ስብከቶች፤

Temat 5: Właściwe wyznanie grzechu

[5-1] (I List Jana 1:9) Jak Dokonać Prawdziwego i Prawidłowego Wyznania Grzechu

(I List Jana 1:9)
„Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.”
 
 
Ewangelia Krwi to Połowa Ewangelii
 
Czy możemy wejść do królestwa niebieskiego 
tylko dzięki ewangelii krwi?
Nigdy. Musimy wierzyć w pełną ewangelię 
(ewangelię wody i Ducha).

I List Jana 1:9 dotyczy tylko sprawiedliwych. Gdyby grzesznik, który nie został jeszcze odkupiony, usiłował odpokutować za swoje codzienne grzechy zgodnie ze słowami tego fragmentu i wyznał swoje złe postępowanie, jego grzechy nie zostałyby zgładzone. Czy rozumiecie, co tu mówię? Ten fragment nie dotyczy grzeszników, którzy się nie narodzili ponownie.
Jest wielu na tym świecie, którzy jeszcze się nie narodzili ponownie, ale biorą ten fragment z 1 rozdziału I Listu Jana i modlą się, i żałują za swoje grzechy, mając nadzieję na przebaczenie.
Ale czy ktoś, kto nie narodził się ponownie, może zostać całkowicie odkupiony ze swoich grzechów poprzez wyznanie? Jest to ważny punkt, który musimy rozważyć i wyjaśnić, zanim przejdziemy dalej.
Zanim przeczytacie I List Jana, musicie zdecydować, czy apostoł Jan był sprawiedliwym czy grzesznikiem. Pozwólcie, że zapytam was. Czy apostoł Jan był sprawiedliwym człowiekiem, który narodził się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, czy był grzesznikiem?
Jeśli mówicie, że apostoł Jan był grzesznikiem, wasze przekonanie jest biblijnie błędne. Jeśli apostoł Jan był sprawiedliwym człowiekiem, który narodził się ponownie, kiedy uwierzył w Jezusa, staje się jasne, że jego wiara różni się od waszej. Musicie mieć tę samą wiarę, co apostoł Jan.
Pozwólcie, że zadam wam kolejne pytanie. Czy apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych czy do grzeszników? Apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych.
Dlatego, gdyby grzesznicy, którzy się nie narodzili ponownie, cytowali słowa I Listu Jana 1:8-9 i stosowali je do siebie, byłoby to błędne. Jeśli chcecie stać się sprawiedliwymi, wyznajcie swoje grzechy przed Bogiem i uwierzcie w ewangelię wody i Ducha. Wtedy Pan zmyje wszystkie wasze grzechy ewangelią, która już oczyściła grzechy świata.
Wiara apostoła Jana jest taka. W 1 rozdziale I Listu Jana mówi, że ma wiarę w „wodę, krew i Ducha.” Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha? Czy wierzycie w Jezusa, który przyszedł tylko przez Krzyż, czy przez Swój chrzest, Swoją krew i Ducha?
Czy możecie wejść do królestwa niebieskiego, wierząc tylko w ewangelię krwi? Jeśli wasza wiara jest tylko w ewangelię krwi na Krzyżu, znacie tylko połowę ewangelii. Jeśli wierzycie tylko w krew na Krzyżu, bez wątpienia codziennie się modlicie o przebaczenie. Wygląda na to, że wierzycie, że wasze grzechy można zmyć po prostu poprzez modlitwy pokuty.
Ale czy wasze grzechy mogą zostać zmyte, gdy wierzycie tylko w krew na Krzyżu, żałujecie i modlicie się o przebaczenie swoich codziennych grzechów? Jeśli jesteście jednymi z tych ludzi, wasze grzechy pozostaną w waszych sercach, ponieważ nikt nie może zmyć swoich grzechów przez wiarę w krew na Krzyżu lub codzienne modlitwy pokuty. Jeśli jesteście jednymi z tych ludzi, to nie znacie jeszcze ewangelii wody i Ducha, a wasza wiara jest niepełna. 
Apostoł Jan narodził się ponownie, ponieważ wierzył w ewangelię wody, krwi i Ducha. Ale wy wierzycie tylko w krew na Krzyżu. Jeśli sami nie macie wyraźnego pojęcia o ewangelii, jak możecie prowadzić innych do zbawienia? Nie narodziliście się ponownie, ale staracie się odpokutować za swoje grzechy poprzez modlitwy pokuty. To nigdy nie zadziała.
Bez względu na to, jak bardzo człowiek modli się i pokutuje, grzechy z jego serca nie zostaną zmyte. Jeśli czasami czujecie, że wasze grzechy zostały zmyte, to tylko wasza wyobraźnia i siła waszych emocji. Jeśli się modlicie i pokutujecie, możecie poczuć się odświeżeni przez dzień albo dwa. Ale w ten sposób nigdy nie możecie uwolnić się od grzechów.
Grzesznicy modlą się i żałują, mając nadzieję na zbawienie od grzechów. Dlatego wciąż są grzesznikami, nawet gdy już przez długi czas wierzą w Jezusa. Nie znają ewangelii wody i Ducha. Jeśli wierzycie w Jezusa, ale jeszcze się nie narodziliście ponownie, możecie być jednymi z tych ludzi. Jeśli próbujecie odpokutować za swoje grzechy, modląc się i żałując każdego dnia, jest to wyraźne świadectwo, że jeszcze się nie narodziliście ponownie. Musicie postanowić, czy wierzyć w ewangelię wody i Ducha tak, jak apostoł Jan, czy też pokładać wiarę we własne myśli i emocje. Jedno to wyraźna prawda, a drugie to nieprawda.
Prawdziwa ewangelia według Biblii głosi, że Jezus został ochrzczony i raz na zawsze zabrał grzechy świata i przyjął potępienie za wszystkich grzeszników na Krzyżu. Jeśli człowiek wierzy w chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu, natychmiast zostanie zbawiony od wszystkich swoich grzechów. Z drugiej strony, jeśli człowiek próbuje zmyć swoje występki modlitwą pokuty, nigdy nie uwolni się od swoich grzechów. Czy myślicie, że pamiętacie wszystkie swoje codzienne grzechy? Czy Bóg zadba o grzechy, za które nie odpokutowaliście? Czy modlitwy pokuty są wyraźnym rozwiązaniem problemu codziennych grzechów? Nie.
 
 
Prawdziwa Pokuta a Cel Wyznania Grzechów
 
Jakie są granice wyznawania 
i dobrych uczynków?
Chociaż musimy wyznawać swoje grzechy 
przez całe życie, nigdy nie możemy zostać
 zbawieni po prostu przez wyznanie naszych 
grzechów i czynienie dobrych uczynków.

Pokuta w Biblii oznacza odwrócenie się od złej wiary do prawdziwej wiary, a dla sprawiedliwych oznacza uznanie swojego złego postępowania i powrót do światła ewangelii.
Jeśli jesteście teraz grzesznikami, powinniście wyspowiadać się w ten sposób. „Drogi Boże, zgrzeszyłem i zasługuję na to, aby zostać wysłanym do piekła. Ale pragnę dostąpić zbawienia od moich grzechów. Proszę, ocal mnie od wszystkich moich grzechów. Nie narodziłem się jeszcze ponownie i wiem, że jestem skazany na piekło.” Jest to poprawne wyznanie.
W takim razie, jakiego rodzaju wyznanie powinien dokonać narodzony ponownie? „Drogi Boże, popełniłem grzech podążania za moim ciałem. Wierzę, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i zbawił mnie od wszystkich moich grzechów, nawet tych grzechów, które właśnie popełniłem, podczas gdy to ja powinienem był umrzeć za moje grzechy. Dziękuję Panu, że zbawił mnie wodą i krwią.” Wyznania narodzonych ponownie i tych, którzy się nie narodzili ponownie, są różne.
Wszyscy powinniśmy mieć taką samą wiarę jak apostoł Jan. Jeśli spróbujecie ukryć swoje grzechy za wyznaniem, które jest dla sprawiedliwych, to nigdy nie zostaniecie zbawieni od śmierci, która jest zapłatą za grzech.
Wszyscy grzesznicy, którzy się nie narodzili ponownie, powinni przestać chować się za modlitwami wyznania i uwierzyć w prawdziwą ewangelię wody, krwi i Ducha. Powinni nauczyć się wiary apostoła Jana i tym samym dostąpić zbawienia.
Grzesznicy nie zdają sobie sprawy z tego, jak straszny będzie sąd za ich grzechy. Najbardziej przerażającym grzechem przed Bogiem jest niewiara w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa, ale jeszcze się nie narodzili ponownie, powinni wyznać przed Bogiem: „Panie, jestem grzesznikiem, który ma zostać wrzucony do płonącego ognia piekła”, powstrzymując się od powiedzenia: „Panie, proszę, zmyj moje grzechy.” Kiedy grzesznik bierze do swego serca ewangelię, którą Jezus go zbawił przez chrzest w Jordanie i krew na Krzyżu, może zostać uwolniony od wszystkich grzechów. Jest to rodzaj wyznania, jakiego powinien dokonać grzesznik, aby zostać zbawionym od wszystkich swoich grzechów przed Bogiem.   
Grzesznik musi tylko wyznać, że się jeszcze nie narodził ponownie, i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wtedy zostanie zbawiony raz na zawsze. Przez ewangelię wody i Ducha dokonało się zbawienie wszystkich grzeszników. „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Bóg zbawił wszystkich grzeszników od grzechów, posławszy Swego Syna Jezusa, aby został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i umarł na Krzyżu.
Pan zmył wszystkie grzechy, które ludzie popełniają swoim ciałami i sercami, od narodzin do śmierci. Musimy wierzyć w prawdziwą ewangelię, aby dostąpić zbawienia. Tylko w ten sposób możemy uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i stać się naprawdę uświęconymi. Możemy stać się sprawiedliwymi raz na zawsze, kiedy wierzymy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha.
Jezus został ochrzczony, zabrał grzechy świata, zapłacił za nie na Krzyżu Swoim życiem, zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy Boga. Jest to ostateczna prawda.
Wszyscy powinniśmy wyznać. „Panie, nie mogę powstrzymać się od grzechu aż do śmierci. Urodziłem się grzesznikiem z łona mojej matki i z powodu wszystkich grzechów, które popełniłem, powinienem zostać wrzucony do płonącego ognia piekła. Z tego powodu chcę uwierzyć w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha, i stał się moim Zbawicielem.”
Jak jest napisane w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus zabrał grzechy świata, w tym wszystkie grzechy, które popełniamy aż do śmierci, kiedy został ochrzczony nad rzeką Jordan. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32).
Gdyby Jezus zbawił nas tylko od grzechu pierworodnego i kazał nam, abyśmy sami rozwiązali problem naszych grzechów, bylibyśmy w ciągłej agonii. Ale Jezus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i krew. O co musimy się martwić? Kiedy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i dziękujemy Panu, Duch mieszka w naszych sercach.
Czy wierzycie w Jezusa? Czy wierzycie, że Duch mieszka w was? Wszystkie wasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, gdy zabrał grzech świata przez Swój chrzest. Został później osądzony za nasze grzechy na Krzyżu, uwolniwszy nas od wiecznego potępienia. Jest to prawdziwa ewangelia.
 
 
Wyznanie Sprawiedliwych
 
Jakie jest prawdziwe wyznanie 
sprawiedliwych?
Wyznanie, że codziennie grzeszą, ale wierzą w to, 
że Jezus zmył ich codzienne grzechy 
około 2000 lat temu.

I List Jana 1:9 mówi: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” Oznacza to, że człowiek, który postanawia uwierzyć w ewangelię wody i Duch musi wyznać swoje grzechy, mówiąc: „Panie. Nie mogę powstrzymać się od grzechu przez całe życie, ale wiem, że nie mogę dostąpić zbawienia od wszystkich moich grzechów poprzez modlitwy o przebaczenie. Wierzę, że zapłatą za grzech jest śmierć i nic, oprócz chrztu Jezusa i Jego ukrzyżowania, nie zmyje wszystkich moich grzechów. Przyznaję, że dzisiaj zgrzeszyłem, ale wierzę, że 2000 lat temu w Jordanie, Jezus już zmył grzech, który popełniłem dzisiaj.” Jeśli modli się w ten sposób, to problem grzechów w jego sumieniu zostanie natychmiast rozwiązany.
Ci, którzy już się narodzili ponownie, muszą tylko wyznać swoje grzechy. Potwierdzają tylko, że Jezus już zmył grzechy, które popełniają. Ponieważ Jezus został ochrzczony i umarł za grzeszników 2000 lat temu, bez względu na to, jak bardzo są słabi, wszystkie ich grzechy zostały całkowicie zmyte.
Tekst, który dzisiaj przeczytaliśmy, jest bardzo dobry dla sprawiedliwych. Ale jeśli grzesznik weźmie ten werset i użyje go w niewłaściwy sposób, skończy w piekle. Niemniej jednak jest to jeden z najczęściej błędnie wykorzystywanych fragmentów Biblii. Przez długi czas powodował wielkie niezrozumienie wśród chrześcijan.
Jest takie powiedzenie, że niewyszkolony lekarz może zabić swoich pacjentów. Kiedy niewyszkolony lekarz próbuje zrobić więcej, niż jest w stanie zrobić, może w końcu zabić swojego pacjenta.
Regułą życia jest to, że człowiek musi być dobrze wyszkolony i doświadczony, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Podobnie jest w dziedzinie wiary. Ci, którzy nauczają słowa Bożego, muszą przekazać prawdę tak, jak jest zapisana, dokładnie i jasno, a ci, którzy się od nich uczą, powinni wierzyć w to, czego są nauczani.
Jeśli głosiciele nauczają swoich wyznawców błędnych doktryn, lub jeśli wierzący nauczą się Biblii w niewłaściwy sposób, doprowadzi to do potępienia i piekła dla nich obu. Tylko narodzeni ponownie mogą nauczać Biblii poprawnie. Nawet dobre lekarstwo może zabić pacjentów, jeśli zostanie źle przepisane i tak samo jest z nauczaniem, i uczeniem się słowa Bożego. Jest tak samo ważne jak ogień w naszym życiu. Ale tak jak przyniosłoby to katastrofę, gdyby ogień trafił w ręce dzieci, tak Słowo Boże w niewłaściwych rękach może przynieść straszną katastrofę.
Musimy zobaczyć różnicę między wyznaniem sprawiedliwych a grzeszników. I List Jana 1:9 jest dla sprawiedliwych. Kiedy człowiek sprawiedliwy wyznaje swoje grzechy przed Panem z wiarą, zostaje uwolniony od nich, ponieważ Jezus już zmył wszystkie grzechy około 2000 lat temu.
Grzesznicy nie powinni wierzyć, że ich grzechy są zmywane za każdym razem, gdy modlą się o przebaczenie. Kiedy ktoś nie narodził się ponownie, czy jego grzechy mogą zostać zmyte przez wyznanie?
Bóg jest sprawiedliwy. Posłał Swojego jednorodzonego Syna na ten świat i kazał Mu zabrać grzechy świata poprzez Jego chrzest i zbawić wszystkich wierzących w wodę Jego chrztu i Jego krew na Krzyżu. Dlatego, kiedy sprawiedliwy wyznaje swoje grzechy, Bóg mówi mu, że Jezus zabrał już wszystkie jego grzechy około 2000 lat temu. W ten sposób potwierdza, że nie ma grzechu, chociaż jego ciało wciąż grzeszy.