တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-11] (ဧဖက်သြဝါဒစာ ၅:၆-၁၈) မိတ်ဆွေ၏ဘဝကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝစေခြင်း

(ဧဖက်သြဝါဒစာ ၅:၆-၁၈)
"လျှပ်ပေါ်သောစကားဖြင့် အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုမလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုအမှုကြောင့်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် ငြင်းဆန်တတ်သောသူတို့အ ပေါ်သို့သင့်ရောက်ပေ၏။ ထိုကြောင့်သတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍မကျင့်ကြနှင့်။ ထို ထက် ကာလ၌ သင်တို့သည်မှောက်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏။ယခုမူကား၊ သခင်ဘု ရား၌အ လင်းဖြစ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ အလင်း၏သားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့။ အလင်းတော်၏ အကျိုးမူကား၊ အလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း ဖြစ်သတည်း။ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာသည် အဘယ်အရာဖြစ် သည်ကို သင်ကြလော့။ အကျိုးမဲ့သောမှောင်မိုက်အမှုတို့နှင့် မဆက်ဆံကြသည် သာမက၊ ထိုအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပြုသောအမှုတို့ကိုစကားပြောကမျှ၌ညစ်ညူး ပါသေး၏။အပြစ် ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည် အလင်းဖြင့်ထင်ရှားကြ၏။ ထင်ရှားစေတတ် သောအရာရှိသမျှသည်လည်းအလင်းဖြစ်၏။ ထိုကြောင့်အိပ် ပျော်သောသူနိုး လော့။ သေခြင်းမှထမြောက်လော့။ သို့ပြုလျှင်ခရစ်တော်သည် အလင်းကိုသင့် အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသတည်း။ ထိုကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်၊ ပညာရှိကဲ့ သို့စေ့စေ့မြေ့မြေ့ကျင့်ဆောင်မည်အကြောင်းသတိပြုကြလော့။ ယခုနေ့ရက်ကာ လတို့သည်ဆိုးယုတ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကို ရွေးနှုတ်ကြလော့။ ထိုကြောင့် သတိမရှိသောသူမဖြစ်၊ သခင်ဘုရား၏အလိုတော် ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍သိသောသူ ဖြစ်ကြလော့။ လွန်ကျူးစေတတ်သောစပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မူးခြင်းကိုရှောင်၍ ဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော့။"
 
 
ကျွန်ုပ်တို့ဘဝသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းရန် မည်သည့်အရာများ လုပ်ဆောင်ရကြမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ပြီး၊ ကားတိုင်ထမ်းကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့မကောင်းသောအတွေးများငြင်းပယ်လျက် သတင်း ကောင်းဟောပြောခြင်းအတွက် ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ရမည်။
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းရန်" သတင်း ကောင်းဟောပြောခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမြှုပ်နှံရပေမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား ထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရှေ့ဦးစွာရရှိရန်ရပေမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများရရှိကြမည် ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာလိုအပ်သလား။သူတို့သည်လိုအပ် လျက်ရှိသည်။ သို့သော် အချို့သောသူများသည် အဘယ်ကြောင့် ဤကဲ့သို့သော အသက်တာအားဖြင့်အသက်မရှင်နိုင်ကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာပြသနာများသည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ရှေ့တွင်နေရာကျသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းမှုမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်း ရန် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်ယူကာယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကဲ့သို့သောအသက်တာအားဖြင့်အသက်ရှင် သင့်သည်ကို၄င်း၊ အဘယ်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသင့်ကြသည်ကို၄င်း သမ္မာ ကျမ်းစာထဲ၌ဖော်ပြထားသည်အတိုင်းကြည့်ကြပါစို့။
 
 
အချို့သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောဘဝဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းသည် အဘယ်အရာကြောင့်ဖြစ်သနည်း
 
ပထမအနေဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုမစွန့်ပယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပယ်နိုင်သောသူများသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်နိုင်ကြသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထား သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာသည် လူတစ်ဦး ၏ကြိုးပမ်းခြင်းအားဖြင့်မရရှိနိုင်သဖြင့် လူတိုင်းသည် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပယ်နိုင်ရန် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများတောင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်အတွက်ဝန်တာစိတ်မရှိလျှင် သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပယ်ရန်အလွန်ခဲ ယဉ်းပါသည်။သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာပိုင်ဆိုင်နိုင် ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုအစေခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ပြုမှသာလျှင် လူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြောင့်မတ်သောအစေခံအဖြစ်အသက်ရှင်သန်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မဿဲ ၁၆:၂၄-၂၆ တွင် "ထိုအခါ ယေရှုကငါ၌ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ် လျှင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက် သို့လိုက်ရမည်။ အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုသူ သည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်အသက်ရှုံး၏။ ထိုသူသည် အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လူသည် ဤစကြာဝဠာကိုအြွကင်းမဲ့အစိုး ရ၍မိမိအသက်ဝိ ညာဉ်ဆုံးရှုံးလျှင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့် ရွေးနိုင်သတည်း" ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ပြီးသောသူများသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာမပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းမှာ သူတို့သည် သူတို့၏ဇာတိပက တိ တပ်တပ်မက်မှုများအငြင်းပယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောသူများတောင် သူတို့၏ဇာတိပကတိတပ် မက်ခြင်းများစွန့်ပယ်နိုင်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နောက်သို့ လိုက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ရန်အ တွက် စွန့်ပယ်ရမည့်ဇာတိပကတိအသက်တာများစွာရှိသည်။ သခင်ယေရှုက "ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်၊ ကိုယ့်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်း၍ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည် သေခြင်းသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ် ပကတိစိတ်သဘောသည် အသက်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ် ပကတိအား ဖြင့်အသက်ရှင်လိုသောသူများသည် ဇာတိပကတိအသက်တာကိုစွန့် ပယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပူဇော်ခြင်းကိုပြုဝံ့သောသူများသာလျှင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းဖြစ်သောသမ္မာတရားဖြစ်သည်။
မိ်တ်တွေသည် ဘုရားသခင်နောက်လိုက်မည်လော။ လောကနောက် လိုက်မည်လော။ မိတ်ဆွေ၏ရွေးချယ်ချက်အတိုင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာ(သို့)တပ်မက်ခြင်းနှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာပိုင်ဆိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး၊သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးအပ်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝ သောအသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ထားခြင်းမဟုတ်၊ ကံကောင်း ခြင်းလက်ဆောင်လည်းမ ဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာသည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး၏ဆန္ဒများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
 
 
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ရန်ဆန္ဒရရှိရမည်
 
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာ ဖြင့် အသက်ရှင်လိုပါက ဘုရားသခင်က အသက်ရှင်စေမည်ဖြစ်သည်။ သူကမိတ် ဆွေကိုကူညီပြီး ကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်မိတ်ဆွေသည် ဆန္ဒမရှိလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းအသက်တာဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
မိတ်ဆွေသည် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံ ကြည်မှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ ၏ဆန္ဒ ဖြင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝ သောအသက်တာအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် မိတ်ဆွေ၏ ဆန္ဒပေါ်တွင် လုံးဝဥဿုံမှီခိုထားပါသည်။
ထိုကြောင့် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာပိုင်ဆိုင်လိုပါက မိတ်ဆွေသည် မိမိဆန္ဒကိုစစ်ဆေးကာ ဘုရားသခင် ၏အကူအညီကိုတောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်လိုပါက ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒများကိုပြည့်စုံစေမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတိုင်ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိအသွေးအသားတပ် မက်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကားတိုင်ကိုထမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေ၌ပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့အသက်ရှင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်ဝသောဖြောင့်မတ်သောအသက်တာအားဖြင့်အသက် ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တတိယအနေဖြင့်၊ သခင်ယေရှုက "ထိုအခါ ယေရှုကငါ၌ဆည်းကပ်လို သောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ့်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်း ၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။ အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှါ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်အသက် ရှုံး၏။ ထိုသူသည် အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လူသည် ဤစကြာဝဠာကိုအကြွင်း မဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ မိမိအ သက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်း" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေ ရှုနောက်သို့လိုက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာအတွက် လေးစားဖွယ်ကောင်း သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တန်းကျတော့ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် သည်အောင်မြင်ခြင်းရရှိလာမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုနောက်သို့ မလိုက်ဘဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်အားဖြင့်သာအသက်ရှင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ် နှင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာအားဖြင့်အသက်မရှင်နိုင်ကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များဖြစ်သော ဇာတိပကတိတပ်မက်မှုများမငြင်းပယ် နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုနောက်လိုက်သောအခါ ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှလုံးသားတွင်ခွန်အားဖြည့်လာပြီး သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အားအားမာန်အပြည့်ဖြင့်လမ်းပြဦးဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ဧဖက်သြဝါဒစာ၅:၁၁-၁၃ "အကျိုးမဲ့သောမှောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံ သည်သာမက ထိုအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပြုသောအမှုအရာတို့ကို စကားပြောကာမျှ၌ညစ်ညူးခြင်းပါသေး ၏။ အပြစ်ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည် အလင်းဖြင့်ထင်ရှားကြ၏။ ထင်ရှား စေတတ်သောအရာရှိသမျှသည်လည်း အလင်းဖြစ်၏။ ထိုကြောင့်အိပ်ပျော်သော သူနိုးလော့။ သေခြင်းမှထမြောက်လော့။ သို့ပြုလျှင် ခရစ်တော်သည် အလင်းကို သင့်အားပေးတော်မူမည်" ဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်ယာန်များသည် မှောင်မိုက်အမှု အရာလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်မိတ်ဿဟာရဖွဲ့ခြင်းမရှိအပ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ သည် မှောင်မိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များ၌ပါဝင်လှုပ်ရှားသောအခါ ဘုရားသခင်က ထိုအမှုအရာများကို ထင်ရှားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင် မိုက်၌လုပ်ဆောင်သောအရာများအတွက်ပြစ်တင်ခြင်းခံရမည်။ အကြောင်းမှာ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လျှို့ဝှက်သောနေရာတွင်ပြုခဲ့သောအရာများဖြစ် သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၄င်းတို့မှာ အလွန်ရှက်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက် များဖြစ်ကြသည်။
ဤရှက်စရာကောင်းသောအမှုအရာများအကြောင်းအားလုံးကို မည်သူက ထင်ရှားပြောဆိုရန်တတ်နိုင်သနည်း။ အခြားသောသူများ၊ မိတ်ဆွေ၏ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့်ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များက မထင်ရှားစေနိုင်လျှင် မိတ်ဆွေသည်မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစေရမည်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောအရာရှိသ မျှသည် အလင်းအားဖြင့်ထင်ရှားသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ် သောဆိုးသောအရာများသည် မမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံ ရမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအားဖြင့် အမှောင်တွင်မကောင်း သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ခေါင်း ဆောင် အားဖြင့်ထင်ထင်ရှားစေရမည်ဖြစ်သည်။
ဤလောကတွင်ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည် သူတို့ကိုငြင်းပယ် သည့် အတိုင်းအဆုံးသတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် ထင် ရှား သောအရာရှိသမျှတို့သည် အလင်းအားဖြင့်ထင်ရှားသည်။ အကြောင်းမှာ ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှသည် အလင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပြည့်စုံသောသူများမဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကတွင် အပြစ်များစွာရှိကြကြောင်း ဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်အလင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သွန်းလောင်း သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အချို့တို့ကိုသိရှိနိုင်ပြီး၊ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံ နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ်ကျေးဇူးတင် ၍မဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးနှင့်မကောင်းသောအရာ များအားလုံးအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ယောဒန်မြစ်၌ဗတ္တိ ဇံခံယူ သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အလင်းအားဖြင့်ထင်ရှားစေ နိုင်ကြပါသည်။ လူသားများကျူးလွန်ခဲ့သောသန်းပေါင်းကုဋေရှိသောအပြစ်များ ကို ယောဟန်သည်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးသည့်အချိန်တွင် ယေရှုအပေါ်မှာလွှဲပြောင်း ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့သော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်တော်ဖြစ်သည်။ သူသည် ထိုသူတို့အတွက်တရားစီရင် ခြင်းခံရန်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့ပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ "အမှုပြီးပြီ" (ယောဟန် ၁၉:၃၀)ဟုသခင်ယေရှုပြောခဲ့သောအခါ လူသားများအားလုံး၏အပြစ် ကို သူက ခွင့်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့သောအမှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း သို့ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များသည် ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးဖြစ် သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖန်အလင်း သို့လာနိုင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်နောက် တော်သို့ဖြောင့်မတ်စွာလိုက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရန်ပြောခဲ့သည်။
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာ ဖြင့် အသက်ရှင်လိုကြလျှင် အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရမည်ဟု ရှင်ပေါလု ပြောခဲ့သည်။ ဧဖက် ၅:၁၆-၁၇ တွင် ယခုနေ့ရက်ကာလတို့သည်ဆိုးယုတ်သောကြောင့် ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့။ ထိုကြောင့်သတမရှိသောသူမဖြစ်၊ ဘုရားသခင် ၏အလိုတော် ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍ သိသောသူဖြစ်ကြလော့"ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့် အ သက်ရှင်လိုပါက အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာမဲ့သောသူကဲ့သို့အသက် မရှင်သင့်ပေ။ ဘုရားသ ခင်၏အလိုတော်နှင့်ထိုအလိုတော်အတိုင်းလုပ်ဆောင် ခြင်းကိုလည်း မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဇာတိပကတိအပေါ်သစ္စာရှိသောအသက်တာနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် ဆက်ကပ်သောအသက်တာသည် အဘယ်အရာကပို၍အရေးကြီးသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယမွေးခြင်းခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သင်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည်လည်းကျွန်ုပ် တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ သူတပါးတည်းသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံရ မည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တပါးတည်းသောသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းသော၊ ကျွန်ုပ်အပြစ်များအားလုံးကိုခွင့်လွတ်သော၊ ကျွန်ုပ်ကို ကောင်းချီးပေးသောသခင် ဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်သေခြင်း၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့် ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာများကိုအစိုးရသောရှင်ဘုရင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတလျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုနာခံခြင်းရှိကြမည်ဖြစ်သည်။
ဖိလိပ္ပိ၂:၅-၁၁ ထဲတွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ကြပါစို့။ "ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေ ကြလော့။ ထိုသခင်သည်ဘုရားသခင်၏သဏ္ဍာန်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ် ၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကိုလုယူခြင်းအမှုဟူ၍မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊ မိမိ အသရေကိုစွန့်၍ စေခံကျွန်သဏ္ဍာန်ကုယူဆောင်လျက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ ထိုလူ၏အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်၊ လူကဲ့သို့ သောအဖြစ်၌ ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ထိုသို့လူ၏အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့် စုံလျက်၊ အသေခံခြင်း သာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ခံ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတော်မူ၏။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမ ကိုပေးသနားတော်မူ၏။ အကြောင်းမှာ၊ ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊ မြေကြီးသတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသောသတ္တဝါတည်း ဟူသောခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍၊ ယေ ရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု နှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏ဘုန်း အသရေတော်ကိုထင်ရှားစေကြ မည်အကြောင်းတည်း။"
ရှင်ပေါလုက "ထိုစိတ်သဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိကြစေလော့}} ဟုပြော ခဲ့သည်။ ဤနှလုံးသားသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှလုံးသားဖြစ်သည်ဟု ရှင်ပေါလုကမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုဖော်ပြလိုသောအရာ "ဤစိတ်သဘော သည်" သခင်ယေရှု၏စိတ်သဘောဖြစ်သည်။ သူသည် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏အလိုတော်အတိ်ုင်း သူ၏လူများကို သူတို့အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလော ကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပြီး၊ ယောဟန်ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ် အားလုံးကို သူယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ ခဲ့သောအခါ လောကအပြစ်များ ကို အမြစ်မကျန်ဖျက်စီးခဲ့သည်။ သူသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လာခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ရန် ဤလောကသြွို့ကလာခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ဖန်ဆင်းသမျှသောသတ္တဝါအားလုံးက သူ့ရှေ့မှောက်တွင်ဒူးထောက်ရကြမည်။ သူသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သော်လည်း ဖန်ဆင်းထားသောသတ္တဝါကဲ့သို့ မိမိကိုယ် ကိုနှိမ့်ချခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သောသူ၏ချစ် ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ဖန်ဆင်းသမျှသောသတ္တဝါအားလုံးကို ချီးကျူးရမည်။ ထိုကြောင့် သူသည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါအားလုံးကို ဝန်ခံသင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါအားလုံး၏သခင်သာမဟုတ်ဘဲ ပြည့် စုံသောဖြောင့်မတ်ခြင်းသခင်လည်း ဖြစ်သည် သူကကျွန်ုပ်တို့အားဝန်ခံစေခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ သောကျွန်ုပ်တို့သည်"ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အတွက်စစ်မှန်သောသခင်ဖြစ် သည်" ဟုယုံကြည်ကာ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ကိုပိုင်ဆိုင်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည် မိမိကိုယ်ကိုမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ခဲ့သော၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သော သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သစ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်ပြုပြင် ပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရာခပ်သိမ်းပြုပြင်ပေးလျက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုပ် ဆောင်ပေး သောသခင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရကြမည်။
ဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် သခင်မပြောင်းချင်သောလူများစွာ ရှိသေးသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် သခင်ဖြစ်သောလူများစွာရှိသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက် တာသည် ဘုရားသခင်နောက်တော်သို့လိုက်လျှောက်သော အသက်တာဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော်အသက်တာမျိုးကို တစ်နေ့ထဲတွင် ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ၄င်းကို သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘဝ၏သခင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောအချိန်နှင့် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရှိအရာ အားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ် သည်ဟုယုံကြည်သောအချိန်၌ သာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီး၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်ဝင်စားရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအသက်ပေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်နှင့်ဘုရားကိုအစေခံနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံ ကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲ၌ သမ္မာတရားထားရှိရန်လိုအပ်လျက် ရှိသည်။ မြောက်များစွာသောလူတို့သည် သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့သခင်များကဲ့သို့ အသက်ရှင်ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာအပေါ်အစိုးရခြင်း ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတတ်ကြသည်။ သို့သော် ယခုတွင် သခင်များပြောင်းလဲရန် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည် သခင်ယေရှုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌အပြစ်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောအမှားများအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံရကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်ချစ်သောကြောင့် သူသည် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပြီး၊ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လာရန်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို သူယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်များအားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ တနည်းအား ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက"ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုမရသောသူမည်သည် ကား၊ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်" (ရောမ ၈:၉)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ဖြစ်သောသူ၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့ကြသောအခါ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှု အောက်တွင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အသက်ရှင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုသခင်အ ဖြစ်ထားရှိခြင်းကိုစွန့်လွတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းရရှိကြသောအခါ သူတစ်ပါးတည်း သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်အဖြစ်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားပလ္လင်ကိုသခင်ယေရှုထံ ဆက်ကပ်ရမည်
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအသက်တာကိုသခင်များအဖြစ်ထင်မှတ်လျှင်ဘုရားသ ခင်၏နောက်တော်သို့လိုက်လျှောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ ကိုယ် ကိုသခင်များမဖြစ်မထားခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအစေခံရန်ပြောသော အခါ "ဟုတ်ကဲ့"ဟု မဆိုင်းမတွဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ် လျှင် "ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်အတွက်အဘယ်ကြောင့်အစေခံရမည်နည်း"ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ပေမည်။ မိမိကိုယ်ကိုသခင်အဖြစ်ထားရှိသောသူသည် ဘုရား သခင်လုပ် ဆောင်စေလိုသောအရာများပြုလုပ်ရန် ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ သူတို့က "ဘုရားသခင်သည် သူလိုချင်သောအရာများပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာသာပေးရ မည်"ဟု တွေးတောနိုင်သည်။ ထိုသူတို့အတွက် ဘုရားသခင်၏ညွန်ကြားချက်များ သည်အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ပြင်းရိဖွယ်ကောင်းသောစကားလုံးများဖြစ်ကြကာ ဝန်ပိုးဝန် ထုတ်တစ် ခု ဖြစ်လာပါသည်။
သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသ ခင်၏အမိန့်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့နာခံခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သား သတ်ရုံသို့ ဆွဲခေါ်ခြင်းခံရသောနွားမဟုတ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏နောက်တော်သို့ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လိုက်လျှောက်သောသူများဖြစ်ကြ သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့သွေးဆောင်လိုက်ပြသော ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်၏နောက်တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကယ် တင်ခြင်းတရားနှင့် အတူကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းချီးပေးခဲ့သောသခင်သည် ဘုရား ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့သခင်အဖြစ်ထားရှိကာ သူ၏စည်းကမ်းချက်များ အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေနှင့် မိတ်ဆွေ၏မိသားစုများကို သခင်ယေရှုအုပ်စိုးမှုအောက်တွင်အပ်နှံပြီး၊ သူ့ကိုအရာ ခပ်သိမ်းအပေါ်မှာထားရှိလျှင် မိတ်ဆွေ၏အသက်တာတွင် ကျေးဇူးတော်နှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာများရယူပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းကို အံတုဆန့်ကျင်လက်ရွက်လွင့်နေသောသူ တစ်ဦး၏ဘေးနားတွင် သခင်ယေရှုမတ်သတ်ရပ်ခြင်းပုံကားပန်းချီးကို မိတ်ဆွေ မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာအောင်နိုင် ရန် စီမံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုဦးဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လက်များကိုစွဲကိုင်သောသူသည် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကို ဦးစီးဦးဆောင်သောသူသည် တန်ခိုးကြီးသောဘု ရားသခင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူက ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ သူက ကျွန်ုပ်တို့အား စာတန်လက်မှကာကွယ်ပြီး၊ ဦးဆောင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့အ သက်တာကိုအုပ်စိုးသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် ကောင်းချီးပေးရန် သူတတ်စွမ်းနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်အဖြစ်မခန့်ထားလျှင် သူသည် မည်သည့်အရာကိုမျှပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် ပိုင်ဘုရားဖြစ်သည့်နည်းတူ သူ၏အလိုတော်ကိုနာခံရန် သူကကျွန်ုပ်တို့အားအ တင်းအဓမ္မမခိုင်းခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကြီးသောဘုရားဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်အဖြစ်မထား၊ သူထံအကူအညီမ တောင်းလျှင် သူက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဘယ်အရာတစုံတခုကိုမျှပြုလုပ် မည်မဟုတ်ပေ။
 
 
ဘုရားသခင်အပေါ်အမှုအရာအားလုံး ပုံအပ်ထားပါ
 
ဘုရားသခင်အပေါ်အမှုအရာအားလုံးပုံအပ်လျှင် သူသည် သူ၏လျှို့ဝှက် ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သ ခင်အဖြစ်အစေခံကာ ဝန်ခံလိုက်စမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည့်စုံခြင်းမရှိသော သူများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အမှုခပ်သိမ်းကို သူ့အပေါ်သို့အပ်နှံကာ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အငန်းအတာများအားလုံးသူ့အပေါ်သို့တင်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုဘာဝ၊ နေ့စဉ်အသက်တာနှင့်အရားအားလုံးသူ့အပေါ်သို့ တင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှဉာဏ်ပညာကိုရရှိပြီး၊ သူ၏အလိုတော် အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ကြကာ ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သောတန်ခိုးတော်အားဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြဿနာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်၏ပြဿနာဖြစ်လာ မည်။ ဖော်ပြလိုသောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင် ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်သောအခါ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုပ်ဆောင်ရ သောတာဝန်များကို ယူဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြပြီး၊ သူအတွင်းတွင်ရှိသောငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိခံစားကြမည် ဖြစ်သည်။ သစ္စာစောင့် ထိန်းသောခရစ်ယာန်များဖြစ်လာကြသည့်နည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက်တွင်ဒူးထောက်ကြကာ သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်အဖြစ်ဝန်ခံလျက် အစေခံနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖိလိပ္ပိ ၃:၃ ထဲတွင်ဖော်ပြထားသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝ သောအသက်တာအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ရှိသင့်ရှိထိုက်သောယုံကြည် ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ "ငါတို့သည် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်၍ ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲ၊ ယေရှုခရစ်၌သာဝါးကြွားဝမ်းမြောက်သော သူဖြစ် ၍မှန်သောအရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်၏။" ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် "အရေဖျားလှီးခြင်း"အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကိုးကွယ် သောသူများ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်သောသူများ၊ ဇာတိအသွေးအ သား၌နှစ်သိမ့်ခြင်း မရှိသောသူများ ဖြစ်သည်။
အရေဖျားလှီးခြင်းခံသောသူကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှ လုံးသားများ၌ရှိသောအပြစ်များဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံ ယူခဲ့သောသခင်ယေရှုအပေါ် ထိုအပြစ်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်လမ်းပြမှုခံယူသောသူများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရန်အြွေကးတင်နေသည်။ သူတို့သည် ဘုရား သခင်ကိုအစေခံခဲ့ကြပြီး၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့က "သခင်ယေရှုက ဤဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအသက်တာဖြင့်အ သက်ရှင်ရန် ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြခဲ့သည်။ သူက ကျွန်ုပ်အားဖြောင့်မတ်သော သူအဖြစ်အသက်ရှင်စေပြီး၊ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့အားအ စေခံနိုင်ရန် အလုံးစုံသောကျေးဇူးတော်ကိုပေးခဲ့သည်" ဟုပြောကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်သင့်ပါသည်။ ဤသို့အသက်ရှင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက "သင်တို့ သည် စားသော်၄င်း၊ သောက်သော်၄င်း၊ မည်သည့် အမှု့ကိုပြုသော်၄င်း၊ ဘုရားသ ခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ ခပ်သိမ်းသောအမှု့ကိစ္စကိုပြုကြလော့" (၁ကော ၁၀:၃၁)။
ဖိလိပ္ပိ ၃:၁၃-၁၄ ၌ "ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါကိုင်မိပြီဟု ကိုယ်ကိုကိုယ်မထင် သော်လည်း ငါပြုသောအမှု့တစ်ခုဟူမူကား၊ နောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲ ရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကို လှမ်းကမ်း၍ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်အထက် အရပ်မှ ခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းငှါ ပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက် ပြေး၏"ဟု ရှင်ပေါလုဖော်ပြထားသည်။ အတိတ်ကာလရှိနောက်ကျသောအရာ များမေ့လျော့ရန် နှင့်ရှေ့၌ရှိသောအရာများကိုသာရှေ့ရှုကြရန် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတုံးတိုင်သို့စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြေးသင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား(သို့)မှားယွင်းသော အရာများအကြည့်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ကွယ်တွင်ရှိသောအရာများမေ့လျော့ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့၌ရှိသောအရာများကို သာကမ်းလှမ်းကာ ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတုံးတိုင် သို့ရောက်သည်အထိလိုက်ပြေးကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပန်းတုံးတိုင်သည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ အလိုတော်အတိုင်းမယိမ်းမယိုင် ဘဲအစေခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မပြည့်စုံသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဇာတိပကတိအသွေးသားရှုံးနှိမ့်မှုများခံစားသောအခါ လဲကျတတ်ပါသည်။ သို့ သော်ဘုရားသခင်ကို စေ့စေ့မျှော်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက်များနှင့် ဒုစရိုက်အပြစ်များဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင်သေခံ သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပြီးခဲ့သည်။ သူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်သောဘဝရရှိခဲ့သောကြောင့် သူ၌ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်း အတွက် အထူးတလှယ်ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နောက် ကွယ်တွင်ရှိသောအရာများထားခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတုံးတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အ တွက် ရှေ့သို့ချီတက်ကြပါစို့။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းခြင်း
 
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့၌ရှိသောအရာများကိုကမ်းလှမ်းပြီး ပို၍မြင့်သောပန်း တုံးတိုင်သို့ရောက်ရှိနိုင်ရန် အားစိုက်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလတွင် ရှိသောအရာများက မိတ်ဆွကိုဝန်လေးစေလျှင် ၄င်းတို့ကိုအမြန်ဆုံးမေ့လျော့နိုင် လိမ့်မည်ဟု မိတ်ဆွေကို ကျွန်တော် မြော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားနည်း ချက်ကြောင့် အလုပ်နိုင်ခဲ့သောအရာများစွာရှိခဲ့သည်။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်တွင် အလွန်အရေးကြီးသောအရာများရှိသောကြောင့် ထိုအမှုအရာများ နှင့်မပတ်သက်သင့်ပေ။ အနာဂတ်ကာလသည် ပို၍အရေးကြီးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည် ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဦးဆောင်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အုပ်စိုးမှု၌အပ်နှံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်ကာလတွင် အဘယ်သို့ အသက်ရှင်ရမည်ကို၄င်း၊ သူ့ကိုဝမ်းမြောက်စေ သောအရာများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်၄င်း၊ သခင်ယေရှုကိုဆုံးဖြတ်စေရမည် ဖြစ်သည်။
           
 
တပည့်တော်များကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ရှင်သင့်သည်
 
အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ မားမား မတ်မတ်ရပ် တည်မှသာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသောအသက်တာအား ဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြမည်။ ထိုသို့အသက်ရှင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၂တိ ၂:၁-၁၀ ကို ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ "ငါ့သား၊သင်သည်ယေရှုခရစ်၌ရှိ သောကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလော့။ သက်သေခံအများရှိသည်နှင့် ငါ့ထံ၌ကြားရပြီးသောအရာတို့ ကို၊ သစ္စနှင့်ပြည့်စုံ၍ သူတပါးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းငှါ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူတို့၌ အပ်ပေးလော့။ ထိုသို့အလိုငှါ သင်သည်၊ ယေရှုခရစ် ထံ၌ကောင်သောစစ်သူရဲကဲ့သို့၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသည်းခံလော့။ စစ်သူရဲမည်သည် ကား၊ မိမိကိုစစ်သူရဲအရာ၌ ခန့်ထားသောသူကို နှစ်သက်စေခြင်းငှါ၊ လောကီမှု ရေးနှင့်ရောပြွမ်းနှောရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ် ရှားတတ်၏။ ပွဲ၌လူချင်းတိုက်သော သူမည်သည်ကား၊ ထုံးတမ်းအတိုင်းမကိုက်လျှင်၊ ပန်းဦးရစ်ကိုမရ။ လုပ်လုပ်သော သူသည်လည်းအရင်လုပ်ပြီးမှ အသီးအနှံကိုခံရမည်။ ငါ့စကားကိုဆင်ခြင်လော့။ ထာဝရဘုရားသည်အရာရာတို့၌ဉာဏ်ကိုသင့်အားပေးသ နားတော်မူပါစေသော။ ဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်သော ယေရှုခရစ်သည် ငါဟောသောဧဝံဂေလိတရားအတိုင်း၊ သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ဟု အောက်မေ့လော့။ ထိုတရားကြောင့် ငါသည် လူဆိုးကဲ့သို့ချည်နှောင်ခြင်းတိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရ၏။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည် ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်၏။ ထိုကြောင့် ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည် ထာဝရဘုန်းအသရေနှင့် တကွ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စိမ့်သောငှါ၊ သူတို့အဘို့အရာရာ ကို ငါသည်းခံရ၏။"
တိမောသေထံရှင်ပေါလုပြောခဲ့သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အားသန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်က "ယေရှုခရစ်တော်၌ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိကြ လော့။သက် သေခံအများရှိသည်နှင့်ငါ့ထံ၌ကြားပြီးသောအရာတို့ကိုသစ္စာနှင့် ပြည့်စုံ၍ သူတပါးတို့ ကိုသွန်သင်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူတို့၌ အပ်ပေ လော့"ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
"ယေရှုခရစ်တော်၌ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခံခြင်းရှိကြလော့။"ဤနေ ရာတွင် ကျေးဇူးတော်၌ခိုင်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်း နှင့် သူ့ကိုဆွဲကိုင်ခြင်းအားဖြင့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးလက်ခံရန် သူသည် ဤ လောကသို့ ကြွဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော် ၌ကြီးထွားပြီး သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးအဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံသင့်သည်။ ဤအရာသည် အပြစ်လွတ်ခြင်း ဖြစ်စေသောကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းကို နေ့စဉ်မနက်တိုင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့် အသင်းတော်သို့ငွေကြေးများစွာပေးလှူခြင်း အားဖြင့်မရရှိနိုင်ပေ။ ဤအရာများအားလုံးသည် ကောင်းသောကယ်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းကို ပို၍ထိခိုက်တားဆီးနိုင်သည်။
အပြစ်လွတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားရန် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ထိုနောက် ကျွန်ုပ် တို့ပြုမိသော အမှားများပပျောက်သွားစေရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သူအသေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးမှာကယ်တင်ရန်အတွက် သူသေခြင်း မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ သင်းအုပ်ဆရာများသည် သာမန်ယုံကြည်သူများ နည်းတူ၊ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရ ရှိကြသည်။ ဤကဲ့သို့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားအြွကင့်မဲ့ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် လူတိုင်းသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင် သောကျေးဇူးတော်အားဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်မှုပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါက ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့ ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတွင် တိုင်းတာမှုမရှိခြင်းနှင့်အား နည်း ချက်များဝေငှရန်အားနည်းချက်များစွာ ရှိသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်၌ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိရန်လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရှုံးနှိမ့်ခြင်းကြုံတွေ့နေသည့်အခါတိုင်း "ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်အားကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်အပြစ်များအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်"ဟုပြော ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းကို ကျင့်သုံးသင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်လာ ကြပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုအား ဖြည့်သင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ခိုင်ခံ့ကြသည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းချီးခံ စားသောသူများဖြစ်ကြသည်။
 
ရှင်ပေါလုက "သင်တို့သည် စားသော်၄င်း၊ သောက်သော်၄င်း၊ မည်သည့် အမှုကိုပြုသော်၄င်း၊ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ ခပ်သိမ်းသော အမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့"(၁ကော ၁၀:၃၁)။ ဤအရာသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘုရား သခင်ထံတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများဆက်ကပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ "သင်တို့သည် စားသော်၄င်း၊ သောက်သော်၄င်း" ဟုဖော်ပြရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စားသော်၄င်း၊ သောက်သော် ၄င်း၊ မည်သည့်အမှုကိုပြုသော်၄င်း ဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်စေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းဝေငှနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော အစားအစာများစားသုံးသင့်သည်။
"စစ်သူရဲမည်သည်ကား၊ မိမိကိုစစ်သူရဲအရာ၌ ခန့်ထားသောသူကို နှစ် သက်စေခြင်းငှါ၊ လောကီမှုရေးနှငြွ့်ပမ်းနှောရှုပ်ထွေးခြင်းကို ပယ်ရှားတတ်၏" (၂တိ ၂:၄)။ မိတ်ဆွေသည် သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအတွက်အသက်ရှင်ကြလျှင် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံသော ဘဝဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ကြမည်။ ဤကဲ့သို့သစ္စာရှိရှိသောအသက်တာ ဖြင့်အသက်ရှင်သမျှသောသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာကို တောင့်တသင့် ပေသည်။ မိတ်ဆွေ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း အားဖြင့်ရရှိသော အလှူငွေများပင် သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအတွက် အသုံးပြုသင့်သည်။
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာ ထိန်းသိမ်းလိုပါက မိတ်ဆွေ၏အသက်တာသည် ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ပြီး၊ သူ၏အမှုတော်အတွက်အပ်နှံထားကာ မိတ်ဆွေ၏ငွေကြေးများကို သတင်း ကောင်းအတွက် အသုံးပြုလျက် မိတ်ဆွေ၏ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း များအားလုံးဘုရားသခင်နှင့် အတူမျှဝေခံစားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသို့ သောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းအတွက် သန်မာသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အ သက်ရှင်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
ယခုထိတိုင်အောင် မြောက်များစွာသောလူတို့သည် သူတို့အတွက်သာ အသက်ရှင်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် တားဆီးထားသောနံရံများ ဖယ်ရှားသင့် သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ဥစ္စဓာနများကို သူတို့၏သခင်အဖြစ်ထားရှိကြကာ ကိုယ့်အတွက်သာစုပုံတတ်ကြသည်။ သို့သော် ယခုချိန်သည် ဘုရားသခင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ပါးတည်းသော အရှင်သခင်အဖြစ်ထားသင့်ပေသည်။ "စစ်သူရဲမည်သည်ကား၊ မိမိကိုယ်ကို စစ်သူ ရဲအရာ၌ခန့်ထားသောသူကိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ၊ လောကီမှုရေးနှင့်ရောပြွမ်းနှော ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏"ဟု ဘုရားသခင်က မိန့်တော်မူသည်။ ကောင်း သောစစ်သူရဲတစ်ဦးအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက် လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် သစ္စာရှိသော စစ်သူရဲများအဖြစ်အသက်ရှင်လျှင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ပြဿနာများဖြေရှင်း ပေးကာ ကာကွယ်လျက် လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင် ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဦးစွာရှိကြပါဟု ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူသည် (မဿဲ ၆:၃၃)။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌မှားယွင်းခြင်းတစုံတခုမျှမရှိပေ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏နောက်တော်သို့လိုက်ကြလျှင် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရား၏မှန်ကန်မှုကို ခံစားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသား ထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ရှေးဦးစွာရရှိရန် လိုအပ်သည် ကို သတိထားပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိသောသူများသည် ဘုရားသခင်ထံ သူတို့၏ပလ္လင်ကိုအပ်နှံခြင်းမရှိနိုင်ပေ။ သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် သူတို့နှလုံးသားပလ္လင်အားဘုရား သခင်ထံတော်သို့ဆက်ကပ်နိုင်ကြသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် သူသည် သူ၏နှလုံး သားထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းကိုတွေ့ကြုံကာ ပျော်ရွှင်ခြင်း နှင့် ငြိမ်သက် ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သိရှိကာယုံကြည်မှ သာလျှင် မိတ်ဆွေအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို အမှန်သက် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသော အသက်နှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားသောအသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်လိုလျှင် ဘုရားသခင်ကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ်အစေခံပြီး၊ သူ၏နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းအ တွက်အသက်ရှင်ရပေမည်။ ထိုသို့ပြုလျှင် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဖြင့်ပြည့်ဝပြီး၊ မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားသည် ပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းရရှိကာ ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားသောသားသမီးများဖြစ်လာ သည့် နည်းတူ ကြွယ်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံသောအသက်တာဖြစ်စေသော ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူများနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများ သတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်ဟော ပြောခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက် တာအကြောင်းကို ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ဤကဲ့သို့သောအသက်တာမျိုးကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ကိုလည်း ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားပလ္လင်အပ်နှံခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို စေခံကာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာထိန်းသိမ်းခြင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့သည်။
နောက်တဖန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောလူအ ချို့တို့အတွက် ဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းသည် အဆုံးမဟုတ်ပေ။ သူသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့် ဆက်လက်အသက်ရှင်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောအသက်တာအားဖြင့် အသက်ရှင်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ် ကောင်းချီးခံစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သေချာစွာသိရှိယုံကြည်ရပေမည်။
ဤကဲ့သို့သောအသက်တာသည် ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာသောအရာမဟုတ် ပေ။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်အဖြစ်ယုံကြည်သောအခါနှင့် သူ့ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင် အဓိကကျသောနေရာတွင်ထားရှိသောအခါ ထိုအရာ များဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာ၊ သတင်းကောင်းဟော ပြောသောအသက်တာမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏လုပ်ငန်းများပေးအပ်ခဲ့ကာ သူ၏လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ခန့်အပ်ထားခဲ့သည်။
မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ပြီး သူတို့အတွက်အ သက်ရှင်သင့်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အစေခံလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလျှင် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဖြင့်ပြည့်ဝပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတရားသည် မိတ်ဆွေမှစီးဆင်း လာမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ မိတ်ဆွေသည် ကောင်းချီးများစွာခံစားပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် ဂုဏ်ယူဝြွံ့ကားစွာမတ် သပ်ရပ်ကာ သူ၏ဆုလက်ဆောင်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန်တော်တို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာကို အလေးအမြတ် ထားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤကဲ့သို့သောအသက်တာ မျိုးဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်။ ထိုသို့အသက်ရှင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင် ရန် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားပလ္လင်ကိုဆက်ကပ်ခဲ့ပြီးပြီလား။ ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားတွင် အဓိကကျသောသူ ဖြစ်စေမည်ဟု ကျွန်တော်မျှော် လင့်မိသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့်အသက် ရှင်ရန် မိတ်ဆွေဆန္ဒရှိရမည်။ ထိုနောက် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေး ပါလိမ့်မည်။