Sermoni

Temat 8: Duch Święty

[8-16] (Księga Izajasza 61:1-11) Misja Wszystkich Tych, Którzy Otrzymali Ducha Świętego

(Księga Izajasza 61:1-11)
„Duch Pana BOGA jest nade Mną, bo PAN Mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia; Abym ogłosił miłościwy rok PANA i dzień pomsty naszego Boga; abym pocieszył wszystkich płaczących; Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia; i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem PANA, aby był uwielbiony. I odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta, opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się cudzoziemcy, i będą paść wasze stada, a synowie cudzoziemców będą waszymi oraczami i winogrodnikami. Ale wy będziecie nazwani kapłanami PANA, będą was nazywać sługami naszego Boga. Będziecie korzystać z bogactwa narodów i będziecie się chlubić ich chwałą. Za waszą hańbę wynagrodzę wam podwójnie, a zamiast wstydzić się, będziecie śpiewać; dlatego posiądziecie podwójne dziedzictwo z ich działu i w ich ziemi. I będziecie mieć wieczną radość. Ja bowiem, PAN, miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla całopalenia; dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich potomstwo będzie znane wśród pogan, a ich potomkowie pośród ludów; wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez PANA. Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł Mnie w szaty zbawienia i przyodział Mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Jak ziemia bowiem wydaje swe plony i jak ogród wydaje nasienie, tak Pan BÓG sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami”.
 
Jaka jest misja tych, 
którzy otrzymują Ducha Świętego?
Jest to głoszenie ewangelii wody i Ducha 
wszystkim ludziom na świecie.

Co powinien zrobić ktoś, kto otrzymał Ducha Świętego? Powinien głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom. Bóg powierzył wspaniałą ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha tym, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego. Ci, którym przebaczono grzechy przed Bogiem, otrzymują Ducha Świętego. Więc jak myślisz, dlaczego Bóg dał im dar Ducha Świętego?
Aby dać im ostateczną gwarancję, że uczynił ich Swoimi dziećmi, daje im Ducha Świętego. Pragnie także pomóc im pokonać Szatana. Sprawia, że ci, którym zostały przebaczone ich grzechy i którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego, robią co następuje:
 
 
Sprawia, że głoszą dobrą nowinę cichym
 
Jaka jest dobra wiadomość dla cichych? Jest to ewangelia wody i Ducha. Bóg nakazał tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, aby głosili piękną ewangelię cichym. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, ponieważ mają nadzieję w Niebie, nigdy nie są usatysfakcjonowani ziemskimi rzeczami.
Bóg dał cichym ewangelię wody i Ducha i przebaczył im ich grzechy. Następnie udzielił im zamieszkiwanie Ducha Świętego i wpuścił ich do wiecznego świata. Bóg nakazał sprawiedliwym, aby głosili ewangelię wody i Ducha cichym. Przekonał ich też, by szerzyli wiarę w Boga i Jezusa. Powodem, dla którego Bóg dał nam Ducha Świętego jest to, abyśmy hojnie głosili piękną nowinę wśród cichych tego świata.
 
 
Posyła ich aby opatrzyli rany skruszonym w sercu
 
Jak nasz Pan uzdrawia nasze umysły? Opatruje On rany skruszonym w sercu, ewangelią wody i Ducha. Jest wielu ludzi ze skruszonymi sercami. Dla nich życie jest bezwartościowe, a ich własna sprawiedliwość jest zrujnowana. Prowadzą pokorne i bolesne życie z powodu swoich grzechów. Dlatego czasami dręczą ich wątpliwości co do życia. Wszyscy ludzie chcą żyć godnie i cieszyć się dobrobytem w ciele i duszy, ale nie dzieje się to tak łatwo, jak na przykład wtedy, gdy włamywacze okradają ludzi z całego ich dobytku.
Podobnie ci, którzy mają grzech w sercu, są nieustannie okradani z całej swojej sprawiedliwości, a na koniec idą do piekła z powodu swoich grzechów. Dlatego Pan, litując się nad skruszonymi w sercu, nakazał nam głosić im piękną ewangelię. Jakimi słowami uzdrowił ich Bóg? Uczynił to cudowną ewangelią wody i Ducha. Uzdrowił tych ze skruszonymi sercami, a także dał im życie wieczne.
 
 
Zwiastuje wyzwolenie uwięzionym w grzechu
 
Daje uwięzionym wolność. Co to znaczy? Oznacza to, że Bóg uwolnił dusze ludzkie od wszystkich grzechów świata. Dał tę misję tylko tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, a oni mogą uwolnić innych od ich grzechów.
Człowiek ma ciało i duszę. A jego ciało i dusza żyją, będąc związane przekleństwem grzechu i prawa. Nie może nic zrobić, jak tylko żyć jako więzień grzechu, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga, czy nie. Urodzony w grzechu, nie może powstrzymać się od grzechu. W ten sposób jest skazany na życie jako więzień grzechu przez całe swoje życie. Żyje w ten sposób i skazany jest na ostateczne zniszczenie.
Dlatego żyje tym nieuchronnym życiem, użalając się nad sobą w związku ze swoją słabością, która postawiła go w takiej sytuacji. Bóg posłał Ducha Świętego tym, którzy nie mogą nie grzeszyć i są skazani na śmierć, aby mogli głosić piękną ewangelię więźniom grzechu i dać uwięzionym wolność od wszystkich grzechów.
 
 
Pociesza On wszystkich płaczących
 
Co Bóg dał tym, którzy płaczą? Dając im ewangelię przebaczenia, Bóg pociesza wszystkich płaczących ludzi na świecie. Wysłał Jezusa Chrystusa na ten świat, aby przebaczył ludzkości jej grzechy. Aby złożyć na Niego wszystkie grzechy świata, sprawił, że został ochrzczony przez Jana i pozwolił, aby umarł na Krzyżu. W ten sposób Bóg oczyścił nas z naszych grzechów. W ten sposób Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów świata.
Nasz Pan pociesza wszystkich, którzy płaczą, mówiąc im o cudownej ewangelii wody i Ducha. W ten sposób błogosławi tych, którzy cierpią z powodu niepełnej wiary. Tylko tych którzy mają Ducha Świętego prowadzi do głoszenia tej wspaniałej ewangelii, do opatrzenia skruszonych serc i do uwolnienia więźniów grzechu.
Celem naszego istnienia na tym świecie jest otrzymanie przebaczenia od naszego Pana, a następnie głoszenie cudownej ewangelii tym, którzy są związani przez grzech i potrzebują pocieszenia, aby uwolnić się od grzechu. Bóg mówi nam, że chociaż nasze życie jest krótkie, wcale nie jest ono bezwartościowe. Dowodem na to jest fakt, że Bóg przygotował przebaczenie grzechów i wspaniałe błogosławieństwa dla ludzkości.
Również nasz Pan pozostawił w spadku wszystkim, którzy się smucą, koronę chwały. Oznacza to, że dzięki chrztu Jezusa grzesznicy otrzymują przebaczenie grzechów i dzięki temu mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeśli ktoś otrzyma przebaczenie grzechów, jest odświeżony na umyśle i docenia to cudowne błogosławieństwo. Nasz Pan koronuje go chwałą. Dał grzesznikom ewangelię wody i Ducha, a tych, którzy w nią wierzą, uczynił Swoimi dziećmi. Ci, którzy wierzą w tę wspaniałą ewangelię, odczuwają radość zamiast smutku.
Tak jak wszyscy ludzie rodzą się i umierają z płaczem, tak ich radość jest chwilowa, a ich umysły są przeważnie pełne smutku. Jednak Bóg spotkał ich i sprawił, że narodzili się ponownie z nadzieją i radością. Podobnie ci, którzy narodzili się ponownie dzięki wierze w cudowną ewangelię, żyją nowym życiem i mają nową pracę. Ponadto są w stanie robić to, czego chce Bóg, czyli głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim grzesznikom na świecie, wypędzić z serc wszelki smutek i cieszyć się wszelkimi przyjemnościami i szczęściem.
Ci, którym Bóg odpuszcza grzechy, oddają Mu chwałę. Powiedział sprawiedliwym, aby głosili cudowną ewangelię. Powiedział im, aby głosili, to kim On jest, jaką nam ewangelię dał i jak chwalebne jest Królestwo Niebieskie, które dla nas przygotował. Widzimy chwałę Boga w tych, którym On przebaczył. Ci, którzy płakali w swoim życiu, zanim zostali napełnieni Duchem Świętym, teraz cieszą się szczęściem, ci, którzy byli uwiązani grzechem, teraz odczuwają przyjemność z wolności, a ci, którzy prowadzili bezwartościowe życie, teraz prowadzą prawe życie. To wszystko odzwierciedla chwałę Boga. Bóg nazywał sprawiedliwych tymi, którzy odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta. 
W rzeczywistości ta piękna ewangelia wody i Ducha była ewangelią głoszoną przez Apostołów w czasach wczesnego kościoła. Jezus został zesłany na świat około dwa tysiące lat temu. Piękna ewangelia wody i Ducha była głoszona na tym świecie do roku 300 n.e. Ewangelia głoszona dziś przez sprawiedliwych jest tą samą ewangelią Ducha Świętego, którą głosili apostołowie w tamtym czasie. Jednak w czasach Cesarstwa Rzymskiego na początku IV wieku, kiedy Rzym uczynił chrześcijaństwo religią państwową i dał swoim obywatelom wolność wyznania, ewangelia chrztu Jezusa została nadszarpnięta i stopniowo zanikła. To właśnie po tym, chrześcijaństwo jako ustalona religia, stawało się coraz bardziej prosperujące, a ludzie, którzy głosili prawdziwą ewangelię, zniknęli.
Dlaczego wiara tych, którzy wierzyli i głosili prawdziwe chrześcijaństwo i prawdziwą ewangelię, uległa zmianie? Po tym, jak chrześcijaństwo stało się religią państwową Imperium Rzymskiego, chrześcijanie zostali uwolnieni od różnych ograniczeń i zaczęli korzystać z tych samych przywilejów, co obywatele rzymscy. Chrześcijanie mogli wtedy poślubić rzymską szlachtę, a także mogli pełnić funkcję rządową. Z powodu tego przywileju ich wiara została zredukowana do zwykłej religii. Odtąd cudowna ewangelia wody i Ducha zniknęła, a zmniejszona forma świecka chrześcijaństwa zaczęła kwitnąć. 
Bóg nakazuje nam, aby ostatni chrześcijanie w czasie Jego zaistniałego powrotu, głosili piękną ewangelię wody i Ducha, która przez tak długi czas była zaniedbana, a tym samym zbawili ludzkość od grzechów. Bóg ożywi cudowną ewangelię wody i Ducha, która była głoszona za dni Apostołów. Ewangelia za dni Apostołów była wspaniałą ewangelią chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Nazywa nas ludźmi, którzy odnowią zniszczone miasta. Sprawił, że nauczyliśmy się i uwierzyliśmy w ewangelię wody i Ducha oraz uczynił nas zarządcami Swojej winnicy.
Bóg dał nam tę samą misję, jaką wykonywał przez Apostołów. Sprawił, że głosimy tę oryginalną ewangelię wody i Ducha. „Duch Pana BOGA jest nade Mną, bo PAN Mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym”. Bóg sprawił, że aby ci, którzy już otrzymali Ducha Świętego, głosili ewangelię i dał nam Ducha Świętego.
Bóg ukoronował nas kwiatami, usunął wszelki smutek i włożył na nas szatę chwały, wzbudzając w nas zachwyt. Ci, którzy mają Ducha Świętego w swoich sercach, sieją nasiona tej pięknej ewangelii, aby inni mogli Go przyjąć. Przyjmą wtedy oni także ewangelię daną przez naszego Pana, otrzymają przebaczenie i w końcu otrzymają Ducha Świętego.
Staliśmy się pracownikami Boga. Ty i ja jesteśmy pobłogosławieni chwałą Królestwa Niebieskiego. Jednak Bóg uczynił ślepymi tych, którzy nie mają Ducha Świętego, tak że nie mogą poznać, zobaczyć ani zrozumieć tej pięknej ewangelii. Mogą być w stanie skłonić innych do nominalnej wiary w Jezusa, ale nigdy nie mogą sprawić, że otrzymają Ducha Świętego.
Pan dokonał następujących rzeczy przez tych, którzy mają Ducha Świętego. Sprawił, że głoszą piękną nowinę cichym i uzdrawiają skruszonych w sercu ewangelią wody i Ducha. Poprzez ewangelię wody i Duch, On również ogłosił więźniom grzechu prawdziwą wolność zbawienia i pocieszył wszystkich, którzy płakali. Wyzwolił tych, którzy byli związani grzechem z powodu swoich słabości, dał im radość i nadzieję, a następnie wstąpił do Nieba.
Następnie Duch Święty, który w nas mieszka, sprawił, że głosimy wszystkim ludziom ewangelię wody i Ducha. Jezus Chrystus powiedział tym, którzy otrzymali przebaczenie i mają w sobie Ducha Świętego, aby zbawili wszystkich grzeszników od ich grzechów. Pan upoważnił tych, którzy mają zamieszkiwanie Ducha Świętego, do kierowania tym, co zaplanował. Sprawił, że wszyscy prawi ludzie wykonują Jego dzieło. Jesteśmy Jego pracownikami, tymi, którzy zostali wyznaczeni na zarządców w Jego winnicy, kościele Bożym. Jesteśmy Jego sługami. Bóg dał nam te niesamowite błogosławieństwa.
Zdajemy sobie sprawę z naszych słabości, gdy patrzymy na nasze ciało, ale ponieważ Bóg działa z nami, wierzymy w Niego i przez wiarę staliśmy się Jego sługami. Wierzymy, że Bóg dokona przez nas wielu wielkich dzieł i rozszerzy swoje panowanie nad nami.
Bóg postanowił odbudować dawne ruiny ewangelii w zniszczonych miastach. Obiecał, że naprawi dawne spustoszenie i odnowi zniszczone miasta. Wierzę, że ewangelia ponownie odrodzi się na całym świecie!
Nie jest to jednak moja wola. Wierzę w to, ponieważ Bóg powiedział, że tak będzie. Nasz Pan sprawił, że ci, którzy mają Ducha Świętego, głoszą tę piękną ewangelię całemu światu. Wysłał Swojego Syna na ten świat i wypełnił ewangelię i wierzę, że ponownie spełnia Swoją wolę przez tych z nas, którzy mają Ducha Świętego. Ci, którzy wierzą w tę cudowną ewangelię, zobaczą chwałę Boga. Alleluja!