တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[1-4] (ရော၁း၁၇-၁၈) ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်

(ရော၁း၁၇-၁၈)
”အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဟူမူကား ဖြောင့်မတ် သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာ သည်နှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်သောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားသည် ယုံကြည်ခြင်း အဘို့အလို့ငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှား လျက်ရှိသည်။ သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် ဆီးတားနှိပ်စက်သောသူတို့ ပြုတတ်သော ဘုရားမဲ့နေခြင်း အမှုတရားကို လွန်ကျုံးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုး ကို တဘက်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှား လျက်ရှိ၏။”
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည် 
 
ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင် လိမ့်မည်ဟု ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသ လား။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ အသက်ရှင် နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် အရာအား လုံးနှင့်အသက်ရှင်ပြီး ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်ခြင်း သာလျှင် အဓိက လိုအပ်သည်။ “သာလျှင်” ဆိုသည့်စကားကဲ့သို့ မည်သူမျှ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် မဖြောင့်မတ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အပြစ်သား သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင်ပါ။ သင်သည် ယခု ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသလား။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင် ရမည်။ 
မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို သိနိုင်ရန် များပြားသောအချိန်ကို ပြုပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် သေသည့်အကြောင်းနှင့် ယုံကြည်လျှင် အသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကို သတိရ အောက်မေ့ရမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဖြောင့် မတ်သူများ၏ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည် သတိရရမည်။  
ငှက်ကလေးများသည် တောင်ပံရှိသော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့လျှင် မြေ ကြီးပေါ်သို့ ပြုတ်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူ သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်စေခြင်းအ လို့ငှာ အလိုတော်ရှိပါသည်။ သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မ ရှင်လျှင် သူတို့ဝိညာဉ်သည် သေခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ 
ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ သမ္မာတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စတင်လာသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ရေနှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက် မည်သို့အသင်းအဖွဲ့ကို ပြန်လည် ပြုပြင်မည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း အကြောင်းကို သိရမည်။ 
နားလည်နိုင်ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ အသက်တာဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် သေပြီးနောက်အခက်ခဲကို မ          အောင်မြင်နိုင်ပါ။ လူသားသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင်လျှင် အခက်အခဲကိုမဖြေရှင်းနိုင်လျှင် နောက်ဆုံး၌ သေခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်လျှင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါ သည်ဟု ဆိုသူသည် အားနည်းသော်လည်း ဖြောင့်မတ်နိုင်သည်။ ဘုရား သခင်သည် လူသားတို့၏ ယုံကြည်နိုင်သလောက်ကူညီနိုင်ပါသည်။  
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိ၏ကန့်သတ်ချက်ကို နားလည်သိရှိ ခံစားလျှင် ယုံကြည်ခြင်းကို သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်  
 
မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ဖူးပါသလား။ လူ တစ်ဦးသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ သက် မရှင်ပါ။ အကြောင်းမှာ အသက်ရှင်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင် သင့်ကြောင့်ဦးစွာ မသင်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် မိမိခြေနှင့် လက်အားဖြင့် ငွေပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ထိုအရာများကို အသုံးမပြုရန်၊ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။ ဇာတိအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်လျှင် မိမိ၏ ကန့်သက်ချက်ကို ခံစား ခြင်းသို့ ရောက်စေသည်။ မဖြောင့်မတ်နိုင်ပါဟု ခံစားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မည်သို့အသက်ရှင်ရမည်နည်း။ ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည်။ ကျွန် တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးမ ဖြင့်လျှင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ အသက်မရှင်နိုင်ပါ။ 
ကျွန်တော်တို့သည် သေးငယ်သောကိစ္စများတွင်လည်း ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကူညီတော် မူပါဟု တော်သင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဒုက္ခရောက်ချိန်၌ ဘုရားရှင် ကို ယုံကြည်အားကိုးပါသည်။ ဘုရားရှင် ကူညီနိုင်သည်ကို ယုံကြည်ပါ သည်။ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု သေးငယ်သောကိစ္စတွင်လည်း ပြောနိုင်ပါ သည်။ ဘုရားရှင်အားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြောင်း ကို ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ယုံကြည်မှသာလျှင် အရာရာကို လုပ်နိုင်မည်အကြောင်းကို မျှော် လင့်၍ ပိုပြီးရှင်သန်လာနိုင်သည့် အကြောင်းကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ခွင့်ပြု ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန် မေ့လျှော့တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ရောက် နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ပြဿနာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွယ် ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် လုံးဝ ကောင်းမွန်သည်နငှ့်အညီ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် သင် ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ဓမ္မာဟောင်းခေတ်လူသားတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင် ခဲ့ကြသည်နှင့်အညီ ခေတ်သစ်တွင်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်း သို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရနိုင် မည်နည်း။ ယေရှုခရစ်တော် ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများသည် ဖြောင့် မတ်ခဲ့ ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ဘုရားရှင်က ကူညီပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်၍ မိမိ လိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေတောင်းယူရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကယ်တင်ခြင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့အသက်တွင် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အသက်တာဖြစ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သော အသက် တာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အသက်တာဖြစ်ပါ သည်။ ထိုအရာသည် လူ့ဇာတိနှင့်တူလျက်ရှိပါသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံပြီးသူသည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် သူ့ဝိညာဉ်သည် သေပြီး အသွေးမရှိ သည့်နည်းတူ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး ဝန်ခံသင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပြသာနာအားလုံးကို ဖြေရှင်နိုင်ကြောင်းကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က မိမိဆုတောင်း ချက်ကို အဖြေမပေးခင် ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို ရှေ့ဦးစွာရှာရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်ကြသည်။ လူ့ဇာတိဖြင့် သက်ရှင် ခြင်းသည် တစ်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ထိုနေရက်ရောက်လျှင် ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍မရသော အခြေနေသို့ ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အရေးကြီးသော အခြေအနေရောက်လိမ့် မည်။ အရေးကြီးသောအရာသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင် ကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ 
ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းသမျှကို သူ့အလိုတော်နှင့်အညီ သင့်လျှော်စွာ ပေးသည့်အကြောင်းကို ယုံကြည်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဇာတိကုန်ခန်းချိန်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရား ရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေပါသည်။ ဘုရား သခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် တောင်းသမျှကို ရရှိနိုင်သည်ဟု လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် သေးငယ်သော လုပ်ငန်းများမှအစ ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည် 
 
မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရမည်နည်း။ ဤသို့ ဆုတောင်းပါ။ “ဘုရား သခင်၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဒီအရာနှင့်ထိုအရာကို လိုအပ် သောကြောင့် သခင်၊ ကူညီတော်မူပါ။ ကျွန်တော့်ဇာတိအားနည်းချက်ကို မပြောပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်၍ ထိုအရာနှင့် ဒီအရာကို အသက်တာ၌ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးတော်မူပါ။ ယုံကြည်ပါသည်”ဟု ပြော ကြပါစို့။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သောသူသည် သေးငယ်သော လုပ်ငန်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ကို ရှာရမည်။ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင် သွားတိုက် ဆေးမရှိပါ။ သွားတိုက်ဆေးကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးသနားတော်မူပါ။ ဘုရား သခင်ကို ယုံကြည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်၍ လိုအပ် နေသည့်အရာကို တောင်းသည်အခါ ပေးတော်မူခြင်းကို ကြုံတွေ့ ခံစားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
အပြစ်သားများမည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်သနည်း။ အပြစ်သားသည် မိမိခွန်အားဖြင့် အသက်ရှင်သော်လည်း ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ရှိသမျှဖြင့် အသက်မရှင်သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ထို အရာကို သိရှိနားလည်ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ်မည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ အလိုအပ်ဆုံး သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် မိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာ ကုန်ဆုံးသွားသောအခါ၌သာ ထိုယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးလှတတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မိမိကုန်စည်၊ စည်းစီမ်ဥစ္စာကုန်ပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်း ကို သုံးတတ်ကြလာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင်. အသက်ရှင်ခြင်းသည် အမှန်တရားနှင့် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်၏ကတိတော်၌ မူတည်၍ မိမိအသက်တာ်၌ လိုအပ်မည့် အရာဖြစ်ကြောင်းကို သိရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်ပါ။ ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ပြီးရှာကြလော။ ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်သောအရာကို လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သေးငယ် သောလုပ်ငန်းမှစ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး ခိုင်မာသော ယုံကြည်ခြင်းကို တဖြည်းဖြည်း ရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဝိဒ်သည် ဂေါ်လိယအား သေးငယ်သော ကျောက်ခဲငါးလုံးဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ အနိုင်ယူခဲ့ပါသည်။ သူကဘုရားသခင်သည် မိမိနှင့်အတူရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဂေါလိယကို အနိုင်ယူနိုင် လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ သူ့ကိုသတ်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏ အလိုတော်ဖြစ်ကြောင့် သိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ 
 
 
ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအပ်ဆုံးသောအရာသည် ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည် 
 
ယုံကြည်ခြင်းသည် ခတ်ခဲပုံပေါ်ပေမယ့်လွယ်ကူသောအရာဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်းမှ အပ်လိုအပ်သော အရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုပဲ ယုံကြည်ရမည်။ လူတွေက ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်းသည် ခက်တယ်လို့ ထင်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း တကယ် တော့ မခက်ပါ။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော်၏ အဖကို “အဖ”ဟု ခေါ်ပြီး သူသည် ကျွန်တော်၏ အဖအဖြစ် ယုံကြည်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် သူသည် ကျွန်တော်၏ စစ်မှန်သောအဖဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ သူ၏ ကျွန်တော်အဖဖြစ်ခြင်းသည် ကျွန်တော်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အားမ ကိုးနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုအချက်မှ စတင် သည်။ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် တရားသောသူတို့ဘက်၌ အမြဲ  ရပ်တည်သည်။ သူတို့ကို ချစ်သည်။ သူတို့၏အဖ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လာသည်။  
ဒုတိယအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရင် ကလေးများက သူတို့လိုအပ်သောအရာများ သူတို့ ဖခင်ဆီ တောင်းသကဲ့ သို့ ကျွနိုပ်တို့ လိုအပ်ချက်များကို တောင်းပါသည်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အဖဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှာသောအခါ ကြားရန်အဖြေ ပေးပါသည်။ ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုရိုးရိုးယုံကြည်အားထားခြင်းမှ စတင် ပေါ် ပေါက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရ မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် အစနှင့်အဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အမျိုးတော်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ရန်သူ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ရန် သူယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဂရုစိုက်သည်သာ ကျွန်ုပ်တို့ကို “ဘုရား” ကျွန်တော် ဘုရားကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောခွင့်ပေးသောအရာ သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကို စောင့်ရှောက်ပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏ ငြိမ်းခြောက်မူကြောင့် အားနည်းရန် ကြောက်လန့်သောအခါ ဘာကို လုပ်မလဲ။“ဘုရား ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်”ဟု ပြောပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မှားယွင်းစွာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီး အဆုံးမှာ စာတန်၏ ထိန်းချုပ် မူနှင့် နှိမ်နှင်းခြင်းကို ခံနိုင်ပါသည်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့သည့်  “ဘုရားသခင် စောင့်ထိန်းတော်မူပါ”ဟု ဆုတောင်းပြီး ယုံကြည်ကြပါ သည်။ “ကျွန်တော်ကို သေချာစောင့်ထိန်းတော်မူပါ”ဘုရားကို ယုံကြည်ရ သည်။ အဘယ်ကြောင်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့် ထိန်းတော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဖြစ် သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ မသင့်လျော်သော ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တောင်းသော်လည်း ဂရိုက်စိုက် ပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကောင်းသိ သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသောအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုအရာသည် လွယ်ကူသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပါ။ ပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းမှ ယုံကြည်ခြင်းသို့ လမ်းပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်တောင်မှ မယုံကြည်လျှင် အလဟာသဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လာမည်။ 
 
 
ယုံကြည်ခြင်းမှ ယုံကြည်ခြင်းသို့ 
 
ရောမ ၁း၁၇ အရ “အဘယ်သို့ဟူမူကား ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်း အဘို့အလိုငှါ ဧဝံဂေလိ တရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။”
 ကျွန်တော်တို့သည် မိမိယုံကြည်ခြင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သော အသက်တာသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေကို နားလည်စေချင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှန်တကယ် ရှိသော်လည်း မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ကို အသက်ရှင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း အသက်ရှင်၍ ဘုရားသခင်၌ အရာအားလုံးကို ရရှိနိုင်မည်။ ဖြောင့်မတ် သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟု (ရောမ ၁း၁၇) ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလို့ငှါ  ဧဝံဂေလိတရား အားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရား သခင်က ကယ်တင်ပြီးပြီဟု ယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်သောအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို မယုံလျှင် ယုံကြည်ခြင်း သားသမီးမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် ကျွန်တော်တို့ လို အပ်သည့်အရာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စွာ တောင်းလျှင် အဖြေပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ရောမ ၁း၁၇ သည် တိုသော်လည်း အ ပြည့်စုံဆုံး၊ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများမည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်သည် ကို နားလည်သိရှိပြီး လား။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အပြစ်သားများအတွက် မလိုအပ် သော်လည်း ဖြောင့် မတ်သောသူများအတွက် လိုအပ်ပါသည်။  
အပြစ်သား များအတွက် ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင် ယုံကြည်ခြင်း၏ ပထမအရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန် တော်တို့ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံသောသူများသည် ကျွန်တော်တို့ အသက် တာ၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာ၌ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတစ် မျိုး (ဝါ) နှစ်မျိုးလိုအပ်သလား။ မလိုအပ်တော့ပါ။ ကျွန်တော် တို့အတွက် ပြိုင်ဘက်များစွာကို အနိုင်ယူစရာများပြားလှပါသည်။ ဖြောင့် မတ်သောသူသည် အရာရာတိုင်းတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး ဒုက္ခကြုံသည့် အချိန် တွင် ထိုအခါက ကာကွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင် အဖြေပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် တို့သည် အားနည်းသည့်အချိန်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆုတောင်းရမည်။ လက်ထပ်ခြင်းမှစ၍ ဧဝံဂေလိတရားဟောသည်အထိ ယုံကြည်ခြင်း လိုအပ် ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ဦးစီသို့ ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာ ဝေငှလျှင် ယုံကြည်ခြင်းက ဤသို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ “ဘုရားသခင် ထိုသူ၏ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရာအားလုံးစုံကို လုပ်ခဲ့ပါသည်” ဟု တောင်းပါသည်။ 
ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဝေငှလို့မရပါ။ ကျွန် တော်တို့ ယုံကြည်မျှသာလျှင် ဝေငှ၍ရပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝေငှသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသလား။ ယုံကြည်ခြင်းအသက်မရှင်သောသူသည် ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရသည်ကို မသိသောကြောင့် ပြဿနာနှင့်ကြုံ တွေ့သည်အခါ၌ ဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါသည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအားနှင့် တန်ခိုးကုန်သည့်အခါ၌ ရှာဖွယ်တတ်သောကြောင့် မတွေ့နိုင်ပေ။ ထိုသူတို့ သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်မရှင်သောကြောင့် “ကျွန်တော်သည် မသေ သောကြောင့် အသက်မရှင်ဟု ပြောကြပါလိမ့်မည်။ 
သို့သော် ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင် သောကြောင့် ရှာသမျှတောင်းသမျှတို့ကို ရလျက်ရှိကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် အသုံးမကျသောသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်နှင့် မလိုက်လျှောက်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ လိုက်လျှောက်နိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၌ မျော်လင့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ဆိုလို ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် အသင်းတော်နှင့်အတူ လိုက် လျှောက်လို့ရပါသည်။ မြင်တွေ့လို့ရသလား၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံ ကြည်သ လား။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေလော့။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် လျှင် အရာ ရာသည် အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် ပြသာနာကို ပြန်လည်ပြီး မစဉ်းစားသင့်ပါ။ ကျွန်တော်အား ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်စေသော ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။