တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-7] (မဿဲ ၂၅:၁-၁၂) မိတ်ဆွေအထဲတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်သည်ဟုယုံကြည်ပါ။

(မဿဲ ၂၅:၁-၁၂)
"ထိုအခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကား၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှါ မီးခွက်ကိုကိုက်ယူ၍ထွက်သွားသောသတို့သမီးတကျိပ် နှင့်တူ၏။ ထိုသတို့သမီးတို့တွင်ငါးယောက်တို့သည် ပညာသတိရှိကြ၏။ ငါး ယောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏။ မိုက်သောသူတို့သည် မီးခွက်တို့ကိုသာယူ၍ ဆီကိုမယူကြ။ ပညာသတိရှိသောသူတို့မူကား၊ မီးခွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသော ဆီကိုလည်းယူသွားကြ၏။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည်မလာဘဲနေစဉ်၊ ထိုသ တို့သမိးအပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍အိပ်ပျောက်ကြ၏။ သန်းခေါင်ယံ၌ကြည့်ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည်လာပြီ။ ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါထွက်သွားကြကုန်ဟု ကြွေးကြော်လျှင်၊ ထိုသတို့သမီးအပေါင်းတို့သည် ထ၍မီးခွက်များကိုပြင်ဆင် ကြ၏။ မိုက်သောသူတို့က ငါတို့ဆီမီးသေပါပြီ။ သင်တို့ဆီကိုအနည်းငယ်ပေး ပါဟုပညာရှိသောသူတို့အားတောင်းကြ၏။ ပညာရှိသောသူတို့ကလည်း၊ သင်တို့ ဖို့နှင့်ငါတို့အဘို့ဆီမလောက်။ ထိုကြောင့်ဆီရောင်းသောသူရှိရာသို့ သွား၍ကိုယ် သုံးဖို့ဝယ်လျှင်သာ၍ကောင်းသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏။ ထိုသူတို့ သည်ဆီဝယ်သွား သည်အခိုက်တွင် မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည်လာ၍၊ အသင့် ရှိသောသတို့သ မီးတို့သည်လုလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်သွားပြီးလျှင်တံခါးကိုပိတ်ထားကြ၏။ ထို နောက်ကြွင်းသောသတို့သမီးတို့သည်လာ၍အရှင်၊ အရှင်၊ ကျွန်မတို့အားတံခါး ကိုဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်ကြသော်၊ အရှင်ကလည်း၊ ငါ အမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလေသည်။"
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသတို့သမီးကညာများသည် မည်သူတွေကိုကိုးစွားပြုသနည်း
 
မည်သူ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက် ရောက်ခဲ့သနည်း။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်နှင့်သူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များလွတ်ငြိမ်းခြင်းရရှိသောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်။
 
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် လိမ္မာသောသတို့သမီးငါး ယောက်နှင့်မိုက်မဲသောသတို့သမီးငါးယောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ပညာသတိမရှိသောသတို့သမီးငါးယောက်တို့က ပညာသတိရှိသောသတို့သမီး ငါး ယောက်တို့၏ဆီကိုဝေမျှပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သို့သော်ပညာသတိရှိသော သူတို့သမီးငါးယောက်တို့က ပညာသတိမရှိသောသူများထံ" ပညာရှိသောသူတို့က လည်း၊ သင်တိုု့ဖို့နှင့်ငါတို့အဘို့ဆီမလောက်။ ထိုကြောင့်ဆီရောင်းသောသူရှိရာသို့ သွား၍ကိုယ်သုံးဖို့ဝယ်လျှင်သာ၍ကောင်းသည်"ဟုပြန်ပြောကြ၏။ ထိုကြောင့် ပ ညာမဲ့သောသူများသည် ဆီမီးဝယ်ယူရန်သွားသောအခိုက်တွင် ပညာသတိရှိသော သတို့သမီးငါးယောက်တို့သည် သူတို့ဆီးဖြင့်ပြည့်သောမီးခွက်ဖြင့် မင်္ဂလာဆောင် အခန်းအနားသို့ဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက်ဆီ ကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ထားကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများထဲတွင်ရှိသော အပြစ်များခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့်အတူဘုရား သခင် ကိုစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
လူတွေကြားထဲတွင်ယုံကြည်ခြင်းနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမမှာ အပြစ်အားလုံးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသောသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိစေခဲ့သည်။ အခြားသောအရာတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်က လူတစ်ဦး၏အပြစ်များကို ခွင့်လွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလွတ်သည်ဖြစ်စေ သူတို့၏ ဘာသာရေးအယူဝါဒအပေါ်သစ္စာ ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
မိမိကိုယ်ပိုင်ကျင့်သုံးမှုအပေါ်ကိုယ်ပိုင်ဝါဒ၌သစ္စာရှိသောသူများအတွက် သတင်းကောင်းသည်အကျိုးမဲ့ကျန်ရစ်သွားသည်။ သတို့သားလာသည့်အ ချိန်တွင် ဆီဝယ်ရန်အပြင်သို့ထွက်သွားခဲ့ကြသော ပညာသတိမရှိသောသတို့သ မီးကညာငါး ယောက်ကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်မြော်လင့်ချက်ဖြင့် တစ်အိမ်မှတစ် အိမ်သို့ဘုရားဝတ်ပြုရန်သွားသောသူများသည် အခြားသူများကို လိမ်ညာသည့်မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကိုလိမ်ညာနေသည်။ သူတို့သည် တရားစီ ရင်ခြင်းနေ့ရက်မတိုင်မီ သူတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌သတင်းကောင်းယုံကြည်ရ မည်ဟူသောအချက်ကို သူတို့သည် လျစ်လျူရှုကြသည်။ သူတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ် နှင့်အတူဘုရားသခင်၏စိတ် တော်ကိုတွေ့ထိခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရယူလိုကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကြီးစွာကြိုးပမ်းအား ထုတ်သောအသင်းတော်လူကြီးတစ်ဦး၏ဝန်ခံချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြရ အောင်။ ဤဝန်ခံချက်က မိတ်ဆွေအား အကျိုးပြုကူညီပါလိမ့်မည်။
"သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကျွန်တော်ဘာမဆိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခြင်းကို မားမားမတ်မတ်ကိုးစားလျှင် ကျွန်တော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီး၊ ဆုတောင်းအိမ်တစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်း ရွှေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဤဆုတောင်းအိမ်များ၏တစ်ခု တွင် လျှပ်စစ်စန္ဒရားနှင့်ဗုံများကို ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတွင်တီးခတ်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းအစည်းအဝေးကိုဦးဆောင်သောသင်းအုပ်ဆရာသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိလိုသူများကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်ပြီး သူတို့၏နဖူးကို ရိုက်သောအခါ သူတို့သည် အခြားသောဘာသာစကားပြောခဲ့ကြတယ်။ သူသည် မိုက်ခွက်ကိုကိုင်ရင်း "မီး၊မီး၊ မီးရရှိပါ"ဟုဟစ်ကြွေးပြီး၊ လူတွေ၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်သောအခါ အချို့သောသူများသည် ခေါင်းမူးခြင်းနှင့်ကယောက်ချောက် ချားဖြစ်ခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်မလားဟု ကျွန်တော်သံသယရှိခဲ့သော်လည်း ဤဝတ်ပြုခြင်းအ စည်းအဝေးများသို့ကျွန်တော်စွဲစွဲလန်းလန်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအရာများ အားလုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်မရရှိခဲ့ပေ။
ထိုအတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော်တောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်ပြီး ထင်ရှူးပင်များကိုကိုက်လျက်တစ်ညလုံးငြွေိုကးဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ လိုဏ်ဂူ တစ်ခု ထဲတွင်ကြိုးစားဆုတောင်းခဲ့သော်လည်း ဘာမှထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပေ။ ၄င်းနောက် ရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်း ညလုံးပေါက်ဆုတောင်းခဲ့သော်လည်းသန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ ထိုနောက်တစ်နေ့ကျတော့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းသွန်သင်သော သင်တန်းတစ်ခုသို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ၄င်းသင်တန်းသည် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပခြငး်ဖြစ်ပြီး၊ ခုနစ်ပတ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသင်တန်းတွင် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း၊ ကားတိုင်အကြောင်း၊ သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ လက်တင် ခြင်းအကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသီးအကြောင်းနှင့် ဝိညာဉ်ရေး ရာကြီး ထွားခြင်းအကြောင်းများသင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် စာသင်ချိန်ပြီးသွားသောအခါ သင်တန်း၌တရားဟောဆရာက သူ၏လက်ကို ခေါင်းပေါ်တွင်တင်ခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက်ဆုတောင်း ပေးခဲ့တယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကောင်း ကင်ပေါ်သို့မော့ကြည့်ပြီးကျွန် တော့်ဆာလံသီချင်းများဖြင့်စိတ်ပေါ့ပါးစွာဆု တောင်းခဲ့၍ "လာ-လာ-လာ-လား" ဟုကြိမ်ပေါင်းများစွာဟစ်ကြွေးခဲ့တယ်။"လာ-လာ-လာ-လား"ဟု ကြွေးကြော်သော အချိန်တွင်အခြားသောဘာသာစကားပြော ဆိုခြင်း၌ကျွန်တော်အလွန်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိသည် မြောက်များစွာသော သူတို့က ကျွန်တော့်ကိုဂုဏ်ပြခဲ့ကြ တယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာနေသည့်အချိန်တွင် ကျွန်တော်အလွန်စိုးရိမ်သည့်စိတ်ရှိခဲ့တယ်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခု တွင် စေတနာဝန်းထမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းရှိနေသရွေ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ကျွန်တော်တွေးခဲ့သောကြောင့်  ကျွန်တော့်လုပ် ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားသို့ကျွန်တော်ခရီး ထွက်ခဲ့တယ်။ ထိုနောက် ကျွန်တော်လူနာအချို့ပေါ်တွင်လက် တင်သောအခါ သူတို့သည် အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရရှိသည့်ပုံစံရှိသော်လည်း မကြာ မီသူတို့သည် မူလနဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်စိများထဲတွင် ရူပါ ရုံရှိခဲ့တယ်။ ၄င်းကြောင့် ကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုနိုင်သည်ဟု ထင်ခဲ့တယ်။ အံ့သြစ ရာကောင်း တာက ကျွန်တော့်ပရောဖက်ပြုချက်များသည် အမှန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ထို အချိန်မှစပြီး နေရာမျိုးစုံအားလုံးသို့ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းခံခဲ့ပြီး၊ ကျော်ကြား သော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုရှိနေ ဆဲဖြစ်တယ်။ ထိုနောက်တနေ့သောအခါ "ဤကဲ့သို့တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပတ် ပတ်သွားရောက် မည့်အစားသင့်မိသားစုထံသို့သွားပြီးကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်ကူညီ ပါ"ဟုပြောသံကို ကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြငး်သည် အဘယ် အရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော်မသိခဲ့ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးကို ကျွန်တော်အသုံးမပြုခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ထံမှသိမ်းယူလိမ့်မည်ဟု လူတွေက ကျွန်တော့် အားပြောကြားခြင်းအကြောင်းကိုသာသိရှိခဲ့တယ်။ တနည်း အားဖြင့် ကျွန်တော်သည် ကျွန်ုပ်အစွမ်းအစများကိုအသုံးမပြုခဲ့လျှင်ဆုံးရှုံးသွားမှာ ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် မရပ်စ တန်းအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့သောအခါ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လိုသောနတ်ဆရာမတစ် ယောက်ရှိသည်ကို ကျွန်တော်ကြားသိခဲ့သောကြောင့် သူငယ်ချင်းများကိုခေါ်ပြီး၊ သူမထံသို့ သွားလည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူမထံသို့သွားလည်မည်ဆိုတာကို ကြိုတင်အကြောင်းမကြားခဲ့ပေ။ သို့သော် နတ်ဆရာမက သူမ၏အိမ်ရှေ့ဂိတ်ဝက စောင့်ကြိုခဲ့ပြီး "မင်းတို့လာကြလိမ့်မည်ကို ငါသိတယ်"ဟု ပြောခဲ့တယ်။ ထို နောက်သူမက ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ရေပက်ဖြန်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူမက "အရှေ့တိုင်း နတ်ဝါဒီနှင့်အနောက်တိုင်းနတ်ဝါဒီတို့သည်ခြားနားမှုမရှိ" ဟုပြော ခဲ့တယ်။ သူမက ကျွန်ုပ်တို့အား လက်ညှိုးထိုးပြကာ "ယေရှု၏နတ်ဆရာများ" ဟုခေါ်ခဲ့တယ်။"ဤ လူကကြောက်စရာကောင်းသော်လည်းနောက်တစ်ယောက် ကကြောက်စရာမကောင်းဘူး"ဟုပြောခဲ့တယ်။ နတ်ဆရာမပြောသောစကားသည် ခေါင်းရိုက်နက် သကဲ့သို့ကျွန်တော်ဆီရောက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင် သောအရာများသည် နတ်ဆရာများလုပ်ဆောင်သောအရာများနှင့်ခြားနားမှုမရှိဟု ကျွန်တော်စတင်တွေး တောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲတွင်အပြစ်ရှိသော ကြောင့် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၏လုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပေ။"
ဤဝန်ခံမှုတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်း အစထက်သာလွန်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုကဲ့ သို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းပေါ်တွင် အခြေမပြု ပါ။ ဤကဲ့သောဘာသာရေးအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်သောသူများသည် သူတို့၏ မီးခွက်ထဲတွင် ဆီမရှိခဲ့ကြပေ။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မီးခွက်ဟုခေါ်သောအခါ အသင်းတော်ကို၄င်း၊ ဆီ ဟုခေါ်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို၄င်းရည်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘု ရားသခင်၏အသင်းတော်ဖြစ်စေ၊ အခြားသောအသင်းတော်တစ်ပါးပါးဖြစ်စေ၊ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းမရှိဘဲဘုရားကျောင်းသို့တက်ရောက်ခြင်း သည် ရူးသွပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပြဌါန်းထားပါသည်။
မိုက်မဲသောသူများသည် သူတို့၏ဘာသာတရားလှုပ်ရှားမှုစိတ်ဆန္ဒပြင်း ပြမှုများနှင့်စိတ်စွဲလန်းမှုများကို နေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်နေသည်။မိုက်မဲသောသူများ သည် ဘုရားသခင်အတွက် သူတို့၏မျက်ကန်းသော စိတ်အားထက်တန်မှုများဖြင့် သသူတို့၏ခံစားချက်များလောင်ကျွမ်းစေသည်ကို ထူးခြားစွာထားရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည် ၂၀ စင်တီမီတာရှည်သည်ဟုထားကြ ပါစို့။ တစ်ရက်လျှင် ၁ စင်တီမီတာလောင်ကျွမ်းလျှင် ရက် ၂၀ သာကြာလာ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများမီးဖြင့်အကုန်လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ် သည်။သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းနောက်ကွယ်တွင် မနက်စောစောဆုတောင်းခြင်းများ၊ ညလုံးပေါက် ဆုတောင်းခြင်းများ၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်နိုးကြားရေး အစည်းအဝေးများအားဖြင့်အသစ်သောခွန်အားရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှား မှုများသည် သူတို့၏ဘဝတလျှောက်လောင်ကျွမ်းနေသည်။ ဤမကုန်ဆုံးနိုင်သော သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလောင်ကျွမ်းခြင်းထဲတွင် သူတို့ သည် စိတ်စွဲကြီးကြသည်။
သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည် သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်လောင် ကျွမ်းလျက်ရှိသည်။ သူတို့သည်ဘုရားကျောင်းသို့တက်ပြီး သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု များသည်လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိသည်။ သို့သော် သူတို့၏နှလုံးသားများမှာ ရှုပ်ထွေး မှုရှိကြပြီး၊ အခြားတစုံတစခုကိုလိုက်ရှာနေသည်။ ဤဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ သူ တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံမှလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့မှာ ဤခံစားချက်များတိုက်ထုတ်နိုင်ရန်ဆက်လက် ကြိုးပမ်းမှုလိုအပ်သည်။ သို့မှသာ သူတို့လောင်ကျွမ်းသောမီးသည် သေသွား မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းများအားဖြင့်သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုလောင်ကျွမ်းခြင်းများက သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစွာပါရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် သင့်တော်သောယုံကြည်ခြင်းပြင်ဆင်ထားသင့်ပေသည်။ ထိုသို့ ပြုမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်ထိုက်တန် သောသူ များဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုက်တန်သောသူများဖြစ်စေသောယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တိို့သည် မည်ကဲ့သို့ ရရှိကြသနည်း။ ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်အားဖြင့်၄င်း၊ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့်၄င်း ပြည့်စုံစေ ခဲ့သောသတင်းကောင်း၌ သမ္မာတရားသည် တည်လျက်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား "ဒုစရိုက်ဝန်ကိုထမ်းသောလူတစ်ခု"(ဟေ ရှာယ ၁:၄) ဟု ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုစရိုက်ဝန်ကိုထမ်း သောသူများဖြစ်ကြကြောင်းမိမိကိုယ်ကို ဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် နဂိုက တည်းကအပြစ်(၁၂)မျိုးဖြင့်မွေးဖွါးလာကြသောသူများဖြစ်ကြသည် (မာကု ၇:၂၁- ၂၃)။ လူသားများသည် မွေးစကတည်းကစပြီး၊ သေသည့်အထိ နေ့စဉ်ပြုမိသော အပြစ်များမှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိမကူညီနိုင်ပါ။
ယောဟန် ၁:၆-၇ "ယောဟန်အမည်ရှိသောသူတယောက်ကို ဘုရား သခင်စေလွှတ်တော်မူ၏။ ထိုသူကိုလူအပေါင်းတို့သည် အမှီပြု၍ ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်းထိုသူသည်သက်သေခံဖြစ်၍၊ အလင်းတော်၏အကြောင်း ကို သက်သေခံခြင်းငှါလာ၏" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာဟောဟန်သည် သ ခင်ယေရှုကိုနှစ်ခြင်းပေးခဲ့ပြီး၊ လောကီသားများ၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ "လောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသောသိုးသူငယ်ကိုကြည့် လော့"(ယောဟန် ၁း၂၉) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ လွတ်ငြိမ်းခြင်းရရှိခဲ့ကြသောကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိသည်။ ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံ မပေးခဲ့လျှင်၄င်း၊ သူသည်လောကအပြစ်များကိုယူဆောင်သွားသောသိုးသူငယ်ဖြစ် သည်ဟုမြွေကးကြော်လျှင်၄င်း၊ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ အားလုံးကိုသခင်ယေရှုက ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြမည်မဟုတ် ပေ။ ၄င်းပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းနည်းလမ်းသိကြ မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိခွင့်ရရှိသောကြောင့်ယောဟန်၏သက်သေခံချက်အပေါ်အထူး ကျေးဇူး တင်လျက်ရှိပါသည်။
ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်သတို့သားဖြစ်သောသခင်ယေရှု ကို ရရှိရန်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သော သတို့သမီးများဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြသောအပျိုစင်များဖြစ်ကြပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော် ရရှိရန်အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားအြွကင်း မဲ့ဖြင့် မိတ်ဆွေယုံကြပါသလား။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု မိတ်ဆွေယုံ ကြည်ပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာက ]]သို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအား ဖြင့်ဖြစ်၏။ ကြားနာခြင်းသည်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏" (ရောမ ၁၀:၁၇) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သခင်ယေရှုသည်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက် သူသည်ကားတိုင်ပေါ် တွင်သေခံခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိခြင်းသည် သခင်ယေရှုသည်လောကသို့လူသားတစ်ဦးအဖြစ်ကြွဆင်းလာ ပြီးယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ၍ရှင်ပြန်ထ မြောက်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလာကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နား လည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံပြင်အတိုင်းအပျိုကညာဆယ်ယောက်နည်းတူ ယနေ့တွင်ယုံကြည်သူများတွင် လူအုပ်စုနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်။ မိတ်ဆွေ သည် မည်သည့်အဖွဲ့တွင် ရပ်တည်သနည်း။ မိတ်ဆွေသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ အပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ရန် မိမိကိုယ်ကို ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့် ဘုရားကျောင်းသို့တက်ရောက်သလား။ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိရန် စစ်မှန်သောနည်းလမ်းကို သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိနိုင်သနည်း။ နတ်ဝါဒီစိတ်အားထက်သန်စွာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် မိတ် ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မလား။ မေ့မြောခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မလား။ ဘာသာတရားကိုင်း ရှိုင်းခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်မလား။ မိတ်ဆွေ၏မရပ်မ နားပြုလုပ်သော အပြစ်များခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိရန် ဘုရားသခင်ထံမိတ်ဆွေဆု တောင်းရမလား။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးရေထဲမှပြန်ထလာသောအခါ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်သဏ္ဍာန်အားဖြင့်သူ့အပေါ်သို့ဆင်းသက် ခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးယူ ဆောင်သွားရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ပြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ အားလုံးအတွက်အဖိုးအခပေးဆပ်ကျေ အေးစေရန်သူသည်ကားတိုင်တင်သတ် ခြင်းခံရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြခဲ့သည်။
လောကသားများ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားရန်အတွက် သခင်ယေရှု သည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန်နှင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက် သူသည်ကားတိုင်ဆီသို့သွားခဲ့ပါသည်။ ဤတရား သည်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ယောဟန်အား ဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။ သူသည် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး အတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ် တို့ယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်ဆေးကြောခြငး်ကိုခံသောကျွန်ုပ်တို့ အပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေသောချိုးငှက်အ သွင်ဖြင့်ဆင်းသက်လာသည် အကြောင်းကို သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း(မဿဲ ၃:၁၃-၁၅)မှ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနိုင်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်း သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ယုံကြည်သော အခါ ထိုသူအပေါ်တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်း စွာဆင်းသက် လာသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးသောသူများကယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိသောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် သူတို့ အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအ ခွင့်ကိုသူတို့၏စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ထာဝရနှင့်စပ်ဆိုင်သောမုန့်နှင့်စပျစ်ရည် သုံး ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လာခဲ့သည် (မဿဲ ၂၆:၂၆-၂၈၊ ယောဟန် ၆:၅၃-၅၆)။ သခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူပြီးရေမှထွက်လာသောအခါ "ဤသူကား၊ငါနှစ်သက်မြတ်နိုး ရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေတည်း" (မဿဲ ၃:၁၇) ဟုကောင်းကင်မှအသံဖြစ်လေသည်။
ဘုရားသခင်သည်သုံးပါးတစ်ဆူအဖြစ်ယုံကြည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဘုရား သခင်သည် သခင်ယေရှု၏ခမည်းတော်ဖြစ်ပြီး၊ သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်းဘုရားဖြစ်သည်။ သုံး ပါးတဆူပေါင်းဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်သည်။
ကားတိုင်တစ်ခုတည်းသာယုံကြည်ခြင်း (သို့) ဖြောင့်မတ်သောလုပ် ဆောင်ချက်များအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘယ်တော့အခါမှမရရှိနိုင်သည်ကို မိတ်ဆွေသိရှိ ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွားရန်အတွက် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းနှင့် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန်ကားတိုင်တင်အသေခံ ကြောင်း ကို မိတ်ဆွေယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားသည် မည်မျှလွယ်ကူရိုးရှင်းသနည်း။ အပြစ်လွတ်ငြိမ်း ခြင်းရရှိရန်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် မခက်ခဲပေ။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားရိုးရှင်းသောစကားလုံးများအားဖြင့်စ    ကားပြောခဲ့သည်။ သာမန်လူတစ်ဦး၏ စဉ်းစားနိုင်သောဦးနှောက်အတွေးအခေါ် သည် ၁၁၀ မှ ၁၂၀ အထိဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှု၏သတင်းကောင်း သည် သာမန်လူ တစ်ဦးကတောင်နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အသက်၄ နှစ်မှ ၅ နှစ်အရွယ်ရှိသောကလေးသူငယ်များပင်လျှင် သူတို့အတွက် သတင်း ကောင်းနားလည်ရန်မခဲယဉ်းပေ။ သို့သော် အကယ်၍ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံဆန်းပြားရှုပ်ထွေးသောနည်း လမ်းဖြင့်ပြောခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကို နားလည်နိုင်မလား။ သတင်း ကောင်းယုံကြည်သောသူများအပေါ် ဘုရားသခင်က သူတို့၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့် လွတ်ခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိုဆုကျေးဇူးအဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်ကြောင်း ဘုရားသ ခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်ဆိုထားသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ တောင်ကုန်းပေါ်တွင်သွားပြီးညလုံးပေါက်ဆုတောင်းခြင်းစ သည်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသက်ရောက်နိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အထဲ တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြိုဆိုလက်ခံစေသောယုံကြည်ခြင်းသည် အ ဘယ်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သနည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များယူဆောင်သွားရန်ဗတ္တိဇံခံကြောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ် တွင်အသေခံကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်းစသောအချက်များကိုယုံ ကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
 
 
ဤအကြာင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အမှန်ယုံကြည်နိုင်သလား။
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိ ရန်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်နိုင်ရန် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထို ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင် ရှင်၊သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိခြင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိသောသူများအပေါ် ဘုရားသခင်သည်အဘယ်ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်က သူ၏လူများအဖြစ် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အ ပေါ် အခြေပြုသောသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို အာမခံအဖြစ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့်မြောက်များစွာသောသူတို့သည် မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း မျိုး ကိုဆုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ ခဲ့ပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသော်လည်း အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်မရသေး သောသူများအတွက်မူအဖြစ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သမ္မာ တရားကိုမသိခဲ့ကြပေ။ ထိုသို့သိရှိနေကြမည့်အစား သူတို့သည် တယူသန်သော လှုပ်ရှားမှုများအား ဖြင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒီထဲသို့မိမိကိုယ်ကိုနစ်မြှုပ်ဖြစ်စသည် အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် အခြားသောနည်းလမ်းများကိုရှာ ဖွေကြသည်။ စာတန်ကြဲသောမျိုးစေ့များအားဖြင့်သူတို့သည် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေ ကြောင်းနှင့် သူတို့သည်အစွဲအလမ်း ကြီးသောဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် အသက်ရှင်နေကြသည်ကို၄င်း သူတို့ သည် မသိဘဲလျစ်လျူရှုကြသည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်နှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်း လောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်သူသောသူများနှင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရ ရှိသောသူများအထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူများကသာလျှင် "ကျွန်ုပ်မှာအပြစ်မရှိ" ဟု ဝန်ခံနိုင်သည်။ လူတစ်ဦးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုမယုံကြည် ဘဲလျက် သူတို့မှာအပြစ်မရှိဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည် သောသူများနှင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသောသူများကု ဘုရားသခင်ကသူ၏ သားသမီးများဖြစ်ကြောင်း အာမခံချက်အဖြစ်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေး အပ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွား ရန် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအကြောင်းကို မည်သူက သက်သေခံခဲ့သ နည်း။ သခင်ယေရှု၊ သူ၏နောက်လိုက်တပည့်တော်များနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်တို့သည်သက်သေခံခဲ့ကြသည်။ လူသားများအားလုံးသူတို့၏အပြစ်မှ ကယ် တင်ရန် မည်သူက စီစဉ်ခဲ့သနည်း။ သန့်ရှင်းသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်က စီစဉ်ခဲ့သည်။  ဤအစီအစဉ်ကို မည်သူကအကောင်အထည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သနည်း။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်ကို အောင်မြင်ပြီးဆီးသွားခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင် မည်သူက အာမခံခဲ့သနည်း။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကအာမခံခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏လူများဖြစ်စေလိုသောကြောင့် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ဆိုင်သော သုံးပါးတစ်ခုဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုအာမခံပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိကြောင်း သက်သေပြသသည်။
မဿဲ ၃:၁၇ တွင် "ဤသူကား၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေ တည်း"ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိုင်ဆိုင် သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်ကြသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင် ၏သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ "ဤသူကား၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ပေတည်း။" သခင်ယေရှုသည် မူလကဘုရားသခင်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရား သခင်က "မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိလိုလျှင် လူသားအားလုံး၏ အပြစ်များကို ငါ့တပါးတည်းသောသားသခင်ယေရှုက ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်လိုက်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်ခံပါ။ ငါ့သားသမီးဖြစ်လာခဲ့ပါ" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့အ ပြစ်မှလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာ မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြကြောင်း တံဆိပ် ခတ်ရန် ထိုသူတို့အပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် အတူသူ၏အသွေးတော် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လူတွေက သူတို့၏နှလုံးသားများမပြောင်းလဲသောအချိန်နှင့် ခွင့် လွတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်သောအချိန်တွင် သူတို့သည် ဗီဇအပြစ် များကုန်သွားပြီဟုယုံကြည်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း သူတို့သည် လွန်ကျူးပြစ်မှား မိခဲ့သောအပြစ် များခွင့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိရန် နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဆုတောင်းခြင်းများသတိမမူဘဲဆုတောင်းကြပါသည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းကဲ့သို့သောသားကောင်ဖြစ်ခဲ့လျှင် သမ္မာကျမ်းစာကိုနားမလည်သည့်အပြစ် လုံးဝစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သူတို့သည် သခင်ယေရှုတ ပည့်တော်များ၏ယုံကြည် ခြင်းနှင့်မတူညီသောယုံကြည်ခြင်းများရှိကြမည် ဖြစ်သည်။
အချို့သောသူများက "ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်" သူတို့အပေါ်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခဲ့သည်ဟုပြောကြသည်။ သို့သော် ဤအကြောင်း သည် သမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းတွေ့နိုင် သည်။ ယင်းသည်ယုတ္တိရှိသောသဘောဆောင်သော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အား ဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ပြီးရေပေါ်မှထလာသောအခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် သူ့အပေါ်မှာချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်လာခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအရာ၏သက်သေပြလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် ကိုလက်ခံလိုလျှင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာပြီး လူသားအားလုံး၏ အပြစ်များယူဆောင်သွားရန်ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူ ကြောင်းနှင့် သူတို့အတွက် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်ရန် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်ုပ် တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောအခါ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အရာများမိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ သူက "သင်သည်ငါ့သားဖြစ်၏။ ဤသူကား၊ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေ တည်း"ဟုပြောသည်။ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး၊ သူတို့၏အနာဂတ်အပြစ်များ လွတ်ငြိမ်းခြင်းရရှိခြင်းအခွင့်ရရှိသောသူများထံ ဘုရားသခင်သည် ထိုနည်းတူ မိန့်တော်မူလိမ့်မည်။ ဤသမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏သားသမီးများဖြစ် စေသောဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လူတွေက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အခြားသောနည်း လမ်းများရှိသေးသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မိတ်ဆွေ၏ကြွေးကြော်ခြင်းများနှင့် လောကီရေးရာနှင့်ပတ်သက်သောကြိုးပမ်းခြင်းများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် မိတ်ဆွေအပေါ်တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ယူဆသလား။ ဘုရား သခင်၏လုပ်ငန်းသည် သူ၏အလိုတော်အတိုင်းသာလျှင်အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ပြီး၊သူတို့၏အပြစ် လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသောသူများအပေါ်၌သာ ဘုရားသခင်က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ဘုရားသခင်က "သင်တို့အပြစ်များ အားလုံးယုံဆောင်သွားစေရန်အတွက် ငါ့သားကို ဗတ္တိဇံခံစေခဲ့သည်။ သူတို့ အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရန် ကားတိုင်တင်အသေခံစေခဲ့သည်။ ငါ့သားသည် သင်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ငါခန့်ထားခဲ့သည်။ သင်သည် ငါ့သားပြည့်စုံစေခဲ့ပြီး သောအပြစ်လွတ်ခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံလျှင် သင်အပေါ်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်းလိမ့်မည်"ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖဘုရားသခင်က သူတို့အလိုတော်အတိုင်းသူလုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏အဆုတ်များလောင်ကျွမ်းသည့်ထိတိုင်အောင် ညလုံး ပေါက်ဒူးထောက်ကာ ဘုရားသခင်အတွက် ငြွေိုကးနေလျှင်လည်း ဘုရားသခင် သည် သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်က ထိုသူ အား "သင်သည်စစ်မှန်သောပညာကိုမရရှိသေးခဲ့ပေ။ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း ကိုသာဆက်လက်ဖက်တွယ်ခဲ့သည်။ သင်သည်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကို ငြင်း ပယ်နေမျှကာလပတ်လုံးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်ထံမှဝေးကွာ သွားလိမ့် မည်"ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဤလောကမှာ လူသားများဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအ နေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ထူထောင်ခဲ့သောပညတ်တော် သည် လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ မိတ်ဆွေသည် မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း၏ ဖမ်းစားခြင်းခံခဲ့လျှင် စစ်မှန်သောလမ်းပြန်တွေ့ရန်မလွယ်ကူတော့ပေ။ သခင်ယေ ရှုသည် နာခံခြင်းမရှိသောသူများအတွက် ဆူးငြောင့်ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည် (၁ပေ ၂း၈)။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများသည် သခင်ယေရှုသည် အဘယ် ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူသနည်းဟူသောကြောင်းကိုမသိဘဲ သတင်းကောင်း၏တ ဝက်တပိုင်းကိုသာယုံကြည်ကြလျှင် သူတို့သည် ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့အမှန်ပစ်ချခြင်းခံရ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောအခါ အပြစ်လွတ်ခြင်းသတင်းကောင်းဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်သူ၏အသွေးတော်အကြောင်းကို ရှေ့ဦးစွာသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုနောက် မိတ်ဆွေသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိမှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ဤလောကတွင် သခင်ယေရှု၏ဘဝကို ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကြပါစို့။ သခင် ယေရှုသည် လူသားတစ်ဦးအဖြစြွ်ကဆင်းလာခဲ့ပြီး၊ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကလူသားအားလုံး၏အပြစ်အားလုံးကို အဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုငရဲမီးအိုင်မှကယ်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခဲ့ခဲ့ရပါသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူ များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုကျေးဇူးတစ်ပါးအဖြစ်ရရှိပါလိမ့်မည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိရန် အတွက် စစ်မှန်သောလမ်းကိုလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်နေသည် အရာသည် သမ္မာတရား၏စကားအတိုင်းတွေးတောခြငး်ဖြစ်သည်။ ဤသို့မိတ် ဆွေလုပ်ဆောင်သောအခါ သခင်ယေရှုသည် မိတ်ဆွေကိုစောင့်ထိန်းပြီး၊ ကောင်း ချီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှလုံးသားများမှာနေရာချန်ထားသူများနှင့် သခင်ယေ ရှု၏စကားတော်ကိုယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြခြင်းအားဖြင့်သမ္မာတရား၌အသက်ရှင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အကူအညီ အားဖြင့်အခြားသောသူများ အားသမ္မာတရားလမ်းအတိုင်းသီးဆောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီးသော ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယုံကြည်လိုက်ပါ။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည် ခြင်းအား ဖြင့်သူ့နောက်တော်သို့လိုက်လျှောက်ပြီး၊ အပြစ်လွတ်ခြင်းကောင်းချီး မင်္ဂလာရရှိကာ၊ ထာဝရအသက်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းများရ ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု့သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းအားဖြင့် လောကတစ်ခုလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့သောခွင့်လွတ်ခြင်းတရား၏အရှင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောခဲ့ပြီး၊ သမ္မာတရား၏သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းကိုအမွေခံခြင်းအားဖြင့် မိတ် ဆွေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိနိုင်ပါသည်။