Kazania

Temat 6: Herezja

[6-1] (Księga Izajasza 28:13-14) Pseudo i heretycy w chrześcijaństwie

(Księga Izajasza 28:13-14)
„I słowo PANA będzie im: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, po to, aby szli, padli na wznak i rozbili się, aby zostali uwikłani i pojmani. Dlatego słuchajcie słowa PANA, wy, mężowie szyderczy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie”
 
 
Biblijna Herezja
 
Jak Biblia określa słowo
„heretyk”?
Biblia określa heretyka jako tego,
który ma grzech w sercu,
chociaż wierzy w Jezusa.

W dzisiejszych czasach jest wielu pseudo-dziennikarzy, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Udają, że są dziennikarzami, ale zazwyczaj wymuszają pieniądze od swoich ofiar, grożąc ujawnieniem czegoś, co zrobiły ich ofiary. Pseudo oznacza coś, co wygląda autentycznie, ale nie jest prawdziwe. Innymi słowy, oznacza coś, co na zewnątrz jest zupełnie inne, niż wewnątrz.
Słowa „heretyk” i „pseudo” są często używane, zwłaszcza w kościołach chrześcijańskich.
Ale jest kilka wyraźnych definicji tego, kim jest heretyk i co należy nazywać „pseudo”, i nie ma wielu uczących tych pojęć w ścisłej zgodności z Biblią.
W tych okolicznościach czuję się zobowiązany ujawnić to, co Biblia określa jako „herezję”, i rzucić nieco światła na ten temat. Chcę także zwrócić uwagę na kilka przykładów herezji w rzeczywistości, abyśmy pomyśleli razem o tym. Każdy, kto wierzy w Boga, musi pomyśleć o herezji przynajmniej raz w życiu.
List do Tytusa 3:10-11 definiuje heretyka jako człowieka przewrotnego, który chybia celu i osądza siebie samego. Heretyk to ktoś, kto potępia siebie jako grzesznika. Dlatego ci, którzy wierzą w Jezusa, ale mają grzech w swoich sercach, są heretykami przed Bogiem.
Jezus zabrał wszystkie grzechy przez Swój chrzest. Lecz heretycy odmawiają wiary w prawdziwą ewangelię, która przynosi zbawienie grzesznikom, a tym samym zasądzają samych siebie na przyłączenie się do grona grzeszników.
Czy jesteście heretykami? Musimy o tym pomyśleć, jeśli chcemy prowadzić uczciwe, wierne życie.
Czy nie potępiacie siebie jako grzesznicy, nawet gdy wierzycie w Jezusa, jeśli jeszcze nie słyszeliście ewangelii wody i Ducha? Jeśli uważacie się za grzeszników, to wyrządzacie krzywdę Jezusowi, lekceważąc Jego doskonałe zbawienie i ewangelię wody i Ducha.
Nazywać się grzesznikami przed Bogiem, oznacza przyznać się, że nie jesteście synami Bożymi. Ci, którzy wyznają Jezusowi: „Panie, jestem grzesznikiem”, muszą ponownie rozważyć własną wiarę.
Jak możecie wierzyć w Jezusa i nadal twierdzić, że jesteście grzesznikami, gdy Jezus zabrał wszystkie grzechy świata i doskonale was zbawił od wiecznego potępienia? Jak możecie zaprzeczyć Jego darmowemu darowi zbawienia i określić siebie jako grzesznika, gdy Jezus zabrał wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest i został osądzony za nie na Krzyżu?
Tacy ludzie są heretykami, ponieważ zgłaszają się być grzesznikami niezależnie od słowa Bożego. Musicie znać ewangelię wody i Ducha, aby uniknąć popełnienia herezji przed Bogiem.
Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nie narodził się ponownie, jest heretykiem, ponieważ wciąż ma grzech w sercu.
Ponieważ Bóg zabrał wszystkie grzechy świata, w tym nasze własne, jesteśmy heretykami przed Bogiem, jeśli ignorujemy to błogosławieństwo zbawienia. Ponieważ Bóg jest święty, my jesteśmy heretykami, jeśli mamy grzech w naszych sercach. Jeśli naprawdę chcemy stać się sprawiedliwymi, musimy wierzyć w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu.
 
 
Pochodzenie Herezji w Biblii
 
Jakie są najważniejsze kwalifikacje
dla kapłana?
On musi się narodzić ponownie.

Spójrzmy na I Księgę Królewską 12:25-26; „Potem Jeroboam zbudował Sychem na górze Efraim i zamieszkał w nim. Następnie wyszedł stamtąd i zbudował Penuel. Wtedy Jeroboam powiedział sobie w sercu: Wkrótce królestwo powróci do domu Dawida.” Jeroboam był jednym z podwładnych Salomona. Kiedy Salomon zepsuł się w późniejszych latach, Jeroboam zbuntował się przeciwko królowi, a później został królem dziesięciu pokoleń Izraela w czasach Roboama, syna Salomona.
Pierwszą troską Jeroboama, gdy został królem Izraela, było to, że jego lud może powrócić do Judy, gdzie była Świątynia.
Więc sporządził plan, aby temu zapobiec. Zrobił dwa złote cielce w Betel i Dan i kazał swemu ludowi oddawać im cześć. I Księga Królewska 12:28 mówi: „Król zasięgnął więc rady, po czym sporządził dwa złote cielce.” Jednego ustawił w Betel, a drugiego w Dan, i kazał swemu ludowi oddawać im cześć, mimo że było to strasznym grzechem. Nawet arbitralnie mianował kapłanów do prowadzenia kultu. 
„Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie odwrócił się od swojej złej drogi, ale znowu ustanawiał kapłanów wyżyn z pospólstwa. Kto tylko chciał, tego poświęcał i ten stawał się kapłanem wyżyn.” (I Księga Królewska 13:33). To jest źródło herezji.
Nawet teraz heretycy mianują na kapłaństwo każdego, kto zgłasza się do wykonywania pracy Bożej. Każdy, kto ukończy seminarium teologiczne, może zostać pastorem, ewangelistą, misjonarzem i diakonem, nawet jeśli nie narodził się ponownie z wody i Ducha.
Jak ktoś, kto nie narodził się ponownie, może zostać księdzem? Jeśli taki człowiek jest mianowany księdzem, to kościół, który go wybiera, staje się fabryką produkującą heretyków.
Pomyślmy jeszcze raz o pochodzeniu herezji. Po pierwsze, Jeroboam zastąpił Boga złotymi cielcami, aby utrzymać swoją władzę polityczną. Po drugie, mianował kapłanem każdego, kto się zgłaszał. Innymi słowy, wyświęcał zwykłych ludzi na kapłanów. I to samo dzieje się obecnie.
Historia herezji trwała długo po Jeroboamie. Ci, którzy nie narodzili się ponownie z wody i Ducha, nigdy nie powinni mieć możliwości bycia kapłanami.
Czy ktoś, kto jest tylko absolwentem seminarium teologicznego, może zostać księdzem lub ewangelistą? Czy to w porządku, że służą Bogu, mimo że nie zostali zaaprobowani przez Boga? Nigdy. Tylko ci, którzy zostali uznani przez Boga, powinni mieć pozwolenie na bycie Jego sługami. Ci, którzy są uznani przez Boga, to ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha.
W I Księdze Królewskiej 12:25-26 i 13 rozdziale I Księgi Królewskiej jest zapisane, że grzech Jeroboama wywołał gniew Boży. Wszyscy powinniśmy znać tę historię, a jeśli ktoś jej nie zna, powinien wrócić do Biblii i się dowiedzieć.
Pomyślcie jeszcze raz, czy nie zastępujecie Boga złotymi cielcami w swojemu służeniu. Czy przypadkiem nie kładziecie nacisku na ziemskie błogosławieństwa, aby wasi naśladowcy nie powrócili do ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha?
Czy mówicie swoim wyznawcom, że mogą zostać uzdrowieni z choroby, jeśli wierzą w Jezusa? Czy mówicie im, że zostaną błogosławieni w mieniu? Czy mianujecie pastorami lub członkami swojego kościoła tych, którzy nie narodzili się ponownie, i twierdzicie, że wasze wyznanie jest jedyne ortodoksyjne? Więc popełniacie grzech Jeroboama przed Bogiem i prowokujecie Jego gniew.
 
 
Heretycy Czczą Boga Złotych Cielców
 
Nawet dzisiaj jest tak wielu heretyków, którzy czczą złote cielce. Mówią, że Bóg pobłogosławił Salomona, gdy przyniósł Bogu tysiąc całopaleń. I Księga Królewska 3:3-5 mówi: „I Salomon miłował PANA, postępując zgodnie z przykazaniami Dawida, swego ojca, tylko że składał ofiary i spalał kadzidło na wyżynach. Król udał się więc do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, bo tam była wielka wyżyna. Na tym ołtarzu Salomon złożył tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie PAN ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Bóg powiedział: Proś o to, co mam ci dać.”
Wyłudzają pieniądze od swoich zwolenników fałszywą obietnicą „tysiąca całopaleń Salomona.” Od tych niemądrych wyznawców wyłudzają pieniądze. A ci, którzy oddają cześć złotym cielcom jako swojemu Bogu, zostają pozbawieni pieniędzy, które są wykorzystywane jako wkład w budowę ogromnych budynków kościołów. Nie dlatego, że ich kościoły są zbyt małe, ale dlatego, że chcą wyłudzić pieniądze od swoich wyznawców.
Robienie złotych cielców, aby ich wierni oddawali im cześć, było tylko wymówką, którą wymyślili heretycy, aby wyłudzić od nich pieniądze. My, którzy wierzymy w Boga, nigdy nie powinniśmy pozwalać, aby z nas robiono durniów. Jeśli ofiarujecie swoje pieniądze na wielbienie złotych cielców, nie są ofiarowane Bogu, ale trafiają do kieszeni pseudokapłanów, pełnych chciwości, takich jak Jeroboam. Nigdy nie powinniście wpadać w pułapki takich heretyków.
Dlaczego więc Bóg był zadowolony z tysiąca całopaleń Salomona? Ponieważ Salomon znał swoje grzechy, przyznał, że musi umrzeć za nie, i złożył ofiary zgodnie z wiarą. Ofiarował tysiąc całopaleń z wdzięcznością za zbawienie Boże. Salomon składał codziennie tysiąc całopaleń, myśląc o odkupieniu wody i Ducha.
Teraz powinniście pamiętać prawdziwe znaczenie herezji, abyście nigdy nie zostali oszukani przez pseudokapłanów.
 
 
Ci, Którzy Służą, Nie Narodziwszy Się Ponownie, są Heretykami
 
Co heretycy mówią o ponownych
narodzinach?
Mówią, że narodzili się ponownie z wizji,
snów i różnego rodzaju doświadczeń
duchowych

Są tacy, którzy uczą innych, aby narodzili się ponownie, podczas gdy sami nie narodzili się ponownie w wierze. Wszyscy są heretykami. Mówią innym, aby narodzili się ponownie, podczas gdy sami nie są w stanie narodzić się ponownie, ponieważ nie wiedzą o ewangelii wody i Ducha. Możemy się tylko śmiać.
Pseudokapłani głoszą fałszywą ewangelię, zakłócając ewangelię wody i Ducha. Mówią ludziom, aby codziennie zmywali własne grzechy.
Mówią: „Idźcie i módlcie się w górach, pośćcie, poświęcajcie się pracy Bożej, módlcie się o świcie, bądźcie posłuszni, ofiarujcie dużo pieniędzy na budowę kościołów, ale powinniście zadbać o swoje grzechy.”
Kiedyś usłyszałem, jak ktoś świadczył, że narodził się ponownie. Powiedział, że we śnie stał w rzędzie, a gdy przyszła jego kolej, Jezus wywołał jego imię. Powiedział, że jest to świadectwem tego, że narodził się ponownie. Ale czy jego przekonanie jest poprawne? Jezus tak nie powiedział.
W Ewangelii św. Jana 3 Jezus mówi: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” Bóg mówi, że tylko ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą stać się prawdziwymi kapłanami. Każdy, kto wierzy, że narodził się ze snów, fantazji, ekstaz duchowych lub modlitw pokuty, jest heretykiem.
W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy w zapisane słowo Boże i przestrzega swoich wyznaniowych doktryn zamiast narodzić się ponownie z wody i Ducha. Ci, którzy odmawiają głoszenia ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha, są pseudo chrześcijanami i heretykami.
 
 
Reformatorzy a Istniejące Chrześcijaństwo
 
Kiedy prawdziwa ewangelia
zaczęła być mieszana i zniekształcana
przez inne religie?
Od czasu, gdy cesarz rzymski Konstantyn
ogłosił edykt mediolański
w 313 r. n.e.

Kiedy powstały wyznania chrześcijaństwa? Kiedy powstały różne wyznania, takie jak prezbiteriańskie, metodystyczne, baptystyczne, luterańskie, uświęceniowe i pełnej ewangelii? Reformacja miała miejsce około 500 lat temu.
Pierwsi chrześcijanie byli tymi, którzy szli za Jezusem, kiedy był na tym świecie. „Chrześcijanie” oznaczają „tych, którzy idą za Chrystusem.”
Pierwszymi chrześcijanami byli apostołowie i ich uczniowie. Apostołowie i Ojcowie Kościoła podążali za prawdziwą ewangelią do 313 r.n.e. Ale po edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego chrześcijanie i poganie zaczęli się mieszać, co doprowadziło do ciemnych wieków, które trwały ponad 1,000 lat.
Później, na początku 16 wieku Martin Luter ogłosił Reformację, mówiąc: „Sprawiedliwy będzie żył z wiary” (List do Rzymian 1,17). Nieco później, między 1500~1600, reformatorzy jak Jan Kalwin i John Knox odprowadzili ten ruch od katolicyzmu. To wszystko, co osiągnęła reformacja.
Reformacja była po prostu próbą ustanowienia nowych kościołów oddzielonych od Kościoła rzymskokatolickiego. Reformatorzy nie zaprzeczali samemu katolicyzmowi.
Ich celem nie było promowanie wiary w ponowne narodziny z wody i Ducha, ale uwolnienie się od ucisku i zepsucia Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki nazwał ten ruch protestantyzmem. To oznacza „protestujący”.
W tym czasie Kościół rzymskokatolicki zachęcał ludzi do kupowania odpustów, mówiąc, że mogą posłać swoich zmarłych przodków do nieba, kiedy kupują odpusty za duże pieniądze. Luter nie zdawał sobie sprawy, że katolicyzm się mylił. Próbował tylko powstrzymać Kościół rzymskokatolicki przed sprzedażą odpustów w celu finansowania budowy Katedry św. Piotra.
W rezultacie możemy zobaczyć wiele pozostałości Kościoła katolickiego we współczesnym Kościele protestanckim: chrzest niemowląt, modlitwy pokuty podobne do spowiedzi w Kościele rzymskokatolickim, święte rytuały, uznawanie za kapłanów tylko tych, którzy ukończyli seminaria teologiczne, majestatyczne i wspaniałe kościoły. Wszystko to są pozostałości Kościoła rzymskokatolickiego.
Licząc od reformacji na początku XVI wieku, historia protestantyzmu ma zaledwie 500 lat. W tym roku przypada 481 rocznica reformacji. Być może nie zdajecie sobie sprawy, że Marcin Luter protestował przeciwko swojej matce-kościołowi zaledwie 481 lat temu. Dlatego protestantyzm nie może rościć sobie pretensji do wyłącznej autentyczności w świetle jego względnej młodości. Reformacja chrześcijaństwa wciąż trwa. I powinna trwać nieprzerwanie.
Ale jest jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że tylko ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą wejść do królestwa niebieskiego. I nauczajmy tego! Czy głosicie ewangelię Jezusa, ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha? Jeśli nie, nie jesteście sługami Bożymi. To ewangelia „ponownych narodzin z wody i Ducha”, w którą Bóg chce, abyśmy uwierzyli. Oto czego Jezus nauczał Nikodema w rozdziale 3 Ewangelii Jana.
Czy Biblia mówi tylko o ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha, czy też o innych rzeczach, takich jak praca dla dobra społeczeństwa i prowadzenie świętego życia? Oczywiście to drugie jest również ważne. Ale możecie to zrobić, gdy narodzicie się ponownie z wody i Ducha. Wola Boża polega na tym, abyśmy wierzyli w ewangelię.
 
 
Nauki Heretyków
 
Kto jest heretykiem?
Ten, kto jest grzesznikiem,
chociaż wierzy w Jezusa

Kiedy pseudo chrześcijańska, heretycka wiara zaczęła się rozwijać na świecie?
Ludzie Izraela oddawali cześć jednemu Bogu, dopóki nie zostali rozdzieleni na dwa królestwa w czasach Jeroboama, jak napisano w rozdziałach 12-13 I Księgi Królewskiej. Od tego czasu, zanim Chrystus przyszedł na ten świat, heretycka wiara zaczęła się rozwijać. W dzisiejszych czasach jest tak wielu heretyków.
Biblia mówi o ich pseudochrześcijańskich naukach w 28 rozdziale Księgi Izajasza i w Liście do Tytusa 3:10-11. Biblia mówi, że heretykami są ci, którzy wierzą w Jezusa, ale wciąż mają grzech w swoich sercach. Każdy, kto jest taki, jest heretykiem.
I uczą, jak napisano w Księdze Izajasza 28:9-10: „Kogo ma uczyć poznania? Komu ma wyjaśnić naukę? Czyż odstawionym od mleka i odłożonym od piersi? Ponieważ podaje się przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam.”
Heretycy dodają przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem. Co to znaczy? Oznacza to: „Uważaj, uważaj, uważaj na tych, którzy mówią, że narodzili się ponownie poprzez wiarę w Jezusa.” Po prostu mówią wam, abyście uważali bez względu na wszystko. Mówią wam, abyście nie słuchali, nie chodzili, abyście nie wpadli w herezję.
Ale jeśli są tak pewni, że ich wiara jest ortodoksyjna, dlaczego nie mogą odeprzeć tych, którzy mówią, że ich wierzenia różnią się od słowa Bożego? To takie żałosne. Twierdzą, że są ortodoksyjnymi chrześcijanami, ale nie mają słów, aby przezwyciężyć to, co nazywają herezją. Prawdziwy chrześcijanin może zwyciężyć każdego heretyka słowem Bożym.
W dzisiejszych czasach rzekomi ortodoksyjni chrześcijanie potępiają narodzonych ponownie jako „heretyków” tylko dlatego, że ich wierzenia są inne. Jak możemy być heretykami, gdy wierzymy w ewangelię wody i Ducha?
Jeśli ci zwani heretykami głoszą ewangelię wody i Ducha, to są prawdziwymi ortodoksyjnymi chrześcijanami. Podobnie, jeśli rzekomi ortodoksyjni chrześcijanie nie głoszą ewangelii wody i Ducha, to są heretykami.
Różnica między „ortodoksją” a „herezją” polega na tym, czy głoszą ewangelię wody i Ducha oraz czy wierzą w Jezusa i mają grzech w swoich sercach, czy nie. Jak mogą być heretykami, jeśli wierzą w słowo Boże i narodzili się ponownie z wody i Ducha?
Czy to herezja, wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i całkowite oczyszczenie z grzechu? Czy to „ortodoksyjne” nie wierzyć w ewangelię wody i Ducha?
Jest tak wielu wyznaniowców, którzy odeszli od Biblii i twierdzą, że są „ortodoksyjnymi” chrześcijanami. Odchodzą od ponownych narodzin się z wody i Ducha, określonego w Biblii, ponieważ głoszą tylko krew na Krzyżu, zapierając się chrztu Jezusa (wody).
Jaka jest obecnie różnica między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem protestanckim? Tak jak reformatorzy zbuntowali się przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu, tak jak wyszli z Kościoła rzymskokatolickiego i zbudowali protestantyzm, powinniśmy również buntować się przeciwko ślepym chrześcijanom i pseudokapłanom. Tylko wtedy możemy otworzyć swoje oczy na prawdziwą ewangelię, mieć prawdziwą wiarę i zostać całkowicie zbawionym poprzez ewangelię wody i Ducha.
 
Co musimy zrobić,
aby nie zostać heretykami?
Musimy narodzić się ponownie
z wody i Ducha.

Biblia mówi nam, że tylko ci, którzy wierzą w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, podążają za prawdziwą wiarą. Jezus powiedział tak do Nikodema w Ewangelii Jana 3:1-12.
Heretycy zawsze wzywają swoich wyznawców do pobożności w wierze. Zachęcają ich do modlitwy o świcie i do cięższej pracy. To jest jak namawianie niewidomych do biegania.
Bez względu na to, jak bardzo się modlicie, nie ma to sensu, jeśli nie narodziliście się ponownie z wody i Ducha. Kiedy mówimy, że ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, są sprawiedliwymi, heretycy zaprzeczają temu Listem do Rzymian 3:10: „Nie ma sprawiedliwego, ani jednego.” Tym wersetem określają wierzących jako heretyków.
Jednakże w rzeczywistości to oni są heretykami. Prawdziwe znaczenie tego wersetu nie jest takie proste, jak brzmi. Ci heretycy nie czytali całej Biblii. Apostoł Paweł powiedział, że na świecie nie ma człowieka sprawiedliwego. Cytował tylko werset ze Starego Testamentu, który mówi, że nikt nie był sprawiedliwy na świecie, zanim Jezus Chrystus nie przyszedł i nie wybawił całej ludzkości od grzechów przez zbawienie Boże. Ale ci, którzy zostali zbawieni przez Jezusa, stali się sprawiedliwymi.
Możemy zobaczyć prawdę, jeśli przeczytamy cały rozdział. Heretycy ostrzegają swoich wyznawców, aby uważali na tych, których wiara różni się od ich wiary. Zabraniają swoim wyznawcom oddawania czci gdzie indziej z wyjątkiem kościołów, które uznają za ortodoksyjne. Tak więc ich zgromadzenia nie odważą się pójść do kościołów, które głoszą ewangelię wody i Ducha.
Stają się głusi na prawdziwą ewangelię i nie mogą narodzić się ponownie. Takie są nauki fałszywych przywódców, którzy wychowują synów i córki piekła. I będą za to sądzeni przez Boga. Heretycy muszą wrócić do Boga.
Kim są heretycy? Czy są to odkupieni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, czy też ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, ale nie narodzili się ponownie z wody i Ducha?
List do Tytusa 3:11 mówi, że ten, który wierzy w Jezusa, ale „sam siebie osądza.”, jest heretykiem.
Uczą swoich naśladowców, aby nie chodzili na spotkania odnowy religijnej, podczas których głoszona jest ewangelia ponownych narodzin z wody i Ducha, mówiąc, że jest to niebezpieczne. Jak „ortodoksi” mogą obawiać się sprzecznych przekonań? Boją się, ponieważ nie mają prawdy po swojej stronie. „Przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem.” Nauki heretyków są takie.
Heretyccy kapłani cytują trochę z tej książki, trochę z tamtej książki, ze słów filozofów, z literatury, mieszają to ze swoimi myślami i sprawiają, że wszystko brzmi dobrze.
Uważają swoich wyznawców za ignorantów i próbują ich nauczać za pomocą świeckich nauk. Prawdziwy kościół głosi słowo Boże i naucza wierzących słowem Bożym. Ludzie nie przychodzą do kościoła, aby uczyć się rzeczy świeckich. Raczej przychodzą do kościoła, aby usłyszeć o rzeczach niebiańskich, których nie można usłyszeć w świecie. Przychodzą słuchać słowa Jezusa.
Ludzie wchodzą do kościoła jako grzesznicy, ale chcą wyjść z kościoła jako sprawiedliwi wierzący, którzy nie mają grzechu. Ale czego uczą ich heretyccy kapłani? Mówią swym wyznawcom, aby nie chodzili na spotkania odnowy religijnej, podczas których słudzy Boży głoszą prawdziwą ewangelię. Nie pozwalają swym wyznawcom narodzić się ponownie z wody i Ducha.
To takie głupie. Mogą oszukać swoich wyznawców, ale nigdy nie mogą oszukać Boga.
 
Czy pseudokapłani mogą
sprawić, że ich wyznawcy narodzą się
ponownie z wody i Ducha?
Nie. Tylko narodzeni ponownie mogą sprawić,
że inni narodzą się ponownie.
 
Heretycy, jeśli jesteście prawdziwymi sługami Bożymi, czyż nie słyszycie, jak Duch was karci? Musicie się nawrócić. Powinniście przestać przeszkadzać waszym wyznawcom w uczestniczeniu w spotkaniach odnowy religijnej, podczas których prawdziwi słudzy Boży głoszą ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
Heretycy nauczają swoich wyznawców tylko teologii, więc kiedy napotykają inne teorie, są pokonani. To takie żałosne. Pseudokapłani dobrze służą bez słowa Bożego. Głoszą, konsultują i służą wyłącznie na podstawie własnych błędnych przekonań. Ci, którzy służą i nauczają bez słowa Bożego, są heretykami i najemnikami (Ewangelia Jana 10:13).
Pseudokapłani są heretykami, ponieważ ich wewnętrzne ja i zewnętrzne ja są inne. Niektórzy nazywają kościoły nie pasujące do ustalonych wyznań, kościołami heretyckimi. Ale niektóre z tych kościołów nie chcą należeć do żadnych z wyznań, ponieważ większość kościołów jest daleko od Biblii.
Heretycy mówią swoim wyznawcom, aby zostali odkupieni, nawet jeśli sami nigdy nie rozwiązywali problemu swoich grzechów. Popełniają grzech Jeroboama. Jeśli jest ktoś, kto nadal ma grzech w sercu, ale próbuje wykonywać dzieła Boże, musi zrozumieć, że jego grzechy i świętość Boża są całkowicie niekompatybilne. Musi wiedzieć, że jest heretykiem.
Dlatego jeśli ktoś, kto głosi lub ma obowiązki w kościele, jest nadal grzesznikiem, powinien zdać sobie sprawę, że jest heretykiem. Jest heretykiem, ponieważ nie zna ewangelii zbawienia Chrystusa, ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Jeśli ktoś uczy się Biblii od heretyka i uczy innych w ten sam sposób, staje się heretykiem.
Drzewo możemy poznać po jego owocach. Ci, którzy stali się sprawiedliwymi poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew, mogą rodzić tylko sprawiedliwych, podczas gdy ci, którzy są jeszcze grzesznikami, są skazani na rodzenie grzeszników. „Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce” (Ewangelia Mateusza 7:17).
 
 
Czego Nauczają Heretyccy Kapłani w Swoich Kazaniach?
 
Czego nauczają heretyccy
kapłani w swoich kazaniach?
Świeckiej teologii i ludzkich myśli

Fałszywi kapłani uważają na to i na tamto. Dlaczego tak ostrożnie! Muszą uważać, aby ich kłamstwa nie zostały ujawnione, ponieważ nie mają prawdziwej wiary ponownych narodzin z wody i Ducha.
Heretycy biorą trochę tutaj a trochę tam. Oszukują i nauczają ludzi, nie znając prawdziwego znaczenia ewangelii.
„Przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam” (Księga Izajasza 28:13).
Przepis za przepisem, mówią: „To słowo oznacza to i to, w języku greckim, a to i to, w języku hebrajskim. Są takie a takie teorie.” Ostrzegają także ludzi, aby uważali, jeśli napotkają teorię zbawienia wyrażoną czarno na białym. Mówią: „Marcin Luter powiedział to, a John Calvin powiedział to, podczas gdy John Knox powiedział to a to, i uważamy, że wszyscy mają rację na swój sposób.”
Nie wiedzą ani o czym mówią, ani w co wierzą. Kto ma prawdziwą wiarę, może wyrazić prawdę czarno na białym. Prawdziwi wierzący mogą wyraźnie odróżnić narodzonych ponownie od tych, którzy nie narodzili się ponownie. Wyraźnie głosimy ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
Ale heretycy są w chaosie. Ich wiara jest jak nietoperz. Tak jak nietoperz woli wnętrze jaskini w ciągu dnia, a świat zewnętrzny tylko w nocy, heretycy lubią tę teorię i wierzą w to a tamto. Nigdy nie wiedzą, jaka jest prawda. Kiedy heretycki kapłan idzie do piekła, jego zwolennicy towarzyszą mu do samego końca. Tak wielu ludzi trafia do piekła, ponieważ wierzy w fałszywych proroków.
Czy wasz pastor narodził się ponownie z wody i Ducha? Czy głosi słowa ewangelii ponownych narodzin, tak jak jest napisane w Biblii? Jeśli tak, to rzeczywiście macie szczęście, a jeśli nie, to zostaniecie potępieni. Jeśli nie narodziliście się ponownie, musicie słuchać ewangelii wody i Ducha, czytać książki, które ją wyjaśniają, i narodzić się ponownie.
Heretycy nie lubią ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Głoszą: „Jezus Chrystus przyszedł, aby wymazać nasze grzechy, i właśnie to uczynił. On nadal zmywa nasze grzechy dzisiaj i będzie to czynił w przyszłości.” Jak to może być prawdą? Mówią, że są sprawiedliwi, ale zaraz grzeszą. Są sprawiedliwi w jednej chwili, a grzesznikami w następnej.
Ich teologia jest fałszywa. To jest nieprawda. Każdy, kto jest teraz sprawiedliwy, a później grzesznikiem, jest heretykiem, fałszywym prorokiem. Każdy, kto samego siebie potępia, jest taki sam.
 
 
Przekleństwo Boże Jest na Wyznawcach Heretyków
 
Na co heretycy
kładą największy nacisk?
Na uczynki

Heretycy nie są konsekwentni. Dlatego nie mogą prowadzić swoich wyznawców do ponownych narodzin z wody i Ducha, kiedy ich wyznawcy idą do nich i pytają, jak mają się narodzić ponownie. Mówią swoim wyznawcom absurdalne rzeczy; że człowiek może narodzić się ponownie z fantazji i nie może być świadomy tego, kiedy się narodził ponownie. To takie niedorzeczne.
Jezus powiedział w rozdziale 3 Ewangelii Jana: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Ale w dzisiejszych czasach ludzie sprawiedliwi, którzy się narodzili ponownie, są nazywani aroganckimi heretykami.
Heretyccy kapłani mówią, że nie mogą nazywać siebie sprawiedliwymi, ponieważ są pokorni. Mówią swoim wyznawcom: „Nie uczestniczcie w żadnych spotkaniach odnowy religijnej, podczas których głosiciel planuje mówić o błogosławieństwie ponownych narodzin z wody i Ducha. Jeśli narodzicie się ponownie, staniecie się heretykami. Zostaniecie potępieni przez ten kościół. Jeśli chcecie być z nami, zostańcie grzesznikami, a Bóg sprawi, że będziecie sprawiedliwi, gdy nadejdzie czas.” Tak mówią. To, co naprawdę mają na myśli, jest to, że od was zależy, czy narodzicie się ponownie, czy nie.
Heretycy mówią swoim zwolennikom: „Musicie zostać z nami, ale ponowne narodziny to wasza odpowiedzialność. Więc spróbujcie sami. Po prostu pozostańcie takimi, jakimi jesteście teraz, i pójdźcie do Boga, kiedy nadejdzie czas, a wtedy odkryjecie prawdę. Nie wiemy, co się stanie po tym. Ale to jest kościół ortodoksyjny, więc musicie zostać z nami.” Czy sądzicie, że to prawda?
Ci heretyccy kapłani biorą trochę stąd a trochę stamtąd i tworzą teorię. Wtedy staje się ona dla nich jedyną prawdą. Nie wiedzą o słowie Bożym, które mówi nam o wodzie i Duchu.
Heretycy interpretują Biblię według własnych myśli. Musimy interpretować Biblię według jej słów, ale interpretują ją na swój sposób. Dlatego w chrześcijaństwie jest tak wielu teologów i wyznań.
Ponieważ jest tak wiele heretyckich wyznań i teologów, istnieje niezliczona ilość heretyckich książek. Pseudo kapłani cytują trochę z tej książki a trochę z tamtej, kiedy nauczają. Ale prawdziwi kapłani głoszą tylko z Biblii.
Heretycy wyłudzają pieniądze od swoich zwolenników na wiele sprytnych sposobów. Jedzą i żyją dobrze na tym świecie, a kończą w piekle, ponieważ nie narodzili się ponownie. To jest koniec, który Bóg przygotował dla nich.
Bóg znosi ich na początku. Ale tych, którzy stanowczo odmawiają przyjęcia błogosławieństwa ponownych narodzin z wody i Ducha, On ześle do piekła.
Bóg osądzi heretyków. Heretycy bardzo gorąco wierzą w Boga i na początku pochłaniają tomy i tomy komentarzy biblijnych i dzieł teologicznych. Ale potem stopniowo zaczynają głosić z przykazań ludzkich, aby ich naśladowcy nie mogli się narodzić ponownie.
Heretycy kładą także większy nacisk na własne uczynki. Każdy pastor, który nie głosi ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha, jest heretykiem przed Bogiem.
Dręczą swoich wyznawców bez końca. Zmuszają ich do uczestniczenia w 40-dniowych modlitwach całonocnych, 100-dniowych modlitwach porannych, modlitwach w górach, regularnych postach, wnoszeniu datków na budowę kościołów, tysiącu całopaleń, datkach na spotkania odnowy religijnej... a nawet sporządzają wykres, aby pokazać, jak wiele każdy wierzący się przyczynił. Patrząc na owoce ich dzieł, widzimy, że są heretykami.
Przekleństwo Boże spada także na ich wyznawców. Kapłani, którzy głoszą bez ponownych narodzin, i ich wyznawcy są pod przekleństwem Bożym.
 
 
Heretycy Próbują Czytać Myśli Swoich Wyznawców 
 
Dlaczego heretycy próbują
czytać myśli swoich wyznawców?
Ponieważ nie narodzili się ponownie,
lecz służą z obłudą i bez Ducha
w swoich sercach.

Heretyccy kapłani płaczą każdego dnia. Muszą być pewni, że zadowolą starszych diakonów i diakonis, prezbiterów, zwykłych diakonów, a nawet ludzi świeckich. Tak postępują każdego dnia.
Zachowują się jak obłudnicy każdego dnia. „Świę~ty i Miło~sierny....” Są pełni grzechu, ale muszą mówić święte rzeczy, więc z każdym dniem stają się bardziej obłudni.
Pewien głosiciel powiedział kiedyś: „Przekleństwem jest służenie bez Ducha wewnątrz.” Oznacza to, że herezją jest wykonywanie dzieła Bożego bez odkupienia; to życie przeklęte. Jeśli jesteście jednym z tych heretyków, musicie narodzić się ponownie z wody i Ducha.
Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nie narodził się ponownie, jest heretykiem. I każdy musi powrócić do ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Tylko sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą głosić ewangelię innym.
 
 
Heretycy Wołają o Sam Pokój
 
Jak heretyccy kapłani
zaspokajają swoich wyznawców?
Zawsze wołają o pokój, mówiąc, że ich wyznawcy
mogą wejść do królestwa niebieskiego,
nawet jeśli są grzesznikami.

Księga Izajasza 28:14-15 mówi: „Dlatego słuchajcie słowa PANA, wy, mężowie szyderczy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem mamy układ; gdy przejdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszą ucieczką i skryliśmy się za fałszem.” 
Kim są tutaj szyderczy mężowie? To ci, którzy głoszą słowo Boże, mieszając je z własnymi błędnymi przekonaniami. Niezależnie od myśli głosicieli, niezależnie od tego, co mówi teologia, muszą on przedstawić prawdziwą interpretację Biblii. Lecz heretyccy kapłani głoszą Biblię w sposób, jaki uważają za stosowny. Są to szyderczy.
„Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem mamy układ; gdy przejdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas.”
Heretycy mówią, że bicz nie dosięgnie ich. Mówią ludziom, żeby się nie martwili. Czeka na nich zniszczenie i piekło, ale mówią, aby się nie martwili, zniszczenie i piekło nie istnieją dla nich. Więc musicie trzymać się z daleka od tych heretyków, jeśli chcecie żyć.
Heretycy mówią, że nie musicie narodzić się ponownie z wody i Ducha. Czy to prawda? Nie, absolutnie nie. Nie możecie wejść do królestwa niebieskiego, jeśli nie narodzicie się ponownie z wody i Ducha.
Czy w porządku jest nie wejść do królestwa Niebieskiego? Tak samo jest z pytaniem, czy w porządku jest palić się w piekle. Nie trzeba dodawać, że odpowiedź na oba pytania brzmi „nie”. Wszyscy uwierzmy w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha i wejdźmy do królestwa niebieskiego razem.
Heretyccy kapłani uwodzą ludzi, mówiąc, że ponieważ wierzą w Jezusa, to w porządku jest pozostawać grzesznikami, i że nie pójdą do piekła.
Czy Jezus troszczy się o was, nawet jeśli jesteście grzesznikami? Czy grzesznik może pójść do nieba? Czy możecie uniknąć piekła, nawet jeśli jesteście grzesznikami? Czy w Biblii jest napisane, że nie pójdziecie do piekła, kiedy wierzycie w Jezusa, nawet jeśli macie grzech w swoim sercu?
Heretycy mówią, że zawarli przymierze ze śmiercią, aby śmierć nie przyszła do nich. Mówią, że wierzący mogą uniknąć skazania na piekło, nawet jeśli mają grzech w sercu. Czy myślicie, że naprawdę tak jest?
Heretycy napełniają ludzi ufnością, mówiąc, że śmierć i piekło ich nie czekają. Heretyccy kapłani mianują diakonami, prezbiterami, kapłanami tych, którzy nie narodzili się ponownie. Ale muszą wiedzieć, że wszyscy skończą w piekle, ponieważ nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Powinni wpoić swoim wyznawcom wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Czy wierzący, nawet jeśli są grzesznikami, wciąż mają prawo wejść do nieba? Czy grzesznik może pójść do nieba? Czy Biblia mówi, że grzesznicy mogą iść do nieba? Nie. Czy istnieje człowiek sprawiedliwy z grzechem? Nie. To są nauki herezji i pseudoteologii.
Biblia mówi: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). To jest prawo Boże. On posyła wszystkich grzeszników do piekła. Ale wszyscy, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, są zapraszani do nieba.
„Gdy przejdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszą ucieczką i skryliśmy się za fałszem.” Heretyccy kapłani mówią podobne słowa i stanowczo wierzą, że nie pójdą do piekła pomimo tego, że mają grzech w swoich sercach. Ponieważ ukrywają się za fałszywą teologią, Bóg nie może zrobić nic, by im pomóc. Wierzą tylko w swoją teologię. Ponieważ wierzą w teologię zamiast w słowo Boże, są heretykami i grzesznikami przeznaczonymi na piekło. Jak smutne jest to, że jest ich tak wielu.
 
 
Heretycy są Zainteresowani Tylko Pieniędzmi
 
Jaki jest cel heretyckich kapłanów?
Wyłudzić jak najwięcej pieniędzy
od swoich zwolenników

Heretycy i pseudo kapłani są zainteresowani tylko pieniędzmi. Są chciwi. „Ile pieniędzy ten człowiek zaoferuje, jeśli przyjdzie do mojego kościoła?” Myślą o dziesięcinie, którą zapłaci. To jest jak czczenie złotego cielca. „Proszę, pozwól mi odnieść sukces, pozwól mi zarobić dużo pieniędzy, Panie.” Pseudo kapłani uczą ludzi modlić się w ten sposób.
Mówią: „Jeśli uwierzysz w Jezusa, zarobisz dużo pieniędzy, poczniesz jeśli jesteś niepłodna, odniesiesz sukces w swoim biznesie.” 
Tak wielu ludzi jest oszukanych przez tych pseudo kapłanów, wyłudzają oni od nich pieniądze, a ci ludzie później idą do piekła za swoje kłopoty. Jakże to niesprawiedliwe! Jeśli ktoś, kto znalazł się pod zaklęciem herezji, opamięta się, to będzie zaskoczony, gdy dowie się, ile pieniędzy oddał swoim oszustom. Będzie wyrzucać sobie za własną głupotę w podążaniu i ciężkiej pracy dla nich.
Heretycy są szczególnie gorącymi praktykantami tego, co uważają za prawowitą religię. Ich zwolennicy poświęcają się modlitwom porannym, modlitwom w górach, specjalnym datkom, dziesięcinie, cotygodniowym ofiarom. Jest tak wiele powodów, aby wziąć pieniądze od swoich zwolenników.
Ich wyznawcy pracują bardzo ciężko, ale wciąż mają grzech w swoich sercach, ponieważ nikt nie nauczył ich ewangelii wody i Ducha. Niektórzy pytają o to, ale nigdy nie otrzymują odpowiedzi. Każdy, kto nie narodził się ponownie z wody i Ducha, jest heretykiem.
 
 
Żałośni Heretycy i Ich Zwolennicy
 
Kim są najbardziej żałośni
ludzie na świecie?
Ci, którzy służą bez ponownych narodzin
z wody i Ducha

„Och, żałośni heretycy! Najpierw powinniście pracować nad swoim odkupieniem!” Najważniejszym znakiem pseudo wiary jest oddawanie czci złotym cielcom Jeroboama. Pierwszą rzeczą, jaką heretycy zrobili w czasach Starego Testamentu, było zbudowanie świątyni i zaopatrzenie jej w złote cielce (I Księga Królewska 12:25-33).
Obecnie budują duże kościoły i wyłudzają pieniądze od swoich zwolenników. Mówią swoim zwolennikom, aby brali pożyczki z banków i ofiarowali na budowę wielkiego kościoła. Podniecają emocje zgromadzenia i puszczają tacę. Pieniądze, pierścionki, złote zegarki wypełniają tacę w mgnieniu oka. Heretycy działają w ten sposób. Tak samo jest w każdym z heretyckich kościołów.
Zewnętrznie wydają się być zainteresowani sprawami duchowymi, ale w rzeczywistości interesują ich tylko pieniądze. Radzę wam trzymać się z dala od kościołów, które dbają tylko o pieniądze. Proszę, nie chodźcie do kościołów, gdzie tylko bogaci traktowani są życzliwie. Złem jest ogłaszanie sumy ofiar każdego zgromadzenia, ponieważ robią to w nadziei przyciągnięcia większej ilości pieniędzy.
Heretycy mówią kuszące słowa do swoich zwolenników.
„Będziecie błogosławieni, jeśli uwierzycie w Jezusa.”
„Poświęćcie się dziełu Bożemu. Im więcej zrobicie, tym bardziej będziecie błogosławieni.”
„Jeśli będziecie służyć jako starsi zboru, zostaniecie pobłogosławieni materialnie.”
Tak więc ich wyznawcy rywalizują ze sobą, żeby zostać starszymi zboru. Gdyby nie było z tego żadnych korzyści, kto chciałby służyć jako starszy zboru? A od starszych zboru oczekuje się również wsparcia finansowego.
Są wybierani na podstawie tego, jak głęboko wierzą w doktrynę wyznania, jak znaczący są w społeczeństwie i ile pieniędzy mogą wnieść do kościoła? To prawda.
Heretycy dbają tylko o pieniądze. Są zainteresowani budowaniem dużych kościołów. Nie obchodzi ich, czy ich zwolennicy idą do piekła, byleby tylko ofiarowywali dużo pieniędzy.
Heretycy to ci, którzy pracują na chleb. Chwytają swoich ludzi w pułapkę wymyślnych tytułów. Wydają tytuły losowo swoim zwolennikom (Księga Ezechiela 13:17-19). Ma to na celu związanie ich z kościołem i zwiększenie jego bogactwa. Heretycy nie głoszą ewangelii wody i Ducha. Po prostu próbują się wzbogacić. 
Nawet ktoś, kto chodzi do kościoła tylko przez kilka miesięcy, może zostać diakonem. Co więcej, jeśli dobrze zna doktrynę i ma solidną sytuację finansową, zostaje awansowany na starszego zboru. Wszystko to jest w haniebnej tradycji grzechu Jeroboama, który zastąpił Boga złotym cielcem.
Heretycy czczą złote cielce. Nie dbają o to, by ich ludzie narodzili się ponownie. Biorą pieniądze od swoich wyznawców, kusząc ich obietnicami świeckiego błogosławieństwa. Nie obchodzi ich, czy ich wyznawcy są skazani na piekło, dopóki ich kościół ma solidny grunt finansowy.
 
 
Heretycy Nie Mają Przekonania w Swoich Kazaniach
 
Heretycy lubią często mówić „prawdopodobnie” i „być może”, ponieważ brakuje im przekonania do tego, co mówią. Nie wierzą w słowo Boże i nie wierzą w to, co głoszą. Ich system wierzeń nie polega na wierze w słowo Boże. Mówią: „Można tak powiedzieć...” Nigdy nie mówią jasno i z przekonaniem. Byłoby lepiej, gdyby nie nauczali swoich wyznawców niczego, zamiast uczyć kłamstw.
Heretycy nie mogą prowadzić ludzi do ponownych narodzin z wody i Ducha. Po prostu skazują więcej ludzi na piekło.
 
 
Heretycy Odgrywają Rolę Fałszywych Proroków
 
Co jest bluźnierstwem
przeciwko Duchowi?
Oznacza wierzyć w Jezusa, ale żyjąc jako
grzesznik, który nie wierzy w Jego chrzest

Rozdział 7 Ewangelii św. Mateusza mówi nam o tych, którzy wierzą w Jezusa ale kończą w piekle. Heretycy będą protestować przed Bogiem w dniu ostatecznym. Jak to jest napisane w Biblii: „Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” (Ewangelia Mateusza 7:22-23). 
Nie wierzą, że Jezus zmył wszystkie grzechy człowieka; nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Czynią nieprawość. Co to znaczy? Oznacza to, że mówią ludziom, aby wierzyli w Jezusa, pomimo, że wciąż mają grzech w swoich sercach. Możecie się zastanawiać, co w tym złego, ale jest to poważny grzech przeciwko Bogu. 
Gdy grzesznik naucza innych ludzi konieczności wiary w Jezusa, nie może ich doprowadzić do ponownych narodzin, ponieważ sam nie narodził się ponownie z wody i Ducha. W związku z tym, heretycy produkują tylko grzeszników wierzących w Jezusa. Grzechem przeciwko Duchowi jest czynienie nieprawości. 
Heretycy nie wierzą w słowo Boże ani nie głoszą ewangelii tak, jak jest napisana. Wyłudzają tylko pieniądze od swoich zwolenników. Są grzesznikami, chociaż wierzą w Jezusa. Próbują prowadzić innych, podczas gdy sami nie narodzili się ponownie. W ten sposób czynią nieprawość.
 
 
Heretycy są Bladą Imitacją Sprawiedliwych
 
Jak odróżnić narodzonych
ponownie od tych, którzy się nie
narodzili ponownie?
Możemy rozróżnić, badając,
czy mają grzech, czy nie.

Nie dajcie się zwieść fałszywym głosicielom, którzy mówią, że są grzesznikami. Nie ofiarujcie im swoich pieniędzy. Nie dawajcie grzesznikom ciężko zarobionych pieniędzy.
Dlaczego mielibyście dawać pieniądze tym głosicielom, którzy nie mogą wam pomóc z waszymi grzechami? Jeśli chcecie przekazać swoje pieniądze Kościołowi, przynajmniej poczekajcie, aż wasze grzechy zostaną wymazane przez ewangelię wody i Ducha.
Tak jak w sztuce są imitacje, tak też w życiu są imitacje. Są na przykład imitacyjne religie, które nie mogą zmyć wszystkich grzechów z serca. Jak rozpoznać imitacyjną religię? Imitacja to coś, co wygląda autentycznie z zewnątrz, ale w rzeczywistości jest dalekie od oryginału.
Musicie sami zdecydować. Kim są prawdziwi głosiciele? Kim są heretycy? Czym jest wiara ortodoksyjna? Ortodoksi wierzą w Jezusa i Jego odkupieńczą moc. Nie mają grzechu w swoich sercach. Ale heretycy mają grzech w swoich sercach.
Czy wszyscy ludzie są tacy jak ci heretycy? Może tak być. Wróćmy jednak do Biblii. Każdy, kto wierzy w Jezusa i nie narodził się ponownie, jest heretykiem. Oczywiste jest, że narodzeni ponownie są ortodoksyjni. W związku z tym, ci, którzy nie narodzili się ponownie, są heretykami. Heretycy to ci, którzy wierzą w Jezusa, ale wciąż mają grzech w swoich sercach.
Heretycy są imitacjami sprawiedliwych. Mogą wiedzieć, że sposobem na uświęcenie się jest wiara w Jezusa, ale niestety nadal mają grzech w swoich sercach. Wierzą, że są grzesznikami. Twierdzą, że wciąż mogą pójść do nieba, i mówią, że czczą Boga. Brzmi to bardzo podobnie do tego, że są sprawiedliwi, ale nie dajmy się zwieść imitacjom. 
 
 
Sąd Boży Czeka Heretyków
 
Dlaczego prawdziwa ewangelia
została zmieniona?
Ponieważ fałszywi kapłani i heretycy
zmieszali błędne wierzenia człowieka
z czystą ewangelią.

„Dlatego mówi Pan, PAN zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę Sobie od Swoich przeciwników i zemszczę się na Moich wrogach. I zwrócę Moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją cynę. I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku. Potem nazwą cię Miastem Sprawiedliwości, Miastem Wiernym. Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a jego nawróceni – przez sprawiedliwość. Ale przestępcy i grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili PANA, zginą. Będziecie bowiem zawstydzeni z powodu dębów, których pożądaliście, i zarumienicie się z powodu ogrodów, które sobie wybraliście. Staniecie się bowiem jak dąb, którego liście zwiędły, i jak ogród, w którym nie ma wody. I mocarz będzie jak paździerz, a ten, który go uczynił – jak iskra; i zapłoną obaj razem, a nie będzie nikogo, kto by ich ugasił.“ (Księga Izajasza 1:24-31).
Bóg mówi nam, że jeśli uwierzymy w człowieka, zawstydzimy się z powodu człowieka. Mówi nam, że będziemy zawstydzeni z powodu kościoła, który sobie wybraliśmy, i ten wstyd będzie jak drzewo, którego liście zwiędły jak ogród, w którym nie ma wody.
Mówi nam, że fałszywi kapłani i ich naśladowcy, którzy wierzą bardziej w nakazy człowieka, niż w słowo Boże, staną się paździerzem, a ich dzieła iskrą. Obydwa razem spłoną w piekle. Fałszywi głosiciele i heretycy, którzy nie zostali odkupieni, jak również grzesznicy i wrogowie sprawiedliwych, zostaną osądzeni płomieniem Bożym.
Kościoły zbudowane wyłącznie na teologii mogą wyglądać wspaniale na zewnątrz, ale w środku nie ma nic. Każdy kościół, który nie jest oparty na wierze w słowo Boże i ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha, jest jak ogród, w którym nie ma wody.
Może to być drzewo, ale jest martwym drzewem, które nie może przynieść owoców. Kiedy studnia nie ma wody, nie jest już studnią.
„I mocarz będzie jak paździerz, a ten, który go uczynił – jak iskra; i zapłoną obaj razem, a nie będzie nikogo, kto by ich ugasił”. Ci, którzy nie mają Ducha, mogą wyglądać na silnych innym ludziom, ale w oczach Boga są jak paździerze zmierzające do ognia piekielnego.
Pan pyta: „Strażniku, co się stało w nocy?” (Księga Izajasza 21:11). Sprawiedliwi, którzy mają życie wieczne, powinni głosić ewangelię wody i Ducha w ciemności nocy.
Bóg jest światłością, a Szatan ciemnością. Bóg prowadzi ludzi do sprawiedliwości, a Szatan prowadzi ludzi do fałszywych świątyń chaosu i fałszywych teologii.
W czasach proroka Izajasza wiara ludu była tak chaotyczna jak teraz. Mieszali słowo Boże z teologiami i przykazaniami ludzkimi. Wprowadzali lud Izraela w błąd chaotycznymi ludzkimi wymysłami tak bardzo, że Bóg postanowił pozbyć się ich wszystkich.
„I usunę całą twoją cynę. I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku”. Ofiary, które nigdy nie zostaną zaakceptowane przez Boga, są jak cyna, mieszanina prawdy Bożej i ludzkich teorii.
Bóg nigdy nie przyjmuje darów, które są mieszane. Mogą one wyglądać na czyste dla ludzkiego oka, ale jeśli są zmieszane z błędnymi przekonaniami człowieka, są zmieszane z nieczystościami, a zatem nie do przyjęcia dla Boga.
Bóg zbeształ lud Izraela, zwłaszcza heretyków, pseudo głosicieli i grzeszników.
Jeśli czytamy Księgę Wyjścia lub Księgę Liczb, widzimy, że Bóg nie skarcił ich na początku. Bóg pomógł Izraelitom i obdarzył ich błogosławieństwem. Ale po śmierci Jozuego, od Księgi Sędziów, na Izraelitów dokonano inwazji.
Jednak zdecydowali się pójść własną drogą. W tym czasie Bóg posłał proroka Jeremiasza i kazał Izraelowi poddać się Babilonowi.
Jeremiasz powiedział ludziom, aby poddali się Babilonowi. Ma to znaczenie duchowe, symbolizujące, że sprawiedliwi mówią tym, którzy podążają za heretykami, aby poddali się ewangelii wody i Ducha.
 
 
Bóg Potępia Heretyków
 
Dlaczego Bóg potępia heretyków?
Ponieważ służą bożkom zamiast Bogu.

Dlaczego słudzy Boży skarcili Izraelitów? Ponieważ zmienili system ofiar, mianowali zwykłych ludzi kapłanami i zmienili daty ofiar.
Zmienili Dzień Przebłagania z dziesiątego dnia siódmego miesiąca na piąty dzień ósmego miesiąca i mianowali kapłanów spoza Lewitów. W ten sposób zablokowali drogę do ponownego narodzenia.
Bóg skarcił fałszywych głosicieli. Ci, którzy służyli złotym cielcom zamiast Boga, stali się heretykami.
W rzeczywistości Bóg nie skarcił ich tylko za wielbienie bożków. Czy ty i ja nie oddajemy też czasem czci bożkom? Często grzeszymy ale nasze winy nie są uważane za grzechy ciężkie, ponieważ jesteśmy w łasce Bożej. Ale nie można wybaczyć zastępowania Boga złotymi cielętami. To samo dotyczy zmiany systemu ofiar i mianowania zwykłych ludzi kapłanami.
Jakie okropne są te grzechy! To najcięższe grzechy. Jak można przebaczyć zastępowanie Boga złotymi cielętami! W Biblii jest napisane, że to grzech Jeroboama spowodował gniew Boży.
Tak jak Bóg pokazał Swój gniew w Starym Testamencie, teraz niszczy grzeszników, którzy są przeciwko Niemu. Bóg powiedział Izraelowi, że przeklnie tych, którzy nie odwrócili się od wielbienia złotych cielców.
 
 
Heretycy Składają Bezprawne Ofiary
 
Co musimy zrobić, zanim będziemy
mogli służyć Bogu?
Zmyć wszystkie nasze grzechy.

Królowie i heretyccy kapłani Izraela byli przeciwko Bogu i mianowali kapłanami tych, którzy zlekceważyli system ofiar. Jeroboam, król o wypaczonym umyśle, mianował kapłanami kogoś, kto nie był z domu Lewiego.
Tylko ci, którzy byli z domu Lewiego, mogli zostać kapłanami i pracować w przybytku. Bardziej precyzyjnie, kapłani musieli pochodzić z domu Aarona. To było wieczne prawo Boże. Ale Jeroboam wyświęcał kapłanów spoza domu Lewiego i kazał im składać ofiary złotym cielcom. Powinniśmy wiedzieć, jak to spowodowało gniew Boży.
Nawet dzisiaj ci, którzy nie narodzili się ponownie, mogą w kościele zostać pastorami, prezbiterami i diakonami. Jest to sprzeczne z prawem Bożym i wywołuje Jego gniew. Czy Bóg jest zadowolony z bezprawnych ofiar? Heretycy muszą zniszczyć swoje złote cielce, powrócić do Boga i narodzić się ponownie.
Księga Izajasza 1:10-17 mówi: „Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi PAN. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt; nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we Mnie odrazę; nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść – bo to nieprawość, ani uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi Moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem; znużyło Mnie ich znoszenie. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję Swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed Moich oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze; szukajcie tego, co sprawiedliwe, wspomagajcie uciśnionego, brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową.”
Jeśli uważnie przeczytamy ten fragment, zobaczymy, że przywódcy religijni Izraela byli bardzo pobożni. Ale pomimo ich oddania, zostali zniszczeni, ponieważ składali złe ofiary i lekceważyli Prawo Boże.
Widzimy, że ani nie postępowali zgodnie z prawem Bożym, kiedy składali ofiary, ani nie słuchali słowa Bożego. Ci przywódcy byli tak oddani, że składali niezliczone ofiary przed Bogiem. Biblia mówi, że krew płynęła jak rzeka w przybytku.
Ale kiedy Bóg spojrzał na to, co robili, powiedział, że było to jak grzech Gomory. Widział, że składali ofiary przed Nim, ale w rzeczywistości grzeszyli. Powiedział, że lepiej w ogóle nie składać ofiar. Nie chciał ich przyjmować.
Ponieważ składali ofiary przed złotymi cielcami, Bóg nie mógł przebaczyć ich grzechów. Nie mógł już tego wytrzymać. Powiedział im, że powinni składać ofiary zgodnie ze sposobem, jaki im dał. Jeśli nie, to lepiej byłoby, gdyby w ogóle nie składali ofiar.
Ich ofiary nie były ofiarowane Bogu we właściwy sposób, w wyniku czego kapłani grzeszyli przeciwko Bogu. Powinniście wiedzieć, że służenie Bogu i wykonywanie Jego pracy bez obmycia grzechów, jest ciężkim grzechem przed Nim.
 
 
Heretycy są Jak Nauczyciele Szkolni
 
Czego uczą heretycy?
Uczą etyki, a nie jak narodzić
się ponownie.
 
Heretycy wyglądają z zewnątrz na świętych. Kiedy wchodzą na ambonę, wyglądają tak imponująco, że wielu daje się oszukać przez ich wygląd. Brzmią tak logicznie. I zawsze kończą swoje kazania, upominając ludzi, aby byli dobrzy. Co to za kazanie? Jaka jest różnica między ich kazaniami a lekcjami nauczycieli szkolnych?
Kościół Boży jest miejscem, gdzie narodzeni ponownie spotykają się, aby czcić Boga. Tylko ten kościół jest prawdziwym kościołem. Prawdziwy kościół Boży nie próbuje uczyć, jak zachowywać się przed Bogiem. Głosiciel prawdziwego kościoła głosi ewangelię wody i Ducha. Bez względu na to, jak bardzo jesteście niesprawiedliwi, Bóg zmył wszystkie wasze grzechy.
Heretyccy głosiciele mówią swoim zwolennikom: „Zrób to i zrób tamto”, kładąc na nich ciężkie obowiązki, ale sami nie chcą podnieść palca, aby je wykonać.
Heretycki głosiciel kupuje swemu dziecku drogie skrzypce i wysyła go za granicę na studia. Jak kapłan może sobie na to pozwolić? Skąd bierze pieniądze? Jeśli ma takie pieniądze, czy nie powinien wydawać je na głoszenie ewangelii? Czy głosiciel powinien prowadzić drogi samochód? Czy musi jeździć luksusowym samochodem, aby być dostojnym? Głosiciel, który prowadzi drogi samochód, jest złodziejem. Kiedy jego zwolennicy nie mogą sobie pozwolić nawet na zakup samochodu kompaktowego, jak może on mieć model luksusowy? Możemy odróżnić heretyckiego głosiciela tylko patrząc na jego uczynki.
Heretyccy głosiciele proszą o duże sumy pieniędzy. Niektóre kościoły płacą swoim głosicielom ponad 10,000 dolarów miesięcznie. A to tylko płaca oficjalna. Płacą im rachunki edukacyjne, opłaty za książki, opiekę nad dziećmi, odwiedziny, żeby wymienić tylko kilka.
A jednak niektórzy z nich skarżą się, że nie są wystarczająco opłacani. Otrzymują 10,000 $ miesięcznie i proszą o więcej pieniędzy. Czy 10,000 $ to nędzne grosze? Głosiciel powinien zadowalać się zarabianiem wystarczającej ilości pieniędzy, aby głosić ewangelię wody i Ducha.
Prawdziwy głosiciel czerpie pociechę i pokój u Boga. Ale heretycki głosiciel, który nie ma pokoju, prosi o wynagrodzenie pieniężne. Tacy głosiciele w rzeczywistości wielbią złote cielce.
Kościół Boży bywa nazywany Syjonem. Nie ma kościoła tak pięknego jak Syjon. Kościół Boży jest miejscem gdzie głoszona jest ewangelia wody i Ducha.
Księga Izajasza 1:21 mówi: „Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą! Niegdyś pełne sądu; mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz – mordercy.” Izajasz opisuje kościół Boży, mówiąc: „Niegdyś pełne sądu.”
Bóg jest uczciwy i sprawiedliwy. Ponieważ jesteśmy niedoskonali, ponieważ jesteśmy potomkami Adama i zrodzonymi, aby grzeszyć, Jezus przyszedł na ten świat, aby zmyć nasze grzechy wodą i Duchem. Oto jak sprawiedliwy jest Bóg.
W Starym Testamencie, kiedy ludzie wiedzieli, że są niedoskonali, przychodzili do Boga i składali ofiary. „Zrobiłem źle w taki a taki sposób. Byłem winny.” Następnie otrzymywali przebaczenie swoich codziennych grzechów, a także mogli otrzymać przebaczenie całorocznych grzechów, jeden raz w Dniu Przebłagania.
Podobnie w Nowym Testamencie Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i został ochrzczony i ukrzyżowany, aby raz na zawsze zmyć grzechy ludzkości.
Ale podczas nabożeństwa noworocznego wielu ludzi płacze i żałuje: „Dobry Boże, wybacz mi grzechy, które popełniłem w zeszłym roku. I proszę, pobłogosław mnie w nowym roku.” Ci ludzie są heretykami.
Jaka jest prawda o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Jezus przyszedł na świat około 2,000 lat temu, raz na zawsze zmył grzechy ludzkości i w ten sposób, na zawsze zbawił nas od grzechu. Uratował nas od wszystkich grzechów świata wodą i krwią. Ale gdybyśmy prosili o przebaczenie każdego dnia, co by powiedział?
„Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą! Niegdyś pełne sądu; mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz – mordercy.” Każdy, kto nazywa się grzesznikiem, jest heretykiem.
 
 
Heretyccy Kapłani Nie Mogą Głosić Ewangelii Ponownych Narodzin z Wody i Ducha
 
Czy Bóg słyszy modlitwy grzeszników?
Nie. Nie słyszy ich, ponieważ ich grzechy
oddzielają ich od Boga.

Nasz Bóg nazywa mordercami tych, którzy w Niego wierzą i proszą o przebaczenie. Skoro proszą o przebaczenie, a także mówią, że są grzesznikami, czy oczekują, że Jezus powróci i umrze za ich grzechy po raz drugi? Chrzest i Krzyż Jezusa są rzeczywistością zbawienia.
W I Liście Piotra 3:21 czytamy, że chrzest Jezusa jest odbiciem naszego zbawienia. Jezus Chrystus umarł raz, aby zbawić ludzkość od grzechu. Raz na zawsze zmył grzechy ludzkości i po trzech dniach zmartwychwstał. Teraz siedzi po prawicy Boga.
Jezus Chrystus został raz ochrzczony i raz umarł na Krzyżu, aby zbawić nas od grzechu na zawsze. Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, gdy miał 30 lat. Raz umarł, aby nas zbawić od wszystkich grzechów świata. Czy to nie oznacza, że wyrok został dokonany za wszystkie czasy?
Jeśli heretycy mówią, że są nadal grzesznikami, to proszą Go, aby zstąpił po raz drugi i ponownie został ukrzyżowany. W rzeczywistości musiałby to robić za każdym razem, gdy proszą o przebaczenie.
Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha w swoich sercach, są na zawsze zbawieni od grzechu, stają się sprawiedliwymi, idą do nieba, aby otrzymać błogosławieństwo Boże i życie wieczne. Ktokolwiek spotyka sprawiedliwych, może zostać zbawiony przez wodę i Ducha oraz stać się jednym z błogosławionych ludzi Bożych. Każdy, kto prosi o sprawiedliwe zbawienie przed Bogiem, będzie błogosławiony.
Przeczytajmy Księgę Izajasza 1:18-20. „Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Lecz jeśli będziecie nieposłuszni i uparci, miecz was pożre. Tak bowiem wyrzekły usta PANA”.
Bóg mówi nam, że jeśli będziemy posłuszni ewangelii wody i Ducha, to będziemy zażywali dóbr ziemi, ale jeśli będziemy nieposłuszni i uparci, miecz nas pożre. 
Nasz Bóg powiedział: „Chodźcie teraz i rozsądźmy. Porozmawiajmy. Czy jesteście niedoskonali? Czy jesteście niesprawiedliwi? Czy za bardzo kochacie siebie? Czy nie możecie żyć według przykazań? Nie możecie zrobić tego, co nakazuje prawo? Wiecie, ale nie możecie tego zrobić? Więc przyjdźcie do Mnie. Chociaż wasze grzechy są jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choć są czerwone jak karmazyn, będą jak wełna.” Oznacza to, że Bóg zbawił grzeszników sprawiedliwie i uczynił ich sprawiedliwymi.
Nie było grzechu, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę. Ale szatan wkrótce pojawił się na scenie. Skusił ich aby byli nieposłuszni Bogu i spowodował, że zgrzeszyli, i uczynił całą ludzkość grzesznikami. Szatan spowodował upadek ludzkości. Na początku Adam i Ewa nie byli grzesznikami przed Bogiem. Żyli z Bogiem w ogrodzie edeńskim. Ale stali się grzesznikami. Więc teraz Bóg nas wzywa. Chodźcie teraz i rozsądźmy. Rozsądźmy!
„Ile grzechu popełniliście na tym świecie? A ile grzechu popełnicie, zanim umrzecie?”
„O Boże. Nie jest możliwe abyśmy nie grzeszyli. Nie możemy zostać uświęceni bez względu na to, jak bardzo się staramy.”
„Ile więc grzechu popełniliście do tej pory?”
„Cóż, Panie, nie pamiętamy wszystkiego, ale pamiętamy o kilku. Pamiętasz ten raz? Wiesz o czym mówię... i jest jeszcze ten inny raz, wiesz...”
Wtedy Bóg mówi: „Śmiało, powiedzcie Mi. Czy myślicie, że to wszystko? Czy wiecie, ile było oprócz tego? Ale wszystkie grzechy, które pamiętacie, wszystkie grzechy, o których zapomnieliście, a nawet wszystkie grzechy, które popełnicie w przyszłości, zmyłem na zawsze. I nie tylko wasze, ale waszych dzieci i ich dzieci, aż do grzechów wszystkich waszych potomków. Jestem sprawiedliwym Bogiem. Raz na zawsze zmyłem wasze grzechy.”
Bóg, który zmył wszystkie grzechy ludzkości, od grzechu Adama do grzechów ostatniego człowieka na ziemi, to Alfa i Omega, Początek i Koniec.
„Jestem Zbawicielem i Wszechmogącym Bogiem.”
„Ja jestem Jehowa, Bóg miłosierny.”
„Zmiłuję się nad tymi, którzy zasługują na miłosierdzie, i będę miał współczucie dla tych, którzy zasługują na współczucie.”
Jeśli poprosimy o Jego miłosierdzie i jesteśmy z Nim szczerzy, możemy mieć współczucie Boże. Nasz Ojciec chce nas wszystkich błogosławić. On chce, abyśmy wszyscy stali się sprawiedliwymi. W Swojej miłości i współczuciu chce uczynić nas wszystkich swoimi sprawiedliwymi dziećmi.
 
Co Bóg chce, abyśmy zrobili po
ponownych narodzinach?
Chce, abyśmy głosili ewangelię
na całym świecie.

Chce, byśmy byli biali jak śnieg. Jezus raz na zawsze zmył grzechy ludzkości poprzez Swój chrzest i krew. Jeśli kościół nie może rozwiązać problemów grzechu i życia dla wszystkich wierzących, nie można go nazwać prawdziwym kościołem Bożym.
Ludzie przychodzą do kapłanów i pytają: „Mam grzech. Co powinienem zrobić? Żałowałem i pokutowałem tyle razy, ale moje grzechy nie odeszły. Nie mogę już więcej. Nie sądzę, że mogę kontynuować moje życie religijne.” Jeśli kapłan nie może dać mu właściwej odpowiedzi na jego problemy, jest heretykiem. Może powiedzieć: „To zależy od ciebie. Idź się modlić w górach. Spróbuj 40-dniowego postu.”
Heretyccy kapłani lub przywódcy religijni są tak pełni nieczystości, że nawet nie znają ewangelii wody i Ducha. Nie wiedzą, czy ich dusze trafią do piekła czy do nieba.
Ci przywódcy nie są w porządku przed Bogiem. Są pseudo Chrześcijanami i heretykami. Z zewnątrz wyglądają, jakby wierzyli w Jezusa, ale ich serca wciąż są pełne grzechu. Nie zostali obmyci ze swoich grzechów. Nie mogą głosić ewangelii wody i Ducha, która może zmyć wszystkie grzechy. Nie dajmy się im zwieść.
List do Tytusa 3:10-11 mówi o heretykach: „Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza.” Ponieważ wierzą w Jezusa, ale nie są narodzeni ponownie, potępiają samych siebie jako grzeszników. Ignorują i depczą ewangelię wody i Ducha, mówiąc, że są grzesznikami, którzy mogą jedynie pójść do piekła.
Są heretykami w chrześcijaństwie. Każdy, kto wierzy w Jezusa i ma grzech, jest heretykiem. Heretycy różnią się od Boga. Bóg jest święty. Ale oni nie są święci. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są oczyszczeni ze wszystkich grzechów. Więc kto wierzy w Jezusa, ale ma grzech, jest heretykiem. Musimy trzymać się z daleka od tych, którzy mówią, że wierzą w Boga, ale nadal są grzesznikami.
Głoście ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie słyszeli, i tym, którzy chcą wierzyć, ale nie mogą, ponieważ nie wiedzą o tym. Pomóżmy im narodzić się ponownie. Odrzućmy tych, którzy stoją na drodze ewangelii wody i Ducha.
Musimy głosić ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha na całym świecie. Amen!