တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-14] (တမန်တော်ဝတ္ထု ၂:၃၈) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာဖ

(တမန်တော်ဝတ္ထု ၂:၃၈)
"ပေတရုကလည်း သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ နောင်တရ၍ တယောက်မျှမြွကင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်"
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် လိုအပ်သောစစ်မှန်သောနောင်တရ ခြင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း
၄င်းသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသို့ ပြန်လှည့်ပြီး သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူ၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
 
တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး ၂ တွင် ပေတာရု၏တရားဟောခြင်း ကြောင့် လူတွေ၏စိတ်နှလုံးအလွန်တို့ထိပြီး သူတို့အပြစ်များကိုနောင်တရာလလျက်ဝန်ခံ စေခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ သူတို့သည် နှလုံးကြေကွဲ လျက်ပေတရုနှင့်အခြားသောတမန်တော်များထံ "ငါတို့သည် အဘယ်အရာလုပ် သင့်ကြသနည်း"ဟုမေးသောအခါ သူတို့က "ပေတရုကလည်း သင်တို့၏ အပြစ်ကို လွတ်စေခြင်းငှါ နောင်တရ၍ တယောက်မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြလော့။သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေး ဇူး တော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်"(တမန် ၂:၃၈) ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းနှင့်မခွဲခြားနိုင်ကြောင်းကို ပေတာရုဟောပြောသောတရား ဟောချက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၄င်းတရားဟောချက်က ကျွန်ုပ်တို့အား စစ်မှန် သော နောင်တရခြင်းကိုလည်းဖွင့်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရေနှင့်် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်အတူသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့သိသင့်သည်။
ပထမအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ရရှိနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သော နောင်တရခြင်းကိုယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနောင်တရခြင်းသည် ဝမ်း နည်းပူဆွေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု မနက်မဖွင့်ဆိုသင့်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရ မည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် နောင်တရခြင်းဟူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သမ္မာကျမ်းစာတွင် လူတွေက သခင်ယေရှုကိုကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သတ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဝမ်းနည်းနေကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ ပေတရုက သူတို့ထံနောင်တရရန်မပြောမီ သူတို့က အပြစ်ရှိကြောင်း မိမိကိုယ်ကိုဝန်ခံကြပြီး ပေတရုထံ အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သင့်သလဲ ဟု ဝမ်း နည်းစွာမေးခဲ့ကြသည်။ ဤနေရာတွင်ပေတရုပြောသောနောင်တရခြင်းသည် အပြစ်အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းမဟုတ်၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုဝန်ခံခြင်း လည်းမဟုတ်၊ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လူတစ်ဦး၏နှလုံးသားတွင် မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောသတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်သော နောင်တရခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိစိတ်နှလုံးသားများထဲတွင် အပြစ်အတွက်ဝမ်းနည်းပူ ဆွေးခြင်းမရှိမီ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အချစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၄င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံ ခံခဲ့ပြီး၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံကာ သေခြင်းမှထမြောက်သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် သူ သည် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များနှင့်မကောင်းမှုများအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အတွက်ဝမ်းနည်းလျှင်၄င်း၊ ခွင့်လွတ်ခြင်း အတွက် အသနားခံတောင်းလျှောက်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များထာဝရပျောက် ကွယ်သွားမည်ဟု ထင်ပါသလား။ ဤသို့ပြုခြင်းသည် စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်း မဟုတ်ပေ။ စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအ ခွင့်ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောင်တရခြင်းအားဖြင့်အပြစ်များမှလွတ် ငြိမ်းခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လုံးလုံးလျားလျားလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိရန်အတွက် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရကြ မည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ် "သခင်ယေရှု၏နာမတော် အားဖြင့်"ဗတ္တိဇံခံယူရန် ပေတရုကတိုက်တွန်းထားပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် လူ သားများအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းသည် ယုံကြည်သူများအားသန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိိစေသော သတင်းကောင်းပြီးပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည် (မဿဲ ၃:၁၅-၁၇)။ လူသားများသည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နိုင်ပါသည်။ အတိုချုံးအားဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် သတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသောသူများသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိသောသူများဖြစ်ကြသည်။
 
 
ဆုတောင်းခြင်းက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလား။
 
လူတွေက ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအတွက် မည်မျှပင်ဆုတောင်းနေပါစေ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း နှင့်အပြစ်လွန်ခြင်းအခွင့်ဘယ်တော့မှရရှိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်အားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံ သောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းရရှိသောသူများအပေါ်တက် ရောက်လျက်ရှိသည်။
သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဟူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို စစ် မှန်သောကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တမန် ၂:၃၈ တွင် "သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါနောင်တရ၍တစ်ယောက်မျှမကြွင်းခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်" ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ စစ်မှန်သောနောင်တ အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိသောသူများအပေါ်မှာ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းပေးအပ်သည်ဟု တမန်တော်ပေတရုက ဆိုထားပါ သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့် နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်း သည် ခွဲခွါ၍မရဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် "သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ၊ နောင်တရ၍တစ် ယောက်မျှမကြွင်း၊ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်း မူကား၊ ကတိတော်သည် သင်တို့နှင့်၄င်း၊ သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၄င်း၊ ဝေးသော သူတို့ တွင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသမျှသော သူတို့နှင့်၄င်း ဆိုင်တော်မူသည်" (တမန် ၂:၃၈-၃၉) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
သူတို့၏နှလုံးသားသန့်ရှင်းသောသူများနှင့်အပြစ်မရှိသောသူများအခြေအ နေသို့ရောက်ရှိမှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးခဲ့သောသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်သင့်ပါသည်။ သခင်ယေ၇ှုခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် လောကအပြစ်များ အားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုပြောသော သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်အပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့ပြုမှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ လူသားများထဲတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။ "ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဟူမူကား၊သန့် ရှင်းစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်" (၁သက် ၄:၃)။
စစ်မှန်သောခွင့်လွတ်ခြင်းသည် လူတွေကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၊ သန့်ရှင်းစေ မှုနှင့် ကောင်းမြတ်မှုအားဖြင့်ရရှိသောအရာမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၊ သန့်ရှင်းသော သုံးပါးတစ်ဆူနှင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပြည့်စုံခဲ့ပြီးသောသတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိသောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်၊ သန့်ရှင်းသောသုံးပါတစ်ဆူတို့ကပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ပင်တေဂုတ္တေနေ့တွင် ပေတာရုဟောပြောခဲ့သောတရားဒေသနာတော်ကို ပရိတ်သတ်များက ကြားသိသောအခါ သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ချွန်ဖြင့်ထိုးနက်မှု ကိုခံစားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် "ငါတို့သည် အဘယ်အရာကိုပြုသင့်သနည်း" (တမန် ၂:၃၇) ဟုငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့စိတ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီး ယခုတွင် သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြသည်ဟု ဤအရာက ဖော် ပြခဲ့သည်။ သူတို့သည် ပေတရုဟောပြောခဲ့သောစစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ လူသား များသည်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်း လောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး လူသားအားလုံးအပေါ် တွင် အပြစ်လွတ်ခြင်းပေးခဲ့ပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ လောကလူသားများ၏အ ပြစ်များကိုယူဆောင်သွားရန်သူ့ကိုခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကို ယုံကြည် ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိမဖြစ်၇ရှိစေသောအခြေအနေ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိခံယူခြင်းကိုအခြေပြုသော သမ္မာတရားသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ကိုဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့သည်။ "ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေပေါ်မှထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြ၏" (မဿဲ ၃:၁၆)။ ပင်တေဂုတ္တေနေ့ တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့် တမန်တော်များယုံကြည်ခြင်းနှင့်အထူး သ ဖြင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
လူတွေကသခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ကြပြီး သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ကြသည်ဟု တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသောအထူးဆု ကျေးဇူးဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏ဆုကျေးဇူးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူအသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဆေး ကြောရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင်ဖော်ပြချက်အရ"သဘောမဖြောင့်သောဤအမျိုး မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့"(တမန် ၂:၄၀) ဟုပေတရုဟောပြောသောတ ရားကိုကြားနာသောသူအားလုံးက ပေတရုတိုက်တွန်းမှုများကို ဂရုတစိုက်နား ထောင်ကာ ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမး်စာမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရသောသင် ခန်းစာမှာ ကနဦးခေတ်ကာလတွင်ရှိသောတမန်တော်များသည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းကိုအခြေပြု သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဤအရာ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ လူ တစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိလိုလျှင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည် အမြဲတမ်းဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။
 
 
စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေသော ယုံကြည်ခြင်း
 
တမန်တော် ၃:၁၉ ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ ]]ထိုကြောင့် ထာဝရ ဘုရားထံတော်မှ ချမ်းဧသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လာ၍၊ သင်တို့အဘို့အ လိုငှါ ခန့်ထားတော်မူနှင့်သော ယေရှုခရစ်ကိုစေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ သင်တို့အပြစ်များကို ပြေစေခြင်းငှါ နောင်တရ၍စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြ လော့။" နောင်တရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်မည်ကဲ့သို့အနက်ဖွင့်ရမည်နည်း။ ထိုအ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့တဖန်စဉ်းစားကြပါစို့။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နောင်တရခြင်းအဓိပ္ပါယ်သည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုနေ့များ တွင် လူတွေက ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သောအရာများကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဆေး ကြောခြင်းများကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့က သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်သူတို့သည် မိမိအပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက် ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု သိသောအခါ သူတို့သည် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ညီညွတ်သောနောင်တရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောနောင် တရခြင်းဟူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုသို့ပြန်လှည့်ခြင်းဖြစ် သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ရန် မည်သည့်စစ်မှန်သောနောင်တရ ခြင်း မျိုးကိုလိုအပ်သနည်း။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးလိုအပ်သည်။ "ထာဝ ရဘုရားထံမှချမ်းဧသောအချိန်ကာလရောက်လာရန် နောင်တရလော့။" လူတွေ က ဤယုံကြည်ခြင်းရှိကြသောအခါ သူတို့သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိပြီးသန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်အားဖြင့် လောကအပြစ် များအားလုံးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်က ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း၇ရှိလျက် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိရမည် ဖြစ် ပါသည်။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိမ်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် အတွက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်း ခဲ့သောအသွေးတော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုထံ သူတို့အပြစ်များလွှဲ ပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံရန် သငခ်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်း သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေသော စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်းနှင့် နောင်တရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောသူများအပေါ် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုကျေးဇူးအဖြစ်ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့်ပေးအပ် ခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းပြီး သူတို့အ ထဲတွင်ကိန်းဝပ်လိုကြောင်းနှင့် သူတို့ကို ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ်တံ ဆိပ်ခတ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ ခမည်တော်၊သား တော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့သည် ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများအတွက် တူညီ သောဘုရားဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှ ကယ်တင်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည်၍လောကသို့ကြွဆင်းလာ ပြီး လောကအပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားရန် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ သည်။ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သေခံကာ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်း မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီး ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းခံခဲ့ပါသည်။ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုသက်သေခံခြင်းအားဖြင့် ဤအသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ရန် လမ်းပြသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောသူများကို ဘုရားသခင်က တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟူသောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ် ဘု ရားသခင်က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများအဖြစ်တံဆိပ်ခတ်ရန် ဘုရားသခင်က သူတို့အားသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းယုံကြည်သောသူများအတွက် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိသောနောက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏သား သမီးများဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသေသာဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများသည် အစဉ် အမြဲအသစ်ပြုပြင်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေး တော်၌ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်ခြင်း ရရှိကြ သည်။ မိတ်ဆွေသည်အပြစ်နောင်တရလျက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိရန် ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေ။ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းဖြစ် စေသောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရန်နှင့်နောင်တရရန် အဆင်သင့် ဖြစ်သလား။