တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-6] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၆-၂၇ ) ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံကြသူများ

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၆-၂၇ )
“ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်နှင့်အတူ သက် သေခံတော်မူ၏။ သားမှန်လျှင်အမွေခံ၊ ဘုရားသခင်၏အမွေခံ ဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုန်းဝင်စားအကြောင်း၊ ထိုသခင်နှင့်အ တူဆင်းရဲဒုကကိုခံ ရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်း ဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့အား ပေါ် ထွန်းလတံ့သောဘုန်းကိုထောက်သော် ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ ခံရသော ဆင်းရဲဒုခကို ပမာဏမပြုထိုက်ဟု ငါသဘောရှိ၏။ ဤလောကသည် ဘုရား သခင့်သားတို့၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကို အ လွန်တောင့်တမျှော်လင့်လျက်နေ ၏။ ဤလောကသည် အနိစနိုင်ငံသို့ အလိုလိုလိုက်သည်မဟုတ်။ဘုရားသခင် သားတို့၏ထူးမြတ်သောလွှတ် ခြင်းချမ်းသာတည်းဟူသော ဖေါက်ပြန်ပျက်စီး ခြင်း အနှောင်အဖွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို ဝင်စားမည်မြော်လင့်ရသော အခွင့်ကိုပေး၍ အနိစနိုင်ငံသို့ လိုက်စေတော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကြောင့် သာ လိုက်ရ၏။ ဤလောက တနိုင်ငံလုံးသည် ယခုတိုင်အောင် တညီသညွတ် တည်းညည်း တွား၍ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကို ခံရသည်ဟု ငါတို့သိကြ၏။ ထိုမျှမက ဝိညဉ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အစအဦးကို ခံပြီးသောငါတို့သည်လည်း သားအရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်း အကြောင်းတည်းဟူသော ကိုယ်ခနာ ရွေးနှုတ် ခြင်းချမ်းသာကို မြော်လင့်၍၊ စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ညည်းတွားလျက်ရှိနေကြ၏။ ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ မြော်လင့်သောအရာကိုတွေ့မြင်လျှင် မြော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိ။ တွေ့မြင် သောအရာကို အဘယ့်ကြောင့် မြော်လင့်ရမည်နည်း။ ငါတို့ သည်မတွေ့မမြင် သောအရာကို သည်းခံသောစိတ်နှင့် ငံ့လင့်၍နေကြ၏။ ထိုမှတပါး၊ ငါတို့မ တတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညဉ်တော်သည် မစတော်မူ၏။ ငါတို့သည် ဆုတောင်း သင့်သည့်အတိုင်း အဘယ်ဆုကိုတောင်းရ မည်ဟုမသိကြ။ သို့ရာတွင်ငါတို့ဆု တောင်းခြင်းအမှုကို နှုတ်မမြွတ်နိုင်သော ညီးတွားခြင်းအားဖြင့် ဝိညဉ်တော် သည် စောင့်မတော်မူ၏။ စိတ်နှလုံးကို စစ်တော်မူသော သူသည်လည်း ဝိညဉ် တော်၏စိတ်သဘောကိုသိတော်မူ၏အကြာင်းမူကား၊ဝိညဥ်တော်သည် သန့် ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ စောင့်မ တော်မူ၏။”
အပြစ်များအားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးသောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြပြီး ၎င်းတို့နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြ၏။ ၁ယော ၉း၁၀၌ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏။” သူ/သူမ၏ နှလုံး သား၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့သည် သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းခံရပြီး ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်အား ၎င်းတို့၏နှလုံးသား၌ ထာဝရကျိန်းဝပ်စေနိုင်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်း ကောင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိကာ ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်လာကြပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသား၌ ကျိန်းဝပ်ကာ “သင် သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သည်”ဟု သက်သေခံပြောဆိုပါသည်။ အခြား တစ်ဖက်၌ နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် မပိုင်ဆိုင်ကြသူတို့အတွက် “သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားမဟုတ်၊ အပြစ်သားဖြစ်သည်ဟု ပညတ်တရား ကသက်သေ ခံပါသည်။”
သင့်အနေဖြင့် “ငါဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူး။ အဲဒါကြောင့် ငါဟာ ဘုရား သခင်၏သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါသလား” ဟုမေးပေမည်။ အချို့သောသူများ သည် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌ အလွန်ကလေးဆန်ကြပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၎င်းတို့အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်နေကြောင်း နားလည်သဘောပေါက် ခြင်း မရှိနိုင်ကြပေ။ 
သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အား အတည်ပြု ပေးပါ ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ အားနည်းသော်လည်း“သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်သည်။ သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သည် မဟုတ် လော။ သင်ယုံကြည်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်ရသည်ဟု ခွန်အား ပေး ပြောဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သံသယ အပြည့်ရှိနေလျှင်ပင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ သားများ ဖြစ်ကြကြောင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သက်သေခံပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုအာရုံဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့တွင်း၌ ကျိန်းဝပ်နေခြင်းမဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူ တို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ်မရှိပေ။ ၎င်းတို့၌ အပြစ်မရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျိန်းဝပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၌ “သင်သည် ယေရှု ၏ ဗတ္ထိဇံနှင့်ကားတိုင်ကို ယုံကြည်ပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် သင့်၌ အပြစ်မရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်လာကြပါသည်။”
သို့ဖြစ်သော်ငြားလည်း သူ၏ သက်သေသည် လူတို့၏ အသံကဲ့သို့ထွက် ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျယ်လောင်သော အသံမျိုးကြားရန် မမျှော် လင့်ပါနဲ့။ အကယ်၍သင်သည် အသံကြားရန်အလွန်ဆန္ဒပြင်းထန်ပါက စာတန်သည် သူ့အသံအား လူ့အသံမျိုးလုပ်ကာ သင့်ကို စူးစမ်းနှောက်ယှက် မည်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် လူတို့၏စိတ်နှလုံးသားအတွေးတို့ကို ချောင်း ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသောသူတို့တသည် သူ၏သားနှင့် အမွေခံများဖြစ်ကြသည်။
 
အခန်းငယ် (၁၇) ကို အတူတကွဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။ “သားမှန်လျှင် အမွေခံ၊ ဘုရားသခင်၏ အမွေခံဖြစ်ကြ၏၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူတူဘုန်းဝင်စား မည်အကြောင်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့် ဆက်ဆံသော အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏။”
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်ကြပါက အမွေခံ များလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ မိဘတို့ ထံမှအရာ အားလုံးကိုရရှိသူဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၌ ခမည်းတော် ဘုရားပိုင်သတော်မူ သော အရာအားလုံးတို့ကို ဝေငှနိုင်သောအခွင့်ရှိ၏။ အကယ်၍ မည်သူသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ အမွေခံဖြစ်သနည်း ဟုမေးပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံပြီးသော သူတို့သည် အမွေခံများဖြစ်ပါသည်ဟု အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။
ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသူတို့သည် ကောင်းကြီးခံစားသူများဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကို အမွေခံမည့်သူ များဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့် အတူ အမွေခံစားသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် အတူတကွ ဘုန်းတော်ဝင်စားရန်အ တွက် သူနှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အမွေခံ စားရ မည်ဟုဆိုခြင်းမှာ ခမည်းတော်နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရအသက်ရှင် ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူအမွေခံဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမွေခံများဖြစ်ကြသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ခမည်းတော်၌ ရှိသော အရာအားလုံးတို့ အမွေခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးကပ် လာပြီဟု ကျွန်ုပ်ခံစားမိပါသည်။ အရာတိုင်းသည် သူ့အချိန်နှင့်သူဖြစ်ပျက် နေကြပါသည်။ ကျမ်းစားအတွင်း၌ တွေ့ရသော ဘုရားသခင်၏ ကတိတော် များသည်လည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စုံနေပါသည်။ ယခုကျန်ရှိနေသောအရာ မှာ ဣသရေလူတို့အနေဖြင့် နောင်တရကာ ခရစ်တော်အား ၎င်းတို့၏ ကယ် တင်ရှင်အဖြစ်ဝန်ခံပြီး ၎င်းတို့၏ အပြစ်မှကယ်တင်ရခြင်းနှင့်အတူ အခြားသော အရာ အနည်းငယ်တို့သာဖြစ်ပါသည်။ ဣသရေလလူတို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီး ဒုက္ခကာလ ခုနစ်နှစ်အတွင်း ယေရှုအား မိမိတို့၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ဤလောကနှင့် ကောင်းကင်၌ တည်ခြင်း သည် ဣသရေသလူတို့နှင့် ဆက်သွယ်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက် သည် အလျင်အမြန်ရောက်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့ ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရအတူ နေရမည့် နေ့ရက်နီးကပ်လာပြီဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက နှစ်နှစ်ထောင်၌ ဖြစ်ပျက်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြသော်လည်း နှစ်နှစ်ထောင်ကျော် လွန်သွားခဲ့ပေပြီ။ အမှန်တွင် လောက၌ အရာအားလုံး (၂၀ဝ၀) ခုနစ်တွင် ပြောင်းလဲမှု့ရှိမည်ဟု တွေးထင်ခဲ့ကြသော် အရာအားလုံး (၂၀ဝ၀) ခုနစ်တွင် ပြောင်းလဲမှု့ရှိမည်ဟု တွေးထင်ခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် (၂၀ဝ၂) ခုနစ်ကိုပင် ကျော်လွန်လာခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်ကို စောင့်မျှော် ခြင်းသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နီးကပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိ ပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နီးကပ်လျှက်ရှိကြောင်း ခံစားစေလိုပါသည်။ ယခုတွင် ဘုရားသ ခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း အရာအားလုံး ပြည့်စုံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ရက် အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စောင့်မျှော်ကြပါစို့။
အနာဂါတ်၌ ဣသရေလတို့သည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ခလုတ် ကန်သင်းဖြစ်လာပေမည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံများစွာတို့၏ ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပေမည်။ ဤအရာသည် ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖော်ပြ သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ ဣသရောလတို့သည်များစွာသော သူတို့၏ ရန်သူဖြစ် လာပြီး အချို့သောသူတို့က နှင်းတို့စောင့် မျှော်နေသော မေရှိယမှာ ယေရှုဖြစ် ကြောင်း သဘောပေါက်နားလည်ပေလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ အပြစ်မှခွင့်လွှတ် ခြင်းရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်စီမံထားသည့်အရာသည် ပြည့်စုံရန် နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သော်လည်း အရာအားလုံးသည် သူ့အချိန် နှင့်သူဖြစ်နေမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသော ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာဖြင့် ရက်တွက်ပြီး ပြောဆိုတတ်ခြင်းများ အပေါ်မယုံကြည်သင့်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်ပြုချက်များပြည့်စုံလာသည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ထားသော ဤလောက ၌ တည်မည့်နိုင်ငံတော်နှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် နီးကပ်နေကြောင်း ယုံကြည် သူတို့၌ မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ ထိုနေ့ရက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်နီး ကပ်နေပြီဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ကတိထားတော်မူသောအရာတို့သည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု လျင် မြန်စွာ ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကတိထားတော်မူသည့် အနှစ် တစ်ထောင်နိုင်ငံနှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန် နီးကပ်နေပြီဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သင်သည်လည်း ထိုကဲ့သို့တွေးပါ သလား။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ထိုသို့ တွေးမိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါသလား။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်က ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည် ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပါသည်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်တွက် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များသည် လျင်မြန်စွာပြည့်စုံလာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်နှင့်စိတ်တွင်ဖြစ်လာသည့်အရာ များသည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်နှင့်အတူ ပြည်စုံလာမည်ဟု သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်ပါသည်။ ဤသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည် ခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိထားတော်မူသော ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာအားလုံးတို့၏ အမွေခံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အတွင်း၌ စောင့်မျှော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ မကြာမှီရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဣသ ရေလလူတို့အနေဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်အား ၎င်းတို့၏မေရှိယအဖြစ် မကြာမှီ တွင် လက်ခံလာကြမည်ဖြစ်သည်။
ယခုပင်များစွာသော သူတို့က “သခင်ယေရှုကြွလာပါ”ဟု စောင့်မျှော် နေကြပါသည်။ ပေါလုကသူသည် ဘုရားသခင်၏အမွေခံဖြစ်သောကြောင့် သူခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခသည် မကြာမှီခံစားရတော့မည့် ဘုန်းတော်နှင့် နှိုင်းယှဉ် ရန် မဖြစ်နိုင်ဟုဆို၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုန်းတော်ဝင်စားရန် မဖြစ်နိုင်ဟုဆို၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်တော်နှင့် ဘုန်းတော်ဝင်စားရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူနှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရန် လိုအပ်သည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကြွလာရန် မျှော် လင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့်ဘုန်းတော်ဝင်စားရန်အတွက် သူနှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ပေါလု၏ မျှော်လင့်ချက်မှာ တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များ အပါအဝင်ဖန်ဆင်း ထားသောအရာအားလုံးတို့ကို သေခြင်းမှလွတ်မြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်ပင် ဖန်ဆင်းထားသောအရာတို့က ဘုရားသခင်၏သားတော် ကြွလာ မည့်အချိန်ကို မျှော်လင့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မျှော်လင့်ခြင်းမှာ ဖန်ဆင်းထားသောအရာတို့သည် ထာဝရရှင်သန် နေနိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်သူများသည် ထာဝရအသက် တာဖြင့် ကောင်းကြီးခံစားရသူများ ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ထားရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်စဉ်အတွင်း သခင်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကို တွေ့မြင်ခြင်း (သို့)သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးထစေပြီးခေါ်ဆောင်သည် အထိ ကျွန်ုပ်တို့စောင့်မျှော်နေရမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့၌ ပေါ်ထွန်းလတံ့သော ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် အမှန်ပင်ကြီးမြတ်ပါသလား
 
ဖြောင့်မတ်သူတို့၏ အသက်တာ၌ မကြာမှီပေါ်ထွန်းလာမည့် ထာဝရ ဘုန်းတော်သည် ထာဝရနိုင်ငံတော်ကို အမွေခံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း တော်၌ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ၌ သေခြင်း ငိုကြွေးမြည် တမ်းခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းများရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ နိုင်ငံတော်၌ နာကျင်ခြင်းရှိ တော့မည်မဟုတ် နိုင်ငံတော်၌ နေသို့မဟုတ်လကို လင်းခိုင်းစရာမလိုလိုတော့ ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းရောင်ချည်ထွန်းလင်းနေမည်ဖြစ်သည်။ သိုးသူငယ် သည် ၎င်း၏အလင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ၌ ယေရှုနျင့် အပြစ်မဲ့သော ဒုတိယ အကြိမ် မွေးဖွားခြင်း ခံပြီးသူတို့ကိုသာတွေ့ရပြီး ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်တို့ နှင့် ပြည့်နှက်နေမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ကြီးသည် ရွှေရောင်နှင့် ပြည့်နှက် နေမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထာဝရနေထိုင်ရမည့် နိုင်ငံတော်သည် စကားလုံးဖြင့်ပင် ဖော်ပြမရနိုင်လောက်အောင် ကြီးမြတ်လှပါသည်။ ဤကျွန်ုပ် တို့ မျှော်လင့်နေသော ဘုန်းတော်သည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့ယခု မျက်မှောက်ကာလ၌ ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ပမာဏမပြုထိုက် ဟု ဆိုထား၏။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သဘာဝတရား၌ သူ၏ဘုန်းတော်ကို တွေ့မြင်ရပါ သည်။ ရောင်စုံပန်းများ၊ စိမ်းလန်းနေသောမြက်ခင်းများ၊ တောက်ပနေသော သစ်ပင်များ၊ နွေးထွေးသောအငွေ့အသက်၊ စိမ်းလန်းသော တောတောင်၊ သန့် ရှင်းသော လေ၊ ညအချိန်၌ ထွန်းတောက်သော ကြယ်များ၊ ရာသီအချိန်များကို တွေးကြည့်ချိန်တွင် ကောင်းကင်အကြောင်းကို တွေး၍ပင်မရတော့ပေ။ ဤ ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းထားသောအရာများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အလျင်အမြန် ရောက်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော် လင့်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုန်း ရောင်ခြည်တောက်ပစွာဖြင့် နေထိုင်အသက်ရှင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ မပြည့်စုံ သည့်အရာရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြွယ်ဝသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရား သခင်၏ ဘုန်းတော်ဖြင့် စိတ်ကျေနပ်မှု့များနှင့် ပြည့်သော အသက်တာမျိုးဖြင့် နေထိုင်မည်ဟု တွေးတောမိသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူ အားလုံးတို့အတွက် ဖြစ်လာရခြင်းမှာ အိမ်မက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း ခံရခြင်းအတွက် ဘုရားရှင်ကို ပြန်လည်ချီး မွှမ်းစေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ ဤသို့သောမျှော်လင့်ခြင်းများဖြင့် ပြည့်စေသော သခင်ဘုရားကို ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကူး၌သာ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို မျှော်လင့်နိုင် သော်လည်း အနာဂတ်၌ ဘုရားသခင် ကတိတော်အားလုံး ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် နီးကပ်လာပြီဟူသော ခံစားချက်သည် နေ့စဉ်သာ၍ ကြီးထွား လာပါသည်။ထို့ကြောင့်ပင် ယုံကြည်သူတို့သည် အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့် ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အနာဂါတ်တွက် မျှော်လင့်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံကြရမည့် သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ဤဘုန်းတော်ဝင်စားမည့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့အတွက် သာပေးအပ်ထား သည့်အရာဖြစ်ပါသလား။ အဖြေမှာမှန်ပါ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သည့်ဖြောင့်မတ်သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်၏ဘုန်း တော်ခံစားရန်အချိန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်ကျရောက်လာသောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ထားသည့် ဘုန်းတော်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံးတို့သည် ယုံကြည်သူတို့၏ အသက်တာ၌ အမှန်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်မျှော်နေသော ဘုန်း တော်သည် အလွန်လှပသော ဘုန်းတော် ဖြစ်ပါသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ကြသော သင်နှင့် ကျွန်ုပ် သည် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်သော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ကြရမည့် သူများဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးလှသော ဤလောကကြီးက ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို တစ်ခါတစ်ရံ မှောင်မိုက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစေခြင်းများ ဖြစ်စေပါမည်။ သို့သော် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသောသူတို့သည် မိမိတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမွေခံများ ဖြစ်လာကြပြီဆိုသော်အရာကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲဒုက္ခကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကင်းမဲ့သော ယုံကြည်သူ၏ နှလုံးသား၌ အမျိုးမျိုးသော ဆင်းရဲဒုက္ခများ နှင့် ပြည့်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များကို ပြန်လည် သတိရပြီး ခွန်အားယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ကြကြောင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ သက်သေခံပြီး နှစ်သိမ့်ပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးချီးမွမ်းမိပါသည်။
မကြာမှီကပင် မိမိအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းရသူတို့သည်လည်း ကောင်းကင်ဘုန်းတော်ကိုကြည့်ကာ မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သင့်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သာတူညီမျှပင် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်လာကြပါ သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အသင်းတော်တွင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရှိနေပါက သင့်အတွင်း၌ရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင်၏ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့် သော အမွေအတွက် ဝမ်းမြောက်နေကြာင်း သင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
 
 
ဖြောင့်မတ်သူတို့၏ စိတ်နှလုံး၌ပင် ဤလောကတွင်ညည်းတွားလျက် ရှိကြသည်
 
အခန်းငယ် (၂၃) ကို အတူတစ်ကွ ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။ “ထိုမျှမကဝိညာဉ် တော်၏ ကျေးဇူးတော်အစအဦးကို ခံပြီးသော ငါတို့သည်လည်း သားအရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်း အကြောင်းတည်းဟူသော ကိုယ်ခန္ဓာ ရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကို မျှော်လင့်ပြီ၊ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ညည်းတွားလျက်နေကြ၏။” ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို ကိုယ် မေးကြည့်ကြပါစို့။ အသက်ရှင်သန်နေခြင်း၌ မည်သည့်အရာမဆို ကျွန်ုပ် တို့မျှော်လင့်နေကြပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာ ကိုယ် ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် မျှော်လင့်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏သားများဖြစ်သည်ဟု ပြောချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်သာလျှင် သူ၏ သားများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာသည် ဘုန်းတော်ကို ခံစားရခြင်းမရှိ သေးပေ။ ထို့ကြောင့် အားလုံးတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းအတွက် မျှော်လင့်ကြပါသည်။
ယုံကြည်သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့်ဝတ်ခြုံခြင်းခံရသော အခါတွင် မီးထဲ၌ ဖြတ်သန်းသော အခါ၌လည်း လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ ဖြတ်ကာ မည်သို့သော အတားအဆီးနံရံများကိုမဆို ထိုးဖောက်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲပြီးသော ခန္ဓာသည် အချိန်နှင့်နေရာတို့၏ ကန့်သတ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ယခုတိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ညည်းတွား နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာကြသော ယုံကြည်သူတို့သည် ခန္ဓာကိုယ် ရွေး နှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက် စောင့်မျှော်နေကြပါသည်။
ညည်းတွားခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တော် လက်ခံရရှိပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လျှင် ညည်းတွားပြသည်ဟု ရေးထားပါသည်။ သင့်အတွင်း၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ညဉ်းတွားနေသည်ဟု ခံစားပါသလား။ မည်သည့် အချိန်၌ သူညည်းတွားပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ဆန္ဒနောက်လိုက်ချိန်၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ညည်းတွားနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကကို ကြည့်ကာ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေသည့်အရာ များကို တပ်မက်ချိန်၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ညည်းတွားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့မရောက်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ သည်လောကီရေးရာတို့ကို နှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝိညာဉ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း၌ရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အမြဲညည်းတွားနေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီ ရေးရာထဲ၌ ပျော်မွေ့နေမည့်အစား သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းညွှန်မှု ကို ခံရန်လှည့်ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်း၌ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် ညည်းတွားနေ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ ဤလောက၌ အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှ အားနည်းပြီး အနာဂါတ်သည် မည်မျှ မည်းမှောင်သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့သော အချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမွေကို စောင့်မျှော်နေ သင့်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့ခန္ဓာသည်လည်း ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်ကို ၎င်းတို့ သိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည် သူတို့သည် ပြည့်စုံစွာ ရွေးဝယ်ခြင်းခံရသော ခန္ဓာကိုယ်ရရှိမည့်နေ့ရက်ကို မျှော်လင့်နေကြပါသည်။
 
 
ဘုန်းတော်ထင်ရှားမည့် မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း
 
အခန်းငယ် (၂၄) နှင့် (၂၅) ကို တစ်သံတည်းဖြင့်ဖတ်ကြပါစို့။ “ငါတို့သည် မျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ မျှော်လင့်သော အရာကိုတွေ့မြင်လျှင် မျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိ၊ တွေ့မြင်သောအရာကို အဘယ့်ကြောင့် မျှော်လင့်ရမည်နည်း။ ငါတို့သည် မတွေ့မမြင်သောအရာကို မျှော်လင့်လျှင်မူကား ထိုအရာကို သည်းခံသော စိတ်နှင့် ငံ့လင့်၍ နေကြ၏။”
“ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အားလုံးမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိ ခဲ့ပါသလား။” ဤမေးခွန်းကို မေးကြည့်ကြ ပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိသည် ဟုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ “ငါတို့ သည် မတွေ့မမြင်ရသောအရာတို့ကို မျှော်လင့်လျှင်မူကား ထိုအရာကို သည်း ခံသော စိတ်နှင့် ငံ့လင့်နေကြသည်ဟု ဆို၏။”
အပြစ်မှ လွတ်ကာကောင်းကင်သို့ ရောက်ရန်အတွက် အကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရန်လိုအပ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မြင်တွေ့ရသည့်အရာများကို ကြည့်ကာ မျှော်လင့်မည်ဆိုပါက ဤဆိုလိုချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို မသိခြင်းသို့ မစောင့် မျှော်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့် အရာပေါ်မျှော်လင့်ပါက ထိုအရာသည် မျှော်လင့်ခြင်း မဟုတ်နိုင်ပေ။ ထို့ ကြောင့် ပေါလုကတွေ့မြင်သောအရာကို အဘယ်ကြောင့် မျှော်လင့်ရမည် နည်းဟု ဆို၏။ ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် လောက၌ ရှိသော အရာတို့အပေါ် မမျှော်လင့်သင့်ပေ။ ထိုအရာထက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကတိတော်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်သူများနေထိုင်မည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်တို့ကို မျှော်လင့်သင့်ပါသည်။ (၂ပေ-၃း၁၃)
ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများမျှော်လင့် သည်အရာဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်အတွက် မျှော်လင့်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာမျက်စိဖြင့် တွေးမြင် ရသောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် မျှော်လင့်သော အရာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သောကြောင့် ကတိထားတော်မူသော နိုင်ငံတော်ကို ဝိညာဉ်မျက်စိဖြင့် မျှော်ကြည့်နေကြပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပင်အမှန်တကယ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီးသောသူတို့သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ၌သာ မျှော်လင့်တတ်ကြပါသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ ကို မိန့်တော်မူသည့်အရာများ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ် သည်။
ဘုရားရှင်က ယခုတွင် ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းဤသုံးပါး တည်လျက်ရှိ၏ (၁ကော ၁၃း၁၃) ဟု ဆို၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ၌ ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းရကြပါသည်။ သူ့နိုင်ငံတော်သည် လောက၌လာပြီး ကောင်းကင် ဘုံ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရနေမည်ဟု မျှော်လင့်နေ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်စကား၌ ယုံကြည်ပြီး ယခု မျက်မှောက် ကာလဆင်းရဲဒုက္ခကို သည်းခံကြပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ဤလောက၌တည်မည်မှာ သံသယရှိ စရာမလိုပေ။ သတင်းကောင်းသည် တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီး၌ ပျံ့နှံ့ပြီးသောအချိန် တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အမှန်ပင် ရောက်လာပေမည်။ ဖြောင့်မတ် သူတို့သည် ထိုနေ့ရက်ကို စိတ်ရှည်စွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့ စောင့်မျှော်နေစဉ် ကျွန်ုပ်တို့ သခင်သည် ကြွလာမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာ သည် ဤလောက၌ နေထိုင်ကြသောသင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သမ္မာတ ရားဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များကို ဘာသာပြန်ပေးသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရှိသည်။ Ukrainian သူမသည် မကြာသေးမှီကပင် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မှု့ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော World Trade Center ကို ကြည့်ကာ ကြောက်ရွံ့ပြီး ရှုပ်ထွေးမှု့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ သူမက ဤအရာသည် ဗျာဒိတ် ကျမ်းထဲရှိ မြင်းပွဲခေတ်ကို ကြေငြာခြင်းဟုတ်မဟုတ် မေးကာ ဤအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျမ်းပိုဒ်များစွာကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဤတိုက်ခိုက်မှု့သည် မြင်းပွဲခေတ်ဖြစ်ကြောင်းအတိအကျ ကျွန်ုပ်တို့မ ပြောနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ဆက်နွယ်မှု့ရှိကြောင်းကို မငြင်းပယ်နိုင်ပေ။ အကယ်၍ ဤသို့သောအရာများမကြာခဏဖြစ်ပါက စစ်ပွဲဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပြီး တိုင်းနိုင်ငံများ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံတိုက်ခိုက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲပြီး သောအချိန်တွင် ဤကမ္ဘာကြီးသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ဘေးခံစားကာ မြင်းပွဲခေတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လောက၏ ပျက်စီးခြင်းများအကြောင်းကို ကြိုတင်ပြောသည့် ဤအကြောင်းအရာများကို တွေ့မြင်သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်း ကောင်းကို ကပ်ကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည့်အတိုင် ပျံ့နှံ့စေရမည်ဆိုသော စိတ်အသစ် တဖန်မွေးဖွားလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာကြီးအတွက် မျှော်လင့် ချက်မဲ့နေကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ တွေ့ကြုံလာသည့်အချိန် တွင် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးညည်းတွားခြင်းသို့ရောက်ရသည်မှာ မှန်ပေ၏။ သို့ဖြစ် သော်ငြားလည်း ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မျှော်လင့်နေရမည်ဖြစ်သည် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာပျက် စီးခြင်းမ တွေ့မြင်နိုင်ဘဲ ဝိညာဉ်မျက်စိဖြင့်သာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သော ကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြင့် စောင့်မျှော်ကြ ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နီးကပ်လာကြောင်းသိသော ကြောင့် အခက်အခဲမှန်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့သည်းခံနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်နိုင်ရ ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ် ပါသည်။
သင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံနေရပါသလား။ ကောင်းစွာစိတ်ရှည်သည်းခံ ပါ။ သင်သည် ခန္ဓာပိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားရပါက ဝိညာဉ်ပိုင်း၌ မျှော်လင့်ခြင်းကို မတိုးချဲ့နိုင်ကြောင်း မသိပေဘူးလား။ ခန္ဓာကိုယ်သည် အလွန်သက်တောင့် သက်သာဖြစ်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို မရှာဘဲနေတတ်ကြ ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာတတ်ကြသည်။ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် လာမည့်ဘုန်းတော်အတွက် မျှော်လင့် ကာ မျက်မှောက်ကာလဆင်းရဲဒုက္ခကို သည်းခံသင့်ပါသည်။
ဘုရားသခင်က ဆင်းရဲဒုက္ခကို စိတ်ရှည်သည်းခံသောသူတို့သည် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားကြသူများ ဖြစ်သည် ဟုဆို၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော် ဤလောကသို့ ကြွလာသော အချိန်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ သူ့နိုင်ငံတော်တွင်း၌ ဝင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သည်းခံကာ ထိုနေ့ရက်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းကို မဆုံးရှုံးစေသင့်ပေ။ ယခုလက်ရှိ၌ မည် မျှခက်ခဲဝမ်းနည်းစေကာမူ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည်လည်းကောင်းကင် သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်အဖြစ်ရောက်လာချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် စောင့် မျှော် နေရမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသောသူတို့အား သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကကူညီ၏
 
အခန်းငယ် (၂၆) ကို ဖတ်ကြပါစို့။ “ထိုမှတပါးငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာ မှာဝိညာဉ်တော်မစတော်မူ၏။ ငါတို့သည်ဆုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်း အ ဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည် ဟုမသိကြ။ သို့ရာတွင်ငါတို့ဆု တောင်းခြင်းအမှုကို နှုတ် မမြွတ်နိုင်သောညည်း တွားခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော် သည်စောင်မ တော်မူ၏။”
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါ သလား။ မှန်ပါ၏။ သူတောင်းပေးပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းချက်ကိုသိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ 
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ညည်းတွားခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ် အနည်းငယ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်ကြည့်ကြပါစို့။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်မသွားစေလိုသည့် ဘက်သို့ ဦးတည်သွားလာချိန်တွင် ညည်းတွား၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤလောက၏ အခြေအ နေများကို ကြည့်ကာ ညည်းတွားချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကပင်မသွားစေလိုသည့်လမ်း ဘက်သို့ ဦးတည်ချိန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့အဘ၏ အလိုတော်ကို မသိကျိုးကျွန်ပြု ကာ သူ့အလိုတော်နှင့် ခြားနားစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ညည်းတွားနေ၏။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ယုံကြည်သူများအတွင်း၌ နှုတ်ဖြင့် မမြွတ်နိုင်သော ညည်းတွားခြင်းပြုချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား၌ စွမ်းအားမဲ့ကာ အားနည်းလာပါသည်။ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆုတောင်းစေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အား ပြန်ဖြေပေးသည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းရန်လိုအပ်သည့်အချက်ကို သိစေပါသည်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၌ ညည်းတွားကာ ခမည်းတော်ဘုရားရှေ့၌ သူ့အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းစေပါသည်။ “သခင်ဘုရား ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးဖြင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ သားသမီးများ ဖြစ်လာပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဒုတိယအ ကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းသည် ဤကမ္ဘာကြီး၌ အလျင်အမြန်ဖြစ် ပျက်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ကိုယ်တော်၏အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပါ၏။” ကျွန်ုပ်တို့ ဤအတိုင်းဆု တောင်း၏။      ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းကြ သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ရှေ့၌ အားနည်းကြပါစေ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်၏အလိုတော်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းကို ပေးတော်မူပါ။ ထိုအခါဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ် တို့၏ အားနည်းချက်ကို သိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချန်မထားဘဲ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချန်မထားဘဲ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီကာ ခွန်အားပေးပါသည်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်၏အလို တော်အတိုင်း ဆုတောင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အ တိုင်း ဆုတောင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီတောင်းချိန်တွင် သူသည် ကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို သိစေကာ အသစ်သောခွန်အားကို ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် အလွန်အရေးပါပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို ဖော်ပြရန် အသင်းတော်သည် အရေး ပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
အသင်းတော်အတွင်း၌ ယုံကြည်သူများ၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း ချီးမွမ်း ခြင်းနှင့်တရားဟောချက်များရှိ၏။ တရားဟောဆရာမည်သူဖြစ်သည်ဆိုသော အရာပေါ်မမူတည်ဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အတွင်း၌ လှုပ်ရှား၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သောအချိန်အတွက် သင့် လျော်သောတရားဟောချက်များ ဟောကြားနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဟောပြောသူနှင့် ကြားနာသူတို့ ကြားလှုပ်ရှားကာ ၎င်းတို့ လိုအပ်သည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ရရှိရန်အတွက် နိုးထမှုဖြစ်စေရ ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤအရာကို ဖြောင့်မတ်သူတို့ စုဝေး ကြသည့် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၌ ပြုလုပ်၏။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည် သူအတွက် အသင်းတော်သည် အလွန်အရေးပါလှပါသည်။ ယုံကြည်သူသည် သူ/သူမ၏နှလုံးသား၌ အခက်အခဲကြုံတွေ့ပြီး အခြားသူများထံ၌ ဝေငှပြော ဆိုခြင်းမရှိနိုင်ချိန်တွင်ပင် ဘုရားသခင်သည် အစေခံတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သတိပြုမိခြင်းပြုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ယုံကြည်သူများ သည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၌ စုဝေးနေပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်သည် ၎င်းတို့နှလုံးသားကိုတို့ထိပြီး နှစ်သိမ့်မှုပြုနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အားသမ္မာကျမ်းစာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင် ကာ ခွန်အားပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်ချိန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကာ အပြစ်များထွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီး ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာသည်ဟု သက်သေ ပြုနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိပါသည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ့အသင်းတော်ကို ပေးတော်မူ၏။ အသင်းတော်ကို ပေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အစေခံများအား အသင်းတော်အားဖြင့် စကားပြောကာ သူ့တရားဟောချက်များကို ဟောပြော စေပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိခိုက်မှုများကို သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ကျန်းမာစေပြီး အားနည်းသောသူကို အားပေးပြီး ဆင်းရဲသောသူကို ချမ်းသာ စေကာ သူ့အ လုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စွမ်းရည်ကို ပေး၏။ သူ၏အလိုတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်၏။ ထို့ကြောင့်ယုံ ကြည်သူတို့သည် အသင်းတော်မှ ၎င်းတို့၏ အသက်တာကို မပယ်ရှားနိုင်ပေ။
ယုံကြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏အခြားသော ဖြောင့်မတ်သူများနှင့် အပြန် အလှန်ဆက်နွယ်ခြင်းကို (သို့) ၎င်းတို့၏ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကြီးထွားမှုကို အဆက်မပြတ်စေသင့်ပေ။ ပြည်စုံသောသမ္မာတရားသည် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် အတွင်း၌သာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူအနေဖြင့် အသင်းတော်အတွင်း၌ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးစည်းလုံးစွာဖြင့် ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်နှလုံးသားတွင်း၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်နေသည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ်တည်း ဖြစ်ချိန် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပြောသည့်အတိုင်းသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကောင်းကြီးပေးကာ သမ္မာတရားကို တွေ့မြင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ် စည်း တည်းဖြစ် စေပါ။ ထိုသို့ပြုနိုင်ပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အကူအညီအားဖြင့် ယခုတိုင် အသက်ရှင်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အနာဂါတ်၌လည်း အကူအညီအဖြစ် အသက်ရှင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်အရေးပါခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တည်ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တိုပသိကာ ယုံကြည်သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အ နေဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ကာ နှလုံးသား၌ သူ၏ လမ်းညွှန်မှု့ခံယူသင့်ကြောင်းသိထားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းပြအတိုင်း အ သက်ရှင်ခြင်းတရားကို လိုက်ရှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၂၇)ကို အတူတစ်ကွ ဖတ်ကြပါစို့။ “စိတ်နှလုံးကို စစ်တော် မူသော သူသည်လည်း ဝိညာဉ်တော်၏စိတ်သဘောကို သိတော်မူ၏။ အ ကြောင်းမူကား ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏။”ကျွန်ုပ်တို့၏ ခမည်း တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်နေသောဝိညာဉ်တော်၏ စိတ်သဘောကို သိတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း၌ရှိသောအရာတို့ကို သိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တွင်း၌ရှိသော အရာမှန်သမျှကို သိတော်မူ၏။ ထိုနည်းအတိုင်း ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း သန့်ရှင်းသော သူတို့အတွက် ပြန်ဖြေခြင်းကို ပြုတော်မူ၏။
ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အတွင်း၌ စိတ်နှလုံးတွင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းမရှိ သူများကို တွေ့ရသောအခါ ပြဿနာများ ထွက် ပေါ်လာကြ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သင်းကောင်း၌ မယုံကြည်သောသူတို့ သည် သန့်ရှင်းသော ထိုဝိညာဉ်တော်ကို ကျိန်းဝပ်ခြင်းမခံရပေ။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းခံရသော စစ်မှန်သည် ယုံကြည်သူ တို့နှင့် ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ ၎င်းတို့သည် အသင်းတော်အတွင်း၌ ပြဿနာ များစွာကို ယူဆောင်လာတတ်ကြသည်။ ထိုအရာနှင့် ဆန့်ကျင်စွာပင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ပိုင်ဆိုင်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝ သောဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့၏ တရားဟောချက်များကို နားထောင်၏။ ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ငြိမ်သက်ခြင်းရကြ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်က သူ၏ အစေခံများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကို မည် သည့်အရာ ပြောချင်ကြောင်းကို နားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးသောသူမည်သို့သောသူမှန်သမျှ အမှန် ပင်သူ/သူမတို့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်နေကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိပြီး ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အသက်ရှင်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် လမ်းညွှန်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အသင်းတော်အားဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ယုံကြည် သူများနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်၊ အခြားသောအချိန်များတွင် ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရား သခင်၏ အလိုတော်ကို တွေ့စေပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်သောလမ်းကို လိုက် လျှောက်စေပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မရောက်မီတိုင်အောင် သူ၏အလိုတော်အတိုင်း အသက် ရှင်ရန် အသစ်သောခွန်အားကို ပေးပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအ သက် တာ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မည်မျှအရေးပါကြောင်းသဘော ပေါက်သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ချိန်တွင် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပြောထားသည့်အတိုင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကို ဆုအဖြစ်လက်ခံရရှိပါသည်။ “ပေတရုကလည်း သင်တို့၏အပြစ်ကို လွတ်စေခြင်းငှာ နောင်တရ။ တစ်ယောက်မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးကို ခံရကြလိမ့်မည်း” (တမန် ၂း၃၈)။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဆုကျေး ဇူးအဖြစ် ပေးထား၏။ သို့မှသာ သူ၏အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို လမ်းညွှန်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အလိုတော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် နိုင်ရန်အတွက် သူ၏အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်ရမည်ဟု မိန့်မူထား ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်ရန် အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေနှင့် ဝိညာ် တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သူတို့သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ဆုကျေး အဖြစ်လက်ခံရရှိပြီး ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင် ကာ သူ၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အား သီးသန့်စီ လက်ခံရရှိသည် မဟုတ်ပေ။ ယနေ့မျက်မှောက်လူတို့က ဤ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုသည် မတူညီသောအရာဖြစ်သည်ဟု တွေးထင်ကြ သည်။ ၎င်းတို့တွေးထင်ထားသည်မှာ တောင်ပေါ်ရှိဂူများသို့သွားကာ အပြင်းအ ထန်ဖြင့် အခြားသောဘာသာစကားများသုံးပြီး ဆုတောင်ခြင်းပြုမှာသာ ၎င်းတို့ အပေါ်၌ သက်ရောက်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွေးထင်ထားသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အပေါ်သို့ ကျရောက်ကာ သူ့သ တင်းစကားကိုပြောပြီး ၎င်းတို့ကို လွှမ်းခြုံထားမည်ဟု ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကံဆိုးစွာပင် ဤအရာသည် မမှန်ကန်ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် သီးသန့်ဖြစ်မ နေနိုင်သလို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ယုံကြည်သူသည်လည်း သီးသန့်မ ဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်ပင် ယုံကြည်သူနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြား အသင်း တော်နှင့် သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား - ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တို့သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအလွန်နီးကပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနောက်ဆုံးသောခေတ်၌နေကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်၏အလိုတော်အတိုင်း အသက် ရှင်ကြပါသည်။ သန့်ရှင်းသောထိုဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် မှန်သမျှကို သိတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဘသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၏စိတ်တော်၌ရှိသည့်အရာမှန်သမျှကို သိတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကို ဦးဆောင်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် ဆက် သွယ်မှုပြုပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင် ၏အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းနိုင်ကာထိုဆုတောင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အဘ သည်သူ၏အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းအားဖြင့်အဖြေပေးပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပေါလုက ရောမပြဝါဒစာ ၈း၁၆-၂၇ ထို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်အကြောင်းကို ပြောကြားထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို စောင့်မျှော်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုမျက်မှောက် ဆင်းရဲ ဒုက္ခကိုသည်းခံကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို မျှော်လင့်နေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သည်းခံနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ကို နာခံနိုင် ကာသခင့်အပေါ် အစေခံနိုင်သောစွမ်းရည် ရှိပါသည်။ ဤအရာအားလုံးတို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာပေးထား ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့် အစဉ်အမြဲ ဘုရားသ ခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာသူများ၊ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှ လုံးသားကို တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိစေသူများဖြစ်ကာ နှုတ်ကပတ်တ ရားတော် ကို နာခံလိုက်လျှောက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သူများဖြစ်ကြောင်း အမြဲသတိရနေ သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ထိုသို့ အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း၌ ဝမ်းမြောက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ ကျေနပ်စေသည့် အသက်တာမျိုးဖြင့် အသက်ရှခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ဤအတွက်ကြောင့် ပေါလုက ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အစဉ်အမြဲရှိ နေပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို ထိန်းသိမ်းကာ ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီလိုပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဆက်မပြတ်ကောင်း ကြီးပေးပါစေသော်။ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအချိန်တွင်အရာ အားလုံးတို့သည် ဘုန်းတော်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ဘုန်းတော်ကို အမွေခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်ကို အမွေခံလိုသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း ကိုကောင်းစွာ နားထောင်ပြီး ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဟာလေလုယ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သင်နှင့် အတူရှိကာ သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးပါစေသော်။