တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[1-2] (ရော ၁:၁၆-၁၇) ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်

(ရော  ၁:၁၆-၁၇)
"ငါသည် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ အကြောင်းမူကား ထိုတရားသည် ရှေးဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ ဟေလသလူ၊ ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်စေသော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့ ဖြစ်သ နည်းဟူမူကား၊ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလို့ငှါ ဧဝံဂေလိတရား အားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။"
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား လက်ခံရရှိရမည် 
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ၊ သူသည် ဧဝံဂေလိတရားအား ဂုဏ်သရေရှိစွာ သက်သေခံခဲ့၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ လူအများတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း ဝမ်းနည်းရကြသည့် အကြောင်းရင်းတခုမှာ သူတို့ ၏အပြစ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အား အသိအမှတ်ပြုရာ၌ လျစ်လျှိုရှုထားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်၄င်း မိမိတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်၄င်း ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် အဘယ်ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားအား ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့သနည်း။ ဦးစွာပထမအနေဖြင့်၄င်းတွင် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ဖော်ပြပါရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဂရိဘာ သာစကား၌ "ယူဂဲလီးယန်း"ဧဝံဂေလိတရား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သတင်း ကောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဗက်လင်မြို့၌ ဖွားမြင်တော်မူ သည့်အခါ ကောင်းကင်တမန်သည် ညအခါ သိုးများကို ထိန်းကျောင်းသည့် လူများထံပေါ်လာကာ "ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဘုရားသခင်သည် ဘုန်း ကြီးတော်မူစေသတည်း။ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ လူတို့အား မေတ္တာကရုဏာရှိစေသတည်းဟု ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍ မြွက်ဆိုကြ၏။" (ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၄) ယင်းသည် သတင်းကောင်း ဖြစ်၏။ လူတို့ထံ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်၏။ သခင်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကယ်လွှတ်ခဲ့သည့်အပြင် ဤလောက၏ အပြစ်များကိုလည်း ဆေးကြော တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး ဆေးကြောတော်မူ သည်။ သူကိုယ်တော်တိုင်ပင် နောက်ချေးပုံတွင် လူးလိမ့်နေသည့် ပိုး ကောင်နှင့် အပြစ်နွံတွင် ကျရောက်နေသည့်သူများ၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ဆေးကြောခဲ့သည်။ 
ပထမအနေဖြင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဧဝံဂေလိတ ရား၌ ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား မိန့်ဆို ထား သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားက ကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်း သူများနှင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်လာကြစေရန် အခွင့်ပေးတော်မူ သည်။ ၄င်းအပြင် ထိုအရာက ထာဝရအသက်ရရှိရန်နှင့် အပြစ်ကင်းစင်စေ ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို အခွင့်ပေးတော်မူသည်။ လူသားများ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကား အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် ဝွါကြွားစရာအကြောင်း တ ခုခုရှိလာပါက ဘုရား သခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာ ဖော်ထုတ်ပြသချင်ကြ သည်။ ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ခြင်းဖြင့် တဦး၏ မာန်မာနစုပုံခြင်းက လူသား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ဧဝံဂေ လိတရား၌လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ဖော်ပြရန် အခွင့်ပေး တော်မူ၏။
ယနေ့ ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိဘဲ ဧဝံဂေလိတ ရားဟော လေ့ရှိကြသည်။ ထိုသူတိုက "သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပါ၊ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာ မည်"ဟု ပြောတတ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအရာများသည် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဧဝံ ဂေလိတရားသည် အခြားအရာများထက် ပို၍ ကျော်ကြားလာဟန်တူ ပေသည်။ သို့သော် လူအများစုတို့က ကရုမထားကြဘဲ သတင်းကောင်း ကိုပင်နားမလည်ကြချေ။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်သည် ရောင်းရအ ကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာဟန်တူပေသည်။ သို့သော် လူတို့က ၄င်းတွင် ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာကိုမူ အမှန်တကယ် မသိရှိကြသေးချေ။ ဤလော ကတွင် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးနှင့် အကျိုးအမြတ်အကောင်းဆုံးသော အရာ ကား ဧဝံဂေလိတရားတော်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဘုရား သခင် အပ်ပေးတော်မူ၏။ 
"ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်သောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား သည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလို့ငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ ၏။" ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် သဲကန္တာရရှိအိုအေစစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားသည် မြောက်များစွာသော အပြစ်တို့ကို ကျူးလွန် ကြသည့် လူသားများထံ ဆင်းကြွခဲ့ပြီး သူတို့၏ အပြစ်အားလုံး ဆေးကြော တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်စေကာမူ လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ မိမိတို့ဖြောင်မတ်ခြင်းကို တည် စေရန် ကြိုးစားကြသောအခါ သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းက တလောကလုံး၏ အပြစ်တို့ကို ဆေးကြောရခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင် ချက်များကို လက်မြောက်အရှုံးပေးသောသူများ (အမှုတော်မြတ်၊ ျှက်ကပ် ခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း၊ နောင်တရားနှင့်ဆု တောင်းချက်၊ အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏နေ့ရက်အား ကျင့်ဆောင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအား လက်တွေ့ ကျင့်သုံးရန် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း စသည်ဖြင့်) နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေး ဇူးအား ငြင်းပယ်သောသူတို့သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား ငြင်း ပယ်သောသူများဖြစ်ကြ၏။ မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းအား အရှုံးပေး မှသာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ 
 
 
သင်္ဘောသဖန်းရွက်ကို အတူတကွ ချုပ်လုပ်ကာ မိမိတို့ ဝတ်ဆင်ရန် ပြုလုပ်ကြသည်  
 
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁ ၌ "ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်း လုလင်မယားတို့သားရေဖြင့်ဝတ်လုံကို လုပ်၍ ဝတ်ခြုံစေတော်မူ၏" ဟု ရေးသားထားသည်။ ပထမဦးဆုံးသောလူ အာဒံသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအောက်၌ ကျရောက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် အားဆန့် ကျင်ကာ ပြစ်မှားခဲ့၏။ အပြစ်ကျူးလွန်မိပြီးနောက်များမကြာမီ အာဒံနှင့်ဧ ဝ တို့နှစ်ဦး ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာမှာ သဖန်းရွက်ကို အတူကွချုပ်လုပ်ကာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဝတ်ဆင်ရန် ပြုလုပ်ကြ၏။ သဖန်းရွက်အားဖြင့် ပြုလုပ် သည့် အဝတ်အထည်သည် သားရေဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဝတ်ရုံနှင့်လုံးဝ ဆန့်ကျင့်သည်။ ၄င်းမှာ "လူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း" နှင့် "ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း"အကြား ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၇ က "မိမိတို့ဝတ်ရန်ဘို့ သင်္ဘောသဖန်းပင်အရွက်တို့ကို ချူပ်၍ ခါးစည်းကို လုပ်ကြ၏ဟု ဆိုသတည်း။ မုန်လာရွက်များကို သင် ခေါက်ဖူးပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးရီးယားလူမျိုးများသည် မုန်လာပင်များမှ မုန်လာရွက်များကို လှီးဖြတ်ကာ ၄င်းတို့ကို ခြောက်သွေ့စေရန် ကောက်ရိုးများနှင့် ချီလေ့ရှိ သည်။ ဆောင်းရာသီ၌ ၄င်းတို့နှင့် ပဲကို ချက်ပြုတ်လေ့ရှိသည်။ ဟင်း ကောင်းတမယ် ပင်ဖြစ်သည်။ 
အပြစ်ကျူးလွန်မိပြီးနောက် အာဒံနှင့်ဧဝသည် သဖန်းရွက်ကို ချုပ်လုပ်ကာ ဝတ်လုံပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကောင်းသော အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ညှင်းပန်းခြင်းနှင့် ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပြီး လူ့သတ်မှတ်ချက် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းဖြစ် သည်။ သင်္ဘောသဖန်းရွက်နှင့် မိမိတို့ဝတ်လုံအား ပြုလုပ်ရခြင်းသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက်တွင် မိမိတို့အပြစ်အား ကောင်းသောအကျင့် အားဖြင့် ဖုံးကွယ်ရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ မိမိ၏ဆက်ကပ်ခြင်း၊ မိမိ၏ ပေးကမ်းစွန့်ကျဲခြင်း၊ မိမိ၏ဒုက္ခခံခြင်း၊ အမှုတော်လုပ်ငန်းနှင့် နောင်တတရားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်း ဝတ်လုံအဖြစ် ချုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်၍၄င်းနှင့် လူတဦး၏ စိတ်ထဲ၌ အပြစ်များအား ဖုံးကွယ် ခြင်းသည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော် မှောက်၌ မာန်မာန တိုးပွားစေသည်။ 
ဝတ်လုံပြုလုပ် သင်္ဘောသဖန်းရွက်ကို ချုပ်စပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသ ခင့် ရှေ့တော်မှောက်တွင် မိမိတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲက အပြစ်များဖုံးကွယ်၍ ရနိုင်ပါသလား။ မိမိတို့အပြစ်များကို ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့် ကွယ်ဝှက်ထားနိုင်ပါသလား။ ဘယ်တော့မှမရပါ။ အရွက်သည် တရက်အ တွင်းတွင် (နေ့မဟုတ်) သုံးရက်ပြီးနောက် ကျဆင်းကာ ညှိုးနွမ်းလေ့ရှိ၏။ အဝတ်အားဖြင့် ပြုလုပ်သောဝတ်လုံသည် တာရှည်မခံနိုင်ပါ။ သင်္ဘောသ ဖန်းရွက်များကို ချုပ်စပ်ကာ ဝတ်လုံပြုလုပ်သော သူတို့သည် မိမိတို့ ကောင်းသော အကျင့်အားဖြင့် အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရန် ကြိုးစားသော သူအမည်ခံမျှသာ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲ သို့မဝင်ရ။ အပြစ်တရားမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် မိမိတို့အကျင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားဖြင့် မရရှိနိုင်ပါ။ သင်္ဘောသဖန်းရွက်နှင့် ဝတ်လုံကို ချုပ်စပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏ အပြစ်များအား ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားကြ သောအခါ ဘုရားသခင်က အာဒံအား သင်အဘယ်မှာနည်းဟု ခေါ်တော် မူခဲ့၏။ ဥယျာဉ်ထဲရှိ သစ်ပင်များအကြား မိမိကိုယ်မိမိ ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေစဉ် ပြောကြားသည်ကား အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်လုံးတည်းတည်း နေသောကြောင့် ကြောက်ရွံ့ကာ ပုံးကွယ်ပါ၏ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိ သောသူ သည် သစ်ပင်များအကြားဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိ၏။ သမ္မာ ကျမ်းစာတော်၌ သစ်ပင်သည် မကြာခဏလူများဟု အဓိပ္ပာယ် ဖော်ဆောင် ၏။အပြစ်ရှိသောသူ/သူမသည် လူများအကြား မိမိကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။ သူ (သို့) သူမသည် လူအမြောက်အများ စုဝေး လေ့ရှိသည့် အသင်းတော်အစည်းအဝေးရှေ့၌သော်၄င်း၊ နောက်ဆုံး၌သော် ၄င်း၊ မထိုင်လိုကြဘဲအလယ်၌ ထိုင်ခုံနေရာရယူ လိုချင်ကြသည်။ အဘယ့် ကြောင့်နည်း။ သူသည် လူများကြားထဲ၌ မိမိကိုယ်မိမိ ဖုံးကွယ်ရန် လိုအားကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။ 
သို့သော်သူ/သူမသည် လူများကြားမိမိကိုယ် မိမိဖုံးကွယ်ရန် လိုချင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက်၌ သူ၏အပြစ်များကို ဖုံးကွယ်၍မရချေ။ သူ/သူမသည်မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားစွန့်လွှတ် ခြင်းအားဖြင့်သော်၄င်း၊ သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်သော်၄င်း၊ မိမိ၏အပြစ်အားခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရယူရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိသော သူများနှင့်သမ္မာတရားအား ယုံကြည်ခြင်း၌ မတည်ကြည်သောသူတို့သည် မိမိတို့လူသားအချင်းချင်း များကြားထဲ၌ မိမိတို့ကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုကြ၏။ သို့သော် မိမိတို့၏ကောင်းသော အကျင့်နှင့်အပြစ်များကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားသောသူတို့သည် ထိုသူတို့နှင့် အတူတကွ ငရဲ၌ လမ်းဆုံးရကြမည်။ ထာဝရဘုရားရှေ့၌ အပြစ်သားများ သည် အပြစ်သားကဲ့သို့ ဖော်ပြရမည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှောက် မိမိတို့ ကိုယ်ကို အရှုံးပေရမည်။ 
သင်္ဘောသဖန်းရွက်နှင့် ဝတ်လုံကို ပြုလုပ်ဘုရားသခင်က "အဘယ် ကြောင့် အသီးကို ခူးယူခဲ့သနည်း။ မည်သူက စားခိုင်းပါသလဲ" ဟု မေးတော်မူခဲ့သည်။ အိုအဖဘုရား၊ ဧဝက ထိုအပင်၏ အသီးကို ပေး ကမ်း၍ စားမိပါ၏ဟု လျှောက်လေ၏။ ဧဝ အဘယ်ကြောင့် သင်သည် ထိုသို့ ပြုမိပါသနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ "မြွေကြီးသည် အကျွန်ုပ်ကို ဖြားယောင်းကာ စားမိပါ၏"ဟု လျှောက်လေ၏။ ထိုကြောင့် ထာဝရအရှင် ဘုရား သခင်က မြွေကြီးကို "သင်သည် ဤအရာကို ပြုမိသောကြောင့် သင်သည် တိရစ္ဆာန်တကာတို့တွင် ကျိန်ခြင်းကို ခံရ၏။ တိရစ္ဆာန်တကာ တို့ထက် သင်သည် ဝမ်းဖြင့် တွားသွားကား မြေမှုန့်ကို တသက်လုံးစားရ မည်ဟု" မိန့်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် မြွေသည် မိမိ၏ဝမ်းဖြင့် တွားသွားရ ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တဖန် ထာဝရအရှင် ဘုရင်သခင်သည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ထံ "သင်တို့သည် အပြစ်ကို ကျူးလွန်ကြ၏။ အပြစ်ပြုမိရန် ဖြား ယောင်းခြင်းခံရသောသူနှင့် အပြစ်ပြုရန် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်သော သူတို့သည် တထပ်တည်း အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်" ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ ယခုခေတ်တွင် မှားယွင်းသော ဖရောဖက်အသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ ၏ အတုအယောင်ဖြစ်သော သတင်းကောင်းအား ဟောကြားရန် ပြောဆို လေ့ရှိသည်ကား "မီးတောက်ကို လက်ခံပါ"ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းကို ခံရသောသူများသည် မှားယွင်းသော ပရော ဖက်များကဲ့သို့ တထပ်တည်းပြုမှုခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ငရဲထဲသို့ သွားရ ပါလိမ့်မည်။ 
 
 
ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်သူ၏ ဇနီးသည်အတွက် သားရေ ဝတ်လုံကို ပြုလုပ်ပေးတော်မူ၏ 
 
သခင်ဘုရားက စာတန်၏ လှည့်ဖြားခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ပြုမိ သော အာဒံနှင့် ဧဝတို့အား သူတို့ဖြစ်သည်အတိုင်း ငါသည် စွန့်ခွာပစ်မည် မဟုတ်ဟု တွေးတောတော်မူ၏။ လူသားများကို ငါ၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့် အညီ မူလကပင် ဖန်ဆင်းရန် စိတ်ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်အတိုင်း ငါ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်မြောက်ရန် သူတို့ကို ကယ်တင်လိမ့်မည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။ ဤအစီအစဉ်သည် ဘုရားသခင်၌ ရှိနှင့်တော်မူ၏။ ဘုရား သခင်သည် တိရစ္ဆာန်အား သတ်ဖြတ်ကာ သူတို့၏အပြစ်များကို ထို တိရိစ္ဆာန်အပေါ် တင်ဆောင်စေခဲ့၏။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို သားရေဝတ်လ ဝတ်စေခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကို ဖုံးအုပ်စေခဲ့၏။ ထိုအရာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ် တင်ခြင်းသင်္ကတအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့၏။ စင်စစ်တွင် သင်္ဘောသဖန်း ရွက်အား ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဝတ်လုံသည် တစ်ရက်မျှပင် တာရှည်မခံနိုင်ပေ။ ၄င်းကို မကြာခဏပြုလုပ်ပေးရမည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို ထာဝရ အသက်သားရေဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး မိန့်တော်မူသည်မှာ"အာဒံနှင့် ဧဝတို့လာကြလော့။ တိရိစ္ဆာန်တို့၏သားရေဖြင့်ဝတ်လုံကို အသစ် ပြုလုပ် ပေး၏။ ယူ၍ ဝတ်ဆင်ကြလော့။ ထိုသားရေသည် သင်တို့အတွက် အသေ ခံသော တိရစ္ဆာန်တို့၏ သားရေဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏" အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို အသက်သစ်ပေးရန် ဘုရားသခင်သည် သားရေဖြင့် ပြုလုပ်သော ဝတ်လုံး အား ဝတ်ဆင်စေပြီးလျှင် မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားနှင့် ကောင်းကြီး ပေး တော်မူ၏။ဘုရားသခင်သည်အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးသည်အားသားရေမှ ပြုလုပ် သော ဝတ်လုံကိုပြုလုပ်ကာ ဝတ်ဆင်စေ၏။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူ များအား သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ကယ်တင်ခြင်းအား ဝတ် ဆင်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ 
မည်သို့ဆိုစေ လူသားတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းမှဖြစ်၍ သင်္ဘောသဖန်းရွက်ဖြင့်ပြုလုပ်သော သစ်ရွက် ဝတ်လုံဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြစ်သောသားရေဝတ်လုံကို ဝတ်ဆငေ်စသည်။ သခင်ဘုရားသည် သူ၏ အသွေးနှင့် အသားကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို ဝတ်ဆင်စေခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌ တရား စီရင် ခြင်းအားလုံးတို့ကို လက်ခံရယူရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေတော်ခံ ခြင်း နှင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ယူဆောင် သွားခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း ဧဝံ ဂေလိတရားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ယုံကြည် သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား  ရရှိစေတော်မူ၏။ ယင်းသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သည့် သတင်း ကောင်းဖြစ်သည်။ 
မိမိတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား တည်စေရန် ကြိုးပမ်းကြ သည့်သူများ စွာ ရှိ၏။ သို့သော် သူတို့သည် ဤလောက၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားအားငြင်းပယ်ကြ၏။ သူတို့သည် မိမိတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို စွန့်ပစ်ရမည်။ ရောမသြဝါဒစာ ၁၀:၁-၄ ၌ "ညီအစ်ကိုတို့၊ ဣသရေ လလူတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ငါ၏စေတနာအ လိုရှိ၍ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းလေ့ရှိ၏။ ထိုသူတို့သည် မှန်သော ပညာမရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်ဘက်၌ စိတ်အားကြီးသည်ဟု သူတို့ အဘို့ သက်သေခံ၏။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ကို မသိဘဲ၊ ကိုယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တည်စေခြင်းငှါ ရှာကြသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဝန်မခံကြ။ ယုံကြည်သော သူ အပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊ ပညတ်တရား သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်ခြင်းရှိ၏" ဟုရေးသားထားသည်။
ဣသရေလလူတို့သည် မိမိတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တည်စေရန် ဓမ္မသတ်တရား၌ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလေ့ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို လျစ်လျှိုပြုကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တ ရားအား သိရှိကြစေရန် ပညတ်တရားအား ပေးထား၏။ ပညတ်တော် ဆယ်ပါးအားဖြင့် လူတို့သည် အပြစ်တရားကို သိရှိကြပြီး တဲတော်ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သော သူ၏ကယ်တင်ခြင်း ဖြောင်မတ် ခြင်းတရားကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိကြသည်။ ထိုကြောင့် ကဲတော်အတွင်းအပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်စားပြု အမှန်ဖြစ် တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဣသရေလ လူတို့သည် ထိုဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို မသိရှိကြချေ။ 
 
 
သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် ဗတ္တိဇံခံတော်မူသနည်း 
 
သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် ဗတ္တိဇံခံတော်မူသနည်း။ သခင် ယေရှုသည် ဤလောက်၏ အပြစ်အားလုံးဆေးကြောပစ်ရန်အလို့ငှါ ဗတ္တိဇံ ဆရာ ယောဟန်က ဗတ္တိဇံပေးခဲ့၏။ သူသည် ဗတ္တိဇံမခံယူမီ အချိန်လေး၌ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အား "အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့် သင့်သည်ဖြစ်၍၊ ယခု အခွင့်ပေးပါဟု" မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၃:၁၅) ဤအရာသည် သူသည်ဗတ္တိဇံကို ခံယူရ၏။ ထိုမှသာ လူသားတရပ် လုံး၏အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်လိမ့်မည်။ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့်သူသည် တလောကလုံး၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ "ဤလောက၏အပြစ် ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကို ကြည့်လော့။" (ရှင် ယောဟန် ၁:၂၉) သူသည် အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး အပြစ် များအား ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံတော် မူသည်။ သို့ဖြစ်ရကား ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် သခင်ယေရှုအား အပြစ် သားများ၏ စုံလင်သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်လာခဲ့သည်ကို မယုံကြည် ကြချေ။ 
ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော ဘုရားသခင် ထံတော်သို့ မိမိတို့ကိုယ်ကို မဆက်ကပ်ကြချေ။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ယုံကြည်သော သူတိုင်းအတို့အတွက် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ အဆုံးဖြစ် ၏။ ပညတ်တရား၏ အဆုံးဆိုသည်ကား သခင်ယေရှုသည် တလောကလုံး ၏ အပြစ်များကို ဆေးကြောခဲ့သည်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား သည် ယုံကြည်သူတိုင်း သန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်သော တရားစီရင် ခြင်းကို ခံတော် မူသည်။ သူသည် ပညတ်တရား၏အကျိန်ကို ဆုံးခန်းတိုင်စေတော်မူ၏။ လူတို့အား မိမိတို့အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့၏။ ယေရှုသည် လူသား တရပ်လုံး၏ အပြစ်များအား ဆေးကြောပစ်ရန် ဗတ္တိဇံကို ခံတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံရန် ကိုယ်ကို ဆက်သခြင်းဖြင့် တလောက လုံး၏အပြစ်များအား ယူဆောင်သွား၏။ တလောကလုံး၏ အပြစ်များအား သူ့အပေါ်  ယူတင်ခြင်းဖြင့် ဆေးကြောတော်မူခဲ့၏။ သူသည် ထိုနည်းအား ဖြင့် လူတို့ကို သူတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့၏။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့် တစ်လောကလုံး၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ကုန်လွန်စေတော်မူ၏။ သူသည် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းနှင့် ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို လုံးလုံး လျားလျား ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။  
ယင်းသည် ပညတ်တရား၏ နိဂုံးချုပ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း ဖြောင့်မှန်သောတရားတော်အစဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် တက်ကြွခြင်းဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်များအား သခင်ယေရှုက အပြည့်အဝယူဆောင်သွား ခဲ့၏။ သခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းတရာအား ယုံကြည်ပါ သော်လည်း မိမိ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ် နိုင်ပါသနည်း။ "ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလို့ငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင် ရှားလျက်ရှိ၏"သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်မြတ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတ ရားအား ယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်မြတ် အား ယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်သည် သ ခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် နည်းမှန်လမ်းမှန် ပြီးပြည့်စုံခဲ့၏။ သခင်သည် ထိုအရာ၌ ယုံကြည်ခြင်းရှိရန် ကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိပါ၏။ ထို့နောက် သင်သည် ခပ်သိမ်းသော သင်၏အပြစ်တို့မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါလိမ့်မည်။ အပြစ်သား များအတွက် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကင်းစင် လာစေရန် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးအပ်ထား၏။ ထိုအပြင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ် မှန်ကန်သော တရားစီရင်ခြင်းမှာ သခင်ယေရှု လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ် အသေသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ "ခရစ်တော်သည် ပညတ်တရား၏ နိဂုံးချုပ် ဖြစ်သည်"။ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းသည် ပညတ်တရား ရှိနေ သနေရွေ့ကာလပတ်လုံး တရားစီရင်ခြင်း မခံရသေးသောသူတို့ထံ သက် ရောက်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တရားတော်သည် အပြစ်ကို ဖော်ပြ၏။ အပြစ်၏အခကား သေခြင်းသော်၄င်း၊ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ သော် ၄င်း၊ ငရဲမီးအိုင်သော်၄င်း၊ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဆို၏။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်အသွေးတော်မြတ်သည် ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ အဆုံးသတ်ရာဖြစ်၏။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခပ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကို ယူသွားခဲ့ပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အား စုံလင်စေရန် ပညတ်တရားကို ဆုံးခန်းတိုင်စေတော်မူသည်။
 
 
မိုက်သောသူတို့သည် သူတို့၏ မီးခွက်ကို ယူသွားကြသော် လည်း ဆီကို မယူလာကြ 
 
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၅:၁-၁၃ ကို ကြည့်ကြစို့။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မိမိ တို့၏ သူတို့သားလောင်းကို စောင့်မျှော်နေကြသည့် အပျိုကညာ ဆယ်ဦး အကြောင်း ဥပမာအား တွေ့ရသည်။ ယင်းသည် သခင်ဘုရား၏ ကြွလာ တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ သမ္မာကျမ်းစာတလျှောက် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရာအား ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
     "ထိုအခါ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကား၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှါ ထွက်သွားသော သတို့သမီးတကျိပ်နှင့်တူ၏။ ထို သတို့သမီးတို့တွင် ငါးယောက်သည် ပညာသတိရှိကြ၏။ ငါးယောက်မူကား အမိုက်ဖြစ်ကြ၏။ မိုက်သောသူတို့သည်မီးခွက်တို့ကိုသာယူ၍ ဆီကို မ ယူကြ။ ပညာသတိရှိ သောသူတို့မူကား၊ မီးခွက်နှင့်တကွ ဘူး၌ပါသော ဆီကိုလည်း ယူကြ၏။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် မလာဘဲနေစဉ်၊ ဌို သတို့သမီးအပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍ အိပ်ပျော်ကြ၏။ သန်းခေါင်းယံ၌ ကြည့် ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည်လာပြီ။ ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါ ထွက်သွားကြ ကုန်အံ့ဟု ကြွေးကြော်လျှင် ထိုသတို့သမီး အပေါင်းတို့သည် ထ၍မီး ခွက်များကို ပြင်ဆင်ကြ၏။ မိုက်သောသူတို့က ငါတို့ဆီမီးသေပါပြီ။ သင်တို့ ဆီကို အနည်းငယ်ပေးပါဟု ပညာရှိသော သူတို့အား တောင်းကြ၏။ ပညာ ရှိသော သူတို့ကလည်း သင်တို့အဘို့နှင့် ငါတို့အဘို့ ဆီမလောက်။ ထို ကြောင့် ဆီရောင်းသော သူရှိရာ သို့သွား၍ ကိုယ်သုံးသို့ဝယ်လျှင် သာ၍ ကောင်းသည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။ ထိုသူတို့ သည် ဆီဝယ်သွားသည် အခိုက် တွင်၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် လာ၍ အသင့်ရှိသော သတို့သမီးတို့သည် လုလင်နှင့် အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင် တံခါးကို ပိတ်ထား၏။ ထိုနောက် ကြွသော သတို့သမီးတို့သည် လာ၍ အရှင်၊ ကျွန်မတို့အား တံခါး ကိုဖွင့်ပါဟု တောင်းလျှောက်ကြသော် အရှင်ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည် ကား၊ သင်တို့ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြောလေ၏။ သို့ဖြစ်၍ လူသားသည် ကြွလာအံ့သော နေ့ရက်အချိန် နာရီကို သင်တို့သည် မသိသောကြောင့် စောင့်နေကြလော့" (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၅:၁၁၃)။ 
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မိမိတို့ဆီမီးခွက် အသီးသီးတို့ကို ယူ၍ သတို့သားအား တွေ့ဆုံကြရန် ထွက်သွားကြသော သတို့သမီး ဆယ်ပါးတို့နှင့်ဆင်တူ၏။ မည်သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင် ရောက်ကြသနည်း။ သတို့သမီးဆယ်ဦးတွင် မည်သူတို့သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ တော်သို့ ဝင်စားကြသနည်း။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြ သော်လည်း အဘယ်ကြောင့် သတို့သမီးငါးဦး တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ မဝင်ရောက်ရသနည်း။ သခင်ဘုရားက အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်တွင် အတိအလင်း မိန့်ဆိုထား၏။ ဆယ်ဦးထဲမှ ငါးဦး တို့သည် ပညာသတိရှိ သောသူများဖြစ်ကြ၍ ငါးဦးတို့မှာမူ အမိုက်မများ ဖြစ်ကြ၏။ မိုက်သော သူတို့သည် မိမိတို့မီးခွက်ကို ကိုင်ဆောင်ကြသော် လည်း သူတို့၌ ဆီပါမ လာကြ။ ဆီမီးခွက်သည် "အသင်းတော်" ကို ပုံဆောင်ကာရပ်တည်၏။ မီးခွက်ကို ယူသော်လည်း ဆီးမပါလာကြခြင်းက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မပါဘဲ ဘုရားကျောင်းတက်သော သူတို့ကို ကိုယ်စားပြု၏။ (သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဆီသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကိုယ်စားပြု သည်)။ 
မိုက်သောသူတို့က မည်သည့်အရာအား ပြုလုပ်ကြသနည်း။ သူတို့ သည် မီးခွက်ကို ယူသွားကြသော်လည်း ဆီပါမလာကြချေ။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းမရှိသေး သောသူသည် ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းသဖြင့် ဘုရားကျောင်းတက်လေ့ ရှိကောင်းရှိပါ လိမ့်မည်။ လူတိုင်းတို့ "ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သည် စစ်မှန်သော ယုံကြည် ချက်အယူဝါဒကို လက်ခံသောအသင်းတော်" ဟုပြောလေ့ရှိသည်။ တ ကမ္ဘာလုံးက ခရစ်ယာန်တိုင်း ထိုသို့ပြောလေ့ရှိ၏။ သူတို့သည် အသင်း တော်တည်ထောင်သူ ဖခင်များဖြစ်သည်ဟူ၍၄င်း၊ မိမိတို့ဂိုဏ်းကဏ၌ အကျင့်ကောင်းအချို့တို့ကြောင့်၄င်း၊ ဝွါကြွားတတ်ကြ၏။ မိုက် သောသူတို့ သည် မီးခွက်အသီးသီးကို ကိုင်ဆောင်ကြသော်လည်း သူတို့၌ ဆီပါမ လာကြချေ။ သို့သော်ပညာ သတိရှိသောသူတို့သည် မိမိတို့ မီးခွက်များနှင့် ဆီမီးထွန်းထားကြ၏။
လူ့အသက်ကား အဘယ်အရာနည်း။ လူ့ဘဝသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ အိုးခွက်မျှသာဖြစ်၏။ လူသည် မြေမှုန့်အားဖြင့် ဖန်ဆင်း၏။ ထို့ကြောင့် လူသားသည် ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်နိုင်သည့် ခွက်ယောက်မျှအဖြစ်သည်။ ပညာသတိရှိသောသူတို့ကား သူတို့မီးခွက်၌ ဆီနှင့် မီးထွန်းညှိကာယူသွားကြ၏။  
 
 
မိမိတို့စိတ်ခံစားမှု ဆီထွန်ညှိမထားပဲ မီးခွက်သာပါရှိသည့် မိုက်မဲသော သတို့သမီးကညာပျိုများ 
     
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူများထဲ၌ မိုက်မဲသောသတို့သမီးကများရှိကြသည်ဟု မိန့်ဆိုထား၏။ သူတို့သည် မိမိ တို့ မီးခွက်အသီးသီးကို ယူသွားကြ၏ သို့သော်ဆီမပါကြချေ။ ၄င်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကား သူတို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံကြဟု ဆိုလိုသည်။ ဆီ မပါဘဲ မီးစာသည် ကြာရှည်ခံနိုင်ပါသလား။ ဤနေရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ သိထား သင့်သည်မှာ မီးစားမည်မျှ လောက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆီမပါ သည့်မီး ခွက်သည် လျင်မြန်စွာ ကုန်တတ်၏။ 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသော ယုံကြည်သူတို့သည် ဦးစွာသခင်ဘု ရား၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှမရှိကြချေ။ ယင်းကလေး၊ ငါးနှစ်သာ တာရှည်ခံ တတ်၏။ ထိုနောက် သခင်ဘုရား အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကုန်ခမ်း ၏။ သူတို့သည် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိကြကြောင်း သိနား လည်လာရသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသော သူတို့သည် (သို့မဟုတ်) ဆီ (သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်) မပါရှိသူများဖြစ်ကြ၍ ဤကဲ့ သို့ ပြောကြားလေ့ရှိ၏။ "လွန်ခဲ့သောကာလက ကျွန်ုပ်သည် ယုံကြည်ခြင်း ကောင်းရှိ ခဲ့ဘူးသည်၊ ငါသည် အရင်က ကောင်းခဲ့သော်လည်း ယခုမူကား ထိုသို့ မဟုတ် သင်သည် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့မကြာမီဖြစ်လာလိမ့်မည်" သူတို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမရှိဘဲ ဘာသာတရား အသက်တာအား ဦးစားသည့် မှားယွင်းသောပရောဖက်များနှင့် ဆိုးသွမ်းသည့် သန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြ ၏။ သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဆီမီး (သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်) အပေါ် အမှီ ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ရှိရမည်။ သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း စိတ်စွဲလမ်းမှုအပေါ်၌သာ အခြေခံထား၏။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရေ၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး ဆုကျေးဇူးအနေနှင့် ဘုရားသခင်၏ဆီကို လက်ခံရယူရမည်။ မီးစာသည် လူသားတို့၏ စိတ်နှ လုံးအဖြစ် ရပ်တည်သည်။  
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်၌ သတို့သမီးကညာတို့သည် သတို့သားအား စောင့်ကြို ကြ၏။ ဤအချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်ထားရမည်။ သူတို့သည် ညအခါ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲကို ကျင်းပလေ့ရှိပြီး သတို့သား ရောက်လာသည့်အခါမှသာ စတင်လေ့ရှိ၏။ ထိုကြောင့် သတို့သားသည် သတို့သမီးကို စောင့်ကြိုရသည်။ ယင်းသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ပွဲ ပင်ဖြစ်သည်။ "သတို့သား ရောက်လာချိန် နှောင့်နှေးသည့်အခါ ထိုသူတို့အားလုံး ငိုက်မြည်းအိပ်ပျော်ကြ၏။" ထိုအ ရပ်တွင် ငိုကြွေးခြင်းရှိ၏။ "ဒီမှာ သတို့သား ရောက်လာပြီ" သတို့သ မီးကညာတို့သည် ထကြပြီလျှင် မိမိတို့ မျက်နှာရရေး အတော်အတန်ပြင် ဆင်ကြရ၏။ သတို့သမီး ဆယ်ဦးတို့သည် သတို့သားအား စောင့်မျှော်ကြို ဆိုသောအချိန်၌ သတို့သားသည် အော်ဟစ်လျက် ရောက်လာခဲ့၏။" ဒီမှာ သတို့သား ရောက်လာပြီ" "ထိုသတို့သမီး အပေါင်းတို့သည် ထ၍ မီးခွက်များကို ပြင်ဆင်ကြ၏။ မိုက်သောသူတို့က ငါတို့ဆီမီးသေပါပြီ။ သင် တို့ဆီကို အနည်းငယ်ပေးပါဟု ပညာရှိသော သူတို့အား တောင်းကြ၏။ ပညာရှိသောသူတို့ကလည်း သင်တို့အဘို့နငှ့် ငါတို့အဘို့ ဆီမလောက်" ဟုဆို၏။ မိုက်မဲသော သူတို့သည် အမြဲပင် ထုံထိုင်းကြ၏။ သူတို့သည် သတို့သား ရောက်မလာမီ အသင့်ပြင်ဆင် ထားသင့်၏။ မီးစာသည် မည်မျှ ပင် အားနည်းစေကာမူ ဆီပါသည့် မီးခွက်သည် သေဆုံး ရလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ 
ဆီမပါသည့် မီးခွက်ကိုသာ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မိုက်မဲသော အပျို ကညာတို့မူကား မီးစာကိုလောင်ကျွမ်းစေကြ၏။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ကား သူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသာ လောင်ကျွမ်းစေကြ၏။ "ငါသည်ဒုတ်ယမွေးဖွား ခြင်းကို ခံရပြီး ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော သူတစ်ဦး၏ အသက်တာအား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြရ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝရ၏။" သူတို့ သည် မိမိတို့စိတ်နှလုံးကို ထိုကဲ့သို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ ကျွမ်းလာင်စေ ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရေနံဆီမီးခွက်ကို ထွန်းညှိကာ အခန်း အား လင်းစေကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီးခွက်အား စာရွက်တလိပ်ခန့် လောင်ကျွမ်းစေပါက မျက်စိတမှိတ် ကျွမ်းလောင်၏။ မီးတောက်သည် တပေခန့်မြင့်တက်ကာ အလွန်တောက်ပ၏။ သို့သော် ချက်ချင်းပင် ငြိမ်း သွားတတ်သည်။ ငရဲမီးအိုင်သို့သွားသည့် မိုက်သောသတို့သမီးများသည် ဆီမပါဘဲ မိမိတို့စိတ်နှလုံး (စိတ်လှုပ်ရှားမှု) အား ကျွမ်းလောင်စေသောသူ များဖြစ်ကြသည်။ သခင်ဘုရားနှင့် အမှန်ပင်တွေ့ဆုံသည့်အခါ မိမိတို့ ယုံကြည်ခြင်း မီးတောက်သည် ငြိမ်သွားတတ်သည်။ သူတို့အထဲ၌ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်မရှိ အမှန်အကန် ယုံကြည်သည်ဟု ထင်တတ် ကြ၏။ "ဆင်းကြွပါ၊ ကျွမ်းလောင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရား ကြွလာပါ"ဟု သူတို့သည် အကြီးအကျယ် ယောက်ယက်ခတ် တတ်ကြသည်။ ထို့နောက် မိန်းမကြီးများသည် စိတ်အလိုကိုလိုက်ကာ ကခုန်တတ်ကြသည်။ ၄င်းကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အကဟု သမုတ်ကြ၏။ မိမိတို့ရင်ကို တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်ခတ်ကာ "လာကြပါ လာကြပါ"ဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် မိုက်မဲ၍ အတတ်ကြသည်။ ကယ်တင်ရှင် ရှေ့မှောက်တွင် အပြစ်များရှိနေ သေးပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုက်မဲသောသူများဖြစ်ကြ၏။ သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်သော်လည်း "မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိနေပါက မိုက်မဲသော သူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဘယ်သောအခါမှ မိုက်မဲသော သတို့သမီးကညာကဲ့ သို့ မဖြစ်ပါလေနှင့်။
 
 
သခင်ဘုရားသည် အပြစ်ရှိသော သတို့သမီးအား မည်သို့ လက်ထပ်နိုင်မည် နည်း 
 
သခင်ဘုရားသည် သန့်ရှင်းမွန်မြတ်သော ဘုရားဖြစ်၏။ သတို့ သားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ အပြစ်ကင်းမဲ့သည့် သားတော်ဘုရားဖြစ် သည်။ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတို့သားဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ် စေ အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ထာဝရဘုရားသခင်အား တွေ့နိုင်ရန် သင်မည်သို့ ကြိုးစား နိုင်သနည်း။ သင်၏ စိတ်နှလုံးထဲ အပြစ်ရှိလျက် ထာဝရဘုရားကို တွေ့မြင် လိုပါသလား။ မိုက်ရူးရဲဆန်သော အလုပ်ပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ 
ကျွန်ုပ် တို့၏သတို့သား ယေရှုဘုရားသည် ဤလောကသို့ကြွလာ တော်မူ၍ သူ၏ သတို့သမီးများကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခဲ့၏။ သူ၏ ဗတ္တိဇံ ခံခြင်းဖြင့် သတို့ သမီးများကို သူတို့၏အပြစ်များမှ ဆေးကြောကာ ဖြောင့် မတ်သောသူများအဖြစ် ပြောင်းလဲစေတော်မူ၏။ ထိုသူတို့ကို သူ၏ သတို့သမီးများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့၏။ အချိန်တန်လာသည့်အခါ ငါးဦးသော သူတို့အား "လာပါ" ဟုပြောလေ၏။ သို့သော် ငါဦးတို့မှာမူ အမှောင် ထဲ၌ပင် ရပ်နေခဲ့ကြ၏။ ထိုသူတို့၏မျက်နှာသည် အမှောင်ထဲ၌ ရှိနေသည့် အခါ မည်ကဲ့သို့ လက် ထပ်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ အခမ်းအနား၌ ပါဝင်နိုင် မည်နည်း။ သတို့သားသည် လာ၍ "သင်တို့သည် မည်သို့ ရောက် လာကြ သနည်း"ဟု မေးလေ၏။ နောက်ကျသော သတို့သမီးငါးဦးတို့၏ မျက်နှာ သည် မှောင်မိုက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမှာ သူတို့၌ အပြစ်ရှိ နေကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သူတို့သည် အပြစ်နှင့် ဆက်နွယ်ပတ် သက်နေသောကြောင့်၄င်း၊ သူတို့ ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌လည်း အပြစ်ခွဲ ပါသော ကြောင့်၄င်း၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း နက်ရှိုင်းလျက်ရှိခဲ့ကြသည်။ 
မိမိ၏အပြစ်ကြောင့် ငိုကြွေးလျက်နေသော သူတို့သမီးအား သခင်ဘုရားက အဘယ်ကဲ့သို့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင် မည်နည်း။ "ကျေးဇူးတင် ရှိပါ၏သခင်ဘုရား၊ ဤကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းစေ တော်မူသောကြောင့်"ဟု မိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ သတို့သား နှင့်ပျော်ရွှင်ရ ပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ သူ/သူ မသည် အားနည်းနေသော်လည်း သတို့သားကသူ/သူမကို ချစ်၍ သူ/သူမ၏အားနည်းချက်နှင့် အပြစ်တို့ကို ဆေကြောပစ်ခဲ့၏။ သတို့သားလောင်သည် သူ၏သတို့သမီး ကညာအား မိတ်ကပ်၊ အဝတ်အစားနှင့် ရေမွှေးများဝတ်ဆင် ပြင်ဆင်စေ လေ့ရှိသည်။ ထိုနောက် သတို့သမီးသည် အရာရာကို ဝတ်ဆင်ပြင်ဆင်ပြီး နောက် သတို့သားအား တွေ့ဆုံရန် အဆင့်သင့် ဖြစ်ရသည်။ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သတို့သမီးကညာကဲ့သို့ လမ်းညွှန်ရန် ဤလောကသို့ စေလွှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုမှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏သတို့သမီးကဲ့သို့ သူ့ကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
သူသည် ဂျော်ဒန်မြစ်၌ အပြစ်၏ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏သွေးအသားကို ပေးအပ်တော်မူ၏။ "နှုတ်ကပတ်တော် သည်လည်း သူဇာတိအဖြစ်ကို ခံယူ၍ ကျေးဇူးတော်နှင့်၄င်း၊ သစ္စာတော် နှင့်၄င်း၊ ပြည့်စုံလျက် ငါတို့တွင် တည်နေ တော်မူသည်ဖြစ်၍ ခမည်းတော် ၌ တပါးတည်းသော သားတော်၏ဘုန်း ကဲ့သို့ သူ၏ဘုန်းတော်ကို ငါတို့ သည် မြင်ရကြပြီ။" (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၄) သခင်ဘုရား ကိုယ်တော် တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံး ယူဆောင် သွားခဲ့ကြောင်း ကရုဏာတော် ၏ ကြွယ်ဝခြင်းသော်၄င်း၊ သမ္မာတရားသော်၄င်း၊ သခင်ဘုရား၌ ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် အပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသော် ၄င်း၊ ရရှိလိမ့်မည်။ သတို့သားသည် သင်၏သတို့သမီးအားလုံး၏ အပြစ်တို့ကို ဂျော်ဒန်မြစ်၌ ယူဆောင်သွား ခဲ့၏။ သခင်ဘုရားသည် သူ၏သတို့သ မီးများအား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် ထိုသူတို့နေရာ၌ အပြစ်စီရင်ခြင်းအား ခံခဲ့ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့ တော်မူခဲ့သည်။ 
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ငွေကြေးနှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား 
 
သို့ဖြစ်၍ မိုက်သောသတို့သမီးတို့သည် ပညာသတိရှိသူတို့ထံ သူတို့အား ဆီမျှပေးရန် တောင်းဆိုကြ၏။ အကြောင်းမှာ သတို့သား လာ ရောက်မည့်အချိန် နီးကပ်သောအခါ သူတို့၏ ဆီမီးကုန်ခမ်းသွားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားမျှ ငွေကြေးနှင့် ဝယ်ယူ၍ ရပါသလား။ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား ကောင်း သောအကျင့်တရားများနှင့်၄င်း၊ ငွေကြေးနှင့်၄င်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်၄င်း၊ ဝယ်ယူ၍ ရပါသလား။ ပညာသတိရှိသော သူတို့က ထိုသူတို့အား သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်ကို နိုးကြားသော တရားဟောဆရာများဝတ်ပြု အစည်း အဝေးမှ ဝယ်ယူကြရန် တိုက်တွန်း၏။ မိုက်မဲသောသူတို့က ထိုသူတို့ထံ    မှဝယ်ယူနှင့်ပြီဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ သူတို့သည် ဆီကို ငွေကြေး နှင့် ဝယ်ယူ နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ ဘာသာတရားဖက်၌ စိတ်အား ထက်သန် စွာ အသက်ရှင်ကြပြီး၊ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးများ၊ အလှူဒါနများအပြင် စစ်မှန်သည့် အယူဝါဒလက်ခံသောအသင်တော်၌ တက်ရောက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းတို့သည် သူတို့ကို တစုံတရားပေးလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ် ကြသည်။ 
သို့သော် ကိစ္စမရှိပါ။ ဤမြေကြီးပေါ်မှ အရာတစုံတခုနှင့် သခင် ဘုရားပေးအပ်တော်မူသည့် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် မည်သူမျှ ဝယ်ယူ၍မရနိုင်။ မိုက်မဲသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက် မရောက်မချင်း မိမိတို့စိတ်အားထပ်သန်မှုအား နိုးထစေရန် ကြိုးပမ်းကြ သည်။ မိုက်မဲသောသူတို့အထဲမှ တဦးက ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း သယောင် ပြောကြားသည်မှာ "သင့်ကို အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်။ ဆုတောင်းဖို့ရန် အတွက် တောင်ပေါ်သို့တက်ပါမည်။ နောင်တနှင့်ဆုတောင်းဖို့ တက်သွား ပါမည်။ သူ၏ အမှုတော်မြတ်အား ထမ်းရွက်ကြပါစို့။ သတင်ကောင်း ဟော ကြားရန် နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်ကြပါစို့" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။  
သတို့သား သည် ကြီးမားသော မြူးကြွမှုနှင့်အတူ နောက်ဆုံး၌ ကြွလာတော်မူ၏။ သတို့သားရောက်လာသည့်အချိန်၌ မိုက်မဲသော သူတို့ သည် ဆီဝယ်ရန် ထွက်သွားကြ၏။ သို့သော် အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား ရရှိသည့် အပျိုကညာများနှင့် ဆီအပြည့်ဖြည့်ထားသော သူတို့သည် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ရ ကြ၏။ အရာရာကို ပြင်ဆင်ပြီးနောက် သတို့သား သည် သတို့သမီးအား တွေ့ဆုံ၏။ ထိုနောက် တံခါးကို ပိတ်ထားရသည်။ သခင်ယေရှုက အပျိုကညာ ငါးဦးကို အရမ်းရောမရွေးချယ်ခဲ့ပေ။ နံပါတ်ငါး သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကျေးဇူးတော်ဟု ဆိုလိုသည်။ အပျိုကညာငါးဦးတို့ သည် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အပြစ်၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအား      ရရှိကြသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို ထိုသူတို့သည် သူ၏ကဂုဏာတရား တော်နှင့် ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကို ယုံကြည်ကြ၏။ သူတို့သည် သတို့ သားက သူတို့အတွက် ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်များကို အောက်မေ့တတ်ပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ယုံကြည်ကြ၏။ ထိုကြောင့်အခြားသော သတို့သမီးကညာတို့သည် ရံဖန် ရံခါ လာရောက်၍ သခင်၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖွင့်ပေးပါ"ဟု ပြောလေ ရှိ၏။ သို့သော် သူက "ငါအမှန် ဆိုသည်ကား သင်တို့ကို ငါ အလျင်း မသိ"ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ    ချေဖျက်ပြီးမှသာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဆုကျေးဇူးကို လက်ခံရရှိနိုင်သည် 
 
ဆီမီးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည် သခင်ဘုရားအား မမြင်တွေ့နိုင်ကြချေ။ ထိုသခင်သည် ထာဝရဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားအား ယုံကြည်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အား မျှော်လင့်တောင့်တ နေသောသူများအပြင်၊ မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်တရား၏ ခွင့်လွှတ် ခြင်း အား အမှတ်တကယ် ရရှိခဲ့သောသူတို့ကိုသာ ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ ချီဆောင်ပါလိမ့်မည်။ သခင်ဘုရားသည် ဂတိပေးစကားများကို မိန့်ကြား တော်မူခဲ့သည်။ "နောင်တရကြလော့။ သင်တို့၏ အပြစ်လွတ်စေခြင်းငှါ တယောက်မျှမကြွင်းယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြလော့။" ထိုနောက် အပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ သမ္မာ ကျမ်းစာ တော်မြတ်က "သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တည်း ဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်" (တ ၂:၃၈) ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သင် သည် ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို လက်ခံရ ရှိပါက စိတ်နှလုံးထဲက အပြစ်များသည် အမှန်တကယ် ချေဖျက်ပြီး သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အထိအတွေ့အား အသွေး အသားအားဖြင့် ခံစား၍မရပေ။ သို့သော်လည်း ဝိညာဉ်တော်သည် ကျိန် ဝပ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အား ရရှိသော ကြောင့်၄င်း၊ မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရား အား ရရှိပါသောကြောင့်၄င်း မိမိတို့၌ အပြစ်မရှိဟု ပြောနိုင်၏။ ယင်းသည် အမှန်ပင်တည်ရှိ၏။ သူသည် အားနည်းသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားအား လက်ခံရရှိသာသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ဖြောင့်မတ် သောသူဖြစ်လာ၏။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရား အား လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသော သူသည်အပြစ်သားတဦးအဖြစ် ကျန်ရစ် သည်။ 
 
 
ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထင်ရှားလျက် ရှိ၏။ 
 
သခင်ဘုရားသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မြတ်အားဖြင့် ကြွဆင်းလာ ခဲ့၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကိုရေနှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူ၏။ သူသည် ဗတ္တိဇံခံသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ အားလုံး ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး သူ၏အသွေးတော်မြတ် သွန်းလောင်း ပေး ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအား ရရှိတော်မူသည်။ ထိုအကြောင်းကို တမန်တော်ရှင်ယောဟန် ပေတရုနှင့် ပေါလုတို့က မည်သို့ ပြောကြားခဲကြသနည်း။ ထိုသူတို့သည် သခင်ယေရှု ၏ အသွေးနှင့် အသားအကြောင်း တညီတညွတ်တည်းဟောကြားခဲ့ကြ၏။ သူတို့သည် သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် သူ၏ အသွေးတော်မြတ်အကြောင်း ပြောကြားကြ၏။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်၃:၁၃-၁၇ ၌ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအကြောင့် အတိအလင်း ဟောကြားထား၏။ ယေရှု ခရစ်သည် အပြစ်သားများအပြစ်မဲ့ဖြစ်စေရန် တလောကလုံး၏ အပြစ်များ ဆေးကြောပစ်ရန် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံခဲ့၏။ 
ရှင်ပေတရု သြဝါဒစာပထမစောင် ၃:၂၁ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ပေါလု က ကယ်တင်ခြင်း၏စံနမူနာသည် သူ၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည်ဟု သက် သေခံထား၏။"ထိုသို့သော် ဥပမာအတိုင်း ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ် ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုမ ဆိုလို၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်ကြည်လင်၍ ဘုရားသခင် ရှေ့၌ ဝန်ခံ ခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း။ ထိုသခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ကြွတော်မူ သည်ဖြစ်၍ ကောင်းကင်တမန်အစရှိသော အားဏာစက်တန်ခိုး များတို့ကို အုပ်စိုးလျက် ဘုရားသခင်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ ရှိတော်မူ၏" (ရှင်ပေတရုသြဝါဒ စာစောင် ၃:၂၁-၂၂)။
     "ထိုသို့သော ဥပမာအတိုင်း ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ် ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏" ဟု ရေးသား ထားသည်။ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံး ယူဆောင် သွားသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ သက်သေဖြစ် သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် သူ၏အသွေးတော် သွန်းလောင်းခဲ့သည်ဆို သည့် အချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို တရားစီရင်ခဲ့ သည် ဆိုသည့်အချက်အား သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည့်အရာကို သင် တွေ့မြင်ပါသလား။ ထိုကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ယေရှု သည် ရေအားဖြင့်၄င်း၊ အသွေးတော်အားဖြင့်၄င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော် အားဖြင့်၄င်း၊ ကြွဆင်းလာသည့်သူတဦးဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ (ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာပထမစောင် ၅:၆-၉) ယေရှုသည် ဤလောကသို့ လူ့အသွေးအသားနှင့် စေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ယဇ်ပုရောစိတ်အကြီးအကဲ အာရုန်က လူများ၏ အပြစ်အားချီလွှဲရန် ပူဇော်ခြင်း၌ လက်တင်ခဲ့သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။  
ရေသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည့်ပုံဥပမာကို ဆောင်သည်။ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်၏။ အသွေးအသား၏ အညစ်အကြေးအား ဆေးကြော ပစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ရေးသားထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိပြီးနောက် အပြစ်မပြု တော့ပါဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံတရားအား ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိကြသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ကာယအားဖြင့် အပြစ်ပြုလုပ်သည် မဟုတ်ပါသ လား။ ဟုတ်ပါသည် လုပ်မိကြပါ၏။ လူအများသည် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်း တရားအား လွှဲမှား၍နားလည်ကြပြီး "သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ အပြစ်မရှိပါက သင်သည် အပြစ်အားနောက်တဖန် လွန်ကျူးမည်မဟုတ်" ဟု ပြောတတ် ကြသည်။ ယင်းသည် လွဲမှားနာလည်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်က "အပြစ်မပါဘဲ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတော် ကောင်း တစုံတယောက်မျှ မြေကြီးပေါ်မှာမရှိ" ဟု ဆိုထားသည်။ (ဒေသ နာကျမ်း ၇:၂၀) ကိုယ်ကာယသည် အားနည်းလျက်ရှိ၏။ ယင်းသည် မသေမချင်း အားနည်းလျက်နေ၏။ မသေမချင်း အပြစ်ကို ကျူးလွန်၏။ "ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ဘ က်၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသော စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဖြစ်၏" ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိ စိတ်များသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် အသွေးတော်မြတ်၌ ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ဘက် ကောင်းသော အသိစိတ်၌ ပြောင်း လဲပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိစိတ်သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက် အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဘုရားအား ခေါ်နိုင်ပါသည်။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးအတွက် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှုသည် သခင် ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည် 
 
စိတ်နှလုံးအတွက် ကြီးထွားခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ အသွေးတော်မြတ်ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးအတွက် သန်မာကြီးထွားခြင်း နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ဆေးကြောပစ်ခြင်း စံနာမူနာသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် တမန်တော်ရှင်ပေတရုက ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည့် ဥပမာနမူနာဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ပထမစောင် ၁:၂၂-၂၃ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ 
"သင်တို့သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော မျိုးစေ့အားဖြင့် ဖြစ်ဖွားသည်မ ဟုတ်၊ မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သော မျိုးစေ့တည်းဟူ သော အသက်ရှင်၍ အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ပွားသောကြောင့် ညီအစ်ကိုများကို ချစ်ယောင် မဆောင်၊ အမှန်ချစ်ခြင်းမလိုငှါ စိတ်ထဲမှာ သမ္မာတရားကို နားထောင် လျက်၊ ကိုယ်စိတ်နှ လုံးကို စင်ကြယ်စေပြီးသည်နှင့်အညီ စင်ကြယ်သော စိတ်နှင့် အချင်းချင်း အားကြီးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြလော့။ "
ကျွန်ုပ်သည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းတရားနှင့် သူ၏အသွေး တော်မြတ်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီး အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရား၏ ရေးမှတ်ထား သော နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရ၏။ "ထာဝရတည်ရှိပြီး အသက်ရှင်သည့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်သမ္မာတရားအားဖြင့်" ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း ခံရကြသည်။ ဟာ လေလုယ။ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသည် ထာဝရအသက်ရှင်ပြီး တည်ရှိ နေသည့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထာဝ ရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်စကားသည် တိုင်းစရာ သံတုန်ချောင်းအား ရည် ညွှန်းသည့် ဝိနည်းဥပဒေသ ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း ထိုင်ခုံအ မှတ်အသား ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တိုင်းစရာ သံတုန်သည် မည်သည့်အခါမျှ မပြောင်းလဲချေ။ 
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်၁:၂၉ ၌ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က "ဤလော က၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကို ကြည့် လော့" ဟု ဆိုထားပါသည်။ ယော်ဒန်မြို့တွင် ဗတ္တိဇံခံတော်မူသည့် ဘုရား သခင်၏ သိုးကငယ်ကား အသွေးအသားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ သည့် အသက်မုန့်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရား အားလုံး ကြည့်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က "ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်၏။ ကြားနားခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့် ဖြစ်၏။ ထို့အပြင် အဘယ်သို့ ဖြစ်သနည်းဟူမူကား ဖြောင့်မတ်သောသူ သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့် အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား သည် ယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလိုငှါ ဧဝံဂေိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏" (ရောမသြဝါဒစာ ၁၀:၁၇၊ ၁:၁၇)ဧဝံဂေလိတရားအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သော သူများဖြစ်လာနိုင်သည်။  
သင်သည် သန့်ရှင်းစေခြင်းခံရပြီးလား အာမင်။ သင်၌ အပြစ် တစုံတခုမရှိဘူးမဟုတ် လား။ ဤအရာသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ် ပြီး ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ယူဂဲလီးယန်းဟူ၍ မည်ပါသည်။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကားအဘယ်နည်း။ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ် တို့ အတွက် သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အသွေးတော်မြတ်အား စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်၏ အစွန်းအထင်းများ ချေဖျက်ခဲ့သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းစေရန် အခွင့်ပေး တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အပြစ်မဲ့သော ထိုယေရှု သာဖြစ်ပြီး သူသည် တလောကလုံး၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားကာ အပြစ် သားများအတွက် ကားတိုင်ပေါ် အသေတော်ခံခဲ့၏။ ယင်းသည် တလော ကလုံး၏အပြစ်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ခဲ့သည် သခင်ယေရှု၏ ရေနှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယေရှု ကားတိုင်အပေါ် အသေခံခဲ့ခြင်းနှင့် သူ၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် တလော ကလုံး၏ အပြစ်အား ယူဆောင်သွားခဲ့သည် ဆိုသည့်အမှတ်တရ အားဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွင် သူ၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် အသေတော်ခံခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး၄င်း သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ဥပမာတရပ် ဖြစ်သည်။ ဤအ ရာသည် ဧဝံဂေလိတရား၌ အထင်အရှား ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြစ်တော်မူသည်။