွေထင်လျှင် မိတ်ဆွေသည် လှည့်ဖြားမှုခံနေခြင်းဖြစ်သည်။"
တမန်တော်ဝတ္ထု အခန်းကြီး ၁၆ ထဲတွင်အဓိကဖော်ပြထားသော တမန် တော်များ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လက်တင်ခြင်းခံရသောသူများသည် အထက်၌ဖော်ပြ ထားသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဤကဲ့သို့ပြုခြင်းအကြောင်းမှာ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုသိ ရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တမန်တော်များ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယခုခေတ်ကာလတွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေ သောခရစ်ယာန်အ များစု၏ယုံကြည်ခြင်းများသည် လုံးဝကွာခြားသည်။
အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသောလူတစ်ဦး၏လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူတ စုံတယောက်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိမလား။ မရရှိပါ။ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားတော်မူ၏ ဟုသမ္မာကျမ်း စာက ဖော်ပြထားပါသည် (ကမ္ဘာ ၁:၂)။ ဤကျမ်းပိုးဒ်၏အနက်အဓိပ္ပါယ်သည် လူတစ်ဦး သည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိရန်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုကြားသိပြီးယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကိုယုံကြည်သောဒုတိယမွေးခြင်းခံသောခရစ်ယာန် များအပေါ် ဘုရားသခင်သည် သန်ု့ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုကျေးဇူးအဖြစ်စေ လွတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်လက်တင်ခြင်းလိုအပ် သည်ဟုလူတွေကိုသွန်သင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်စီမံ ထားခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်တူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားသင့်ပေသည်။ လူတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အခြားသူများထံပေးအပ်နိုင်သည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုစိန်ခေါ် ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများသည် စာတန်၏ကျော့ ကွင်းထဲသို့လွယ်ကူ စွာကျရောက်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘယ်တော့်အခါမှ ခွင့်မပြုသင့်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်အားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိကြသည်။ ၄င်းအပြင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် အပြစ်လွှတ်သောသူများဖြစ်ကြကြောင်း သက်သေခံသည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်သောသူများ၏နှလုံးသားများထဲတွင် အပြစ်တ ရားမရှိတော့ပေ။ သူသည် အပြစ်မပြုသောကြောင့်အပြစ်တရားမရှိခြင်းမဟုတ် ပေ။ သို့သော် သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း၏တန်ခိုးကို ယုံကြည်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းက သူ၏နှလုံးသားထဲတွင်အပြစ်မ ရှိကြောင်းသက်သေခံသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းအပြစ်မရှိဟု သက်သေခံသည်။ မိမိနှလုံးသားထဲတွင်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မရှိဘဲသခင် ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မခေါ်နိုင်ပေ။
နတ်ဆိုးစွဲသောသူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမသိရှိခဲ့ကြ ပေ။ သူတို့သည် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခြင်းလည်း မရှိကြ ပေ။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမသိသည့်အပြင် သူတို့သည် သမ္မာတရား ကိုလည်းပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ သူတို့သည် လက်တင်ခြင်းပြုလုပ် ခံယူသောအခါ၌ သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်ဟု ပြောကြသည်။ သို့သော် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မ သက်ရောက်နိုင်ပေ။ ယခုတွင် စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ၄င်း၏မှားယွင်း သောသွန်သင်မှုများသည်ကမ္ဘာနေ ရာအနှံ့အသင်းတော်ရှိလူများအပေါ်ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နား လည်သင့်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် စေခိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။