တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[7-4] ( ရောမသြဝါဒစာ ၇း၁၄-၂၅ ) ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်လက်ခံပြီးနောက် ဇာတိအသွေးသား

( ရောမသြဝါဒစာ ၇း၁၄-၂၅ )
“ထို့နောက်ဖြောင့်မတ်သူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်လိမ့်မည်” ဟူသည်မှာအဘယ်နည်း။ဖြောင့်မတ်သောသူများယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ သက်ရှင်လိမ့်မည်ဟူသည်ကား ဇာတိအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝိ ညာဉ်၌သာ ဖြစ်ပါသည်။ဘုရားသခင်သမ္မာ၏တရား၊ ပညတ်တော်နှင့် သူ့၏ ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်ကြောင်းကိုယုံ ကြည်သောအခါ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ဖြောင့်မတ်ပြီး ပြည်စုံသောအ သက်တာရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် မှန်ပါသလား။ မှားပါသလား။ မှန် ပါသည်။ငါတို့သည် အပြစ်မှကယ်ချွတ်ခြင်းခံပြီးနောက် ဇာတိပကတိသည် အားနည်းသည်နှင့်အတူ ဖြောင့်မတ်သောအသက်တာမရောက်နိုင်ပါ။ “ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ယုံကြည်ရ၏” ဟု သမ္မာကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဇာတိသွေးသည်အားနည်းပြီး မပြည့်စုံနိုင်ပါဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောအသက်တာသို့ မရောက်နိုင်ပါ။ ဇာတိ နှင့် အသက်ရှင်သောလူသားသည် မဖြောင့်မတ်နိုင်ပါ။နည်းလမ်းတစ်ခု သည် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အပြစ် မှကယ်ချွက်ခြင်းပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အမြဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်နိုင်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ သက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းတွင် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ တည်ရှိခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြောင့် မတ်နိုင်သည်။ ဇာတိသည် မဖြောင့်မတ်နိုင်သောလည်း ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသ ခင်ကို လက်ခံခြင်း၊ သခင်အားဖြင့်နှင့် မိမိသို့သိုးထိမ်းရှင်အဖြင့်လက်ခံခြင်း၊ အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်နိုင်သည်။”
 
 
ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ပြောပါသည်
 
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည် ဟု သမ္မာဟောင်းကျမ်း ဟဗက္ကုက်အနာဂတ္တိကျမ်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါ သည်။ သတင်းကောင်းသည် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ဖော်ပြသည့် သမ္မာ တရားဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်ရေး သားထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၌ ဖြောင့် မတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ထိုအရာသည် လူသား အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် တူသလား။ အပြစ်မလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်သလား။ ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှုတော်ကို ယုံကြည်လက်ခံပြီးနောက် ဖြောင့်မတ်သလား။ ဘုရားသခင်သည် နှုတ်က ပတ်တော်၌သာ ဖော်ပြပြီး ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းသည် အပြစ်မှ ရွေးနုတ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
သို့သော် အသွေးအသားအားဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်သည်။ သို့သော် အသွေး အသားအားဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်ပေ။ နှုတ်ကပတ်တော် သည်သာလျှင် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ ဖြောင့် မတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်အားထားပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း၌ တည်ရှိခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခံစား၍ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း အသက်တာသို့ ရောက်စေနိုင်ပါ သည်။    ကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားများ၏ စိတ်သည် အလွန်မာသည့်အပြင် သဲများကဲ့သို့လည်း အစိတ်အမွှာမွှာ ကွဲပြားလွယ်ပါသည်။ တစ်စုံတ ယောက်သည် ငါဒီအရာနှင့် ထိုအရာကို သခင်အတွက် လုပ်ရမည်ဟု ပြော သင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဇာတိကမပြောမလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သည် အပြစ်နှင့် ပညတ်တော်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးနောက် သခင်ထံ၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၌ လုံးဝယုံကြည် ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးများကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခံစားလက်ခံခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်များကို အ ပြည့်အဝယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်နိုင်ပါသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သည် ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဇာတိသွေးသားအားဖြင့် များပြားသော မျှော်လင့် ချက်သို့ ရောက်ဖူးသလား။ကျွန်တော့ဇာတိအသွေးအသားသည် ကျန်သော အပိုင်းတွင် မမှန်သော်လည်း ဆက်လက်မျှော်လင့်နေသည်ဟု ထင်ခဲ့မိသ လား။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်ဟု သမ္မာကျမ်းက ဆိုထားပါသည်။ လူသားသည်တစ်ရာ ခိုင်နှုန်းသာ မဖြောင့်မတ်နိုင်ပါဟု ဘုရားသခင် ဆိုထားပါသည်။ အပြစ်မ လုပ်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ထံ၌ အပ်နှံကာ ဇာတိအားဖြင့် မျှော် လင့်ခြင်းရှိမည်ဟု စိတ်ကူးခဲ့ဖူးပါသလား။ ကျွန်တော်တို့သည် မည်သို့အ ပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဇာတိအားဖြင့် မည်သို့များပြား လှသောကောင်းမှုကို ပြုခဲ့သော်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်ကို မယုံကြည် လျှင် အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သည့်ချိန်၌ ၁၀ဝ% မဖြောင့်မတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်အနည်းငယ် ကျူးလွန်သည့်အခါ၌ ဘုရားသခင် ပြောနိုင်ပါ့မလား၊ ဇာတိအသွေးသားအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်လျှင် ထိုအရာက ဘုရားသခင်ကို ဝမ်းမြောက်စေနိုင်သလား။ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟုကို ကြည့်ကြပါစို့။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်၊ ယုဒလူမျိုး သည် အဘယ်သို့နည်း။ အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိသ နည်း။ အထွေထွေသော အကျိုးများစွာရှိ၏ ထူမြက်သော အကျိုးဟူမူကား အရေဖျားလှီခြင်းကိုခံရသော ယုဒလူမျိုးကိုသည် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ် တော်များကို ခံရကြ၏ ထိုသူတို့တွင် အချို့သည် မယုံကြည်သော်လည်း အဘယ်ဆိုဖွယ်ရှိသနည်း ထိုသူတို့ မယုံခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သစ္စာ တော်ကို ဖျက်နိုင်သလောက်မဖျက်နိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့်မတ်ပါ၏ တ၇ားစီရင်သောအခါ အောင်မြင်ပါ၏ဟု ကျမ်းစာလာ သည်နှင့်အညီ လူခပ်သိမ်းကိုသည် သစ္စာမြင့်ဖြင့် တည်စေသတည်း။ ငါတို့ ၏ မတရားသောအမှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေလျှင်အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်း။ 
 
 
ဘုရားသခင်ဒဏ်ပေးတော်မူလျှင် မတရားသောအမှုကို 
 
ပြုတော်မူသလော ထိုသို့ဆို သော လူသဘောအတိုင်း ငါတို့၏ ထိုသို့မ ဟုတ်ရ။ ဟုတ်လျှင် လောကသားတို့ကို အဘယ်သို့စစ်ကြော စီရင်တော်မူ မည်းနည်း။ ထိုမှတပါးငါသည် ၇း၂၄-၂၅ဂုဏ်ပျက်သောအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏ သစ္စာတော်သည် ဂုဏ်သရေတော်ကို တိုးပွားစေလျှင်၊ ငါ့ကို အပြစ်ရှိ သောသူကဲ့သို့ အဘယ်သို့စီရင်သေးသနည်းဟူ မေးမြန်လျှင် ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းငှါ မကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ကုန်အံ့ဟု လူအချို့တို့သည် ငါတို့ကို ကဲ့ရဲ့လျက် ငါတို့စကားကို ပြန်ပြောသည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်လော။ 
ငါတို့ ၇း၁၉စကားကို ပြန်ပြောသည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်လော။ ထိုသို့ ဆိုသော ထိုသူတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ဒဏ်ကို ခံထိုက်ကြ၏။တမာန်တော် ရှင်ပေါလုက “သို့သော်ငါတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏ မြေဝင် မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေလျှင် ဘယ်သို့ပြောရမည်နည်း ဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မတ်သောဇာတိအားဖြင့် သက်ရှင်သောလူသားကို အပြစ် အားဖြစ် သည်”အထိစောင့် ရှောက်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရဲ့လား။ ရှင်ပေါလု သည် ညှင်းပန်းနှိပ် ဆက်ခြင်းခံသောသူများ ထံသို့ဤသို့ ပြောပါသည်။ မိမိ ၏ အားနည်းချက်ပိုများလာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြစ်မှ ကယ်ချွတ်ခြင်းများရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက အပြစ်ကျုံးလွန်ပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ပြန်ရောက်နိုင်ကြောင်းကို အံ့သြသောသူများထံသို့ ပြော ထားပါသည်။ ၇း၁၈ “လူသား၏ အားနည်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေပါသည်။ လူသားများဇာတိအားဖြင့် သေ သည့်အထိအပြစ်ကျူးလွန်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တန်ခိုးကြီးခြင်းကို သူတို့၏အားနည်းချက်အားဖြင့် ထင်ရှားစေပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။”
လူသားသည် ဇာတိအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အလဟသဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင် ဘုရားသခင်၏ ကူညီခြင်းသည် ၉၇% ဖြစ်ပြီး လူသား၏ ကြိုးစားခြင်းသည် ဖြစ်လျှင် လူသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ပါ။ ယေရှုခရစ်သာလျှင် ကျုံးလွန်သောအပြစ်များကို ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတိသည် နေ့စဉ်အပြစ်ကျုံးလွန်သည်နှင့်အညီ ပြည့်စုံခြင်း သို့မရောက်နိုင်ပါ။ လူသားများ၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပို၍ထင်ရှား စေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ကောင်းသော အကျိုးရှိစေခြင်းငှါ မကောင်း သော အကျင့်ကိုကျင့် ကြကုန်အံ့ဟူ အချို့တို့သည် ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့လျက် ကျွန်တော်တို့စကားကိုပြန်ပြောသည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်းလော။ ထိုသို့ဆို သောသူတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ဒဏ်ကို ခံထိုက်ကြ၏ဟု ဟု ဆိုထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အသွေးသားအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင် ပါသလား။ အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းခံပြီးနောက် ဇာတိသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသလား၊ မရောက်နိုင်ပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည် ကျွန် တော်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အား ဘုရားသခင် က အပြစ်မှပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် စိတ် နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်လျှင် အပြစ်နှင့်အတုရှိသေးသလား။ မရှိတော့ပါ။ မဖြောင့်မတ်သော်လည်းအပြစ် မရှိတော့ပါ။
ဘုရားသခင်က မဟုတ်မမှန်ပဲလျက် ကျိန်ဆိုခြင်းကို မပြုရ။ ကျိန်ဆို ခြင်းကို ပြုသည် အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တည်စေလော ဟူသော ရှေးပညတ်စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။ ငါ့ပညတ်သည်ကား ကျိန်ဆိုခြင်းကို အလျှင်မပြုရ ကောင်းကင်ဘုံကို တိုင်တည်၍ မကျိန်ရ။ ကောင်းကင်ဘုံ ကား ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ဖြစ်သတည်း မြေကြီးကို တိုင်တည်၍ မကျိန်ရမြေကြီးသည် ဘုရားသခင်၏ ခြေတော်တင်ရာ ဖြစ်သတည်း။ ယေ ရုရှလင်မြို့ကို တိုင်တည်၍ မကျိန်ရ။ မဟာမင်းကြီး၏မြို့တော်ဖြစ်သ တည်း။ ဆံခြည်တပင်ကိုမျှ ဖြူစေခြင်း၊ မည်းစေခြင်းငှါ မတတ်နိုင်သော ကိုယ်ဦးခေါင်းကို တိုင်တည်၍ မကျိန်ရ။ သင်၏စကားမှာ မှန်သည်ကို အမှန်၊ မမှန်သည်ကိုမအမှန်ဖြစ်စေလော။ 
ဤထက်လွန်သော စကားသည် မကောင်းသောအရာနှင့်စပ်ဆိိုင်၏ ဟု ပြောကြားပါသည်။ဇာတိက မြေကြီးကိုကျိန်ခြင်းသည် ထိုအရာကိုအ ပြစ်မှ လွတ်အောင် မထိမ်းနိုင်သောကြောင့် အပြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေကြီးကို ကျိန်ပြီးအပြစ်မတင်ရပါ။ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံ ကြည်လျှင် မိတ်ဆွေကိုကူညီပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်သည်။ အထင်အမြင်မှား ယွင်းခြင်းသည် များပြားလှပါသည်။ ၅၃း၂ ကျွန်တော်တို့ ထံသို့ အပြစ်ကင်လာသော အသွေးအသားရှိသည်နှင့်အညီ အသွေးသား အားဖြင့်စီရင် ခံတတ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရားကို မယုံကြည်ခြင်း၌ ပါဝင်သောသူများထံ တရားစီရင်ခြင်း ကျွန်တော်တို့တွင် တရားစီရင်ခြင်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုနှစ်မျိုး က ကျွန်တော်တို့ကို အုပ်ချုပ်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဇာတိအားဖြင့် ပညတ်တော် လိုက်ရန် ရည်ရွယ် ပြီး ထိုအရာကို ဇာတိအားဖြင့်စီရင်သည်။ သင်သည် ဆက်လက်၍ အပြစ် ကျူးလွန်လျှင်လည်း ဖြောင့်မတ်ပါသည်။ သင်၏ဇာတိသည် ၁၀ဝ% မဖြောင့်မတ်လျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်စေမည်ဟု ဇာတိက ပြောပါ သည်။ ဇာတိတရားစီရင်ခြင်းသည် မိတ်ဆွေကို ကောင်းသောအထိမ်း အမှတ်ကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားစီရင်ခြင်း သည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်ကို ရှိသိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံယုံ ကြည်လျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ၏ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရပါပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူများသည် တ ကယ်အသက်ရှင်သည်။သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကူညီအားဖြင့် ကောင်း ကြီးခံစားသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 
 
 
ကျွန်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်
 
သမ္မာကျမ်းစာကိုသိခြင်းသည် အရေးကြီးသော်လည်းမည်သို့ အရေး ကြီးခြင်းကို ယုံကြည်သနည်း။ အချို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ယေရှုသာလျှင် မိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ သည် နေ့စဉ်လုပ်နေသောအပြစ်ကို နေ့စဉ်ဆေးကြောလိမ့်မည်ဟု ယုံ ကြည်ကြသည်။ မိမိတရားစီရင်ခြင်းကို ဇာတိ၏ပညတ်တော်အားဖြင့် ပြု လုပ်စီရင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကို ယုံကြည်သနည်း။ ဖြောင့် မတ်သော သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 
မိတ်ဆွေသည် ပျော်ရွင်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဇာတိထင် မြင်ချက်အားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို တိုင်းတာပြီး မိမိဇာတိ သည်မှန်ပါသည်။(ဝါ)ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရန်အားနည်းသည်ဟု ပြော မည်လား။ မိတ်ဆွေသည် ယနေ့အတွက် သက်မှတ်တိကျ သောနေ့ရက်၌ ၅%ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ငါသည်ကမ္ဘာ၌ မမွေးလျှင် ပိုပြီးကောင်း မည်ဟု မိမိကိုယ်ကိုရမှတ်ပေးခဲ့ဖူးပါသလား။ မိမိကိုယ်ကိုရမှတ် ပေးခဲ့ဖူးပါသည်ဟု ထင်မိခဲ့ဖူးပါသလား။ ကျွန်ုပ်လည် ထင်မိခဲ့ဘူးတယ်။ ကျွန်တော်တခါတရံ တတတ်တအား လိုချင်ခဲ့ပါသည်။ အားပျော့သည့်အခါ၌ စဉ်းစားပြီးကျွန် တော်သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် ပိုကောင်းမည်။ ဘုရားတရား ကြည်ညီသော အသက်တာရောက်နိုင်ရန် ခက်ခဲလှဟုထင်မိခဲ့ပါသည်။ ယခုထိတိုင်အောင် ကြောက်လျက်ရှိပါသည်။ 
ကျွန်တော်သည် လုပ်ခဲ့ပြီးသောအရာကို ကြည့်ခြင်းနှင့် လုပ်ရမည့် အရာကောက်နှုတ်ရာတွင် ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ယခုအချိန်ထိ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နေသောကြောင့် ချီးမွမ်း ရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လိုက်လျှောက်နိုင် မည် မဟုတ်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်ကို စသိသိခြင်း မည်မျှ စိတ်ထိခိုက်လာ သနည်း။ သူများ၏ထင်မြင်ချက်နှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို သိရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို တိကျစွာမသိမယုံကြည်ဘဲ နောက်တော်သို့ လုက်ဖို့ရန် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယုံကြည်နိုင်တော့ပါ။ ဘုရားသခင် ပြည့်စုံသန့် ရှင်ဂကြောင်းကိုသိ သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အို ... သခင်၊ သခင် နောက်ကို မလိုက်နိုင် တော့ပါဟု ကိုယ်ကိုကိုယ် မယုံကြည်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းမွန်စွာ သိသည်နှင့် အညီ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အသက်ရှင်ရန် ပြောကြားပါသည်။ 
ဖြောင့်မတ်သောသူကောင်းကြီးခံစားသကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အ သက်ရှင်ကြလော။ သင်တို့အပြစ်အားလုံးကို ယေရှုခရစ်က ရေနှစ်ခြင်း အားဖြင့် ဆေးပြီးခဲ့ပြီး။ သင်တို့ဇာတိကို ပညတ်တော်အားဖြင့် စီရင်လျှင် သင်တို့သည် နေ့စဉ်အပြစ် လုပ်ကြ၏။ အပြစ်မလုပ်ဘဲ အသက်မရှင်နိုင်ဟု မိမိကိုယ်ကို ဝန်ခံကြလော။ သင်တို့ ကယ်တင်ရှင်က သင်တို့၏ အပြစ်ကို ဆောင်ယူသွားလေပြီ။ ကယ်တင်ရှင်၏ အသေခ့ခြင်းအားဖြင့်ယူဆောင် သွားကုန်ပါပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင် အပြစ်ရှိကြ သေးသလား (ဝါ) မရှိတော့ပါ။ 
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်သားမဖြစ်နိုင်တော့ပါ
 
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကြည့်လျှင်တောက်ပသော်လည်း ကာလကို စဉ်းစားလျှင် မျှော်လင့်ချက်မရှိသောသူဖြစ်ရမည်။ ထိုကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေသည် ထိုအရာကို ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။၇း၂၄-၂၅ယုံကြည်နိုင်ပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ပြီး ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ဘယ်သူများက ယုံကြည်အားထားသ နည်း။ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်အားထားလျက် အသက်ရှင်နေပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သည်။ မိတ် ဆွေသည် ထိုအရာကို ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ သင် သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ဇာတိကို ကောင်းမွန်စွာစွန့် နိုင်ပါသလား။ 
သွန်သင်ပေးနိုင်ပါသလား။ မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ ဇာတိသည် အပြစ်ကို ကျုံးလွန်သည့်အခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မဖြောင့်မတ်သော အရာဖြစ်သလား။ ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်သားပြန်ဖြစ် သေးသလား။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဂလာတိ သြဝါဒစာစောင်၌ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ရာ။ အထက်က ငါဖြိုဖျက်သောအရာကို နောက်တဖန် ငါတည်ဆောက်ပြန် လျှင်၊ ကိုယ့်အပြစ်ရှိသည်ကို ကိုယ်ထင်ရှားညွန်ပြ၏။ ဟူ၍ရေးသား ထားပါ သည်။ လူသားသည် မိမိအပြစ်အားလုံး ယေရှုခရစ်တော်၏ရေနှစ်ခြင်း ခံခြင်းယေရှုခရစ်အသက်တော်အားဖြင့် စာရားစီရင်ခြင်းခံပြီးပြီဟု ယုံကြည် လျှင် အပြစ်သားမဖြစ်တော့ပါ။ ယေရှုခရစ်တော်သည် တစ်ကြိမ်သာလျှင် သန့်ရှင်းစေပြီး၊ အပြစ်ကင်းမဲ့စေသည်အကြောင်းနှင့် မိမိအပြစ်ကို ယေရှုခ ရစ်တော် ကယူဆောင်သွားပြီးပြီ ဆိုသောအကြောင်းကို မငြင်းပယ်သောသူ တို့သည်နောက် တစ်ကြိမ်အပြစ်သား မဖြစ်တော့ပေ။ ထိုအခါကိုမိတ် ဆွေသည် ရပြီးပြီလား။ရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်သော ဘုရားသ ခင်သည် ထာဝရအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားက ကူညီပြီး ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သည့်တိုင်အောင် အတူရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ကြသော သင်တို့သည် ငါ့ကို ယုံကြည်လျှင် သင်တို့ကို ငါအမြဲကူညီမည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပြီး သောသူတို့ကို ကောင်းကင်တမန်က တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘုရား သခင်နှင့် လူသားတို့အကြားတွင်ကောင်းမြတ်သည့် အစေခံဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်က ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်သမျှကို ဘုရားရှင်ထံ တော်ပါး သို့ အမြဲတင်ပြလျှက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို သူ့သား သမီးအဖြင့် လက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဇာတိအားဖြင့် အပြစ် သားဖြစ်ကြသည်။ ဇာတိ၏ကောင်းမှုပြုခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မက်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပါ။ 
 
 
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။
 
ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော် တို့၏သိုးထိန်းရှင်ဖြစ်ပါသည်။“အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဟူမူကား ဖြောင့်မတ် သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည် ဟုကျမ်းစာ လာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌ တည်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ် ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလိုငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင် ရှားလျက်ရှိသည်။ သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် ဆီးတားနှိပ်စက်သောသူတို့ ပြုတက်သောဘုရားမဲ့နေခြင်းအမှု၊ တရားကိုလွန် ကျုံးခြင်းအမှု အမျိုးမျိုး ကိုတဘက်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှား လျက်ရှိ၏။”ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်လိမ့်မည်ဟု ရေးသားခဲ့ပြီပါပြီ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါ သလား ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ အသက် ရှင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် အရာ အားလုံးနှင့်အသက်ရှင်ပြီး ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည် ခြင်းသာလျှင် အဓိလိုအပ်သည်။ “သာလျှင်”ဆိုသည် စကားကဲ့သို့ မည်သူမျှ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် မဖြောင့်မတ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အပြစ်သား သည် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်အသက်မရှင်ပါ။ သင်သည် ယခုယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ပါသလား။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရမည်။
မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို သိနိုင်ရန်များပြားသောအချိန်ကို ပြုပါ သည်။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် သေသည့်အကြောင်းနှင့် ယုံကြည် လျှင် အသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကို သတိရအောက်မေ့ရမည်။ ကျွန်တော် တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သူများ ၏ကမ္ဘာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်သတိရရမည်။ ငှက်ကလေးများသည် တောင် ပံရှိသော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့လျှင် မြေကြီးပေါ်သို့ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရန် ကံက တားရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်စေခြင်းအလိုငှာအလိုတော်ရှိပါသည်။ သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင်လျှင် သူတို့ဝိညာဉ်သည် သေခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။
ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ သမ္မာတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စတင်လာသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည်ရေနှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက် မည်သို့ အသင်းအဖွဲ့ကို ပြန်လည်ပြု ပြင်မည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း အကြောင်းကို သိရမည်။ နားလည်နိုင်ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ အသက်တာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် သေပြီးနောက် အခက်ခဲကို မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ လူသားသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင်လျှင် အခက်ခဲကိုမဖြေရှင်နိုင် နောက်ဆုံး၌ သေခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်လျှင် ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ၁၉း၃၀ ဆိုသူသည်အားနည်းသော်လည်း ဖြောင့်မတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့၏ ယုံကြည်နိုင်သ လောက်ကူညီနိုင်ပါသည်။ 
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိ၏ကန့်သတ်ချက်ကို နားလည်သိရှိခံစားလျှင် ယုံကြည်ခြင်းကို သင်ယူခြင်းဖြစ်သည် 
 
မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ဖူးပါသလား။ လူတစ်ဦး သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင် ပါ။ အကြောင်းမှာ အသက်ရှင်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သင့်ကြောင့် ဦးစွာ မသင်ယူသေောာကာင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်မိမိခြေနှင့်လက်အားဖြင့် ငွေပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ထိုအ ရာများကို အသုံးမပြုရန်၊ လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတိအား ဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်လျှင် မိမိ၏ကန့်သက်ချတ်ကို ခံစားခြင်းသို့ရောက် စေသည်။ မဖြောင့်မတ်နိုင်ပါဟု ခံစားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မည်သို့ အသက်ရှင်ရမည်နည်း။ ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးမဖြင့်လျှင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ အသက်မရှင်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် သေးငယ်သောကိစ္စများတွင်လည်း ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကူညီတော်မူပါ ဟု တောင်သင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဒုက္ခရောက်ချိန်၌ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်အားကိုးပါသည်။ ဘုရားရှင် ကူညီနိုင်သည်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု သေးငယ်သောကိစ္စတွင်လည်း ပြောနိုင်ပါ သည်။ ဘုရားရှင်အားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြောင်းကို ပြော ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယုံကြည်မှသာလျှင် အရာရာကိုလုပ်နိုင်မည်အကြောင်း ကို မျှောင်လင့်၍ ပိုပြီးရှင်သန်လာနိုင်သည့် ၁၇း၉ အကြောင်းကို တွေ့ကြုံ ခံစားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်လျှင် ဘုရား သခင်၏ ခွင့်ပြုခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်မေ့လျှော့ တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆုံးရှုံး ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ပြဿနာကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ 
ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် လုံးဝကောင်းမွန်သည်နှင့် အညီယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မာ ဟောင်း ခဲ့လူသားတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည် နှင့်အ ညီခေတ်သစ်တွင်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက် နိုင်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရနိုင်မည်နည်း။ ယေရှုခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများသည် ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်က ကူညီပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်၍ မိမိလိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေတောင်းယူရန်သာဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်ကယ်တင် ခြင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်တွင် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အသက်တာဖြစ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောအသက်တာသည် ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အသက်တာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် လူ့ဇာတိနှင့်တူလျက် ရှိပါသည်။ ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံပြီးသူသည် ယုံ ကြည်ခြင်းမရှိလျှင် သူ့ဝိညာဉ်သည် သေပြီးအသွေးမရှိသည့်နည်းတူ ဖြစ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး ဝန်ခံသင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်နိုင် ကြောင်းကို ယုံကြည်ပါသည်(၇း၂၄)။
ဘုရားသခင်က မိမိဆုတောင်းချက်ကို အဖြေမပေးခင် ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို ရှေ့ဦးစွာရှာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ သက်ရှင်ရမည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ လူ့ဇာတိဖြင့် သက်ရှင်ခြင်းသည် တစ်နေ့တွင် ကုန် ဆုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ထိုနေရက်ရောက်လျှင် ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍မရသော အခြေနေသို့ ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ထိုအခါ အရေးကြီးသောအခြေအနေရောက်လိမ့်မည်။ အရေးကြီး သောအရာသည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင် ကြောင်းယုံ ကြည်ခြင်းအကြောင်းများဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရား သခင်ထံ တောင်းသမျှကို သူ့အလို တော်နှင့်အညီ သင့်လျှော်စွာ ပေးသည့် အကြောင်းကို ယုံကြည်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဇာတိကုန်ခန်းချိန်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော် ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် တောင်းသမျှကို ရရှိ နိုင်သည်ဟု လှုံဆော်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
မည်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရမည်နည်း။ ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ဘုရားသခင်၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဒီအရာနှင့်ထိုအရာကို လိုအပ်သော ကြောင့် သခင်ကူညီတော်မူပါ။ ကျွန်တော်ဇာတိအားနည်းချက်ကို မပြော ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်၍ ထိုအရာနှင့် ဒီအရာကို အသက် တာ၌ ကျေးဇူးပြု၍ပေးတော်မူပါ။ ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောကြပါစို့။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သောသူသည် သေးငယ်သောလုပ် ငန်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ကို ရှာရမည်။ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင်သွားတိုက်ဆေး မရှိပါ။ သွားတိုက်ဆေးကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးသနားတော်မူပါ။ ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်၍ လိုအပ်နေ သည့်အရာကို တောင်းသည်အခါ ပေးတော်မူခြင်းကို ကြုံတွေ့ခံစား ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သားများ မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်သနည်း။ အပြစ်သား သည် မိမိခွန်အားဖြင့် အသက်ရှင်သော်လည်း ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ရှိသမျှဖြင့် အသက်မရှင်သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ထိုအ ရာကို သိရှိနားလည်ပါသလား။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ အလိုအပ်ဆုံးသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် မိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာ ကုန် ဆုံးသွားသောအခါ၌သာ ထိုယုံကြည်ခြင်းကို အသုံးလှ တတ်ကြသည်။
 
 
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိခွန်စည်၊ စိတ်ဆုံး ဥစ္စာကုန်ပြီးနောက် ယုံကြည် ခြင်းကိုသုံးတတ်ကြလာသည်။ 
 
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်ခြင်းသည် အမှန်တရားနှင့် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်ဖြစ်ကြောင်းဘုရားရှင် ၏ ကတိတော်၌မူတည်၍ မိမိအသက်တာ၌ လိုအပ်မည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုသိရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါ။ ထာဝရဘုရားကို ယုံ ကြည်ပြီး ရှာကြလော။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ လိုအပ်သောအရာကို လက်ခံ ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သေးငယ်သောလုပ်ငန်းမှစ ၍ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး ခိုင်မာသော ယုံကြည်ခြင်းကို တဖြည်း ဖြည်းရလာ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဝိဒ်သည် ဂေါ်လီယအား သေးငယ်သော ကျောက်ခဲငါးလုံးဖြင့် ယုံ ကြည်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ အနိုင်ယူခဲ့ပါသည်။ သူကဘုရားသင်သည် မိမိနှင့် အတူရှိ သည် ဟုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဂေါလိပ်ကို အနှိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ သူ့ကိုသတ်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏အလိုတော်ဖြစ် ကြောင့် သိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ယုံကြည်ခြင်းသည် ခတ်ခဲပုံပေါ်ပေ မယ့် လွယ်ကူသောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်းမှအပ်လို အပ်သောအရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုပဲ ယုံကြည်ရမည်။ လူတွေက ဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းသည် ခတ်ခဲတယ်လို့ ထင်ကြပါ သည်။ သို့သော်လည်း တကယ်တော့မခေတ်ပါ။ ကျွန်တော်သည် ကျွန် တော်၏အဖကို “အဖ”ဟု ခေါ်ပြီးသူသည် ကျွန်တော်၏ အဖအဖြစ်ယုံ ကြည်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ကျွန်တော်၏ စစ်မှန် သောအဖဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ကျွန်တော်အဖဖြစ်ခြင်းသည် ကျွန်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအားမကိုးနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း သည် ထိုအချက်မှစတင်သည်။ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် သည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် တရား သောသူတို့၏ ဘက်၌ ၃၀း၁၅အမြဲတမ်းရပ်တည်သည်။ သူတို့ကို ချစ်သည်။ သူတို့၏အဖ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ 
ဒုတိယအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရင်က လေးက သူတို့၏ အဖေလိုအပ်သောအရာများ တောင်းသကဲ့သို့ ကျွနိုပ်တို့ လိုအပ်ချက်များကို တောင်းပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဖဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှာသောအခါ ကြားရန်အဖေပေးပါသည်။ ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုရိုးရိုးယုံကြည်အားထားခြင်းမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုသော ဘုရားသခင်သည် အစနှင့်အဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အမျိုးတော်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ရန်သူ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ရန် သူယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဂရုစိုက်သည်သာ ကျွန်ုပ်တို့ကို “ဘုရား” ကျွန်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောခွင့်ပေးသောအရာသည် ယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကို စောင့်ရှောက်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ကို ဂရုစိုက် ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏ ငြိမ်းခြောက်မူကြောင့် အားနည်းရန် ကြောက်လန့်သောအခါ ဘာကိုလုပ်မလဲ။ “ဘုရားကျွန်တော် ယုံကြည် ပါသည်”ဟု ပြောပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှား ယွင်းစွာ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပြီး အဆုံးမှာ စာတန်၏ထိန်းချုပ်မူနှင့် နှိမ် နှင်းခြင်းကို ခံနိုင်ပါသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်ဖြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဘုရား သခင်စောင့်ထိန်းတော်မူပါ”ဟု ဆုတောင်းပြီး ယုံကြည်ကြပါသည်။ “ကျွန် တော့်ကို သေချာစောင့် ထိန်းတော်မူပါ” ဘုရားကို ယုံကြည်ရသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ထိန်း တော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ မသင့်လျော် သော ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တောင်းသော်လည်း ဂရိုက်စိုက်ပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကောင်းသိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသောအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအ ရာသည် လွယ်ကူသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပါ။ ပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းမှ ယုံကြည်ခြင်းသို့ လမ်းပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်တောင်မှ မယုံကြည်လျှင် အလဟာသဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လာမည်။
အဘယ်သို့ဟူမူကား ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ၊ ယုံကြည် ခြင်း၌တည် သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်း အဘို့အလို ငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ကျွန်တော်တို့သည် မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုထပ်တလဲလဲပြုခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက် ရှင်သောအသက်တာသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေကို နားလည်စေ ချင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှန်တကယ်ရှိသော်လည်း မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ကို အသက်ရှင်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအသက်ရှင်၍ ဘုရားသခင်၌ အရာ အားလုံးကို ရရှိနိုင်မည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အ သက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည် သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့အလို ငှါ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့သည် ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ပြီးပြီဟု ယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်သောအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ထိုအရာကိုမယုံလျှင် ယုံကြည်ခြင်း သားသမီးမဖြစ်နိိုင်ပါ။ ဘုရားရှင် သည် ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သေည့်အရာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့် မတ်စွာ တောင်းလျှင်အဖြေပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ရောမ ၁း၁၇သည်ကို တောင်းသောလည်း အပြည့်စုံဆုံးအရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများမည် ကဲ့သို့ အသက်ရှင်သည်ကိုနားလည် သိရှိပြီးလား။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။
 
 
ယုံကြည်ခြင်း သည် အပြစ်သားများအတွက် မလိုအပ်သော်လည်း 
 
အပြစ်သားများအတွက် ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင် ယုံ ကြည်ခြင်း၏ ပထမအရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန် တော်တို့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံသောသူများသည် ကျွန်တော်တို့ အသက်တာ ၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာ၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်မျိုး (ဝါ) နှစ်မျိုးလိုအပ်သလား။ မလိုအပ်တောပါ။ ကျွန် တော်တို့အတွက် ပြိုင်ဘက်များစွာကို အနိုင်ယူစရာများပြားလှပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် အရာရာတိုင်းတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး ဒုက္ခကြုံသည့်အ ချိန်တွင် ထိုအခါက ကာကွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်အဖြေပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန် တော်တို့သည် အားနည်းသည့်အချိန်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆုတောင်းရ မည်။ လက်ထပ်ခြင်း မှစ၍ ဧဝံဂေလိတရားဟောသည်အထိ ယုံကြည်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ 
ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ဦးစီသို့ ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာ ဝေငှလျှင် ယုံကြည်ခြင်းက ဤသို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ “ဘုရားသခင် ထိုသူ၏ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ကြောင့် ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရာအားလုံးစုံကိုလုပ်ခဲ့ပါသည်” ဟူ၍တောင်းပါ သည်။ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဝေငှလို့မရပါ။ ကျွန် တော်တို့ ယုံကြည်မျှသာလျှင် ဝေငှ၍ရပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝေငှသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသလား။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်မရှင်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရသည်ကို မသိသောကြောင့် ပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့သည်အခါ၌ ဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါသည်။ မိမိကိုယ် ခန္ဓာအားနှင့် တန်ခိုးကုန်သည့်အခါ၌ ရှာဖွယ်တတ်သောကြောင့် မတွေ့နိုင်ပေ။ ထိုသူတို့ သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်မရှင်သောကြောင့် “ကျွန်တော်သည် မသေ သောကြောင့် အသက်မရှင်ဟုပြောကြပါလိမ့်မည်။”
သို့သော်ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သော ကြောင့် ရှာသမျှတောင်းသမျှတို့ကို ရလျက်ရှိကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် အသုံးမကျသောသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသင်း တော်နှင့် မလိုက်လျှောက်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရား သခင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ လိုက်လျှောက်နိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်ကို မယုံ ကြည်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်၌ မျော်လင့်ခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် အသင်းတော်နှင့်အတူ လိုက်လျှောက် လို့ရပါသည်။ မြင်တွေ့လို့ရသလား၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သလား။ ထို လိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေလော့။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် အရာရာသည် အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။ 
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် ပြဿနာကို ပြန်လည်ပြီး မ စဉ်းစားသင့်ပါ။ ကျွန်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်စေသော ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် ဆီးတား နှိပ်စက်သောသူတို့ ပြုတတ်သောဘုရားမဲ့နေခြင်းအမှု၊ တရားကို လွန်ကျုး ခြင်းအမှု၏ တဘက်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား သိအပ်သော ဘုရား သခင်၏အကြောင်းအရာတို့သည် သူတို့တွင် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ဘုရား သခင်သည် သူတို့အားပြတော်မူပြီး။ အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား ဖန်ဆင်း တော်မူသောအရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့် ထာဝရတန်ခိုးတော်နှင့် ထာဝရ အပြစ်တော်တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏အရာတို့ သည် ကမ္ဘာတည်းသရွေ့ ကာလပတ်လုံး ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ထိုဖြစ်၍သူ တို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ကို မဖုံးကွယ်နိုင်ပေ။အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီး မွမ်းကျေးဇူးတော်ကို မသိမမှတ်၊ အချည်နှီးတွေးဆခြင်းသတိမရှိသော စိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
ပညာရှိယောင်ဆောင်လျက်နှင့်ပြစ် လူမိုက်အရာ၌ တည်ကြသည် ဖြစ်၍ မဖောက်ပြန်မဖျက်ဆီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်တုသားငှက် အစရှိသော တွားတတ် သော တရစ္ဆန်၏ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကာယ၏ အသက်ကို အချင်းချင်း ရှုတ်ချ မည် အကြောင်း ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို သူတို့၏ စိတ်ညစ်ညူးခြင်း လက်သို့ အပ်လိုက်တော်မူ၏။ “သူတို့သည် မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌ အမှားကိုထားလျက် ဖန်ဆင်းသောသခင်ကို ပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာ ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ကြောင်း ထိုသခင်သည် ထာဝရမင်္ဂလာရှိ တော်မူ၏။ အာမင်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ကျွန်တော်တို့ဝေငှသည် ဒေသနာ ဟောပြောကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မည်သူ၌ ဘုရားသခင် အမျက်တော် ထွက်သနည်း” ၇း၂၅။ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းသည် သမ္မာတရားကို မဖြောင့်မတ်သောနည်းဖြင့် ဖိနိပ်သောအပြစ်သားများနှင့် သမ္မာတ၇ားကို မိမိထင်မြင်ချက်အားဖြင့် ပိတ်ပြင်တားဆီးသောသူများ ထံသို့ ကြရောက်သည်။ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားကို မဖြောင့်မတ်သောနည်းဖြင့် ဖိနှိပ်သောသူများကို အမျက်တော်ထွက် ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာပြောပါသည်။ ထိုသူများကို ဘုရားသခင်တရားစီ ရင်လိမ့်မည်။ မည်ကဲ့သို့ အမျက်တော် ထွက်သနည်းဟူမူကား ထိုသူမျး၏ ဇာတိသွေးသားနှင့် ဝိညာဉ်များကို ငရဲထဲသို့ ချပစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည် လူတိုင်းမှာ ဝိညာဉ်ရှိကြသောကြောင့် ဝိညာဉ်သာ လျှင် တရားစီရင်ခြင်းခံမည်ဟု မထင်သင့်ပါ။ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်က ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ဝိညာဉ်နှင့်အတူတရားစီရင်မည်။ သမ္မာတရားကို လောကထင် မြင် ချက်အားဖြင့် ပိတ်ပြင်တားဆီးသောသူတဦးရှိပါသည်။