တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-4] (တမန်တော်ဝတ္ထု ၃း ၁၉) သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များ ပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ပိုင်ဆိ

(တမန်တော်ဝတ္ထု ၃း ၁၉)
"ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားထံတော်မှ ချမ်းဧသောအချိန်ကာလသည် ရောက်လာ၍၊ သင်တို့အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းငှါ နောင်တရ၍စိတ်ပြောင်းလဲ ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့။"
 
 
တမန်တော်များသည် မည်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့ကြသနည်း။
သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြငး်နှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ကြသည်။
 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်တော်များကိုကြည့်လျှင် သူတို့သည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိပြီး နောက်ပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရမှီပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ခြားနားသည်ကို သေချာစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားသည် ခြားနားမှုမရှိပေ။ သို့ သော်သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ၏အလင်းတော်အားဖြင့် သူတို့၏အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲမှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိ နိုင်သည်။
ကျွန်တော်နေထိုင်သောမြို့တွင် လှပသောတောင်တန်းများနှင့်ရေကန် များရှိသည်။ ထိုလှပသောရှုခင်းများကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှု၊ အံ့သြမိန့်မော တွေဝေမှုများဖြင့်ပြည့်ဝခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတစ်ခုမျှမရှိသော် လည်း ထိုဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိသည်။ နေ ရောင်ခြည်အောက်တွင်ရှိသော ရေထု၏အလွန်ကြည်လင်တောက်ပမှုက ကျွန်ုပ်နှ လုံးကိုပြည့်ဝစေပြီး ကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောလောကတစ်ခုလုံးသည် ရွှေ ရောက်တောက် ပဝင်းလက်နေသည်။
 သို့သော်ဤကဲ့သို့သော်ရှုခင်းလှပမှုသည် သူ့ကိုယ်သူမထင်ရှားသောနေရာ များစွာရှိသည်။ မိုးကောင်းကင်ကြည်လင်သောနေရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်နေ ရောင်ခြည်အောက်တွင်ရှိသောရေသည် ရွှံဗွက်နှင့်တူသည်။ ၄င်း၏ ရှုခင်းသည် တောက်ပခြင်းမရှိပေ။ ဤညစ်ညမ်းသောရေကန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်အ ပြစ်များကိုဆေးကြောပေးပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေ သောဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်ကျေးဇူး တင်သည်။
 ရွှံ့ဗွက်၏မျက်နှာပြင်ရှိသောအိုင်သည် အလင်းတန်းထုတ်ပြန်နိုင်သော အစွမ်းအစမရှိပေ။ ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏အလင်းတော် နှင့်ဝေးကွာတတ်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြစ်ကြွေးတင်နေသောအပြစ်သားဘဝမသိမသာ လေး သတိလွတ်ကာ ဦးတည်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများ ထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများ အဖြစ်အသက်ရှင်ကြကာ သတင်းကောင်းကို အခြားသူများထံသွန်သင် ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလင်း တော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းတန်းများအဖြစ် တောက်ပနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက် သူ၏တပည့် တော်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့ကြပြီး၊ အလင်း၏သားများနှင့် တမန်တော်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလင်းသည် လူတိုင်းအတွက် ကြီးမားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်သောကြောင့် လူအများစု သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ဆန္ဒပြင်းထန်းကြသည်။
 
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ယုံကြည်ခြင်း
 
ရှင်ပေါလုသည် မည်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့သနည်း။ ပေါလု၏ယုံ ကြည်ခြင်းကတိဝန်ခံခြင်းတွင် သူသည် ထိုအခေတ်ကာလတွင် အကြီးဆုံးဥပဒေ ဆရာ၊သူ၏ဥပဒေဆရာတစ်ပါးဖြစ်သောဂါမလျေလလက်အောက်တွင် ကောင်းမွန် စွာ ပညာဆည်းဖူးခဲ့ပြီး၊ သွန်သင်ခြင်းခံသော သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိရ သည်။ သို့သော် ပညတ်တော်အားဖြင့်သူသည် သူ၏အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်းမ ရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် တကယ်တန်းကျတော့ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင် ယေရှုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် သူသည် ဒမာသက်မြို့သို့သွားသောလမ်းတွင် သခင်ယေရှုနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး၊ သူသည် သခင်ယေရှု၏သတင်းကောင်းကို သယ်ဆောင်သောဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါးဖြစ် လာခဲ့သည်။ လောကလူသားများ၏အပြစ်မျာကိုဆေးကြောပေးရန် ယောဟန် အားဖြင့်နှစ်ခြင်းခံယူခဲ့ပြီး၊ ဤအပြစ်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဟူသမျှယူဆောင်ရန် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းခံသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သူယုံကြည်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ရှင်ပေါလုသည် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များက ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ နှစ် ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သည် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးကြောင်း ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ရှင် ပေါလုသည် တပည့်တော်များပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့သောကြောင့် သူ သည်သူ၏အပြစ်များမှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
 ဂလာတိ ၃:၂၇ထဲတွင် ရှင်ပေါလုက "ခရစ်တော်ရှိဗတ္တိဇံကို ခံသောသူရှိ သမျှတို့သည်၊ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏" ဟု ဖော်ပြထား ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်း၌ယုံ ကြည်ခြင်းရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ရှင်ပေတရုကလည်း ၁ပေ ၃:၂၁ထဲတွင် "ထိုသို့သော ဥပမာအတိုင်း၊ ယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူ သောအားဖြင့်၊ ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော်၊ ကိုယ်ကာယ၏ အညစ်အကြေးများကို ဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ် ကြည်လင်၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသတည်း" ဟုဖော်ပြထား ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသတင်းကောင်းကို ရှင်ပေတရုက ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းက လောကလူသားများအားလုံး အပြစ်ကို ဆေးကြောခဲ့သည်ဟု တပည့်တော်များက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပြီး၊ ဤ သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည်ပညတ်တော်ကျိန်ခြင်းအောက် တွင် မနေခဲ့ကြတော့ပေ။
သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းခဲ့သောသူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်း သည် အောင်မြင်သောတပည့်တော်များ၏အရည်အချင်းပြည့်မီရန် မရှိမဖြစ်လို အပ်သောအရာဖြစ်သည်။ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁:၂၁-၂၂ထဲတွင် "ထိုကြောင့်၊ ယော ဟန်သည် ဗတ္တိဇံကိုပေးသည်ကာလမှစ၍၊ သခင်ယေရှုသည် ငါတို့နှင့်ခွါ၍ အထက် သို့ဆောင်သွားခြင်းကိုခံတော်မူသည်နေ့ရက်တိုင်အောင်၊ တပည့်တော်တို့နှင့် အ တူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့် ပေါင်းဘော်၍နေသော သူတစုံတယောက်သည်၊ ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည်အကြောင်းကို ဟော ပြော၍ငါတို့နှင့်အတူသက်သေခံဖြစ်ရမည်ဟုပေတရုပြောဆို၏"ဟု ဖော်ပြထားပါ သည်။ သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်လာခြင်းသည် ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အစပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များဖြေလွတ်ခြင်းရရှိရန် လိုအပ်သောသမ္မာတရား သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်နှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း ခဲ့သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ "ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသော သူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏" (ဂလာတိ ၃း၂၇)။ ထိုကြောင့် ရှင်ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
တိတု ၃:၅ ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ "ငါတို့ကျင့်သောဖြောင့် မတ်ခြင်း အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်း နှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၄င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသစ် ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၄င်း၊ ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏။" "ဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင် သောဆေးကြောခြင်း" စကားစုအဓိပ္ပါယ်သည် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို နှစ် ခြင်းပေးသောအခါ လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်များကိုဆေးကြောပေး သည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ မိတ်ဆွေသည် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်မှလွတ် ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ရလိုလျှင်၊ ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်နှစ်ခြင်းခံသော အခါ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသတင်း ကောင်းကို မိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်တင် သတ်ခြင်းခံကာအ သွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအကြောင်းမှာသူသည် ယောဟန် ထံမှနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သူယူဆောင် သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်လုံလောက်သည်။ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်က ယောဟန်အား ဖြင့် သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။
ဟေဗြဲ ၁၀:၂၁-၂၂ ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ၄င်းကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် "ဘုရား သခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးသောယဇ်ပရောဟိတ်မင်းရှိသဖြင့်၄င်း၊ ငါတို့သည်သစ္စ နှင့်ပြည့်စုံသော သဘောရှိ၍။ ဝိစိကစ္ဆာနှင့် ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လျက်၊ စိတ်နှလုံးသံဝေဂတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာ ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းရှိပြီးမှ။အထံတော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့" ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။ဤနေရာတွင် "ရေကြည်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်း"သည် လူသားများအား လုံး၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့တွင် သတင်းကောင်း၏ တည်ဆောက်မှုစနစ်များသည် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြငး်နှင့် ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသေခံခြင်းများဖြစ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသည်လည်းပေါလုယုံကြည်ခြင်းကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစုတို့က ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုရေနှစ် ခြင်းပေးသောအခါ လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်ကိုဆေးကြောခဲ့သည့်အ ကြောင်းအရာကိုမသိဘဲလျက် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြသည်။ အချို့သောသီအို လျော်ဂျီသမားများက လူတွေကအပြစ်လွှတ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ရေနှစ်ခြင်းခံရ မည်ဟု တိုက်တွန်းကြသည်။ ဤတိုက်တွန်းမှုသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြထား သည့်အတိုင်းစစ်မှန် သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သိရှိခြင်းမရှိဘဲ တိုက်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေထဲတွင်နှစ်ခြင်းခံကြသောအခါ အစည်းအဝေးကျင်းပရုံမျှဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရနိုင် ပါ။ ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်များက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များကိုဆေးကြောပေးခဲ့သည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ရရှိကြသည်။ သခင်ယေရှု၏အသွေး တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ဒဏ်ခံမည့်ပြစြွေ်ကးအားလုံးပေး ဆပ်ပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
"ငါတို့သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍၊ ဝိစိကိစ္ဆာနှင့်ကင်းသောယုံ ကြည်၌တည်လျက်၊ စိတ်နှလုံးကိုသံဝေဂတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်း၊ ကိုယ် ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းရှိပြီးမှ၊ အထံတော်သို့တိုးဝင်ချဉ်း ကပ်ကြကုန်အံ့"(ဟေဗြဲ ၁၀:၂၂)။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာရေးသူက စစ်မှန်သောနှလုံးသား ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တိုး ဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဟုဖော်ပြ ထားသည်။ သတင်းကောင်းကို စိတ်ချလက်ချသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှလုံးသာအ အပြည့်အဝဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်နိုင်ပါသည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိ ကြလိမ့်မည်ဟု စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာဖြင့်မြော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် အပြစ်လွှတ် ခြင်းခံရသောသူများအထဲ၌သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်။ လူများစွာတို့သည် ဤအကြောင်းအရာကိုမသိကြသောကြောင့် သူတို့က သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိ ဘဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း သူ၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်း လောင်းသောအသွေးတော်မယုံကြည်သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မရရှိနိုင်ချေ။ အကြောင်းမှာ သူတို့မှာဖြူစင်သောနှလုံးသားများမရှိကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၊ ဤယုံကြည်ခြင်းကို သူသည်နေရာအ နှံ့ဝေငှခဲ့ပြီး၊ ယုံကြည်မှုလွှဲမှားသူအဖြစ်စွပ်စွဲခြင်းခံကာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သောကြောင့် သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို သေသည့်တိုင်အောင် သူဝေငှနိုင်ခဲ့သည်။ "ငါ့ကိုခွန် အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ ကိုငါတတ်စွမ်းနိုင်၏" (ဖိလိပ္ပိ ၄:၁၃)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံကာ ဘုရားသခင် ဆီသို့ရောက်သည့်တိုင်အောင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကွယ်ကာမှုအောက်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိနိုင်သည်။
ရှင်ပေါလု၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ ကောလောသဲ ၂:၁၂ ထဲတွင် "ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြ၏။ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏ပြုပြင်ခြင်းအား ထုတ်တော်မူ ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရ၏ဗတ္တိဇံခံ ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏အပြစ်များကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
 
 
ရှေးခေတ်မှစ၍ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်မည်ကဲ့သို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့သနည်း။
 
ယခု သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီး နောက်တပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ်လာသော ညီမငယ်တစ်ဦး၏ ကတိဝန်ခံချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။
"ကျွန်မအသက်ကြီးလာခဲ့သော်လည်း ကလေးရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးရရှိရန်ဘုရားကျောင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ကျွန်မတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းအိမ်မှာနေတဲ့အ ချိန်မှာပင်လျှင် ကလေးရဖို့ရန် အနည်းဆုံးနှစ်နာရီမှသုံးနာရီအထိဆုတောင်းခဲ့ တယ်။ ဤဘာသာရေးကျင့်သုံးမှုများသည် ကျွန်မနေ့စဉ်အသက်တာ၏တစိတ်တ ဒေသဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဤကဲ့သို့သောဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ကျွန်မအသက်ရှင်နေသည့်အ ချိန်တွင် အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်မသည် ဘုရား သခင်ထံကလေးရဖို့ဆုတောင်းလိုလျှင် သူမထံမှလက် တင်ဆုတောင်းခြင်းရရှိသင့် သည်ဟု ထိုအမျိုးသမီးကပြောခဲ့တယ်။ ဤအမျိုးသမီးသည် ဘုရားသခင်၏သ တင်းကောင်းသယ်ဆောင်သူဟု ကျွန်မကြားသိခဲ့သောကြောင့် ကျွန်မအပေါ် လက်တင်ရန် ကျွန်မခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်မမခံ စားခဲ့ဖူးသေသာအ တွေ့အကြုံတစ်ခုကို ရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မလျှာသည်လှိမ့်လာခဲ့ပြီး ထူးခြားသောဘာ သာစကားကို ကျွန်မပြောခဲ့တယ်။ ထူးခြားသောတစုံတခုနှင့် ကျွန်မကိုမြင့်သော နေရာသို့ဆွဲဆောင်သောအစွမ်းအစကို ကျွန်မခံစားခဲ့တယ်။
ဤအတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းနှင့် ကျွန်မဆု တောင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ပေးသောအဖြေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်မယုံကြည် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ၏နဖူးပေါ်တွင်လက်တင်ပေးသောထိုအမျိုးသမီးသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်မှလာသောဆုကျေးဇူးပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ပရောဖက်ပြုနိုင်သူနှင့်အ နာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်သူဖြစ်ဟန်ရှိတယ်။ သူမသည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်၌ ပညာသင်ဖူးခဲ့သူမဟုတ်ပေ။ သို့သော်သူမသည် သင်းအုပ်ဆရာများစွာတို့ကို ကူညီ ပေးခဲ့သူနှင့် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ပညာပေး နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစပြီး၊ "နှိုးကြားရေးလှုပ်ရှားမှု"ဟု ခေါ်သောအစည်းအဝေးများ သို့ ကျွန်မတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဤအစည်းအဝေး၌ ကျွန်မဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်မ၏ခန္ဓာကိုယ် တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့် ကျွန်မ၏နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်မ၏အိမ်နီးချင်း များအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ အလားတူအခြားသောသူများ အပေါ်တွင်လည်း ဤအတွေ့အကြုံများဖြစ်ပျက်ခဲ့ကာ လူတွေက မူးဝေပြီးအခြား သောဘာသာစကားပြောခဲ့ကြသည်။ နတ်ဆိုးစွဲသောသူများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ ဤအစည်း ဝေးခေါင်းဆောင်သည် နတ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဤနှိုးထမှု၊အား သစ်လောင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားမှု၊ ပရော ဖက်ပြုခြင်း၊ နတ်ဆိုးများနင်ထုတ်ခြင်းနှင့်အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်း များအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံစားရန် လူတွေကိုကူညီပေးသောလှုပ် ရှားမှုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဤအတွေ့အကြုံများထဲတွင် ကျွန်မသည်အပြစ်ရှိသေး ခဲ့တယ်။ ကျွန်မအထဲတွင်ရှိသော အပြစ်များက ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက် ခြင်းများဖြစ်စေခဲ့တယ်။
 
စစ်မှန်သောနှိုးထမှုသည် ခ၇စ်ယာန်အသက်တာ၏ သဘာဝနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ် ခုဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဝိညာဉ်တော်အသီးအားဖြင့်သက်သေ ပြသသည်။ သို့သော်ယခုနှစ်များတွင် အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများသည် "နိုးထမှု"အစီအစဉ်ရှိခဲ့ကြ သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရာရင့် ကျက်မှု မဖြစ်ထွန်း စေခဲ့ပေ။ သူတို့၏ "နိုးထမှု"များက ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သံသာယ ဖြစ်ဖွယ်သောအမူအရာများအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်နှင့်မညီညွတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်း စာဖော်ပြချက်ထက်ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဤအရာများသည် ပြဿနာဖြစ်ထွန်းစေသောသွန်သင်ခြင်းများနှင့်ကျင့်သုံးမှုများဖြစ်ကြ ပြီး၊ ငြင်းခုံစရာကောင်းသောအားသစ်လောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုးထမှုသာဖြစ်သည်။ ခရစ်မားတစ်(ဒ်) အတွေ့အကြုံများသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်နှင့်မညီညွတ်ပေ။ မှားယွင်းသောလှုပ်ရှားမှုများ၊ မှားယွင်းသောသွန်သင်မှုများ၊ မှားယွင်းသောပရောဖက်ပြုခြင်းများ၊ မှားယွင်းသောအံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှုများ၏အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောယူဆ ချက်သည် သူတို့က လူများစွာတို့ကိုကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြပြီး၊ လူတွေက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်း ဝပ်ခြင်းသမ္မာတရားကိုလွှဲမှားစွာသိရှိခဲ့ကြ၍ သတင်းကောင်းကိုဘေးချိတ်ထားခဲ့ကြသည်။
 
ထိုကြောင့်၊ ကျွန်မဆုတောင်းသည်အခါခါတိုင်း အပြစ်တရား၏ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက်ကျွန်မရိုးသားစွာဆုတောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်မသည် အပြစ်ရှိ ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သော်လည်း လူတွေက ကျွန်မကိုကောင်းကင်တမန်တစ် ပါးကဲ့သို့ လေးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့သော်လည်း မှားယွင်းမှုပြုခဲ့တယ်။ ကျွန်မ၏အမှားများကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့လျှင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် ရရှိရန်အခွင့်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊၊
ထိုနောက်ကျွန်မသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုသယ်ဆောင်သော လူများနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ ပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ ယခုကျွန်မသည် အမှန်တကယ်ဝမ်း မြောက်ခဲ့တယ်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့ပြီး သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လောက တစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောခရစ်ယာန်အားလုံးသည်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိကြပါစေဟု ကျွန်မဆုမွန်ကောင်းတောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကို ကျွန်မကျေးဇူး တင်ပါတယ်။"
ဤနေရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေ သည် အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရယူလိုပါက ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေ ရှုဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုမိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဧဖက် ၄:၅ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့် ကြပါစို့။ "သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတပါးရှိ၏။" ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခဲ့သော သခင်တပါးနှင့်ဗတ္တိဇံတပါးရှိသည်ဟုဖော်ပြထားပါ သည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံ ကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဘယ်သော အခါမှကိန်းဝပ် လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တခါတုန်းက စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုက သူတို့ကိုသန့် ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်ကူညီပေးသည်ဟု သွန်သင်ယုံကြည်သောလူအချို့ရှိ ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများဆက်သွယ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်ဟု မိတ်ဆွေယူဆသလား။စင်ကြယ်ခြင်း နှင့်သန့်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိခဲ့သလား။ ၄င်းကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့လျှင် မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်းရန် လိမ္မာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤအရာများအားဖြင့် မိတ်ဆွေ အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန် ကြွလာခြင်း၊ ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းများလိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းသည် မိတ်ဆွေအပြစ် များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းပေးနီုင်သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အ သွေးတော်သွန်လောင်းခြင်းသတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်။ စစ် မှန်သောသတင်းကောင်းအားဖြင့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိသော သူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် ဆုကျေးဇူးတစ်ပါး ဖြစ်သည်။
အားသစ်လောင်း/နှိုးထခြင်းလှုပ်ရှားမှုတွင် စိတ်ဝင်စားသူများကြားတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာနောင်တရခြင်းနှင့် ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းသည်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သူအချို့လည်းရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင်အပြစ်ရှိသော်လည်း နောင်တရခြင်း နှင့်ဆိုင်သော ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းလျှင် ထိုသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိလိမ့်မည်ဟု သူတို့ကပြောကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသော ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ် ရှားမှုသည် ၁၈၀ဝ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဤလှုပ် ရှားမှုသည် စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း လူတွေ၏အကျင့်စရိုက်များနှင့်ကိုယ် ကျင့်တရားများယိုယွင်းပျက်စီးသည်နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ လူ များစွာတို့ ၏နှလုံးသားများသည် ကြီးကြီးမားမားစိတ်ပျက်လက်ပြတ်ဖြစ်နေသည့် အချိန်တွင် ၄င်းလှုပ်ရှားမှုသည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအ ချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် အခြေပြုသောယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာခဲ့ပြီး အသစ်သောဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ် (ဒ်)လှုပ်ရှားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်(ဘုရားသခင်)ကိုကိုယ်ကာယဖြင့်လက်တွေ့ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘု ရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့ကာ ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်တန်ခိုးများကို ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့ဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားသော လှုပ်ရှား မှုဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှု၏ဆိုးရွားသောချို့ယွင်းချက်မှာ ယုံကြသည်သူများ သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝေးကွာခဲ့ကြပြီး၊ ကိုယ်ကာယနှင့်စပ် ဆိုင်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုရှာဖွေသောဘာသာရေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကွင်း ဆက်အနေဖြင့်၊ ဤအသစ်သောလှုပ်ရှားမှုသည် နောက်လိုက်သူများကို နတ်ဆိုး စွဲသော နတ်ဆရာများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ယနေ့၌ပင် ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မား တစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှု၌နစ်မွန်းနေသူများက လူတစ်ဦးသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ လျှင် သူသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာမည်၊ ကျန်းမာခြင်းရရှိမည်၊ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ တိုင်းတွင်အောင်မြင်မှုရရှိမည်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီးအခြားသောဘာ သာစကားပြောလာမည်၊ အခြားသူမားအနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်သောတန်ခိုးရှိမည် စသည်ဖြင့်ယုံကြည်ကြည်ကြသည်။ ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှု သည် ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် သတင်း ကောင်း၌လူတွေ၏ယုံကြည်မှုကိုဖျက်စီးပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိရန် ပိတ်ပင်တားဆီးသော လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ဝခန့်တွင် လုဿာ နှင့်ကာလ်ဗင်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အခြေခံထားသည်။သို့သော်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကို နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝ ိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း မားမားမတ်မတ် ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ပြဿနာသည် ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှစပြီး ခရစ်ယာန်အများစုက သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အ သေခံခြင်းတို့၏အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်မပြုဘဲလျက် သူတို့သည် သခင်ယေရှု ကိုသာယုံကြည်ကြသည်။ ပို၍ဆိုးသွမ်းသောအရာမှာ လူတွေကခရစ်ယာန်ဘာ သာ၏မှားယွင်းသောအယူဝါဒများကို နှစ်ထောင်းအားရကြကာ ကိုယ်ကာယနှင့် စပ်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုသာ အလေးထားကြသည်။ လောကလူသား အားလုံး၏အပြစ်များကိုယူဆောင်ရန် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းနှင့် ထိုအပြစ်တရားများအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရန်လက်ဝါးကပ်တိုင် တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသေခံခြင်းတို့ကို ခရစ်ယာန်များကယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက မိတ်ဆွေကို သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေ မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် စိတ်ပျက်နုံခြာဖွယ်ကောင်းသောဘာသာ ရေးသို့ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းသည် လူတွေက ယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုရ ရှိခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော် တို့၏သမ္မာတရားများကို အထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကိုသိရှိ ရန် သခင်ယေရှုကပြောပြထားသည်။ ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ယုံကြည် ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိလိုပါက ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးသောအခါ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာလွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်သည် မိတ်ဆွေအပြစ်အားလုံးခွင့် လွတ်ခြင်းရရှိရန် တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို မိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ဖြစ် သည်။ ထိုသို့ပြုလျှင်မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းသတင်းကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်။သို့သော် သခင်ယေရှု၏အသွေး တော်ကိုသာယုံကြည်ကြသောမိတ်ဆွေတို့သည် အပြစ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်း ရရှိမည်လား။ ရရှိနိုင်လား။ မိတ်ဆွေသည်လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်လျှင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းစစ်မှန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို မိတ်ဆွေကောင်းမွန်စွာပိုင်း ခြားသိမြင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိသေးသည်ကိုဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် အသွေးတော်ကို တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် သဟဇတဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်နိုင်မှသာလျှင် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လောကကိုအောင်မြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သော စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းတစ်ခုတည်းရှိသည်ဟု သမ္မာကျမ်း စာကဖော်ပြထားသည်။ "မြေကြီးပေါ်၌လည်းဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး၊ ရေတပါး၊ အသွေးတပါး၊သက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်၏" (၁ယော ၅:၈)။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှကယ်တင်လို သောကြောင့် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးစေပြီး၊ သူ့ကိုလက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လျက်နှင့် အပြစ် လွှတ် ခြင်းအခွင့်မရရှိခြင်းအကြောင်းသည် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်း နှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော် အားဖြင့် အမှုပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောသတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှစ်ခုတို့ကိုယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ် လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိပြီး၊ သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လူတွေက သူတို့၏အပြစ်များဆေးကြောခြင်းခံခဲ့သည်ဟု သိရှိလာကြ သောအခါ သူတို့နှလုံးသာညးသည် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိလာပြီး၊ သူတို့သည် စိမ်းလန်းသောရေကဲ့သို့ စိမ်းလန်းစိုပြောလာမည်ဖြစ်သည်။ လူတစုံတယောက် ၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ငြိမ် သက်ခြင်းသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်ရောက်ရှိလာပြီး၊ သူ၏နှလုံးသားထဲမှ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စမ်းရေပမာထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသတင်းကို ဝေငှသောအခါ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည် ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်၌လျှောက်လှမ်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကို တွေ့ကြသည်။ ဤငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲတွင် တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှရှိခဲ့ဖူးမည်မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ကြည်လင်အေးချမ်းမည် ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားသည်လည်း ပြည့်စုံသောပျော်ရွှင်ခြင်းရှိလာမည်ဖြစ် သည်။ ဤသတင်းကောင်းမှကျွန်ုပ်တို့သည် အဝေးသို့တိမ်းရှောင်မထွက်ပြေး နိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲတွင် အစဉ်အမြဲ တည်ရှိပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဝေငှရန်တွန်းပို့စေမည်ဖြစ် ပြီး၊ ထိုတရားကိုယုံကြည်သောသူများသည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိစေ မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကား တိုင်တော်ပေါ် တွင်သွန်းလောင်းသောသူ၏အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောသူများသည် လောကလူသားများ၏ အပြစ်ကိုယူဆောင်ရန်အတွက်ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူတို့၏အပြစ်များအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံရန် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေ ခံခြင်းကို အစပြုယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့သည်ထိုသို့ပြု လျှင် နောက်ဆုံးတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပါလိမ့်မည်/