ስብከቶች፤

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-13] (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆:၅-၁၁) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆုကျေးဇူးများ

(ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆:၅-၁၁)
"ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူထံသို့ ယခုငါသွားနေရမည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်အရပ်သွားမည်နည်းဟုသင်တို့မပေးကြ။ ဤအကြောင်းအရာတို့ ကို ငါဟောပြောသောကြောင့် သင်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသွားလျှင် သင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်း မူကား၊ ငါမသွားလျှင်၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာလျှင်၊ ဒုစရိုက်အပြစ် ကို၄င်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်းကို၄င်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၄င်း၊ လောကီ သားတို့အား ထင်ရှားစွာဘော်ပြမည်။ ငါ့ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဒုစရိုက် အပြစ်ကိုဘော် ပြမည်။ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဖြစ်၍ ၊ သင်တို့သည် နောက်တဖန်ငါ့ကို မတွေ့မရသောကြောင့် အပြစ်ကင်းခြင်းကို ဘော်ပြမည်။ ဤလောကကိုအစိုးရ သောမင်းသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ဘော်ပြ မည်။"
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက် များသည်အဘယ်အရာများဖြစ်ကြသနည်း။
သူသည် လောကအပြစ်ကို၄င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၄င်း၊တရားစီရင်ခြင်းကို၄င်း ဖော်ပြသည်။
 
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂ "မြေကြီးသည် အဆင်းသဏ္ဍာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လဟာ ဖြစ်၏။ နက်နဲရာအရပ်ကို အမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏"ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်သည် ရှုတ်ထွေးခြင်းနှင့်အပြစ်တရားအားဖြင့်ပြည့်ဝသောနှလုံး သားများထဲတွင် ကိန်းဝပ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင် ပါသည်။ သို့သော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများ၏နှလုံးသားများထဲ၌ သာလျှင် သူကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လူများစွာတို့သည် သူတို့နှလုံးသား များထဲ၌အပြစ် ရှိလျက်ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည် ဟု ပြောဆိုသောတယူသန်သောယုံကြည်ခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ဘိုးမသိဘ မသိ၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ သောအသက်တာမျိုးအားဖြင့်အသက်ရှင်သောလူများစွာရှိသေး သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရူးအမူးများဖြင့် ဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင် းသည် ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပေ။ စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှုများသည် စည်းမဲ့ကမ်း မဲ့ဖြစ်နေကြသော ဘာသာရေးအယူသီးသည့်ယုံကြည်သူများအပေါ် တွင်တက် ရောက်လျက်ရှိသည်။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းယောင်ဆောင်ပြုအရူး အမူးသမားများသည် စာတန်၏လှည့်စားမှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် လွယ်လင့်တ ကူကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်သော၊ တိကျသည့်စိတ်ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ စေ့စပ်သေချာ သည့်ဆန္ဒရှိသည်။ သူသည် ဤလောကကိုဖန်ဆင်းခြင်းထဲတွင် ခမည်းတော် ဘုရားသခင်၊ သူ၏သား တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မည် သည့်အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ဆောင် ကြောင်းကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်တရားကို လူသားများအားဖွင့်ပြသည်
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပထမဦးဆုံးသော လုပ်ဆောင်မှုမှာအဘယ် အရာဖြစ်သနည်း။ သူသည် လောကလူသားများ၏အပြစ်ကိုသိစေသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံသောသူများသည် ယောဟန်ထံမှသခင်ယေ ရှုခံခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော် သတင်းကောင်းကို မလက်ခံသေးသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်သေးသောသူများ၏အပြစ်များနှင့် အပြစ် များအားလုံးကိုကို ထင်ရှားသိစေသည်။
           
 
သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လူသားများအားဖော်ပြသည်
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြုသောဒုတိယအချက်သည် မည်သည့်အရာ ဖြစ်သနည်း။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၄င်း၊ အပြစ်သားများအား သူတို့အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်း အမှုအောင်မြင်ပြီးစီးမှုကို၄င်း၊ သက်သေခံသည်။ ယောဟန် ၁၆:၁၀ တွင် "ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ငါ့ကိုမမြင်မတွေ့ရကြသောကြောင့် အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖော်ပြမည်" ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဆိုလိုသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ် တို့သိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၄င်းသည် သခင်ယေရှုက ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန် ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့် လောကသားများအပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး၊ သူ့ကို ယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင့် မတ်ခြင်းရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူ ခဲ့ပြီး၊ လောက အပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ကာ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းလျက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အပြစ်သားများအားလုံး၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ပေးခဲ့ သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် အတိုင်း ရေနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့်လောကအပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွား ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများ၏ သခင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတွေအား ယောဟန်အားဖြင့်သ ခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအ သွေးတော်ကို ယုံကြည်ရန် ကူညီပေးသည်။ ထိုကြောင့် သူသည် လူတွေကို သူတို့ အပြစ်များမှ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိရန် ကူညီပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက် များသည် သုံးပါးတဆူတွင်ပြီးပြည့်စုံသည်ကို မိတ်ဆွေသိသင့်သည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဘုရားသခင် ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို လူတွေအားယုံကြည်စေသည်။ စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းသည် မှန်ကန်ကြောင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အာမခံပေးသည်။
 
 
သူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို လူသားများထံဖော်ပြသည်
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တတိယမြောက်အလုပ်သည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ သူသည် စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖျက်စီးသည်။ စာတန် သည် "သင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်နိုင်သော်လည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လောကတွင်ရှိသောဘာသာတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်"ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် လူ တွေ၏အတွေးထဲတွင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောသည်။ စာတန်သည် သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို မယုံကြည်ရန် တားဆီးပိတ်ပင်သည်။ သို့မှသာ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း သူတို့၏အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိကြလိမ့်မည်မ ဟုတ်ပေ။ စာတန်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို "ရိုးရိုးသာမန်"ဘာသာရေးအဖြစ် လျော့ပေါ့စေသောကြောင့် မြောက်များစွာသောလူတို့သည်စာတန်၏လိမ်ညာခြင်း သို့သားကောင်အဖြစ်ကျရှုံးသွားကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့ကသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းကို ကောင်းသောလူဖြစ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖြောင့်မတ် သောသူအဖြစ်ဒုတိမွေးဖွါး ခြင်းခံယူခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေမှာ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းမရှိသင့်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို မည်မျှပင်ယုံကြည်နေပါစေ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းက မိတ် ဆွေအား သန့်ရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း ရှိလျှင် စာတန်သည်မိတ်ဆွေကို လှည့်ဖြားသောကြောင့် မိတ်ဆွေသည် သခင် ယေရှုကို သိရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တွေ့နိုင်မည်လည်း မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းရရှိသောသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာမခံပေးသည်။ မိမိနှလုံးသားတွင်အပြစ်ရှိသော သူများ၏ယုံကြည်ခြင်းများသည် အသုံးမဝင်ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းသမ္မာတရား၏မှန် ကန်မှုကို သက်သေခံသည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားများအပြစ်အား လုံးယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ပြီး အပြစ်၏အခပေးဆပ်ရန် ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤသမ္မာတရားကို သက်သေခံသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လောကလူသားများအားလုံး အားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ရရှိရန် အကြံပြုသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မိမိနှလုံး သား၌သတင်းကောင်း မယုံကြည်သောသူများအား အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီး တရား စီရင်ခြင်းများပြုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားရမည်။
 
 
လူတိုင်းသည် ကောင်းချီးခံစားသောယုံကြည်ခြင်းရှိသင့်သည်
 
ကောင်းချီးခံစားသောယုံကြည်ခြင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ ၄င်း သည် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လောကတွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အချိန်ကြာမြှင့်စွာ သခင်ယေရှုအပေါ် သူတို့ယုံ ကြည် ခြင်း စောင့်ထိန်းနိုင်ကြသော်လည်း သတို့နှလုံးသားတွင်အပြစ်ရှိသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်မှုကြာလေလေ၊ သူတို့ သည် အပြစ်သားဖြစ်လေလေဖြစ်သွားပါသည်။ သူတို့သည် မိမိအပြစ်များမှ လွတ် မြောက်ခြင်းမရရှိရန် အကြီးဆုံးသောပြဿနာမှာ အခြားသောဘာသာစကားပြော ခြင်းနှင့်ရူပါရုံရရှိခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသက်သေဖြစ် သည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကို သတိ မထားကြပေ။
ဤလောကတွင်ရှိသောမြောက်များစွာသောလူတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိ ညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စာတန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမခွဲခြားနိုင်ကြ ပေ။ စာတန်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူတွေအား မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုများ ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေပြီး သူတို့ကိုပျက်စီးခြင်းလမ်းသို့ဦး ဆောင်လမ်းပြလျက်ရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင် ကာ သူ့ထံမှ ထွက်ခွါသွားရန် စာတန်၏ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ စာတန်သည် လူသားများအား မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှု၏လွှမ်းမိုးခြင်းအောက်တွင် ကျဆင်း စေပြီး၊ သူတို့အား သူ၏ကျွန်ဖြစ်စေသည်။ စာတန်သည် သူတို့အားသဘာဝတရား ထက်လွန်ကဲသော အတွေ့အကြုံများခံစားစေလိုသောဆန္ဒရှိရန် သွတ်သွင်းပေး ခဲ့ပြီး၊သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းထက် ထိုအတွေ့အကြုံများသည်ပို၍တန်ဖိုးကြီးသည်ဟုယူဆစေသည်။
သို့သော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို လူတွေအားမြင်တွေ့စေသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့ကိုချစ် ကြောင်းနှင့် သူတို့ကိုကယ်တင်လိုကြောင်း လူတွေကိုသိရှိယုံကြည်စေသည်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏အစီအစဉ်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် သခင်ယေရှုက သူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၌အသက်ရှင်ကြရန် ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁ ပေ ၃:၂၁ တွင် "ထိုသို့သောဗတ္တိဇံ ဥပမာအတိုင်း၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏"ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ၁ ပေ ၁:၂၃ တွင် "သင်တို့သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အားဖြင့် ဖြစ်သွားသည်မဟုတ်။ မဖောက်ပြန် မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့တည်းဟူသော အသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော် မူသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ဘွားသည်" ဟုဖော်ပြထား ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုမှာ လူသားများကို အပြစ်ကို ဖော်ပြပေးခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဖော်ပြပေးခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းများကို ဖော်ပြပေးခြင်းနှင့် သူတို့အားထိုသမ္မာတရားများကိုယုံကြည်စေခြင်းတို့ဖြစ်ကြ သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတို့အားဘုရားသခင်၏ တရားစီရင် ခြင်းနှင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့သည် မိမိအပြစ်မှလွှတ်မြောက် နိုင်ခြင်းတို့ကို သိစေသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့နှင့်အတူ ပါရှိခြင်းအ ကြောင်းသိရှိသောဉာဏ်ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေးသည်။
ဤအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက် များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင်ရှိသမျှသော လူသားအားလုံးတို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားငြဖ့် အပြစ်တရား များမှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့် ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်ရရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဂုဏ်ရည်သတ္တိ
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် တန်ကြီးသောဘုရားဖြစ်သည်။ သူမှာ လူတစ်ဦး၏အကျင့်စရိုက်များ၊ နာမည်၊ ဉာဏ်အစွမ်း၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် လိုအင်ဆန္ဒ များပိုင်ဆိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှာ စဉ်းစားတတ်သောဉာဏ်ရှိသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာများပင်လျှင် သိရှိပြီး(၁ကော ၂:၁၀)၊ လူတွေ၏နှလုံးသားကို သိနိုင်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှာ စိတ်ခံစားချက် ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်သော သူများအပေါ် ဝမ်း မြောက်ခြင်းရှိသည်။ သို့သော် မယုံကြည်သောသူများအပေါ် စိတ်နာကျည်းသည်။ ထိုပြင်ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသ ခင်၏ မေတ္တာတော်ကိုခံစားနိုင်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို "နှစ်သိမ့်ရှင်"ဟုခေါ်ပါသည်။ ဤစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ခက်ခဲ သည့်အချိန်တွင် ကူညီပြီး၊ သတို့ကို အောင်မြင်မှုပေးသည်။ သူတို့၏ရန်သူများကို လည်းတိုက်ခိုက်ပေးသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများနည်းတူ ဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်ခံစားချက်၊ လိုအပ်ဆန္ဒများပိုင်ဆိုင်သည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများထဲတွင် ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆောင်ဆောင်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူများအား အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်သူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင် သူကိန်းဝပ်ခြင်းသမ္မာတရားများနားလည် သိရှိခွင့်ပေးထားသည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့်(၁ယောဟန် ၅:၆-၈) လူသားများအားလုံး၏အပြစ်များ ကို သခင်ယေရှုယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းသမ္မာတရားသက်သေခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသောအချိန်များတွင် သူ၏အစေခံကျွန်များနှင့်သန့်ရှင်းသူများကို အားပေး ကာ တဖန်ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရန်အားပေးသည်။ သူတို့သည် အဘယ်သို့သော ဆုကို တောင်းရမည်ကိုမသိသောအခါ(ရောမ ၈:၂၆)သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် က သူတို့ ကိုယ်စားဆုတောင်းပေးနေသည်။ သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်တွင်ငြိမ်သက်ချမ်းသာခွင့်ပေးကာ သူတို့ကို ဘုရားသ ခင်၏နှုတ် ကပတ်တြွော်ကယ်ဝပြည့်စုံခြင်းထဲတွင် လမ်းပြပို့ဆောင်သည် (ဆာလံ ၂၃)။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည်။
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့၏နှ လုံးသားထဲတွင် သမ္မာတရားကိုအသိအမှတ်ပြရန်နှင့်ယုံကြည်ရန်၄င်း၊ ထိုတရားကို အခြားသူများထံဝေငှရန်၄င်း လမ်းပြနေသည်။ "ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ သြဝါဒပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့် မတ်စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတတ်၏" (၂တိ ၃:၁၆)။
"ထာဝရဘုရား၏ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှု၍ဖတ်လော့။ ထိုတိရိစ္ဆာန်တစ် ကောင်မှမပေါ်ဘဲမနေရာ၊ အမတစ်ကောင်မျှမိမိအဖော်ကိုမလိုရ။ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်တော်ထွက်အမိန့်တော်ရှိ၏။ ဝိညာဉ်တော်သည်လည်း သူတို့ကိုဝေးစေတော် မူ၏" (ဟေရှာယ ၃၄:၁၆)။
"ကျမ်းစာ၌ပါသောအနာဂတ္တိစကားမည်သည်ကားကိုယ့်အလိုအလျှောက် အနက်မပေါ်ဟုရှေ့ဦးစါာသိမှတ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ အနာဂတ္တိစကား သည် လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဘူသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏" (၁ပေ ၁:၂၀-၂၁)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ရေးသားရန် ဘုရားသခင်၏ ကျွန်များကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုလူ များအား မိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ ၄င်းကိုလူသားများထံဟောပြောရန်လမ်းပြထားသည်။ ထိုကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် မိမိအသက်တာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာခံ စားခဲ့ရသော်လည်း သူတို့သည် ၄င်းတို့ကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးတော်ကိုကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာသ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများနှင့်အသီး
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများဟူသည် ယုံကြည်သော သူများအပေါ် အခြားသောသူများထံဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းဟောပြောရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးထားသောအစွမ်းအစများပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်သူများသည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်သောဆုကျေးဇူးများ အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်နိုင်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် က သူတို့ကိုကူညီပေးသည်။ "ကောင်းသောအကျိုးအလိုငှါ ဝိညာဉ်တော်ကို လူအသီးသီးတို့အား ထင်ရှားစွာပေးတော်မူလျက်ရှိသည်" (၁ကော ၁၂:၇)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယုံကြည် သူများအားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ပေးကာ သူတို့ရှေ့တွင်ရှိသောအပြေးပြိုင် ပွဲကိုပြေးနိုင်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည် (ဧဖက် ၄:၁၁-၁၂)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်က ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များအပေါ် အစွမ်းအစများပေးအပ်ပြီး သူတို့ သည် သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏အသင်း တော်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌စင်ကြယ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောယုံကြည်သူများ ၏အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်(၁ကော ၁:၂)။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည့်နည်းတူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးသောခရစ်ယာန်အယောက်စီတိုင်းသည် သူတို့ ၏ရာထူးနှင့်တာဝန်အတိုင်းအသက်ရှင်သင့်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသ ခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဝိညာဉ်ရေးရာထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် အစွမ်းအစများကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေးခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပေါ် ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သော သတင်းကောင်း၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန် အတွက် လိုအပ်သောအရာဟူသမျှပေးသည်။ သူက "သင်တို့သည် စားသော်၄င်း၊ သောက်သော်၄င်း မည်သည့်အမှုကိုပြုသော်၄င်း၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထောက်၍ ခပ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့" (၁ကော ၁၀:၃၁)။
 
 
အမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများ
 
အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး ၁၂ မျိုးရှိသည်။ ဤ ဆုကျေးဇူးများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လူအသီးသီးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးအများ ဆုံးဖော်ပြသောကျမ်းပိုဒ်များမှာ ရောမ ၁၂:၆-၈၊ ၁ကော ၁၂:၈-၁၀၊ နှင့် ဧဖက် ၄:၁၁ တို့ဖြစ်ကြသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများသည် ၁ကော အခန်းကြီး ၁၂ထဲတွင် ဖော်ပြထားသော ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ၉ မျိုးဖြစ် သည်။
၁) ထိုးထွင်းသိရှိသောဉာဏ်- ဤဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအကြောင်းနားလည်ရန် ဝိညာဉ်ရေးရာမှုတ် သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဤသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားဟောပြောစေသည်။
၂) ပညာတရား- ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ် သောသူများ၏အသက်တာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေး သော အစွမ်းအစဖြစ်သည်။
၃) ယုံကြည်ခြင်း- ယုံကြည်သူများသည်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များအံ သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သူတို့အပြစ်များနှင့်စာတန်လက်မှကယ်တင်နိုင် ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတို့အားခိုင်ခံ့သောယုံကြည် ခြင်းနှင့် ရောင့်ရဲမှုများပေးသည်။ ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦးသည် သူတို့အပြစ်များ ခွင့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ ယုံကြည်ခြင်းတန်ခိုးအားဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးရာချို့ယွင်း ချက်များ ကုသနိုင်ပါသည်။
၄) အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်း- သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့် မတ်သောသူများအပေါ် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်သတို့၏ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအစွမ်းအစပေးထားသည်။
၅) အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်း- ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ် ဆောင်စေသောအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ အံ့သြဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်း၊ လူတွေ့သိရှိခြင်းသဘာဝတရားဥပဒေ ကမကန့်သတ်နိုင်သောအရာများအားဖြင့် သဘာဝတရားလွန်ကဲသောအရာများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၆) ပရောဖက်ပြုခြင်း- ဤအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုယုံကြည်ပြီးနာခံသောသူများကသာလျှင် ရေးသားထားသောနှုတ်ကပတ်တော် အတိုင်းပရောဖက်ပြုနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသောဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်အခြေမပြုသောလူတစ်ဦး၏ ယုံကြည်ခြင်းစကား များသည် စစ်မှန်သောပရောဖက်ပြုခြင်းမဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များက နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောနိုင်ပြီးထိုသို့ ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သော အသင်းတော်အားဖြင့် ယုံကြည်သူများအား ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင် ရန် အသိအမှတ်ပြုအားပေးနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤအစွမ်း သတ္တိကိုဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များနှင့် ယုံကြည်သောသူများအပေါ်ပေးခဲ့ သည်။
၇) ဝိညာဉ်တော်ကိုပိုင်းခြား၍သိမြင်နိုင်ခြင်း- ဤဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး သည် လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောအစွမ်းအစ မျိုးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆုကျေးဇူးကိုမပိုင်လျှင် စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ အားလမ်းလွှဲအောင်ဦးဆောင်နိုင်ပေသည်။ လောကသည် စာတန်အုပ်စိုးမှုအောက် တွင်ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သောသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤဆုကျေးဇူးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကတွင်ရှိသော စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း၊ ဝန်ပိုးဝန်ထုတ် များနှင့်နတ်ဆိုးများ အပေါ်အောင်မြင်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောလူ တစ်ဦးသည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤဆုကျေးဇူး ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် သူက လူတစ်ဦးသည် သူ၏နှလုံးသားတွင်အပြစ်ရှိမ ရှိဖော်ပြနိုင်ပေမည်။
၈) အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောခြင်း- သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမျိုး မျိုးသောဘာသာစကားပြောခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်။ "သို့သော်လည်း အသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် စကားတစ်သောင်း ကိုပြောနိုင်သည် ထက် သူတပါးကိုသွန်သင်ခြင်းငှါစကားငါးခွန်းကိုဉာဏ်နှင့်တကွ ပြောနိုင်သောအခွင့်ကိုသာအလိုရှိ၏" (၁ကော ၁၄:၁၉)။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်တိုင် မသိနားမလည်သောအခြားသောဘာ သာစကားပြောခြင်းထက် သမ္မာတရားဖြစ်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သိရှိခြင်းသည် ပို၍အ ရေးကြီးသည်ကို သိသင့်ပေသည်။ ထိုကြောင့် သူသည် အခြားသောဘာသာစကား ပြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပေသည်။
၉) ဘာသာစကား၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဆိုခြင်း- ဤဆုကျေးဇူး သည် ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလ သတင်းကောင်းကိုဟောပြောသောသူများအ အပေါ် တပည့်တော်များပေးထားခဲ့သော ဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ယခုချိန်တွင် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုခြင်း သာ သနာလုပ်ငန်းအားဖြင့် သတင်းကောင်းဟောပြောဖြန့်ချီသည်။ လူတစ်ဦးသည် အခြားသောဘာသာစကားသိကျွမ်းလျှင် သူသည် တရားဟောသောအခါ ဘာသာ ပြန်ဆိုသူမလိုအပ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောဘာသာစကားအခက် အခဲကိုတွေ့ကြုံသောအခါ ဘုရားသခင်သည သူ၏အမှုတော်ပြည့်စုံစေ၇န်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားဘာသာပြန်ဆိုသူရှိရန်ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ ဘုရားသခင် ဝရုံးသုံး ကားမပြုလုပ်ပေ။ သူသည် စိတ်ရူးထအလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းတွင်အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သတင်းကောင်းကို အမျိုး မျိုးသောဘာသာစကားအားဖြင့်အနက်ဖွင့်ဆိုရန် ယုံကြည်သူများကိုဦးဆောင် သည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသီးများသည်အဘယ်အရာများဖြစ်ကြသနည်း
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဤသို့ဖော်ပြထားပါသည်။ "ဝိညာဉ်ပကတိ၏အကျိုးဟူမူကား၊ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်း မြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်းပေတည်း။ ထိုသို့သော အကျင့်ကို အဘယ်တရားမှမမြစ်တား။"(ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)
၁) ချစ်ခြင်း- စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများအားအပြစ်မှကယ် တင်ပေးသောဖြောင့်မတ်သူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ သည် သခင်ယေရှု၏စစ်မှန်သောမေတ္တာတော်ဖြစ်သော သတင်းကောင်းကိုပိုင် ဆိုင်သောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသ တင်းကောင်းကို ဟောပြောပြီး အခြားသောဝိညာဉ်များအပေါ်စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြသည်။
၂) ဝမ်းမြောက်ခြင်း- ဤဝိညာဉ်အသီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးခြင်း ခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှလုံးသားများထဲတွင် အခြားအဘယ်အရာ နှင့်နှိုင်းတု၍မရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသော ဖြောင့်မတ် သူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိသည် (ဖိလိပ္ပိ ၄:၄)။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိသော ကြောင့် သူတို့သည် သတို့၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအခြားသူများထံဟောပြောနိုင်သည်။
၃)ငြိမ်သက်ခြင်း- ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိသောဖြောင့်မတ်သူများအပေါ်ပေးထားခဲ့သောနှလုံး သား နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ် သော ဧဝံဂေလိကိုဟောပြောရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကူညီသည်။ ဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောသတင်းကောင်းကိုကြားခဲ့သောသူများသည် အခြား သောသူများအား လောကအပြစ်များမှအောင်မြင်ကျော်လွှားရန် လမ်းပြနိုင်ပြီး၊ တန်ခိုးကြီးသောယုံ ကြည်ခြင်းရှိလျက် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူး၌စိတ်နှစ်သိမ့်မှု ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်လူတွေအကြားတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းအမှုပြုသောသူများ ကို ဘုရားသခင်၏သား ဟုခေါ်ပြီး(မဿဲ ၅:၉)၊ အခြားသူများသည် အပြစ်တရားမှ လွတ်မြောက်ရန်လမ်းပြပေးနိုင်သည်(သုတ္တံ ၁၂:၂၀)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားဖြောင့်မတ်သောအသက်တာအားဖြင့် အသက် ရှင်စေပြီး၊ သတင်းကောင်းဖြန့်ချီခြင်းအားဖြင့် အခြားသောသူများအား ငြိမ် သက်ခြင်းနှင့်အတူကောင်းချီးပေးသည်။
၄) စိတ်ရှည်ခြင်း- စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသောဖြောင့်မတ်သောသူများ၏နှလုံး သားများထဲတွင် စိတ်ရှည်ခြင်းအသီးများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲမိတ်ဿဟာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဤဝိညာဉ်အသီး ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ၌စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းနှ လုံးသားရှိသည်။
၅) ကျေးဇူးပြုခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်တရားနှင့်ပြည့်ဝလျက် သခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေး တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်တရားများမှကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရကြသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကျေးဇူးဂရုဏာတော်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုယုံကြည်ကာ သူ၏ကျေးဇူး တော်ကိုခံစားကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို အဝေးသို့လွင့် ပျောက်ကွယ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသောသူများအပေါ်ချစ်ခြင်း မေတ္တာထားရှိကာ ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သနားကြင်နာတတ်သောနှလုံးသားများနှင့် သတင်းကောင်း၏အသီးများကိုပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြသည်။
၆) ကောင်းမြတ်ခြင်း- ဤနေရာတွင် ကောင်းမြတ်ခြင်အဓိပ္ပါယ်မှာ "သီလ" ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူတို့၏အတွင်းနှလုံးသားတွင် ဘုရားသခင်၌ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ကြသည်။
၇) သစ္စာစောင့်ခြင်း- သစ္စာစောင့်ခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၌ယုံကြည် ခြင်းနှလုံးသားအပြည့်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူများ၌သစ္စာစောင့်ခြင်း သည် သခင်ယေရှုအပေါ်သစ္စာစောင့်ခြင်းမှလာသည်။
၈) နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း- အခြားသူများအားနားလည်ပေးနိုင်သောအစွမ်းအ စရှိခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားတွင် သူတို့အားနွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ယဉ် ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူတို့ရန်သူများအ တွက်ချစ်သောနှလုံးသားများရှိပြီး၊ သူတို့၏လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်း ပေးသည်။
၉) ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း- ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်းဟူသည်မှာ မိမိ ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်တတ်ခြင်းအစွမ်းအစဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအ သက်တာရှောင်ရှားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ကာ ကိုယ် ကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်း
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းအကျိုးတက်ရောက်မှုသည် အ ဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားခြင်းသည် ယုံကြည်သူများ အားသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်တော်များအဖြစ်အသက်ရှင်စေပြီး ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်သို့မိမိကိုယ်ကိုပါဝင်စေခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏အသုံးတော်ခံတန်ဆာ ပလာဖြစ်စေပြီး၊ ခရစ်တော်၏အလိုတော်ပြည့်စုံစေရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်စေ သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ၏ဆန္ဒကို ဘုရားသခင်၏အလိုတော်က ထိန်း သိမ်းပြီး သူတို့သည် သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အစွမ်းအစများအားဖြင့် ဘုရားသခင်အ တွက်စေခံရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် အောင် မြင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ရောင့်ရဲခြင်း၊ ဝိညာဉ်ရေးရာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိခြင်း၊ ရှုံးနှိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ပျက်မှုမရှိခြင်း(ရောမ အခန်းကြီး ၇)ဖြင့် လောကအပြစ် များအပေါ်အောင်မြင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်တတ်ကြ သည်။
"သင်တို့အပေါ်သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါ သင် တို့သည်တန်ခိုးကိုခံရ၍ ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်" (တမန် ၁း၈) ဟုမိန့် တော်မူခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သော သူများအားသတင်း ကောင်းဟောပြောရန် လမ်းပြပေးသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများပေါ် ဘုရားသခင် သည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောတန်ခိုးတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများအား ဘုရား သခင်သည် သူ၏သားသမီးများဖြစ်ရသောအခွင့်ပေးခဲ့သည် (ယောဟန် ၁:၁၂)။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သောသူများသည် ဤလောက တွင် သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်ကြသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူများမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့် စာ တန်ကိုအောင်မြင်နိုင်သောအစွမ်းရှိသည်။ သူတို့မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာအနာရောဂါ ငြိမ်းစေခြင်း(မာကု ၁၆:၁၈)၊ စာတန်တန်ခိုးများချေဖျက်နိုင်ခြင်း(လုကာ ၁၀:၁၉)၊ ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း(ဗျာဒိတ် ၂၂:၁၄) တန်ခိုးရှိသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်များနည်းတူ တူညီသောအခွင့်အာဏာအားဖြင့်အသက်ရှင ်ကြသည်(၂ကော ၆:၁၇-၁၈)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့ဇာ တိအသွေးအသားတပ်မက်မှုများဖယ်ရှားစေသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းဟောပြောစေသည် (ဂလာတိ ၅:၆)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သတင်း ကောင်းကိုဖတ်ရှုယုံကြည်စေပြီး ၄င်းတို့ကိုအခြားသူများထံသွန်သင်စေသည် (၁တိ ၄:၁၃)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉော်တ်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားဘုရား သခင်၏အသင်းတော်တွင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုရုံးစေသည် (ဟေဗြဲ ၁၀:၂၅)။
ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သမ္မာတရားအလင်းအားဖြင့် (ဧဖက် ၅:၁၃) သူတို့နှလုံးသားများအား ထင်ရှားစေရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်စေသည်(၁ယော ၁:၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့အ သက်တာတွင် သမ္မာတရားလမ်း၌လမ်းပြပေးသည်(ဆာလံ ၂၃)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူ၏ဆု ကျေးဇူးမငြိမ်းသတ်စေရန် ပြောသည်(၁သက် ၅:၁၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလွန်ကောင်းသောသတင်းကောင်း အားဖြင့် ကြီးမားသောအမှုပြုသည် (မာကု ၁၆:၁၇-၁၈)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဘုရားသ ခင်၏အသင်းတော်သို့ပါဝင်စေခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏တပည့်တော်များအ ဖြစ်အသက်ရှင်ရန် လမ်းပြသည်။ သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားကယ် တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်နှင့် သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောအသက်တာပိုင်ဆိုင်ရန် ဦးဆောင်သည်။ ဤအရာ သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းကောင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏လုပ်ဆောင် ချက်ဖြစ်သည် (၁ပေ ၂:၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤအချိန်၌ပင် ယုံကြည်သောသူများ၏ နှလုံးသားများတွင်အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဟာလေလုယ။