Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-6] ( Ma-thi-ơ 25:1-12 ) Hãy tin để Đức Thánh Linh ngự trong bạn

< Ma-thi-ơ 25:1-12 >
“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.”
 
 
Đức Thánh Linh đến với ai?
Ngài đến với những ai được tha tội bởi tin Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
 
 
Ai là những nữ đồng trinh có sự ngự trị của Đức Thánh Linh?
 
Trong phân đoạn Kinh-thánh trên, có năm nữ đồng trinh khôn ngoan và năm nữ đồng trinh dại. Năm người dại xin năm người khôn chia cho họ một ít dầu. Nhưng người khôn nói vơiù người dại rằng, “Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.” Vì thế, trong khi những người dại đi mua dầu, năm người khôn là những người có dầu trong đèn của họ đã được vào dự tiệc cưới. Thế thì làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị dầu vì Chúa? Chỉ một việc chúng ta cần làm là chờ đợi Ngài với sự tha thứ tội trong lòng.
Chúng ta có thể thấy hai loại đức tin trong hai hạng người. Một là đức tin trong Phúc âm của sự tha tội. Loại này dẫn đến việc nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cái khác là cuộc sống đơn giản trong niềm tin vào tín điều của tôn giáo – không có sự khác biệt trong việc có sự tha thứ của Đức Chúa Trời hay không.
Đối với những ai trung thành với tín điều của họ, Phúc âm tốt đẹp để lại sự nặng nề cho họ. Giống như những nữ đồng trinh dại là người đi ra mua dầu khi chàng rễ đang đến, những ai di chuyển từ nơi thờ phượng này đến nơi khác để hy vọng nhận được Đức Thánh Linh là đang lừa dối không phải người khác mà là chính họ. Trong thực tế những người như thế là ngu dại, trước nhất họ phải có đức tin trong Phúc âm tốt đẹp trong lòng của họ cho đến ngày đoán xét.
Họ mong muốn được nhận lãnh Thánh linh bằng sự ép buộc Đức Chúa Trời bởi nhiệt tình của họ. Chúng ta hãy xem lời làm chứng của một chấp sự là người đã nổ lực to lớn để nhận Thánh linh. Lời làm chứng này sẽ giúp ích bạn rất nhiều.
“Tôi đã làm mọi việc để nhận lãnh Thánh linh. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tự cống hiến chính mình bởi đức tin riêng của tôi cách nhiệt thành, tôi có thể nhận được Đức Thánh Linh và vì thế tôi di chuyển từ nơi cầu nguyện này đến nơi cầu nguyện khác. Những người ở những chổ cầu nguyện này dùng đàn piano và trống điện tử như là một phần của sự thờ phượng. Mục sư là người hướng dẫn buổi nhóm kêu gọi những người muốn nhận lãnh Thánh linh từng người một và khi ông ta đặt tay vào trán của một người, người ấy bắt đầu nói tiếng lạ. Oâng ta chạy vòng quanh với chiếc mi-crô-phôn và kêu lên rằng “Hãy nhận lửa, lửa, lửa” và đặt tay của ông ta trên đầu của họ, làm cho họ ngất đi hay ngã xuống. Tôi có sự nghi ngờ, có phải chăng những việc làm này là việc nhận Thánh linh nhưng tôi không thể bỏ những buổi nhóm này. Mặc dù qua tất cả những việc này tôi chưa bao giờ thành công trong việc nhận Đức Thánh Linh.   
Sau kinh nghiệm đó, tôi đi lên núi và cố gắng cầu nguyện khóc lóc suốt đêm trong khi ôm lấy một cây thông. Tôi cũng cố gắng cầu nguyện trong một cái hang nhưng việc này cũng không hiệu quả. Sau đó tôi cố gắng cầu nguyện suốt 40 ngày đêm nhưng tôi không bao giờ nhận được Đức Thánh Linh. Rồi một ngày kia, tôi được mời đến với một khóa học về Đức Thánh Linh. Khóa học được tổ chức mỗi tuần một lần, và kéo dài suốt 7 tuần. 
Khóa học về tình yêu Đức Chúa Trời, sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, việc đặt tay, trái của Thánh linh, và sự phát triển thuộc linh. Trong lúc chương trình của khóa học gần kết thúc, một nhà Truyền đạo trong khóa học đặt tay ông ta trên đầu tôi để cầu xin Đức Thánh Linh, và như ông ta nói cùng tôi. Tôi nhẹ đi và hai lòng bàn tay tôi hướng về trời và kêu lên “la-la-la-la”. Thình lình, trong lúc tôi kêu “la-la-la-la” tôi bắt đầu nói lưu loát một loại tiếng lạ. Nhiều người chúc mừng tôi đã nhận Đức Thánh Linh. Nhưng khi tôi ở nhà một mình, tôi sợ hãi. Tôi khởi làm việc như một cộng tác viên tình nguyện cho khóa học. Tôi nghĩ tôi nên tình nguyện làm những gì tôi có thể làm được vì thế tôi đi khắp nước để hoàn thành chức việc của tôi. Và khi tôi đặt tay trên vài bệnh nhân, bệnh của họ dường như được lành, nhưng họ rơi vào tình trạng cũ cách nhanh chóng. Và rồi tôi có một khải tượng trước mắt tôi và tôi có thể nói tiên tri. Ngạc nhiên thay, lời tiên tri của tôi thành sự thật. Từ lúc ấy, tôi được mời đến nhiều nơi và được trọng đãi như một nhân vật nỗi tiếng. Nhưng tôi vẫn sợ hãi. Rồi một ngày kia, tôi nghe một tiếng nói, “Đừng lang thang từ nơi này đến nơi khác như vậy, thay vì đi và giúp cho gia đình ngươi nhận sự cứu rỗi” Tuy nhiên, tôi không hề biết cứu rỗi là gì. Tôi chỉ biết những gì người khác nói với tôi – nếu tôi không dùng ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho tôi, Ngài sẽ cất nó khỏi tôi. Nói cách khác, tôi lo sợ nên phải sử dụng khả năng của tôi và vì thế tôi không thể ngưng dùng nó.     
Ngày kia tôi nghe một nữ thuật sĩ trở lại tin Chúa Jêsus và vì thế bạn tôi và tôi đến thăm bà ta. Chúng tôi không thông báo cho bà biết trước là chúng tôi sẽ thăm bà. Nhưng nữ thuật sĩ này đã chờ chúng tôi bên ngoài cổng và nói, “Tôi biết các bạn sẽ đến.” Rồi thình lình bà ta đổ nước trên chúng tôi và nói, “Không có sự khác biệt nào giữa pháp thuật Đông phương và pháp thuật Tây phương.” Bà ta gọi chúng tôi là “Jêsus thuật sĩ” rồi chỉ vào chúng tôi và nói, “Gả này thì sợ hãi nhưng gả này thì không”. Những gì nữ thuật sĩ nói đến với tôi như một cú đánh vào đầu. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tất cả những gì tôi làm không khác những gì thuật sĩ làm. Tôi đã không làm bất cứ điều gì trong Đức Thánh Linh vì tôi còn có tội trong lòng.”  
Từ lời chứng này, chúng ta học biết rằng nhận lãnh Đức Thánh Linh là vượt quá khả năng của chúng ta. Vì đức tin như thế không đặt trên nền tảng Phúc âm của Đức Chúa Trời, những ai sống trong loại tôn giáo như thế không có dầu trong đèn. 
Đèn trong Kinh-thánh để chỉ về Hội-thánh và dầu chỉ về Đức Thánh Linh. Kinh-thánh ngụ ý rằng những ai tham gia vào Hội-thánh, dù đó là Hội-thánh của Đức Chúa Trời hay là không phải, mà không nhận Đức Thánh Linh là ngu dại.
Những người dại đốt xúc cảm và thân thể họ ngày qua ngày. Người dại đốt cảm giác của họ cùng với một thân thể nhiệt tình trước Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói rằng cảm xúc của chúng ta có khối lượng 20 cm khối và mỗi ngày chúng ta đốt 1 cm khối như thế chỉ trong 20 ngày chúng ta tiêu thụ hết tất cả cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc ở phía sau đức tin của họ làm tăng sức mạnh mới vào giờ cầu nguyện sáng, cầu nguyện thâu đêm, và buổi nhóm phấn hưng, nhưng cảm xúc của họ cũng đốt cháy trong suốt cuộc sống họ. Họ có thói quen để đốt cháy cảm xúc của họ không bao giờ chấm dứt.
Cảm xúc của họ bị đốt cháy trong danh Chúa Jêsus. Họ tham gia vào Hội thánh và đốt cháy cảm xúc của họ nhưng lòng của họ thì vẫn bối rối và tìm kiếm những điều khác. Lý do là vì đức tin của họ đến từ kinh nghiệm thể xác, vì thế, họ có những nhu cầu cấp thời để tăng cường cảm xúc này để ngọn lửa không bao giờ tắt. Tuy nhiên, họ không thể nhận Đức Thánh Linh với loại đức tin này. Đốt cháy những cảm xúc của họ không dẫn họ đến chổ nhận Đức Thánh Linh. 
Tất cả chúng ta nên chuẩn bị đức tin thích đáng để nhận Đức Thánh Linh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này và chỉ điều này làm cho chúng ta có xứng đáng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Làm thế nào để chúng ta tăng đức tin mình lên để chúng ta xứng đáng nhận lãnh Đức Thánh Linh? Sự thật nằm trong Phúc âm tốt đẹp đã được thiết lập bởi phép báp-têm của Chúa Jêsus và sự đổ huyết trên Thập-tự-giá.
Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta như là “tông giống độc dữ” (Ê-sai 1:4). Chúng ta phải chấp nhận điều này. Con người sinh ra với 12 loại tội (Mác 7: 21-23). Nhân loại không thể có lối thoát khỏi tội lổi từ ngày họ sinh ra cho đến ngày chết.
Giăng 1:6-7 chép, “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.”
Giăng Báp-tít báp-têm cho Chúa Jêsus và chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua cho Ngài, ông nói, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Cám ơn Giăng đã làm báp-têm cho Chúa Jêsus Christ để chúng ta được cứu khỏi tất cả tội. Nếu Giăng đã không làm báp-têm cho Chúa Jêsus và không tuyên bố Ngài là Chiên con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian, chúng ta không thể biết Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi chúng ta trên Thập-tự-giá. Chúng ta cũng không biết cách để nhận Đức Thánh Linh. Cám ơn lời chứng của Giăng, chúng ta hiểu rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi chúng ta và chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh.
Với đức tin này, chúng ta trở nên cô dâu là người hoàn toàn được chuẩn bị để tiếp Chúa Jêsus, chú rể. Chúng ta là những nữ đồng trinh là người tin Chúa Jêsus và được chuẩn bị cách hoàn hảo để nhận Đức Thánh Linh.  
Bạn có tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh với tất cả lòng mình chưa? Bạn có tin là Chúa Jêsus cất tất cả tội của bạn qua phép báp-têm của Giăng không? Kinh-thánh chép, “đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Chúng ta phải tin rằng đã chịu báp-têm bởi Giăng và chết trên Thập-tự-giá để chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhận thức rằng sự nhận lãnh Đức Thánh Linh chỉ có thể đến từ việc tin rằng Đức Chúa Jêsus đến thế gian như là một con người và đã chịu báp-têm bởi Giăng, Ngài chết trên Thập-tự-giá và phục sinh.
Ngay cả ngày hôm nay, có hai nhóm tín đồ, như thể 10 người nữ đồng trinh trong câu chuyện trên. Bạn đang ở bên nào? Bạn phải nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào Nước và Thánh linh. Bạn đang theo một Hội-thánh, nhưng bạn vẫn đang chờ đợi Đức Thánh Linh đến trên bạn chăng? Bạn cần nên biết phương cách đúng để nhận Đức Thánh Linh. 
Với niềm tin nào chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh? Bạn có thể nhận được Đức Thánh Linh qua sự nhiệt thành của trang thái xuất thần của ma thuật không? Bạn có thể nhận Đức Thánh Linh qua một tôn giáo cuồng tín không? Bạn phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho sự tha tội cách chắc chắn không? Kinh-thánh nói rằng khi Chúa Jêsus chịu báp-têm và ra khỏi nước, Thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu. Ngài đã chịu báp-têm để mang lấy tội lỗi chúng ta và nói với chúng ta rằng Ngài phải chịu đóng đinh để trả giá cho tội ác chúng ta.
Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng để mang tội của cả thế gian và đi đến Thập-tự-giá vì thế chúng ta có thể được cứu và nhận Đức Thánh Linh. Đây là sự thật. Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng, chịu xét đoán vì tất cả tội của chúng ta trên Thập-tự-giá và sống lại. Chúng ta phải tin vào báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá để nhận sự tha tội. Chúng ta có thể nhận thấy từ báp-têm của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 3:13-15) rằng Đức Thánh Linh đến một cách êm dịu như chim bồ câu trên những ai được xóa sạch tội bởi tin nhận báp-têm của Ngài.   
Để nhận Đức Thánh Linh, điều quan trọng là phải tin báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đức Thánh Linh đến trên con người cách êm dịu như chim bồ câu khi ngươì ấy tin vào sự tha tội. Ai là những người đã nhận Đức Thánh Linh, cần phải biết rằng mình đã được tha tất cả tội bởi đức tin. Đức Thánh Linh đến với những ai tin và sự tha tội với cả tấm lòng mình.
Đức Chúa Jêsus đến bởi bánh và rượu của sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 26:26-28; Giăng 6:53-56). Khi Chúa Jêsus ra khỏi nước sau khi chịu báp-têm, có tiếng phán từ trời rằng, “Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17).
Thật là dể để tin vào Đức Chúa Trời Ba ngôi. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Ba Ngôi là Một Đức Chúa Trời.
Bạn phải biết rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được Đức Thánh Linh bởi chỉ tin vào Thập-tự-giá hay cố gắng tự thánh hóa chính bạn bởi những việc làm công bình. Bạn chỉ có thể nhận Đức Thánh Linh khi bạn tin rằng Giăng làm báp-têm cho Chúa Jêsus để đặt tất cả tội của chúng ta trên Ngài và Ngài chịu đóng đinh để chuộc tất cả tội lỗi chúng ta. Một lẽ thật đơn giản và rỏ ràng biết bao! Không khó để được nhận sự tha tội và Đức Thánh Linh. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong những thuật ngữ đơn giản. IQ của một người bình thường khoảng 110 đến 120. Phúc âm của Ngài thì quá dể hiểu cho ho. ỉNgay cả những trẻ em từ 4-5 tuổi, phúc âm tốt đẹp thì cũng không quá khó hiểu cho chúng. Nếu Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua cách rắc rối hơn thì chúng ta có thể hiểu được Ngài không? Đức Chúa Trời chỉ tha tội cho chúng ta và ban Đức Thánh Linh cho những ai tin vào Phúc âm của Ngài.
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng chúng ta không thể nhận được Đức Thánh Linh qua viêc đặt tay hoặc cầu nguyện ăn năn. Đức Thánh Linh không đến bởi số lượng ngày kiêng ăn hay là sự cống hiến, ngay cả cầu nguyện suốt đêm trên núi. Loại đức tin nào mang đến kết quả Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta? Đó là đức tin trong sự kiện Chúa Jêsus đến thế gian, chịu Báp-têm để cất tất cả tội lỗi của chúng ta, chết trên Thập-tự-giá và phục sinh.
 

Bạn đã thật sự tin nhận điều này chưa?
 
Tại sao chúng ta phải nhận sự tha tội để được nhận Đức Thánh Linh? Để trở thành công dân của nước trời, chúng ta cần Thánh linh của Ngài. Vì thế đề nhận Đức Thánh Linh, và được tha thứ tội của mình, chúng ta cần tin Đức Chúa Jêsus là Cứu-Chúa, tin báp-têm và huyết của Ngài.
Tại sao Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những người mà tội của họ được tha thứ? Lý do là để ấn chứng họ là công dân của Ngài. Để ấn chứng những ai là người tin Chúa Jêsus trên nền tảng lời Đức Chúa Trời, Ngài ban Đức Thánh Linh cho họ như người bảo chứng. 
Có quá nhiều người duy trì loại đức tin sai lạc. Thật dể dàng cho chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh nhưng không thể cho những ai không nhận sự tha tội. Họ không biết lẽ thật và thay vào đó họ tìm một cách khác để nhận Đức Thánh Linh, như thể họ chìm đắm trong sự hôn mê của tôn giáo qua những hành động cuồng tín. Họ quá ngu dại, họ trở nên bối rối bởi hạt giống của Satan gieo ra, và rơi vào ảnh hưởng của tôn giáo cuồng tín.
Đức Thánh Linh ngự trong những ai tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá và những ai nhận sự tha tội. Chỉ những ai tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể xưng nhận, “Tôi không có tội”. Nếu một người không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì họ không thể nói rằng họ vô tội. Giống như thế, Đức Chúa Trời ban Thánh linh như là của cầm cho con cái Ngài là những ai nhận sự tha tội bởi tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá.
Ai là người làm chứng rằng báp-têm và huyết của Chúa Jêsus cất tội lổi của chúng ta? Chúa Jêsus, các môn đồ của Ngài và Đức Thánh Linh làm chứng như thế. Ai lập kế hoạch để cứu loài người ra khỏi tội lỗi? Đức Chúa Cha. Ai thực hiện kế hoạch? Đức Chúa Jêsus Christ. Cuối cùng ai bảo đảm kế hoạch này đã đựợc thực hiện? Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời muốn làm chúng ta trở thành dân sự Ngài và vì thế Ngài quyết định cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta thông qua Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus. Ba Ngôi Thánh bảo đảm cho sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta, và cung cấp cho chúng ta sự tha thứ tội. 
Ma-thi-ơ 3:17 viết, “Đây là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Ai là người có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ là con cái của Ngài. “Đây là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha nói với chúng ta, “nếu ngươi muốn nhận sự tha tội, hãy tin rằng tội lỗi của nhân loại đã được cất đi mãi mãi bởi Jêsus, Con duy nhất của ta, để nhận Thánh linh và trở nên con của Ta.” Ai là nguời tin vào điều này sẽ được tha tội và trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho họ món quà Thánh linh để ấn chứng họ là con của Ngài. Chúng ta nhận sự tha tội chỉ khi chúng ta tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và cùng với huyết Ngài.
Khi con người không rút khỏi lòng họ và không không tin vào Phúc âm của sự tha tội, họ có xu hướng tin rằng căn gốc tội lỗi đã tiêu trừ nhưng họ cầu nguyện ăn năn không ngừng cho tội hành động của ho. Nếu họ rơi vào tư tưởng khốn khổ như thế, Kinh-thánh trở nên khó hiểu và lộn xộn cho họ. Vì vậy họ có một niềm tin khác với niềm tin của các môn đồ Chúa Jêsus.
Vài người nói rằng Đức Thánh Linh đến trên họ “qua sự cầu nguyện.” Nhưng điều này hoàn toàn không đúng trên quan điểm của Kinh-thánh. Điều này có vẽ hợp lý, nhưng Kinh-thánh nói rằng khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước sau khi báp-têm bởi Giăng, Đức Thánh Linh ngự trên Ngài như chim bồ câu. Điều này minh chứng rằng nếu chúng ta muốn nhận Thánh linh, chúng ta chỉ cần tin Chúa Jêsus đến thế gian, chịu báp-têm bởi Giăng để cất tội lỗi của cả thế gian, bị xét đoán trên Thập-tự-giá và sống lại để trở thành Cứu-Chúa của chúng ta.  
Đức Chúa Trời nói với chúng ta những gì khi chúng ta tin vào lẽ thật này và nhận lãnh Thánh linh? Ngài nói, “Ngươi là con ta, này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Đức Chúa Trời sẽ nói giống như thế cho những ai tin vào Chúa Jêsus và được tha tội mình trong tương lai. Lời hứa của Đức Chúa Trời trong lẽ thật này là làm chúng ta trở nên con Ngài.
Nhưng người ta vẫn nghĩ rằng có một phương cách khác để nhận Đức Thánh Linh. Bạn có nghĩ rằng Đức Thánh Linh đến trên bạn qua tiếng khóc và cố gắng theo cách thế gian không? Công việc của Đức Chúa Trời được chỉ định theo ý Ngài mà thôi và Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh chỉ cho những ai nhận sự tha tội. Ngài phán, “Ta đã làm cho Con Ta chịu báp-têm vì thế Ngài sẽ cất tất cả tội của ngươi và Ngài chịu đóng đinh để bị xét đoán thay ngươi. Ta đã phong cho Con ta làm Cứu-Chúa. Nếu ngươi chấp nhận sự tha tội mà con ta đã thực hiện, thì ta sẽ ban Đức Thánh Linh cho ngươi.”
Cha của chúng ta làm những gì Ngài muốn. Ngay cả một người cứ quỳ gối suốt đêm và khóc than với Ngài cho đến khi phổi của anh ta bị đốt cháy, Đức Chúa Trời cũng sẽ không sai Thánh linh đến trên người ấy. Ngài sẽ chỉ khiển trách anh ta rằng, “Ngươi chưa chấp nhận sự hiểu biết thật và tiếp tục bám vào niềm tin sai lạc. Đức Thánh Linh sẽ rút khỏi ngươi cho đến khi nào ngươi còn từ chối niềm tin thật.”
Trên thế gian này, sự quyết định của con người có thể thay đổi theo tình huống, nhưng luật mà Đức Chúa Trời thiết lập cho việc tha tội và ban Đức Thánh Linh thì bất di dịch. Nếu bạn rơi vào niềm tin sai, thì khó mà tìm lại được con đường đúng. Kinh-thánh nói rằng Chúa Jêsus là hòn đá vấp chân cho những ai bất tuân (I Phi-e-rơ 2:8).
Những ai là người tin vào Chúa Jêsus mà chưa biết tại sao Ngài chịu báp-têm thì chỉ tin một nửa của Phúc âm cứu chuộc và chắc chắn rơi vào hỏa ngục. Vì thế, trước nhất bạn tin Chúa Jêsus, bạn phải biết báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, đó mới thật là Phúc âm của sự cứu chuộc đã được lập nên. Và nếu bạn nhận sự tha tội, thì bạn cũng nhận được Đức Thánh Linh.     
Chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc đời của Chúa Jêsus trên đất. Chúa Jêsus trở nên con người và nhận tất cả tội lỗi thế gian qua báp-têm của Ngài. Ngài cũng chết trên Thập-tự-giá và chịu xét đoán vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi lửa của địa ngục. Ai là người tin nơi Ngài cũng sẽ nhận được Đức Thánh Linh như là một món quà.
Vậy, tất cả chúng ta phải theo con đường của lẽ thật để nhận Đức Thánh Linh. Điều cần thiết là phải suy nghĩ theo Lời của lẽ thật. Khi chúng ta làm điều này, Chúa Jêsus sẽ gìn giử và ban phước cho chúng ta. Ai là người làm cho lòng mình tinh sạch và tin vào lời của Ngài thì sống trong lẽ thật và nhận sự tha tội, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Hơn nữa, họ có thể dẫn đưa người khác đến với con đường đúng với sự giúp đở của Đức Thánh Linh.

Hãy tin vào sự cứu chuộc được thiết lập bởi báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Chúng ta chỉ có thể theo Ngài bởi đức tin và nhận phước của sự tha tội, của sự sống vĩnh hằng và sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus là Chúa của sự tha thứ, là Đấng cất tất cả tội của thế gian qua báp-têm của Ngài và sự chết trên Thập-tự-giá. Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội của chúng ta và ban Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận Phúc âm của lẽ thật. Bạn có thể nhận Đức Thánh Linh bởi chấp nhận đức tin thật này.