တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[1-1] အခန်း ၁ ရောမသြဝါဒစာစောင် အခန်းကြီး(၁)ကို မိတ်ဆက်ခြင်း

ရောမမြို့သားများထံ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လု ရေးသားသည့် သြဝါဒစာစောင်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဘဏ္ဍာတိုက်သဖွယ် ဖော်ပြနိုင် သည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်ကြောင်း အဓိက ဝေငှထား၏။ ရောမသြဝါဒစာသည် ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာစောင်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်ကြည့်ပါက အချို့တို့သည် "နှုတ်ကပတ်ဘဏ္ဍာတော်"ဟုယခင်က အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်၍ နောက်ပိုင်းတွင်မူ "ကောက်ရိုးဝနှုတ်ကပတ်တရား များ"ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ရောမသြဝါဒစာ စောင်ကဲ့သို့ပင် ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာစောင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်သမ္မာတရား ဖြစ်တော်မူ၏။ တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်ကား သမ္မာတရားသည် ဖြောင့်မတ်သောသူကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် ပေးတော်မူသောကြောင့် ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာ စောင်သည် တန်ဘိုးကြီးမားသကဲ့သို့ ရောမသြဝါဒစာစောင်ကလည်း သမ္မာ ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကို ယေဘုယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသောကြောင့် တန် ဘိုးကြီးမား၏။ 
 
 
ပေါလုဆိုသူကား မည်သူနည်း 
 
"လူဇာတိအားဖြင့် ဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တော်မူထသော သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူ၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် တန်ခိုးနှင့်တကွ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသော ငါတို့ သခင်ယေရှု ခရစ် တည်းဟူသော မိမိသားတော်ကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရားသခင်သည် ရှေးက မိမိပရောဖက်များအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာ၌ ဂတိထား တော်မူသောဧဝံဂေလိတရားကို ဟောစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်ခွဲထား၍ တမန် တော်အရာ၌ ခန့်ထားသော ယေရှုခရစ်၏ကျွန် ငါ ပေါလုသည် ဘုရား သခင် ချစ်တောမူ၍ သန့်ရှင်းသူအရာ၌ ခန့်ထားသော ရောမမြို့သူမြို့သား အပေါင်းတို့ကို ကြားလိုက်ပါ၏။ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့ အဘတည်း ဟူသော ဘုရားသခင်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ လူမျိုး အပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်နားထောင်စေခြင်းငှါ၊ ထိုသခင်ထံ၌ ကျေးဇူး တော်နှင့် တမန်တော်အရာကို ငါတို့သည် သည်းခံရကြပြီ။ ထိုသခင် ခေါ်ထားတော်မူသော သင်တို့သည်လည်း ထိုလူမျိုးတို့၌ အပါအဝင် ဖြစ်ကြ၏။" (ရောမသြဝါဒစာ ၁:၁-၇)။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရောမမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်များထံ နှုတ်ခွန်းဆက်သည့် စကားဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပေါလုက ထိုသူတို့ထံ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းဖြစ်သော ယေရှုခရစ်၏ ချည်နှောင်ခြင်းခံရသော အစေခံ ကျွန်ကဲ့သို့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အပိုဒ် ငယ်၌ ပေါလုကား မည်သူဖြစ်သနည်းဟု မေးမြန်းပြောဆို၏။ သူသည် ယုဒလူဖြစ်၍ ဒမသက်မြို့သို့သွားရာလမ်း၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည့် ဘုရားသခင်အား တွေ့ရှိခဲ့၏။ သူသည် တပါးအမျိုးသားများ ဧဝံ ဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေရန် သခင်ဘုရား အသုံးပြုတော်မူ၍ ရွေးချယ် ခွဲခန့်ထားသောသူဖြစ်သည်။ (တမန်တော်ဝတ္ထု ၉:၁၅) 
 
 
ပေါလုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဆိုင်ရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အနာဂတ္တိစကား တို့ကို အခြေခံ၍ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိ တရားအား ဖြန့်ဝေခဲ့သည် 
 
အပိုဒ် ၂ ၌ တမန်တော်ပေါလုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှုတ်ကပတ် တရားတော်ကို အခြေခံ၍ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေခဲ့၏။ သူက ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရာအား နှုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပရော ဖက်များအားဖြင့် ယခင်က ကတိတော်ပေးခဲ့သကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထား သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ပေါလုသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ်က ယဇ်ပူဇော် ခြင်းနည်းကို အခြေခံပြောခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ထို့အပြင် အပိုဒ်ငယ် ၂ ၌ ညွှန်ပြသည်မှာ ပေါလုသည် သတင်းကောင်းအမှုထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ် ခြင်းခံရသည်။ "နှုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပရောဖက်များအားဖြင့်" ဆိုသည့် စကားရပ်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အနာဂတ္တိစကားများနှင့် ယဇ်ပူဇော် ခြင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ရန် ဘုရား သခင်၏ ကတိတော်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေနိုင်သည်။ မောရှေ၊ ဟေရှာယ၊ ယေဇကျေလ၊ ယေရမိနှင့် ဒံယေလတို့အပါအဝင် ပရောဖက် အားလုံးတို့သည် ဤလောကသို့ သခင်ယေရှုခရစ် ကြွဆင်းလာမည့် အ ကြောင်းနှင့်တလောကလုံး၏ အပြစ်များအား သူ့အပေါ်တင်ဆောင်ပြီး နောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူမည့်အကြောင်း သက်သေခံ ခဲ့ကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု မိန့်ကြားခဲ့သည့် ဧဝံဂေလိတရားတော် ကား အဘယ်အရာနည်း။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုခရစ်၏ အကြောင်းပြောကြားသည့် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဧဝံ ဂေလိတရားကို ဟောကြားခဲ့၏။ အချို့လူတို့က ဓမ္မဟောင်းများစကား သည် ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အခြားသူများကလည်း အလားတူပင် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၁:၁၁ မှ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို သက်သေသာဓ ကအဖြစ်ယူကာ ပြောလေ့ရှိကြသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဧဝံဂေလိ ဆရာအချို့တို့ကလည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တအုပ်လုံးကိုပင် လစ်လျှူ ရှုထားကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းအားဖြင့် ဂတိတော်ပေးခဲ့ပြီး ထိုဂတိတော်ကို ဓမ္မာသစ်ကျမ်း ၌ ယေရှုခရစ် အားဖြင့် လောက၌ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမပါဘဲ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ယေရှုခရစ် အားညဖင့် ပြည့်စုံစေတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်ခြင်း လောက၌ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမပါဘဲ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမတည်ရှိနိုင်ပါ။ ထိုနည်း တူ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကားရပ်တို့သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစကားမပါဘဲ စုံလင် ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုကား ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိ တရားတော်အတွက် ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထား၏။ သို့ဖြစ်ရကား မေးစရာ တစ်ခုကား သူသည် မည်သည့် ဧဝံဂေလိတရားမျိုးကို ဟောကြားခဲ့သ နည်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သူဟောကြားသည့်အချက်ကား ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ ကို အခြေခံ၍ ယေရှုခရစ်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအား ဖြင့် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူပြီးလျှင် အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်နုတ်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းတရားကို ကြားသည့် အခါတိုင်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အနာဂတံ္တစ ကားနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်တို့ကို အခြေခံသင့်သည်။ ထိုမှ သာ လူများက ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိ တရားတော်ကို ယုံကြည် လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအပြင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဓမ္မာဟောင်းကျမ်း၏ ဂတိ တော်စုံလင်ခြင်းကျမ်းဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လိမ့်မည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအစ တွင် သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှရရှိသော ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ် တိုင်အပေါ် သူ၏အသွေးတော်မြတ်အကြောင်း အထူးပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အဓိက အချက်အချာဖြစ်သော ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းသည် အပြစ်သားအတွက် ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းနည်းပင်ဖြစ် သည်။ အပြစ်ဖြေရာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်သူ/ သူမ၏ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်၄င်း၊ အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ရန်၄င်းအား အ သွေးသွန်းပြီး သေသည်အထိပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၄င်း၊ သူ/သူမ၏ ဒုစရိုက်အ ပြစ်အား သူ/သူမက လွန်သွားစေရ၏။ ထို့နောက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အပြစ်မှရွေးနုတ်ကယ်တင်ရန်အတွက် ယဇ်ကောင်၏အသွေးနှင့် လက်တင် ခြင်းရှိခဲ့ပါက ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်မူမည်သည့်အရာရှိပါသနည်း။ သခင်ယေရှု က ဗတ္တိဇ့ခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါး ကပ်တိုင်အပေါ် အသွေးတော်မြတ်ရှိပါ၏။ ထိုအပြင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး အကဲ (ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၂၁)သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဗတ္တိဇံဆရာယော ဟန်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ငယ် ၃ နှင့် ၄ တို့က ယေရှုသည် မည်ကဲ့သို့သောလူ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်းဟူသော မေးခွန်းအကြောင်းကြားပြောထား သည်။ ဤအပိုဒ်ငယ်တို့က သူ၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အကျင့်စရိုက်အား ရှင်း လင်း ဖော်ပြ၏။ ယေရှုခရစ်သည် လူဇာတိအားဖြင့် ဒါဝိဒ်၏မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက် တော်မူပြီးလျှင် ဝိညာဉ်တော်သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် ဖွားမြင်တော်မူ ၏။ သူသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟု သမုတ်ခြင်းခံရ၏။ ထိုကြောင့် သူကို ယုံကြည်သောသူများအား ရေနှင့် အသွေးတော်မြတ် ပေးဆပ်တော်မူခြင်း အားဖြင့် သူသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းအရှင် ဘုရားသော်၄င်း၊ ဘုရင်ကာတို့၏ ဘုရင်သော်၄င်း၊ ယုံကြည်သူများထံ ကောင်းကင်ဘုံ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ 
အချို့ခရစ်ယာန် သီအော်လော်ဂျီများတွင် ယေရှု၏ဘုရားဖြစ် တော်မူခြင်းကို ငြင်းပယ်ထား၏။ ထိုသီအော်လော်ဂျီတို့က "သူသည် ထင်ရှား ကျော်ကြားသော လူငယ်တဦးမျှသာဖြစ်သည်"ဟုဆိုကြ၏။ ထို့အ ပြင် ခေတ်သစ် သီအော်လော်ဂျီအရ "ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘာသာတရား တိုင်းတွင် ရှိကြ၏"ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လစ်ဘရယ်ကျမ်းစာ သင်တန်းကောင်းများတွင် လူတို့က အလေးအနက် ပြောဆိုသည်ကား သူတို့သည် မန်းမှုတ်သည့်အယူဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ၊ ကာသိုလိပ်အယူဝါဒနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရား အယူဝါဒအားလုံးတို့ကို လက်ခံယုံကြည်စရာရှိ သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အမည်ခံ လစ်ဘရယ်သီအော်လော်ဂျီ သို့မဟုတ် ခေတ်သစ် သီအော်လော်ဂျီတို့ဆိုသည်ကား အရာရာတိုင်းကို လေးစားမှုပြု သင့်သည်။ 
ထိုမှသာ လူသားအားလုံး စည်းလုံးပြီး တခုတစည်းတည်း ဖြစ်လာကြမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ 
သို့သော်ငြားလည်း သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်၌ ရှင်းလင်းစွာ မိန့် ဆိုထားသည်ကား အစအဦး၌ ဘုရားသ ခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိုဘုရားသခင်ကား မည်သူနည်း။ ထိုသူကား ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။"ခရစ်တော်" ဟူသည့်နာမတော်ကား ဆီနှင့် ဘိသိက်ခံရသောသူဟု ဆိုလိုသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်း၌ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး သို့မဟုတ် ပရောဖက်တမ်းပါးသည် သူ၏ ဦးခေါင်းပေါ်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲမှ ဆီလူးဘိသိက်ပေး လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုအား ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ ကြောင်းကို ငြင်းဆန်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်သူ မဖြစ်နိုင်။ 
ယခုခေတ်တွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိလူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘာသာစုံအယူဝါဒကို အခြေခံ၍ ဂိုဏ်းဂဏပေါင်းစည်းရေး အယူဝါဒသို့ နောက်ပြန်ဆွဲနေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ကျွန်ဖြူးရှယ် အယူဝါဒတို့ ကဲ့သို့ သော မစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတို့မှ ပစ္စည်းပစ္စယတို့ကို စုစည်းကာ ဝတ်ပြုကိုး ကွယ် ချီးမွမ်းထောမနာ ပြုကြသည်။ သူတို့သည် တစ်ခါတစ်ခါ၌ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်တို့၏ နည်းနိသျှအတိုင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်၍ ကျန်သော အချိန်များ တွင် ခရစ်ယာန်တို့ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်တတ်ကြ၏။ သူတို့သည် မတူသော အစားအစာနှစ်မျိုးအား မြိန်စေလိုပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယုံကြည် ခြင်းသို့ ရောက်လာသောအခါ ပို၍ သန့်ရှင်းပြီး ပို၍ကောင်းလာ လေလေ ဖြစ်သည်။ 
အပိုဒ်ငယ် ၃ နှင့် ၄ တို့၌ရှိသော ယေရှုကား မည်သူနည်း ဟူသည် မေးခွန်း၏အဖြေကား သူသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သည့် တန်ခိုး တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်တစ်ပါးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံ ရသောသူ ဖြစ်တော်၏။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ရှင် သခင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၅ နှင့် ၆ တို့က ပေါလုသည် ဘုရားသ ခင်အားဖြင့် အဘယ်ကဲ့သို့ တမန်တော်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားထား သည်။ သူသည် တပါးအမျိုးသားများထံ ဧဝံဂေလိတရားတော် ဟောကြား ဝေငှရန် သက်သေတပါးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမှသာ သူတို့သည် ယေရှုခရစ် အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း လက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
 
 
တမန် တော်ကြီး ရှင်ပေါလုက မည်သည့် သြဇာအာဏာမျိုး ရှိသနည်း 
 
အပိုဒ်ငယ် ၇ ၌ ရေးထားသည့်အတိုင်း တမန်တော်ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်အားဖြင့် ယေရှုအား ယုံကြည်သူများကို ကောင်း ကြီးပေးရန် အခွင့်အာဏာရှိခဲ့၏။ တမန်တော်တစ်ဦး၏ သြဇာ အာဏာ ကား ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်အားဖြင့် လူတိုင်းအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အပ်နှင်းရန် ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာတန်ခိုးဖြစ်သည်။ 
ထို့ကြောင့် ပေါလုက "သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘတည်းဟူ သော ဘုရားသခင်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော" ဟူ၍ မြွက်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ 
ဤနေရာတွင် ကောင်း ကြီးပေးခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ် အနည်းငယ် ဆင်ခြင်လိုပါသည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုက လူများ အတွက် ကောင်းကြီးပြုရန် တန်ခိုးအားဏာရှိခဲ့ဟုန်တူသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတိုင် ကောင်းကြီးပေခြင်းအားဖြင့် အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းလေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင်က ဤကဲ့သို့သော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများအား ယုံကြည်သူများထံ ပေးအပ်ရန် အလိုရှိတော် မူသည်။ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာစကား၏မူရင်းကား အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် သည်။ 
တောလည်ရာကျမ်း ၆:၂၂ နှင့်အစပြုကြပါစို့။ "တဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက သင်သည် အာရုန်နှင့်သူ၏ သားတို့အားဆင်ဆိုရ မည်မှာ သင်တို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ကောင်းကြီးပေး၍ စောင့်မ တော်မူပါစေသော် ထာဝရဘုရားသည် သင်၌ မျာက်နှာတော်အလင်းကို လွှတ်၍ ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော်။"
 ယဇ်ပရောဟိတ်အကြီးအကဲ အာရုန်နှင့်သာ၏ သားများဆင့်ဆို သည်ကား ဤအရာသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါ် ကောင်းကြီးပေး ရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဤနည်းအားဖြင့် ဣသရေလ လူတို့ကို ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါက သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့ကို အမှန်ပင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ပေါလု၏ သြဝါဒစာအားလုံးတို့ကိုကြည်ပါက "ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်၏ ကဂုဏာတော်သည် သင်တို့နှင့်အတူရှိပါစေသော" ဟူ၍ မကြာခဏ ပြော လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤအရာက ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအား ဝေပေးသောသူသည် သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်း ညွှန်ပြပေ၏။ ထို့ ကြောင့် တမန်တော်မူသည့် သူကားဘုရားသခင်ပေးတည်း။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ ရောမသြဝါဒစာစောင်ပြီးဆုံး သည်နှင့် သန့်ရှင်းသူများအား အမြဲကောင်းကြီး ပေးလေ့ရှိသည်။ 
ပေါလု သည် ဘုရားလူများထံ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအား ချပေးရန် အခွင့်အာဏာ ရှိခဲ့သည်။ ဤအခွင့်အာဏာသည် ခရစ်ယာန်အမှုတော် ဆောင် အယောက် တိုင်း၌ အပ်ပေးတော်မူခြင်းမရှိပေ။ ထိုအစားယင်းအား ဘုရား သခင်၏ အစေခံကျွန်တို့၌သာ အပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဘုရား၏အစေ ခံ ကျွန်တို့က ကောင်းကြီးချပေးသည့်အခါ ပြောကြားလေ့ရှိကြသည်မှာ သူတို့သည် အမှန်ပင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအား ချပေးလိုကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည့်အတိုင်း ထိုသူ တို့အား အမှန်ပင် ကောင်းကြီးများ အခွင့်ပြုတော်မူ၏။ 
ဘုရားသခင် သည် ကောင်းကင်တန်းခိုးအာဏာအား သူ၏အစေခံ ကျွန်များထံသာမက ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသူ ယုံကြည်သူအားလုံးတို့ကို ပါပေးတော်မူသည်။ ထာဝရဘုရားက "အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့ လွှတ်လျှင် ထိုသူသည် အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏" ဟု မိန့်တော်မူသည်။ (ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၃) သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူအားလုံး တို့အပေါ် ထိုသြဇာအာဏာမျိုးအား ခွင့်ပြုတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ဒုတိယ မွေးခြင်းခံရသော သူများသို့မဟုတ် သူ၏အစေခံကျွန်များအား ဆန့်ကျင် ကြရန် သတိထားသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည် ထာဝရ ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် တူညီနေသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးစေရန်နှင့် ကျိန်ဆဲခြင်းအမင်္ဂ လာ ပေးရန် အခွင့်ပေးတော်မူသည်။
 
 
တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုသည် သန့်ရှင်းသူများထံ ဝိညာဉ် တော်ဆုကျေး ဇူးအား ဖြန့်ဝေရန် ဆန္ဒရှိသူဖြစ်သည် 
 
ရောမသြဝါဒစာ ၁း၈-၁၂ ကို ဖတ်ကြပါစို့။ "သင်တို့၏ ယုံကြည် ခြင်းအရာသည် မြေတပြင်လုံး၌ အနှံ့အြ ပားကျော်စောသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ အကြောင်းကြောင့် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါ၏လဘုရား သခင်ကျေးဇူး တော်ကို ရှေ့ဦးစွာ ငါချီးမွမ်း၏။ ငါသည် သင်တို့ကို မခြားမလပ် အောက် မေ့၍ အစဉ်မပြတ် ဆုတောင်းပဌနာပြုသည်ဟု သားတော်၏ ဧဝံဂေလိ တရားတို့ ဟောလျက်၊ အမှုတော်ကို စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်တကွ ငါ ဆောင်ရွက် ၍ ငါ ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည် ငါ၏သက်သေခံဖြစ်တော်မူ၏။ မကြာမမြင့်မီ ဘုရားသခင် အလိုတော်အားဖြင့် အဆင့်သင့်၍၊ သင်တို့ရှိ ရာသို့ ငါလာရသောအခွင့်တစုံတခုရှိပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်း ပဌနာပြု ၏။ သင်တို့သည် မြဲမြုခိုင်ခံ့မည်အကြောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ် ဆုကျေးဇူးတစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကို အလွန်တွေ့မြင် ချင်ပါ ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါနှင့်သင်တို့သည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် အချင်းချင်း အားရသက်သာခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်းကို ဆိုလိုသတည်း။" 
ပထမဦးစွာ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ရှိသနည်း။ သူသည် ရောမမြို့၌ရှိသော ခရစ်ယာန်များအတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၏။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့သည် ယေရှုအား ယုံကြည်ကြ၍ သူတို့အားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရား တော်သည် အခြားသူများထံ ဟောကြားရကြသည်။ 
အပိုဒ်ငယ် ၅ နှင့် ၁၀ တို့တွင် "သူ၏ ဿသနာခရီးစဉ်အတွင်း အဘယ်ကြောင့် ပေါလုသည် ရောမမြို့သို့ ခရီးထွက်ချင်ခဲ့သနည်းဟု မေးကောင်းမေးနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ထိုအချိန်တွင် ရောမမြို့၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိ တရားတော်အား ဟောကြားခဲ့ပါက ယင်းသည် တလောကလုံးသို့ ပြန့်နှံ့ နေမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တကမ္ဘာ လုံးက အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကြည့်နေ သကဲ့သို ရှေးခေတ်အခါက ရောမမြို့ သည် လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်၍ ဗဟိုအ ချက်အချာကျသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ သတင်းကောင်း ဟောကြား ဝေငှခြင်းအလုပ်အား များစွာ လုပ်ဆောင်နေသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ၌ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေ ပါက သာသနာ အမှုတော် ဆောင်များစွာ ပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အခြား သူများထံ လှပသော သတင်းကောင်းဟောကြားရန် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၌ ခြေဆန့် လိမ့်မည်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ရောမမြို့သို့ ခရီး ဆိုက်ရောက် ချင်ခဲ့၏။ 
 
 
ပေါလုမိန့်ကြားသည့် ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး 
 
အပိုဒ်ငယ် ၁၁ ၌ "သင်တို့သည် မြဲမြံခိုင်ခံမည်အကြောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကို အလွန်တွေ့မြင်ချင်ပါ၏" ဟု ရေးသားထားသည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက လူတို့အား မြဲမြံခိုင်ခံမည့်အကြောင်း၊ သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ခုကို အပ်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခြင်း ၏အဓိပ္ပါယ်ဆိုလိုရင်းကား အဘယ်နည်း။ သူပြောကြားသည့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားပင်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂ ၌ "ထိုသို့ဆိုသော် ငါနှင့်သင် တို့သည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် အချင်းချင်းအားရသက်သာခြင်းသို့ ရောက်ကြမည်အကြောင်းကို ဆိုလိုသတည်း"ဟု ရေးသားထားသည်။ မိန့်ကြားသည်ကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် မြဲမြံခိုင်စေရန် အချို့လူတို့ထံ အပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပေါလုနှင့် ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အချင်း ချင်း အားပေးနှစ်သိမ့်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဟောကြားခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် လူတို့အား အနားယူခြင်းသော်၄င်း၊ အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းသော်၄င်း၊ ကောင်းကြီးခစာံးကြရန်သော်၄င်း၊ တူညီသော ယုံကြည်ခြင်းတွင် မိတ်သ ဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြရန်သော်၄င်း၊ အလိုရှိခဲ့သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ မိန့်မှာချက်အတိုင်းသူသည် ထိုသူတို့ထံ အပြန်အလှန်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အချင်းချင်း အားပေးနှစ်သိမ်ခြင်းရှိ စေရန် ဆန္ဒရှိခဲ့၏။ ထိုပြင်သူသည်ရောမမြို့အသင်းတော်သို့ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားရန် အာသီသရှိခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းသားများသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ခိုင်မြဲစွာ နားလည်ယုံကြည်ထားကြသည်။ သို့သော် ကွယ်လွန်သည့် အချိန် နှင့်အမျှ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို မယုံကြည်သည့် သာမာန်ခ ရစ်ယာန် အချို့တို့ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ရောမမြို့အသင်း တော်သည် ဧဝံဂေလိတရားအား ပြန်လည် အားသစ်စေရန် လိုပါလိမ့်မည်။ 
ထိုကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလု မိန့်ကြားသည်ကား သူ၌ အပြန် အလှန် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အားပေးနှစ်သိမ့်ရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက် တော်ရှေ့ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုကို ရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားသည် ငြိမ်သက် ခြင်း၌ အနားယူပြီး ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်အား ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားမပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၌ အနားယူနိုင်ရန် မဖြစ်ချေ။ 
ထို့အ ပြင် "ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး တစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကိုအလွန်တွေမြင်ချင်ပါ၏" ဟူ၍ ရေးသားထားပါ သည်။ ထိုဝိညာဉ် ဆုကျေးဇူးကား ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား ဖြစ်တော်မူ၏။ လူသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား ယုံကြည်မှ သာ ဘုရားသခင်၏သား၊သမီးဖြစ်နိုင်ကြပြီး ကောင်းကြီးများလည်း ခံစား ရရှိနိုင်သည်။ 
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယေရှုအား အနည်းငယ်မျှသာ ယုံကြည် ပါသော် လည်း ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်အား မသိရှိပါက ကောင်း မွန် ဖြောင့်မှန်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘဲ ဆေး လိပ်၊ အရက်ဖြတ်ခြင်းအပြင် သစ္စာရှိရှိ နေထိုင်ခြင်းတို့သည် အဘယ် အကျိုးရှိပါသနည်း။ သူတို့၏အကျင့်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းနှင့် မည်သို့မျှမစပ်ဆိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထိုလူသားများထက် ကြီးမြတ်ပေ၏။ လူများအား ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းသည် လွယ်ကူ၏။ သို့သော် ယုံကြည်သူအသစ်များထံ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောပြောခြင်းသည် ပို၍ အရေး ပါသည်။ ထိုမှသာ သူတို့၏ အပြစ်များအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံ၏ဝိညာဉ် ကောင်းကြီးအား ယူတင်ဝတ်ဆင် ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာကြသည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ရောမမြို့ရှိယုံကြည်သော သန့်ရှင်းသူ များကို သူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်သိမ့်အားပေးလို၏။ ထိုကြာင့် "ငါနှင့် သင်တို့သည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် အချင်းချင်းအားရသက်သာ ခြင်းသို့ ရောက်ကြမည်အကြောင်း" မိန့်မြွက်ခဲ့၏။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု သည် အသင်းတော်ရှိ လူအစုအဝေးတို့ထံ ယုံကြည်ခြင်းရှိလာကြရန် စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားဝေငှခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့် ဝိညာဉ် သတင်းကောင်း၌ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတို့သည် မြဲမြံခိုင်ခဲ့ခြင်း ရရှိလာခဲ့သည်။ သူသည် ရောမမြို့ရှိယုံကြည်သူအသင်း တော်တို့ထံ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားဝေငှ ခဲ့၏။ ထို့ပြင် သူသည် ၄င်းအား အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို စစ်မှန်စွာ သွန်သင်ခဲ့ပါသည်။ 
ဤအရာက ပေါလုအား ယနေ့ခေတ် ဧဝံဂေလိဆရာများနှင့် ကွဲပြား ခြားနားစေပါသည်။ ရောမမြို့အသင်းတော်တို့ထံ သြဝါဒစာစောင်၌ တမန် တော်ရှင်ပေါလုက မြွက်ဆိုသည်ကား သူသည်ဝိညာဉ် ဆုကျေးဇူး တစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းဖြင့် လူများအား မြဲမြံခိုင်ခံ့စေရန်၄င်း၊ သူနှင့် လူများ တို့သည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် အချင်းချင်းအားရသက်သာခြင်း သို့ ရောက်ကြစေရန်၄င်း၊ အလိုရှိသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ 
ဤအရာသည် ယနေ့အသင်းတော်၌ ရှိနေကြသည့် တရားဟော ဆရာများ တမန်တော်ပေါလုထံမှ သင်ယူသင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။ တမန် တော်ရှင် ပေါလုသည် မှားယွင်းသော ညီအစ်ကိုများထဲမှ စစ်မှန်သော ညီအစ်ကိုအား ခွဲခြားနိုင်သည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းအား ဟော ကြား လေ့ရှိခဲ့သည်။ 
ယနေ့ခေတ် အသင်းတော်တို့သည် အသင်းတော်အတွင်း စတင် ပါဝင်လာသူ အုပ်စုတို့ကို သူတို့၏အယူဝါဒသွန်သင်ချက်များအား ၆လ အတွင်း သို့မဟုတ် တနှစ်အတွင်း လက်ခံစေကြသည်။ နောက်ဆုံး တွင် သူတို့သည် ဗတ္တိဇံခံယူလေ့ရှိကြသည်။ ယေရှုကစုံလင်စေပြီဖြစ်သည့်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်း သိသည်မသိသည်ကို ပမာဏမ ထားဘဲ သူတို့သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူလေ့ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုသော် သူတို့သည် အသင်းသူအသင်းသားများ ဖြစ်လာကြသော်လည်း သူတို့ သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိထားသည့် ဘုရားသခင်၏သား သမီးများဖြစ်မလာကြချေ။ ယနေ့ ခေတ်အသင်းတော်များရှိ အမှုတော် ဆောင်များထဲ မိမိတို့အသင်းသားများအား လုပ်ဆောင်စေသည့် အရာကား ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို အရကျက်မှတ်ရန်နှင့် တမန်တော်တို့၏ အယူဝါဒ ကို ရရှိကြစေရန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူအသစ်သည် ကျက်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲအား အောင်မြင်ပါက အရက်သောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပါမည်လား။ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းကို ရပ်စဲပါမည်လား။ လစဉ်လတိုင်း သင်၏ ဆယ် ဘို့တစ်ဘို့ အလှူကို ပေးကမ်းပါမည်လား စသည်ဖြင့် မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ 
ဥရောပ၊ အာရှနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ အသင်းတော်များ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ကင်းကွာရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ သူတို့သည် လူသား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း နောက်လိုက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ တွင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင်သာမက အာရှတိုက်ရှိ ယေရုရှလင်မြို့တွင်ပင် ခရစ်ယာန်လူဦးရေသည် သိသိသာသာ ကျဆင်းနေ၏။ ပေါ့ပ်တေးဂီတပွဲ သို့မဟုတ် ဆုတောင်းပွဲကဲ့သို့သော အထူးအစီအစဉ်အား ကျင်းပခြင်းမရှိပါ က ယနေ့ အသင်းတော်သို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပင် မလာရောက်လိုသည့် ခေတ်သို့ ရောက်နေပေသည်။ လူများလာရောက်သော်မှ လူငယ်များထံ ဟောကြားသည့် သာမန်ဟောချက် ဆောင်ပုဒ်များဖြစ်သော "ဆေးလိပ် မသောက်နှင့်/ကောင်းမွန်ဖြောင့်မှန်စွာ အသင်ရှင်နေထိုင်ပါ။" သန့်ရှင်း သော တနင်္ဂနွေနေ့ကို စောင့်ထိန်းပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကို များများ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပါ ဆိုသည့်အရာများက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိလှပေ။ 
လူသားသည် အပြစ်ပြုမိရန် လျင်မြန်၍ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရပ် တန့် ရန် အလွန်ပင် ပျက်ဆီးလွယ်သည်။ သူ/သူမသည် သခင်ဘုရားအား ကိုးစားရမည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သို့ လူများလာ ရောက်ကြသောအခါ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအား ထိုသူတို့ ထံ ဟောကြားသင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ရယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ထံ ဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းက သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် မစုံလင်ကြသေးသော်လည်း အပြစ်မဲ့ဖြစ်စေပြီဟူ၍ ပြောကြားသင့်သည်။ 
ဤအရာကို စိတ်မှာ သေချာစွာ စွဲမှတ်ထားပါ။ လူတဦးသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မဲ့သောသူ ဖြစ်လာပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်နိုင် သည်။ လူတဦးတယောက်သည် မိမိအပြစ်ပြဿနာတည်ရှိနေသော်လည်း ဧဝံဂေလိ တရားအား တကြိမ်တခါ ဟောကြားနိုင်လေသည်။ အခြားသူ များထံ သတင်းကောင်းဖြန့်ဝေခြင်းအလုပ်သည် မိမိတို့၏အပြစ်ပြဿနာ အရင်ရှိ မနေသင့်ပေ။ သူ/သူမ၏ အပြစ်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမရှိပါက အခြားသူ များထံ စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းအား အဘယ်အခါမျှ မ ဟောပြောနိုင်။ တမန်တော်ပေါလုသည် အခြားသူများထံ ဝိညာဉ်ဆုကျေး ဇူးအား မှန်ကန်စွာ ပေးအပ်ထားခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ ရှင်ပေါလု ပြောကြားခဲ့ သည့် ဆုကျေးဇူးကား ထူးဆန်းသော ဘာသာစကားဆုကျေးဇူး သို့မဟုတ် ယနေ့ခရစ်ယာန် ခေတ်၌ ပင်တေကုတ္တေအသင်းတော် လှုပ်ရှားမှုပြော ကြားလေ့ရှိသည့် အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။ 
ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် ထူးဆန်းသည့် လက္ခဏာများဖြစ် သော ဗျာဒိတ်ရူပါရုံမြင်ရခြင်း၊ အနာဂတ်စကားဟောကြားခြင်း၊ အခြား သော ဘာသာစကားပြောကြားခြင်းနှင့် အနာရောဂါပျောက်ငြိမ်းခြင်းတို့ကို ဆု ကျေးဇူးများအဖြစ် မှတ်ယူတတ်ကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုအရာတို့သည် ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက် သော ဆုကျေးဇးများမဟုတ်ကြချေ။ ဆုတောင်းနေစဉ် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံမြင်ရ ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတခုမည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ရိုင်းစိုင်းစွာ အော်ဟစ်သောသူတယောက် သို့မဟုတ် အရူးဆန်ဆန် ရုံများသို့သွား၍ ထူးဆန်း သောအသံများ ကြားကာ သုံးညခန့်မအိပ်ပျော်နိုင်ခြင်းသည် လည်း ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူး မဟုတ်ကြချေ။ မိမိသည် အခြားသော ဘာသာ စကားကို ပြောနိုင်သည်ဟုဆိုကာ လားလားလားဟု ထူးဆန်း သောအသံဖြင့် အော်ဟစ်ပြီးနောက် သတိလက်လွတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျ ခြင်းသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် လက်ခံရရှိသော သူ၏ အမြင်လည်း မဟုတ်ချေ။ ထိုအစား စိတ္တဇဆေးရုံ၌ သွားရောက်ကုသသည့် ရိုင်းစိုင်း သော လူနာနှင့် တူပေ၏။ သို့သော်လည်း ခရစ်ယာန်များကို သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် မည်သို့လက်ခံနိုင်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) အခြားသော ဘာသာစကားမည်သို့ ပြောနိုင်ကြောင်း သွန်သင်ပြသနိုင်သည်ဟု ပြောကြားသည့် ခါရိစမတ္တိ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အမည်ခံတို့ရှိကြ၏။ သူတို့သည် အလွန်မှားယွင်းသည့် အရာများကို ပြုမိကြပြီး သူတို့ပိုင်ဆိုင် သည့် ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း လုံးဝ မမှန်ကန်ပေ။ 
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အသက်စမ်းရေသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှု တော်အား၄င်း ထိုသခင်၏ နောက်တော်သို့ သစ္စာ ရှိစွာ လိုက်လျှောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးထဲမှ ယိုစီးလာ၏။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ရေသည် ဇာတိအလုပ်များကို လျော့ပါးစေ သည့်အခါနှင့် ထိုအစားဝိညာဉ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်တရားတို့ကို လိုက် လျှောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ၄င်းသည် လျှံထွက်လာ၏။ 
ခရစ်ယာန်တို့သည် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိ တရားအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှရွေး နုတ်ခြင်းဖြစ်သော ဝိညာဉ်ဆု ကျေးဇူးအား ရယူသင့်သည်။ အချို့လူများပြောကြားသည်မှာ မြောက် များစွာသော ခရစ်ယာန်တို့သည် ယနေ့အသင်းတော်၏ ကုလားထိုင်အား ဖြင့် ငရဲမီးအိုင်ဘက်စီသို့ ဦးဆောင်သွားရောက်ကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ဤ အရာက ဖော်ပြသည်မှာ ယနေ့ အသင်းတော်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား ဟောကြားမည့်အစား လူသားတို့၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို အားပေးအားမြေှာက်ပြုသည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ 
ညီအစ်ကိုတို့ အချို့လူတို့သည် ဘုရားကျောင်းတက်ပြီးနောက် ဇာတိအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း အလွန်များပြားပါကလည်း ထိုသို့သော အကျင့်အားဖြင့် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးအား လက်ခံရရှိနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား စိတ်နှလုံးထဲ၌ အရ ယူသင်သည်။ ထိုမှသာ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၃ မှ ၁၇ထိကိုဖတ်ကြပါစို့။ "ညီအစ်ကိုတို့ ငါသည် အခြားသော တပါးအမျိုးသားတို့တွင် အကျိုးကိုရသကဲ့သို့ သင်တို့တွင်လည်း အကျိုး တစုံတခုကိုရခြင်းငှါ၊ သင် တို့ရှိရာသို့သွားမည်ဟု အဖန်ဖန်အကြံရှိကြောင်း ကို သင်တို့မသိဘဲ နေစေ ခြင်းငှါ ငါအလိုမရှိ။ ထိုသို့အကြံရှိသော်လည်း ယခုတိုင်အောင် မြစ်တား သောအကြောင်းရှိ၏။ ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ လူရိုင်းဖြစ်စေ၊ ပညာရှိဖြစ်စေ၊ ပညာမဲ့ဖြစ်စေ၊ လူအမျိုးမျိုးတို့၏ အကြွေး သည် ငါ၌ တင်လျက်ရှိ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်း ရောမမြို့ သားဖြစ်သော သင်တို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောခြင်းငှါ စေတနာစိတ် ရှိ၏။ ငါသည် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုတရား သည် ရှေးဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ ဟေလ သလူ၊ ယုံကြည်သမျှသောသူ အပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်စေသော ဘုရားသ ခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့ ဖြစ်သနည်းဟူမူကား၊ ဖြောင့်မတ် သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာ လာသည်နှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်သောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့ အလိုငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏" ဟူ၍ အပိုဒ် ၁၃ နှင့် ၁၄ က ဖော်ပြထားပါသည်။ 
တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုသည် ရောမမြို့သို့ သွားရောက်လို၏။ သို့သော် အတားအဆီးများရှိသဖြင့် မသွားရောက်နိုင်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် သူ၏ သာသနာလုပ်ငန်းအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်ရန် ဆုတောင်းခဲ့ရသည်။ ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာပေဆိုင်ရာ အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းအား ဖြင့် ကမ္ဘာလုံးတွင် ဟောကြားနေစဉ် ထိုကဲ့သို့သော ဆုတောင်းခြင်းမျိုး ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းမှသာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်က တံခါးနှင့် လမ်းဖွင့်ပေးမှသာ ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်းရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဟောကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
 
 
လူခပ်သိမ်းတို့အပေါ်ကြွေးတင်ရှိသော ပေါလု 
 
အပိုဒ်ငယ် ၁၄နှင့် ၁၅ တို့တွင် ပေါလုပြောကြားသည်မှာ သူသည် မည်သူတို့အကြွးတင်ခဲ့၍ မည်ကဲ့သို့သော ကြွေးမှီကို ဆိုလိုသနည်း။ သူမိန့် ကြားခဲ့သည်ကား ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ လူရိုင်းဖြစ်စေ ထိုသူတို့ထံတွင် သူသည် ကြွေးမှီတင်ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထိုသူတို့ထံတွင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားရန် အကြွေးတင်ခဲ့သည်။ ထပ်လောင်း၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ သူသည် ပညာရှိဖြစ်စေ၊ ပညာမဲ့ဖြစ် စေ သူတို့ထံ၌လည်း ကြွေးတင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူသည် ရောမမြို့၌နေသော သူတို့ထံတွင် တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး ဟောကြား ဝေငှလိုသည်။ 
တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက အသင်းတော်ထံ ရေးသားရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြားရန် ဖြစ်သည်။ သူတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ ရောမမြိုက အသင်းတော်အထဲရှိ လူတို့၏စိတ် နှလုံး သည်ပင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မြဲမြံ စွာ ရပ်တည်ခြင်းမရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း သတင်း ကောင်းဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးအဖြစ် ဖော်ပြထား၏။ လောကီသားအ များ တို့အပြင် အသင်းတော်အထဲ၌ ရှိနှင့်နေကြသော လူများတို့ထံ၌လည်း ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို သူသည် ဟောကြားခဲ့သည်။ သူမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ သူသည် ပညာရှိဖြစစေ၊ ပညာမဲ့ဖြစ်စေ၊ ဟေလသ လူဖြစ်စေ၊ လူရိုင်းဖြစ်စေ ထိုသူအပေါင်းတို့ထံ ကြွေးတင်သည်ဟု ပြော ကြားခဲ့၏။ ပေါလုက မည်သည်အကြွေးတင်ရှိခဲ့သနည်း။ သူသည် လောက၌ ရှိရှိသမျှသော လူခပ်သိမ်းတို့ထံနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိ တရားတော်ကို ဟောကြာရန် ကြွေးတင်ရှိသည်။ သူမိန့်ကြား ခဲ့သည်မှာ လောက သားအပေါင်းတို့ထံ ကြွေးတင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ် သည်။ ထိုနည်းနှင့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရားအား ရရှိသောသူများသည်ပင်လျှင် သတင်းကောင်းဟောကြားဝေငှရန် ကြွေး တင်ရှိ၏။ ပေးဆပ်ရမည့်ကြွေးမှာ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြန့် ဝေခြင်း အလုပ်ပင်တည်း။ ယခု အချိန်၌ တလောကလုံးသို့ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရားတော်အား ဖြန့်ဝေရခြင်းမှာ ဤအကြောင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်မှ အသွေးတော်မြတ်သည်သာ အလုံးစုံသော ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူအများမှားယွင်းထင်မှတ်ကြ သည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ကောင်းကင်ဘုံနှင့် စပ်ဆိုင် သော ဧဝံဂေလိတရား သက်သေခံပြောဆိုသည်ကား ပေါလုကပင် သက် သေခံခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ရောမ သြဝါဒစာ အခန်းကြီး ၆ ၌ ပေါလုမိန့်မှာခဲ့သည်ကား သူသည် ခရစ်တော် ယေရှုနှင့် သူ၏ သေခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ရောမမြို့အသင်းတော်၌ လက်ဝါးကားတိုင်၏ အသွေးတော်မြတ်သာ ယုံကြည်သည့် သာမန်ခရစ်ယာန်များရှိကြသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် သခင်ယေရှု လက်ခံရရှိခဲ့သည့် ဖော်ပြမ ထားသော လျှို့ဝှက် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအကြောင်းကို ထိုသူတို့ထံ ဟောကြားဝေ ငှလိုသည်။ ထိုနည်းအတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေ လိတရားအား အသင်းတော်၌ ကြာရှည်စွာ နေလာခဲ့သော်လည်း ကြားသိနားလည် နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် သူများထံ ဟောကြားသင့်သည်။ ခရစ်ယာန်များကို အပြစ်ရှိသည်/မရှိသည်ကို မေးကြည့်သည့်အခါ ဤမေး ခွန်းသည် သူတို့အတွက် အသုံးမကျသကဲ့သို့ ထင်မှတ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် မဆိုင်သကဲ့သို့ ထင်မှတ်တတ်ကြ၏။ သို့သော် ဤ မေးခွန်းသည် အထူးအရေးပါပြီး အလွန်ပင် အဖိုးကြီးလှသည်။ လူသားများ သည် မိမိတို့အပြစ်ကြောင့် ငရဲသို့ သွားရောက်ရန်ဖြစ်သည့်အခါ မည်သူ သည် ဤမေးခွန်းကို မေးမြန်းပြီးအဖြေကို ပေးနိုင်မည်နည်း။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း ကိုခံရပြီးနောက် မိမိ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ကင်းစင်သော သူသာလျှင်ဖြစ် ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုမေးခွန်းကို မေးမြန်းနိုင်ပြီးလူများ ထံ အဖြေမှန်ကိုပါ ပေးနိုင်သည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော သန့်ရှင်းသူ သာလျှင် စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားဝေငှခြင်းဖြင့် အပြစ်သား များအား ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံနိုင်ရန် ပြုလုပ်နိုင်၏။ ထိုတရား ကား အပြစ်သားများထံမျှ မကြားဘူးသည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ဧဝံဂေ လိတရားပင် ဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကိုတို့ လူတဦးသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၌ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းမခံ ရပါက ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အားဖြင့် မြင်တွေ့ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရား အား ဟောကြားခြင်းဖြင့် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအား လက်ခံရရှိ ရန် အပြစ်သားများအခွင့်ပေးသောသူများကို သင်တွေ့ရှိပါက ကျေးဇူးတင် ရှိပါ။ ထို့နောက်သင်သည် ကြီးမြတ်သော ကောင်းကြီးခံရပါလိမ့်မည်။ 
 
 
ပေါလု ရှက်ကြောက်ခြင်းအကြောင်းမရှိသည့် ဧဝံဂေလိတရား 
 
အပိုဒ်ငယ် ၁၆ ၌ ပေါလု ရှက်ကြောက်ခြင်းအကြောင်းမရှိသည့် ဧဝံဂေလိတရားကား အဘယ်နည်း။ ယင်းမှာ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဧဝံ ဂေလိတရားသည် ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းတို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်း အလို့ငှါ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်။ ပေါလုက ထိုအရာအား ကျွန်ုပ်၏ဧဝံဂေလိတရား" (ရောမသြ ဝါဒစာ ၂:၁၆၊ ၅:၂၀) တွင် ဆိုထားသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအတွက် ရှက်ကြောက် ခြင်း မရှိသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဧဝံဂေလိတရားသည် လူတို့အား အပြစ် ကင်းစင်စေသောကြောင့်၄င်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် လူသားများကွဲကွာစေသည့် အပြစ်အတားအဆီးများအား ချေဖျက်ပစ်သောကြောင့်၄င်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းကို ရှက်ကြောက်ရမည့်အစား ဝါကြွားစရာဟု မှတ်ယူသည်။ လူတို့ သည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်မြတ် သတင်းကောင်း သာ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါက အပြစ်အားဆေးကြောပစ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား။ ယခုအချိန်အထိ ထိုယုံကြည်ခြင်းနှင့် အပြစ်အား ဆေးကြောပစ်ရန် ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။ သို့သော် အနာဂတ်အပြစ်များအတွက် ဆေးကြောခြင်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ လူတို့သည် ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မိမိတို့အပြစ်များနေ့စဉ် ဆုတောင်းကာ နောင်တရခြင်းဖြင့် ဆေးကြော ပစ်ရန်အတွက် ကြိုးစားတတ်ကြသည်။ သူတို့ဝန်ခံကြသည်မှာ စိတ်နှလုံး တို့သည် အပြစ်များနှင့်သာ ပြည့်နှက်နေသည်ဟူ၍၄င်း၊ ထို့ကြောင့် သူတို့ သည် အပြစ်သားများဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်လွဲ၍ မရကြောင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်ရှိသူ ထိုခရစ်ယာန်အပြစ်သားများသည် အခြားသူများထံ သတင်း ကောင်းအား မဟောပြောနိုင်ကြချေ။ အကြောင်းမှာ သူတို့ထံရှိသည့် ဧဝံ ဂေလိတရားသည် သူတို့အတွက် နောက်ထပ်သတင်းကောင်းမဟုတ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ဧဝံဂေလိတရားကား ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် "ယူးဂဲလီးယန်း" ဖြစ်၍ တနည်းအားဖြင့် ဤလောက၌ ရှိသည့်အပြစ်အားလုံးတို့ကို တိုက် ထုတ်စေနိုင်သည့် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော သတင်းကောင်း ကား ဒိုင်းနမိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းကား လောက၌ ရှိသည့် အပြစ်အားလုံးတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည့်တရားဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ပေါလုကဲ့သို့သော လူသည် အပြစ်အားသုတ်သင် ပယ်ရှင်း နိုင် သည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားအား ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီး ၄င်းအား ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပေ။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များပင် သတင်း ကောင်းဟောကြားခြင်း၌ ရှက်ကြောက်နေဟန် တူပေသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်သော သူတို့သည် သတင်း ကောင်းဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားသည့်အခါ သိက္ခာအပြည့်နှင့် ခန့်ညားစွာ ရပ်လေ့ရှိကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်လည်း ဧဝံဂေ လိတရားအား ဟောကြားနေစဉ် ရှက်ကြောက်ခြင်း စိုးစဉ်းမျှမရှိချေ။ အကြောင်းမှာ သူသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား ဟောပြောနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လှပသော ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် ယုံကြည်သူ အယောက် တိုင်းတို့ထံ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကောင်းကား ယုံကြည်သူတိုင်းကို အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်စေသည့် တန်ခိုးကြီးသော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ မည်သူက ထိုသတင်း ကောင်းအား ဟောကြားသည်ဆိုသည့်အရာမှာ အရေးမပါလှချေ။ ကြားနာသောသူသည် မိမိတို့စိတ်နှလုံးနှင့် သတင်း ကောင်းအား ယူဆောင်ပါက ဤလောက၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များသည် လုံးဝ ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်ဝါးကားတိုင်၏ အသွေးတော် မြတ်မျှသာဖြစ်သော သတင်းကောင်းသည် မစုံလင်သော ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကို လူများထံ ဟောကြား၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းက ထိုသူတို့၏ မူလအပြစ်သာ သုတ်သင် ပယ်ရှင်း၍ နောက်ထပ်ကျူးလွန်သည့် အပြစ် များသည် နေ့စဉ် နောင်တတရားနှင့် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဆေးကြော ပစ်ရသည်ဟု ပြောကြား ထားသည်။ ၄င်းက သူ၏ ကြားနာသူများစိတ်တွင် စွဲမြဲစေပြီးနောက် ခံစားချက် ကျန်ရစ်စေသည်။ သူ၏တန်ခိုးသော အလုံအလောက် ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ယေရှုသည် အပြစ်ဒုစ ရိုက်တချို့တလေသာ ယူဆောင်သွားခဲ့ပါသလား။ ယေရှုက လူသားတို့ကို အထူးကောင်းမွန်စွာ သိရှိထားသောကြောင့် မည်သည့် ဒုစရိုက်မျှမချန်ရစ် ခဲ့ပါ။ ဒုစရိုက်အပြစ်အားလုံးတို့ကိုရေ၊ အသွေးတော်မြတ်အပြင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူနှင့်အတူ ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဤကောင်း မြတ်သောသတင်းကောင်းက အပြစ်တရားမှ စုံလင်သောကယ်တင်ခြင်း အား ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းတို့ထံ၌၄င်း၊ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းသ တင်းကောင်းနှင့် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းခဲ့သော အသွေး တော်မြတ်အား ယုံကြည်သူတိုင်းတို့ထံ ပေးအပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားတော်သည် ယုဒလူ၊ ဟေလလူအပါအဝင် လူတိုင်းတို့ထံ တူညီသော တန်ခိုးလေသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားက လူတို့ထံ သတင်းကောင်းဟောကြားသည့်အခါ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် သည့်လူတိုင်းတို့ကို အပြစ်တရားမှ တူညီသော ကယ်တင်ခြင်းကို ပေးလေ ၏။ တနည်းဆိုသော် တဦးတယောက်သော သူသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းထက် အခြားအရာအား ဟောကြားသောအခါ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် ထိုသူအပေါ် ကျရောက်လိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် ပေါလက "သို့သော်လည်း သင်တို့အား ငါတို့ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော်၄င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန်ဟော ပြောသော်၄င်း၊ ဟောပြောသောသူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။" (ဂလာ တိသြဝါဒ ၁:၈) တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အခြားဧဝံဂေလိတရားများစွာ ထဲမှ စစ်မှန်သည့် ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သော ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိ တရားအား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထား၏။ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူဖြစ် စေ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်ဖြစ်စေ၊ တာအိုဘာသာဝင်ဖြစ်စေ၊ နေဘုရားဖြစ်စေ၊ အခြားသော သူများတို့သည်လည်း မည်သူပင် ဖြစ်စေကာမူ အယောက်စီတိုင်းတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအား ကြားသိရန် အခွင့်အရေး ရရှိကြ၏။ ထို့ပြင် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားသည် ထိုသူတို့အား မိမိတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းပေးထား၏။ ထို့ ကြောင့် ယေရှုခရစ်သည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း သူသည် စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန် လူ့အသွေးအသား ကို ဆောင်ယူကာ လူသားများကဲ့သို့ ဤလောကတွင် ကြွဆင်းလာခဲ့ ကြောင်း၊ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံ ခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး သူ့အပေါ်တင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံခဲ့ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းအား ရရှိခဲ့ ကြောင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟောကြားဝေငှကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် တမန် တော်ရှင်ပေါလုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားအား ရှက် ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ လက်ဝါးကားတိုင် တစ်ခုတည်းသာလျှင် ရှက် ကြောက်ဘွယ်ရာ သတင်းကောင်းဖြစ်သော်လည်း ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟူမူကား လုံးဝ ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာမဖြစ် နိုင်ပေ။ သို့သော် ရှင်းလင်းပြီး တန်ခိုးရှိသော ဧဝံဂေလိတရားသည် ဂုဏ် သိက္ခာနှင့် ဝါကြွားစရာအဖြစ် လျှံထွက်စီးဆင်းလာ၏။ ထိုဧဝံဂေလိတရား အား ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင် သား/သမီးဖြစ်လာသည်ဟူသော အချက်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ စုံလင်ခြင်းကို ရရှိသည်။ နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်မှာ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လှပသော ဧဝံဂေလိတရားမူကား မည်သည့် အခါ၌မျှ ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာ ဧဝံဂေလိတရားမဖြစ်နိုင်။ သို့သော်လည်း လက်ဝါးကားတိုင်၏ အသွေးတော်သာ ယုံကြည်သည့် ဧဝံဂေလိတရား မူကား ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေတို့သင်သည် လက်ဝါးကားတိုင်၏ အသွေးတော်မြတ်မျှသာဖြစ်သည့် ဧဝံဂေလိတရား အား ဟောကြားရသောအခါတိုင်း ရှက် ကြောက်ပါသလား။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းမပါဘဲ အသွေးတော်မြတ်နှင့် သာစပ်ဆိုင်သည့် ဧဝံဂေလိတ ရားအား ယုံကြည်၍ ထိုတရားအား ဟောကြားဝေငှသည့်အခါ သင်သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းကို ခံစားရ၏။ သင်သည် အသုံးမကျသည့် ဧဝံဂေလိ တရားအား ဟောကြားခြင်းကြောင့်၄င်း၊ သခင်ဘုရားအားအမြဲပင် အော်ဟစ်တောင်းလျှောက်ရသောကြောင့်၄င်း၊ သခင်ယေရှုအား ယုံကြည် ပါ၊ သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်ပါဟု အော်ဟစ်ရန် လမ်းပေါ်မထွက် လျှောက်မီ သင်၏ခံစားချက်ကို ဖြည့်စွက်ရန် အခြားသော ဘာသာစကား အားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းများအား ပေးအပ်ရန်တို့သည် သင့်အတွက် ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။
ဤအရာသည် လူတစ်ဦးအတွက် ခံစားချက်အပြည့်အလျှံနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သကဲ့သို့ အခြားသူအတွက် နူးညံ့သောစိတ် နှင့်လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဝါးကား တိုင်၏အသွေးတော်မြတ်သာ ယုံကြည်သောသူများတို့သည်သာ ဆူဆူညံ ညံအော်ဟစ်ကြပြီး ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းအတွက် လမ်းမပေါ်ထွက်လျှောက် သည့်အခါတိုင်း အနှောင့်အယှက်များဖြစ်စေတတ်သည်။ သူတို့နှုတ်နှင့် အသံချဲ့စက်ကို တေ့ထားဖြစ်တကာလ "ယေရှု ယုံကြည်သူ ကောင်းကင် သို့၊ မယုံကြည်သူငရဲသို့"စသည်ဖြင့် အော်ဟစ်တတ်ကြ၏။ သို့သော် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်သောသူသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ဟောကြားလေ့ရှိသည်။ သူ၏သမ္မာကျမ်းစာအား လှန်လျက်နေစဉ် အခြားသူများနှင့် ဆန့်ကျင် လျက် လက်ဖက်ရည်သောက်လျက်ရှိ၏။ 
 
 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းက မည်သည့်အ ရာအား ပြောကြားထားသနည်း 
 
အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရား၌ မည်သည့် အရာအား ဖော်ထုတ်ရန် ပြောကြားထားသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိ တရား၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ဖော်ပြသည်ဟု ပြောကြား ထား၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ၌ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထား၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် ၄င်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမှ ယုံကြည်ခြင်းသိုက ဖော်ပြ၍ ဖြောင့်မတ်သော သူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ဆိုထားသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်၏အသွေးတော်မြတ်သာ ဟောကြားသည်။ ဧဝံဂေလိ တရားတွင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမပါဝင်ပါ။ 
ညီအစ်ကိုတို့ တစ်ယောက်သောသူက မိမိ၏ မူလအပြစ်အား ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိပြီဟု ပြောကြားသော်လည်း နေ့စဉ်အပြစ်အတွက် နေ့ တိုင်း နောင်တရရန် ဆုတောင်းရသည်ဟူ၍၄င်း၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် တဖြည်းဖြည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိလာပြီး တစ်ခါတရံစုံလင်သော ဖြောင့် မတ်သူဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ပြောကြားထားပါက ထိုယုံကြည်ခြင်း၌ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်ပါသလား။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ဖော်ပြသည့်အရာမဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကို ဖော်ပြသောအရာသည် စုံလင်သော အရာကို ပြောကြား၏။ ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းက အစမှ အဆုံးတိုင်အောင် စုံလင်သော ဧဝံဂေလိတရားအား ပြောကြားထား၏။ သင်တို့သည် သင်္ဘောသဖန်းရွက်အားဖြင့် သင်တို့၏ နေ့စဉ် သို့မဟုတ် အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာအပိုင်းတို့ကို အသစ်ဖုံး ကွယ်ခြင်းအား ပြုလုပ်ရသကဲ့သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျူးလွန်သော အပြစ်များ ကြောင့် သင်တို့သည် နောင်တတရားနှင့် ဆုတောင်းခြင်းကို ပြုလုပ်ကြ၏။ 
နေ့စဉ်နောင်တတရားအားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းသည် မိမိတို့၏ ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာ ခန္ဓာကိုယ်အား သင်္ဘောသဖန်းရွက်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း နှင့် ဆင်တူသည်ဟု ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် အဖန်တလဲလဲ အပြစ်သားဖြစ်လာရ၏။ ဤအရာသည် လက်ဝါးကားတိုင်း၏ အသွေးမြတ် ဧဝံဂေလိတရားသာ ယုံကြည်ကြသည့်ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသောသူများ ၏ အသက်တာဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ထာဝရဘုရားက သူတို့အား အခမဲ့ ပေးအပ်တော်မူသည့် သားရေဖုံးအကာအား ဝတ်ဆင်ရန် အလိုမရှိ သည့် မိုက်မဲသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ထိုအစားသင်္ဘောသ ဖန်းရွက်အကာများအား ဝတ်ဆင်ခြင်း၌ ပျော်မွေ့ကြ၏။ 
လက်ဝါးကားတိုင် ပေါ်ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်သည် ယေရှု ဗတ္တိဇံခံခြင်း၏ အခပင်ဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသွေး မသွန်း လောင်းဘဲ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားနိုင်၏။ သူသည် ဗတ္တိဇံခံ သည့်အချိန် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့ ၏။ ထို့နောက် လက်ဝါးကားတိုင်ဝယ် တလောကလုံး၏အပြစ်အား သယ်ဆောင်သွားခဲ့၏။ လောကသားများ၏ အပြစ်ကို ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ရန် အသေခံခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် လက်ဝါးကားတိုင်သည် ကိုယ်တော်တိုင် လက်ခံရရှိခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံ ခံခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် များအား ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ယူဆောင်သွား ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် လက်ဝါးကား တိုင်ပေါ် အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အားလုံး ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန် သူ၏နောက် ဆုံးသောလုပ်ဆောင် ချက်ဖြစ်၏။ ယေရှုဘုရားသည် လက်ဝါးကားတိုင်၌ အပြစ်၏ကျိန်ခြင်း အားလုံးကို ရရှိ၏။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဗတ္တိဇံခံခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်၏။ 
သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင် မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏ သတင်းကောင်းအား သိနားလည်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၄င်းကို ဆည်းပူး နိုင်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် သင်သည် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်သောသူတဦး ဖြစ်ပါသလား ဟု မေးမြန်း လာပါက "ဟုတ်ကဲ့" ဟု ထိုမေးခွန်းအား ချက်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းစွာ ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိရန် လျှို့ဝှက် ချက်မှာ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရား အား ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၏။ 
ဤအရာအတွက် အကြောင်းရင်းမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့်၄င်း၊ ယင်းက ဘုရား သခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကို ဖော်ပြသောကြောင့် ၄င်း၊ ဖြစ်၏။ ယင်းတွင် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သတင်း ကောင်း၌ လူသား များထံ ဘုရားသခင်အခမဲ့ပေးအပ်သည့် အပြစ် ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းသော်၄င်း၊ သူ၏သားသမီးများဖြစ်လာရန် နည်းလမ်းသော် ၄င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအားဖြင့် ထာဝရအသက်နှင့် စပ်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြင် မြေကြီးပေါ်ကာယနှင့် ဝိညာဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ 
တမန်တော်ရှင် ပေါလုက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား သည် သူဟောကြားခဲ့သည့် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း၌ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်ဟု မြွက်ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမသိရှိဘဲ လူသား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အား ချီးမြှောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ အပြစ်ပြု ခြင်းနှင့်တူညီနေသည်။ ထို့ပြင် လက်ဝါးကားတိုင်ရှိ အသွေးတော်မြတ် နှင့်သာ ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမပါရှိပါက ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် မှားယွင်း၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် ပေးအပ် ထားသည့် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိ တရားအား ရည်ညွှန်းဖော်ပြသည်။ အစုံလိုက်ဖြစ်သော ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့က ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်၏။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ပေး၏။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်လည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ပါဝင်သည့် ကတိတော်များအား ပြည့်စုံစေ၏။ ထာဝရဘုရားသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအား ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည့် စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းအား ပေးအပ်တော်မူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဤလောက၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူ၏။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် လူသားတို့အား သူတို့၏အပြစ် အားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့၏။ ယခုပင် တလောကလုံးသည် ရေနှင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းဆီသို့ ဦးလှည့်သင့်သည်။ လူများကို အပြစ်မှ ကယ်တင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ဧဝံဂေလိတရားကား ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏မူလဧဝံဂေလိတရားပင် ဖြစ်သည်။ ညီအစ် ကိုတို့ တလောကလုံးသည် ရေနှင့် အသွေးတော်မြတ်၏ သတင်းကောင်း ဆီသို့ ဦးလှည့်ရမည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ပါရှိသည်။ ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားဘက်သို့ ဦးလှည့်ရသည်။ 
ဤအကြောင်းရင်းမှာ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေ လိတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်မှကယ်တင်နိုင်သည့် တခုတည်း သော သမ္မာတရားဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားပါဝင် သည့် ဧဝံဂေလိတရားသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်နိုင်၍ အပြစ်ကင်း စင်စေ နိုင်၏။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင် သားသမီးများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောင်းလဲ စေ၏။
ထိုမျှမက ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးထဲရှိသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏လူများကို အကာအကွယ်ပေး၏။ ထိုသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကြီးပေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲ နေတော်မူ၏။ ဆုကျေး ဇူးအဖြစ် ထာဝရအသက်အားပေးတော်မူ၏။ 
အလွန်ပင် မချစ်မရဲတွေ့ရ သည်မှာ ထိုသတင်းကောင်းကို အလေးဂရုပင်မျှ မပြုသောသူမြောက် များစွာရှိသည်။ လူတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည်မှာ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနားလည်ခြင်းအားဖြင့် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏သတင်း ကောင်းအား ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်ထံ ယေရှုလက်ခံရရှိသည့် ဗတ္တိဇံမှာ သူသည် နှိမ့်ချသောကြောင့် ရရှိခဲ့သည့်အရာမဟုတ်ချေ။ တ လောကလုံး၏ အပြစ်များအား ယူဆောင်ရန် အလို့ငှါ ဗတ္တိဇံခံခဲ့ရခြင်းဖြစ် ၏။ မိန်းမအမျိုးမှ ဖွားမြင်သမျှသော လူတို့တွင် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးသည့်အခါ ယေရှု၏ ခေါင်းပေါ်၌ သူ၏လက်ကို တင်တော်မူ၏။ ထိုအရာသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အပြစ်မဲ့ သည့် အပြစ် ဖြေရာ ယဇ်အပေါ်ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးအကဲက လက်ကို တင်ခြင်းနှင့် ပြိုင်နှိုင်းထားသည်။ (ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၂၀) လက်ဝါးကား တိုင်ပေါ် ယေရှု အသေခံတော်မူခြင်းသည် သူ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ အပြစ်များ အား ယူတင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
၄င်းသည် အသွေးသွန်းလောင်းသည့် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်နှင့်၄င်း၊ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အသေသတ်ခံရခြင်းသော်၄င်း၊ နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဓမ္မသစ်နှင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့တွင် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတို့ကို ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် မူရင်းတခုကို စွန့် လွှတ်၍ အခြားဧဝံဂေလိတရားအား ယုံကြည်သောသူသည် မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းကို ရရှိထား၏။ ဤလောကသို့ ဆင်းြွကခဲ့စဉ် သခင်ယေရှု ပြုတော်မူသည့် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ ဗတ္တိဇံခံ ခြင်းသည် သင်္ကေတမျှဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယေရှုသည် သူ၏နှိမ့် ချခြင်းဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်ပင် မှားယွင်း ပါသည်။ 
မည်သည့်လူသည် မှားယွင်းသည့်အယူဝါဒလက်ခံသော သူဖြစ်ပါ သနည်း။ တိတုသြဝါဒစာ ၃:၁၀၌ "သင်းခွဲသောသူကို နှစ်ကြိမ်မြောက် အောင် ဆုံးမပြီးမှ ပယ်ရှားနှင်ထုတ်လော့။ ထိုသို့သောသူသည် ကိုယ် အပြစ်ကို သိလျက်ပင် အပြစ်ပြု၍ မေှာက်လှန်သော စိတ်ရှိသော သူဖြစ်သ တည်း။" ဟု ရေးသားထား၏။ သင်းခွဲချင်သောသူသည် မိမိကိုယ်ကို ရှုတ်ချသောသူဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ရှုတ်ချသောသူဆိုသည်မှာ မိမိ အမှားကို ဝန်ခံလျက် မိမိ၌အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံယူသောသူဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် "ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားတဦးဖြစ်ပါ" ဟု ဆိုသော ခရစ်ယာန်သည် သင်းခွဲချင်သောသူ၊ မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို စွဲကိုင်သူဖြစ်သည်။ "သင်း ခွဲသောသူကို နှစ်ကြိမ်မြောက်အောင် ဆုံးမပြီးမှ ပယ်ရှားနှင်ထုတ်လော့" ဟု ရေးသားရခြင်း ဖြစ်သည်။
     ထိုကဲ့သို့သော ခရစ်ယာန်သည် ကောက်ကျစ်ယိုယွင်းသောသူဖြစ် သောကြောင့် အပြစ်ကင်းစင်သော သန့်ရှင်းသူသည် မှားယွင်းသော အမူဝါဒကို စွဲကိုင်သောသူ၏ အနီးအနားသို့ပင် မချဉ်းကပ်သင့်ပေ။ သူ သည် မိမိကိုယ်မိမိ အသံရေရှုတ်ချသောသူဖြစ်၍ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေး အသက်တာသည် ပျက်စီးယိုယွင်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော အပြစ်တို့ကို ကျူးလွန်မိသူတဦးသည် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ဧဝံဂေလိ တရားအား လက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကင်းစင်စေရန် မလိုလား သောသူဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအစား သူသည် ဆက်လက်၍ အပြစ်သား ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံပြောကြားယင်း ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကယ်တင်ခြင်း အား ငြင်းပယ်သောအပြစ် ပြုမိကြ၏။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပါသည် ဆိုသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ရှုတ်ချသောသူသည် ငရဲမီးအိုင်ဘက်ဆီသို့ ဦးတည်နေသည့် အယူဝါဒ မှားယွင်းသူဖြစ်သည်။ အချို့သော ခရစ်ယာန် တို့သည် "အဲဒါ ငါ့အမှားပဲ" ဟူသော စာတမ်းအား မိမိတို့ကား နောက် မှန်များတွင် ကပ်ထားလေ့ရှိကြ၏။ ယင်းသည် လူ့မျက်စိဖြင့် ရှုမြင်သော အခါ လှိုက်လှဲစွာ ပြောထွက်သောစကားမျိုးဟု ထင်ရသော်လည်း အမှန်မှာ ၄င်းသည် "လူတဦး၏ မှားယွင်းမှုသက်သက်" ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရာ သည် ငရဲသို့ဦးဆောင်သောအရာ၊ သင်းခွဲလိုသောသူဖြစ်လာရပြီး၊ ကျိန်ဆဲ ခံရခြင်းသည်လည်း ထိုသူ၏မှားယွင်းမှု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ရ သည်။ "အဲဒါ ငါ့အမှားပဲ" ဆိုသည့်စကားသည် လူတဦးက မိမိသည်မွန် မြတ်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်လိမ့်မည်ဟု အလျင်စလို ပြောသော စကားတ ရပ်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော ကြွေးကြော်သံအား ထောက်ခံ သူ၊ ကောင်းမွန်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်မည်ဟု ပြောကြားသူ၏ ပြောကြား ခြင်းသည် လူသားတွင် အပြစ်၏မျိုးစေ့ပါရှိသည်ဟုဆိုသော ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားအား ထိပ်တိုက်စိန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သော လူတို့၏ အတွေးအခေါ်အား လိုက်ခံရှာဖွေသော သူတို့သည် ကျိန်ဆဲ ခြင်း အမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးအား မကြာခဏာ ရရှိကြသည်။ သင်တို့အထဲ၌ ထိုနည်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ရှုတ်ချသောသူရှိပါသလား။ ထို့နောက် ရောမသြဝါဒစာအခန်းကြီး ( ၃ ) ကို အခြေပြု၍ ဟောချက်အား သေချာစွာ နားထောင်သင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ၄င်းတွင် ဖြောင့်မတ်စေခြင်း ယုံကြည်ချက်ကို မဖော်ပြသည့်အပြစ်မှရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းအား ပြောကြားထား၏။ ရောမသြဝါဒစာစောင်က ဤ အကြောင်း ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် တနေ့သောအခါ လူများ ပြောကြားလာမည့်အရာကို ကြိုတင်သိနှင့်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ဟော ကြားနှင့်သည်မှာ အပြစ်မဲ့ဖြစ်လာရခြင်းသည် အမှန်ပင် အပြစ်မရှိသောသူ ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပြီး အပြစ်သားအား ဖြောင့်မတ်သောသူဟု ခေါ်ယုံမျှသာ မဟုတ်ချေ။ သူသည်လည်း ရှင်းလင်းစွာ ထောက်ပြထားသည်မှာ ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည်သာ သမ္မာတ ရားဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် လက်ဝါးကားတိုင်၏ အသွေးတော် မြတ်သာ ယုံကြည်သောသူတို့သည် ရောမသြဝါဒစာစောင်အား ဖတ်ရှု သောအခါမသိရှိ၊ နားမလည်ဘဲလျက်နေမည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ရောမမြို့ထံ တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ သြဝါဒစာစောင်သည် ကြီးမြတ် သော နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတရားဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာ ၄င်းက ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို သက်သေခံထား သည်။ လူတဦးတယောက်သည် ယုံကြည်ခြင်းမရရှိမီ မူလအားဖြင့် အပြစ် သားဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံပြီး နောက်ပိုင်း ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏နှလုံးသားထဲ၌ အပြစ်မရှိ၊ မပိုင် ဆိုင်သော သူဖြောင့်မတ်သောသူအမှန် ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းအား ရရှိပိုင်ဆိုင်သောနည်းဖြစ်သည်။ ယခုအ ချိန်၌ပင် လူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မပြည့်စုံသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသည် အသင်းတော်အားဖြင့် ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအား ကြားနာရန် နားစွင့်ပါက တဖြည်းဖြည်းစုံလင်ခြင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် မျှော် လင့်သည်။ ဤဟောချက်များအားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတ ရားကို ပိုမိုလေ့လာ၍ သမ္မာတရား၌ ခိုင်ခံ့ရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၏ကြွယ်ဝသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအား ချပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။