တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[2-2] (ရော ၁း၁-၁၆) ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့သောသူများ

(ရော ၁း၁-၁၆)
“သူတပါးကို စစ်ကြောစီရင်တတ်သောသူ သင်သည် ကိုယ်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်စရာ။ အကြောင်းမူကား သင်သည် စစ်ကြောစီရင် သောအမှုကိုပင် ကိုယ်တိုင် ပြုသည်ဖြစ်၍ သူတပါးကို စစ်ကြောစီရင် သည်တွင် ကိုယ့်အပြစ်ရှိကြောင်းကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်၏။ ဘုရားသ ခင်သည် ထိုသို့ပြုသောသူတို့ကို စီရင်တော်မူ ခြင်းအရာသည် သမ္မာတရား နှင့်ညီသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ထိုသို့အမှုကို ကိုယ်တိုင် ပြုလျက်ပင် သူတစ် ပါးပြုသည်ကို စစ်ကြောစီရင်သောသူ၊ သင်သည် ဘုရားသခင် စီရင်တော် မူခြင်းနှင့်လွတ်မည်ဟု ထင်မှတ်သလော။ ဘုရားသ ခင်၏ ကျေးဇူးတော် သည် သင့်ကို နောင်တလမ်းသို့ သွေးဆောင်သည်ကို မသိမမှတ်ဘဲ ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်း၊ သည်းခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည်တော်မူ ခြင်းတို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသလော။ ထိုသို့ပြုလျှင် စိတ်ခိုင်မာ၍ နောင်တမရ သည်နှင့်အညီ ဒေါသနေ့တည်း ဟူသော ဘုရားသခင်၏ တရားတော် ထင်ရှားသောနေ့၌ ကိုယ်ခံစရာဘို့အမျက် ဒေါသကို ဆည်းပူးသလော။ ဘုရားသခင်သည် လူအသီးသီးတို‹အား မိမိတို‹အကျင့် နှင့်အလျောက် အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေးတော်မူလတံ့။ ကောင်းသောအကျင့်ကို အမြဲကျင့် ၍ ဘုန်းအသေရေကို၄င်း မဖေါက်ပြန်သော ဇာတိကို၄င်း၊ ရှာသောသူတို့ အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူလတံ့။ ငြင်းဆန်သောသဘောရှိ၍ သမ္မာတ ရားကို နားမထောင်ဘဲ မတရားသဖြင့် ကျင့်သောသူတို့ကိုကား ပြင်းစွာသော ဒေါသအမျက်ထွက်တော်မူလတံ့။ ရှေ့ဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ ဟေလသလူ၊ ဆိုးညစ်သောအမှုကို ပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကို ခံကြလတံ့။ ရှေ့ဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ဟေလသလူ၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူရှိမျှတို့သည် ဘုန်းအသရေချမ်းသာကို ခံစားရကြလတံ့။ ဘုရားသခင် သည် အဘယ်သူ ၏ မျက်နှာကိုမျှ မှတ်တော်မမူ။
ပညတ်တရားကို မသိဘဲ ပြစ်မှားသောသူတို့သည် ပညတ်တရားမဲ့ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ပညတ်တရားကို သိလျက်ပင်ပြစ်မှား သောသူတို့သည် ပညတ်တရား၏စီရင်ခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်း မူကား၊ တရားနာသောသူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဖြေင့်မတ်သည်မဟုတ်။ တရားကိုကျင့်သောသူသာလျှင် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ သာသ နာပလူတို့သည် ပညတ်တရားတော်က်ု မသိဘဲ၊ ကိုယ်အလိုအလျောက် တရားတော်ကို ကျင့်သောအခါ၊ သူတို့သည် ပညတ်တရားတော်ကို အသိဘဲ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အမီပြုသဖြင့်၄င်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသော စိတ်နှလုံးသည် သက်သေခံသဖြင့်၄င်း အချင်း ချင်းဆွေးနွေးဆင်ခြင်၍ အပြစ်တင်လျက်၊လွှတ်လျက်နေသဖြင့်၄င်း၊ မိမိတို့ စိတ်နှလုံးထဲ၌ မှတ်သား သောတရား၏အကျိုးကို ထင်ရှားစွာပြုကြ၏။ ငါဟော ပြောသောဧဝံဂေ လိတရားအတိုင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် လူတို့၏ မထင် ရှားသောအမူအရာတို့ကို စစ်ကြောစီရင်တော်မူသောနေ့၌ ထိုသို့ စီရင် တော်မူလတံ့။”
 
 
တရားစီရင်သောသူများသည် သူတို‹ကိုယ်တိုင်က ပညတ်တော် ကို မလိုက်လျှောက်ပဲ သူတပါးကို အမြဲတရားစီရင်ကြသည်
 
ပညတ်တော်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု က ပညတ်တော်၌ ကျန်ရှိနေသော ယုဒလူမျိုးများကို ဤသို့ ပြောခဲ့သည်။ “သူတပါးကို စီရင်စစ်ကြောတတ်သောသူ၊သင်သည် ကိုယ့်အပြစ်ကို မဖုံး နိုင်ရာ အကြောင်း မူကား၊ သင်သည် စစ်ကြောစီရင်သောအမှုကိုပင် ကိုယ်တိုင်ပြုသည်ဖြစ်၍ သူတစ်ပါး ကို စစ်ကြောစီရင်သည်တွင် ကိုယ်အ ပြစ်ရှိကြောင်းကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်၏။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ပြု သောသူတို့ကို စီရင်ခြင်းအရာသည် သမ္မာတရားနှင့် ညီသည်ကို ငါတို့ သိကြ၏။ ထိုသို‹သောအမှုကို ကိုယ်တိုင်ပြုလျက်ပင် သူတပါးပြု သည်ကို စစ်ကြောစီရင်သောသူ၊ သင်သည် ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်မည်ဟု ထင်မှတ်သလော” (ရော ၂း၁-၃)။ သူတပါးကို စီရင်တတ်သူ များက သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ကြီးမြတ်စေသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ဤကဲ့သို‹သော သူများသည် ဘုရားသခင်ကို နှလုံးသားဖြင့် မယုံကြည်ကြဘဲ သူတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အခြေခံသည့် မှား ယွင်းသော မာနဖြင့်သာ ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် သူတပါးကို တရားစီရင်လိုသောသူများဖြစ်ကြ ပြီး ထိုသို့ စီရင်လိုသောရာ၌လည်း လွန်စွာကျွမ်းကျင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် အခြားသူများကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် တရားစီရင် နေစဉ်တွင် သူတို့ ကိုယ်တိုင်သည် ထိုအပြစ်တင်ခံရသောသူများကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ကူညီသောမှား ယွင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြသည်။
ဥပမာအနေဖြင့် သူတို့သည် ဥပုဒ်နေ့ကို မသန့်ရှင်းစေကြသော်လည်း အခြားသူများကို ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်အတိုင်း ဥပုသ်စောင့်ရန် ပြော တတ် ကြသည်။ အခြားသူများကို ပညတ်တော်ကို နာခံရန်နှင့် ထိန်းသိမ်း သင်ပေးကြ သော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က မစောင့်ထိမ်းနိုင်ကြပေ။ ရှင်ပေါလုက ထိုသူတို‹ကို “ထိုသို့သောအမှုကို ကိုယ်တိုင်ပြုလျက်ပင်၊ သူတပါးပြုသည်ကို စစ်ကြောစီရင်သော သူ သင်သည် ဘုရားသခင်စီရင် တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်မည်ဟု ထင်မှတ်သလော” ဟု ပြောခဲ့ပါသည် (ရော ၂း၃)။
သူတပါးကို စီရင်သောသူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကယ်တင် ခြင်း ခံရမည်မဟုတ်ပါ။ ပညတ်တော်က ကျွန်ုပ်တို‹ကို ဘယ်သောအခါမှ မကယ်တင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာတရားသည် ပညတ်တော် အပေါ်၌ အခြေခံလျှင် ဘုရားသခင်က တရားစီရင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတပါးကို စီရင်သူ၏အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏အမျက်ကို ဖြစ်ပေါ် စေသည်။ ကယ်တင်ခြင်းကို မခံရသောသူများတွင် သူတပါးကို စစ်ကြော စီရင်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်။ သူတပါးကို ပညတ်တော် အရ ကောင်းမွန်သော အသက်တာလမ်း၌ လျှောက်လှမ်းရန် ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် ယခုအခါတွင် ဤကဲ့သို့သော အရာများကို မပြောသင့်ပေ။
ရှေးအခါက ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှ ခရစ်ယာန်အများစုသည် ဤသို့ ဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။ တစ်ပါးသူကို စီရင်တတ်သော အမှုဆောင်များက ဆံပင် ကောက်သောအမျိုးသမီးများကို ငရဲသို့ သွားကြရမည်ဟု ဆုံးမလေ့ ရှိကြသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သာ ပညတ်တော်အကျင့်များဖြင့် သင်ကြားပေးခဲ့သော အမှုဆောင်များ၏ ညွန်ကြားချက်အောက်၌ ရှိခဲ့လျှင် ထိုသို့ဆံပင်ကောက်သော သူများသည် အလိုအလျောက်ငရဲသို့ သွားကြ လိမ့်မည်ဟု လုံးဝထင်ယူမိမှာဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှာ လွန်ခဲ့ သော (၁၅-၂၀) နှစ်များ၌ ဖြစ်သည်။ အမျိုး သမီးတဦးက နှုတ်ခမ်းနီး ဆိုးလျှင် ထိုအမျိုးသမီးသည် အကုသိုလ်များကို ဆေးကြောသည့်သဘော ဖြင့် ဒုက္ခခံရသည့် နေရာဘုံဖြစ်သော ဖေါ်ပြပါ အမှုဆောင်များ၏ သင်ကြား ပို့ချမှုအောက်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ဤသူတို့သည် သူတပါးကို စီရင်သောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ခန္ဓာရုပ် ပိုင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ရှ၌ သန်းရှင်းခြင်းပုံကို ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသ မီးများကို နှုတ်ခမ်းဆိုးခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကောက်ခြင်းမပြုရန် ညင်သာစွာ လမ်း လျှောက်ရန်၊ပစ္စည်းများကို မဝယ်ရန် (သို့) မရောင်းရန် စသဖြင့် သင်ကြားပေးကြသည်။ ဤအပြစ်စီရင်သူများသည် သူတို့ကိုယ် တိုင်ကသူခိုး ဖြစ်နေပါလျက်ဖြင့် ယုံကြည်သူများကို ဘုရားသခင်၏ စကားတော် ရှုတောင့်၌ မည်သည့် အရာသည် မှန်၍ မည်သည့်အရာသည် မှားယွင်းကြောင်းကို ပြောပြ ပါသည်။
 
 
ယုဒလူမျိုးများသည် ဤသို့ ဖြစ်သည်
 
ယုဒလူမျိုးများသည် ဤသို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဟေလသလူမျိုး များကို “ဘုရားမသိဘဲ ရုပ်ထုကိုးကွယ်သော လူမျိုးများဖြစ်၍ ငရဲခံရမည့် ရိုင်းစိုင်းသော သူများဖြစ်သည်” ဟု ပညတ်တရားဖြင့် စီရင်ခဲ့ကြသည်။ သို‹သော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က အခြားနိုင်ငံမှ ရုပ်ထုများနှင့် လောကီအရာ များကို ဘုရားသခင်ထက် ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။
“သူတပါးကို စစ်ကြောစီရင်တတ်သောသူ၊ သင်သည် ကိုယ်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်ရာ အကြောင်းမူကား သင်သည် စစ်ကြောစီရင်သောအမှုကိုပင် ကိုယ်တိုင်ပြုသည်ဖြစ်၍ သူတပါးကို စစ်ကြောစီရင်သည်တွင် ကိုယ်အပြစ် ရှိကြောင်းကို စစ်ကြောစီရင်ရာရောက်၏။” ယုဒလူမျိုးများက တပါးသော အမျိုးသားများကို ပညတ် တရားအရ စီရင်သော်လည်း သူတို့သည် မိမိတို့ ၏ သင်ကြားပို‹ချချက်များကို ကိုယ်တိုင်မလိုက်နာသောသူများ ဖြစ်ကြ သည်။ ထို‹အပြင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သော သူများ (သို့မဟုတ်) နှလုံးသားထဲတွင် ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို မရရှိသောသူများက သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော် တရားကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာသည်ဟု ထင်နေကြသော်လည်း သူတို‹သည် ယုဒ လူမျိုးများကဲ့သို‹သာဖြစ်သည်။
 
 
သူတပါးကိုတရားစီရင်သောသူများသည် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံကြရ လတံ့
 
မျိုးဆက်သစ်လူသားများသည် ဤသို့သော ဓလေ့ထုံးတမ်းတွင် ဘာသာ ရေးနှင့်ဆိုင်သော အသက်တာ၌ ဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပုံရသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးဆက်ဟောင်းများသည် ပညတ်တရား၌ အခြေခံသော တရားဟောချက်များကို ကြားနိုင်ဖွယ်ရှိခဲ့သည်။ အမှုတော်ဆောင်များက ကောက်လိမ်သောဆံပင် ပုံပြင် ထားသူများကို မဖွယ်မရာသော အပြင်အ ဆင်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဆူပူလေ့ရှိ ခဲ့ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင် အမှုတော်ဆောင်များသည် ဤသို့သော အမူအရာ များကို မြုပ်လုပ်နိုင် ကြတော့ပေ။ ၄င်းသည် ရှေးအခါက ဖြောင့်မတ်သော သူ (သို့) လုံးဝသန့် ရှင်းခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလာသူ စသောစကားလုံးများကို ပြောဆိုရန် အတွက် ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ခြင်း ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ယခုအခါတွင် မြောက်များ စွာသော သူများက ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖေါ်ပြချက်ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြု ကြ သည်။ ၄င်းက ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်သာသနာသည် ပြေင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ် ကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ မမှန်ကန်သော ပို့ချသူများသည် တွေ့ကရာ မုသာစကား လုံးများကို အသုံးမပြုနိုင်ကြတော့ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် သူတို့၏ အသင်း သူ/သားများကပင် စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းကို စာအုပ်များနှင့်တိတ်ခွေ များမှတဆင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ခံကြရပြီးဖြစ် သည်။ ထို‹ကြောင့် ခိုင်လုံသောအ ကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သူတို့၏ ပရိသတ်များကို ဟောပြော၍ မရတော့ပေ။
အဓိက အရေးကြီးဆုံးသိထားရမည့်အချက်မှာ ယေရှုခရစ်၏ ပြည့်စုံ သော ကယ်တင်ခြင်းတရားကို လျစ်လျူရှုသော သူ၊ ပညတ်တရားအတိုင်း ဘာသာ တရားကို ဦးဆောင်သောသူများဖြစ်သည့် သူတပါးကို စစ်ကြောစီ ရင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးများသည် ဘုရားသခင်ရှေ›မှောက်၌ တရားစီရင်ခြင်း ကို ရကြလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၂) က ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းကို ဆွေးနွေးထား သည်။ “ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင့်ကို နောင်တလမ်းသို့ သွေးဆောင် သည်ကို မသိမမှတ်ဘဲ၊ ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးြုပတော်မူခြင်း၊ သည်းခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို‹ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသလော။” ဘုရားသခင်က သူတပါးကို စီရင်သူများကို တရားစီရင်လိမ့်မည်။ ချစ်သောညီအစ်ကိုတို့၊ သူတပါးကို စီရင်သူ များ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆန်းကျင့်သည်။ သူတပါးကို စီရင်သော သူများသည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ် ဆောင်မှု၌ အခြေ ခံသော မှတ်ကျောက်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ထိုသူတို‹သည် ဘုရားသ ခင်၏ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်း၊ သည်းခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည် တော်မူခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များနှင့် ဆိုးညစ်မှုများကို ခွင့်လွှတ် ကြောင်း ဖေါ်ပြသည့် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို လျှစ်လျူရှုကြ သည်။
ပညတ်တရားနှင့် ဘာသာရေးကို ဦးဆောင်သူများအား ဘုရားသခင် သည် တရားစီရင်လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း လူမြောက်များစွာတို့သည် ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ သူတို့၏ဘာသာတရားကို ပညတ်တော်အတိုင်း ဦးဆောင်ကြ သည်။ “ကျွန်ုပ်တို‹သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်သော ကြောင့် သူ၏တရားစီရင်ခြင်း မှ လွတ်မြောက်ပြီ” ဟူ၍ မထင်မှတ်သင့်ပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ပြောခဲ့သည်မှာ သူတပါးကို စစ်ကြောစီရင် သောသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းကို ခံရမည်မဟုတ်။ ဖျက်စီးခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မည်ကဲ့သို့သော သူများသည် ဘာသာတရားကို ပညတ်တရားနှင့် ဦးဆောင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိထား ရမည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို‹သည် ထိုသူတို့ထံ သတင်းကောင်းဝေငှရန် အပြင်အဆင်ဖြင့် တိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 
 
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယုဒလူမျိုးများအပါအဝင်သူတပါးကို စီရင်သူများစွာ ရှိသည်
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ယေရှုခရစ် ဤလောက အပြစ်များကို ဆေး ကြောခဲ့သည်ဟူသော အချက်ကိုသာ မပြောခဲ့ပေ။ သူသည် ယုဒလူမျိုးများ ဘုရား သခင်ကို ဆန့်ကျင်သကဲ့သို့ ဘာသာတရားကို ပညတ်တရားအတိုင်း ဦးဆောင် သောသူများသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည့်အကြောင်း ဟောပြော ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဂရုဏာကြီးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာ တော်ကို ဂရုမပြုကြပေ။ ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် သနားစဖွယ်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ပယ် ဖျက်ခဲ့သည့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း သတင်း ကောင်းကို သူတို့က လျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
သင်၏အနီးအနားတွင် ဘာသာတရားကို ဤသို့သော နည်းလမ်းဖြင့် ဦးဆောင်နေသော သူတပါးအပြစ်ကို စီရင်ကြသူများ မရှိပေဘူးလား။ ဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာလောကကို သနားခြင်းကရုဏာမရှိသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို မဆေးကြောခဲ့ပါဟူ၍ ယုံကြည်သော မြောက်များစွာ သော သူတပါးအပြစ်ကို စီရင်သူများ ရှိကြပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်သော် လည်း ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို လက်ခံ၍ ရှေ့တော်မှောက်တွင် ဖြောင့်မတ်သောသူများဟု ခေါ်ခြင်းခံ သည့်သူများလည်း မြောက်များစွာရှိ ပါသည်။ ယခုအချိန်မှာပင် ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လျစ်လျူရှု၍ သူ၏ကယ်တင်ခြင်းကို သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ဖြင့် ငြင်းပယ်သော စစ်ကြောစီရင်မပြုသူတို့လည်း ရှိကြပါသည်။ နောက်မှလာသောသူများ သည် မလွဲမသွေ လူများစုဖြစ်ပြီး ထိုသူတို‹သည် ရှေးဦး လူများကို အေး စက်စွာ ကြည့်ရှုသည်။ 
မိတ်ဆွေ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုဒလူမျိုးများပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်း၊ သည်းခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည်တော် မူခြင်း၊ ကရုဏာတို့ကို လျစ်လျူရှုသည့် လူမြောက်များ စွာရှိကြောင်း သိရှိစေလိုပါသည်။ ဤရာသည် မှန်ကန်ပါသလား။ မှန်ပါ သည်။ ဤကဲ့သို့သော လူများစွာ ရှိပါသည်။ သူတပါးကို စီရင်မပြုသူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အခြားသူများကို ငြင်းပယ်ပါသည်။ သူတပါးကို စီရင်မပြုသူသည် မည်သည့်အရာကို ငြင်းပယ်ကြပါ သနည်း။ ဘုရားသ ခင်၏ ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြပါသည်။
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသောလူမြောက်များစွာ (ယုဒလူမျိုးအပါ အဝင်) တို့က ယေရှုသည် ဘုရားသားဖြစ်သည်ဟူသော မှန်ကန်ချက်ကို ငြင်းပယ် ကြသည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် ဣသရေလလူမျိုးများ ဖြစ်ကြ သည်။ သူတို‹က “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို သူသည် မည်သူနည်း။ သူသည် ပရောဖက်များထဲက တစ်ယောက်သာဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြ သည်။ သူတို့က ယေရှုကို ဤအဆင့်ဖြင့်သာ ခံယူကြသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ယေရှု၏မျက်နှာ တော်ကို လက်ဖြင့် ရိုက်၍ “သူသည် ဘုရားကို လွန်ကျုး၍ပြောပြီ” ဟုဆိုကြသည် (မ ၂၆း ၆၅)။ သူတို‹သည် ယခုအချိန်တွင် လည်း သူ့ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြ ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားကို မယုံကြည် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ ယေရှုကို အလေးမထားခြင်းမှာ ရှင်းလင်းပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ယေရှုကို မယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဟေလသ လူမျိုးများမှ သူတပါးကို စီရင်သောသူများ သည် မည်သည့်အရာကို ငြင်းပယ်ကြသနည်း။ သူတို‹သည် ဘုရားသခင်၏ ကြွယ်ဝ သော ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဖြစ်သည်။
 
 
သူတပါးကိုစစ်ကြောစီရင်သူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်အခြေခံ၍အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်
 
သူတပါးကို စီရင်သောသူများ စုဝေးသည့်အသင်းတော်တွင် ခေါင်း ဆောင်က အသင်းသားများအား သူတပါးက မိမိဘယ်ဘက်ပါးကို ရိုက်လျှင် ညာ ဘက်ပါးကို ပေးရန်သင်ကြားပေးသည်။ သူတို့သည် မည်သည့်အခါမျှ စိတ်မဆိုးရပါ။ သူတို့ကို နှိပ်စက်ကလည်း သူတို့အတွေးအခေါ်ကို မည်သို့ဟောပြောရန် ညင်သာစွာ လမ်းလျှောက်ရန်၊ မည်သို့ ပြုံးရန်စ သည်ဖြင့် သင်ကြားပို‹ချခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ ၄င်းတို့ အထင်အရ သူတို့ သည် ကျမ်းစာပါ အချက်အလက်များအား လုံးကို သိရှိပြီး သူတို့၏မူလ အပြစ်သည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရ၍ နေ‹စဉ်အပြစ်များကိုမူ နေ့စဉ် အပြစ်ဝန်ချ ဆုတောင်ခြင်းဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟု ယူဆကြသည်။
ဤသို့သော ယုံကြည်ချက်သည်လည်း ပညတ်တရားကို အခြေခံပါ သည်။ ဤအချက်များကလည်း လူတို‹အား ဘုရားသခင်၏ ကြွယ်ဝသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှင့်ကယ်တင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်စရာဖြစ်စေပါသည်။ သူတို့က “သင်၌အပြစ်မရှိ ကြောင်း၊ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သင်၏အပြစ်များကို ယေရှုခရစ် ဆေးကြောခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းလက်ခံရရှိကြောင်းတို‹ကို ပြောဆိုရန် အလွန်ဂုဏ်ယူလှ သည်” ဟု ပြောဆိုကြသည်။ သူတို့သည် အမှန်တကယ် မဖြောင့် မတ်သော်လည်း ဘုရားသခင်က သူတို‹ကို ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေရန် ခေါ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။သူတပါးကို စီရင်သောသူအားလုံးသည် ဤမှား ယွင်းသော ခရစ်ယာန် အတွေးအခေါ်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူ တို့နှင့် ခပ်ခွါခွါ နေသင့်ပါသည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီးနောက် သူတပါးကို စီရင်သောသူအနေနှင့် အပြစ်ဝန် ချဆုတောင်းခြင်းဖြင့် နေ‹စဉ်အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိမည်လော။ မရရှိပါ။ ၄င်းသည် လုပ်ဆောင်ခြင်းတရား (အကျင့်တရား) မှ ဆင်းသက်လာသည်မဟုတ် လော။ မှန်ပါသည်။ ဤအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျင့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင် ပါသည်ဟု ကြေငြာသောသူများသည် သူတပါးကို စီရင် သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤကဲ့သို့သော သူများ ရေတွက်၍မကုန်နိုင်အောင် ရှိပါသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံ သော အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပညတ်တရားအ တိုင်း ဓမ္မ ဟောင်းကို ယုံကြည်သော ဣသရေလလူမျိုးသည် ဂျူးဘာသာ ကို ယုံကြည်ကြ သည်။ သူတို့သည် အပြင်ပန်းဝန်းကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားခြင်း၊ မည်သို့ လမ်း လျှောက်ရန်၊ မည်သည့်အရာကို ပြုလုပ်ရန်၊ မြုပလုပ်ရန် စသည့် ပညတ်တရားကို လိုက်လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
ထို‹ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ထိုသူများကို အပြစ်တင် ကြိမ်းမောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ၄င်းကို ကောင်းသော ထုံးတမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် ပညတ်တရားအတိုင်း တူညီသော စီရင်သူ အသက်တာ၌ ဦးဆောင်ကြသည်။ သူတို‹သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သန့် ရှင်းစင်ကြည်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော် လည်း သူတို‹အပြစ်များသည် နေ့စဉ် အပြစ် ဝန်ချ တောင်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် နေ့စဉ် အပြစ်မှလွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို‹သည် သူတပါးကို စီရင် သူများဖြစ်ကြပြီး လူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ပညတ်တရားမှဖြစ်သည်။
မြောက်များစွာသော တရားဟောဆရာများသည် တရားဟောရာ၌ အင်မတန်တော်သည့်အလျောက် သူတို့က “ကျွန်ုပ်တို‹သည် ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံကြရပြီ” ဟု ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော်လည်း အဆုံး သတ်တွင် “ကယ်တင်ခံရပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကို ဝန်ခံ၍ နောင်တရရန်လိုသည်” ဟု ပြောဆိုတတ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော တရားဟော ဆရာများသည် သူတပါးကို စီရင်သူများဖြစ် သည်။ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ယုံ ကြည်ခြင်း၊ မှီခိုခြင်းမရှိဘဲ သူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မိမိအကျင့် (လုပ် ဆောင် မှု) ကိုသာ မှီခိုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမခံရမှီအချိန်က သူတပါးအပြစ်ကို စီရင်သောသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသလား။ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်း မခံရမီ အချိန်က ကောင်းမြှုုပခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို‹ကို ကယ်တင်လိမ့် မည်ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိုသို့ ထင်မှန်နေသူမြောက် များစွာ ရှိကြပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို နောင်တရရန် ပြောပါသည်။ “ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရား ထံတော် မှ ချမ်းဧသော အချိန် ကာလသည် ရောက်လာ၍ သင်တို့အဘို့အလို့ငှါ ခန့်ထား တော်မူနှင့် သော ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ သင်တို့အပြစ် များကို ပြေစေခြင်းငှါ နောင်တရ၍ ဓါတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့” (တ ၃း၁၉)။ သို့သော်လည်း ထိုသူတို‹သည် နောင်တမ ရကြပေ။ မည်မျှပင် ခေါင်းမာ လိုက်ကြ သနည်း။ ထိုကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ခေါင်းမာ သူများကို နောက် တဖန် စကားပြန်ပြောပါသည်။
 
 
သူတပါးကို အပြစ်စီရင်သောသူများက သူတို့သည် မသေဆုံးမီ အချိန်အထိအပြစ်သာများဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည်
 
(ရော ၂း၅) ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ထိုသို့ပြုလျှင် စိတ်ခိုင်မာ၍ နောင်တ မရ သည်နှင့်အညီ ဒေါသနေ‹တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏တရားတော် ထင်ရှား သောနေ့၌ ကိုယ်ခံစရာဘို့အမျက်ဒေါသကို ဆည်းပူးသလော။” ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်သောတရားစီရင်ခြင်း က အဆုံးတွင် သူတပါး ကို စီရင်သူများအပေါ် ကျရောက်သောနေ့ရက် မတိုင်မီအချိန်အထိ စုဆောင်းလျက် ရှိပါသည်။
သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည် ၄င်းတို့လည်ချောင်းအပေါ် ဓါးထောက် ထားလျှင်ပင် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ သူတို့အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရန် အလွန်ပင် ခေါင်းမာကြပါသည်။ သေခြင်းအန္တရယ်နှင့် ကြုံ တွေ့ရသည့်တိုင် သူတို့အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံကြဦးမည်ဖြစ်သည်။ တချို့သော သူများက သူတို့အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံကြဦးမည်ဖြစ် သည်။ တချို့သောသူများက သူတို့ကွယ် လွန်သည့်နေ့ရောက်သည်အထိ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အမြဲတမ်း အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုကြသည်။ မည်မျှပင် ခေါင်းမာ ကြပါသနည်း။ ခရစ် တော်ကို ယုံကြည်လျှင်ပင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ စကားအတိုင်း အသက်မရှင်နိုင်သောကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ 
ဘုရားသခင်က မည်သို့ ဆိုခဲ့သနည်း။ သူက “သင်တို့သည် စကား တော်အတိုင်း အသက်မရှင်နိုင်သောကြောင့် သင်တို့ကို ငါကယ်တင်ခဲ့ သည်။ သင်တို့၏ အပြစ်များကို ပယ်ဖျက်ပြီး သင်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ခဲ့သည်” ဟု ဆိုပါသည်။ သူတို‹သည် အပြစ်မှလွတ်မြောက်ရန် ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသည်သာမက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ရရှိရန်လည်း မကြိုးစားပေ။ထိုသို့ပြုလုပ်ရ မည့်အစား သူတို့သည် ပညတ်တော်အကျင့်အားဖြင့်၄င်း၊ ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်၄င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် óကိးစားခဲ့သောကြောင့် သူတို့ခန္စာ ပျက်စီးမည့် နေ့ရက်မတိုင်မိအချိန်ထိ သူတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်သည်ဟု ခိုင်မာ လေးနက်စွာ ပြောဆိုကြသည်။ သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အကျင့်များအ တွက် တရားစီ ရင်ခြင်း ခံရမည့်အျိန် ကျလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရမည်ဖြစ် သည်။
“ထိုသို့ပြုလျှင် စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနေ တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏တရားတော် ထင်းရှားသောနေ့၌ ကိုယ်ခံစ ရာဘို့အမျက် ဒေါသကို ဆည်းပူးသလော” (ရော ၂း၅)။ တမန်တော်ရှင်ပေါ လုက ဆိုသည်မှာ “သင်၊ ဤမျှပင် ခေါင်းမာသောသူ၊ သင်၏ စိတ်ခိုင်မာမှု နှင့် နောင်တမရခြင်းတို့ကြောင့် သင်သည် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရလိမ့် မည်။ သင်သည် သူ၏ ဒေါသအမျက်ကို စုစည်းနေသူပါတကား” ဟု ဖြစ်ပါ သည်။ တစ်ယောက်သောသူသည် ယုံကြည် သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ် စေ၊ ယေရှု ခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အပြစ်များကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါ သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အယေက်စီတိုင်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းကို ခံကြရပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် များအားလုံးကို ဆေးကြောခဲ့သည်ဟူသော အချက်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ခံရပါသည်။ သူ၏ခွင့်လွှတ် ခြင်းကို ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်အပြစ်များအတွက် နောင်တရနေစဉ် တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို‹ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို‹သည် ဟေလသလူမျိုးတို့၏ ဘာသာမှ ယေရှုခရစ် ထံသို့ပြန်လှည့်လာ ခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွယ်လွန်မည့်နေ့ရက် မတိုင်မီနေ့အထိ အပြစ်ကျူးလွန်ရန် အကြောင်းဖန်လာသော သူများဖြစ် သောကြောင့် ပညတ်တရား၏ အကျင့်ဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ မရောက် နိုင်ပါ။ ကိုယ် တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ သင်မသေဆုံးမီအချိန်အထိ ဖြောင့်မတ်ပါ သည် ဟု ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာပါသလား။ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်မဖြောင့်မတ်နိုင် ပါ။ သေသည် အထိ အပြစ်သားဖြစ်ပါသည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့် မတ်သောသူများဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်သည်ဟု ထုတ် ဖေါ်ပြောဆိုကြပါသည်။ ၄င်းသည် ဦးနှောက်ဆေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိရုံ ဖြစ်ပါသလား။ အချို့သော သူများက ဤအရာသည် ဦးနှောက်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟုပြောကောင်းပြောကြလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့သော ဘာသာရေး သွတ်သွင်းခြင်း၌ မည်သူသည် ကျရောက်နိုင်ဖွယ် ရှိပါသနည်း။ တစ် ယောက်မျှမရှိပါ။ 
တစုံတယောက်က သင့်ကိုနေ့တိုင်းဘာသာရေး သွတ်သွင်းသည် ဆိုကြပါစို့။ သင်သည် “ဒါဘာလဲ။ ဆိုတော့ ³³³ဘာလဲ။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ် လဲ” ဟု ပြင်းထန်စွာ ခုခံပြောဆိုခဲ့မှာ ဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသော သူတို့က ဤသို့သော နည်းဖြင့် ပြန်လည်ဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ထိုအရာမှန်ကန်ကြောင်း အူလှိုက်သည်းလှိုက် အတည်ပြု သောအခါမှ တစုံတရာအပေါ် ယုံကြည် သက်ဝင်ကြပါသည်။ အကယ်၍ လူတဦးက လှပသော ကျမ်းစကားဖြင့် မဟုတ်ပဲ တစုံတခုကို ယုံကြည်ရန် ကြိုးစားလာပါက ၄င်းသည် ဘယ်တော့မှ အလုပ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ပေ။ နည်းနည်းလေးမှပင် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့် အတိုင်း လူသားများသည် အင်မတန်ပင် စိတ်ဓါတ်မာကျောကြသော်လည်း ၄င်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သိမ်မွေ့နူး ညံ့လာပြီး အမှန်တရား၌ ယုံကြည်လာကြသည်။
 
 
စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသော သူတပါးကို စီရင်သူများ
 
မည်မျှပင် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာကြပါသနည်း။ သူတို့၏ နောက်ဆုံးမိနစ် အချိန်အထိ ၄င်းတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည် ဂျူးဘာသာ (ရဟူဒီဘာသာ) ကို ယုံကြည်ကြ သည်။ ယနေ့ခရစ် ယာန်များတွင် ထိုဘာသာကို အမှန်တကယ် ယုံကြည် သူများစွာ ရှိကြပါသလား။ မြောက်များစွာရှိကြပါသည်။ “သခင်၊ အပြစ် သားတယောက် ရှေ့တော်သို့ ရောက် ရှိလာပါပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ုပ်အ ပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပါ။” မြောက်များစွာသော သူတို့သည် သူတို့၏ အား နည်းချက်များကို ကြည့်ပြီးသူတို့၏ အတွေး၊ အယူအဆဖြင့် နေ‹စဉ်အပြစ် များကို မြင်ပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ သူတို့သည် အပြစ်သား များဖြစ် ကြောင်း ကြေညာကြသည်။ 
 
 
ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်သောသူများသည် ဖာရိရှဲများနှင့် ဆင်တူကြသည်
 
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတ ရားယုံကြည်ခြင်းမရှိမီ ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်ဖြစ်ခဲ့သလော၊ နေ့စဉ် အပြစ် ပြုမိနေစဉ် မည်ကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာ နိုင်မည်နည်းဟု စဉ်းစား လေ့ရှိသည်။ ယခုတွင်မူထိုကဲ့သို့မဟုတ်တော့ပါ၊ လူအများတို့သည် စိတ်နှလုံး ခိုင်မာတတ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအရ ထိုကဲ့သို့သော လူများသည် မည်သည့် အရပ်သို့သွားနေကြသနည်း။ သူတို့သည် မာကြော ၍နှင့် စိတ်ထဲတွင်နောင်တ မရရှိကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက် ဒေါသအား စုစည်းသည့်အတွက် ငရဲမီးအိုင်သို့အဆုံးသတ်ရကြလိမ့်မည်။ ပညတ်တရားအား စောင့်ရှောက်သူ များသည် လောက၌ အသက်ရှင် နေထိုင်စဉ် မိမိကိုယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်း ရရှိနိုင်ရန် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဖြင့်၄င်း၊ အပြစ်များအား သခင်ယေရှု ချေဖျက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်၄င်းတကြိမ်တခါနောင်တရရမည်။
ထိုကြောင့်စိတ်နှလုံးမာကျောသောသူများသည်လည်း နောင်တရ ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသူတို့သည်သနားခြင်းကို ခံထိုက်ကြပါသည်။ သူတို့သည် နောင်တရသင့်သည်အတိုင်း မရကြ။ ဖာရှရှဲများကဲ့သို့ ကျင့်ကြံနေထိုင်သော သူအမြောက်အများရှိကြသည်။ နေကောင်းကြ သလား။ ဘယ်တုန်းကရောက်ပါ သလဲ စသည်ဖြင့် လူများကို နုတ်ဆက် တတ်ပါသည်။ ကျမ်းစာကို လက်နှင့်ပွေ့ချီကာ ထိုသို့ပြောတတ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်သည့်အခါ အထက်စီးသော အမူအရာနှင့် လူများကို မျက်တဖက်မှိတ်လျက် ဆက်ဆံတတ်သည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုထက် ပို၍ဘုရားဆန်စွာနေထိုင်ရန် ကြိုးစားတတ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ နေ့စဉ်နှင့် အမျှအမှန်ပင်ဘုရားဆန်ဆန် နေနိုင်ခဲ့ပါက မည်မျှလောက်ကောင်း မြတ်လိမ့်မည်နည်း။ 
ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်သော သင်းအုပ်ဆရာများ၏ ဇနီးသည် များက မည်သည့်အရာအားပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သင်သိပါရဲက လား။
 သူတို့၏ခင်ပွန်သည်များ ပလ္လင်တရား ဒေသနာဟောကြားသည့်အခါ အလွန်ပျော်ရွှင်ကြ၏ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ ခင်ပွန်းသည်များသည် မွန်မြတ်ပြီးသနားကြင်နာတတ်သော အမူအ ရာများနှင့် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့သောစကားလုံးများဖြင့် ဟောကြားတတ်၍ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ပြောင်းလဲတတ်ကြ၏။ တခါကလေ ပညတ် တရားကို စောင့်ရှောက်သော သင်းအုပ်ဆရာ၏ဇနီး သည်တဦးက သူမ၏ ခင်ပွန်းသည်သည် တရားပလင်နောက် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့သလောက် အိမ်တွင် ဆိုးသွမ်း သာသူတဦးကဲ့သို့ဖြစ် သောကြောင့် သူမ၏မုန့်ဖုတ်အိုးများ၊ ဆန်နှင့် စောင် အစရှိသည်တို့ကို ယူဆောင်ကာ တရားပလင်နောက် မိမိ၏အိမ် တည်ဆောက်၏။ သင်းအုပ်ဆရာက ထိုနေရာ၌ မည်သည့်အရာပြုလုပ် ကြောင်း မေးမြန်းသည့်အခါ သူ၏ဇနီး သည်က ထိုနေရာကို သူမ ကြိုက်၏။ အကြောင်းမှာ ပလ္လင်နောက်၌ သူသည် ညင်းပျောင်းသောအသံနှင့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောကြောင့်ဖြစ်၏ ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် အိမ်တွင်မူ ပြောင်းလဲ၍ ကြမ်းတမ်း ခက်ထန်၏။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဟောကြားရမည် 
 
ပွင့်လင်းစွာဝန်ခံမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ရှေ့မှာ အမှတ်များများလက်လွတ်ဆုံးရှုံး၏။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်က သင်သည်ဧဝံ ဂေ လိတရားသာ သင်ဂရုစိုက်၏ဟု ပြောသောကြောင့် ဤအရာဖြစ်ရ၏။ ကျွန်ုပ်သည် အရာရာ၌စုံလင်သောသူမဟုတ်သောကြောင့် အရာရာကို မတတ် နိုင်ပါ။ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရမည့် ပထမဦးဆုံးသောအရာမှာ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အား လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကို ကျွန်ုပ်စောင့်ရှောက်ရနြ်ဖစ်သည်။ တတိ ယအချက် အနေဖြင့် အခြားအမှုကိစ္စများကို ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအရာ များသည် ကျွန်ုပ် ဦးစားပေးသော အစီအစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာ သည် ကျွန်ုပ်သင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်သောကြောင့်မဟုတပါ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရ ခြင်းမှာ အသင်းတော်ဝတ်ပြု အစည်းအဝေး၌ ဧဝံဂေလိတရားအား တာဝန်ယူရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်သည် အမှုကိစ္စအဝ၀ကို ဆောင် ရွက်ပြီးနောက ်ဧဝံဂေလိတရားအမှုတော်ကို မထမ်းဆောင်နိုင်။ ထို ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်း၌ အထူးဆက်ကပ်ထားပြီး သတင်းကောင်းဟောကြားခြင်းပြီးနောက် အခြားကိစ္စအဝ၀ကို ဆောင် ရွက်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အမှုကိစ္စအားလုံးကိုပြီးပြတ်အောင် ဆောင် ရွက်ပြီးမှ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား ဟောကြားနိုင်မည်ဟု မထင်ပါ။ ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်သောသူတို့သည် ပလ္လင်ပေါ်မတ်တတ် ရပ်သည့်အခါ ကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ပြုမူလေ့ရှိ၏။ သူတို့ ယုံကြည် သူ များအား မိမိတို့အပြစ်အတွက် ငိုကြွေးကြရန် သွန်သင်ထား၏။ သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်ပြီးမှသာ ပညတ်တရားကိုစောင်ရှောကေ်သာ သူတို့သည် အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့ သည် အပြစ်ကင်းစင် သူများဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုသည်ကို အမှန်ပင်ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသာလျှင် လူတဦးပျော်ရွှင်ဝမ်း မြောက်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ မိမိတို့အသက်တာ၌ စဉ်ဆက်မ ပြတ်လုပ်ဆောင်သောအခါ လူတို့သည် အပြစ်ပြုမိကြပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားကြရ၏။ လူတဦးသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ပြုမိပါက ယင်းသည် သူ့အတွက် ငရဲမီးအိုင်ထက်ပို၍ ဆိုးဝါး လာလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် ထိုကဲ့သို့သောလူတို့ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင်လေ့ရှိသည်။ 
လူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အမျက်ဒေါသကို သိုလှောင်စုစည်းထား ကြောင်းမပြောဘဲမနေနိုင်။ နောင်တမရရှိသောသူသော်၄င်း၊ ပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိ သောသူသော်၄င်း သခင်ယေရှုကို မယုံကြည်သောသူတို့သည်၄င်း၊ အမှန်အကန် ယုံကြည်သ ယောင်ဟန်ဆောင်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ အမျက် ဒေါသသည် သူတို့ကို တရားစီရင်လိမ့်မည်။ သူတို့သည် ဘုရားသ ခင်ကို လိမ်လည်၍ မရနိုင်ကြ။ သူ၏ရှေ့တော်မှောက်၌ စစ်မှနေ်သာ ယုံကြည်ခြင်းရှိ သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိ သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍မရ။ မယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီ ရင်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းအား မပိုင်ဆိုင်သော သူတို့ထံဘုရား သခင်၏ အမျက်တော်သည် ထင်ရှားပေ၏။ သူတို့သည် ချစ်ချစ်တောက် ပူအိုက်သော ငရဲမီး အိုင်ထဲချ ပစ်ခြင်း ခံရပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့မယုံကြည် သောကြောင့် ငရဲမီးအိုင်ထဲ ကျွမ်းလောင်မည့်သူ အမြောက်အမြားရှိ၏။ ထိုကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ဟောကြားရသည်။ နှုတ်ကပတ် သမ္မာတရားကိုလည်း စဉ်ဆက် မပြတ် ဖြန့်ဝေရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဝေး ရောက်ရှိသည့်အခါတိုင်းဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို စဉ်းစားပြီး၊ မိမိတို့ ကိုယ်ကို မစဉ်းစားဘဲ အခြား သူများကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်း၌ အချိန် ယူသင့်သည်။ သတင်းကောင်း ဟောကြားရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ထိုသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သော်၄င်း၊ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်အား အထင်အမြင်သေးသော်၄င်း၊ လူများကို ဘုရား သခင်၏အမျက်ဒေါသမှ လွတ်ငြိမ်းနိုင်ရန်ကူညီဖို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကို သိရှိထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီး အနားတဝိုက်တွင် ထိုအမျက်ဒေါသကို ရရှိမည့်လူ အမြှောက်အများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တကယ် သက်သေခံသည့်မခသံည်ကို၄င်း၊ ဧဝံဂေလိတရား အား ဟောကြားရန် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရသည်ကို၄င်း အခြား လူများအတွက် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းပြုလုပ်ရသည်ကို၄င်း၊ သေချာစွာ စဉ်းစားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့ကိုဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် သင့်ရောကေ်စပါက သူသည် ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်လော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့ကို ဖြစ်သလို စွန့်ပစ်၍မရနိုင်။ ထိုအကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိလျက်သတင်းကောင်းကို တလောကလုံးပေါ်ကြား ဝေငှရမည်။ 
သင်၏မိသားစုထဲ၌ ပညတ်တရားအတိုင်း ကျင့်စောင့်သူတစ်ဦးရှိပါ က မိသားစုတစ်ခုလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သင့်ရောက်ပေ လမ့်မည်။ အမျက်တော်ကား အဘယ်နည်း။ “သင်သည် မနာခံပါက သင် သည် ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ကလေးများသည် သူတို့၏မိဘများအား မနာခံ သောအခါ ဖြစ်သကဲ့သို့” ကျွန်ုပ်တို့ပြောလေ့ရှိသည်။ မိဘများသည် မိမိတို့ ကလေးများကို သီးမခံနိုင်ပါက ရိုက်နက်လိမ့်မည်။ ကလေးငယ်များသည် လည်း မိမိတို့ မှားယွင်းသော လုပ်ရပ်များကို ဝန်ခံ၍ ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်း ပန်လေ့ရှိကြသည်။ မိဘများသည် သားသမီးများကို ခွင့်လွှတ်လေ့ရှိ၏။ အကြောင်းမှာသူတို့သည် မိဘများ၏ ရင်သွေးများဖြစ်ကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄ ၌ “ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးပြု တော်မူခြင်း၊သီးခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည်တော် မူခြင်းတို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသလော”သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည် မည်သည့် တိုင်အောင် စိတ်ရှည်သီးခံတော်မူသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ဤမြေ ကြီးပေါ်၌ နှစ်ပေါင်း (၇၀) (၈၀) ကြာအောင် စိတ်ရှည်သီးခံတော်မူ၏။ သို့သော် လူတို့သည် နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်အောင် သီးခံပြီးနောက် မိမိတို့ သားသမီးများကို ကြိမ်တုံးနှင့်ရိုက်နကှ်လေ့ရှိ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့ အသက်ကုန်ဆုံးသည်တိုင်အောင် စိတ်ရှည်သီးခံ တော်မူ၏။ 
 
 
ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားအတိုင်း ကျင့်စောင်သောသူ များအတွက် ငရဲမီးအိုင်ကို ပြင်ဆင်တော်မူ၏ 
 
ဘုရားသခင်သည် သူ၏လက်တော်၌ ကြိမ်လုံးကိုကိုင်ဆောင်သော အခါ အဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပညတ်တရားအားကျင့်စောင့်သောသူများအ တွက် ဘုရား သခင်သည် ကန့်နှင့်ကျောင်းတုံးကြီးများပင် အရည်ပျော်စေ သည် မီးအိုင် ကြီးကို ပြဆင်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက် တော်နှင့် သေသော သူများကို မသေကြေနိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာသို့ ရှင်ပြန်ထ မြောက်စေ၏။ ဘုရား သခင်သည် ထိုသူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကိုမသေကြနိုင် အောင်ပြုပြငေ်တာ်မူ၏။ ထိုမှသာ သူတို့သည် ထာဝရကာလပတ်လုံး နာကျင်မှုကို ခံစားစေ၏။ သူတို့သည် ဘယ်သောအခါမှ မသေမငြိမ်း နိုင်သည့် အရည်ပျော်စေသော မီးအိုင် ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းခံရကြ၏။ ဘုရားသ ခင်၏ အမျက်တော်က ထိုသူတို့ကို ထာဝရ ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ပြောင်းလဲ စေပြီး ထာဝရကာလပတ်လုံးနာကျင်မှုကို ခံစားစေ၏။ သူတို့သည် အလွန်ပူပြင်း၍ “အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနားတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ဤမီးလျှံ၌ ပြင်းစွာ ခံရသောကြောင့် မိမိလက်ဖျားကို ရေ၌ နှစ်၍ အကျွန်ုပ်လျှာကို အေးစေခြင်းငှာ” (လု ၁၆း၂၄) ဟု ပြောသော်လည်း သူတို့သည် လောင်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သောအခါမျှ မသေကြေနိုင် တော့ပါ။
 သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ကို ထင်ရှားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ညှင်းပန်း နှိပ်စကြ်ခငး်နှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံရသော်လည်း အနီးအနား တဝိုက်ရှိ ပညတ်တ ရားကျင့်စောင့်သောသူများထံ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ ထိုသူတို့ကို အမျက်ဒေါသနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ရသည်ကို၄င်း၊ အခြားသူများအား ကယ်တင် ခြင်း၌ အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရသည်ကို၄င်း၊ အသင်းတော်၏ဘ ဏ္ဍာငွေကို စာပေပိုင်းဆိုင်ရာ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း၌ အဘယ်ကြောင့် အများဆုံးအသုံးပြုသည်ကို၄င်း၊ သင်သိပါရဲ့လား။ ဘုရားကျောင်းအ တွက်သာ ဘဏ္ဍာငွေများကိုသုံးစွဲပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ချမ်းသာ ကြွယ် ဝနိုင်ပါ၏။ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်စာသောက်နိုင်သည်။ 
သို့ဖြစ်၍ ဓနဥစ္စာ အများစုတို့ကို ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းဧဝံဂေလိတရား တော် ဖြန့်ဝေရာ၌ အသုံးပြုဖို့လိုသည်။ ဘာကြောင့်ဆိုသည်ကို သင်သိပါရဲ့ လား။ အကြောင်းမှာ ဤနည်းအားဖြင့် အခြားလူများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင် ၍ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးနငှ့်စပ်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိ တရားဟောကြားခြင်း၌ မိမိတို့ကိုယ်ကို ဆက်ကပ်ထားသည်။ ထိုသို့မပြုလုပ် ပါက အခြားသူများသည် အပြစ်တရား၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား လက်ခံရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော။ 
သင့်ထံ သတင်းကောင်းမဝေငှပါက ဘုရားသခင်သည်သင့်ကို ကယ် တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါမည်လော။ ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံမီ အယောက်စီတိုင်းတို့ သည် ပညတ်တရားတော်အတိုင်း ကျင့်စောင့်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့သည်ဟု ထင်မှတ်ပါသော်လည်း အပြစ်နှင့်အတူရှိနေ၏။ ထိုသတင်းကောင်းကို မကြားမိခဲ့ပါက ဤလော ကတွင် ပျက်စီးပြီးဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့ကို ပျက်ဆီ ခြင်းနှင့် ငရဲမီးအိုင်သို့သွားရောက် ရန်အခွင့်ပေးနိုင်ပါသလား။ လုံးဝ မပေး နိုင်ပါ။ ထိုသခင်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိတ ရားနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသတင်း ကောင်း သိရှိထားသောကြောင့် ထိုသူတို့ကို ငရဲ သို့လားရန်အခွင့်မပေးနိုင်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲသို့မည်သူတို့ ဝင်ရောက်မည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင် ငံတော်ထဲမည်သူတို့ဝင်ရောက်မည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ ထဲမည်သူတို့ဝင် ရောက်မည်ကို သိရှိကြ၏။ ထိုကြောင့် ထိုသူတို့အတွက် စိုးရိမ် ပူပန်မိပါ သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဟောကြားပြီး သူတို့အတွက် ဆုတောင်းရ၏။ ဘဏ္ဍာများကို ဆုတောင်းရခြင်းနှင့် ဤအမှုတေော်ဆာင် လုပ်ငန်းအတွက် ငွေကြေးအမြောက်အများ အသုံးပြုရခြင်းတို့၏ အ ကြောင်း ရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ဤလောက၌ အရာခပ်သိမ်းကို စုဆောင်းရရှိခြင်းထက် ပို၍ကောင်းမွန်၏။ 
ပညတ်တရားအား ဂျောင့်စောင့်သူများက မထီမဲ့မြင်ပြု၊ ညှင်းပန်းနှိပ် စက်သည့်အကြားက ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား စိတ်ရှည်သီးခံ၍ ဟော ကြားရခြင်းအကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသအားဖြင့် တရားစီ ရင် ခြင်းခံရမည့်ဝိညာဉ်များအား ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ 
“သင်သည် ဖတ်ရလွယ်ကူသော ဧဝံဂေလသိတင်းကောင်း စာစောင်အား ရေးသား သင့်သည် ဟူ၍၄င်း၊ စာစောင်ငယ်ကလေးများကို တကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ဝေ လျှင် သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟု သင် ထင်ကောင်း ထင်မှတ် ပါလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းအား ဟောကြားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းတရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူ ကျွန်ုပ် တို့သည် ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးစီး သင့်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ယင်းက အလုပ်မ လုပ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဖြစ်နိုင်သည့် နည်းမျိုးစုံနှင့် ကြိုးစား၍ ဆက်လက်ဆုတောင်းရသည်။ 
သတင်းကောင်းဒေသနာအား ဟောကြားသူကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိ တရားတော်အား ဟောကြားခြင်းမှတပါး အခြားတစုံတခုရရှိရန် မကြိုး စားပါ။ အပြစ်သားအားလုံး ငရဲသို့ အမှန်သွားရလိမ့်မည်ကို အတတ်သိရှိ ကြသောကြောင့် သတင်းကောင်းဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြားရ၏။ ထိုကြောင့် ဤ လောက၌ ပညတ်တရားအတိုင်း ကျင့်စောင့်သူအများသည် မိမိတို့ဘာသာ ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဝြွါကားနေစဉ်ထိုသူတို့သည် ဤလောက တပ်မက် မောခြင်းကို အမှန်ပင် အမှီလိုက်တတ်ကြ၏။ ပညတ်တရား ကျင့်စောင့်သူများ ထံ သတင်းကောင်းအား သွန်သင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို သိနားလည် ထားရမည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သခင်ဘုရားက ပညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲမှ သန့်ရှင်းသောဥပုဒ်နေ့အား စောင့်ရှောက်စေတော်မူခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ကို လည်း နားလည်ရမည်။ ထိုအပြင်ဥပုဒ်နေ့ကို မစောင့်ရှောက်သောသူတို့ ကိုလည်း ကျောက်ခဲပစ်သတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို သိမှတ်ရမည်။ ဥပုဒ် တော်နေ့သည်ကား သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အပြစ်များဆေး ကြောပစ်ခဲ့သည့် သတင်းကောင်း ဧဝံဂေလိတရားဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင် သည်။ သခင်ဘုရားက တလောကလုံး၏အပြစ်အားလုံး ချေဖျက်ပစ်ခဲ့ပြီဟူ သော အချက်ပါဝင်သည့် သခင်ဘုရားအားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဆက်လက်ဟောကြားရ၏။ 
ဤတရားဟောကြားခြင်းအားဖြင့် ပညတတ်ရားကျင့်စောင့်သူတို့ အပေါ် ကျွန်ုပ်၏ဒေါသအား ကျေနပ်စေခဲ့ပြီးဟုထင်မှတ်ရ၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့အပေါ်စိတ်သဘောထား အပြည့်အဝထားပြီး ခွင့်လွှတ်တတ် ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်အား ဆက်လက်ပိတ်နေမည် ဆိုပါက ထိုသူတို့သည် ငရဲသို့ပင် လမ်းဆုံးရကြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဧဝံဂေလိသ တင်းကောင်း ဒေသနာ တော်ကြားပြော သူတို့သည် ပညတ်တရားကျင့် စောင့်သူများအား သူတို့၏ ငွေကြေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုရန် အခွင့်မပေးနိုင်။ ထိုအပြင် ကျွန်ုပ် တို့ကို သူတို့၏ ဇာတိဆန်သော လွှမ်းမိုးမှု များပြုလုပ်ပြသရန် အခွင့်မပေးနိုင်။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့မိသားစုများနှင့် အခြားသူများထံ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားရကြမည် 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများအပါအဝင် လူအပေါင်းတို့ထံဧဝံဂေလိ တရားတော်အား ဟောကြားရမည်။ တပါးသူအပေါင်းတို့၏ အသက် ဝိညာဉ် သည်လည်း မိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏ အသက်ဝိညာဉ်များကဲ့သို့ အဖိုးထိုက် ကြကြောင်းသိရှိပြီးဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဘုရားသခင်ထံ တော်ပါးသို့အတူတူဖြစ်ကြသောကြောင့် အခြားသူများလည်း အဖိုးထိုက် တန်ကြောင်း တွေးတောသိမှတ်ရမည်။ အသက်ဝိညာဉ်များသည် ငရဲသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တရားဒေသနာဟောကြားသည့် အခါတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရား အားမဟောကြားပဲမနေနိုင်။ မိမိတို့ မိသားစုဝင်များမိတ်ဆွေများထံ သတင်းကောင်းဟောကြားရမည်။ ကျွန်ုပ် တို့လိုအပ်သည့်အရာများအတွက် ဆုတောင်းပြီး တောင့်တသည့်အရာတစုံ တခုအား ကျန်ရစ်စေပါက ယင်းကိုစာပေနှင့်ဟောကြားရမည်။ ယင်းကို နည်းမျိုးစုံနှင့် ဟောကြားရမည်။ 
အသက်ဝိညာဉ် တဦးပြန်လာပါက ပွဲပြင်တရပ်ပြင်ဆင်ရ၏။ ဧဝံဂေ လိသတင်းလာပါက ပွဲပြင် တရပ်ပြင်ဆင်ရ၏။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောကြားဖို့ရန်အတွက် တွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေးရှိသည့်အခါတိုင်း အသက်ဝိညာဉ် ဖမ်းရတတ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့ထံ သတင်းကောင်း ဟောကြားရန်သာ စီစဉ်သည့်အခါ လောကီဘက်သို့ လိုက်တတ်ကြ၏။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန် ဝမ်းနည်းရသည်။ သို့သော် အဆုံး၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ပျက်မှုခံစားချက် မပါ ရှိဘဲ သတင်းကောင်း အား ဟောကြားဝေငှတတ်သည်။ 
ယနေ့တွင် သင်တို့ကို အကျွန်ုပ်တစုံတခြုကားသိစေချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနီးအနားတဝိုက်တွင် ပညတ်တရားကျင့်စောင့်သူ မြောက်များ စွာရှိနေ ကြ၏။ ထိုသူတို့ထံ သတင်းကောင်း ဟောကြားရမည်ကို သတိပြု ပါ။ ထိုသူတို့သည် ပညတ်တရားအား ကျင့်စောင့်ဟန်ဆောင်ကြ၏။ တနေ့တာကာလပင် လုံးလုံးအပြစ်မပြုပဲ မနေနိုင်ကြသော်လည်း ဟန် ဆောင်တတ်ကြ၏။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နေ့စဉ် နောင်တရရှိခြင်းဖြင့် နေ့ တိုင်းပြုလုပ်မိသည့်အပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား ရရှိနိုင်သည့်ဟု ထင်မှတ် ကြ၏။ 
သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးချေဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကို ပြောကြားသည့်သတင်းကောင်းအား ငြင်းပယ်ကြ၏။ သူတို့သည် ယေရှု ဘုရားက မူလအပြစ်သာယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ အပြစ် ၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း အစစ်အမှန်ကို မသိရှိကြသောကြောင့် နေ့စဉ်အပြစ်မှခွင့် လွှတ်ခြင်းမပါရှိဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားအား ကြား သိခြင်းမရှိသောသူတို့ကို ပညတ်တရားကျင့်စောင့်သောသူများဟုခေါ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသူတို့ကို ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဧဝံဂေ လိသတင်းကောင်း ဟောကြားခြင်းဖြင့် အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်ရမည်။