တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-19] (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၇:၄၅-၅၄) ဗိမာန်တော်ကုလားကာစုတ်ပြဲစေသော သတင်းကောင်း

(ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၇:၄၅-၅၄)
"မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍ သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံး၌ မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ဧလိ၊ဧလိ၊ လာမာရှာ ဗခသာနိဟု ကြီးသောအသံနှင့်ငိုကြွေးတော်မူ၏။ အနက်ကား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ် တော်မူသနည်းဟု ဆိုလိုသ တည်း။ ထိုအရပ်၌ရပ်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျှင်၊သူသည် ဧလိယကိုခေါ် သည်ဟုဆိုကြ၏။လူတစ်ယောက်သည် ချက်ချင်းပြေး၍ ရေမှိုတထွေးကိုပုံး ရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျှင်၊ကျူးလုံးဖျာ၌ တပ်၍ကိုယ်တော်အား သောက် စိမ့်သော ငှါပေးလေ၏။ ကြွင်းသောသူတို့က ရှိစေတော့။ဧလိယသည်သူ့ကို ကယ်တင်ခြင်း ငှါလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ဟု ဆိုကြ၏။ ယေရှုသည် ကြီးသောအသံ နှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျှင် အသက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏ ထိုအခါဗိမာန် တော်၏ ကုလားကာသည်အထက်စွန်း မှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲလေ၏။ မြေကြီးလှုပ်လေ၏။ ကျောက်များတို့သည် ကွဲပြားကြ၏။ သင်္ချိုင်း တွင်းတို့သည် ပွင့်လစ်သဖြင့် ကျိန်းစက်လျက်ရှိသောသန့်ရှင်းသူတို့၏ အလောင်း များစွာတို့ သည်ထကြ၍၊ကိုယ် တော်ထမြောက်တော်မူသည်နောက်၊ထိုသူတို့သည် သင်္ချိုင်း တွင်းမှထွက်၍သန့် ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီး လျှင်၊လူများစွာတို့အားထင်း ရှားကြ ၏။ ယေရှုကို စောင့်သောတပ်မှု့မှစ၍ စစ်သူရဲများတို့သည်မြေကြီးလှုပ် ခြင်းစ သည်တို့ ကိုမြင်လျှင်အလွန်ထိတ် လန့်၍၊ စင်စစ်ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သား တော်မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြ၏။"
 
 
ကားတိုင်ပေါ်တွင် သခင်ယေရှုသည်
သူ၏ဝိညာဉ်ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သောအခါ အ
ဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကု
လားကသည်နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့သနည်း။
အကြောင်းမှာသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသေခံ
တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်သောသူများအတွက် ဘုရား
သခင်၏နိုင်ငံတော် ဖွင့်ဟပေးခဲ့သောကြောင်ဖြစ်သည်။
 
ဤသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုနားလည်သိရှိရန်အတွက် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ လူတွေ၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန် ပြုလုပ်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစနစ်ကို လူတစ်ဦးသည် ရှေ့ဦးစွာ သိရှိ နားလည်ရမည် ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသောသမ္မာတရားများကို မိတ်ဆွေ သိရှိယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ ဝတ်ပြုရာကျမ်း အခန်းကြီး ၁၆ တွင် မှတ်တမ်းတင် ထားသည့်အတိုင်း အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်းအရ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် အသက်ရှင်သောဆိတ်ပေါ်တွင်လက်တင်ပြီး လူများ၏ တစ် တာအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များအားလုံးကို၄င်းအပေါ်သို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဣသရေလလူမျိုးများကိုယ်စား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံသော ယဇ်ကောင်ကို သတ်ပြီး ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးက ၄င်း၏အသွေးကိုကျေးဇူးတော် ပလ္လင်ပေါ်တွင် ဖြန်းခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်က ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ လက်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူများ သာလျှင် အသွေးတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သန့်ရှင်းသောဌာန သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တဲတော်၏ပထမအခန်းတွင် အမြဲတမ်းဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒုတိ ယအခန်း၊ အသန့်ရှင်းဆုံးသောနေရာတွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် အသွေး အားဖြင့် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင် သူသည် မိမိအတွက် နှင့် လူတွေသတိမမူခြင်းအားဖြင့်ပြုမိခဲ့သောအပြစ်များအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအ မှုပြုခဲ့သည်(ဟောဗြဲ ၉:၆-၇)။ ထိုနည်းတူ၊ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ကောင်၏အသွေးမပါဘဲ အသန့်ရှင်းဆုံးသောနေရာသို့မဝင် ရောက်နိုင်ပေ။
 
 
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သခင်ယေရှုသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့သည်
 
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် လူတစ်ဦးသည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရးသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် မည်သည့်အချိန်တွင် အပေါ်မှအောက်သို့နှစ်ခြမ်း ကွဲစုတ်ပြဲခဲ့သနည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသြွို့ကဆင်းလာပြီး ယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ပြီးနောက် ကားတိုင်တင်သတ်ခံသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သည်။
ဤအဖြစ်အပျက်၏ယူဆချက်သည် အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ သခင် ယေရှုသည် ယဇ်ကောင်အဖြစ်ဤလောကသြွို့ကဆင်းလာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်တော်ဟုသိရသည်။ သူသည် ယောဟန်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လော ကအပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကားတိုင်တင်သတ်ခံခြင်းအားဖြင့် လူ သားများအပြစ်ကိုဆေးကြောပေးခဲ့သည်။ ကုလားကာစုတ်ပြဲခငြ်းသည် ဘုရားသ ခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်တားဆီးထားသောလူသားများပြစ်အားလုံးသည် သခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေး တော်အားဖြင့် ဖျက်စီးသွားခြင်းပုံဥပမာဖြစ်သည်။
အပြစ်၏အခဖြစ်သောသေခြင်းတရားအခကိုပေးခြင်းအားဖြင့် ဤတား ဆီးပိတ်ပင်ထားသောအရာကို သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က ချိုးဖျက်ခဲ့သည်။ လောက အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင် တင်သတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော် ကုလားကာသည် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသာလျှင် တဲတော်သို့လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်နိုင်ပြီးယခု ကျွန်ုပ် တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သခင်ယေရှုကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းခံရသောအချိန်တွင် သူသည်"ဧလိ၊ ဧလိလမာရှဗသခနိ"။ "အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်း ဟုဆိုလိုသတည်း"(မဿဲ ၂၇:၄၆) ပြောခြင်း အားဖြင့် ကြီးသောအသံဖြင့်ငြွေိုကးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်"အမှုပြီးပြီ" (ယောဟန် ၁၉:၃၀) ဟုပြောခြင်းအားဖြင့် သူ၏ဝိညာဉ်ကို ပေးအပ်ခဲ့ သည်။ သခင် ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံခဲ့သောအချိန်မှစပြီး လောကအပြစ်များအားလုံးကို သူယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကားတိုင်တော် ပေါ်ရှိသည့်အချိန်တွင် သူ၏ခမည်းတော်ကစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
လူသားများအားလုံးအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် သခင်ယေရှု သည် အသေခံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်သောသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ်မွေးဖွါးခြင်းခံပြီး တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်သူ များဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားရန် သခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှုသုတ်သင်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီအချိန် အထိ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တံခါးသည်ပိတ်ပင်လျက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့သည့်အချိန် တွင် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် အပေါ်မှအောက်သို့နှစ်ခြမ်းကွဲ သွားခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအယောက်စီ တိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံဗိမာန်တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့သော ကြောင့် ဘုရားသခင်ပေါ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးသောသတင်းကောင်းယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယခုကျွန်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင် သည်။ကျွန်ုပ်တန်ခိုးတော်များ၊ အောင်မြင်မှုများနှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်စေသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် သာမန်ဆုတောင်းခြင်း၊ အလှူပေးခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်မရရှိနိုင် ပေ။သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် လူတစ်ဦးသည်အပြစ်မှကယ် တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ် ယောက်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တံခါးဝဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများ အတွက် အခြားသောယုံကြည်ခြင်းမလိုအပ်တော့ပေ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်၏အလှူငွေပေးခြင်း၊ လောကီရေးရာကြိုး ပမ်းခြင်းနှင့် အခြားသော ကောင်းမှုပြုခြင်းများ၏လျှော်ကြေးများအဖြစ်မပေးအပ် ခဲ့ပေ။ ယုံကြည်သူများအတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရန် စစ်မှန်ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ သည် ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ရေ (ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်း) နှင့်သူ၏အသွေးတော် (ကားတိုင်)ကိုယုံကြည်ခြင်းက မိတ်ဆွေအားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့လမ်းပြပို့ ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း မိမိနှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိသောသူများသည် ယုံကြည်ရန်လိုအပ်မှုတစ်ခု- ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ "သမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့် ထို တရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်"(ယောဟန် ၈:၃၂)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့သေရမည့်အချိန်ကိုမသိခဲ့ကြသော်လည်း သခင် ယေရှုကသိရှိသည်။ သူသည် အပြစ်သားဘဝကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိခဲ့သောကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခုနှစ်ခန့်တွင် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးခဲ့သည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကုလားကာနှစ်ခြမ်းကွဲပြဲခြင်း သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်
 
လူသားများအားသူတို့အပြစ်များမှကယ်တင်ရန်အတွက် ကယ်တင်ရှင် သည် သတို့သမီးကညာမှဖွါးမြင်ခြင်းခံခဲ့သည်။ လောကအပြစ်မျးအားလုံးကိုယူ ဆောင်ခဲ့ရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် သူ၏အသက် ၃၀ နှစ်တွင် ယောဒန်မြစ်၌ ရေနှစ်ခြင်း ခံခဲ့သည်။ လူသားအားလုံး၏အားနည်းချက်နှင့်ပြုမိသောအမှားများမှ ဖြစ်လာသော အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိခဲ့သောကြောင့် သခင်ယေရှုကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သည် လူသား အားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသော ထာဝစဉ်သော့ချက်များဖြစ်ကြသည်။ သခင် ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် ယခု ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင် သည်။
သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သူ၏ဝိညာဉ်ပေးအပ်ခဲ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကုလားကာစုတ်ပြဲခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် မည်ကဲ့သို့နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ သတင်းကောင်းတွင် သခင် ယေရှုအားဖြင့် လူသားများအားလုံးသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးများ၏တဲတော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့်ရေဇလုံရှိသည်။ ဤဇလုံနောက် တွင် တဲတော်ရှိသည်။တဲတော်နောက်ရှိကုလားကာနောက်တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာ တော်ရှိသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် ဘုရားသခင်၏အတူပါရှိခြင်းနှင့်ဘုန်း တော်ကျိန်းဝပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုကုလားကာသည်အလွန်ခိုင်ခံအောင် ယက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြင်းလေးကောင်းသည် လေးထောင့်မှဆွဲခဲ့သော်လည်း ထိုကုလား ကာသည်စုတ်ပြဲခြင်းမရှိပေ။ ရှေလမုန်မင်းကြီးသည် တဲတော်ကိုဗိမာန် တော်အဖြစ် အစားထိုးခဲ့သော်လည်း အခြေခံပုံစံတည်ဆောက်မှုသည် မပြောင်း လဲပေ။ အသန့် ရှင်းဆုံးသောနေရာသည် ကုလားကာအားဖြင့်ကာထားခဲ့သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံပြီးအသွေးတော်သွန်း လောင်းသည့်အချိန်တွင် ထိုကုလားကာသည်နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့သည်။ ၄င်းက သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံ သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုသက်သေပြသလိုခြင်းဖြစ်သည်။            ဘုရားသခင်သည် လူသားများအားလုံးကို အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရအ သက်ပေးခဲ့သည်။ သတင်းကောင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုပွေ့ဖက်ထားသည်။ သခင် ယေရှုသည်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူသောအချိန်နှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေ ခံခဲ့သောအချိန်တွင် အပြစ်၏အခကိုပေးအပ်ခဲ့သေသာ ယဇ်ကောင်ပင်ဖြစ်လေ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်"အပြစ်၏အခကားသေခြင်းပေတည်း"(ရောမ ၆:၂၃) ဟုဖော် ပြထားပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသ ခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ယဇ်ကောင်၏အသွေးဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အပြစ် လွတ်ခြင်းရရှိသည့်နည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ယဇ်ကောင်ဖြစ်သော သခင်ယေရှုနှင့် အတူဘုရားသခင်ထံသို့လာနိုင်ပြီး အပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိ နိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ "အပြစ်၏အခကားသေခြင်းပေ တည်း"စကားလုံးများက သတင်းကောင်း၏ပြီးပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြထားပါသည်။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့သွားသောလမ်းခရီးသည် သတင်းကောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကုလားကာနှစ်ခြမ်းကွဲသွားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖွင့်လှစ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် "အော်.. ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အပြစ်များကိုယူဆောင် သွားခဲ့တယ်။ အော်… ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစြွေ်ကးများအားလုံး ပေးဆပ် ခဲ့တယ်"ဟုပြောခြင်းအားဖြင့် ဤသတင်းကောင်းကိုသိရှိယုံကြည်သော အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှောက်တွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တံခါးဝသည်ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူများအတွက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်က အပြစ်သားများအားသေ ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့ပြီး သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် လူသားများအားလုံး၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဝိညာဉ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ သောအခါမြေကြီးတုန်လှုပ်ပြီး ကျောက်များအက်ကွဲဖွင့်ဟလျက်ရှိသည်။ ထို နောက်သူ၏အသွေးတော်သည် မြေကြီးပေါ်သို့စီးကျလျက် ပို၍နှိမ့်သောနေရာ သို့စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ လူ သားများအားလုံး၏အပြစ်သည် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသွားခဲ့ရပြီး သတင်းကောင်း ပြည့်စုံခြင်းရှိကာ ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင် ရောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည် ဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းခံသောသူများအတွက် သမ္မာတရားဖြစ်ပါသည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်စစ်မှန်သောလူသားတစ်ဦးအဖြစ်တည်ရှိခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန် သုတေသနပြုစုသောကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များစွာရှိသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုတည်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး များစွာသောသမိုင်းအထောက်အထား များကို သူတို့ပြုစုသောဆန့်ကျင်ဘက်သုတေသနပြုခြင်းများက မခုခံနိုင်ကြပေ။ ထိုသူတို့ကြားတွင် မြောက်များစွာသောသူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများစွာရှိကြသည်။
ခင်ယေ ရှုတည်ရှိခြင်း သက်သေအထောက်အထားသည် သူတည်ရှိခြင်းငြင်းပယ်ခြင်း ထက်ပို၍ခိုင်မာမှုရှိသည်ကိုသူတို့သည်နာလည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဤသ တင်းကောင်းဖြစ်သော သခင်ယေရှုမွေးဖွါးခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်း ကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအကြိမြွ်ကလာခြင်းကို သိရှိယုံကြည်လာကြသောအခါ သူသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက် ခံခဲ့ကြသည်။
ခင်ယေ ရှုတည်ရှိခြင်း သက်သေအထောက်အထားသည် သူတည်ရှိခြင်းငြင်းပယ်ခြင်း ထက်ပို၍ခိုင်မာမှုရှိသည်ကိုသူတို့သည်နာလည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဤသ တင်းကောင်းဖြစ်သော သခင်ယေရှုမွေးဖွါးခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်း ကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအကြိမြွ်ကလာခြင်းကို သိရှိယုံကြည်လာကြသောအခါ သူသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက် ခံခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုသက်သေမခံခဲ့ကြပေ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ထိလက်ရောက်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိကြပေ။ သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာ အားဖြင့် လူတိုင်းသည် ဤသတင်းကောင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်လူနှင့်ဘုရားသ ခင်ကြားတွင်တား ဆီးပိတ်ပင်သောအနှောင့်အယှက်များချိုးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ထိတ်ဖျားမှအောက်ဆုံးထိ တိုင်အောင်နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ သည်။
ယခုတွင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ပြည့်စုံ ခဲ့ပြီးသော ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူအယောက်စီတိုင်းတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဤသတင်းကောင်းဖြစ်သော သခင် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင် ရောက်စေသောသော့ချက်ဖြစ်သည်ဟု မိတ်ဆွေယုံကြည်သလား။
တခါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု ကို ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့သော်သတင်းကောင်းကိုလျစ် လျူရှုခဲ့သည်။ သို့သော်တနေ့သောအခါ သမ္မာကျမ်းစာ၌ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏ အခြေအနေမဲ့ကျွန်ုပ်အပေါ်ချစ်သောမေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော် ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အတွက်ဗတ္တိဇံခံယူကြောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ် တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အသေခံကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်တော်သိရှိခဲ့သည်။ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီး သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သောကြောင့် အပြစ်၏အခ ပေးဆပ်ရန် အသေခံခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည်ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။
ဤအရာသည် လူသားမများအတွက်ဘုရားသခင်၏အကြီးမားဆုံးသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထိုက်သောအရာလည်းဖြစ်ပါ သည်။ သခင်ယေရှု၏သာသနာလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသောသူဖွါးမြင်ခြင်း၊ ယောဒန် မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေပြီးနောက်ငရဲသို့ ဦးတည်နေသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သခင်ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်ကိုထာဝရငရဲသို့သွားခြင်းမှငဲ့ညာခဲ့သည်။ သူက ကျွန်ုပ်တို့ အား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် သတင်းကောင်းကိုပေး အပ်ခဲ့သည်။
ချစ်သောညီအစ်ကိုများ၊ သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းခံသည့် အချိန်တွင် ေ၇ာမစစ်သားတစ်ဦးက သူ၏နံဘေးမှလှံဖြင့်ထိုးသောအခါ အသွေး နှင့်ရေသည်ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့သည်။ ဤအရာသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော် ပြခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်း သမ္မာတရားကိုသက်သေခံ သည်။
ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သခင်ယေရှု၏ အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်း သည် မိတ်ဆွေအပြစ်များအားလုံးမှလွတ်မြောက်နိုင်ရန်လုံလောက်သည်ဟု မိတ် ဆွေယူဆပါသလား။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် အရေးကြီးသလား။ မိတ်ဆွေ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မတော်တဆဖြစ်ပေါ်သောအရာဖြစ်သလား။ မိတ်ဆွေသည် ထိုသို့ယုံကြည်လျှင် ကျေးဇူးပြုပြီးနောင်တရလိုက်ပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ပြီး ၄င်း သည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားဖြစ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။
 
 
မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များအားလုံးမှဆေးကြောခြင်း ရရှိလိုသလား
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အြွေကးစာရင်းပယ်ဖျက်ရန် အဖိုးအခပေးဆပ်ခြင်းလိုအပ် သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောရန်အတွက် သခင်ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်ခြင်း အပြစ်မပြုသင့်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်း ခြင်းမရှိသော်လည်း ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟုခေါ်သောကြားဝင်ဖြန်ဖြေသူက ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိုအမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့သောအခါ ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ယုံကြည်သူများ၏သင်္ချိုင်းဂူအချို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ သုံးရက်ကြာပြီးနောက် သူသည်ရှင် ပြန်ထမြောက်ကဂါလိလဲမြို့သို့သွားခဲ့သည်။ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အ ပျက်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မြောက်များစွာသောလူတို့က ထို အရာကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပေ။
သခင်ယေရှုသည် အပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သော ဖြောင့်မတ် သည့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကာ ယနှင့်ဆိုင်သောတန်ခိုး၊ ဘာသာတရားကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ကာဒုတိယမွေးခြင်းမရရှိဘဲ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကာဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းရရှိခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် လူတွေတီထွင် သောပုံပြင်မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုမှာအပြစ်မရှိပေ။ သို့သော် သူသည် ဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင်အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံရမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဝိညာဉ်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြေကြီးတုန်လှုပ်ခဲ့ပြီး ကျောက်ဆောင်များအက်ကွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုအလောင်းကိုစောင့်သော တပ်မှူးနှင့်သူနှင့်အတူရှိသောသူများသည် မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သောအရာများအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က "စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရား သခင်၏သားတော်မှန်ပါ၏"(မဿဲ ၂၇:၅၄) သက်သေခံခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ ခြင်းခံစားခဲ့ကြသည်။
အရိမသဲမြို့သားယောသပ်ဆိုသူချမ်းသြွာကယ်ဝသောသူသည် သခင် ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူပြီး ဖြူစင်သောပိတ်ချောဖြင့်ရစ်ပတ်ကာ သူပိုင်ဆိုင် သောဂူတွင်ထားခဲ့သည်။ သုံးရက်မြောက်ထိတိုင်အောင် သင်္ချိုင်းဂူကိုလုံးခြုံစွာ စောင့်ထိန်း ရန် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများနှင့်ဖါရိရှဲများကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော်သခင်ယေရှုသည် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအား အသစ်သောအသက်တာပေးရန် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ သူကားတိုင်တင်သတ် ခြင်းမခံမီ သူ၏တပည့်တော်များထံ ဂလိလဲမြို့တွင်တွေ့မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည့် အတိုင်းသူသည် ဂလိလဲမြို့သို့သွားခဲ့သည်။ သူ၏မွေးဖွါးခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းခံခြင်းနှင့် ဒုတိယ အဖြစ်အပျက်များအားလုံးသည် သတင်းကောင်းယုံကြည်သောသူများကို ရည်ညွန်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် သခင်ယေရှုသည် အသက်ရှင် တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ကို၄င်း၊ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် သည်ကို၄င်းသက်သေခံသောသူတစ်ဦးဖြစ်လာပါသည်။
 
 
မည်သူအားဖြင့်စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းဟောပြောသနည်း
 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်သောသူများ သည် သမ္မာတရားသတင်းကောင်းကိုသက်သေခံကြသည်။ အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်း ရရှိခဲ့သောဤလူများ၏သက်သေခံခြင်းများအားဖြင့် သတင်းကောင်းသည်နေ ရာအနှံ့အပြားသို့ကျော်စောသည်။ လူတစ်ဦးသည် သတင်းကောင်းအားဖြင့်အပြစ် မှလွတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိသောအခါ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့ကိုအုပ်စိုးပြီး ထိုသူ၏လို အပ်ဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်သူ့ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပျောက်ဆုံးသော ဝိညာဉ်များရရှိခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများကိုပြုပြင်ပုံသွင်းပေးပြီး သူတို့ကို ပို၍ခိုင်မာသော ယုံကြည်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်သည် ထိုသူ အထဲတွင် ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထို သူ၏အထဲတွင် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထိုကြောင့် ထိုသူ၏ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တွေ့ခြင်းအားဖြင့် လူတွေက "သူသည်အမှန်တကယ်လွတ် မြောက်ခြင်းခံသောသူဖြစ်သည်။ သူသည်စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏သားတော်လည်းဖြစ် လာသည်"ဟုသက်သေခံကြသည်။
နတ်ဆိုးများက ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်လက်ခံကာအရှုံးပေးခဲ့ သည်။ သူက "ငါသည်အရှက်ကွဲခဲ့ပါပြီ"ဟုပြောသည်။ "သို့သော် လောကတွင် အပြစ်မရှိခြင်းသည် မှန်ကန်သည်။ မည်သူမည်ဝါကမျသူတို့နှလုံးသားတွင်အပြစ်မ ရှိပေ။"ထိုကြောင့် နတ်ဆိုးများသည် လူတွေ၏စိတ်နှလုံးသားတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး သူတို့သစ္စာရှိသောအသက်တာကိုနှောင့်ယှက်လိုသည်။ စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှု သည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းကောင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများမရ ရှိရန် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။
စာတန်သည်သခင်ယေရှုနှင့်စစ်ပွဲဆင်နွဲရာတွင် ရှုံးနှိမ့်ခဲ့သည်။ စာတန် သည်လူတွေ၏စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင် သတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် လောက လူ သားများ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး အပြစ်၏အခပေးဆပ်ရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သတင်းကောင်းအား ဖြင့် ယုံကြည်သူ အားလုံးကို သူကလုံးဝကယ်တင်ခဲ့သည်။
စာတန်သည် လူသားများအားအပြစ်မှကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်၏အ ကြံအ စည်တော်ကိုနှောင့်ယှက်တားဆီးခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ သတင်းကောင်းပြည့် စုံစေရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်အခဆပ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုဤလောကတွင်အပြစ်တရားမရှိ တော့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်အားဖြင့်အပြစ်များအားလုံးယူ ဆောင်သွားခဲ့ပြီး "အမှုပြီးပြီ"(ယောဟန် ၁၉:၃၀) ဟုပြောခြင်းအားဖြင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင်အပြစ်အားလုံးရိုက်သတ်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းကောင်းယုံကြည်သူများအား စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန် စာတန်သည် လုံးဝမတတ်နိုင်တော့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ မွေးဖွါးခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့သည်။
မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားများထဲတွင် အပြစ်ရှိသေးသလား။ မရှိတော့ပေ။ ခရစ်ယာန်များက"သမ္မာတရားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်"ကျွန်ုပ် မှာအပြစ်မရှိတော့ပေ"ဟု ရောင့်ရဲစွာပြောကြားနိုင်ပါသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏နှလုံး သား များတွင် အပြစ်တစ်အောင်စမျှမရှိပေ။
ယခုတွင် သတင်းကောင်းသည် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားများတွင်အက္ခရာ တင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် နောင် တတရားမှကင်းလွတ်စွာရပ်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဟု မိတ်ဆွေ တို့အယောက်စီတိုင်းယုံကြည်ကြပါသလား။ ယုံကြည်ကြလျှင် မိတ်ဆွေ၏ဘုရား သခင်အပေါ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်ပြည့်စုံသွားမည်ဖြစ်သည်။ သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ရှိသောအပြစ် မှလွတ်မြောက်ကာ စင်ကြယ်ခဲ့ပြီးသောသူများဖြစ်ကြသည်။
"မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ ချစ်တော်မူသောသားတော် ၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့သွင်းတော်မူ၏။ ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွတ် မြောက်တော်မူခြင်းတည်းဟူသော ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည် ခံရ ကြ၏"(ကောလောသဲ ၁:၁၃-၁၄)။ ဟာလေလုယ။ ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးခြင်း ရှိပါစေ။
သခင်ယေရှုသည် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတံခါးကိုဖွင့် လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားတွင်တားဆီးနှောင့်ယှက်သောအရာများ အားလုံးကို ဗိကုလားကာနှစ်ခြမ်းကွဲသကဲ့သို့ မာန်တော်သတင်းကောင်းတန်ခိုး တော်အားဖြင့်ချိုးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းသည် မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန် တော့်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် သန့်ရှင်း သောဝိ ညာဉ်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေသော ပြီးပြည့်စုံသောသမ္မာတရားဖြစ်သည်။