တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[7-1] ရောမသြဝါဒစာအခန်းကြီး (၇) ကို မိတ်ဆက်ခြင်း

ရောမမြို့သားများထံ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါ်လုရေးသားသည့် သြဝါဒစာစောင်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဘဏ္ဍာတိုက် သဖွယ်ဖော်ပြနိုင် သည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်ကြောင်း အဓိက ဝေငှထား၏။ ရောမသြဝါဒစာသည် ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာစောင်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်ကြည့်ပါက အချို့တို့ သည် “နှုတ်ကပတ် ဘဏ္ဍာတော်”ဟု ယခင်က အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်၍ နောက်ပိုင်းတွင်မူ “ကောက်ရိုးနုတ်ကပတ်တရား များ”ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ရောမသြဝါဒစာ စောင် ကဲ့သို့ပင် ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာစောင်သည် ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်သမ္မာတရား ဖြစ်တော်မူ၏။ တခုတည်းသောခြားနားချက်ကား သမ္မာတရားသည် ဖြောင့်မတ်သောသူကို ဘုရားသခင်၏သမ္မာကျမ်းစာတ အုပ်လုံးကို ယေဘူယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသောကြောင့် တန်ဘိုးကြီး မား၏။
လူဇာတိအားဖြင့်ဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တော်မူထသောသေခြင်းမှ ထမြောက် တော်မူ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် တန်ခိုးနှင့်တကွ ဘုရား သခင်၏သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူ သော မိမိသားတော်ကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရားသခင်သည် ရှေးကမိမိပရော ဖက်များအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာ၌ ဂတိထားတော်မူသော ဧဝံဂေ လိတရားကို ဟောစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်ခွဲထား၍ တမန်တော်အရာ၌ ခန့်ထားသော ယေရှုခရစ်၏ ကျွန်ငါပေါလုသည် ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူ၍ သန့်ရှင်းသူအရာ၌ ခန့်ထားသော ရောမမြို့သူမြို့သား အပေါင်းတို့ကို ကြား လိုက်ပါ၏။ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင် အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ 
ဤကျမ်းပိုဒ် (၁၃) တွင် ရောမမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်များထံနုတ်ခွန်းဆက် သည့် စကားဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ပေါလုက ထိုသူတို့ထံ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းဖြစ်သော ယေရှုခရစ်၏ ချည်နှောင်ခြင်းခံရသော အစေခံကျွန်ကဲ့သို့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်အပိုဒ်ငယ်၌ ပေါလုကား မည်သူဖြစ် သနည်းဟု မေးမြန်းပြောဆို၏။ သူသည် ယုဒလူဖြစ်၍ ဒမသက်မြို့သို့ သွားရာလမ်း၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည့် ဘုရားသခင်အား တွေ့ရှိခဲ့၏။ သူသည် တပါးအမျိုးသားများ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေရန် သခင် ဘုရား အသုံးပြုတော်မူ၍ ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထားသော သူဖြစ်သည်။
အပိုဒ်၌ တမန်တော်ပေါလုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှုတ်ကပတ် တရားတော်ကို အခြေခံ၍ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေခဲ့၏။ သူက ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရာအား နှုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပရောဖက် များအားဖြင့် ယခင်က ကတိတော်ပေးခဲ့သကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည် ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်ပေါလုသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ်က ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်း ကို အခြေခံပြောခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ထို့အပြင် အပိုဒ်ငယ် ၂ ၌ ညွှန်ပြသည်မှာပေါလုသည် သတင်းကောင်းအမှုထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ် ခြင်းခံရသည်။
 
 
နှုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပရောဖက်များအားဖြင့်
 
ဆိုသည့်စကား ရပ်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အနာဂတ္တိစကားများနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ရန် ဘုရား သခင်၏ ကတိတော်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် စေနိုင်သည်။ မောရှေ၊ ဟေရှာယ၊ယေဇကျေလ၊ယေရမိနှင့်ဒံယေလ တို့အပါအဝင် ပရောဖက်အား လုံးတို့သည်ဤလောကသို့သခင်ယေရှုခရစ် ကြွဆင်းလာမည့်အကြောင်း နှင့် တလောကလုံး၏ အပြစ်များအား သူ့အပေါ်တင် ဆောင်ပြီးနောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူမည့်အကြောင်း သက်သေခံခဲ့ကြ သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု မိန့်ကြားခဲ့သည့် ဧဝံဂေလိတရားတော်ကား အဘယ်အရာနည်း။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုခရစ်၏အ ကြောင်းပြောကြားသည့်ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရား ကို ဟောကြားခဲ့၏။
အချို့လူတို့က ဓမ္မဟောင်းများစကားသည် ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ် ကြောင်း အခြားသူများကလည်းအလားတူပင် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၁း၁၁မှ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို သက်သေသာဓက အဖြစ်ယူကာ ပြော လေ့ရှိကြသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဧဝံဂေလိဆရာအချို့တို့ကလည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတအုပ်လုံးကိုပင် လျစ်လျှိုရှုထားကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ် စေ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအားဖြင့် ဂတိတော် ပေးခဲ့ပြီး ထိုဂတိတော်ကို ဓမ္မာသစ်ကျမ်း၌ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် လောက၌ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းမပါဘဲ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ပြည့်စုံ စေတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းလောက၌ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမပါဘဲ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမတည်ရှိနိုင်ပါ။ ထိုနည်းတူ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကားရပ်တို့ သည် ဓမ္မသစ် ကျမ်းစကားမပါဘဲ စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ပေ။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုကား ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်အ တွက် ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထား၏။ သို့ဖြစ်ရကား မေးစရာတခုကား သူသည်မည် သည့် ဧဝံဂေလိတရားမျိုးကို ဟောကြားခဲ့သနည်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူဟောကြားသည့် အချက်ကား ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကို အခြေခံ၍ ယေရှု ခရစ်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူပြီးလျှင် အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်နုတ်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းတရားကို ကြေားသည့်အခါ တိုင်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အနာဂတံတစကားနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်တို့ကို အခြေခံသင့်သည်။ ထိုမှသာ လူများကရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ယုံကြည်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအပြင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း သည် ဓမ္မာဟောင်းကျမ်း၏ ဂတိတော်စုံလင်ခြင်း ကျမ်းဖြစ်ကြောင်း ယုံ ကြည်လိမ့်မည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအစတွင် သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှရ ရှိသော ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် သူ၏အသွေးတော်မြတ်အ ကြောင်း အထူးပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အဓိကအချက်အချာဖြစ်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အပြစ်သားအတွက် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနည်းပင်ဖြစ်သည်။
အပြစ်ဖြေရာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်သူ၊ သူမ၏ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်၄င်း၊ အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ရန်၄င်းအား အသွေးသွန်း ပြီး သေသည်အထိပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၄င်း၊ သူ၊သူမ၏ ဒုစရိုက်အပြစ်အား သူ၊သူမကလွန်သွားစေရ၏။ထို့နောက်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အပြစ်မှ ရွေးနုတ် ကယ်တင်ရန်အတွက် ယဇ်ကောင်၏အသွေးနှင့် လက်တင်ခြင်းရှိခဲ့ပါက ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်မူ မည်သည့် အရာရှိပါသနည်း။ သခင်ယေရှုက ဗတ္တိဇ့ခံ ယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ် အသွေးတော်မြတ်ရှိပါ၏။ ထိုအပြင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် နှင့် တို့က ယေရှုသည် မည်ကဲ့သို့သော လူအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသနည်းဟူသော မေးခွန်းအအကြောင်းကြားပြောထားသည်။ဤအပိုဒ် ငယ်တို့က သူ၏မျိုးရိုး စဉ်ဆက်အကျင့် စရိုက်အားရှင်းလင်းဖော်ပြ၏။ 
 
 
ယေရှု ခရစ်သည် လူဇာတိအားဖြင့် ဒါဝိဒ်၏ မျိုးရိုးမှ 
 
ဆင်းသက်တော်မူပြီးလျှင် ဝိညာဉ်တော်သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် ဖွားမြင် တော်မူ၏။ သူသည်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းတန်ခိုးတော်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု သမုတ်ခြင်းခံရ၏။ ထိုကြောင့်သူကိုယုံကြည် သော သူများအား ရေနှင့်အသွေးတော်မြတ် ပေးဆပ်တော်မူခြင်းအားဖြင့် သူသည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်း အရှင်ဘုရားသော်၄င်း၊ ဘုရင်ကာတို့၏ဘုရင်သော်၄င်း၊ ယုံကြည်သူများ ထံကောင်း ကင်ဘုံ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးအကဲဖြစ်လာခဲ့သည်။
အချို့ခရစ်ယာန် သီအော်လော်ဂျီများတွင် ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ ခြင်းကို ငြင်းပယ်ထား၏။ ထိုသီအော်လော်ဂျီတို့က “သူသည်ထင်ရှား ကျော်ကြား သောလူငယ်တဦးမျှ သာဖြစ်သည်” ဟုဆိုကြ၏။ ထို့အပြင် ခေတ်သစ် သီအော်လော်ဂျီအရ “ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘာသာတရား တိုင်း တွင် ရှိကြ၏” ဟုဖော်ပြပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လစ်ဘရယ် ကျမ်းစာသင် တန်းကျောင်းများတွင် လူတို့က အလေးအ နက်ပြောဆိုသည်ကား သူတို့ သည် မန်းမှုတ်သည့်အယူဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ၊ ကာသိုလိပ်အယူဝါဒနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရား အယူဝါဒအားလုံးတို့ကို လက်ခံ ယုံကြည်စရာရှိ သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အမည်ခံ လစ်ဘရယ်သီအော်လော်ဂျီ သို့မဟုတ် ခေတ်သစ် သီအော် လော်ဂျီတို့ဆိုသည်ကား အရာရာတိုင်းကို လေးစားသမုပြုသင့်သည် ထို မှသာ လူသားအားလုံး စည်းလုံးပြီးတခုတစည်း တည်းဖြစ်လာကြ မည်ဟူ ၍ ဖြစ်သည်။သို့သော်ငြားလည်း သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ရှင်းလင်းစွာ မိန့်ဆို ထားသည်ကာ အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ထိုဘုရားသခင် ကား မည်သူနည်း။ ထိုသူကား ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ “ခရစ်တော်” ဟူသည့်နာမတော်ကား ဆီနှင့်ဘိသိက်ခံရသောသူ ဟုဆိုလိုသည်။ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း၌ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး သို့မဟုတ် ပရောဖက်တမ်းပါးသည် သူ၏ ဦးခေါင်းပေါ်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးအကဲမှ ဆီလူးဘိသိက်ပေးလေ့ရှိ သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုအားဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ် တော်မူကြောင်း ကို ငြင်းဆန်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်အား ယုံ ကြည်သူမဖြစ်နိုင်ပေ။
ယခုခေတ်တွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ လူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘာ သာ စုံအယူဝါဒကို အခြေခံ၍ ဂိုဏ်းကဏပေါင်းစည်းရေး အယူဝါဒသို့ နောက်ပြန်ဆွဲနေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ကျွန်ဖြူးရှယ်အယူဝါဒတို့ကဲ့သို့သော မစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ ဝါဒတို့မှ ပစ္စည်းပစ္စယတို့ကို စုစည်းကာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ချီးမွမ်းထောမနာပြုကြသည်။ သူတို့သည် တခါတခါ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နည်းနိသျှအတိုင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်၍ ကျမ်သောအချိန်များတွင် ခရစ် ယာန်တို့ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်တတ်ကြ၏။ သူတို့သည် မတူသောအစားအစာ နှစ်မျိုးအားမြိန်စေလိုပါလိမ့်မည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယုံကြည်ခြင်းရောက်လာသောအခါ ပို၍သန့်ရှင်းပြီး ပို၍ကောင်းလာ လေလေဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ငယ် ၃ နှင့် ၄ တို့၌ရှိသော ယေရှုကားမည်သူနည်းဟူသောမေး ခွန်း၏ အဖြေကားသူသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သည့် တန်ခိုးတော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်တစ်ပါးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော သူဖြစ်တော်၏။ ခရစ်တောသ်ည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ရှင် သခင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။အပိုဒ်ငယ် တို့ကပေါလုသည် ဘုရားသခင်အားဖြင့် အဘယ် ကဲ့သို့ တမန်တော်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းပြောကြားထားသည်။ သူသည်တပါး အမျိုးသားများထံဧဝံဂေလိတရားတော်ဟောကြားဝေငှရန် သက်သေတပါး ဖြစ် လာခဲ့ သည်။ ထိုမှသာ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း လက်ခံရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ငယ်၌ ရေးထားသည့်အတိုင်း တမန်တော်ပေါလုသည် ဘုရား သခင်၏နာမတော်အားဖြင့် ယေရှုအား ယုံကြည်သူများကို ကောင်းကြီးပေး ရန် အခွင့်အာဏာရှိခဲ့၏။ တမန်တော်တစ်ဦး၏ သြဇာအာဏာကား ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့် လူတိုင်းအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပ်နှင်း ရန်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာတန်ခိုးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ပေါလုက “သခင်ယေ ရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်အထံတော်က ကျေးဇူး တော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေသော” ဟူ၍ ြွမက်ဆိုနိုင်ခဲ့ သည်။ ဤနေရာတွင် ကောင်းကြီးပေးခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အနည်း ငယ် ဆင်ခြင်းလိုပါသည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုက လူများအတွက် ကောင်းကြီး ပြုရန် တန်ခိုးအား ဏာရှိခဲ့ဟန်တူသည်။ 
တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအ စဉ်ပြီးဆုံးတိုင် ကောင်းကြီး ပေခြင်းအားဖြင့် အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းလေ့ရှိသည် ဘုရားသခင်က ဤကဲ့ သို့သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအား ယုံကြည်သူများ ထံပေးအပ်ရန် အလိုရှိတော်မူသည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကား၏မူရင်းကား အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။ တောလည်ရာကျမ်းနှင့်အစပြုကြပါစို့။ “တဖန်မောရှေ အားထာဝရဘုရားကသင်သည် အာရုန်နှင့်သူ၏ သားတို့အားဆင်ဆိုရ မည်မှာ သင်တို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ကောင်းကြီးပေး၍ စောင့်မတော်မူပါစေသော်။ထာဝရဘုရားသည်သင်၌မျာက်နှာတော်အလင်း ကိုလွှတ်၍ကရုဏာ ကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော်”။ ယဇ်ပရောဟိတ်အ ကြီးအကဲ အာရုန်နှင့်သာ၏ သားများဆင့်ဆိုသည်ကား ဤအရာသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါ် ကောင်းကြီးပေးရမည့်နည်း လမ်းဖြစ် သည်။ သူတို့သည် ဤနည်းအားဖြင့် ဣသရေလလူတို့ကို ကောင်းကြီး ပေးခဲ့ပါက သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့ကို အမှန်ပင်ကောင်းကြီး ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ပေါလု၏ သြဝါဒ စာအားလုံးတို့ကို ကြည့်ပါက “ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော် သည် သင်တို့နှင့်အတူရှိ ပါစေသော”ဟူ၍မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။ 
ဤအရာက ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများအား ဝေပေးသောသူသည် သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်ညွှန်ပြပေ၏။ ထိုကြောင့် တမန်တော်မူသည့် သူကားဘုရားသခင်ပေးတည်း။ ထို့ကြောင့်တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ရောမသြဝါဒစာစောင်ပြီးဆုံးသည်နှင့် သန့်ရှင်းသူများအား အမြဲ ကောင်းကြီးပေးလေ့ရှိသည်။ ပေါလုသည် ဘုရားလူများထံ ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာ အားချပေးရန် အခွင့်အာဏာရှိခဲ့သည်။ ဤအခွင့်အာဏာသည် ခရစ် ယာန်အမှုတော်ဆောင် အယောက်တိုင်း၌ အပ်ပေးတော်မူခြင်း မရှိပေ။ ထို အစားယင်းအား ဘုရားသခင်၏ အစေခံကျွန်တို့၌သာ အပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဘုရား၏ အစေခံကျွန်တို့က ၇း၂၁-၂၃ “ကောင်းကြီးချပေးသည့်အခါ ပြော ကြားလေ့ရှိကြသည်မှာ သူတို့သည် အမှန်ပင်ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာများအား ချပေးလိုကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်သည် ကောင်း ကြီးပေးခဲ့သည့်အတိုင်း ထိုသူတို့အား အမှန်ပင်ကောင်းကြီးများ အခွင့်ပြု တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တန်းခိုးအာဏာအား သူ၏အစေ ခံ ကျွန်များထံ သာမက ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရသူယုံကြည်သာအးလုံး တို့ကိုပါပေး တော်မူသည်။ ထာဝရဘုရားက “အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင် တို့လွှတ်လျှင် ထိုသူ သည် အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏”ဟု မိန့်တော်မူသည်။
သူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူအားလုံး တို့အပေါ် ထိုသြဇာအာဏာမျိုး အား ခွင့်ပြုတော်မူ၏။ ထိုကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသော သူများသို့မ ဟုတ် သူ၏ အစေခံကျွန်များအား ဆန့်ကျင်ကြရန် သတိထားသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည် ထာဝရဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင် ခြင်းနှင့် တူညီနေသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများအား ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ချပေးစေရန်နှင့် ကျိန်ဆဲခြင်းအမင်္ဂလာပေးရန် အခွင့်ပေးတော်မူ သည်။ သင်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း အရာသည် မြေတပြင်လုံး၌ အနှံ့အပြား ကျော်စောသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့အကြောင်းကြောင့် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါ၏လဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို ရှေ့ဦးစာ ငါချီးမွမ်း၏ ငါသည်သင် တို့ကို မခြားမလပ်အောက်မေံ၍ အစဉ်မပြတ်ဆု တောင်းပေး ပဌနာပြု သည်ဟု သားတော်၏ဧဝံဂေလိတရားတို့ဟောလျက်၊ အမှုတော်ကို စိတ် ဝိညာဉ်နှင့်တကွ ငါဆောင်ရွက်၍ ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည် ငါ၏ သက်သေခံဖြစ်တော်မူ၏။ မကြာမမြင့်မီ ဘုရားသခင် အလိုတော်အားဖြင့် အဆင့်သင့်၍၊ သင်တို့ရှိရာသို့ ငါလာရသော အခွင့်တစုံတခုရှိပါ မည်အ ကြောင်း ဆုတောင်း ပဌနာပြု၏။ 
သင်တို့သည် မြဲမြံခိုင်ခံ့မည်အကြောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆု ကျေးဇူး တစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကို အလွန်တွေ့မြင် ချင်ပါ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါနှင့်သင်တို့သည် ယုံကြည်သော အား ဖြင့်အချင်းချင်းအား ရသက်သာခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းကိုဆိုလိုသတည်း”။ ပထမဦးစွာ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ရှိသနည်း။ သူသည် ရောမမြို့၌ရှိသော ခရစ်ယာန် များအ တွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၏။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့သည် ယေရှု အား ယုံကြည်ကြ၍ သူတို့အားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားတော်သည် အခြားသူ များထံဟောကြားရကြသည်။ ပေါလုသည် မိမိဿသနာခရီးစဉ် အတွင်း အဘယ်ကြောင့်ရောမမြို့သို့ ခရီးထွက်ချင်ခဲ့သနည်းဟု မေးကောင်း မေးနိုင် ပါသည်။ အကြောင်းရင်မှာ ထိုအချိန်တွင် ရောမမြို့၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်အား ဟောကြားခဲ့ပါက ယင်းသည် တလောကလုံးသို့ ပြန့်နှံ့နေမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တကမ္ဘာလုံးက အမေရိကန် နိုင်ငံကို ကြည့် နေသကဲ့သို ရှေးခေတ်အခါက ရောမမြို့သည် လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်၍ ဗဟို အချက်အချာကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ သတင်းကောင်းဟောကြား ဝေငှ ခြင်းအလုပ်အားများစွာ လုပ်ဆောင်နေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေပါက သာသ နာအမှုတော်ဆောင်များစွာ ပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများထံ လှပသော သတင်းကောင်း ဟေကြားရန် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၌ ခြေဆန့်လိမ့် မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ရောမမြို့သို့ခရီးဆို ရောက် ချင်ခဲ့၏။ သင်တို့သည် မြဲမြံခိုင်ခံမည်အကြောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ် ဆု ကျေးဇူးတစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကို အလွန်တွေ့ မြင်ချင် ပါ၏ ဟုရေးသားထားသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက လူတို့အား မြဲမြံခိုင်ခံ မည့်အကြောင်း၊ သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတစုံတခုကို အပ်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဆိုလိုရင်းကား အဘယ်နည်း။ သူပြောကြား သည့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား ပင်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ထိုသို့ဆိုသော် ငါနှင့်သင်တို့သည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် အချင်းချင်းအားရသက်သာ ခြင်းသို့ ရောက်ကြမည်အကြောင်းကို ဆိုလိုသတည်းဟု ရေးသားထား သည်။ 
၇း၁၀-၁၁ “မိန့်ကြားသည်ကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် မြဲမြံခိုင်စေရန် အချို့လူတို့ထံ အပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပေါလုနှင့်ထိုသူတို့သည် ယုံကြည် ခြင်းနှင့် အချင်းချင်းအားပေးနှစ်ပသိမ့်စေရန် ဖြစ်သည်။” ထိုအရာကား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဟောကြားခြင်းအားဖြင့် ဖြစ် သည်။ ပေါလုသည် လူတို့အား အနားယူခြင်းသော်၄င်း၊ အားပေးနှစ်သိမ့် ခြင်းသော်၄င်း ကောင်းကြီးခံစားကြရန်သော်၄င်း၊ တူညီသော ယုံကြည်ခြင်း တွင် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း ရှိကြရန်သော်၄င်း အလိုရှိခဲ့သည်။တမန်တော် ရှင်ပေါလု၏ မိန့်မှာချက်အတိုင်းသူသည် ထိုသူတို့ထံ အပြန်အလှန်ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အချင်းချင်းအားပေး နှစ်သိမ်ခြင်းရှိစေရန် ဆန္ဒရှိခဲ့၏။ ထိုပြင်သူသည်ရောမ မြို့အသင်းတော်သို့ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတ ရားအား ဟောကြားရန် အာသီသရှိခဲ့သည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းသားများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေ လိတရားကို ခိုင်မြဲစွာနားလည် ယုံကြည်ထားကြသည်။ သို့သော် ကွယ်လွန် သည့်အချိန်နှင့်အမျှ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို မယုံကြည်သည့် သာမာန်ခရစ်ယာန်အချို့တို့ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ရောမ မြို့အသင်းတော်သည် ဧဝံဂေလိတရားအား ပြန်လည်အားသစ်စေရန် လိုပါ လိမ့်မည်။ထိုကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုမိန့်ကြားသည်ကားသူ၌ အပြန် အလှန်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အားပေးနှစ်သိမ့်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ စစ်စစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက် တော်ရှေ့ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုကိုရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားသည် ငြိမ်သက်ခြင်း ၌ အနားယူပြီးရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်အား ယုံကြည်ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းရသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားမပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၌ အနားယူ နိုင်ရန် မဖြစ်ချေ။ ထို့အပြင် “ငါသည် သင်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေး ဇူးတစုံတခုကို အပ်ပေးခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကို အလွန်တွေမြင်ချင်ပါ၏’’ ဟူ၍ သားထားပါသည်။ ထိုဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိ တရားဖြစ်တော်မူ၏။ လူသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရား ယုံ ကြည်မှသာ ဘုရားသခင်၏သား၊သမီးဖြစ်နိုင်ကြပြီး ကောင်းကြီးများလည်း ခံစားရရှိနိုင်သည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယေရှုအား အနည်းငယ်မျှသာ ယုံ ကြည်ပါသော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတော်အား မသိရှိ ပါက ကောင်းမွန်ဖြောင့် မှန်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကို မလုပ်ဘဲ ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ခြင်းအပြင် သစ္စာရှိရှိ နေထိုင်ခြင်းတို့သည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း။ 
သူတို့၏ အကျင့်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် မည်သို့မျှမ စပ်ဆိုင်ပေ။ ၇း၂၄ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထိုလူသားများ ထက်ကြီးမြတ်ပေး၏။ လူများအား ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာ ခြင်းသည် လွယ်ကူ၏ သို့သော် ယုံကြည် သူအသစ်များထံ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် ဧဝံဂေလိတရားအား ဟောပြောခြင်းသည် ပို၍အရေးပါသည်။ ထိုမှသာ သူတို့၏အပြစ်များအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံ၏ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးအား ယူတင်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဘုရား သခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ရောမမြို့ရှိယုံကြည်သော သန့်ရှင်းသူများကို သူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်သိမ့်အားပေးလို၏။ ထိုကြာင့် “ငါနှင့်သင်တို့သည် ယုံကြည်သောအား ဖြင့် အချင်းချင်းအားရသက်သာခြင်းသို့ ရောက်ကြမည်အကြောင်း” မိန့်မြွက်ခဲ့၏။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် အသင်းတော်ရှိ လူအစုအဝေးတို့ထံ ယုံ ကြည်ခြင်းရှိလာကြရန် စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားအား ဟောကြားဝေ ငှခဲ့သည်။