Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-12] (List do Tytusa 3:1-8) Aby Prowadzić Życie Pełne Ducha Świętego

(List do Tytusa 3:1-8)
“Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku; Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według Swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; Abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. 
Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi”.
 
Jak możemy
prowadzić życie pełne
Ducha Świętego?
Powinniśmy rozumieć wolę Bożą i zgodnie
z nią głosić ewangelię.

Ci, którzy wierzą w Jezusa i mają w sobie Ducha Świętego, muszą prowadzić życie pełne Ducha Świętego. Bóg wymaga od chrześcijan życia pełnego Ducha Świętego. Musimy wykonywać Jego polecenia. Jak więc możemy żyć życiem pełnym Ducha Świętego? Musimy zwrócić uwagę na to, co powiedział o tym apostoł Paweł.
 
 
Co jest potrzebne, aby prowadzić życie pełne Ducha Świętego?
 
W Liście do Tytusa 3:1 Paweł powiedział: „Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku”. Przede wszystkim powiedział nam, abyśmy podlegali władcom i zwierzchnościom, byli posłuszni i gotowi do czynienia dobrych uczynków. Miał na myśli to, że nie możemy prowadzić życia pełnego Ducha Świętego, jeśli będziemy nieposłuszni prawom świata. Oczywiście, jeśli władcy świata i prawa stoją w sprzeczności z prawdą, nie powinniśmy ich przestrzegać. Ale jeśli prawa nie naruszają naszej wiary, musimy być im posłuszni, aby w pokoju służyć ewangelii.
Jesteśmy tymi, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego. Jak moglibyśmy żyć życiem pełnym Ducha Świętego, gdybyśmy łamali świeckie prawa? Dlatego, aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy przestrzegać praw tego świata. Ci, którzy otrzymali obecność Ducha Świętego, muszą przestrzegać norm społecznych. Możemy postępować z Bogiem tylko wtedy, gdy przestrzegamy praw świata.
Przypuśćmy, że jeden z nas popełnił przestępstwo w drodze do kościoła. Czy byłby w stanie z wygodą służyć Panu? Jakim cudem mógłby żyć zgodnie z naukami Pana, gdyby żył poza prawem? Nie możemy naruszać norm społecznych, postępując według Ducha. Nie ma nic dobrego z naruszenia prawa. Musimy zachować pokój, przestrzegając prawa. Musimy starać się prowadzić prawe życie, głosząc ewangelię. Aby żyć w pełni Ducha Świętego, mądrze jest, aby święci przestrzegali praw społecznych.
 
 
Musimy zachować pokorę w naszych sercach
 
Paweł powiedział: “O nikim nie mówić krzywdząco; być niewojowniczymi, należytymi, okazującymi wszelką życzliwość względem wszystkich ludzi”. Aby prowadzić życie pełne Ducha Świętego, nie powinniśmy mówić o nikim źle, być spokojni, łagodni i okazywać pokorę wszystkim ludziom.
W sercach tych, którzy narodzili się na nowo, jest pokora, powściągliwość i łagodność. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który w nas mieszka. Paweł powiedział nam, że nie możemy podważać ewangelii, walcząc ze sobą. Oczywiście musimy walczyć, gdy prawo społeczne jest sprzeczne z ewangelią. Ale jeśli tego nie robi, musimy żyć spokojnie. Musimy sprawić, by inni myśleli o nas: „Chociaż czasami wydaje się dziki jak lew, jest naprawdę spokojny jak gołąb. go Być może jego wiara w chrześcijaństwo czyni grzecznym i rozsądnym człowiekiem”.
Nie ma łagodności ani pokory w pożądaniach ciała. Ale dzięki Duchowi Świętemu i poprzez Pana, który zbawił nas od naszych grzechów, możemy być łagodni dla innych. Przebaczenie komuś, kto wyrządził mi straszną krzywdę, jest prawdziwym „przebaczeniem”, a traktowanie go z pokorą z głębi siebie jest prawdziwą „pokorą”. Nie jest dla mnie pokorą udawać, że jestem miły dla kogoś, kiedy naprawdę go nienawidzę. Posiadanie serca pełnego pokory i przebaczenia jest wewnętrzną moralnością narodzonych ponownie chrześcijan.
Musimy też być łagodni, gdy ludzie robią nam coś złego. Dopóki nie próbują przeszkadzać ewangelii, musimy być łagodni dla wszystkich. Ale jeśli to robią, musimy zastąpić światło łagodności światłem prawdy. Łagodność można znaleźć tylko w prawdzie Bożej, więc ci, którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu, ingerują w nie lub oczerniają je, nie zasługują na to, aby być traktowani z łagodnością.
Bóg nie przebacza tym, którzy Mu się sprzeciwiają, ale każe im płacić cenę. Bóg powiedział Abrahamowi: „I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać” (Księga Rodzaju 12:3). Ludzie, którzy sprzeciwiają się ewangelii prawdy, nie mogą zostać zbawieni. Nie będą w stanie uniknąć katastrofy, która zrujnuje nie tylko życie ich, ale także trzeciego pokolenia ich potomków.
Dlaczego musimy być tolerancyjni i pokorni? Jak jest napisane w Liście do Tytusa 3:3, „Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich”. Zanim narodziliśmy się ponownie, byliśmy jak ci ludzie. Musimy więc tolerować i przebaczać im, ponieważ kiedyś byliśmy jak ci ludzie. 
W Liście do Tytusa 3:4-8 czytamy: “Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według Swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; Abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi”.
Według Biblii Bóg nie zbawił nas od naszych grzechów, ponieważ spełnialiśmy dobre uczynki. Dał nam błogosławieństwo ponownego narodzenia, ponieważ kochał nas i zlitował się nad nami. Innymi słowy, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, został ochrzczony, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i tym samym zmył wszystkie nasze grzechy. Jezus zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy Boga. Po tym jak zmartwychwstał wśród umarłych, wszystkie niedokończone rzeczy na świecie, stały się doskonałe. 
Bóg pobłogosławił nas Duchem Świętym poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana, aby zgładzić wszystkie grzechy świata i umarł na Krzyżu, aby wszystkie nasze grzechy mogły zostać przebaczone. Zostaliśmy zbawieni i staliśmy się prawymi.
Biblia mówi również: „Abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego”. Oznacza to, że jako dziedzice Boga, odziedziczyliśmy całe Jego bogactwo i chwałę. Aby wieść tego rodzaju błogosławione życie, musimy żyć w pełni Ducha Świętego. Musisz wierzyć w ewangelię wody i Ducha, otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów i głosić ewangelię innym.
Dlatego, otrzymawszy przebaczenie za nasze grzechy, musimy pracować dla dobra innych, musimy przestrzegać praw świata i głosić ewangelię tym, którzy szukają Boga. I musimy przebaczyć ludziom, którzy wyrządzają nam krzywdę, i traktować ich z dobrocią i pokorą, aby nie mogli przeszkadzać w głoszeniu pięknej ewangelii. „Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi”. Jeśli pragniesz pełni Ducha Świętego, musisz pamiętać, co powiedział do nas Paweł. Może to nie brzmi jak coś specjalnego, ale są to bardzo ważne słowa.
Ponieważ żyjemy na tym świecie, nie możemy być napełnieni Duchem Świętym, jeśli jesteśmy w konflikcie z innymi poprzez nieprzestrzeganie zasad tego świata. Dlatego musimy przestrzegać prawa, chyba że jest ono sprzeczne ze słowem Bożym. Musimy przestrzegać praw tego świata. Nawet jeśli mamy wiarę, przestrzeganie prawa jest lepszym wyborem, jeśli chcemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego. Abyśmy mogli spełniać dobre uczynki, musimy przestrzegać praw świata i dogadywać się z naszymi bliźnimi.
 
 
Czy chcecie prowadzić życie pełne Ducha Świętego?
 
W Liście do Efezjan 5:8-11 czytamy: “Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). Badając to, co podoba się Panu; I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie”. Ten fragment mówi nam, abyśmy postępowali jak dzieci światła i wydawali owoce Ducha. 
W Liście do Efezjan 5:12-13 czytamy: “O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem”. Paweł mówi tutaj, że wszystko co jest strofowane, ujawnia się w świetle. Jeśli prawy człowiek nie może żyć w prawy sposób, zostanie ujawniony albo przez Boga, albo przez siebie samego. Co się dzieje, gdy okaże się, że ktoś spełnia uczynki ciemności, i zostaje skarcony przez światło? Po przyznaniu się do błędów jego serce się rozjaśnia, gdy ponownie staje on przed Bogiem. „Wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem”. Dobrze jest być strofowanym przez światło. Wtedy możemy przyznać się do naszych występków i powrócić do Boga.
Jeśli naprawdę chcemy żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy mieć życzliwość w naszych sercach. Nawet jeśli ktoś nie ma grzechu w swoim sercu, nie oznacza to, że nie musi być życzliwy. Musimy żyć z dobrem i życzliwością w naszych sercach. Musimy głosić z mądrością i modlić się za ludzi, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, aby mogli ją zrozumieć i otrzymać przebaczenie grzechów. Nie możemy też krzywdzić innych. Musimy jeść, spać i żyć dla ewangelii, a także służyć innym.
Aby żyć życiem pełnym Ducha Świętego, musimy myśleć o wadze czasu i służyć pięknej ewangelii jako ludzie mądrości. Kiedy kochamy świat, możemy stać się przedmiotem oszustwa ciemności i przez to możemy zaniedbywać wykonywanie dzieła Bożego. Dlatego musimy skupić nasz wzrok na Panu i robić to, czego On chce. Wierząc w zbawienie, które dał nam Bóg, musimy też przez cały czas być czujni. Człowiek z mądrością Ducha powinien być oddany głoszeniu pięknej ewangelii po całym świecie, zanim ten świat wypełni się ciemnością.
 
 
Zrozumcie wolę Pana
 
Musimy spróbować dowiedzieć się, co podoba się Bogu. Musimy dowiedzieć się, czego On od nas oczekuje, poprzez Jego kościół i słowa. Powinniśmy wiedzieć, co możemy zrobić, aby Bóg był z nas zadowolony i zrozumieć Jego wolę względem nas.
Ludzie, którym przebaczono grzechy, są tymi, którzy narodzili się na nowo, a ci, którzy narodzili się na nowo, są tymi, którzy mają zamieszkiwanie Ducha Świętego. Ci, którzy mają w sobie Ducha Świętego, są prawdziwie świętymi ludźmi i dziećmi Bożymi. Muszą oni żyć życiem pełnym Ducha Świętego. To jest obowiązek wszystkich świętych. Nie powinniśmy marnować naszych zdolności i energii na siebie, obojętni na potrzeby innych. Nie powinniśmy przeszkadzać w dziełach Bożych, idąc z nurtem czasu.
Jeśli zostaliśmy uświęceni i otrzymaliśmy odrodzenie dzięki miłości Boga, musimy stać się dobrymi ludźmi, aby kontynuować i wykonywać Jego dzieło. Jeśli staliśmy się dziećmi Bożymi, wierząc w Niego, właściwe jest abyśmy byli ludźmi dobrotliwymi. 
Ciało dzieci Bożych jest dalekie od doskonałości, ale podoba się Bogu; pod warunkiem, że troszczymy się o wolę Boga i czynimy dobre rzeczy. Ale nawet ci, którzy narodzili się na nowo, są skłonni czynić zło innym, jeśli żyją tylko dla siebie. „A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem” (Efezjan 5:18) oznacza, że nie możemy upijać się pożądaniami ciała, ale musimy czynić dobro.
Paweł powiedział w Liście do Efezjan 5:19-21: “Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa; Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga”. Jeśli chcemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego, musimy wierzyć w ewangelię zbawienia i głosić ją oraz ujawniać, co Bóg dla nas uczynił.
Bóg błogosławi nas za każdym razem, gdy się modlimy i zapisał wszystkie te błogosławieństwa w psalmach, hymnach i duchowych pieśniach, abyśmy wychwalali Go jednym głosem. Musimy Go podziwiać, chwalić i dziękować Mu. Możemy żyć błogosławionym życiem pełnym Ducha Świętego, modląc się za tych, którzy nie są jeszcze zbawieni, i za siebie nawzajem. Musimy dziękować Bogu z głębi serca i szanować Jezusa Chrystusa, który nas zbawił. Z tymi myślami w naszych sercach musimy być w stanie przyznać się do naszych błędów, wyrazić naszą wdzięczność za oczyszczenie naszych grzechów i być Mu posłuszni. Na tym polega życie pełne Ducha Świętego.
 
 
Musimy służyć wspaniałej ewangelii do końca naszego życia
 
Musimy planować dobre uczynki i dążyć do nich dla większej chwały cudownej ewangelii. Przyłączając się do kościoła Bożego, powinniśmy się razem modlić i zwracać się do Boga, aby zbawił dusze wszystkich. Wciąż jest wielu ludzi, którzy nie mogli narodzić się na nowo, ponieważ nie znają pięknej ewangelii, mimo że szukali Boga. Musimy modlić się za tych ludzi, mówiąc: „Boże, proszę zbaw ich także”. I nie możemy gonić za samolubnymi rzeczami, ale oferować swoje właściwości, służąc ewangelii, aby ratować zagubionych. Życie dla dusz innych i dla ekspansji Królestwa Bożego jest dobrą pracą.
Wykonywanie tego rodzaju pracy oznacza życie pełne Ducha Świętego. Życie w pełni Ducha Świętego nie oznacza posiadania zdolności mówienia językami czy dokonywania cudów, ale oznacza naukę tego, jak podobać się Bogu. Oznacza to wiarę w zbawienie, które dał nam Bóg, chwalenie i wysławianie Boga wierszami i psalmami. Dziękować, wielbić i chwalić Boga z całego serca oraz służyć Mu naszymi ciałami jako narzędziem sprawiedliwości, oto wola Boża. Wypełnianie Jego rozkazów oznacza życie pełne Ducha Świętego.
Aby prowadzić życie pełne Ducha, musimy być sobie nawzajem posłuszni. Jeśli ktoś daje nam radę, musimy słuchać tego, co mówi. Podobnie, jeśli udzielę mu rady, powinien słuchać, nawet jeśli się ze mną nie zgadza. Podobnie, musimy żyć życiem pełnym Ducha, będąc sobie nawzajem posłuszni i wykonując dzieło Boże.
 
 
Życie pełne Ducha oznacza wielbienie Jezusa Chrystusa
 
Życie pełne Ducha oznacza przestrzeganie przykazań Jezusa Chrystusa. Dowiedzmy się, co to oznacza, czytając List do Efezjan 6:10-13. „W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się”.
Co to znaczy prowadzić życie pełne Ducha? Oznacza być silnym w Panu i wiarę w Jego moc. Oznacza życie mocą Ducha Świętego, który mieszka w nas, a nie życie poprzez naszą własną wolę. Co więcej, oznacza życie modlitwy. Modląc się, możemy prowadzić energiczne życie, otrzymując różne zdolności i błogosławieństwa, jakie daje nam Bóg. Życie w ten sposób oznacza nałożenie zbroi Bożej. Jesteśmy tak słabi, że nawet jeśli spróbujemy podążać za Nim, służyć Mu i być Mu posłuszni, nie możemy żyć życiem pełnym Ducha, jeśli nie trzymamy się Jego słów.
Wiara w słowa Boga jest niezbędna do wzmocnienia naszej duchowej mocy. Nawet jeśli mamy wiarę, musimy założyć całą zbroję Bożą, mówiąc: „Jestem pewien, że będzie tak, jak jest zapisane w słowach Bożych”. To jest wiara, która pozwala nam żyć życiem pełnym Ducha Świętego.
Czy ktoś z was ma problemy z prowadzeniem takiego życia? Pamiętajcie więc o słowach Pisma Świętego i włóżcie zbroję Bożą. Bóg powiedział nam, żebyśmy wzięli pełną zbroję Bożą. Poprzez wzięcie słów do głębi waszych serc, dowiecie się, co to znaczy wziąć pełną zbroję Bożą. Bez względu na nasze środowisko i to, co mówią inni, musimy trzymać się słów Boga. W ten sposób będziemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego.
Gdzie możemy zdobyć tę wiarę? Księga Objawienia 3:22 mówi: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. Powinniśmy słuchać tego, co Duch mówi do kościoła. Innymi słowy, nie moglibyśmy słyszeć słów Boga ani prowadzić życia pełnego Ducha Świętego, gdyby nie słudzy Boży. Przez kogo przemawia Duch Święty? Bóg przemawia do świętych i do wszystkich ludzi na świecie poprzez Swoje sługi w Jego kościele. 
To znaczy, że powinniście wierzyć, że nauki kościoła Bożego są z pewnością oparte na słowach Boga. Musicie przyjąć nauki kościoła, mając na uwadze tę wiarę. Gdyby pastor nie miał zamieszkiwania Ducha Świętego, mógłby on nauczać własnych myśli. Pastor, w którym mieszka Duch Święty, głosi słowa Boga pod kontrolą Ducha Świętego. Jeśli tego nie czyni, ale głosi bezzasadne biblijnie słowa, Duch Święty powstrzymuje go, ponieważ mieszka w jego sercu.
Duch Święty jest Bogiem. Autorytet sługi Bożego jest niezmiernie wielki, ponieważ Bóg w nim mieszka. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus powiedział do Piotra: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Ewangelia Mateusza 16:19). Kluczami do Nieba jest ewangelia wody i Ducha. Innymi słowy, ta ewangelia jest kluczem do wejścia do Nieba. Bóg dał władzę głoszenia słowa Bożego nie tylko Piotrowi, ale także każdemu słudze Bożemu i wszystkim świętym, o ile są narodzeni na nowo i mają zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Aby prowadzić życie pełne Ducha Świętego, musimy wziąć pełną zbroję Bożą. Jeśli nie mamy wiary, musimy codziennie pamiętać o naukach kościoła, wierząc w autorytet kościoła i sług Bożych. Nawet jeśli kazanie, które dziś słyszysz, jest bezużyteczne i nie jest bezpośrednio związane z twoim życiem, i tak musisz go wysłuchać i wziąć do serca. Znajdź w Biblii słowa potrzebne w twoim codziennym życiu. Trzymaj się ich. W ten sposób staniesz się osobą wiary. Wtedy będziesz mógł prowadzić życie pełne Ducha Świętego, chodzić z Bogiem i wygrywać bitwę z księstwem i władcami ciemności na świecie. 
Może jesteście zdezorientowani, ponieważ powiedziano wam, że powinniście być posłuszni rządcom świata, a teraz mówię, że powinniście walczyć z rządcami ciemności tego świata. W czasach rzymskich cesarz nazywał siebie Bogiem, a prawo wymagało od wszystkich ludzi traktowania go jako Boga. Ale to było coś, czego chrześcijanie nie mogli zrobić, ponieważ było to sprzeczne ze słowem Bożym. Tak więc chrześcijanie w tym czasie nie mieli innego wyjścia, jak walczyć z cesarzem rzymskim, który kazał ludziom kłaniać się przed nim, jakby był Bogiem.
Aby wygrać walkę z diabłem, musimy wierzyć słowu Bożemu i trzymać się go. Jeśli będziemy żyć zgodnie ze słowem Bożym, otrzymamy Jego błogosławieństwo i będziemy w stanie pokonać diabła. Nawet jeśli zostaniemy zbawieni, przegramy wojnę z Szatanem, jeśli nie będziemy trzymać się słowa Bożego. Bóg ostrzega nas: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć” (I Piotra 5: 8). Osoba, która nie wierzy w słowo Boże, może łatwo zostać zaatakowana przez diabła.
Nawet Jezus nie byłby w stanie odeprzeć Szatana, gdyby nie słowo Boże. „Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga” (Ewangelia Mateusza 4:4). Wypędził diabła przez wiarę w to, co jest napisane. A co z nami? Brakuje nam mądrości i nie da się nas porównać z Jezusem. Dlatego musimy jeszcze mocniej wierzyć w słowo Boże i trzymać się go.
Nie powinniśmy jedynie mówić: „Myślę, że słowa są właściwe, ale nie mogę w to całkowicie wierzyć”. Musimy trzymać się słów. „Wierzę, że wszystko okaże się prawdą, tak jak jest napisane”. To jest właściwa wiara i pozwala nam wziąć pełną zbroję Bożą. Ludzie, którzy mówią: „Wszystko zostanie dokładnie zrealizowane tak, jak powiedział nasz Pan”, będą błogosławieni. Jeśli ktoś trzyma się Słowa Bożego i polega na nim, zgodnie z jego wiarą wszystko potoczy się dobrze. Nawet jeśli diabeł będzie próbował nas kusić, z pewnością odejdzie, jeśli powiemy: „Wierzę w słowo Boże. Wierzę, że Jego słowo jest właściwą odpowiedzią”. To jest sposób na wygranie wojny z diabłem.
 
 
Musimy trzymać się słowa Bożego
 
„Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże” (List do Efezjan 6:13-17).
W tym fragmencie „Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą”, słowo Boże porównane jest do pasa przepasającego biodra. Oznacza to, że musimy przepasać nasze umysły słowem Bożym. Mówi nam, abyśmy podążali za słowami prawdy, abyśmy byli jednym umysłem z Bogiem. Ale ponieważ ten pas ściśle przylega do ciała, musimy również mocno przywiązać się do słowa Bożego. Kiedy jesteśmy jednomyślni z Bogiem, w naturalny sposób jesteśmy w stanie uwierzyć i powiedzieć: „Wierzę, że wszystko ułoży się dobrze. Jestem pewien, że wszystko zostanie zrealizowane, tak jak powiedział Bóg”.
Następnie musimy założyć pancerz sprawiedliwości. Musimy założyć pancerz ewangelii wody i Ducha, który mówi, że Bóg nas zbawił. Musimy przepasać nasze biodra prawdą, włożywszy pancerz sprawiedliwości. Musimy założyć napierśnik z drogocennych klejnotów. Musimy je założyć w przekonaniu, że Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy. Musimy całym sercem wierzyć w Słowo Boże. Musimy także głosić ewangelię zbawienia, która daje pokój.
Przestrzegając wszystkich powyższych słów, powinniśmy obuć nasze nogi przygotowaniem ewangelii pokoju i iść głosić ewangelię zbawienia, która daje pokój Boży wszystkim ludziom. Jeśli zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów, to wyznajemy wiarę ustami. I za każdym razem, gdy nasz grzech i zło zostają ujawnione, musimy je zetrzeć, rozważając prawdę, że Bóg już przebaczył wszystkie nasze grzechy. Zrobił to przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Musimy żyć w chwale, dziękując Bogu. Musimy głosić ewangelię wody i Ducha, która daje pokój każdemu, kto nie został uwolniony od swoich grzechów.
Przede wszystkim musimy zwalczać złego tarczą wiary. Kiedy Szatan atakuje, musimy go odpędzić tarczą wiary w jednej ręce i słowami prawdy w drugiej.
Następnie musimy założyć hełm zbawienia. Musimy przyjąć słowa zbawienia, mówiąc: „Zostałem zbawiony od wszystkich moich grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Bóg przebaczył mi w ten sposób”. Powinniśmy rozpoznać prawdę w naszej głowie. Musimy uczynić słowo Boże, hełm zbawienia i miecz Ducha naszą bronią przeciwko diabłu.
Jeśli Szatan nas zaatakuje, musimy wyciągnąć miecz i pokonać go. „Bóg to powiedział! I wierzę, że tak jest!”. Odpędzamy Szatana poprzez wiarę w słowa Boże. Jeśli uwierzymy w słowa Boże i wyciągniemy duchowy miecz, Szatan ucieknie z krzykiem „Ojej! Jak to boli”. Możemy pokonać każdy atak Szatana, jeśli tylko wierzymy w słowo Boże.
Powinniście wieść takie życie religijne wyznając: „Moje ciało jest dalekie od doskonałości, ale jestem osobą Boga, która otrzymała odkupienie. Żyję wiarą, trzymając się słów, które powiedział mi Bóg”. Jeśli mamy taką wiarę, możemy odpędzić Szatana mieczem prawdy za każdym razem, gdy przychodzi, aby nękać i zakłócać nasze wierne życie. Szatan nawet nie drgnie, jeśli kontratakujemy zwykłymi ziemskimi słowami. Dlatego musimy z nim walczyć, mówiąc: „Tak powiedział Bóg”. Wtedy Szatan podda się władzy słowa Bożego.
Jeśli chcemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego, musimy modlić się do Boga, aby kościół, wszyscy święci i słudzy Boży poświęcili się głoszeniu ewangelii. Wypowiadając modlitwę typu: „Pozwól mi odważnie ujawniać sekrety ewangelii”, to będziemy żyć życiem ukierunkowanym na służenie ewangelii. Jest to życie pełne Ducha Świętego. Życie pełne Ducha Świętego jest niezbędne dla wszystkich świętych. Jeśli mamy być prawdziwymi świętymi, musimy prowadzić życie pełne Ducha Świętego. Takie życie jest niezbędne dla wszystkich świętych, tak jak otrzymanie przebaczenia grzechów jest niezbędne dla każdej duszy. To jest rozkaz Boga. 
Ci, którzy zostali zbawieni od grzechów, ale nie wiedzą, jak wieść życie wierne, muszą wiedzieć, że muszą prowadzić życie pełne Ducha Świętego. Tego właśnie chce Bóg. Święci muszą prowadzić życie pełne Ducha Świętego, które jest wolą Boga. Życie pełne Ducha Świętego zachęca świętych do głoszenia ewangelii poprzez dobre czyny. Uwielbiają głosić ewangelię, modlić się do Boga oraz wierzyć i trzymać się słów Bożych. Musimy założyć hełm zbawienia i pancerz sprawiedliwości i odpędzić Szatana, mówiąc: „Jestem sprawiedliwy przez cały czas”.
Ponieważ święci mają zamieszkiwanie Ducha Świętego, postępują według Ducha i mogą otrzymać moc Ducha Świętego. Wykonują Jego dzieło z błogosławieństwami Bożymi, uzyskanymi poprzez modlitwę wiary. I powinni postępować w Duchu, aż pokonają Szatana i staną przed Bogiem. Ludzie, którzy mogą nałożyć całą zbroję Bożą, to tylko narodzeni na nowo chrześcijanie, którzy mogą żyć życiem pełnym Ducha Świętego.
“Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.” (List do Efezjan 6:12). Walka tych, którzy narodzili się ponownie nie jest walką przeciw ciału i krwi. Walka tych, którzy mają Ducha Świętego, jest przeciw duchowemu złu i przeciwko tym, którzy zakłócają nasze wierne życie, nie służą ewangelii i przeszkadzają nam.
Kiedy wychodzimy, aby toczyć duchową wojnę o ewangelię Pana, musimy założyć hełm i zbroję Ducha. Jeśli na tej wojnie będziemy nosić zwykłe ubrania, zostaniemy ranni. Dlatego musimy założyć zbroję. Potrzebujemy mieczy, tarcz i hełmów. Aby wygrać wojnę, musimy być doskonale przygotowani przed bitwą. Musimy założyć pancerz, przepasać biodra i włożyć buty na obie stopy. Następnie, mając miecz i tarczę w obu rękach, musimy pokonać naszych wrogów. Jest to życie pełne Ducha Świętego.
 
 
Musimy zachować wspaniałą ewangelię
 
Paweł powiedział nam: “Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka” (2 List do Tymoteusza 1:14). Co oznaczają tutaj słowa „tego dobrego”? To ewangelia wody i Ducha, która nas zbawiła od naszych grzechów. W Liście do Tytusa 3:5 czytamy: “zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego”. Nasz Pan zmył wszystkie grzechy, które popełniliśmy na tym świecie, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Musimy zachować tę wspaniałą ewangelię. Musimy założyć hełm zbawienia i pancerz sprawiedliwości, i przepasać swoje biodra prawdą. Musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha.
Uzbroiwszy się w ten sposób, musimy wygrać walkę z Szatanem. Tylko wtedy będziemy mogli odnieść zwycięstwo i podzielić się nim z innymi. Będziemy musieli stoczyć wiele duchowych bitew przeciwko Szatanowi i odebrać mu wiele trofeów, aż do dnia, w którym wejdziemy do Królestwa Pana, które jest naszym dziedzictwem. Im więcej bitew wygramy z naszym przeciwnikiem, tym łatwiejsza będzie następna walka. Wszyscy musimy modlić się, aby Jego Królestwo prosperowało i kwitło. Wtedy zyskamy życie pełne Ducha Świętego.
Nie możemy być jedynie zadowoleni przebaczeniem naszych grzechów, ale musimy żyć życiem pełnym Ducha Świętego. Ze względu na ewangelię i nasze dobre uczynki, musimy wierzyć w słowo Boże. Musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego i żyć, przestrzegając Słowa Bożego i wierząc w nie, aby nie przegrać walki z Szatanem i nie zostać zrujnowanymi. 
Rozumiecie mnie? Tylko wtedy będziemy mieli życie pełne Ducha Świętego. Mam nadzieję, że wy także będziecie służyć ewangelii wody i Ducha oraz polegać na słowie Bożym i postępować zgodnie z nim. Wszyscy wykonujmy dzieło ratowania dusz przed Szatanem. Możemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego, aż Pan przyjdzie ponownie. Otrzymanie pełni Ducha Świętego jest drugim przykazaniem, które dał nam Bóg. Podziękujcie Mu. Możemy otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego dzięki odpuszczeniu grzechów w naszych sercach. A gdyby nie zamieszkiwanie Ducha Świętego, nie moglibyśmy rozpocząć życia pełnego Ducha Świętego. Dziękuję Bogu, że pozwolił nam prowadzić życie pełne Ducha Świętego.
Czy wierzycie, że możecie mieć zamieszkiwanie Ducha Świętego? Ci z nas, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, otrzymali także zamieszkiwanie Ducha Świętego. Ale ci, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, nie mają jeszcze zamieszkiwania Ducha Świętego. Ci, którzy nie znają lub nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mają Ducha Świętego. Wszyscy ludzie na świecie zostaną wrzuceni do piekła, jeśli nie otrzymają Ducha Świętego.
Ponieważ nie mamy grzechu w naszych sercach, otrzymujemy zamieszkiwanie Ducha Świętego. A ponieważ Duch Święty mieszka w naszych sercach, możemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego. My, którzy otrzymujemy zamieszkiwanie Ducha Świętego, musimy być posłuszni pragnieniu Ducha, aby zostać napełnionymi Duchem Świętym. Im bardziej jesteśmy posłuszni pragnieniu Ducha, tym silniejsza jest nasza wiara, niczym wojownik w pełnym mundurze. Ale jeśli nie będziemy posłuszni Duchowi, będzie to dla nas tak jakby zdjęto naszą zbroję.
Wzrastajmy poprzez słowa Ducha Świętego i stańmy się osobami wiary. Kiedy słyszymy słowa Ducha Świętego, nasza wiara rozwija się, ponieważ Bóg powiedział: “Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże” (List do Rzymian 10:17). Stąd też, nawet jeśli Szatan nas zaatakuje, jesteśmy chronieni przez naszą wiarę w te słowa. Szatan nie może atakować tych, którzy są uzbrojeni w tarczę wiary, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Wierni ludzie mają moc odpierania ataków Szatana poprzez swoją wiarę.
Prowadźmy życie pełne Ducha Świętego z wiarą. Życie pełne Ducha Świętego oznacza życie w wiernym głoszeniu ewangelii wody i Ducha na całym świecie. Takie jest życie pełne Ducha Świętego.