တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-2] ( ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁-၄ ) ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်သောပညတ်တရား၏ တောင်းဆိုမှု့မျာ

( ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁-၄ )
“ဘုရားသခင် ကယ်လွှတ်တော်မူသောကြောင့် ယေရှုခရစ်၌တည်၍၊ ဇာတိပကတိတိုင်းမကျင့်၊ ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်သောသူ တို့သည်အ ပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွှတ်ကြ၏။ ယေရှုခရစ်၌ အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ် တော်၏တရားသည် အပြစ်တရား၏လက်မှလည်းကောင်း၊ သေခြင်းတရား၏ လက်မှလည်းကောင်း၊ငါ့ကိုကယ်လွှတ်ပြီ။ ဇာတိပကတိကြောင့်ပညတ်တရား သည် အားနည်း၍မတတ်နိုင်သောအမှုကို ဘုရားသခင်ပြုတော်မူခြင်းငှါ၊ အပြစ် နှင့်ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်သော မိမိသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၍၊ အပြစ်ဖြေဘို့ရာ ဇာတိပကတိ၌အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူ ၏။အကြောင်းမူကား၊ ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်၊ ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့် သောငါတို့သည်၊ တရား၌ပါသောပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း တည်း။”
ရောမသြဝါဒစာက ၈း၁-၄၌ ခရစ်တော်၌ ရှိသောသူများတွင် မည်သို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောကြားထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် ၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာပညတ်တရား၏တောင်းဆိုမှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်ဟုဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည်မည် သို့သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသနည်း။ ထိုအရာသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေး တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သော ၎င်းအားဖြင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည်လောက၏အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင် သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ကိုအောင်နိုင်ပါ၏ သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဖြစ်သည်။ ဤ သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင် မြင်မှုကို လိုက်လျောသည့် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေးဦးစွာ ရောမ ၈း၁က ကျွန်ုပ်တို့အား “ယေရှုခရစ်၌ တည်သောသူတို့အ တွက် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ကြောင်းဆိုထား၏။” ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်၌တည်သောသူတို့တွင် အမှန်ပင် အပြစ်ကင်းစင်၏။ ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သော ပညတ်တရား၏ တောင်းဆိုမှုကို ပြည်စုံစေခဲ့သည့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေး တော်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်း၌အခြေခံ၏။ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် ခြင်းတွက် အချက်အခြာကျသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့သော နည်းဖြင့်သေမျိုးဖြစ်သော လူသည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်ပါသေးသ နည်း။ ၎င်းတို့၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ထားသောယုံကြည်ခြင်း၌ မယိုင်မလဲရှိခြင်းကြောင့် အပြစ်များသည် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် သူတို့ အတွက် ယေရှုသည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ့ခန္ဓာပေါ်သို့ တင်ယူ သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ရောမ ၈း၃က ဘုရားသခင်သည်“အပြစ်နှင့် ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏ သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်သော မိမိသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၍ အပြစ်ဖြေဘို့ ရာ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူ၏။” အခြားသောစကား လုံးဖြင့်ဆိုသော် ယေရှု၏ခန္ဓာ၌ အပြစ်ကိုစီရင်ခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရား သည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော်အ ပေါ်သို့ ကျရောက်စေခဲ့ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ရှင်မဿခရစ်ခင် ၃း၁၇-၁၇ ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ (အသေးစိတ်သိလိုပါက ကျွန်ုပ်၏ စာအုပ်၊ ရေနှင့် ဝိဉာဉ်တော်အားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံယူပြီလောစာအုပ်၌ တွေ့နိုင် ပါသည်)။ ဤသမ္မာတရား၌ ယုံကြည်သောသူတို့သည် အပြစ်မရှိတော့ပေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
 
ငါသည် ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား
 
ရောမသြဝါဒစာ ၇း၂၄ မှ ၈း၆ ထိ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အလွန်ဆန့်ကျင် သည်အကြောင်းအရာနှစ်ခုတွေ့ရ၏။ တစ်ခုမှာ အပြစ်အကြောင်းဆွေးနွေး ထားချက် အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် သူ၏ခန္ဓာတပ်မက်မှု့ကြောင့် ဘုရား သခင်ပေါ်နာခံမှုမရှိခြင်းနှင့် အခြားတစ်ခုမှာ ယေရှုခရစ်၌တွေ့ရသည်။ ဤ ပြဿနာအတွက် အဖြေဖြစ်သည်။
ရောမ ၇း၂၄-၂၅၌ ]]ငါသည် ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကို အဘယ်သူကယ် လွှတ်နိုင်မည်နည်း။ ငါတို့သည် သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်လွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး တော်ကြီးလှပေ၏။ ထိုသို့ စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏တရားတော် အလိုသို့၎င်း၊ ဇာတိပကတိအားဖြင့် အပြစ်တရားအလိုသို့၎င်း၊ ငါလိုက်တတ် ၏” ဟုဆို၏။ ပေါလုသည် သူ့ဇာတိပိုင်းကို ကြည့်သည့်အခါ ငြိုငြင်သောသူ ဖြစ်ပါသည်တကားဟု ဟစ်အော်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခဲ့၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သူ့ခန္ဓာမှာ ကယ်လွှတ်ခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တ ရားကို စိတ်၌အစေခံပြီး သူ့ဇာတိ၌ အပြစ်၏ပညတ်ကိုအစေခံကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သဘော ပေါက်သိရှိနိုင်ပါသည်။
ပေါလုက သူ့ဇာတိပိုင်းသည် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် တွေ့စေမည့် အသက်တစ်မျိုးဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းထက် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် မတွေ့ စေသည့် အပြစ်တရားကို လိုက်လျောနေကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်သည့် တိုင် သူသည် သူ၏စိတ်တွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၏ ပညတ်တရား ကို လိုက်လျောနေကြောင်း ပြောထား၏။ ဤပညတ်တရားနှစ်ခုခြား ပေါလု သည် ငြိုငြင်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းခံစားခဲ့သော်လည်း သူသည် အောင်မြင် သော ယုံကြည်ခြင်းကို ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပြည့်စုံစေသူဖြစ်သည် ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူ့အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းကြောင့် ဘုရား ရှင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ကြေငြာခဲ့သည်။
ပေါလုသည် ထိုသို့သော ကျေးဇူးချီးမွှမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရခြင်းမှာ ယေရှုခ ရစ်သည် သူ့အပြစ်အားလုံးနှင့်အတူ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတို့ အပြစ်တွက် ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လောက၏ အပြစ် အားလုံးတို့ကို သူ့အပေါ်တင်ယူရန်အတွက် ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူပြီး သူ့ကိုယုံကြည်သူ အားလုံးတို့အား လောက၏အပြစ်အားလုံး တို့မှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပေါလုက ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၌ “ယေရှု ခရစ်၌ရှိသောသူအားလုံးတို့အတွက် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွှတ်၏” ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း မရှိဟုဆိုရာ၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သူတို့သည် လုံးဝအပြစ်မရှိကြဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ရှိသော သူတို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ်မရှိနိုင်ပေ။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာပိုင်း၌ အားနည်းမည် ဖြစ်သော်လည်း အပြစ်လုံးဝကင်းစင်ကြပါသည်။
ဆန့်ကျင်စွာပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပြစ်ရှိစေနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ယောက်က အမှားပြုလုပ်မိသောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာမာန်အားဖြင့် ၎င်းအား အပြစ်ဟုဆို၏။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ မယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူသည် အပြစ်သားဖြစ်သော ကြောင့်ပင်။ သို့သော်အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်က ယေရှုခရစ်၌ ရှိသောသူတို့အတွက် အပြစ် စီရင်ခြင်းမခံရဟု ဆိုထားပါသည်။
သို့ဖြစ်သော်လည်းဤကြေငြာချက်သည် ဖြောင့်မတ်စေခြင်းဟုခေါ် သည်။ ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့က ရပ် တည်ကြောင်း ကြေငြာသည့်အရာ ပေါ်တွင် အခြေခံခြင်းမဟုတ်ပေ။ “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံသည်။” သို့သော် အယူဝါဒသည် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အမှန်တကယ် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘဲ နှလုံးသား၌ အပြစ်ရှိသော်လည်း သူ၏ ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်သည်ဟုပြောသော စိတ်ကူးသက်သက်မျှဖြစ်သည့် အယူဝါဒဖြစ် သည်။ သို့သော် ဤအရာသည် မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားအား အပြစ်မရှိသူဟု ဘယ်နည်းနှင်လိမ်ညာနိုင်မည်နည်း။ဤသို့ သူမလုပ်ခဲ့ပါ။ ထိုသို့ပြောခြင်းထက် ထိုသို့သော သူအား “သင်သည် သင်၏ အပြစ်ကြောင့်သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ပါဟု” ဆိုပေလိမ့် မည်။
ယနေ့များစွာသောလူတို့သည် ၎င်းတို့၏ မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းကို ရှာကြံအကြောင်းပြပြောဆိုရန် ကြိုးစားကာ ထိုသို့သော သြဝါဒများကို ကိုင်စွဲ ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ဤသို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် အလွန်မှားယွင်းကာ အန္တရာယ်များ ပြားလှပါ၏။ ယေရှုသည် အပြစ်သားများအား သူ့နောက်လိုက်များ အဖြစ် ခေါ်ဆိုရန် သူသည် ဖြောင့်မတ်သောဘုရားမဟုတ်ပါလော့။ သို့သော်သင် သဘောပေါက်ထားသင့်သည်မှာသစ္စာတရားဖြစ်သည့် ယေရှုသည် အပြစ်သား အားဖြောင့် မတ်သူနှင့် အပြစ်ကင်းမဲ့သူ အဖြစ်ခေါ်ဆိုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သူ့တရားမျှတခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းရှေ့၌မဖြစ်နိုင်သည့်အ ရာဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းသက် သက်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ သင်ဖြစ်လာသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ထားပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိခြင်း။ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း မျိုးရှိပါက ယေရှုကို ယုံကြည်လျှင်ပင် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ဖြောင့် မတ်သူဟု ခေါ်ဆိုမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ယနေ့ဖြစ်နေကြခြင်းမှာ နှစ်ဆတိုး သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်း သြဝါဒများဖြစ်သည်ဟု လက်ခံကြပါသည်။ သို့သော် လူနည်းစုတို့ကသာ ထိုရှေးရိုးသြဝါဒများဟု ယုံကြည်ထားသောသြဝါဒများ သည် အမှန်တွင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိခြင်းမှ ကာကွယ်နေ သည့်အရာများ ဖြစ်သည်ဟု သဘောပေါက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ဆန့်ကျင်နေကြောင်း သဘောပေါက် ခြင်းမရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် များစွာသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မရရှိကြဘဲ ထိုသို့သော သြဝါဒများသည် ၎င်းတို့၏ ထိမိလဲစရာ ဖြစ်လာပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုပါက သင်သည် ခရစ်တော်၌ အမှန်တကယ် တည်နေခြင်းရှိမရှိ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ဖြင့် တိုင်းတာသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်၊ သင်သည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနားတွေ့မြင်ပြီး သဘောပေါက်ရ မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင်မေးခွန်းထုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်သည့် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ဘာသာရေးကို လေ့ကျင့်နေခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် ယေရှု၏အတွင်း နှင့် အပြင်၌ခွထားခြင်းမရှိလော။ ယခုသည်သင့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံကာ ၎င်းကို ယုံကြည်ပြီး “ခရစ်တော်၌ရှိသောသူ အတွက် အပြစ်စီရင်ခြင်း မခံရ”ဆိုသည့် သမ္မာတရား၌ ရပ်တည်ရန် ဖြစ်သည်။ 
ဧဖက်သြဝါဒစာစောင်၌ ကျွန်ုတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ရှိသောရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဆိုသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို မကြာခဏတွေ့ရပါသည်။ ဤအ ရာ၏ ဆိုလိုချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အပြစ် အားလုံးမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ရှေးမဆွကပင် ခွဲခန့်မှတ်သားရွေး ချယ်ထား ခဲ့ပြီဟု ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် ဖြေခြင်းခံပြီးသူတို့သည် ခရစ်တော်၌ရှိပြီး အပြစ်များကို လုံးဝပယ်ဖျက် ပြီးသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ အပြစ်စီရင်ခြင်း မပြုရတော့ပေ။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ချိန်တွင် သခင်ဘုရား၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိ သူဖြစ်ပြီး သတင်းကောင်းဟောပြောသူဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး သူ၏ ရင်ခွင် တော်၌ တိုးဝင်သူတို့သည် အပြစ်ကင်းမဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် သမ္မာတရားနှင့် မှန်ကန်သောအဖြေဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်၌ရှိသောသူများအတွက် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ နှင့် သူ့ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်အားလုံးတို့ကို ကွယ် ပျောက်စေပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၌ အပြစ်မရှိနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်၌ရှိသော သူတို့သည် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ရှိသော သူတို့အတွက် အပြစ်မရှိဟုဆိုသော သမ္မတရားသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းတွင် တွေ့ရပြီး အပြစ်ပြဿနာအတွက် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးခြင်း မရှိပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ချိန်တွင် သင်သည်လည်း အမှန်တကယ် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို သိပြီး ယုံကြည်ပါ။ ထိုသို့ပြုပါက သင်သည် ခရစ်တော်၌ကိန်းဝပ်သောဖြောင့်မတ်သည့် သန့်ရှင်းသူဖြစ်လာ မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ခက်ခဲသော ပြဿနာများကြုံတွေ့နေသည် ဆိုပါစို့။ ဤပြဿနာအတွက် အဖြစ်မှန်ကို တွေ့လိုပါက ကျွန်ုတို့တွေ့ကြုံနေ သည့် ခက်ခဲမှုဆင်းရဲဒုက္ခများကို ဂရုမပြုဘဲ အဖြေကို ဆက်လက်ရှာဖွေသင့် ပါသည်။ ဆင်တူစွာပင် ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ပြီး သူ့အတွင်း၌ မဝင်ရောက် သေးသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသခင် ရှာဖွေသင့်ပါသည်။ သူနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ဖော်ပြ ထားသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှာဖွေသင့်ပါသည်။
အချို့သောသူများက ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လောကရှိသာသာရေး များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အပြစ်အတွက် အဖြေရှာဖွေရန် နှစ်ဆ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်စေခြင်းသြဝါဒများကို ယုံကြည်ဆုပ်ကိုင် ကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့သောသြဝါဒများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးက ၎င်းတို့၏ အပြစ်များကို မသန့်ရှင်းစေနိုင်ကြောင်း သိလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အပြစ်ပြဿနာများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ၏ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုပါက သင့်နှလုံး သား၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သင့်သည်။ သို့သော် ဘာသာရေးလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား နှစ်ဆသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့် ဖြောင့် မတ်စေခြင်း သြဝါဒစသည်တို့နှင့် တိုင်းတာပြီး ၎င်းတို့၏အကျင့်အားဖြင့် အပြစ်ကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားကြသည်။ ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် နောင် တနှင့်ဆိုင်သော ဆုတောင်းခြင်းအပေါ်အားကိုးပြီး ယင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပျက်စီးခြင်းမှ ကယ်တင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ထိုသို့သော ဆုတောင်းမျိုးပြုချိန်တိုင်း ၎င်းတို့၏ အပြစ်များကို တွေ့မြင်သောအခါသာ၍ အပြစ်နှင့် ပြည့်သောသူ ဖြစ် လာကြသည်။
သို့သော် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဇာတိပိုင်း၌ အားနည်းကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ အားနည်းကြသော်လည်း ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏အပြစ်အားလုံး၏ပြ ဿနာဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သည် ၎င်းတို့၏စိတ်၌ အပြစ်မရှိဘဲ ၎င်းတို့အ တွက် အပြစ်စီရင်ခြင်းမရှိပေ။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ယေရှု၌ရှိသောကြောင့်အခန်းငယ် (၂) က “ယေရှုခရစ်၌ တည်၍အသက်ရှင်စေသော ဝိညာဉ်တော်၏ တရား သည် အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်း၊ သေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်း၊ ငါ့ကိုကယ် လွှတ်ပြီ” ဟု ဆို၏။ ဘုရားသခင်သည် လူအား ပညတ်တရားနှစ်ခုပေး ထား၏။ အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တရားနှင့် အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်း တရားဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအားလုံးမှ အပြစ်တရား နှင့် သေခြင်းတရားမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သင့်အနေဖြင့် အသစ်သော အ သက်တာ လက်ခံရရှိရန်အတွက် ပေါလုပြောခဲ့သည့် ဤသမ္မာတရားကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားသည် ဤကမ္ဘာ တွင်း၌ ရှိသော လူအားလုံးတို့၌ ညီမျှစွာ အသုံးကျနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်တရား၌ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းတရားမှ လွတ်မြောက်ခြင်းရှိ၏။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းတရားအောက်၌ သေ ချာပေါက်ပျက်စီးကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို စိတ်နှလုံး၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားသည့် ထာဝရအသက်တာကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆို သော် သင့်အပြစ်အားလုံးတို့ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို သင်မည်သည့်နေရာ၌ တွေ့နိုင်ပါသနည်း။ ဤအရာသည် ယေရှု ယောဟန်ထံမှလက်ခံသည့် ဗတ္တိဇံနှင့် သူ့အသွေးတော်သွန်းသည့် ကားတိုင်၌ ဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးအားဖြင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းတွင် တွေ့ရသည်ဟု ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းမှ လွတ်မြောက် စေသည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်းသည် အဘယ်နည်း။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် ဤလောက၌ မွားမြင်ခြင်းခံယူပြီး အသက်ဆုံးဆယ်ခန့်၌ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံပြီး လောက၏ အပြစ်အား လုံးတို့ကို သူ့အပေါ်သို့တင်ကာ ကားတိုင်ပေါ်၌ အသက်ခံပြီး သေခြင်းမှရှင် ပြန်ထမြောက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့၏။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ဖြစ်သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးမှ ဆိုးသွမ်းကြသောကြောင့် အပြစ်ကျူးလွန်ကြပြီး အပြစ်သား အားလုံးတို့အား အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းမှ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ပေးကာ အပြစ်မှ ကယ်တင်ရန်စီမံခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ယေရှုသည်ယောဟန်အားဖြင့်ခံယူသောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ် မှ သူ၏အသွေးတော်၌ တွေ့ရသည့် အပြစ်ဖြေရာ သတင်းကောင်း၌ အတိအ ကျတွေ့ရပါသည်။ ဤသတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူအားလုံး တို့သည် အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းတရားမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပြီး ဤဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအား အပြစ်မှကယ်တင် ပေးသည့် အသက်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် လူအားပညတ်တရားကိုပေးထားပြီး သူ့၏ပညတ်တ ရားအတိုင်း မနေထိုင်နိုင်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများအား ၎င်းတို့၏အပြစ် များမှ ကယ်တင်နိုင်သည့် ပညတ်တရားကိုလည်း ပေးထား၏။ ဤကယ် တင်ခြင်း ပညတ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ၎င်း၏ ယုံကြည် သူအားလုံးအတွက် ထာဝရအသက်တာပေးသည့် ကျေးဇူးတော် ပညတ်တ ရား၌ ဖုံးကွယ်ထားပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင် အပြစ်ဖြေရန် ပညတ်ထားသည့်အရာမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း တွင် ယုံကြည် ရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ဖြစ်ကာ ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့အားဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော်ခြုံပေးနိုင်သည့် ပညတ်တရား ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ပညတ်ကို မည်သူကဆန့်ကျင်နိုင်ပါသနည်း။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သော သူမှန်သမျှသည် လောက၏ အပြစ် အားလုံးတို့မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူ၊ သူမသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် သင့်အား အသက်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်တရားကို မည်သို့ပေးထားပါသနည်း။ သူ၏သားတော်ယေရှုကို ဤလောကသို့ စေလွှတ် ခြင်းအားဖြင့်၊ အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်ခြင်းအားဖြင့်၊ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံ ယူစေပြီး လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ့အပေါ်တင်ခြင်းအားဖြင့်၊ ဤအ ပြစ်များ၏ အဖိုးအခအတွက် သူ့အားကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခြင်း အားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်၊ လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ပယ်ဖျက်ကာ ယေရှုအား အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သော သူအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင် သည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် အသစ်သောအသက်တာကို ပေး၏။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့် အသက်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းတရားသည် အဘယ်နည်း။ ဤ အရာသည် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်ပေးထားသည် ပညတ်တော်ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ပညတ်တော်၌ “ပြုလုပ်ရန်” နှင့် “မပြုလုပ် ရန်”ဟု အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး ဤပညတ်တော်များကို လိုက်လျှောက် နိုင်ခြင်း မရှိပါက အပြစ်ဖြစ်ပြီးသူ၏အပြစ်အခအားငရဲ၌ပေးဆပ်ခြင်းပြုရမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လူတိုင်းသည် သေခြင်းတရားအောက်၌ရှိ၏။ သို့သော် ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်၌ သွန်းလောင်း သောအသွေးတော်အားဖြင့် ဤပညတ်တရားမှ ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ အပြစ် သားများအား အပြစ်မှကယ်တင်နိုင်သူမှာ ယေရှုတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပြီး သူ ပေးထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်နိုင်သော ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကလွဲဤ အခြားသောလမ်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ယေရှုလောကသို့ မည်သို့ကြွလာပြီး သင့်ကိုကယ်တင်ကြောင်းသိပြီး ယုံကြည် ကာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာ မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိသင့်ပါသည်။
သို့ဖြစ်သော်လည်း ယခုနေ့ရက်များတွင် ယေရှုအားယုံကြည်ကြောင်း ကြေငြာပြီး အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်း တရားဖြစ်သည့် ပညတ်တရားကို အသး စိတ်သိကာ ၎င်းတို့၏ အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မသိကျိုးကျွံပြုသူများစွာ ရှိနေပါသည်။ များစွာသော သူတို့က ဤအရာကို လျစ်လျူရှုပြီး ယေရှုကို ဆက်လက်ယုံကြည်ကြပါသည်။ ဤအရာအားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းသည် အချိန်မည်မျှကြာ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း သည် ကားတိုင်၌သာယုံကြည်သည့် သတင်းကောင်းနှင့် ခြားနားမှုရှိပါသည်။ များစွာသော လူတို့က ယေရှု၏ကားတိုင်မှ အသွေးတော်ကိုသာ အဓိကထား ကြ၏။ သို့သော် ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောသည်မှာ ယေရှုသည် ကားတိုင် ပေါ်၌ အသွေးသွန်းရခြင်းမှာ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံချိန်၌ လောက၏ အပြစ်များကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသူကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံချိန်၌ မဟုတ် ကြောင်း ဖြစ်သည်။
ဤခြားနားမှုက ကောင်းကင်သွားခြင်းနှင့် ငရဲသွားခြင်းစသည့် ခြားနားမှု များ ပြုကြောင်းကို သဘောပေါက် ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သေးငယ် သောခြားနားမှုဟု ထင်ရ၏။ သို့သော် ဤနားလည်မှုနှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အလွန်ခြားနား၏။ အခြေခံအားဖြင့် ခြားနားသော အကျိုးအဆက်များ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ယေရှုခရစ်အားမိမိ၏ကယ် တင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံလိုပါကသင်၏ယုံကြည်ခြင်းအားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၌ဗဟိုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သော်လည်းမကြာခဏပင် ယနေ့ ယေရှု ကိုယုံကြည်ကြောင်းကြေငြာပြသူများတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆက်လက်ပြီး လျစ်လျူရှုနေကြပါသည်။
ထိုသို့သောသူများသည် အတတ်နိုင်ဆုံးအပြစ်နည်းအောင်ကြိုးစားပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားပြီးဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ သန့်ရှင်း သူ များအဖြစ်ရပ်တည်ရန်ကြိုးစားကြသူများဖြစ်သည်။သို့သော်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေး၊ ကြိုးစားမှု (သို့) အကျင့်အားဖြင့် ရနိုင်သောအရာမဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သမ္မာတရား၌ဖုံးကွယ်ထား သည့်သမ္မာတရား၌ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ပညတ်တရားကိုလိုက်လျှောက်ကာ မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေ ရန် ကြိုးစား သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ရှုးမိုက်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ပညတ်တရား၏ တောင်းဆိုမှုအားလုံးကို လိုက်ရှောက် နိုင်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိပေ။ 
 
 
ယေရှု၏ အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏ သဏ္ဍာန်ကို ဒဏ်ပေး တော်မူခြင်းအားဖြင့်
 
အခန်းငယ် (၃) ၌ “ဇာတိပကတိကြောင့် ပညတ်တရားသည် အားနည်း၍ မတတ်နိုင်သောအမှုကို ဘုရားသခင် ပြုတော်မူခြင်းငှါ၊ အပြစ်နှင့် ပြည်စုံသော ဇာတိပကတိ၏သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏” ဟုဆို၏။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှပေါလု၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်တရားကို သက်သေခံခြင်း အသေးစိတ်အား တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ပေါလုက ခမည်းတော်ဘုရား သည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့အား ယေရှုပေါ်၌ မည်သို့ ထားခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားဖေါ်ပြထား၏။အပြစ်နှင့်ပြည်စုံသောဇာတိပကတိတို့၏သဏ္ဍာန် ကိုဆောင်သော မိမိ၏သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၍အပြစ်ဖြေဘို့ရာ ဇာတိ ပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူ၏။ 
ဘုရားသခင်သည်ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူ၏ဟု ဆိုခြင်း မှာ အဘယ်ရာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ဤအရာ၏ဆိုလိုချက်မှာ ခမည်းတော် ဘုရားသည် သူ၏တပါးတည်းသော သားတော်ကို လောကသို့စေလွှတ်ကာ သူ့ခန္ဓာ၌ လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သယ်ဆောင်သွားရန် ယောဟန်အား ဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံယူစေပြီး ယင်းမှပင် ယုံကြည်သူတို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ထာဝရသန့်စင်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် “ဇာတိပကတိ”ကြောင့် ပညတ်တ ရားသည် အားနည်း၍ မတတ်နိုင်သောအမှု့ကို ဘုရားသခင်ပြုတော်မူ၏ ဟုဆို၏။” ဘုရားသခင်သည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့အား သူ၏သား တော်အပေါ်တွင် ထားခြင်းအားဖြင့် ပယ်ဖျက်တော်မူ၏။ ထို့နောက်သူ့အား သေစေပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေစေပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေကာ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ပျောက်ကွယ်သွားစေပါသည်။
ဤအရာသည် သင့်ကိုကယ်တင်သော သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီး ဤသ တင်းကောင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်နိကောဒင်အား ပြောခဲ့သည့် ယောဟန် ၃း၅ ရှိ “ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် မမွေးသောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟုဆိုသည့် သတင်းကောင်းမှာ” ဤသတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားဖေါ်ပြသည့် ဤသတင်းကောင်းသည် ယေရှုယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းကာ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်း၌ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၃း၁၅၌ “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ ကိုအကုန်အစုံ ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍၊ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွက် သက်သေခံပြီး ယေရှုခရစ်၌ ထင်ရှားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် ဂါလိလဲမှ ယောန်မြစ်သို့ကြွလာပြီး ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံ ယူရန် ကြိုးစားချိန်တွင် ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွက် သက်သေခံပြီး ယေရှုခရစ်၌ ထင်ရှားဖေါ် ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် ဂါလိလဲမှယောဝှန်မြစ်သို့ ကြွလာပြီး ယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူရန် ကြိုးစားချိန်တွင် ယောဟန်သည် ဦးစွာ “ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရမည် အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော် သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု ယေရှုကို ဆီးထားလေ၏။ သို့သော် ယေရှုသည် ယောဟန်အား အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်၌ အလုံးစုံသောတရား တို့ကို အကုန်အစုံကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုခွင့်ပေးပါ”ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ထိုသို့ဆိုသော် အလုံးစုံသောတရားကို အကုန်အစုံကျင့်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ၎င်း၏ ဆိုလိုချက်မှာ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ၎င်း၏ ဆိုလိုချက်မှာ ယေရှုသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ယောဟန်ထံ၌ ဗတ္တိခံယူပြီးရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိ ညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်းသက်တော်မူ၏။ ထို့နောက် “ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ ချစ်သားပေတည်းဟုကောင်းကင်က အသံတော် ဖြစ်လေ၏။”ဘုရားသခင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် စိတ်ကျေနပ်တော်မူ ၏။ ထိုအရာအားဖြင့် လောက၏ဘုရားဖြစ်သည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုန်းသည် လူသားတို့အားအပြစ်မှ ကယ်တင်ကာ ဤဇာတိတော်ကို ပြည့်စုံရန်အတူတစ်ကွ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူချိန်၌ ကောင်းကင်တံခါးဖွင့် လှစ်ကာ“ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၏။ ချစ်သားပေတည်း”ဟု ကောင်း ကင်အသံတော်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားပြော၏။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ခမည်း တော်ဘုရားသည် သူ၏သားတာ်က လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့အား ယော ဟန်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းယူသွားခြင်းအပေါ် ကျေနပ် တော်မူသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံခဲ့သောကြောင့် သူ၏ဗတ္တိဇံ အားဖြင့်လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့သူ့အပေါ်ထားရှိသောကြောင့်၊ သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်းရှိသမျှတို့ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါသည်။
အခြားသောစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံ ယူခဲ့သည် ဟု ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ဤဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံး ပြည်စုံစေရန်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကိုသူ၏ အပေါ်၌ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယူဆောင်ပြီး ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးသွန်းလောင်း တော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားလုံး” ဆိုသည်မှာ လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးတို့အား ၎င်းတို့၏ အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းအမှု့ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖြောင့်မတ်သောအလုပ်ကို ပြည့်စုံစေရန် အတွက် ယေရှုသည် လူတို့၏အပြစ်အားဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယူဆောင်ပြီး ကား တိုင်ပေါ်တွင် သွေးသွန်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးတို့ သည် အကောင်းဆုံးအမျှတဆုံးသောနည်းလမ်းဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့ပါသည်။ ဤ ဗတ္တိဇံအသွေးနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ပြည့်စုံစေသည့်အရာဖြစ်ပြီး ဤဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ် တို့အား အပြစ်ကင်းမဲ့စေကာ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ထားပေး၏။ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက ဤအရာကို စီမံခဲ့သည်။ ယေရှုက ပြည့်စုံစေခဲ့ကာ ယခုပင်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤဖြောင့် မတ်ခြင်းကို သက်သေခံတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့် ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိသဏ္ဍာန်ကို ဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူ၍ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒါဏ်ပေးတော်မူ၏ဟု ဆိုသည့် နှုတ်ကပတ်တော်၌ သင်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။ သင်၏ ကျန်ရှိနေသေးသောအသက်တာ၌ ပညတ် တရားကို ပြည့်စုံစွာလိုက်ရှောက် နိုင်ခြင်းရှိသည်ဟု သင်တွေးခြင်းရှိ မရှိမေးပါ။ ပညတ်ကို လိုက်ရှောက်ရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားမည်မှာ မှန်ပါ၏။ သို့သော် သင်သည် ပညတ်တရားအားဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ အပြည့်အဝအသက်ရှင် နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည် ပညတ်တရား၏ သေးငယ်သောအပိုင်းကို ချိုးဖျက်ချိန်တွင် တစ်ခုလုံးကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ (ရှင်ယာကုပ် ၂း၁၀) ဤအတွက်ကြောင့် လူတိုင်းသည် ခြွင်းချက်မရှိပညတ် တရားတော်၌ အပြစ်သားအဖြစ်ရှိကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ပညတ်တရားကို လိုက်ရှောက်ရာ၌ရိုးသားစွာဖြင့် အကောင်း ဆုံးကြိုးစားမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားရှင်တောင်းဆိုသည့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ပညတ်တရားကိုလိုက်လျောက်ခြင်းဖြင့် ဘယ်သော အခါမျှရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားကို ပေးထားရ သော အကြောင်းအရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သိရှိလာအောင် ဖြစ်သည် ဟု သဘောပေါက်နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပကတိ၌ အားနည်းကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားအားလုံးတို့ကို ပြည့်စုံ စွာ မလိုက်ရှောက်နိုင်ကြပေ။
ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များကို ကယ် တင်ရန် သူ၏သားတော်ကို လောကသို့ စေလွှတ်ပြီး အရောက်စီတိုင်း၏ အပြစ်ကို ယူဆောင်ရန် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူပြီး အရောက်စီတိုင်း၏ အပြစ်ကို ယူဆောင်ရန် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံယူခဲ့ပါသည်။ သူ၏ခန္ဓာ၌ ဗတ္တိဇံခံစေခြင်းအားဖြင့် အခြားစကားလုံးအားဖြင့်ဆိုသော် လောက၏အပြစ် အားလုံးတို့သည် သူ့ခန္ဓာပေါ်၌ ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် ယေရှု၏ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒါဏ်ပေးတော်မူ၏ဟု ဆို၏။ ဤနည်းဖြင့်ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ကင်းမဲ့သူများ ဖြစ်စေပါသည်။
ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို မည်သို့ ကွယ်ပျောက်သွား အောင် ပြုလုပ်သည်ကို သိကာယုံကြည်သင့်သည်။ သူ၏သားတော်ကို ယောဟန်အား ဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူလေပြီး လူသားမျိုးနွယ်တို့၏ ကိုယ်စားဖြစ်သောယေရှုထံ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ထားတော်မူ၏။ ထို့နောက်သူသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့တွက် အဖိုးအခပေးရန် ကားတိုင်သို့ သယ်ဆောင် သွားစေ ကာ သွေးသွန်းတော်မူပြီး အသေခံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူ၏သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်း၌ ယုံကြည်သူအားလုံးတို့အတွက် ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုနည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၌ ယုံကြည်ထားရမည်မှာ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ နှင့်ကားတိုင်ပေါ်၌ သွန်းသောအသွေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဖြေဘို့ရာ ဖြစ် ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် သူတို့သည် အမှန်ပင် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် သင့်အပြစ်အားလုံးခွင့်လွှတ် ခြင်းရာ ကားလုံးဝဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီး အပြစ်ကင်းစင်ရန် ယုံကြည်ရမည် ဖြစ် သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်က သင့်အပြစ်များကို မည်သို့ ကွယ်ပျောက် သွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မှန်ကန်စွာ သိမြင်ကာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားမှု ပေါ် ယုံကြည်ခြင်းထက် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကာ သူ၏အလိုတော်ကို ယုံကြည်သင့်ပါသည်။