တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[3-1] ရောမသြဝါဒစာစောင်အခန်းကြီး (၃) ကို မိတ်ဆက်ခြင်း

လူသားတို့၏ မယုံကြည်မှုသည် “ဘုရားသခင်၏ ယုံကြည်သက်ဝင် ခြင်း အပေါ် အကျိုးမသက်ရောက်နိုင်ပါ” ဟု ရှင်ပေါလုက ဟောခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ အခန်းကြီး (၂) တွင် ရှင်ပေါလု ညွန်ပြသည်မှာ ယုဒလူမျိုးတို့ သည် ဟေလသလူ မျိုးများထက် မသာလွန်ပါဟု ညွန်ပြသည်။ ဤအခန်း၌ ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်၏ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှုကို မဟောကြားမီ လူသားတို‹၏ ပညတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို နှိုင်းယှဉ် သည်။ အပြစ်ရှိသော လူသားတို‹ကို လက်ခံ၍ သူ၏ဖြောင့်မတ်တည်ကြည် မှုကို ရရှိစေပြီး စစ်မှန်သော အသက်တာသို့ ခေါ်ဆောင် သွားသည်။ ရှင်ပေါ လု ပြောကြားသည်မှာ အပြစ်သားတို့ကို ကယ်တင်ရခြင်းသည် သူတို့စွမ်း ဆောင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုက ဟောကြားသည်မှာ ယုဒလူမျိုးများနှင့် အခြားသော လူမျိုး များက ဘုရားသခင် တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုကို မယုံကြည်လျှင်ပင် သူ၏တည် ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုကို အကျိုးမယုတ်စေနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင် သည် မုသာအကျိုး မယုတ်စေနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် မုသာမဟုတ်သ ကဲ့သို့ သူ၏ယုံကြည်သက် ဝင်ခြင်းလည်း ပျောက်ကွယ်ခြင်းမရှိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် အလဟသမဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ယုဒလူမျိုးများက ဖြောင့်မတ်တည် ကြည်မှုကို မယုံကြည်နိုင် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုသည် အလဟသမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယုဒလူမျိုးများက မယုံကြည်နိုင်သောကြောင့်သာ ဖြစ်သည် ဟု ရှင်ပေါလုက ဟောတော်မူသည်။ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်က သူ၏ တည် ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုကို ပေးတော်မူသည်။ ထိုတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုသည် လူသားတို့၏ စောင့်စည်းခြင်း ကျင့်ဝတ္တရားထက် များစွာသာလွန်၍ ပြည့်စုံ သည်။
ဘုရားသခင်၏ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုကို မယုံကြည်သောသူ ဘုရားသခင်သည် မုသာဟု ပြောဆိုသူအား ရှင်ပေါလုက အပြစ်တင်ရှုတ် ချသည်။ ဘုရားသခင်ပြောကြားသည်မှာ လူသားတို‹သည် အပြစ်သားအ ဖြစ်မှ အကြွင်းမရှိ ကယ်တင်ခြင်းသည် သူ၏တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်မှု ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ သို‹သော် လူသားတို့က မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ဤသို့ ဖြစ်ရကား ဘုရားသခင်ကို မုသာဟု မှတ်ယူ ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူတို့၏ မယုံကြည်မှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားအပေါ် အကျိုးမသက်ရောက်နိုင်ပေ။ 
 
 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် မည်သို့ပေါ်လွင်သနည်း
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မယုံကြည်သောသူတို‹သည် သူတို့၏ အပြစ်တရားများကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ကယ်တင် ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပေးသည်ဟု ကျွန်တော် တို့အားလုံးက လက်ခံသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်သောသူတို‹သည် အပြစ်တရားမှ ခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းကို ရရှိပြီး ထာဝရအသက်ကိုလည်း ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား ဘုရား သခင်၏ ယုံကြည်ဖွယ်ကောင်းသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည် သောသူတိုင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းတရားဖြင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရရှိ လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ချွတ်ယွင်းချက်မရှိ၊ ဟုတ် မှန်၏။ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏ ရှေ›မှောက်တွင် လူလိမ်လူညာများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ဂတိတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်တော်မူပြီး ဂတိတော်ကို ပြည်စုံစေပါသည်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားက (လောကီ) လူသားတို့၏ မုသာစ ကားကို အနိုင်ယူတော်မူသည်။ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် မလိမ်နိုင်ပါ။ လောကီလူသားတို့က ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတ ရားကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ လောကီလူသား တို‹သည် နေရာ၊ ဒေသ အလိုက် အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲတတ်ပါသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်မှာမူ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများထံ ပြောကြားတော်မူသော မှန်ကန်ခြင်းတရားကို အစဉ်ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည်။ 
(ရော ၃း၅) ငါတို့၏ မတရားသောအမှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားတော်ကို ထင်ရှားစေလျှင်၊ အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ဒဏ်ပေးတော်မူလျှင်၊မတရားသောအမှုကို တော်မူသ လော။ထိုသို့ ဆိုသော် လူသ ဘောအတိုင်း ငါဆိုသတည်း။
လောကီလူသားတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။ လူသားတို့၏ အား နည်း ချွတ်ယွင်း ချက်က ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာ ပေါ်လွင်စေသည်။ ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း အပြစ်သားများ ကို ကယ်တင်ရန်အလို့ငှါ သခင်ယေရှုက ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စွာ လုပ် ဆောင်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ထွန်း လင်းတောက်ပစေခြင်းမှာ လောကီလူသားတို့၏ ချည့်နဲ့အားနည်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်မှန်သော နှုတ်ကပတ်တော်သည် သမ္မာကျမ်း စာပါ သွန်သင်ချက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့၌ တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၄င်းသည် ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဖြည့်စွမ်းပေးသည်။ အကြောင်းမူကား လောကီလူသားတို့သည် သေသည့်အချိန်အထိ အပြစ်တရားနှင့် ပြည့်ဝ သော် လည်း ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် အပြစ်တရားထက် ပို၍ ကြီးမားသည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို အနိုင်ယူပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းတရားကို ပြီးမြောက်စေသည်။ မည်သူမဆို အပြစ်ကင်းသူ ဟူ၍ မရှိနိုင်ပါ။ လူသားတို့သည် ငရဲကို စ၍ထွက်သွားချိန်မှစပြီး ဘုရား သခင်သည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်ဖြင့် စောင့်ရှောက်သည်။ ၄င်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားပင်ဖြစ်သည်။
လူသားတို့သည် မွေးဖွားလာကတည်းက မုသာပြောဆိုကြပြီး ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို နှုတ်ကပတ်တော် မယုံကြည်ခြင်းမှ ငြင်းပယ် ကြသည်။လူသားတို့၏ ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘုရားသ ခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဘာတခုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းရင်း မရှိသော ကြောင့် ပျက်စီးရန်သာရှိသည်။ သို့သော် လူသားတို့အပြစ်များကို ဘုရားသ ခင်က ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားဖြင့် ကယ်တင်သည်။ လူသားတိုင်းသည် စာတန်၏ လှည့်စားမှုကြောင့် အပြစ်တရားကို ပြုမူကြပြီး သေခြင်းငရဲ သို့ သွားရန်သာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင် သည် အမှောင်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသော စာတန်၏ လက်ထဲမှ လူတို့ကို ကယ်တင်ရန် တဦးတည်း သော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလု ဟောတော်မူသည်မှာ လူသားတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ရန် ကျင့်ကြံကြိုးစားသော်လည်း လူသားတိုင်း၏ ခန္ဓာ ကိုယ် တခုလုံးသည် အပြစ်တရားနှင့်သာ ဖုံးလွှမ်းသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူသားတိုင်း၏ အပြစ်တရားက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် မေတ္တာတော်ကို ပို၍ နက်ရှိုင်း စွာ ပေါ်လွင်စေသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား တွင် လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရရှိကြ သည့်အပြင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း ခံရကြပြီးဖြစ် သော ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ အကျိုးကို ဟောကြားနိုင် ကြသည်။ 
 
 
ရှင်ပေါလု၏ ဒေသနာဟောကြားချက်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်တွင် အခြေခံသည်
 
ရှင်ပေါလု၏ ဒေသနာ တော်ဟောကြားချက်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်တွင် အခြေခံသည်။ ရှင်ပေါလုကား ဒေနာ တော် ဟောကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို ချစ်တော်မူပြီး အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်တော်မူသည်။ လွတ်မြောက်ခြင်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် ဒေသနာတော်ထဲမှ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်ထဲတွင် ရှိသည်။ အ ကြောင်းမူကား အပြစ်တရားမှ ခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်အား ယုံကြည်မှုအပေါ်တွင် အမှီပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ပြဿနာတခုမှာ လူသားတိုင်းသည် ကယ်တင် ခြင်းကို ရရှိရန်အတွက် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် ¹ဖူစင်စွာ နေထိုင်ရန် ဖြစ်သည် ဟူသော သာမန်အတွးရှိကြသည်။ လူသားတို‹သည် မွေးဖွားချိန် မှစ၍ သူတော်ကောင်းဟူ၍ မရှိနိုင်ပေ။ လောကတွင်သူတော်ကောင်း ဟူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ခံစားရန်အတွက် အတားအဆီးသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော် ကို ရရှိခံစားရန်အတွက် ¹ဖူစင်စွာ နေထိုင်ရန်ဟူသော လူသားအတွေးကို ဖျောက်ဖျက်စေလိုပါသည်။
လောက၌ အမှန်အားဖြင့် သူတော်ကောင်းဟူ၍ မရှိနိုင်ပါ။ အပြစ်သား များသည် သူတို့၏ အပြစ်တရားမှ မည်သို့ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိမည်နည်း။ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန်အတွက် ¹ဖူစင်စွာ နေထိုင်ရန် ဟူသော လူ့အတွေး များကို လွှင့်ပစ်ရန်လိုသည်။ များစွာသော လူတို့သည် သူတို့၏အ တွေးများနှင့် ရပ်တည်မှု များကို ရန်တန့်ရန် ငြင်းဆိုကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် အပြစ်တရားမှ ရာနှုန်းပြည့် ကယ်တင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ဟူ သည် ကျမ်းစာပါ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌၄င်း၊ လူသားတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ဘုရားသ ခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်ကို ထင်ရှားရန် သက်သေပြ ခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်သည် အဘယ်မျှ ကြီးမား ကြောင်းကို ထင်ရှားစေသည်။ ဤအချက်၌ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွားကြသည်။ သူတို့ကိုသူတို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းမဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော် တခုတည်းကိုသာ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားပြီး မိမိကိုမိမိ မဝင့်ကြွားပါနှင့်။ အကြောင်းမူကာ ထိုအရာတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ရောက်ရှိ လာကြသည်။
ရှင်ပေါလုက မူးမတ်အပေါင်းတို့အား ပြောကြားသည်မှာ ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်၍ ကောင်းမှုကို ပြုသော သူတို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်သွားကြ ပြီး မယုံကြည် မ¹ဖူစင်သော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ပညတ်တော် သည် လူသားတို့၏ အပြစ်တရားကို ကြေးမုံကဲ့သို့ပေါ်လွင်စေသည်။ လူ (ဘုရင်) ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် မမှန်ကန် သော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ရှင်ပေါလုက ဟောကြားသည်။ ဤကား ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်အား လမ်းညွန်ပေးသော ဟောကြားခြင်းပင် တည်း။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရား¹ဖူစင်သည်ကို မယုံ ကြည်သောသူတို့နှင့် မဟုတ်မမှန်သော တရားဟောဆရာတို့၏ နောက်ကို လိုက် သောသူတို့အား ရှင်ပေါလုက ဤသို့ ဟောကြားသည်။ “မယုံကြည် သော သူကို ယုံကြည်သူအဖြစ် အပြစ်တရားမှ ကင်းလွတ်ရန် ဟောတော်မူ သည်။” ရှင်ပေါ လုက ယေရှုခရစ်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို မယုံကြည်သော သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံလိမ့်မည်ဟု ဟောတော်မူသည်။ ဆက် လက်၍ ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်သို့ ပြန်လာရန် ထိုတရားတော်ကို ရရှိခံစားရန် ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် ဟောကြားသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ အပြစ်တရားကို နောက်ထပ် ကျူးလွန်ရမည်လော့
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ စင်ကြယ်ရန် အခန်းငယ် (၇) “ထိုမှတပါးငါ သည် သစ္စာပျက်သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်သည် ဂုဏ်အသ ရေတော်ကို တိုးပွါးစေလျှင်၏ ငါ့ကို အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့အဘယ် ကြောင့် စီရင်သေးသနည်း ဟု၍မေးမန်းလျှင်၊ ကောင်းသော အကျိုးရှိစေခြင်းငှါ မကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်အံ့ဟုလူအချို့တို့သည်ငါတို့ကို ကဲ့ရဲ့ လျက် ငါစကားကို ပြန်ပြော သည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်လော့” ခေါ်ခံရပြီး နောက် အပြစ်တရားကို လွတ်လပ်စွာ ကျူးလွန်ရမည်လော့ဟု ရှင်ပေါလု က သူ၏ဆန္ဒကို ဖေါ်ထုတ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကယ်တင်တော်မူပြီး နောက် သင်သည် အပြစ်တရားကို လွတ်လပ်စွာ ကျူးလွန်ရန် ခွင့်ပြု ထားပါသလော။ သင်သည် ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်သူဖြစ်ပါက သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို မသိသူဟု နားလည်းသိရှိရ မည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို မဟုတ်မမှန် ပြော ဆိုသူဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ထိတိုင် လူအများစုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို မဟုတ်မမှန်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ၄င်းအချက်သည် ရှေးယခင်နှင့်ခြားနား မှုမရှိပါ။ ရှင်ပေါလုက ဤကျမ်းချက်ရေးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀ဝ၀) နီးပါးခန်‹ရှိပြီး ထိုအချက်က လူအချို့တွင် မိမိတို့ ၏အတွေးနှင့် သွားရားလမ်းကြောင်းများကို ရစ်ပတ်ဝိုင်းရံထားသည်။
ယနေ့အထိ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသော ခရစ်ယာန် အများစုသည် နားမလည်ကြသည်မှာ လူတယောက်သည် အပြစ်စင်ကြယ် သော်လည်း အပြစ်တရားကို ကျူးလွန်မည်ဖြစ်သည်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသော သူတို‹သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ဝေဖန်ကြသောကြောင့် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံသောသူတို‹ကို ရင်နာ စေသည်။ သာမန်ခရစ်ယာန်တို့သည် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရ သောသူတို့ကို သူတို‹၏ မယုံကြည်မှုဖြင့် ဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်။ စစ်မှန် သော ယုံကြည်ခြင်းသည် လူ‹ဇာတိအားဖြင့် နားမလည်နိုင်ပါ။ အပြစ်တ ရားဟူသည် တစုံတခုကို ဘဝတခုလုံးဖြင့် ကျူးလွန် မိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မယုံကြည်ခြင်း နှစ်ခုစလုံးက အပြစ်တရားမှ မရှောင်လွှဲ နိုင်ကြချေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ငြင်းပယ်သူတို့ သည် အပြစ်တရားကို မကျူးလွန်မိသော်လည်း အပြစ်သားများဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုက မယုံကြည်သောသူတို့အား ဤသို့ ပြောပါသည်။ (ရော ၃း၃-၄) “သူတို့တွင်အချို့မယုံကြည်သော်လည်း အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိသနည်း။ သူတို့မယုံကြည်ဘဲနေခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်ကို ဖျက် နိုင်သလော၊မဖျက်နိုင်ရာ။ သို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့်ပါ၏။ တရားစီရင်သော အခါအောင်မြင်တော်မူဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ လူခပ်သိမ်းတို့သည် သစ္စာပျက်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတော် သည် တည်စေသတည်း။” လူသား တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို မယုံကြည်သော်လည်း သူတို‹၏ မယုံကြည်မှုက ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို အလဟသ မဖြစ်စေနိုင်။ တစုံတ ယောက်သောသူသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါက ထိုသူသည် ကယ် တင်ခြင်းခံရမည်။ သို့သော် မယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်း ခံရမည်မ ဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်သည် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်မြဲဖြစ်သည်။ ငရဲသို့သွားသော သူတို့သည် ယေရှုခရစ်ကို မယုံ ကြည် ကြသောကြောင့် ထိုမယုံကြည်ခြင်းက သူတို့ကို အပြစ်မှ မကယ် လွှတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်သည် ယုံကြည် သူတို့ကို အသစ်တဖန် မွေး ဖွားခြင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ 
 
 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို လက်ခံရရှိခြင်းသည် လူ့ဇာတိကို လစ်လှူရှုခြင်း
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို လက္ခံရရှိခြင်းသည် လူ့ဘဝဖြစ်စဉ်အတွက် လုပ်စရာတာဝန်မရှိပါ။ ဤအချက်သည် ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရား ကို ယုံကြည်ခြင်းမှ အပြစ်ကင်းလွတ်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ် သည်။ နှစ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရရှိခံစား မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူသည် နှုတ်က ပတ်တော်အတိုင်း တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်ကို လောကသို့ စေ လွှတ်တော်မူခြင်းမှာ အပြစ်သားများက ကျောက်ခဲ၊ ကျောင်းတုံးကဲ့သို့ကန် ကျောက်ရန်နှင့် ကဲ့ရဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် ဘုရားသခင်ကို မယုံ ကြည် သောကြောင့် မိမိ၏ဆန္ဒအတိုင်း ငရဲသို့ သွားကြရမည်။ ယေရှုခရစ် ကိုယ်တိုင်က ကျောက်ဆောင်ကြီးကဲ့သို့ ကာရံထားသော်၄င်း၊ ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်မှ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့ သော်၄င်း၊ သူတို့သည် မိမိတို့၏ ဆန္ဒအလျှောက် ငရဲမီးသို့ သွားကြရသည်။ အပြစ်တရားနှင့် ပြည်စုံသောသူတို့ပင် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်နှင့် ထာဝရအသက်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကောင်းမှုများစွာ လုပ်ဆောင်သောသူ သည် သူ၏ကောင်းမှုကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုသူသည် အပြစ်တရားမှ မလွတ်၊ အသစ်တဖန် မွေး ဖွားခြင်း မခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်တရားသည် သေခြင်းဖြစ်၏။ တစုံတ ယောက်သည် အပြစ်များကျူးလွန်လျှင် တရားစီရင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကို မယုံကြည်ဘဲ မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို အမှီပြုကာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်လိုသူများအတွက် ခရစ်တော်က ကျောက်ဆောင် ကြီးသဖွယ် ကာရံထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရစ်တော်ကို တစိတ်တပိုင်း ယုံကြည်ပြီး သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို မယုံကြည်ကြသော ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့သာ ရောက်ကြရသည်။ 
လူအချို့က ပြောကြသည်မှာ အပြစ်သားများကို အပြစ်တရားမှ ကယ် တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤသို့ အပြစ်သားများကို ကယ်တင်တော်မူခြင်း သည် နှိုင်းစရာမရှိပါ။ တစုံယောက်သည် အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်ခံရပြီး မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် တဖန်အပြစ်သားပြန်ဖြစ်ရမည်နည်း။ တစုံတယောက်သည် အပြစ် တရားမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရလျှင် အပြစ်ကင်း စင်ပြီး တစုံတယောက်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသောကြောင့် အပြစ်သား ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တွင် အပြစ်တရားနှင့် တစုံတ ယောက်မျှ မနေနိုင်ကြပေ။ (ဆာ ၁း၅) “ထို့ကြောင့် တရားဆုံးဖြတ်တော်မူ ရာကာလ၌၏ မတရားသောသူတို့သည် မတည်မနေ ရကြ။ဖြောင့်မတ် သောသူတို့၏ အပေါင်းအသင်းထဲသို့ လူဆိုးတို့သည် မဝင်ရကြ၊”
လူသားတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အပြစ်တရားနှင့် ပြည့်နှက်နေသော် လည်း မိမိကိုမိမိ အပြစ်တရားမှ မည်သို့မည်ပုံ လွတ်မြောက်နိုင်မည် ဆွေး နွေး နေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ရန် မလိုပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ခြင်းသည် လောက၏အပြစ်တရားကို ကိုယ်တော်က သယ်ဆောင်သွား ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်နောင် မှလာမည့် အပြစ်တရားများကိုလည်း ယော်ဒန်မြစ်တွင် နှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်း က ပြည့်စုံစေသည်။ အပြစ်သားများသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍သင့်အကြွးကို တစုံတယောက်က ဆပ်ပေး ပြီးဖြစ်လျှင် အကြွေးဘဝနှင့် သင်သည် ဆက်လက် ရပ်တည်နေမည်လော။ 
ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားက အပြစ်များကို ဖယ်ရှားလျက် ရှိသည်။ ကိုယ်တော်သည် နှစ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ယုံကြည် သော သူအားအကြွင်းမဲ့ ကယ်တင်၏။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူတို‹တွင် ချွတ် ယွင်းချက်ရှိလျှင်ပင် အပြစ်တင်ဝေဖန် စရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရရှိနိုင်သည်။
 
 
လူသား၏ အတွေးများက သေခြင်းတရားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်
 
လူသား၏ အတွေးများက သေခြင်းတရားသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး ၄င်းသည် လူသားတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် အခြေခံသည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ အတွေးများ သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ယုံကြည်မှုတွင် အခြေတည် သည်။ အပြစ်တရားက လူသားတို့၏ အတွေးများကို အုပ်စိုးနိုင်သည်။ လူသားတို့သည် အပြစ် တရားမှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှ မရွေးနိုင်ရာ။ တစုံတယောက်သောသူသည် အပြစ်တရားကို မည်သို့ပင် ရှောင်လွှဲစေကာ မူ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မရနိုင်။ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ဟန်အမူအရာ သာ ပြောင်းလဲရုံဖြင့် အပြစ်တရားမှ လွတ်မြောက်သည်မရှိ။ခရစ်ယာန်တ ယောက်အနေဖြင့် ဤသို့သော အတွေးမျိုးသည် အချည်းအနှီးဖြစ်ပြီး အကျင့်သီလစောင့်စည်း ဆင်ခြင်ရုံဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်နိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ 
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တကြိမ်တည်းတွင် အပြစ်တရားမှ ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အပြစ်သားဟူသမျှသည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ ထိုယုံ ကြည်ခြင်းက ထို သူတို့ကို အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းသို့ ခေါ်ဆောင် သွားသည်။ အပြစ်တရားမှ တစ်စုံတစ်ယောက်အား ကယ်တင်ခြင်းကို လူသားရှုတောင့်မှ ကြည့်လျှင် မဖြစ် နိုင်စရာသာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤအချက်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တစုံတယောက်သည် အပြစ်တရားမရှိလျှင် လူသား၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ မရပ် တည်နိုင်။သို့သော် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တစုံတယောက်၏ စိတ်နှလုံး သည် အပြစ်ကင်းစင်နိုင်သည်။ လူခန္ဓာကိုယ်သည် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုကို လိုလားသော်လည်း ၄င်းကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုကို တားဆီးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစုံတယောက်သည် ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသော ဗတ္တိဇံနှင့် ဝိညာဉ် တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရနိုင်သည်။ လူ့ခန္ဓာ ကိုယ်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်သာလျှင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 
 
ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ထားနှင့် လူ‹ခနြွာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ထားတွင် ခြားနားမှုရှိသည်
 
ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် အပြစ်တရားမှ စင်ကြယ်ခြင်းတို့ကို ခန္ဓာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ စိတ်ထားက နားမလည်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမူကား မိဘများ သည် အပြစ်တရားကို ကျူးလွန်သူများဖြစ်ပြီး သားသမီး (သူတို့) သည် လည်း အပြစ်တရားကို ကျူးလွန်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ 
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ သူသား၏ပြုမူလုပ်ဆောင်မှုဖြင့် လူကောင်းမ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လူကောင်းဖြစ်နိုင် သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူ၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားက လူသားတို့၏ အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထိုအချက်က ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရရန်နှင့် ဘုရားသခင် ထံမှ ခေါ်တော်မူရန် ခွင့်ပြုသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ယုံကြည် ခြင်းသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမှ စတင်ကြောင်း နားလည်သင့်သည်။ 
အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမရှိသော လူတို့သည် သူတို့၏ အတွေးများ မှ မလွတ်မြောက်နိုင်ကြချေ။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် အတွင်းစိတ်ကို အစဉ် အမြဲသော့ခတ်ထားသည်။ ထိုသို့သော လူများသည် ဘယ်သောအ ခါမှ သူတော် စင်များဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ တခုရှိသည်ကား ထိုသူတို့ သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် အပြစ်ကင်း စင်းနိုင် သည်။
သို့ဖြစ်၍ တစုံတယောက်သော သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားတော်ကို ရရှိခံစားလိုလျှင် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံသော ပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ ဒေနာတော်ကို စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်လက်ခံရမည်ဖြစ် သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ယုံကြည်သော သန့်ရှင်းသူတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ညီအစ်ကိုတို့သည် ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို စိတ်နှလုံးထဲတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ 
 
 
သန့်ရှင်းသောသူ တဦးတယောက်မျှမရှိ
 
အခန်းငယ် (၉-၁၀) “ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း။ငါတို့သည် မြတ်သလောဟု မေးပြန်သော် အလျှင်းမမြတ်။အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူ၊ လေဟသလူအပေါင်း တို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက်က ပြခဲ့ပြီ။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဖြောင့် မတ်သောသူမရှိ၊တယောက်မရှိ။”
ဆိုလိုရင်းကား အဘယ်နည်း။ ထိုကျမ်းချက် (စကားလုံး) များသည် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရပြီးမှလော (သို့မဟုတ်) အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးမီအချိန်မှလော။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အသစ်တ ဖန် မွေးဖွားခြင်း မရမီအချိန်က အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းကျမ်း ချက်၏ ဖေါ်ပြချက်မှာ ယေရှု ခရစ်တော်က သူ၏လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးမြောက်မီ လောက၏ အပြစ်တရားများကို မဖယ်ရှားမီအချိန်၌ ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ် တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် တစုံ ယောက်မျှ သူတော်စင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အကြောင်းမူကား ¹ဖူစင်သန့်ရှင်းစေခြင်း ပြန့်ပွားလာရခြင်းမှာ လူသားတို့၏ မမှန်ကန်သော ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်း (သို့) ရုပ်တုကိုးကွယ် ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ “ဖြောင့်မတ်သောသူ တဦးတယောက်မျှမရှိပါ။တစုံ တယောက်မျှမရှိပါ။” တစုံတယောက် ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းခြင်း အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူ တယောက်ဖြစ်နိုင်မည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသ လား။ကိုယ်ကျင့်တရားအားဖြင့် တစုံတယောက်မျှ ဖြောင့်မတ်သောသူ မဖြစ်နိုင်။ 
“ဖြောင့်မတ်သောသူ တဦးတယောက်မျှမရှိပါ။တစုံတယောက်မျှမရှိ ပါ။” ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် တစုံတယောက်မျှ အပြစ် တရားကင်း စင်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ တခုရှိသည်မှာ ဘုရားသခင်၌ရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။
တဖန် အခန်းငယ် (၁၁) “နားလည်သောသူမရှိ။ဘုရားသခင်ကို ရှာ သောသူမရှိ။” အပြစ်သားသည် သူ၏အပြစ်ကို မသိနိုင်ပေ။ တစ်နည်းအား ဖြင့်ဆိုသော် သူ၏အပြစ်အားဖြင့် ငရဲသို‹ သွားရမည်ကို မသိနိုင်ပါ။ သူတို့သည် သူတို့၏အပြစ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း မရှိပါ။ တစုံတ ယောက်သည် ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အလို့ငှါ သူသည် သူ၏အပြစ်အားဖြင့် ငရဲသို‹သွားရမည်ကို သဘောပေါက်ရမည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေကာမူ တစုံတယောက်မျှ သူ၏အပြစ်ကြောင့် ငရဲသို့ သွားရာမည်ကို သဘောမ ပေါက်နိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အကျိုးအမြတ် ရသင့်သူလော။ မရသင့်သူလော။ လူသားများသည် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ›မှောက်၌ အသုံးမကျသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းသူဖြစ်ရသည်ကို ဘုရားသခင်ထံ၌ ဝမ်းမြောက် ရပေမည်။ ဤသို‹ဝမ်းမြောက်သင့် သည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြသည် မဟုတ်လော။
အဘယ်သို့ အပြစ်သားသည် ထာဝရဘုရားကို ချီးမွှမ်းနိုင်မည်နည်း။ အဘယ်သို့အပြစ်သားသည် အပြစ်ထဲ၌ ကျင်လည်နေလျက်ပင် ထာဝရဘု ရားကို ချီးမွှမ်းနိုင်မည်နည်း။ ထိုသူတို့၏ ချီမွှမ်းခြင်းသည် စစ်မှန်သော ချီးမွှမ်းခြင်း မဖြစ် နိုင်ပါ။ အပြစ်သားသည် ထာဝရဘုရားကို ချီးမွမ်းနိုင် မည်လော၊ မချီးမွမ်းနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထာဝရဘုရားသည် ထိုကဲ့သို့သော သူထံမှ ချီးမြောက် ခြင်းကို လက်မခံသော ဘုရားဖြစ်တော်မူ သောကြောင့်ပင်တည်း၊
ယခုအခါ၌ ထာဝရဘုရား၏ တရားတော်ကို ဟောပြောသော သူများ သည် လောက၌ ပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါပြီ။ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကို ယုံကြည်သောသူသာလျှင် ထာဝရဘုရားကို ချီးမွှမ်းနိုင်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်သားများ၏ ချီးမွှမ်းခြင်းကို ဝမ်းမြောက်လိမ့် မည်ဟု ယုံကြည်ပါသလော။ အပြစ်သားများ၏ ချီးမွှမ်းခြင်းသည် ကာဣန၏ အလှူတော်ငွေကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အတွက်ကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်သားများ၏ ချီးမွှမ်းခြင်းကို လက်မခံသနည်း။
အခန်းငယ် (၁၂) တွင် ဖေါ်ပြသည်ကား “လူတို့သည် လမ်းလွဲကြ ပြီ။ တညီ တညွတ်တည်း အသုံးမရသော သူဖြစ်ကြပြီ။ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သော သူမရှိ၊တယောက်မျှမရှိ။” အပြစ်သားများသည် ထာဝရဘုရား ထံသို့ ပြန်လည်ခို လှုံသောအခါတွင် ထာဝရဘုရားသည် သူတို့အဖို့အတွက် ဘယ်သို့ပေးဆပ် လုပ်ပေးသည်ကို၄င်း၊ သူ၏စစ်မှန်သော တရားတော် ကို၄င်း ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပေ။ ထို့အပြင် အပြစ်သားများသည် ထာဝရဘု ရား၏ တရားတော်ကို လက်ခံခြင်းမြုပ်၊ ယုံကြည်ခြင်းလည်း မရိ။ သူတို့ သည် အစဉ်အမြဲ ကိုယ်ကာယ တပ်မက်ခြင်း၊ ငွေ ကြေးဘဏ္ဍာကိုသာ ရှေးရှုကြသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ထာဝရဘုရားရှေ့မှောက် ၌ ဘယ်အ ရာသည် ကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကို ဘယ်သောအခါမျှ မခွဲခြား တတ်ကြပေ။
စစ်မှန်သော တရားစီရင်ခြင်းသည် ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ဖြစ်ပါသည်။စစ်မှန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် စီရင်ခြင်းသည် ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌သာ ရှိပါသည်။ စစ်မှန်သော တရားစီရင်ခြင်းသည် လူသား၌မရှိ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌သာရှိသည်ကို သင်သိရပေ မည်။ သူသားတို့၏ အမြင်တို‹သည် သူ၏လိုရာဘက်သို့သာ အစဉ် တွေးတောလျက်ရှိပြီး ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အစဉ် ငြင်းပယ် လျက် ရှိသည်။ လူသားများက မိမိသည် “ဤကဲ့သို့ ယုံကြည်သည်” ဟု သူတို‹၏သဘောအတိုင်း ပြောကြသည်။ ဤကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ခေါင်းမာ၍ ကိုယ်ကျိုးကို ရှေ့တန်း တင်သော အတ္တဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့ တွေးတောကျင့်ကြံခြင်းသည် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ပြန်လည်ခိုလှုံရန် အခွင့်မရှိပေ။
 
 
ကိုယ်ကာယ တပ်မက်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ကို သေခြင်းတရားသို‹ သွေးဆောင်လျက်ရှိသည်
 
အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမရရှိသေးသော သူများသည် မိမိဆုံးဖြတ် ချက် ဖြင့်သာ နေထိုင်တတ်သည်။ ထိုသို့ သော လူများသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဂရုမစိုက်သော်လည်း အကြောင်းတခုခုသည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးနှင့် ခြားနားပါက မမှန်ကန်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ လူသား တို့သည် သူတို့၏ ဇာတိအ တွေးဘက်သို့ ပြန်လှည့်ကြပြီး ကိုယ်ကျိုးအ တွက်သာ စဉ်းစားကြသည်။ တစုံတယောက်သည် သူ၏အပြစ်မှ လွတ် မြောက်လိုလျှင် ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို လိုအပ်လာသည်။ ဤတွင် ထိုသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကား အဘယ် နည်း။
ဘုရားသခင်၏ တရားမျှတမှုဆိုသည်မှာ သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ပင် ဖြစ်သောကြောင့် သင်တို‹သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မှန်မမှန်တိုင်းတာခြင်းဖြစ် သည်။ (ယော ၁း၁) “အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။နှုတ်ကပတ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်ရှိ၏။” “နှုတ်ကပတ်တော်” ကား အဘယ်နည်း။ ထိုသူကား အဘယ်သူနည်း။ ခမည်းတော် (ဘုရားသခင်)၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နှင့် နေတော်မူ သောသူကား အဘယ်သူနည်း။ ထိုသူကား ကယ် တင်ရှင်ယေရှုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်လည်း ဖြစ်၏။ 
ရှင်ယောဟန်က ပြောကြားသည်မှာ အစဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ တော်မူပြီး ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရှိတော်မူ၏။ ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင် မှန်ပေ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူပြီး ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ထင်ရှားစေသော ဘုရားသခင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁း၃)။ ကယ်တင် ရှင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တော်မူ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကား လူသားတို့၏ အတွေးနှင့် မတူညီပါ။ အပြစ်သားများက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို အသိကင်းမဲ့ချိန်တွင် သူတို့၏ သိမြင်နိုင်သည့်နည်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို နားလည် သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားသည်ကို သင်တို‹ ထင်ရှားစွာသိရှိရန် လိုပါ သည်။ တစုံတယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည် ပါက အကျိုးအမြတ် များစွာရမည်ဖြစ်၍ ထိုသူကို ဘုရားသခင်သည် ကောင်းစွာ အသုံပြုရန်စီစဉ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်လျက် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်သော တစုံတယောက်သောသူကား ယုံကြည်သူဖြစ် သောကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် ကောင်းချီးမင်္ဂ လာရထိုက်သည်။ ထိုသို့သောလူကား ကောင်းချီးမင်္ဂလာရ ထိုက်သောသူ ပေတည်း။
လူသားအားလုံးသည် သူတို့၏အတွေးနှင့် အပြစ်တရားများက ဘရား သခင်ကို ဆန်‹ကျင်တိုက် ခိုက်ကြသည်။¹ဖူစင်သောသူဖြစ်ရန်နှင့် ချို့ တဲ့ဆင်းရဲသူများအပေါ် မေတ္တာထားရှိရန် အတွက် ဟန်ဆောင်သောသူတို့ ၏ ပြုမူဆောင် ရွက်ချက်ကား လူသားတို့၏ အတွေးမှဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင် ကို လိမ်လည်သူများ သာဖြစ်ကြောင်း သင်တို‹သဘောပေါက်နားလည် သင့်သည်။ ဟန်ဆောင်မှု သည်ကား ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင့်ခြင်း ပင်ဖြစ် ၏။ ဘုရားသခင်မှအပ မည်သူမျှ လူကောင်းမရှိပေ။ အကယ်၍ ခရစ်ယာန် တယောက်က သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားနှင့် မေတ္တာတော်ကို လက်မခံပါ က ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သူနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မနာခံသူဖြစ် သည်။
အပြစ်တရားကို ကျူးလွန်သော သူတို့ကိုသာ ဘုရားသခင်က အပြစ် တင်ဝေဖန်မည်ဟု သင်ယူဆပါသလား။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သော သူတို့သည်ကား ဘုရားသခင်၏ ပြင်းထန်သော ဒေါသမှလွတ်မြောက်နိုင် ကြသည်။ ယေရှုခရစ်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို မယုံကြည်သောသူ သည် သူ၏ အယူအဆဖြင့် ကောင်းမှုတရားကိုပြုမူဆောင်ရွက်လို သူဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန် မည်သူက သင်ပေးသနည်း။ စာတန် သင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ လူသားသည် မွေးစကပင် ကောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားခြင်း ကား လက္ခံရန် မသင့်လျော် မလုံလောက်ပေ။သို့ဖြစ်၍ အပြစ်တရားမှ လွတ်မြောက် ရန် ဘုရားသခင်က မိန့်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို များစွာ ရရှိခံစားရန် အပြစ်တရားကို ကျူးလွန်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူခြင်းပေလော့။ အမှန်စင် စစ် ဤကဲ့သို့လုံးဝမဟုတ်ပေ။ လူသားသည် မွေးစကပင် အပြစ်တရားက ကူးစက် ပါသည်။ သူတို့ကံကြမ္မာကား ငရဲသို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ယေရှုခရစ်က ဆောင်ရွက်ပေးသော အပြစ်တရားမှ လွတ်ကင်းခြင်းကို ရရှိခံစားရန် လိုအပ်သည်။ 
 
 
လူသားတို့၏ သဘာဝကား အဘယ်နည်း
 
အခန်းငယ် (၁၃-၁၈) “သူတို့၏လည်ချောင်းသည် ဖွင့်ထားသော သင်္ချိုင်း တွင်းဖြစ်၏။သူတို့သည် လျှာနှင့်လှည့်စားတတ်ကြ၏။သူတို့နှုတ် ခမ်းသည် မြွေးဆိုအဆိပ်အတောက်ရှိ၏။သူတို့နှုတ်သည် ကျိန်ဆဲသောစ ကား၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားနှင့်ပြည့်ဝ၏။သူတို့ခြေသည် လူအသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ လျင်မြန်၏။ သူတို့ သွားရာလမ်း၌ပျက်စီးခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းရှိ၏။ ချမ်းသာလမ်းကို သူတို့မသိကြပေ။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွေ့ရသောအ ကြောင်းသည် သူတို့မျက်ရှေ့၌ မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။”
(ယော ၈း၄၄) “သင်တို့သည် သင်တို့၏ အဘတည်းဟူသော မာရ်နတ်မှ ဆင်းသက်ကြ၏။သင်တို့အဘ၏ အလိုသို့လည်း လိုက်တတ်ကြ ၏။ မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍လူအသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်၏။ သူ၌သစ္စာ တရားမရှိသောကြောင့် သစ္စာတရား၌ မတည်မနေရ။သူသည် မုသာစကားကို ပြောသောအခါ မိမိပကတိအတိုင်းပြော၏။မုသာစကား ပြော၏။ မုသာ၏ အဘလည်းဖြစ်၏။” ငါ့ကို ယုံကြည်ကြ၏လော။ငါ့ကို သင်တို့သိကြသလော။အားလုံးသော နှုတ်ကပတ်တော် က တစုံတ ယောက်ကမျှ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းကို မခံယူကြပါဟု မိန့်တော် မူခြင်းကား မှန်ကန်ပါသလော။
အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမခံသော တစုံတယောက်သည် သူကိုယ် သူပင် မတတ်နိုင်သောကြောင့် အပေါင်းအသင်းများထံတွင် မုသာကို ပြောဆို၏။ ထိုသို့သောသူသည် သူ၏စကားကိုအလေး အနက်ပြောဆိုသော် လည်း ထိုစကားက မဟုတ်မမှန်သော အမူအရာကို သက်သေပြသည်မှာ မုသာကိုပြောဆိုခြင်း ကြောင့် ဖြစ်၏။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမခံသော သူ၏ ပြောစကားအားလုံးသည် မုသာ များပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောကြောင့်ပင် တည်း။
လူလိမ်လူညာသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မှ ယုတ္တိမရှိအောင် မလိမ်ညာပေ။ သူတို့သည် မုသာကို ဟုတ်မှန်စွာ ပြောဆိုသည်။ လူသားတို့ ကို မုသာကို ယုံကြည်နိုင်အောင် ရိုးသားစွာ လိမ်ညာကြသည်။ “ကျွန်ုပ် သင်တို့ကို အမှန်ကန် ဆုံးပြောပြမည်။ သင်က ဤနေရာတွင် ငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်သည် အမြတ် များစွာ ပြန်ရလိမ့်မည်။ တနှစ်တည်း တွင် ငွေတကုဋေ ရင်းနှီးပါက အရင်းထက်များ သော ငွေနှစ်ကုဋေကို ရရှိလိမ့်မည်။ လာမည့်နောက်ဆက်တွဲနှစ်တွင်မူ သင်သည် ငွေကြေးအ မြာက်အမြားကို ရရှိလိမ့်မည်။ ၄င်းသည် ခေတ်ပေါ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် အလွန်သက်သာသည်။လာစမ်းပါ။ သင့်စိတ်ကို အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်ကို လူအများက စောင့်မျှော်နေ သည်။” ဤသို့ဖြင့်လူလိမ်လူညာသည် လူများအပေါ် မုသာကို ပြောဆို၏၊ ဤကဲ့သို့ မုသာကို ပြောလေ့ရှိသော အပြစ်တရားမှ ကင်းလွတ်ခြင်းမရှိသေ သောသူများကို သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးမှ ထိန်းသိမ်းပေသည်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမရှိသော သူများသည် အရာရာတိုင်းတွင် မုသာကို ပြောဆိုကြ ၏။ 
ထိုအချက်၌ အံ့သြစရာမလိုပါ။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမရရှိ သေးသော သာသနာပြုအမှုဆောင်များကလည်း သူတို့၏ ဘုရားကျောင်းမှ အသင်းဝင်များကိုသူတို့၏ကြီးပွားရေးအတွက်ဆယ်ဖို့တဖို့ကို များများထည့် ပေးကြရန် နိုးဆော်ကြသည်။ ထို့အပြင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် ပြောသည် မှာ နောင် တချိန်တွင် အသင်းဝင်တဦးတယောက် အသင်းတော်လူကြီးတယောက်ဖြစ် လာပြီး မကုန်ဆုံးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရရှိလိမ့် မည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အသင်းတော်၏လူကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် များစွာကြိုးပမ်းကြသနည်း။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လိမ်ညာသော သာသနာပြု ဆရာတော်များက တနေ့နေ့တွင် သင်တို့သည် အသင်းတော်လူကြီးဖြစ်လာ သောအခါ ဘုရား သခင်က စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝစွာ ပေးကမ်းကြလိမ့်မည်ဟု လိမ် ညာ၍ ပြောကြားသောကြောင့် အသင်းတော် လူကြီးရရှိရေးအတွက် လူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စည်းစိမ်ဥစ္စာများစွာဖန်းတီးသော/ဖယ်ရှားသော ခရစ်ယာန်များစွာ ရှိပါသည်။ လိမ်ညာသော သာသနာြပုဆရာတော်များ၏ လိမ်လည် ဖြား ယောင်မှုကြောင့် သူတို‹သည် ဘုရားသခင် ရိုသေကိုင်းရိုင်းမှုတွင် စည်းစိမ် ကို လွန်ကဲစွာ ပေးဆောင်ကြသည်။ အကြောင်းမူကား အသင်းတော်လူကြီး နေရာကို ရလိုသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ရော ၃း၁၀) “ရေးသားသည်မှာ ကျန်းစာလည်ကား၊ဖြောင့်မတ်သော သူမရှိ။တယောက်မျှမရှိ။” (ဆာ ၅း၉) “သူတို့၏နှုတ်တွင် သစ္စာမရှိပါ။သူတို့ နှလုံးသည် အလွန်းဆိုးဝါး၏။သူတို့၏ လည်ချောင်းသည် ဖွင့်ထားသော သင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်၏။ သူတို့သည် လျှာနှင့်ချော့မောတတ်ကြ၏။” (ဟေ ၅၉း၇) “သူတို့ခြေသည် အမ္မအမှုကို ပြုခြင်းငှါပြေးတတ်ကြ၏။ အပြစ်မရှိ သောသူ၏ အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ လျင်မြန်၏။ သူတို့သွားရာ လမ်း၌ ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းရှိ၏။” လူတို့သည် ငရဲသို့ သွား ကြသည်။ အ ကြောင်းမူကား ထိုသူတို‹သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား တော်ကို နားမလည်ကြချေ။
အခန်းငယ် (၁၉) “ပညတ်တရား၌ပါသမျှသော စကားသည် ပညတ် တရားကိုခံသောသူတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ထိုသို့ဖြစ်၍ လော ကီသားအပေါင်းတို့သည် စကားတခွန်းကိုမျှ မပြောနိုင်ဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အပြစ်သင့်သောသူဖြစ်ကြ၏။”
ပညတ်တော်တရားက အမျက်တော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ရော ၄း၁၅) ဘုရားသခင်က အသစ်တဖန် မွေးဖွားဖြင်းမရသေးသောသူတို့အား သူတို့၏ အပြစ် တရားကို နားလည်သိရှိရန်အလို့ငှါ ပညတ်တော်တရားကို ပေးတော်မူသည်။ အပြစ်သားတိုင်းသည် ပညတ်တော်အတိုင်း တဦးတ ယောက်မှ မနေနိုင်ပါဟု မိန့်ဆိုသည်။ ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဘုရားသခင်က ပညတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပညတ်တော်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က ပညတ်တော်တရားကို အချည်းအနှီးအဖြစ် ပြဌါန်းခြင်းပေလော့။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က မောရှေထံမှ ပညတ်တော်ကို ပြဌါန်းပေးခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သည် အပြစ်သား များဖြစ်ကြသည်ကို သိရှိနားလည်စေရန်ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင် ၏ဆန္ဒမှာ ပညတ်တော်မှ အပြစ်သားများဖြစ်ကြကြောင်းကို သိစေရန်ဖြစ် ပြီး လိုက်နာရန်မဟုတ်ပါ။ ပညတ်တော်တရားက ဖေါ်ပြသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မပြည့်စုံမလုံလောက်သော လူသားများဖြစ်ကြောင်းပေတည်း။ 
အခန်းငယ် (၂၀) “ထိုသို့ပညတ်တရားသည် အပြစ်သည် ထင်ရှားစေ သည် ဖြစ်သောကြောင့် ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ရာ။” ပညတ်တော်အတိုင်း ယုံကြည်လိုက် နာခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန် လိမ့်မည်မဟုတ်။ ရှင်ပေါလုတဦး တည်းအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဆောင်အားလုံးအတွက်ပါဖြစ်၏။ ပညတ်တော်တရားကြောင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် ဖြောင့် မတ်မှန်ကန်မည်မဟုတ်။
ပညတ်တော်တရားကို လိုက်နာကျင့်ကြံမှုဖြင့် သူတော်ကောင်းအဖြစ် သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်လော။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်မှာ ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်လျက် ကောင်းမှုပြုမူဆောင်ရွက်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း (တစ်လှမ်းချင်း) ဖြင့် သန့်ရှင်းစေခြင်းကို ခံရမည်ဟု အလွယ်တကူ တွေ့ မြင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤအကြောင်းအရာကား အလုံးစုံ မမှန်နိုင် ပါ။ တဦးတယောက်သည် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်း တိုးပွားလာသော ကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရှိနိုင်သည် ဟူသော အယူသည် လုံးဝ မှားယွင်းပေ သည်။
အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း မခံရသောသူတိုင်းသည် ပညတ်တော်တရား ၏အောက်၌ နေကြ၏။ ပညတ်တော်အရ အပြစ်တရားသည် သေခြင်းတ ရားပင်တည်း။ (ရော ၈း၂) အကြောင်းမူကား တဦး တယောက်သည် ခရစ် ယာန်ဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း နေထိုင်အသက် ရှင်မည်ဟုဆို၏။ ခရစ်ယာန်များက ပညတ်တော်အတိုင်း နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အပြစ်တရားကြောင့် နောင်တရ ကာ နေ့စဉ်ဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က သူတို့ယုံကြည် ရပ်တည်မှုသည် အမည်ခံခရစ်ယာန်မျှသာ ဖြစ်ကြကြောင်းကို နားမလည် ကြပေ။ ထိုအချက်က ဖေါ် ပြသည်မှာ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ပညတ်တော်တရားက ဘုရားသ ခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းကို နားမလည်ပဲ ပညတ်တော်ကို လိုက်နာရန် ကြိုးပမ်းသောသူနှင့် ထိုကဲ့သို့ဟောကြားသော သူများသည်လည်း အပြစ် သားများ ဖြစ်ကြသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူများ ပွားများစေဖို့အလို့ငှါ ခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထာဝရဘုရားကို မသိသော လောကီသားတို‹၏ ကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓာဘာသာဝင်တို့၏ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်မည်ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တူပေသည်။ ခရစ်ယာန်တို‹က ဖြောင့်မတ်သောသူ ပွားများစေလိုသည်မှာ ကိုယ် ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ်သည် တနေ‹ပြီးတနေ့ သန့်ရှင်းလာပြီး နောက်နောင်တွင် ကောင်း ကင်ဘုံသို့ ဝင်စားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အပြစ်တရားနှင့် မွေးဖွားလာသော လူသားသည် သူ၏အသက်တာ တွင် အပြစ်ပွားများခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ် သားသည် အပြစ်နှင့် မွေးဖွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသားတ ယောက်သည် အပြစ်ပွား များစေရန် မရည်ရွယ်သော်လည်း အပြစ်ပိုးသည် သူ၏ ကိုယ်မှထွက်လေ့ရှိသည်။ ဤအပြစ်ပိုးကို ကုသရန် နည်းလမ်းတစ် လမ်းသာ ရှိသည်။ ထိုနည်းလမ်းမှာ ထာဝ ရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံပြီး အပြစ်တရားမှသန့်ရှင်းစေခြင်းကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ဝိညာဉ်တော် အရေပြားလှီးခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်။ 
လူသားသည် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းကို ခံရပြီးလျှင်လည်း ပညတ် တော်အတိုင်း အသက်ရှင်နိုင်မည်လော။ တစ်ယောက်မျှမရှင်နိုင်ပါ။ ကျမ်းစာလာ သည်ကား ပညတ်တော်သည် အပြစ်တရားကို သိမြင်စေခြင်း သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပေသည်။ (ရော ၃း၂၀) တွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသည် မဟုတ်လော။ အာဒံနှင့်ဧဝသည်လည်း စာတန်၏ သွေး ဆောင်ဖြားယောင်းမှုကြောင့် သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်၌ မမွေ့လျော် တော့ဘဲအပြစ်တရား၌သာ မွေ့လျော်ကြသည်။ ထို‹အပြင် သူတို့၏ အပြစ် တရားသည် သူတို့၏ မျိုးဆက်များထိတိုင်အောင် ကူးစက်လျက်ရှိသည်။ အဘယ်သို့ဆိုစေကာမူ လူသားအားလုံးသည် ဘိုးဘေး တို့၏ အပြစ်တရား အမွေကို ခံယူကြသည်။ အပြစ်ရှိသည်ကို မသိသော်လည်း အပြစ်တရားနှင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိကြသည်။
အာဗြဟံ လက်ထက်မှစ၍ ထာဝရဘုရားသည် လူသားများအား သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိမြင်စေပြီး သူ့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရား မှ ကင်း လွတ်ကြောင်းကိုလည်း သိမြင်စေခဲ့သည်။
 
 
ပညတ်တော်မှ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းကို တမန်တော် ပေါလုက ဖော်ပြသည်မှာ
 
အခန်းငယ် ၂၁-၂၂ “ယခုမူကား၊ ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိ ကျမ်းတို့သည် သက်သေခံသည်နှင့်အညီ၊ ပညတ်တရားနှင့် မစပ်ဆိုင်သော ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတည်းဟူသော၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ ရောက်သော ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော တရားသည် ထင်ရှားခဲ့ပြီ။”
“ပညတ်တရားနှင့် မစပ်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရား တည်းဟူသော” ပေါလုက ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တဲတော်၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းလမ်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်။ ထာဝရဘု ရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ အပြစ်ယဇ် ပူဇော်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ ယုံကြည် ခြင်းသည်လည်း ဤအရာ၌ အခြေခံခဲ့သည်။ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်ခြင်းကို သမ္မာကျမ်းမှ ဤသို့ ဖေါ်ပြထား ပါသည်။
ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်ဟု တမန်တော်ပေါလုက ပြောထားပါ သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို လက်ခံရရှိပြီးသောသူဖြစ်စေ၊ မရရှိသေးသောသူဖြစ်စေ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင် သည်။ “ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ ရောက်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော တရားသည် ထင်ရှားခဲ့ပြီ။”
စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အဘယ်သူကို ယုံကြည်ရမည်နည်း။ ထာဝရဘုရားသခင်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၂း၂ “ယုံ ကြည်ခြင်းကို အစအဦးစီရင်၍ စုံလင်စေတော်မူသောယေရှုကို စေ့စေ့တောက်ရှုကြကုန်အံ့။ ထိုသခင်သည် မိမိရှေ့၌ထားသောဝမ်း မြောက် ခြင်း ကြောင်းကြောင့်၊ ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်၌ ခံပြီးမှ၊ ဘုရားသခင်၏ လကျာ်တော်ဘက်၌ ထိုင်တော်မူ၏။” ကျွန်ုပ်တို့ သည် ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို သင်ယူရပေမည်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးမှသာလျှင် သန့်ရှင်း သူအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီး ကယ်တင် ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်။ ၄င်းမှာ ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ယုံ ကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(ရော ၁၀း၁၀) တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေ ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရမည်။” ထာဝရဘုရား၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟု စိတ်နှ လုံး၊ နှုတ်နှင့်ဖေါ်ပြပြီးမှ သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ အပြစ် လွှတ်ခြင်းသည် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် မရနိုင်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်သည်။ 
အခန်းငယ် ၂၃-၂၅ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “ခြားနားခြင်း အလျှင်း မရှိ။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ကိုပြု၍ ဘုရား သခင့်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။ ယေရှုခရစ် ရွေးနှုတ် တော်မူသောအားဖြင့် အဖိုးကိုမပေးဘဲဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရ ကြ၏။”
သမ္မာကျမ်းက ဖေါ်ပြထားသည်မှာ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်သား များဖြစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်တော်၌ နှစ်မြှုပ်ကြရ ပေမည်။ အပြစ်သားများသည် ငရဲသို့သွားရမည်မှတပါး အခြားရွေးချယ်စ ရာ မရှိတော့ပါ။ အဘယ်သို‹ဆိုစေကာမူ ထာဝရဘုရား၏ ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနှိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် စိတ်နှလုံး သက်သာစေရန်အလို့ ငှါ ယေရှုခရစ်တော်ကို စေလွှတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။အခန်းငယ် (၂၅-၂၆) တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “ဘုရားသခင်သည် သည်းခံ တော်မူ၍ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဒုစရိုက်အပြစ်များကို မှန်တော်မမူရာတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၄င်း၊ယခုကာလ၌ ဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားတော်ကို ထင်ရှားစေ၍ ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူတို့၏ အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူသော်လည်း တရားသဖြင့် ပြုတော်မူခြင်းငှါ၄င်း၊ ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ထိုခရစ်တော်ကို အပြစ်ဖြေစရာ အကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ခန်‹ထားတော်မူသည်။”
“သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။” လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ အသွေးတော်သွန်းလောင်းရခြင်းမှာ မသေဆုံးမှီ၌ သူ၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်က ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (မ ၃း၁၃-၁၇)။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ယေရှု ခရစ် ဤလောက အမှောင်ကမ္ဘာ သို့ စေလွှတ်ရခြင်းမှာ သူနှင့်လူတို့ကြား တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး (ငြိမ်သက်ခြင်း) ရှိစေရန်အတွက် သူ့ကို ပြန်ဖြေသူ (ပြေလည်သူ) အဖြစ်ပူဇော်ခြင်းခံရန် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူဝင်စား ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေ သူဖြစ်သည်၊
ယေရှုခရစ်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လောကီ သားများ၏ အပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် အာလဖာနှင့် သြမေဂါ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကာ လူသားအားလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာအစမှအဆုံးထိ အပြစ်အားလုံးသည် ယေရှုခရစ်၌ ပုံချထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယေရှုခရစ်က ပြည့်စုံစေခြင်း အားဖြင့် ထာဝရဘုရားနှင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရရှိစေသည်။ ဤကဲ့သို့ ထာဝရဘုရားနှင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းရရှိသောသူမှသာလျှင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်နိုင်မည်။ စစ်မှန သော နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ဤကျမ်းချက်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မည်။ “ဘုရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူ၍ လွန်ခဲ့သော ဒုစရိုက် အပြစ်များကို မှန်တော်မမူရာတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ယခုကာလ၌ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို ထင်ရှားစေ၍ ယေရှုကို ယုံကြည်သော သူတို့၏ အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူသော်လည်း တရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းငှါ၄င်း၊ ယေရှုခရစ် ၏ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ထိုခရစ် တော်ကို အပြစ်ဖြေ စရာအ ကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူသည်။” သူ၏ အသက်စွန့်ခြင်း အားဖြင့် ခံရသောဒုက္ခကြောင့် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ပြီး သူ၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း ကိုလည်း ယုံကြည်ရသည်။
ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အတိတ်ကာလ ကတည်းက ပြည့်စုံစွာ ထင်ရှားစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ရရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို‹၏ အပြစ် အားလုံးသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် လုံးဝဖြေလွှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်သည် အပြစ်တရားမှ တကြိမ်ဖြေလွှတ် (ခွင့်လွှတ်) ပြီးဖြစ်သော် လည်း ကိုယ်ခန္ဓာကို အစိုးမရပေ။ လွန်ခဲ့ ပြီးသော ဒုစရိုက်ပြစ်မှားခြင်း များကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုမျက်မှောက်ကမBာတွင် အပြစ်ကျူးလွန် သောကြောင့် ဘုရားသခင်က အပြစ်အကြောင်းကို ထင်ရှားစေ ခြင်းဖြစ် သည်။
အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းကို ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်ဖြေလွှတ်စေ ခြင်းငှါ ထာဝရဘုရားသည် ယေရှုခရစ်ကို ဗတ္တိဇံခံစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ယေရှုခရစ်သည် တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် ပြည့်စုံစေပါ သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည် အပြစ်ပြုမြဲ ဖြစ်သည် မှာ ယေရှုခရစ် ဗတ္တိဇံခံခြင်း ဖြင့် ဖြေလွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လောကီ အပြစ်အားလုံးသည် ဘုရားရှင်အား ဖြင့် ဖြေလွှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အပြစ်လုပ်ခဲ့ပြီးသမျှဖြစ်စေ၊ ယခု လက်ရှိအပြစ် များဖြစ်စေ၊ တကြိမ်တည်းတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းအားဖြင့် အလုံးစုံသော အပြစ်တို့ကို ဖြေလွှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာအစမှအဆုံးတိုင် အာဒံခေတ်မှ နောက်ဆုံးသော ကာလတိုင်အောင် လောကီလူသားတို့ပြစ်မှားကျူးလွန်သော အပြစ်များ အားလုံးသည် အစကကျူးလွန်သော ပြစ်မှားခြင်းများဖြစ်ပြီး ထိုအပြစ်များ အားလုံးကို ယေရှုခရစ်က လွန်ခဲ့သော အချိန်တွင် လုံးဝဖယ်ရှားခဲ့ပြီ၊ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံသူများ သာလျှင် ဖြစ်ကြ၏။ ဤသမ္မာတရားက အစကပြစ်မှားသော ကျူးလွန်ခြင်း များကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီ၊ ယခုမျက်မှောက်၌ ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သော အပြစ်များ အားလုံးသည် အစကပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းမှဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာပြီး လောကအပြစ်အားလုံးကို ဆောင်သွားသူ ဘုရားသခင်၏ သားတော်အားဖြင့် လောက လူသားများ၏ ပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်းများသည် ဖယ်ရှားခဲ့ပြီ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန်သော အပြစ်များကိုလည်း ကိုယ်တော် သည် ဖယ်ရှားခဲ့ပြီ၊ ဤမွန်မြတ် သောအရာ၏ ဆိုလိုရင်းကို သင်နားလည်ပါ သလား။
ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့ ကျရောက်စေပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို မယုံကြည်သော သူများသည် သဘောမပေါက်နိုင်ကြပေ။ ထာဝရဘုရား က ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ယေရှုခရစ် ကားတိုင် ပေါ် အသေခံခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို‹၏ အပြစ်အားလုံးကို စီရင်ခဲ့သည်။ ထာဝရဘုရားက အပြစ်အကြောင်းဖေါ်ပြရာတွင် အဘယ်သို့ မျှ စိတ်ပူပန် ရမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှု လောကသို့ကြွလာခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရှိစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့တမန်တော်ပေါလု ဟောပြောခဲ့သော တရားသည် ယေရှုခ ရစ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသိရှိပြီးသောသူအတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ အဘယ် သို့ ဆိုစေကာမူ အသစ်တဖန် မွေးဖွါးခြင်းမခံသောသူသည် ထာဝရဘုရား၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို မသိရှိသောကြောင့် မရဏနိူင်ငံသို့ သွားရမည်။ ညီအစ် ကိုတို့ ထာဝရဘုရား၏ တရားတော်ကို ကောင်းမွန်စွာ နားထောင်ပြီး သဘောပေါက်သင့်သည်။ သင်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မာစေပြီး ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သူတပါးအား ဟောပြောလော့။ ဘုရားရှင်က လောကကို အပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် စီရင်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို နောက်ဆုံး၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည်ကို သင်မသိသလော (ရော ၁၆း၈)။
ထာဝရဘုရားသည် သူ၏သွေးတော်၊ ယုံကြည်ခြင်း၊သည်းခံခြင်း သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေရန် သားတော်ယေရှုကို လောကသို့ ပြေလည်သူ အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အစကကျူးလွန် သော အပြစ်များကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီ၊ ယေရှုခရစ် ပြေလည်သူအဖြစ် စေလွှတ်ခံ ရခြင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အစကပြစ်မှားသော အပြစ်များဖယ်ရှားခဲ့ ပြီးကြောင်းကို ထင်ရှားစေလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် ဖြောင့်မတ် သူများဖြစ်လာကြသည်။
အခန်းငယ် (၂၆) တွင် “ဘုရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူ၍ လွန်ခဲ့ပြီး သော ဒုစရိုက်အပြစ်များကို မှန်တော်မမူရာတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ယခု ကာလ၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ထင်ရှားစေ၍ ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူတို့၏ အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူသော် လည်း တရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းငှါ၄င်း၊ ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ထိုခရစ်တော်ကို အပြစ်ဖြေစရာ အကြောင်းဖြစ်စေ ခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူသည်။” ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို‹သည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြပြီ။ ယခု အချိန်၌ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအသက်ရစေခြင်းငှါ အခွင့်ပေး လျက်ရှိသည်။ ဘုရားရှင်သည် လောကကို အပြစ်မရစေလိုပေ။ ယေရှုခရစ် လော ကသို့ စေလွှတ်ရခြင်းမှာ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်။ 
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ် တိုင် ပေါ် အသေခံသောအားဖြင့် သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း အလုံးစုံကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယေရှုခရစ်က ပြည့်စုံစေခဲ့သည် သာမကယုံကြည်သောသူအားလုံးလည်း ဖြောင့်မတ်စေခဲ့ပြီ။ ထာဝရဘုရား၏ မေတ္တာတော်အားဖြင့် လောကအပြစ် အားလုံး ဖြေလွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါသလား။ သင်သည် ထာဝရဘုရား၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ချိန်တွင် သင့်၌ အပြစ်ရှိတော့ မည်မဟုတ်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် အားလုံးကို သန့် ရှင်းစေပြီး ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်း သောသူများ ဖြစ်ကြပြီ။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရ ဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘယ်သောအခါမျှ ခံယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်တခုသာလျှင် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသင့်သည်
 
အခန်းငယ် (၂၇-၃၁) “သို့ဖြစ်၍ ဝါကြွားစရာ အကြောင်းကား အ ဘယ်သို့နည်းဟုမေးသော်၊ ဝါကြွားစရာအကြောင်းကို ပယ်ပြီ။အဘယ်တ ရားအားဖြင့်ပယ်သနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့် ပယ်သလော။ အကျင့် တရားအားဖြင့် ပယ်သည်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ပယ်ပြီ။ ထို့ကြောင့် လူမည်ကား၊ပညတ်တရား၏အကျင့်မရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက် တတ်သည်ဟု ယူရ၏။ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူတို့၏ ဘုရားသာ ဖြစ်တော်မူ သလော။တပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လော။ ဟုတ်ပေ၏။ တပါးအမျိုးသားတို့၏ဘုရား လည်းဖြစ်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အရေ ဖျားလှီးခြင်းကိုခံသောသူနှင့် မခံသောသူနှစ်ဦးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေတော် မူသော ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ငါတို့သည် ပညတ်တရားကို ပယ်ကြသလော။ အလျှင်းမပယ်၊သာ ၍တည်စေကြ၏။”
ဘုရားသခင်က ပညတ်တော်ပြဌါန်းခြင်းမှာ အကျင့်တရား (ပြုမူလုပ် ဆောင်ချက်) အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မပြည့်စုံသောသူ၊ အားနည်းသော သူများဖြစ် ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်က ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ပြည့်စုံစေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤသို့ မိန်‹တော်မူ၏။ သင်တို့သည် မပြည့်စုံ မလုံလောက်သော သူများဖြစ်သော်လည်း ပြည့်စုံသောသူများ အဖြစ် ပြုတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ သင် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်သို့ ချဉ်းကပ်ရန်လို၏။
အခန်း (၂၇) တွင် ဖေါ်ပြသည်မှာ “သို့ဖြစ်၍ ဝါကြွားစရာ အကြောင်း ကား အဘယ်သို့နည်းဟုမေးသော်၊ ဝါကြွားစရာအကြောင်းကို ပယ်ပြီ။ အဘယ်တရား အားဖြင့်ပယ်သနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့် ပယ်သလော။ အကျင့်တရားအားဖြင့် ပယ်သည်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ပယ်ပြီ။” တခုသိသင့်သည်မှာ ဘုရားသခင်က ပညတ်တော်တရားကို ပြဌါန်းတော် မူခြင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော်တရားနှင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားတော်တွင် ရပ်တည်သည်။ “မည်ကဲ့ သို့သော ပညတ်တော် နည်း။” မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုနည်း။ တခုမျှမ ဟုတ်ပေ။ သို့သော် ယုံကြည်ခြင်း တရားတော်ဖြင့်သာ ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားမှ ကင်းလွတ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ယုံကြည်သော အချိန်၌သာဖြစ်ပြီး ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို မရနိုင်ပါ။ ရောမ အခန်းကြီး (၃) တွင် ရှင်ပေါလုက ဟောကြား သည်မှာ လူတို့၏ မယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား တော်ကို အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်မည် လော။ အကယ်စင်စစ် မည်သို့မျှ မလုပ် နိုင်/ မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ 
ရောမအခန်းကြီး (၃) တွင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရား တော် ကို ထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်စေသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို စိတ်နှလုံး၌သွင်းပြီး ထိုဖြောင့်မတ် ခြင်း တရားတော်က လူ့ဇာတိဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချသူများအား ပြိုလဲစေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်တရားမှ ကယ်တင် တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရကြသည်ကို ပေါ်လွင်စေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမွေကိုရပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရ၏။
ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူသည် ငြိမ်သက်ခြင်းကို မရနိုင်ပေ။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိခြင်းနှင့် ကျိန်ဆဲခံရခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်း (သို့) မယုံ ကြည်ခြင်းကြောင့်လော။ တစုံတယောက်က ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်ကို ခံယူခြင်းမရှိလျှင် ထိုသူသည် အပြစ်တရား စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၌ ရပ်တည်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရကြ၏။ ဤသို့ကယ်တင်ခြင်းကို ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်အား ကျွန်ုပ်တို့က ချီးမွှမ်း ကြသည်။ ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ ယုံကြည် ခြင်းကို ရရှိခြင်းသည် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ကာ မယုံကြည် သောသူအား လဲပြိုမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို‹သည် ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်ခြင်းရ ကြသည်မှာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပေတည်း။ ထိုယုံကြည်ခြင်းက အပြစ် တရားမှ ကယ်တင် ခြင်းမဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို‹အားလုံသည် အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သည့် အချိန်တွင်မှ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည် ပါက စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ကို နှုတ်အားဖြင့် ဝန်ခံပြောဆိုရ မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်တော် မူသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ချီးမွှမ်းပါ၏။