တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-16] (ဟေရှာယ ၆၁:၁-၁၁) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီးသောသူ များ၏သာသနာလုပ်ငန်း

(ဟေရှာယ ၆၁:၁-၁၁)
"ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်မှာ တည်တော်မူ၏။ အ ကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကိုကြားပြောစေခြင်း ငှါ၊ ငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ။ နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့၏ အနာကို စည်းစေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျှက်ရှိသောသူတို့အား လွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်၊ အ ကျဉ်းခံလျှက်ရှိသောသူတို့အား ထောင်တံခါးဖွင့်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလားနှစ်နှင့်၊ ငါတို့ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးတော်မူရာ နေ့ရက်ကာလကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ၄င်း၊ စိတ်မသာညည်းတွားသောသူတို့အား နှစ်သိမ်းစေခြင်းငှါ၄င်း၊ စိတ်မသာညည်းတွား သော ဇိအုန်မြို့သားတို့အဘို့စီရင်၍၊ ပြာအရာ၌ပေါင်းသရဖူ၊ ဝမ်းနည်းခြင်းအရာ၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆီ၊ညိုးငယ်သော စိတ်သဘောအရာ၌ချီးမွမ်းခြင်း အဝတ်တန်ဆာကို သူတို့အား ပေးစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီ။ ထိုသူတို့သည် ဖြောင့်မက်ခြင်းသပိတ်ပင်၊ ဘုန်းအသရေ တော်ဘို့ ထာဝရဘုရားစိုက်ပျိုးတော်မူသောအပင်ဟူ၍ သမုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့် မည်။ ရှေ့ပြိုပျက်ရာတို့ကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ ရှေ့ကာလ၌သုတ်သင် ပယ်ရှင်းရာ တို့ကို တည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံသောမြို့ရာ၊ အစဉ်အဆက်စွန့်ပစ်ရာ အရပ်တို့ကိုပြုစုကြလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့သည်ရပ်လျှက်၊ သင်တို့သိုးစု များကိုထိန်းကျောင်းကြာလိမ့်မည်။ တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည် သင်တို့ အဘို့ လယ်လုပ်၍၊ စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုလည်း ပြုစုကြလိမ့်မည်။ သင်တို့မူကား ထာဝရ ဘုရား၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟူ၍၄င်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏အမှုတော် တမ်းဟူ၍သ မုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့၏ စည်းစိမ်ကို စား၍၊ သူတို့၏ ဘုန်းအသရေ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့အရှက်ကွဲခြင်းအရာ၌ နှစ်ဆသောအကျိုးကိုခံရ၍၊ အသရေပျက်ခြင်းအရာ၌လည်း သူတို့အဘို့ကို ခံစားလျှက် ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့မြေ၌ နှစ်ဆသောအဘို့ကို အမွေခံရ ၍၊ ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကို နှစ်သက်၏၊ လုယူခြင်းအမှုနှင့်အ ဓမ္မအမှုကိုမုန်း၏၊ သစ္စာအတိုင်းသူတို့အား အကျိုးကိုပေးမည်။ သူတို့နှင့်ထာဝရ ပဋိညာဉ်ကိုဖွဲ့မည်။ သူတို့အမျိုးအနွယ်သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် တပါးအမျိုး သား နေရာအရပ်ရပ်၌ကျော်စောကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ထာဝရဘုရား ကောင်း ကြီးပေးတော်မူသောအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏ဟု သူတို့ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့ သည် ဝန်ခံကြလိမ့်မည်၊ ထာဝရဘုရားကြောင့် ငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍၊ ငါ၏ဘုရားသခင်ကြောင့် ငါ့ဝိညာဉ်သည်ရွှင်လန်းမည်။ အကြောင်းမူကား မင်္ဂလာ ဆောင်လုလင်သည် ပေါင်းသရဖူကိုဆောင်သကဲ့သို့၄င်း၊ မင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီး သည်တန်ဆာ ဆင်သကဲ့သို့၄င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းအဝတ်တန်ဆာနှင့်ငါ့ကိုဝတ်ဆင် စေ၍၊ ဖြောင့့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံနှင့်ခြုံတော်မူပြီ။ မြေကြီးသည်အပင်ကိုပေါက် စေသကဲ့သို့၄င်း၊ လယ်ယာသည်မိမိ၌စိုက်သောမျိုးစေ့ကို အညှောက်ထွက်စေသ ကဲ့သို့၄င်း၊ ထိုအတူထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးရှေ့မှာ၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူလိမ့်မည်။
 
 
သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသော သူများ၏သာသနာလုပ်ငန်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။
၄င်းသည် လူသားအားလုံးများအပေါ် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြော ခြင်းဖြစ်သည်။
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် အဘယ်အ ရာကိုပြုလုပ်သင့်သနည်း။သူတို့သည် လူသားအားလုံးများထံ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုဟောပြောသင့်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ရရှိသောသူများအပေါ်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဒုတိယမွေးခြင်းသတင်းကောင်းကို ဘု ရားသခင်ကယုံကြည်အပ်နှံထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြသည်။ ထိုသူ တို့အပေါ် ဘုရားသခင်သည်အဘယ်အကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေး အပ်ခဲ့သနည်း။
ဘုရားသခင်က သူတို့အားသူ၏သားသမီးများအဖြစ်နောက်ဆုံးအာမ ခံပေးရန် သူတို့အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဆုကျေးဇူးအဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အား စာတန်မာရ်နတ်ကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီ ပေးသည်။အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရပြီးသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းခံရ သောသူများကို ဘုရားသခင်သည်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်စေသည်။
 
 
ဆင်းရဲသောသူများအပေါ် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းဝေငှစေသည်
 
ဆင်းရဲသားများအတွက် ဝမ်းမြောက်ဘွယ်ရာ သတင်းကောင်းသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ၄င်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပင်ဖြစ် သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် ဆင်းရဲသား များအပေါ်သတင်းကောင်းဟောပြောရန် ဘုရားသခင်ကအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးသောသူများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို မြော်လင့်သောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် လောကီအရာများစိတ်စွဲ လမ်းခြင်းမရှိ ကြပေ။
ဘုရားသခင်သည် ဆင်းရဲသားများအပေါ်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုပေးခဲ့ကာ သူတို့အပြစ်များကို လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဘုရား သခင်ကသူတို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းပေးခဲ့ကာ ထာဝရ နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူ များထံရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ဆင်းရဲသားများအပေါ်ဟောပြောရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား ဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းပျံ့နှံ့စေရန် သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဘုရားသခင်ပေးထားသောအကြောင်းမှာ လောကတွင်ရှိသော ဆင်းရဲသားများထံသတင်းကောင်းကြွိုကယ်ဝစွာဟောပြောရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
 
 
နှလုံးကြေကွဲသောသူများအနာငြိမ်းစေရန်ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားစေလွတ်သည်
 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးသားကို မည်ကဲ့သို့ကျန်းမာစေသ နည်း။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးကြေမွသောသူ များကိုကျန်းမာစေသည်။ စိတ်နှလုံးသားကြေကွဲသောသူများစွာရှိသည်။ သူတို့အ တွက် ဘဝသည် တန်ဖိုးမရှိပေ။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ချို့တဲ့ သောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့အပြစ်တရားများကြောင့် သူတို့သည်နှိမ့်ချခြင်းခံကြ ကာ နာကျင်မှုခံစားခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဘဝနှင့်ပတ်သက်သော သံသယဝင်ခြင်းအားဖြင့် မကြာခဏစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းခြင်းကို ခံစားကြသည်။ လူသားအားလုံးက ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝစွာအသက်ရှင်လိုကြပြီး၊ သူတို့ခန္ဓာ၊ စိတ်များ၌ ကြွယ်ဝချမ်းသာချင်ကြသည်။ သို့သော်လူများက သူတို့ပိုင်ဆိုင်သော အရာများဖော်ထွင်း ခိုးယူခဲ့သောကြောင့် ထိုသို့သော်ပျော်ရွှင်မှုများလွယ်လင့်တကူ မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေ။
ထိုနည်းတူ၊ သူတို့နှလုံးသား၌အပြစ်ရှိသောသူများသည် သူတို့၏ဖြောင့် မတ်မှုများလုယူဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည် မိမိအပြစ် တရားကြောင့်ငရဲမီးအိုင်သို့သွားကြသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံး ကြေမွသောသူများကိုသနားပြီး သူတို့အပေါ်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟော ပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို မည် သည့်စကားများအားဖြင့်ကျန်းမာစေသနည်း။ သူက ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းအားဖြင့် ကျန်းမာစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ အနာကိုငြိမ်းစေပြီး ထာဝရအသက်ပေးခဲ့သည်။
 
 
အပြစ်တရား၌ချုပ်နှောင်ခြင်းခံသောသူများအပေါ်လွတ်ခြင်းဟောပြောသည်
 
ဘုရားသခင်သည် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံသောသူများကို လွတ်မြောက်ခြင်းအ ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဤအရာမည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ဝိညာဉ်များကို လောကအပြစ်တရားများမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သည် ကိုဆိုလို သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးသောသူများအပေါ် ဤသာသ နာလုပ်ငန်းကို ဘုရားသခင်ကပေးခဲ့သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများကို သူတို့ အပြစ် များမှလွတ်မြောက်စေနိုင်ခဲ့သည်။
လူသားများမှာ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဉ်ရှိသည်။ ထိုခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့သည် အပြစ်တရား၏ကျိန်ခြင်းနှင့်ဥပဒေ၏ချည်နှောင်ခြင်းအောက်တွင်အသက်ရှင်ကြသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ သူမှာ အပြစ်တရား၏ ချည်နှောင်ခြင်းမှလွဲပြီး အခြားလုပ်ဆောင်စရာတစ်ခုမျှမ ရှိပေ။ အပြစ်တရားအားဖြင့်မွေးဖွါးခြင်းခံခဲ့သောကြောင့် အပြစ်ပြုခြင်းကလွဲ၍အ ခြားကူညီနိုင်သည့်အရာတစ်ခုမျှမရှိပေ။ ထိုကြောင့်သူသည် သူ၏ဘဝတလျှောက် အပြစ်တရား၏ချည်နှောင်မှုဖြင့်အသက်ရှင်သည်။ သူသည် ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် အသက်ရှင် သောကြောင့် ခရီးအဆုံးတွင်ပျက်ဆိးခြင်းအကြောင်းဖန်လာပါသည်။
ထိုကြောင့် သူသည် ဤသို့သောအခြေအနေသို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံသောခွန် အားချည့်နည်းသူဖြစ်ကာ မိမိကိုယ်ကို သနားခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်စဉ်တွင် ဤ ဆိုးသွမ်းသောဘဝမျိုးကို မလွှဲမရှောင်နိုင်ဘဲအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် အပြစ်တရား၌နစ်မွန်းနေသာများ၊ အပြစ်ပြုခြင်းကလွှဲပြီးအခြားလုပ် ဆောင်စရာမသိသောသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာလျှင် သူတို့သည် အပြစ်တရားချည်နှောင်ခြင်းခံသောသူများအပေါ် သတင်းကောင်း ဟောပြောရန်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ချည်နှောင်ခြင်းခံသောသူများသည် သူတို့အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်သည်ညည်တွားသောသူများကိုနှစ်သိမ့်သည်
 
ဘုရားသခင်က စိတ်မသာညည်းတွားသောသူများအားအဘယ်အရာကို ပေးသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် စိတ်မသာညည်းတွားသောသူများအား ခွင့်လွတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကိုပေးခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံးကိုနှစ်သိမ့်ပေးသည်။ လူသားများအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ရန် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုအားဤလောက သို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ လောကအပြစ်များအားလုံးသူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် အတွက် သူသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေ ခံခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိအပြစ်များမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လောကအပြစ် များအားလုံး မှ ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလောကတွင် ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန်နှင့် အပြစ်တရားချည်နှောင်ခြင်းခံရသောသူများနှင့်အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန်ခွန်အားပေးခြင်းလိုအပ်သောသူများအပေါ် သတင်းကောင်းဟော ပြောရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာသည် တိုတောင်းသော်လည်း တန်ခိုးမဲ့သောအရာမဟုတ်ပေဟု ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသည်။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည် အပြစ်လွတ်ငြိမ်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ လူ သားများအတွက် အလွန်ကောင်းသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် ဤအချက်၏သက် သေပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် စိတ်မသာညည်းတွားသောသူများအား ဘုန်းသရဖူ အားဖြင့်နှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့သည်။ ဤအရာဖော်ပြလိုသောအရာမှာ အပြစ်သားများ သည် အပြစ်များမှခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ ထိုကြောင့်အပြစ်သားများသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် သူတို့အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိလျှင် သူ၏စိတ်ထဲတွင် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံစားပြီး၊ ဤအံ့သြဖွယ် ကောင်း သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများအလိုအလျောက်လာပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ထိုသူတို့ကို ဘုန်းသရဖူဆောင်းစေသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများ အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပေးခဲ့ပြီး၊ ၄င်းကိုယုံကြည်သောသူများ သည် သူ၏သားသမီးများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူ များသည် ဝမ်းနည်စေမည့်အစားဝမ်းမြောက်မှုကိုပေးခဲ့သည်။
လူသားအားလုံးသည် ငိုကြွေးမှုဖြင့်မွေးဖွါးကြကာသေဆုံးကြသည်။ ပျော် ရွှင်ခြင်းသည် ခေတ္တခဏအတွက်သာဖြစ်သည်။ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် ဝမ်းနည်းမှု များဖြင့်ပြည့်ဝသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုတွေ့ခဲ့ပြီး၊ မြော်လင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်တက်ကြွခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းပေး ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံသောသူများသည် အသစ်သောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးအသစ်သောလုပ် ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုပြင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောလုပ် ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဘုရားသခင်အလိုရှိသောလုပ်ငန်းမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို အပြစ်သားများအားလုံးထံဟောပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့စိတ်နှလုံးသားများထဲမှ ဝမ်းနည်းမှုများမောင်းထုတ်ကာ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင် ခြင်းအားဖြင့်အစားထိုး ဖြင့်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသည်။
ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများက ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားသတင်းကောင်းဟောပြော ရန်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်သည်ကို၄င်း၊ သူပေးခဲ့သော သတင်းကောင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၄င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သူပြင်ဆင် ပေးထားခဲ့သောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မည်သို့လှပသည်ကို၄င်း၊ ဟောပြော ရန် ဖြောင့်မတ်သူများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်သောသူများတွင် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့် ပြည့်ဝခြင်းမရှိမီသူတို့အသက်တာအတွက်စိတ် မသာညည်းတွားသောသူ များ ယခုဝမ်းမြောက်မှုကို ခံစားကြသည်။ အပြစ်တရားချည်နှောင်ခြင်းခံရသော သူများကိုယခုတွင် လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားခဲ့သည်။ တန်ဖိုးမဲ့သောအသက်တာ အားဖြင့်အသက်ရှင် သောသူများသည် ယခုတွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာအား ဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ကြသည်။ ဤအရာများအားလုံးက ဘုရားသခင်၏ဘုန်း တော်ကို ထင်ရှားစေသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ပျက်စီးသောအဟောင်း ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ စိန်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော ဘဝဟောင်းကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ပျက်စီးသောမြို့များကိုပြုပြင် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်က ပြဌာန်းထား ပါသည်။
တကယ်တန်းကျတော့ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ကနဦး ခေတ်ကာလတွင် တမန်တော်များဟောပြောသော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ခန့်တွင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့စေလွှတ်ခြင်း ခံခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို အေဒီ ၃၀ဝအထိတိုင်အောင် ဤလောက၌ ဟောပြောသည်။ ယနေ့ဖြောင့်မတ်သောသူများဟောပြောသော သတင်းကောင်းသည် ထိုအချိန်တွင် တမန်တော်များဟောပြောခဲ့ကြသော သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရာစု၄ ခုနှစ်ရောမအင်ပါယာ ခေတ်တွင်ရောမများက ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစ်ခုနှင့် လွတ်လပ်သောဘာသာရေးအဖြစ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသောအခါ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းသတင်းသည် အရည်ပျော်သွားကာ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျော့ပျောက် ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဤအချိန်မှစပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ပို၍အောင်မြင်သော ဘာသာတရား တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လူတွေဟောပြောသောသတင်း ကောင်းသည် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ ယုံကြည်ဟောပြောသောသူများ၏ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းသည် အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွား ခဲ့သနည်း။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ရောမအင်ပါယာတွင် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ တစ်ခုဖြစ်လာသောအခါ ခရစ်ယာန်များသည်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများမှလွတ် မြောက်ခဲ့ကြပြီး ရောမအင်ပါယာနိုင်ငံသားများကဲ့သို့အခွင့်အရေးကို မျှဝေခံစားခဲ့ ကြသည်။ ခရစ်ယာန် များသည် ေ၇ာမနိုင်ငံသားများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတာဝန်ကိုလည်းမျှဝေ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဤအခွင့်အရေးကြောင့် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမှ ရိုးရိုးသာမန်ဘာ သာရေးအဖြစ်သို့ အနှစ်သာရ လျော့နည်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းသည် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး၊ လောကနှင့်ဆိုင်သောခရစ် ယာန်ဘာသာသည် စတင်ကြီး ထွားလာခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပျက်စီး သွားခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သူပြန်လာသည့်အချိန်ထိဟော ပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သို့မှသာ လူသားများကို အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တမန်တော်များခေတ်ကာလတွင် ဟောပြောခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ရှင်သန်စေမည်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်များဟောပြောခဲ့သောသတင်းကောင်းသည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်အကြောင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားပျက်စီးနေသော မြို့များကိုပြုပြင်ရန် ခေါ်ဖိတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းသင်ယူ ယုံကြည်စေခဲ့ပြီး၊ သူ၏ဥယျာဉ်တွင်အလုပ်လုပ်သောသူများဖြစ်စေ ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားတမန်တော်များအားဖြင့်ပြုခဲ့သောသာ သာနာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းမူရင်းကိုဟောပြောစေခဲ့သည်။ "ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်မှာတည်တော်မူ၏။ အကြောင်း မူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းကိုဟောပြောစေရန် ဖြစ်ပါသည်။" ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများအား သ တင်းကောင်းဟောပြောစေခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
 ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပန်းသရဖူကိုဆောင်းပေးခဲ့သည်။ ဝမ်း နည်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲတွင် စိတ်လှုံ့ဆော်မှုပေးခြင်းအား ဖြင့် ချီးမွမ်းခြင်းဝတ်လုံဖြင့်လွှမ်းခြုံပေးခဲ့သည်။ သူတို့နှလုံးသားများ၌ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများသည် အခြားသူများက ဘုရားသခင်ကို၏လက် ခံရန် ဤသတင်းကောင်းမျိုးစေ့ကို ကြဲကြသည်။သို့မှသာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောသတင်းကောင်းကိုလက်ခံကာ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိလျက် နောက်၏ဆုံးတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်သောသူများဖြစ်ကြ သည်။ မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းတော်ဖြင့် ကောင်းချီးခံစားသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရသောသူများကို မျက်စိကန်းစေသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့ သည် ဤသတင်းကောင်းကိုမမြင်နိုင်၊ မသိနိ်ုင်ကြပေ။ သူတို့သည် အခြားသူများ အား သခင်ယေရှုကို ရိုးရိုးလေးဖြင့်ယုံကြည်စေနိုင်ကြသော်လည်း သန်ရှင်းသော ဝိ ညာဉ်တော်ကို ဘယ်တော့မှမရရှိနိုင်ကြပေ။
ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဆင်းရဲသားများထံ သတင်းကောင်း ကိုဟောပြောစေပြီးရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ဖြင့်စိတ်နှလုံးကြေမွ သောသူများကို ကျန်းမာစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ချည်နှောင်ခြင်းခံ သောသူများထံ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးအပ် ခဲ့ပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် စိတ်မသာညည်းတွားသောသူ များအားနှစ်သိမ့်ခဲ့သည်။ သူသည် သူတို့အားနည်းချက်ကြောင့် အပြစ်တရား၌ ချည်နှောင်ခြင်းခံသောသူများလွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်မြော် လင့်ခြင်း ပေးခဲ့ကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ချီဆောင်ခဲ့သည်။
ဤသို့အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရှိသော ကျွန် တော်များသည် လူမျိုးအားလုံးအပေါ်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟော ပြောစေ ခဲ့သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိသောသူများသည် အပြစ်များကို သူတို့အပြစ်များမှကယ်တင်ရန် သခင်ယေရှုက မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် ဘုရားသခင်အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုတန်ခိုးပေး ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူ၏အမှုတော်ဆောင် စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြသသည်။ ဘုရားသခင် ၏အသင်းတော်၊ သူတို့စပျစ်ဥယျာဉ်တွင်ဘဏ္ဍစိုးများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ ကို တာဝန်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များဖြစ်ကြ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအလွန်ကောင်းသောကောင်းချီးမင်္ဂ လာကိုပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအသွေးအသားကိုကြည့်သောအခါ ခွန်အားချည့်နည်း နေကြသည်ကို သိရှိကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုယုံကြည်နိုင်ကြပြီး၊ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်သူ၏အစေခံကျွန်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားဖြင့်ကြီးမားသောအမှုပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုနေရာအနှံ့ ပျံ့ နှံ့စေမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ပျက်စီးနေသောမြို့များတွင် သတင်းကောင်းပျက်စီးမှု များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည် ပျက်စီးသောစိတ် ပျက်မှု များကိုပြန်လည်တည်တံ့စေပြီး ပျက်စီးသောမြို့များကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိမ့် မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် သတင်းကောင်းပြန်လည်ရှင် သန်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့သည်။
သို့သော် ဤအရာသည် ကျွန်တော့်ဆန္ဒမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ထို သို့ပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများသည် ဤသတင်းကောင်းကို လောကတစ်ခုလုံးသို့ ဘုရားသခင်ကဟောပြောစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကသို့သူ၏သား တော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောကျွန်တော်တို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည် သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်း တော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ ဟာလေလုယ။