တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-3] (တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၉:၁) သခင်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့သလား

(တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၉:၁)
"အာပေါ်လုသည် ကောရိန္တုမြို့၌နေစဉ်၊ ဗပါလုသည်အထက်အရပ် များကိုရှောက်သွားပြီးမှဧဖက်မြို့သို့ရောက်၍၊တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့လျှင့်၊ သင်တို့သည်ယုံကြည်သည်နောက်၊သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြ ပြီလော ဟုမေးသည်ရှိသော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်သည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏။ ပေါလုကလည်း၊သို့ဖြစ်လျှင်၊သင်တို့သည် အဘယ်မည် သောဗတ္တိဇံကိုခံကြသနည်းဟုမေးလျှင်၊ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံပါ သည်ဟုပြော ဆိုကြ၏။"
 
 
"ဗတ္တိဇံယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်အနိုင်အထက်ပြုခြင်း။အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းဖြင့်သောင်းကျန်းသူများက အနိုင်အထက်ပြုကြသည်"ဟု အဘယ်ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကပြောသနည်း။
အကြောင်းမှာသခင်ယေရှုသည် သူ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကား တိုင်းတော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်အားလုံးကိုချေဖျက်သွားခဲ့သည်ဟူသောသတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အပြီးအပိုင်သိမ်းပိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
ပေါလု ဟောပြောသောသတင်းသည် အဘယ်ကဲ့သို့သောသတင်းဖြစ် သနည်း။သူသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သတင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၉း၁ ထဲတွင် "အာပေါလုသည် ကော ရိန္သုမြို့၌နေစဉ်၊ ဗပါလုသည်အထက်အရပ်များကိုရှောက်သွားပြီးမှ ဧဖက်မြို့သို့ ရောက်၍ အချို့တို့ကိုတွေ့ပြီးလျှင် သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံကြပြီလောဟု မေးသည်ရှိသော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်သည် ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟု ပြောဆိုကြ၏" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော်ဤလူ များသည်သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမသိဘဲလျက် သခင်ယေရှု ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်မှုဖြစ်စေ သောသတင်းကောင်းကိုမသိရှိခဲ့ကြပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ရှင်ပေါလုက" သင်တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူကြသလား" ဟုမေး မြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဧဖက်မြို့တွင်ရှိသောတပည့်တော်အချို့တို့အတွက် ဤမေး ခွန်းသည် မကြားစဖူး၊ ဆန်းသစ်သောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ အခြားသောသူများက "သင်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြသလား"ဟု မေးနိုင်ပေသည်။ သတင်းကောင်း၌ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ရှင်ပေါလုက ဤထူး ဆန်းသောမေးခွန်းကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ် သည်။ ရှင်ပေါလု၏သာသနာလုပ်ငန်းသည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏ အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ဝေငှခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါလု၊ ပေတရုနှင့်ယောဟန် တို့သည်လည်း ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအကြောင်း ကိုသက်သေခံကြသည်။
တမန်တော်များသက်သေခံသောဗတ္တိဇံသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ ရှေးဦးစွာ ရှင်ပေါလုက "ထိုသို့မနေရ။ အပြစ်တရားမှစုတေ့သောသူတို့သည် ထိုတရား၌အဘယ်သို့ရှင်ရဦးမည်နည်း။ ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့ သည် အသေခံတော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုသင်တို့မသိသလော" (ရောမ ၆း၂-၃)။ ထို့ပြင် "ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကိုယူ တင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏" (ဂလာတိ ၃:၂၇)။
၁ပေ ၃:၂၁ ထဲတွင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကို တမန်တော်ပေတရု က သက်သေခံထားသည်။ ထိုကျမ်းပိုးဒ်ထဲတွင် "ထိုသို့သောဥပမာအတိုင်း၊ ယခု တွင်ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့်၊ ငါတို့ကိုကယ်တင် တတ်၏။ ဗတ္တိဇံခံဟုဆိုသော်၊ ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်း ကိုမဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ဝန်ခံခြင်း ကိုဆိုလိုသတည်း" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
ရှင်ယောဟန်ကလည်း ၁ယော ၅:၅-၈ ထဲတွင် ဤသတင်းကောင်းအ ကြောင်းကို သက်သေခံထားသည်။ "ကိုယ်တော်သည်ငါတို့အပြစ်များကိုဆောင်း သွားခြင်းငှါထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ ကိုယ်တော်၌လည်း အအပြစ်မရှိ။ ကိုယ်တော်၌တည်တော်မူသောသူမူကား၊ ဒုစရိုက် ကိုမပြုတတ်။ ဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်သောသူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော်ကိုမသိမမြင်ရသေး။ ချစ် သားတို့သင် တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ဖြားစေနှင့်။ အကြင်သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကိုကျင့်၏။ ကိုယ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ထိုသူသည်ဖြောင့် မတ်ခြင်းရှိ၏။ မာရ်နတ်သည်ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့် အကြင်သူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၏၊ ထိုသူသည် မာရ်နတ်နှင့်ဆိုင်၏။ မာရ်တန်အမှုတို့ ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။"
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် သတင်းကောင်းပြည့်စုံခြင်းအတွက် အလွန် အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကို တင်ပြခဲ့သည်။ မာလခိ ၃:၁-၃နှင့် ရှင်မ ဿဲ ၁၁:၁၀-၁၁ များထဲတွင် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားသည်။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် လူသားအားလုံး ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ဧလိယက သူအကြောင်းကိုပရော ဖက်ပြုထားပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်အပေါ်တွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦး၏အပြစ်များကိုတင်ပြီးနောက် ၄င်း၏ အသွေး ကို ယိုစီးစေရန်သတ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်၏အခကိုပေး ဆပ်ကျေအေးစေရန်အတွက် သူ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသား အားလုံး၏အပြစ်များကိုယူဆောင်ရန် အပြစ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်သည် ယောဒန်မြစ်ထဲတွင် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းအားဖြင့် လောကလူသား အားလုံး၏အပြစ်များကိုသခင်ယေရှုပေါ်တွင်တင်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် သူသည် လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် လူသားများကိုအပြစ်မှကယ်တင်ရန်အတွက် ကြီးများ သောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်မျိုးကြံစည်ခဲ့ပြီး၊ ၄င်းတို့ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ပထမအ ချက်သည် သခင်ယေရှုသည် မာရိ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအားဖြင့် သခင်ရှုသည် ဤလော ကသို့ကြွလာပြီး၊ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကာ လောကလူသားများ၏အပြစ်များ ကိုယူဆောင်ရန် အသေသတ်ခြင်းခံရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက် သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဧလိယဘက်အားဖြင့်မွေးဖွါးခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားများကို အပြစ်မှကယ်တင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဤဖြစ်ရပ်နှစ် မျိုးကို ဖြစ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ယင်းသည် သုံးပါးတစ်ဆူထဲတွင် ဘုရားသခင်စီစဉ်ခဲ့ သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုမမွေးဖွါးမီခြောက်လအ လိုတွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်ခဲ့ပြီးနောက် လူသား များသည် သူတို့၏အပြစ် တရားအတွက်တရားစီရင်ခြင်းမှလွှတ်မြောက်ကယ်တင် ရန်၊လူသားများ၏ကယ်တင် ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဤလောကသို့စေ လွှတ်ခဲ့သည်။
မဿဲ ၁၁:၉ ထဲတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သခင် ယေရှုက သက်သေခံခဲ့သည်။ "ပရောဖက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါ သွားသလော။မှန်ပေ ၏။ ပရောဖက်ထက်ကြီးမြတ်သောသူလည်းဖြစ်သည်ဟု ငါဆို၏။" ထိုမျှမက နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် လောကလူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို သခင်ယေ ရှုအပေါ်တင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်တနေ့တွင် "ဤလေူက၏အပြစ်အလုံးစုံကိုဆောင်သွား သောဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်ကိုကြည့်ကြလော့"(ယောဟန် ၁:၂၉) ဟုပြောခြင်း အားဖြင့် သူသက်သေခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုကိုနှစ်ခြင်းပေးခဲ့သူယောဟန်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲ တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့အကြောင်းကို သိရှိရန် ကြိုးပမ်းသင့်ပေသည်။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် သခင်ယေရှုမတိုင်မှီအချိန်က တည်းက ဤလောကသို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ဘုရားသခင်စီမံထားခဲ့သောသတင်းကောင်းပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ယောဟန်ထံမှလူသားအားလုံး၏အပြစ်များကိုလက်ခံခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ပြည့်စုံရန်အတွက် ထိုအပြစ်များကို ယောဟန်ကသူ့အပေါ်လွှဲပြောင်း ပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုနှစ်ခြင်းပေးခဲ့သောကြောင့် သူ့ကိုနှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသနည်း။ "ဗတ္တိဇံ"စကားလုံးသည် "ဆေးကြောပေးရန်"ဟုပြဌါန်းထားပါသည်။ လောကလူသားအားလုံးတို့၏အပြစ် များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုအပေါ်တွင် လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သော ကြောင့် အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောခြင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏နှစ် ခြင်းခံယူခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်ပြုသောအ ခါ ကျင့်သုံးခဲ့သော "လက်တင်ခြင်း"နှင့်အဓိပ္ပါယ်ချင်းတူပါသည်။ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင် ရာနှစ် ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည် "လွှဲပြောင်းပေးခြင်း" "ဆေးကြောပေးခြင်း"(သို့) "နစ်မြှုပ် ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည် လောကတွင်ရှိသောလူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို ယူဆောင်ရန်အတွက် ပြုလုပ် ထားသော ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲရှိ အပြစ် ဖြေလွှတ်ရန်ပူဇော်ခြင်းခံသောယဇ်ကောင်အပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းနိယာမနည်းတူလက်တင်ခြင်းသည်လည်း အပြစ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ရာနေ့၌ ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏လက် တင်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ပြုသောနှစ်စဉ်အပြစ်များကို ယဇ်ကောင်ပေါ်တင်လွှဲ ပြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲရှိဤယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှု၏ နှစ်ခြင်းခံယူ ခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်တူညီ သည်။
ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်များကိုဖြေလွှတ်ရန် ဘုရားသခင်က အပြစ် ဖြေရာနေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ခုနစ်လပိုင်း ဆယ်ရက်နေ့တွင်လူတွေ၏ အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိရန် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံသောယဇ်ကောင်ပေါ်တွင်လက် တင်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပရောဟိတ်သည် လူတွေ၏နှစ်စဉ်ပြုသောအပြစ်များကိုလွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဤယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်သည် ဘုရားသခင်ထူထောင်ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ရာယဇ်ကောင်အပေါ်လူတွေ၏အပြစ် များလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လက်တင်ခြင်း အားဖြင့်အပြစ်များလွွဲပြောင်းပေးခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်ထူထောင်ခဲ့သော ထာဝရပညတ်တော်ဖြစ် သည်။
"အာရုံသည် အသက်ရှင်သောဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာ လက်နှစ်ဘက်ကိုတင် လျက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ဒုစရိုက်မှစ၍ပြစ်မှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိသ မျှတို့ကို ဘော်ပြ၍၊ ဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာ တင်ထားပြီးလျှင်၊ တော်လျော်သောလူတွင် တောသို့စေလွှတ်ရမည်။ သူတို့အပြစ်ရှိသမျှကို၊ လူမနေသောအရပ်သို့ဆောင်သွား သောထိုဆိတ်ကိုတော၌လွှတ်လိုက်ရမည်။" (ဝတ်ပြုရကျမ်း ၁၆:၂၁-၂၂)
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် အပြစ်သားတစ်ဦးက သူတို့အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်းရရှိရန် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံသောယဇ်ကောင်ပေါ်တွင် သူ၏လက်ကိုတင်ပြီး၊ ယင်းပေါ်တွင် အပြစ်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီးအာရုံသည် ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးကိုယ်စား သူ၏လက်ကိုယဇ် ကောင်ပေါ် တွင်တင်ပြီး ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်များကို ယင်းပေါ်တွင်လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ၄င်းယဇ်ကောင်သည် သူတို့အပြစ်များကို ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး နောက် ထိုယဇ် ကောင်ကိုသတ်ခဲ့သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲရှိယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုရရှိသောဗတ္တိဇံ၊ဂရိစ ကား လုံးဖြင့် "Baptisma" "ဆေးကြောပေးခြင်း၊ နစ်မြှုပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေး ခြင်း" စသော ဝိညာဉ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲ တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးက ယဇ်ကောင်အပေါ် ဣသရေလလူတို့၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးရန် လက်တင်သကဲ့သို့ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို နှစ်ခြင်းဆ ရာယောဟန်က သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် သူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည်။ ထိုနောက်သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များဖြေလွှတ်ရန်အတွက် ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် သမ္မာတရား နှင့်ပြည့်စုံသောသတင်းကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုံသည် ဣသရေလလူမျိုးများကိုယ်စားအပြစ်ဖြေ ရာယဇ်ဆက်ကပ်ပေးသည့်နည်းတူ အာရုံ၏အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာသော နှစ် ခြင်းဆရာယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုနှစ်ခြင်းပေးခြင်းအားဖြင့်လူသား အားလုံး ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်စရာအမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤလက်တင်ခြင်းအားဖြင့်လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆာလံ ၅၀:၄-၅အရ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင်က သူ၏မေတ္တာတော်အံသြဖွယ်အကြံအစည် များကိုဖော်ပြထားခဲ့သည်။ "မိမိလူတို့ကိုစစ်ကြော်စီရင်ခြင်းအလိုငှါ၊ အထက် ကောင်းကင်ကို၄င်း၊ မြေကြီးကို၄င်း၊ ခေါ်တော်မူလျက် ယဇ်ပူဇော်သောအားဖြင့်၊ ငါနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့သောငါ၏သန့်ရှင်းသူတို့ကိုငါ့ထံသို့စုဝေးစေကြဟုမိန့်တော်မူ၏။" ဟာလေလုယ၊ အာမင်။
အသင်းတော်သမိုင်းတွင် ကနဦးအသင်းတော်၌နှစ်ရာစုအထိ ခရစ္စမတ် မရှိဟုဆိုထားပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့သည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံ ယောဟန်အားဖြင့် "သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံသောနေ့"အဖြစ် ကနဦးယုံကြည် သူများနှင့် သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တပည့်တော်များက အမှတ်တရကျင်းပ ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းထဲတွင် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံခြင်းကို အဘယ် ကြောင့် ထူးခြားစွာအလေးအမြတ်ထားခဲ့ကြသနည်း။ အဖြေမှာ တမန်တော်များ ၏ထုံးတမ်း စဉ်လာအရ ရေနှစ်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အဓိကသော့ချက် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယုံကြည်သူများ၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်း နှင့်သခင် ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြငး်တို့ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိကြောင်း မိတ်ဆွေကို ကျွန်တော် မြော်လင့်မိသည်။
ယနေ့ယုံကြည်သူများအသုံးပြုနေသောနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ယော ဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှုခံယူသောနှစ်ခြငး်မင်္ဂလာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ခြားနား ခြင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန်ု့ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကိုရရှိလို လျှင် သခင်ယေရှု၏တပည့်များရှိသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရန်လိုအပ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ယောဟန်ထံမှရရှိသောနှစ် ခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကနဦးယုံကြည်သူများသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းကို အလွန်အရေးကြီးသော ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ခဲ့လျှင်၄င်း၊ သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်း ခံယူခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လျှင်၄င်း၊ ယခုခေတ် ကာလတွင် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းကို ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုသောအရာဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆရမည်ဖြစ် သည်။ ထိုမျှမက၊ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုခံခဲ့သော ကြောင့် သူသည်ကားတိုင်တင်အသေခံရမည်ဟုဆိုသော ပြည့်စုံသောပညာ၏စစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေကာမှတ်ထားသင့်သည်။ သခင်ယေရှု သည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ကြောင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်တွင် သေခံခဲ့ ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာရန် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် ခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် ကိန်းဝပ်ခြင်းရှိသည်ကို ကျွန်ု်ပ်တို့စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားရ ပေမည်။ သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူ ခြင်းနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်တော်ပေါ် တွင်သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သည် သတင်းကောင်း၌ ထူးခြားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် စိတ်ချလှုံခြုံသောနည်းလမ်းမှာ သခင် ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်၏သတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းက လူသားအားလုံးတို့၏အပြစ်ဟူသမျှတို့ ကို တစ်ခါတည်းဆေးကြောခဲ့သည်။၄င်းသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကျွန်ုပ် တို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြသောအရာသည် ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်သောနှစ်ခြင်း ခံယူခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများက သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာတန် ခိုးတော်ကို နားမလည်ကြသောကြောင့် သူတို့က ၄င်းသည်ရိုးရိုးသာမန်ပြုလုပ် သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်သာနားလည်ကြသည်။
သခင်ယေရ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းက သတင်းကောင်းအစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းပေးသည်။ ၄င်းက သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကိုယူ ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့်၊ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေး တော်အားဖြင့် အပြစ်အတွက် သူသည်တရားစီရင်ခြငး်ကိုခံခဲ့ကြောင်း ပြောပြ သည်။ ဤသတင်းကောင်းစကားများကို သက်ဝင်ယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောအသင်းတော်၏သင်းဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ၌ပျော်မွေ့သည်။ သူတို့၏အပြစ် များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိသောသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘု ရားသခင်ထံမှလာ သောဆုကျေးဇူးတစ်ပါးဖြစ်သည်။
သူ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် "လောကအပြစ်များ ကိုယူဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်" (ယောဟန် ၁:၂၉)ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁:၆-၇ ထဲတွင် "ယောဟန်အမည်ရှိသောသူတယောက်ကိုဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူ၏။ ထိုသူကိုလူအပေါင်းတို့သည် အမှီပြု၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက် မည်အကြောင်းထိုသူသည် သက်သေခံဖြစ်၍၊ အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုသက် သေခံ ခြင်းငှါလာ၏" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များကို ယူဆောင်သွားသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ရန် သမ္မာကျမ်း စာထဲတွင် ဖော်ပြထားသောယောဟန်၏သာသနာလုပ်ငန်းနှင့်သက်သေခံချက် များကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်ခံနိုင်ရန်အတွက် သူ၏သက်သေခံချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာစွာရပ်တည်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် သမ္မာတရားသတင်းကောင်း ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော် ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
မဿဲ ၁၁း၁၂ ထဲတွင် "ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ ယခုတိုင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အနိုင်အထက်ပြုကြ၏။ အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့ သည်လည်း လုယူဝင်စားကြ၏" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သမ္မာ ကျမ်းစာထဲရှိကျမ်းပိုဒ်များမှ နားလည်ရခက်ခဲသောကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် "ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍" ဟုသောစကားစုကို ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံစူးစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ယောဟန်၏သာသနာလုပ်ငန်းနှင့် သခင်ယေရှု၏သာသနာလုပ်ငန်းသည် ဆက် နွယ်မှုရှိသည်ကို ဤကျမ်းပိုဒ်က ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းြွေကးကြော်ထားပါသည်။
အနိုင်အထက်ပြုသောသူများ၏ရဲရင့်မှုကဲ့သို့ ရဲရင့်မှုအပြည့်ရှိသောယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဘုရားသခင်အလို တော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်းအပြစ်ပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်ဆီးလွယ် ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုး၇ွားနေသောအခြေအနေကို မကြည့်ဘဲ ရဲရင့်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသည်။ ထိုကြောင့် ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်း ခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို အဝေးသို့လွင့်ပျောက်ကွယ် စေသည်ဟုဆိုသောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် လူတွေက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်ကို ဤကျမ်းပိုဒ် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင် သည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ကို အာမခံချက်ပေးထားခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများ၊ ဆွေမျိုးသင်္ဂဟများနှင့် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင်ရှိ သောလူသားအားလုံးများထံဝေငှရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်နှစ် ခြင်းမင်္ဂလာခံ ယူခြင်းအားဖြင့် လောကသားများ၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးသွားခဲ့သည်ဟူသောသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းနှင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းများ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားသော သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သည် အပြစ်တရား၏တရားစီရင်ခြင်းဒဏ် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုသာသနာပလူများထံ ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဝေငှခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ကြပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ၄င်းကိုယုံကြည်ရန် ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန် အားဖြင့်နှစ် ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာလျှင် လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်း သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သော ဘုရားသခင်၏သား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်သော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ပေါလုယုံကြည်သောသ တင်းကောင်းနှင့်တူသောသတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သ တင်းကောင်းကို ချပေးသောဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကာ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်။ အာမင်။