佈道

Temat 8: Duch Święty

[8-11] (List do Efezjan 5:6-18) Aby Utrzymać Życie Pełne Ducha Świętego

(List do Efezjan 5:6-18)
„Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). Badając to, co podoba się Panu; I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; Odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem”.
 
Co musimy zrobić, żeby utrzymać nasze 
życie pełne Ducha Świętego?
Musimy porzucić samych siebie, wziąć Krzyż i 
wyprzeć się swoich złych myśli, poświęcając się 
głoszeniu ewangelii.

Aby „zachować życie pełne Ducha Świętego”, musimy poświęcić się głoszeniu ewangelii. Aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy najpierw otrzymać błogosławieństwo, które sprawia, że Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach. Aby otrzymać obecność Ducha Świętego, musimy mieć tego rodzaju wiarę, która wierzy w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Bóg. Mając tę wiarę, otrzymamy błogosławieństwo, które sprawi, że zamieszka w nas Duch Święty.
Czy ci, w których zamieszkuje Duch Święty, chcą życia pełnego Ducha Świętego? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego niektórzy z nich nie mogą żyć tym życiem? Powodem jest to, że ich własne problemy mają pierwszeństwo przed dziełami Boga, co oznacza, że nie mogą z Nim postępować. Aby zachować życie pełne Ducha Świętego, musimy uczyć się i wierzyć słowom Boga. Przede wszystkim spójrzmy na Biblię, aby dowiedzieć się, jakie życie i wiarę musimy mieć.
 
 
Jaki jest powód, dla którego niektórzy ludzie nie mogą prowadzić życia pełnego Ducha Świętego?
 
Po pierwsze, możemy powiedzieć, że dzieje się tak dlatego, że nie mogą sami siebie porzucić. Biblia mówi, że tylko ci, którzy porzucą samych siebie, mogą podążać za Panem. Ponieważ osiągnięcie życia pełnego Ducha Świętego nie jest możliwe poprzez własne siły, musimy mieć wiarę zamieszkiwania Ducha Świętego, aby porzucić samych siebie. Nawet tym, którzy mają w sobie Ducha Świętego, trudno jest wyprzeć się samych siebie, jeśli nie mają troski o Królestwo Boże. Tak więc, aby życie było pełne Ducha Świętego, musimy służyć ewangelii wody i Ducha. Tylko wtedy człowiek może porzucić samego siebie i żyć jako sługa sprawiedliwości.
W Ewangelii Mateusza 16:24-26 jest powiedziane: „Wtedy Jezus powiedział do Swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój Krzyż i idzie za Mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z Mojego powodu, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?”
Powodem, dla którego niektórzy narodzeni ponownie nie mogą żyć życiem pełnym Ducha Świętego, jest to, że nie udało im się wyprzeć pożądań swojego ciała. Nawet ludzie, w których zamieszkuje Duch Święty, mogą podążać za Duchem Świętym tylko wtedy, gdy porzucą pożądania ciała. Jest wiele aspektów życia cielesnego, z których musimy zrezygnować, aby podążać za Panem. Pan powiedział: „niech się wyprze samego siebie, weźmie swój Krzyż i idzie za Mną”.
Zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój. Ludzie, którzy chcą postępować w Duchu, muszą porzucić życie cielesne. Tylko ci, którzy odważą się tak poświęcić, mogą utrzymać życie pełne Ducha Świętego. Taka jest prawda o pełni Ducha Świętego.
Za czym chcecie podążać, za Panem czy za światem? W zależności od waszego wyboru, wasze życie będzie pełne Ducha Świętego lub będzie pełne pożądania. Jeśli naprawdę chcecie żyć życiem pełnym Ducha Świętego, wybór należy do was. Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i dał nam dar zamieszkiwania Ducha Świętego. Ale to od was zależy, czy będziecie żyli życiem pełnym Ducha Świętego. Innymi słowy, życie pełne Ducha Świętego nie jest z góry ustalone ani przeznaczone przez Boga. Życie pełne Ducha Świętego zależy tylko od woli tych z nas, którzy wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha.
 
 
Musisz mieć wolę, aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego
 
Jeśli macie wolę żyć życiem pełnym Ducha Świętego, Bóg na to pozwoli. On wam pomoże i was pobłogosławi. Lecz jeśli tego nie chcecie, musicie porzucić życie pełne Ducha Świętego.
Możecie otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego tylko przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, a nie przez waszą wolę. Lecz życie i utrzymanie życia pełnego Ducha Świętego jest całkowicie zależne od waszej woli.
Dlatego jeśli chcecie, aby wasze życie było pełne Ducha Świętego, musicie przeanalizować waszą własną wolę i poprosić Boga o pomoc. Jeśli naprawdę pragniemy życia pełnego Ducha Świętego, Bóg pobłogosławi nas i spełni nasze pragnienia. Ale aby osiągnąć nasz cel, musimy zaprzeczyć pożądaniom ciała.
Po drugie, aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy wziąć własne Krzyże. Musimy żyć i postępować zgodnie z wolą Bożą nawet w trudnych sytuacjach. Oto, co oznacza prawe życie pełne Ducha Świętego.
I po trzecie, Pan powiedział: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z Mojego powodu, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę?”. Oznacza to, że podążanie za Panem jest istotne dla naszego życia. Rzeczywiście, jeśli będziemy podążać za Nim, nasz duch i ciało będą dobrze prosperować, ale jeśli nie będziemy podążać za Nim i zdecydujemy się żyć własnym życiem, nasz duch i ciało zginą.
Dlaczego nie możemy mieć życia pełnego Ducha Świętego? Powodem jest to, że nie wypieramy się naszych myśli, a mianowicie pożądań ciała. Kiedy podążamy za Jezusem, Duch wzmacnia nasze wewnętrzne ja i dlatego może nas prowadzić z większą mocą.
W Liście do Efezjan 5:11-13 czytamy: „I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem”. Chrześcijanie nie mogą mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Ale kiedy oddajemy się bezowocnym uczynkom ciemności, Bóg każe nam je ujawniać. Powinniśmy być zganieni za nasze uczynki ciemności, gdyż wstydem jest nawet mówić o tym, co się u nich po kryjomu dzieje. Ale wszystko, co jest jawne, jest światłem.
Kto jest w stanie ujawnić i mówić o tych wszystkich wstydliwych rzeczach? Jeśli inni, twoi bracia lub siostry i słudzy Boży nie mogą ich ujawnić, musisz je zdemaskować samodzielnie. Mówi się, że wszystko, co jest ujawnione, jest światłem. Dlatego musimy przyznać, że nasze złe uczynki są niewłaściwe i być prowadzonym przez Ducha Świętego, aby ujawnić bezowocne uczynki ciemności, sami lub przez naszego przywódcę.
Na tym świecie wszystko, co jest ujawniane, kończy się tak, jak jest skarcone, ale w świecie Bożym wszystkie ujawnione rzeczy są jawne poprzez światło, ponieważ wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Ponieważ daleko nam do doskonałości, nieświadomie popełniamy wiele grzechów na tym świecie. Kiedy jednak rzucamy na siebie światło słów Boga, stajemy się świadomi pewnych grzechów i jesteśmy w stanie się do nich przyznać. I tak właśnie zaczynamy bez końca dziękować Bogu.
Ponieważ Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i nieprawości, a cała sprawiedliwość Boża wypełniła się, gdy został ochrzczony w rzece Jordan, możemy ujawnić się w świetle dzięki sprawiedliwości Bożej. Miliardy grzechów popełnionych przez ludzkość przeszły na Jezusa, kiedy Jan Go ochrzcił. On jest Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata, umarł na Krzyżu, aby być sądzonym za nie, i zmartwychwstał. Jezus przebaczył wszystkie grzechy ludzkości, a kiedy powiedział: „Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30), cała ludzkość została zbawiona. Uświęcamy się przez wiarę w to, co zrobił Jezus Chrystus. Skoro nasze grzechy zostały przebaczone, możemy ponownie przyjść do światła i sprawiedliwie podążać za Bogiem.
 
 
Bóg kazał nam odkupić czas 
 
Paweł powiedział, że jeśli chcemy żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy odkupić czas. W Liście do Efezjan 5:16-17 czytamy: “Odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana”. Jeśli chcemy żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy odkupić czas i nie postępować nierozsądnie. Powinniśmy zrozumieć, jaka jest wola Pana i to zrobić. Musimy zdecydować, co jest bardziej wartościowe: życie wierne naszemu ciału czy życie oddane Bogu.
Po ponownych narodzinach Duch Święty mieszka w nas. Jeśli otrzymamy obecność Ducha Świętego, oznacza to, że naszym Mistrzem i Królem jest Pan. Tylko On jest naszym Zbawicielem i musimy przyznać, że jest On naszym Bogiem. On jest naszym jedynym Mistrzem. On jest Panem, który mnie stworzył, przebaczył mi wszystkie grzechy i pobłogosławił mnie. On jest Królem, który panuje nad moim życiem i śmiercią, błogosławieństwami lub przekleństwami. Musimy przyznać, że Pan jest Samym Władcą i Bogiem, więc powinniśmy być Mu posłuszni przez całe życie.
Zobaczmy, co mówi List do Filipian 2:5-11: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił Samego Siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył Samego Siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”.
Paweł powiedział: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu”. Powiedział, że to jest serce Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział, że „takie nastawienie umysłu” dotyczy Jezusa, który był Bogiem Stworzycielem i przyszedł na ten świat, aby zbawić Swój lud od grzechów zgodnie z wolą Swego Ojca. Pan przyszedł na ten świat i zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest udzielony przez Jana. A kiedy umarł na Krzyżu, grzechy świata zostały razem z Nim wyginęły. Zmartwychwstał następnie trzeciego dnia i stał się naszym Zbawicielem.
Powodem, dla którego Jezus Chrystus, Stwórca, przyszedł na ten świat, było zbawienie nas. Okazał nam Swoją miłość przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Całe stworzenie musi uklęknąć przed Nim i docenić Jego miłość, przez którą poniżył Siebie do poziomu stworzenia, pomimo że jest Stwórcą, a która dała nam przebaczenie grzechów. Dlatego wszystkie stworzenia powinny wyznać, że jest ich prawdziwym Zbawicielem. Sprawił, że wyznaliśmy, że jest On nie tylko Panem całego stworzenia, ale także Panem najwyższej sprawiedliwości dla nas.
My, którzy wierzymy w Boga i mamy w sobie Ducha Świętego, musimy wierzyć, że „Bóg jest dla mnie jedynym prawdziwym Władcą” i mieć w sercu miłość Jezusa Chrystusa. Musimy wierzyć, że naszym panem nie jesteśmy my sami, ale Jezus Chrystus, który stworzył nas i zbawił od wszystkich naszych grzechów. Musimy także wierzyć, że On jest Władcą, który pozwala nam żyć błogosławionym nowym życiem i przygotowuje dla nas wszystko i działa dla nas.
Jest wielu ludzi, którzy po narodzeniu się na nowo, nie chcą wymienić władców. Jest wielu, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego, ale upierają się, że są swoimi własnymi władcami. Życie pełne Ducha Świętego jest życiem, które podąża za Bogiem. Tego rodzaju życie nie można zdobyć w jeden dzień, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy wierzymy, że Jezus jest władcą naszego życia i Tym, który stworzył nas i wszystkie inne stworzenia we wszechświecie. Musimy mieć wiarę, aby służyć Jezusowi, naszemu Panu, Władcy i Bogu, który zbawił nas od naszych grzechów i dał nam życie wieczne w Królestwie Niebieskim.
Musimy pamiętać o prawdzie. Wiele osób żyje jako władcy samych siebie. Chronią i utrzymują władzę nad własnym życiem. Ale teraz jest czas na zmianę władcy. Staliśmy się teraz tymi, którzy znają Boga, a zatem naszym podstawowym Mistrzem jest Pan.
Wszyscy mamy grzech w sercu i powinniśmy zostać skazani na piekło za swoje złe uczynki. Ale znaleźliśmy Boga poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Bóg kocha nas tak bardzo, że przyszedł na ten świat, zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjmując chrzest od Jana i umierając na Krzyżu, aby stać się naszym prawdziwym Zbawicielem. Poprzez wiarę w Boga zostaliśmy uwolnieni od wszystkich naszych grzechów. Innymi słowy, otrzymaliśmy zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Biblia mówi: „A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy” (List do Rzymian 8:9). Kiedy otrzymaliśmy Jego odkupienie, to znaczy zamieszkiwanie Ducha Świętego, staliśmy się dziećmi Bożymi. Duch Święty jest dla nas Bogiem i musimy postępować w sprawiedliwości Bożej pod przewodnictwem Ducha Świętego. Aby tak żyć, musimy porzucić bycie własnym mistrzem. Po spotkaniu Jezusa i wyzwoleniu przez Niego, musimy uczynić Go naszym jedynym Władcą.
 
 
Musimy wręczyć Jezusowi tron w naszych sercach 
 
Nie możemy podążać za Panem, jeśli uważamy się za władców naszego własnego życia. Kiedy Bóg każe nam Mu służyć, natychmiast powiemy “tak”, jeśli nie będziemy swoimi własnymi władcami. W przeciwnym razie moglibyśmy powiedzieć „Dlaczego mam to dla ciebie zrobić?”. Osoba, która jest swoim własnym władcą, odmówi zrobienia tego, czego chce od niego Bóg, myśląc: „Powinien poprosić mnie o przysługę, abym zrobił to, czego chce”. Dla takiej osoby Boże instrukcje są niczym innym jak próżnymi i uciążliwymi słowami.
Jednak, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, musimy być posłuszni Jego poleceniu. Nie możemy być krowami prowadzonymi na rzeź, ale musimy dobrowolnie podążać za Bogiem. Musimy podążać za Bogiem, naszym Zbawicielem, który prowadzi nas drogą prawości. Bóg jest Panem, który pobłogosławił nas zbawieniem. Jeśli służymy Mu jako naszemu Władcy i przestrzegamy Jego zasad, możemy zostać napełnieni Duchem Świętym. Jeśli ty i członkowie twojej rodziny, oddacie swój tron Jezusowi i postawicie Go ponad wszystko inne, będziecie mieli łaskę i błogosławieństwa w swoim życiu.
Być może widzieliście obrazy podobne do tego, który przedstawia mężczyznę żeglującego w czasie silnej wichury, z Jezusem stojącym tuż za nim. Kiedy wydaje się, że radzimy sobie z wyzwaniami w naszym życiu i wykonujemy dzieło Pana, w rzeczywistości to nasz Pan Jezus Chrystus prowadzi nas i trzyma za ręce. To Bóg Wszechmogący nadzoruje nasze życie. Uratował nas. Chroni nas przed Szatanem, prowadzi nas i panuje nad naszym życiem.
Odkąd został naszym Władcą, może nas nadzorować i błogosławić. Ale jeśli nie uznamy Go za naszego Mistrza, nie może On wypełnić tej roli. Ponieważ jest Bogiem osobowości, nie zmusza nas do posłuszeństwa Jego woli. Mimo że jest Bogiem Wszechmogącym, nie zrobi dla nas nic, jeśli nie zgłosimy się na ochotnika i poprosimy Go o pomoc, aby służyć Mu jako naszemu Władcy.
 
 
Przerzućcie wszystko na Niego
 
Przerzućcie wszystko na Niego, aby mógł wypełnić Swoje panowanie nad nami. Służcie Mu i przyznajcie, że On jest naszym Mistrzem. Ponieważ dalecy jesteśmy od doskonałości, musimy wszystko przerzucić na Niego i przerzucić całą odpowiedzialność na Niego. Kiedy przerzucimy na Niego nasze rodziny, codzienne życie i wszystko inne, otrzymamy od Boga mądrość i będziemy w stanie żyć tak, jak On chce, rozwiązując wszystkie problemy z wiarą i mocą, którą dał nam Bóg.
Nasze problemy stają się wtedy problemami naszego Władcy, co oznacza, że jeśli tylko pójdziemy za Jezusem, Bogiem Wszechmogącym, On weźmie za nas odpowiedzialność. Będziemy mogli żyć życiem Ducha Świętego i cieszyć się pokojem, który w Nim mieszka. Jako wierni chrześcijanie musimy uklęknąć przed Bogiem, przyjąć Go i służyć Mu jako naszemu Władcy.
Zobaczmy, co jest napisane w Liście do Filipian 3:3 o tym, jakiego rodzaju wiarę musimy mieć, aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego. „My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele”. Tutaj „obrzezanie” oznacza tych, którzy w duchu służą Bogu, chlubią się w Chrystusie Jezusie i nie pokładają ufności w ciele.
Aby żyć jako obrzezani, oznacza odciąć cały grzech w naszych sercach i przekazać go Jezusowi Chrystusowi, który przyjął chrzest od Jana. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha, zawdzięczają swoje życie Duchowi. Służą Bogu i cieszą się w Chrystusie Jezusie, mówiąc: „Jezus poprowadził mnie do tego chwalebnego życia. Uczynił mnie sprawiedliwym i pobłogosławił. Dał mi całą łaskę, jakiej potrzebowałem, aby Mu służyć”. Musimy tak żyć. To jest życie pełne Ducha Świętego. Paweł powiedział: „Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga” (I List do Koryntian 10:31).
W Liście do Filipian 3:13-14 jest powiedziane: „Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie”. Bóg powiedział nam, żebyśmy zapomnieli o tym, co było za nami w przeszłości i sięgnęli do tego, co przed nami. Musimy dążyć do naszego celu. Niezależnie od naszych dobrych uczynków lub złych uczynków, musimy zapomnieć o tych rzeczach, które są za nami i starać się dążyć do tych, które są przed nami, i dążyć do celu. Celem tym jest służenie Jego woli, trzymając się Jezusa Chrystusa, wierząc w Niego.
Daleko nam do doskonałości, więc jesteśmy skłonni upaść, gdy poczujemy pokusę ciała. Jednak patrząc na Boga i mając wiarę, możemy pozbyć się wszystkich naszych słabości i nieprawości. Kiedy Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu, wszystkie nasze grzechy zostały na Niego przełożone. Kiedy przez zmartwychwstanie stał się naszym Zbawicielem, dzięki naszej wierze w Niego otrzymaliśmy nowe życie. Dlatego musimy pozbyć się wszystkich rzeczy, które są za nami i dożąć do tego, co jest przed nami, i zmierzać do celu.
 
 
Aby utrzymać życie pełne Ducha Świętego
 
Musimy dążyć do rzeczy, które są przed nami i dążyć do wyższego celu. Mam nadzieję, że możesz jak najszybciej zapomnieć o wszystkich przeszłych sprawach, jeśli cię obciążają. Jest wiele rzeczy, których nie można zrobić z powodu naszych słabości, ale to nas nie interesuje, ponieważ to, co ważne, leży w przyszłości. Ponieważ przyszłość jest ważniejsza, musimy oddać nasz tron Jezusowi Chrystusowi poprzez wiarę i być przez Niego prowadzonym. Musimy pozwolić Mu decydować, jak będziemy żyć w przyszłości i robić to, co Jemu się podoba.
 
 
Musimy żyć tak, jak żyli uczniowie
 
Życie pełne Ducha Świętego możemy prowadzić tylko wtedy, gdy wzmocnimy się w wierze w odpuszczenie grzechów. To jest bardzo ważne. Przeczytajmy II List do Tymoteusza 2:1-10. „Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Również, jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje jako pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a niech Pan ci da zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii; Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą”
Tak jak Paweł powiedział do Tymoteusza, Duch Święty mówi do nas: „wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych”
„Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie”. Tutaj wzmocnienie się łasce oznacza wzmacniać swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha, wierząc w Niego i trzymając się Go. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby przyjąć wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i został naszym Zbawicielem. Oznacza to, że powinniśmy być silni w łasce Boga i być Mu wdzięczni. Bóg nas zbawił i dlatego powinniśmy przyjąć zbawienie przez wiarę jako dar Boży. To jest zbawienie z odpuszczenia grzechów. Nie ma to nic wspólnego z odmawianiem codziennych modlitw wczesnym rankiem czy datkami na budowę kościoła. Wszystkie te rzeczy wyrządzają więcej szkody niż pożytku dla otrzymania zbawienia.
Nasze zbawienie poprzez przebaczenie grzechów oznacza, że Jezus Chrystus, niezależnie od naszych uczynków, został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, a następnie umarł na Krzyżu, aby zmyć wszystkie nasze występki. Zmartwychwstał, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Pastorzy otrzymują odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w tę ewangelię prawdy, podobnie jak osoby świeckie. Każdy, kto tak wierzy w Jezusa Chrystusa całym sercem, otrzymuje przebaczenie grzechów. Możemy zatem ufać łasce zbawienia i wzmocnić naszą wiarę.
Jeśli chcemy życia pełnego Ducha Świętego, musimy wzmocnić się w wierze w ewangelię wody i Ducha. Są obszary w naszym życiu, w których nie potrafimy sprostać wymaganiom i mamy wiele słabości. Dlatego powinniśmy stać się silni w łasce zbawienia. Za każdym razem, gdy pojawiają się nasze wady, musimy rozmyślać nad naszą wiarą, mówiąc do siebie: „Bóg zbawił mnie przez ewangelię wody i Ducha. Jezus przebaczył wszystkie moje grzechy przez wodę i Ducha”. Stajemy się sprawiedliwi, wierząc w tę ewangelię i wzmacniamy się dzięki obecności Ducha Świętego. Zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów i wzmocniliśmy się dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Staliśmy się ludźmi błogosławionymi poprzez naszą wiarę.
Paweł powiedział: „Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga” (I List do Koryntian 10:31). To jest bardzo ważne. Oznacza to, że musimy oddać swoje życie Bogu. „Czy jecie, czy pijecie”. Powinniśmy jeść, pić i być silni dla Boga, aby wykonywać Jego dzieło. Powinniśmy jeść dobre rzeczy dla naszego zdrowia, aby głosić ewangelię.
„Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza” (II List do Tymoteusza 2:4). Powinniście prowadzić życie pełne Ducha Świętego, aby głosić ewangelię. Możemy wieść życie wiary, gdy prowadzimy życie w imię głoszenia ewangelii. Wszyscy, którzy prowadzą takie życie wiary, są pełni Ducha Świętego. Wszyscy powinniśmy dążyć do życia pełnego Ducha Świętego. Nawet owoce waszej ciężkiej pracy, powinny być użyte dla ewangelii.
Jeśli chcesz zachować życie pełne Ducha Świętego, musisz poświęcić się Panu, służyć Mu, wykorzystywać swoje pieniądze na ewangelię i dzielić wszystkie radości i smutki z Bogiem. Jeśli chcemy prowadzić takie życie, musimy żyć w wierze z silną wolą służenia ewangelii.
Do tej pory wielu ludzi prowadziło swoje własne życie. Wznosili mury i gromadzili swoją własność, będąc swoim własnym mistrzem. Jednak teraz musimy żyć dla Boga. Musimy przyjąć Boga jako naszego jedynego Władcę. Pan mówi: “Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza”. Życie dobrego żołnierza oznacza przestrzeganie zasad. Pan rozwiązuje za nas nasze problemy, chroni i prowadzi nas, jeśli żyjemy dla Niego jako Jego wierni żołnierze. Mówi nam, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości (Ewangelia Mateusza 6:33).
W słowie Bożym nie ma niczego fałszywego. Jeśli podążymy za Nim, doświadczymy prawdziwości Jego słowa. Ale pamiętaj, że najpierw musimy mieć w swym sercu zamieszkiwanie Ducha Świętego. Osoba bez Ducha Świętego nie może przekazać swojego tronu Bogu. Tymczasem osoba z Duchem Świętym, może oddać tron swojego serca Bogu i tym samym doświadczyć pełni Ducha Świętego oraz mieć szczęście i pokój w swoim sercu.
Zamieszkiwanie Ducha Świętego spełni się, jeśli tylko zrozumiecie i uwierzycie w cudowną ewangelię wody i Ducha. Jeśli chcecie mieć pełnię Ducha Świętego i żyć błogosławionym życiem, powinniście służyć Bogu jako Królowi i żyć dla dobra Jego królestwa. Zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, wasze serca staną się obfite, a wasze pomyślne życie zostanie utrzymane, gdy zdobędziecie błogosławieństwo stania się dziećmi w Królestwie Bożym.
Przekazałem przesłanie, że ludzie, którzy otrzymali zbawienie od grzechu i przebywania w Duchu Świętym przez wiarę w Pana, powinni wieść życie pełne Ducha Świętego. Określiłem życie wypełnione Duchem Świętym i wyjaśniłem, w jaki sposób można zachować taki rodzaj życia. Wyjaśniłem również, że przez wiarę musimy przekazać swój tron Panu, i przez wiarę musimy Mu służyć i utrzymywać życie wypełnione Duchem Świętym.
Ponownie, dla kogoś, w kim mieszka Duch Święty, ponowne narodziny to nie koniec. Musi nadal prowadzić życie pełne Ducha Świętego. Z pewnością powinniśmy wiedzieć i wierzyć, że nasz duch i ciało mogą być błogosławione tylko wtedy, gdy prowadzimy takie życie.
Takie życie nie dzieje się spontanicznie. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wierzymy w Pana jako naszego Władcę i umieszczamy Go na pierwszym miejscu w naszych sercach. Bóg nas zbawił i już dał nam życie pełne Ducha Świętego, życie w służbie ewangelii. Dał nam również naszą pracę i stanowisko, abyśmy mogli wykonywać Jego dzieło, abyśmy mogli utrzymać życie pełne Ducha Świętego.
Powinniście poświęcić się Jemu i żyć dla Niego. Służcie Mu, głosząc tę cudowną ewangelię. Wasze serca staną się wtedy pełne Ducha Świętego, a szczęście i łaska wypłyną z was. W dniu Jego powrotu będziecie błogosławieni, dumnie stojąc przed Bogiem i zdobywając Jego nagrodę. Powinniśmy podziwiać życie pełne Ducha Świętego. Powinniśmy starać się żyć takim życiem poprzez wiarę. W ten sposób utrzymuje się życie pełne Ducha Świętego.
Czy zrzekliście się tronu w swoich sercach, aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego? Mam nadzieję, że pozwolicie Mu zająć pierwsze miejsce w waszym sercu. Musicie mieć wolę aby żyć życiem wypełnionym Duchem Świętym. Wtedy On pobłogosławi was, abyście mogli prowadzić życie pełne Ducha Świętego.