တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-3] ( ရောမသြဝါဒစာ ၈း၉-၁၁ ) မည်သူဟာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်သလဲ

( ရောမသြဝါဒစာ ၈း၉-၁၁ )
“သို့သော်လည်းဘုရားသခင်၏ ဝိညဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်း ဝပ်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ ရှိကြသည်မဟုတ်။ ဝိညဉ် ပကတိဘက်၌ရှိကြ၏။ ခရစ်တော်၏ဝိညဉ်ကိုမရသော သူမည်သည်ကားခ ရစ်တော်နှင့်မဆိုင်။ ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ ရှိတော်မူလျှင်၊ ကိုယ်ကာ ယသည်အပြစ်ကြောင့် အသေဖြစ်သော်လည်း ဝိညဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်း ကြောင့် အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏။ ထိုမျှမက ယေရှုကို သေခြင်းမှ ထမြောက် တော်မူသောဘုရား၏ဝိညဉ်တော် သင်တို့အထဲ၌ကျိန်းဝပ်တော်မူလျှင်၊ ခရစ် တော်ကို သေခြင်းမှထမြောက်စေ တော်မူသောဘုရားသည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သော မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ သေတတ်သောသင်တို့၏ကိုယ် ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမည်။”
 
 
တစ်စုံတစ်ဦးသည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်ကြောင်း သည် သူ/သူမအတွင်း၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရှိမရှိကို ကြည့်ပြီးအားဖြင့် ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အကယ်၍ သူ/သူမအတွင်း၌ သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း မရှိပါက အဘယ်နည်းဖြင့် ခရစ်ယာန် ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိသည် အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်း မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သူ့အား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းရှိပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းဟုတ် မဟုတ်ဆိုသည် က ပိုအရေးကြီးကြောင်း ပြောထား၏။ သန့်ရှင်းသူတို့အတွက် လိုအပ်သော စစ်မှန်သည့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့အတွင်း၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်နေစေရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွင်း၌ ကျိန်း ဝပ်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သင်သည်ခရစ်ယာန်ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပေါလုက “ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုမရသော သူမည် သည်ကားခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်”ဟု ဆိုထား၏။ “မည်သူမဆို”ဟု ပြောထား၏။ သူသည် မည်သူပင်ဖြစ်နေပါစေ။ (အမှုတော်ဆောင်၊ ဧဝိဂေလိဆရာနှင့် နိုးထမှုပြုသူ) သူ/သူမ၏ နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်း မရှိပါက သူ/သူမသည် ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင်ပေ။ သင့်အား သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လက်ခံရရှိရန် ပို့ဆောင်သည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက သင်သည် ငရဲသို့သွားရန် သတ်မှတ်ခံထားပြီးဖြစ်သည့် အပြစ်သားဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းပါဝင်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လေ့လာသင့်ပါသည်။
အကယ်၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ် သည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၌ သေခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်မှာ အသက်ရှင်၏ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအသစ်ရရှိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ယေရှု ပြန်လည်ကြွာလာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ၏သေမျိုးဖြစ်သောခန္ဓာသည် အသက်ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးအပ်သူအ ကြောင်းတွေးတောသင့်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်း မျိုးမရှိပါကသင်သည် ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်ပေ။ အခြားတစ်ဘက်၌ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်နေပါသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်ကို စိုးမိုးမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သည့် ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို မယုံကြည်ပါက တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုအ စည်းအဝေးပွဲတိုင်း၌ တမန်တော်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အပြင်ပိုင်းက ဝန်ခံ ကြောင်း ကြေညာပြီး အလွတ်ရွတ်နေလျှင်ပင် ခရစ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သူ ဖြစ် မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်လျှင် သင်မည်မျှ ကောင်းသော အကျင့်ကိုကျင့်လိုသည့် ဆန္ဒရှိနေပါစေ။ သင့်ဝိညာဉ်သည် ကျိန် ခြင်းခံရပြီး ထာဝရငရဲသို့ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။