တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-7] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၈-၂၅ ) သခင်ဘုရား၏ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့် အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်ဖို

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၈-၂၅ )
"ထိုသို့နှင့်အညီ ကျေးဇူးပြုလို သောသူကို ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ ခိုင်မာစေသောသူကိုလည်း ခိုင်မာစေတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရား သခင်သည် အဘယ်ကြောင့် အပြစ်တင်တော်မူသေးသနည်း။ အဘယ် သူသည် အလိုတော်ကို ဆီးတားဘူးသနည်းဟု ဆိုမည်လော။ဘုရား သခင်ကို ငြင်းဆန်သောအချင်းလူ၊ သင်သည်ကားအဘယ်သူနည်း။ လုပ်အပ်သောအရာသည် လုပ်တတ်သော သူအား အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို ဤသို့လုပ်သနည်းဟု ဆိုရမည်လော။အိုးထိန်းသမားသည် အိုးမြေကို ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ အိုးမြေတပုံတည်းနှင့် အိုးမြတ်၊အိုးယုတ်ကို ထုတ်လုပ်ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအမြတ်တော် ကိုပြ၍၊ တန်ခိုးတော်ကိုထင်ရှား စေခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီး ခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်သော အမျက်ခံရာအိုးများတို့ကို အလွန်သည်းခံခြင်းခန္တီး နှင့် သည်းခံတော်မူသည်မှန်လျှင် အဘယ်ပြောဘွယ်ရှိအံ့နည်း။ ချီး မြှောက်ခြင်းအဘို့ ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သော ကရုဏာခံရာ အိုးများတည်း ဟူသော ယုဒုသားတို့အထဲမှသာမဟုတ် တပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှ တပါး အမျိုးသားတို့အထဲမှ ပရောဖက်ရှေဆိုသည်အတိုင်း ခေါ်တော်မူသော ငါတို့၌ဘုန်းအာနုဘော်တော် ြွကယ်ဝ ခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါ ြုပတော်မူသည်မှန်လျှင်၊ အဘယ်ပြောဖွယ်ရှိအံ့နည်း။ ဟောရှေ၏ ကျမ်း စာ၌လာသည်ကား၊ ငါ၏လူမဟုတ်သောသူကို ငါ၏လူဟူ၍ငါ ခေါ်မည်။"
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ပြီး ဖြောင့်မတ်သောသူများ ဖြစ်လာကြသူတို့သည် ကောင်းကင်ဘုန်းတော်တို့ကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ထို့အ တွက်ကြောင့်ပင် ၎င်းတို့သည် ကောင်းကင်၏ ဘုန်းတော်ဖြင့် ဝတ်ခြုံရန် အတွက် ယေရှု၏ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်းအပေါ် ဆက်ကပ်အပ်နှံကာ လောက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခခံကြ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်တော်၏ဆင်းရဲဒုက္ခ၌ ပါဝင်ခြင်းသည် ဘုန်းတော် နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းများဖြင့် ပြည့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ လေးနက်စွာ ရိုသေလေးစားသည့် ဘုရားသခင်အတွက် ကျွန်ုပ် တို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းသည် မွန်မြတ်သည်မဟုတ်ပါလား။ မှန်ပါ၏။ ဤဆင်း ရဲဒုက္ခသည် ဘုန်းတော်ထင်ရှားသော ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် သူ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံကြပါသည်။ ယခုလက်ရှိ၌ သင်သည် မည်သူ့အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံကြပါသည်။ ယခုလက်ရှိ၌ သင်သည် မည်သူ့ အတွက် ဆင်းရဲဒုကကို ခံနေပါသနည်း။ သင်သည် လောကနှင့် ဇာတိပကတိ အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံနေပါသလား။ သင့်အနေဖြင့် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံနေပါ သလား။ သင့်အနေဖြင့် လောကီတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းသည် သင့်ဝိညာဉ်အ တွက် အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံကာ ၎င်း၌ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ပြုပါက ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် သင့်အပေါ်၌ကျရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။
 
 
အနာဂါတ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရမည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖြင့် အမွေခံရခြင်း
 
ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိမည့်အမွေကို ကြည့်ကြပါစို့။ ကောင်းကင်၌ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်အမွေသည် ကောင်းကင် သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်၌ သခင်နှင့်အတူ စိုးစံရသောအခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရနိုင်ငံတော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရမည့်ဘုန်းတော်သည် အလွန်ကြီးမြတ်ပြီး တိုင်းတာမရပေ။ ဤဘုန်းတော်ကို ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွား ခြင်းခံပြီးသောသူများ ကသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ပမာဏမပြုထိုက်သောဘုန်းတော်
 
“ငါတို့အား ပေါ်ထွန်းလတံ့သော ဘုန်းတော်ကိုထောက်သော်၊ ယခုမျက် မှောက်ကာလ၌ ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ဒကို ပမာဏမပြုထိုက်ရ ငါသဘောရှိ၏” (ရောမ ၈း၁၈)။
ယုံကြည်သူများလက်ခံရရှိမည့် ဘုန်းတော်နှင့်၄င်းတို့၏ ယခုမျက် မှောက်ခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ဒကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ ပေါလုက ၄င်းတို့၏ခံရမည့် ဘုန်းတော်သည် သာလွန်သည်ဟုဖြစ်သည်။ အလွန်မှန်ကန် လှပါသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေသော ဘုန်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ယခုဆင်းရဲဒုက္ဒခံနေ ရခြင်းထက်သာ၍ ကြီးမြတ်ပါသည်။
 
 
ဤလောက၏အလွန်တောင့်တမျှော်လင့်ခြင်း
 
“ဤလောကသည် ဘုရားသခင့်သားတို့၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကို အလွန် တောင့်တမျှော်လင့်လျှက်နေ၏။ဤလောကသည် အနိစ္စနိုင်ငံသို့အလိုလို လိုက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သားတို့၏ထူးမြတ်သောလွတ်ခြင်းချမ်းသာ တည်းဟူသော ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း အနှောင်အဖွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ခြင်းချမ်း သာကိုဝင်စားမည်ဟု မျှော်လင့်ရသော အခွင့်ကိုပေး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်စေ တော် မူသောသူ၏ အလိုတော်ကြောင့်သာ လိုက်ရ၏”(ရောမ ၈း၁၉-၂၁)။
အကယ်၍ဤဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော ဤလောကသည် အပြစ် ဖြင့် ပျက်စီးခြင်းမှအလွန်တကယ်လွတ်မြောက်လိုကြ၏။ ဤလောကသည် လည်း ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအား အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံ၌ အုပ်စိုုးသူ များဖြစ်လာစေရန် စောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ ထိုကြောင့် ဤလောက သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ဖြင့် အုပ်စိုးမည့်ဘုရားသခင်၏သားတို့ ပေါ်ထွန်းခြင်း အရာကို စောင့်မျှောင်နေကြ၏။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္မာရွေးချယ်ခြင်းချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေခြင်း
 
“ဤလောကတစ်နိုင်ငံလုံးသည် ယခုတိုင်အောင် တညီတညွတ်တည်း ညည်းတွား၍ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကို ခံရမည်ဟု ငါတို့သိကြ၏။ ထိုမျှမက ဝိညဉ်တော်၏ကျေးဇူးတော်အစအဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လည်း သားအရာ ၌ချီးမြှောက်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသော ကိုခန္ဒာရွေးနှုတ်ခြင်း ချမ်းသာကို မျှော်လင့်၍၊ စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ညည်းတွားလျှက်နေကြ၏။ ငါတို့သည် မျှော် လင့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ မျှော်လင့်သော အရာကိုတွေ့မြင်လျှင် မျှောင်လင့်စရာအကြောင်းမရှိ။ တွေ့မြင်သောအရာကို အဘယ်ကြောင့် မျှော်လင့်ရမည်နည်း။ ငါတို့သည် မတွေ့မမြင်သောအရာကို မျှော်လင့်လျှင်မူကား ထိ်ုအရာသည် သည်းခံသောစိတ်နှင့်ငံ့လင့်၍နေကြ ၏။” (ရောမ ၈း၂၂-၂၅)
ဘုရားသခင်သည် မိမိအမြတ်တော်ကိုပြ၍၊ တန်ခိုး တော်ကိုထင်ရှားစေ ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီးခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်သော အမျက်ခံရာအိုးများ တို့ကို အလွန်သည်းခံခြင်းခန္တီနှင့် သည်းခံတော်မူသည် မှန်လျှင် အဘယ်ပြော ဘွယ်ရှိအံ့နည်း။ ချီးမြှောက်ခြင်းအဘို့ ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သော ကရုဏာခံရာ အိုးများတည်းဟူသော ယုဒုသားတို့အထဲမှသာမဟုတ် တပါးအမျိုးသားတို့အ ထဲမှတပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှ ပရောဖက်ရှေဆိုသည့်အတိုင်း ခေါ်တော်မူ သောငါတို့၌ဘုန်းအာနုဘော်တော် ကြွယ်ဝခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါပေးတော် မူ သည်မှန်လျှင်၊ အဘယ်ပြောဖွယ်ရှိအံ့နည်း။ 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သောသူရှိ သမျှတို့သည် ၄င်းတို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ရောက်လာမည်နေ့ကို ၄င်းတို့၏ဆင်း ရဲဒုက္ခာများနှင့်အတူ စောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သတင်းကောင်း အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ဒခံကြပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ဒခံခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် မျှော်လင့်ချက်သည် ပို၍ပြင်းထန်လာပါသည်။ ဤအရာသည် ၎င်းတို့အတွက်သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အာဏာကိုပကတိခန္မာမျက်စိဖြင့် တွေ့မြင်ရသော မျှော်လင့်ခြင်းမျိုးဖြင့် မျှောင်လင့်သည်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ မျက်စိဖြင့်မမြင်ရသော ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်၎င်းတို့၏  သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ 
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့နှင့် အခြားသောအရာတို့သည် အားအင်ကုန် ဆုံးနေသောအသက်တမျိုးဖြင့်အသက် ရှင်ကြသည်။ အချိန်လွန်လာသည်နှင့် အမျှ ကမ္ဘာပြောင်းလဲလာကာ၊ စက်မှုပြောင်းလဲလာပြီး မြို့ပြများလည်းထွန်း ကားလာပြီးဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ၎င်းတို့၏စိတ်ထဲ၌ရှိသောအနာဂါတ်ကို မျှော်လင့်ခြင်းတိုးတက်လာပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အနာဂါတ်တွင် ဤလောက ၌ ပရာဒိသုဘုံကို တွေ့မြင်ရန် မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတိုင်း တိုး တက်မှုများရှိနေသည့်ကြားထဲမှအဘယ်ကြောင့်အချိန်အရမ်းကြာနေရသနည်း ဟု အံ့သြပြီး စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လာကြသည်။ ကွန်ပျူတာများ၊ ကားများနှင့် အခြားသောစက်မှုသိပ္ပံပညာများတိုးတက်လာကြသော်လည်း လူတို့၏ ရယ်သံ ကို ကြားရန် ပို၍ခက်ခဲလာပါသည်။
လူတို့၏ အနဂါတ်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသလား။ အဖြေမှာမရှိဟု ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစကားအနေဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အမြင်အရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အိုဇုန်လွှာပေါက်ခြင်း၊ သစ်တောများလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်များစွာသော လူတို့သည် ဆာလောင်ခြင်းနှင့် ပူလောင်မှု ကြောင့်သေကြေကြမည်ဟု တွေ့ရသည်။ ဤသဘာဝဘေးအန္တရာယ် အားလုံး တို့သည် ကျွန်ုတို့ကို စောင့်မျှော်နေသည်ဟု သင့်နှလုံးသားထဲ၌ ခံစားနိုင်ပါ  သလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော လောကကြီး၌ အသက်ရှင် နေထိုင်ခြင်း ရှိပါသလား။ အချို့သော နည်းလမ်းများဖြင့်ကြည့်ပါက နှစ်သက် သာယာဖွယ်ကောင်း၏။ ငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်သောအရာ ဘယ်အ ရာရှိပါသနည်း။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ရေနှင့်ကောင်းမွန် သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်တိုင် အိုဇုန်းလွှာကြီး ပေါက်ကာ သေစေနိုင်လောက်သော ရောင်ခြည်များကို ဝင်ရောက်နေစေပါ သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့သည် လူတို့ကိုပို၍ အပူချိန် ပြင်းစွာခံစား စေပါသည်။ လူတို့သည် ဤကမ္ဘာကြီး၌ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပျက်လာ မည်နည်းဟု လူတို့စိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော် မယုံကြည်သူများနှင့် မတူဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီး ယုံကြည်သူတို့သည် ပထမရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း၌ ယေရှုနှင့်အတူ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်စိုးစံရမည်ဟူသော မျှော် လင့်ချက်ရှိကြပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ဘုရားသည် ကြွေးကြော်ခြင်း၊ ကောင်းကင်တမန်မင်းအသံပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏တံပိုးတော်ကို မှုတ်ခြင်း နှင့်တကွ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ ခရစ်တော်၌ သေ လွန်သောသူတို့သည် အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည် ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (၁သက် ၄း၁၆) မေးခွန်းမှာ သူမည်သည့်အချိန်၌ ကြွလာမည်နည်းဟု ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ဘုရားက သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှင့် အသွေးတော် ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ချီးဆောင်ခြင်းငှါ ဆင်းသက်လာမည်ဟု ကတိ တော်ပေး ထားပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသူတို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်များသည် ယေရှုဗတ္တိခံယူသော အချိန်၌ သူတို့ထံရောက်သွားပြီး ကျွန်ုပ်၏နေရာ၌ ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား စီရင်ခံသော သခင် ဘုရားကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏တစ် ပါးတည်းသော သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပေး ထားပါသည်။ သူသည် သူ့လူတို့အား ပြန်လည်ထမြောက်စေရန် တဖန်ကြွ လာပြီး ဤလောက၌ နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးစေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်း စာသည် ဖတ်ရှုသူတို့က တွဲဖက်ပေးရမည့် အတွေးခက်သည့် ပုံတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုခရစ် ပထမဆင်းသက်လာချိန်တွင် သူသည် အပြစ်သားများကို နောင်တရရန်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူသည်၎င်းတို့၏ အပြစ်အားသူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ သယ် ဆောင်ပြီးကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးသွန်းလောင်းကာ အပြစ်များအတွက် စီရင်ခံ ခဲ့ပါသည်။ယခုကောင်းကင်၌ရှိသောသခင်ဘုရားသည်တဖန်ပြန်ကြွကလာကာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့အား သူနှင့်အတူအနှစ် တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်ရန်အတွက်ပြန်လည်ထမြောက်စေမည် ဖြစ်သည်။
 
 
အနှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံတော်အုပ်စိုးခြင်း
 
ဤလောက၌ အခြားသူများကို အမှန်တကယ်ချစ်သူတို့သည် ဘုရား သခင်၏ သားသမီးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပျောက်ဆုံးသော ဝိညာဉ်တို့ အား ခရစ်တော်ကိုသိရန် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ဝေငှကြသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤလောကရှိလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများကို ဆုချပါသလား။မပေးပါ။ ထိုသို့ဆိုသော်မည်သူပေးပါသနည်း။ သခင်ယေရှုကြွလာ သောအခါသူသည်ဒုတိယ အကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသူတို့ အားရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းနှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးစေခြင်းဖြင့်ဆုပေးမည်ဖြစ်သည်။
အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်သည် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီး သော ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမျက်မှောက်လောက သည် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်သော ကမ္ဘာကြီး၌ နေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ၌ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ် တို့အား သူနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် အသက်ရှင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ပေါလုက ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂၃၌ “ထိုမျှမက ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူး တော် အစအဦးကို ခံပြီးသော ငါတို့သည်လည်း၊ သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်း အကြောင်းတည်းဟူသော ကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကို မျှော်လင့်၍၊ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ညဉ်းတွားလျက်နေကြ၏”ဟု ဆို၏။ သင်သည်လည်း ထိုနေ့ ရက်အတွက် စောင့်မျှော်နေပါသလား။ ကျေးဇူးတော်၏ အစအဦးကို ခံပြီး သော ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လျှင် အတွင်းပိုင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ရွေးနှုတ် ခြင်းအတွက် ညည်းတွားနေကြပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အား ရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲကာ၊ သူနှင့်အ တူ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သူများအဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် သူကြွလာမည့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော် နေကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ညည်းတွားကြ၏။ ဤလောကကြီးသည် မည်သို့ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ယုံကြည် သူများက သိကြပါသည်။ အနာဂတ်ဟောကိန်းထုတ်သူတို့၏ ဟောပြော ချက်များသည် အလကားပင်ဖြစ်၏။ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ယုံကြည်သူတို့သည် အနာဂါတ်၌ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို အတိအကျသိ ကြပါသည်။ ဤကမ္ဘာကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အတိအကျပြောသည့်အတိုင်းပင် ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင်ပင် မည်သူမျှယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ရေးသားထားသော နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ် ယုံကြည်ကြ သူတို့ သည် ဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲစောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ အထင်သေးသူတို့ပင်လျှင် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင် ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းမရှိသော သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အသက်တာကို ကုန်ဆုံခြင်းမရှိမှီတွင် ကယ်တင်ခြင်း လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယေရှုက ၎င်းတို့၏ အပြစ်များအား ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် သယ်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ကိုယ်စားကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်မှသာလျှင် နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်ရောက်သောအချိန်တွင် ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆု ကျေးဇူးခံရမည်ဖြစ်ကာ ထာဝရအသက်ရရန်အတွက် သူ၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရ မည်ဖြစ်သည်။
သင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီလား။ သင်စိုးရိမ်မှုရှိပါသလား။ (သို့) သင်သည် သင့်ဘဝကို ကျေနပ်မှုရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ သေခြင်းသို့ မရောက်မှီ ယေရှု သည် မည်သို့သောနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်ကို ရှင်း လင်းစွာ သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ ရှင်သန်ရမည့် အသက်တာအတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ဤလော ကကြီးသည် အလုံးစုံမဟုတ်ပေ။ ဤသမ္မာတရားကို သိခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ ရှင်သန်ရန် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ ဤအရာ သည် ပညာရှိသူတို့ ပြုတတ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ သင်သည် နေ့စဉ်အပျော်အ ပါးအားဖြင့်သာ အသက်ရှင်ပါသလား။ ထိုသို့အသက်ရှင်ပါက သင်သည် ရူးမိုက်သောသူဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံအတွက် ပြင်ဆင်ကြသူတို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ အိမ် ဆောက်သော ပညာရှိသူတို့ဖြစ်ကြသည်။
 
 
အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် အုပ်စိုးခြင်း
 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူနှင့်သဏ္ဍာန်တူ ဖန်ဆင်းထားပြီး သူနှင့်အတူ ထာဝရ အသက်ရှင်သန် စေလိုပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် သခင်ဘုရားသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီး သူ၏ ဗတ္တိဇံကို ခံယူကာ ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် သူ့အသွေးသွန်းခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်သခင်ဘုရားနှင့်အတူ နေ ထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအရာတွက် သခင်ဘုရားသည် ၎င်းတို့အား ဆုလဒ်များ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်ရည် များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် အထီးကျန်ဆန် စွာခံစားခဲ့ရသည့်အရာများအတွက် ဆုလာဒ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ပြန်လည်သစ်လွင်စေပါသည်။ သူသည် အသစ်သောကမ္ဘာကို ရောက်ရှိလာစေမည် ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာ၌ နို့ကွာ သောသူငယ်သည် မြွေဟောက်တွင်းဝ၌ မိမိလက်ကို သွင်းသော်လည်း အကိုက်ခံရမည် မဟုတ်ပေ။  (ဟေရှာယ ၁၁း၈)။ ထိုနေ့ရက်အား ကျွန်ုပ်တို့ သည် သည်းခံခြင်းဖြင့် စောင့်မျှော်နေသင့်ပါသည်။ ယင်းသည် မျက်မြင်မရ သောအရာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင်တွေ့နေရသည့်အ ရာပေါ် မျှော်လင့်နေပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ရူးမိုက်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ အခြား တစ်ဖက်တင် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်မြင်မရသည့်အရာပေါ်နှင့် နှုတ် ကပတ်တော်၌ ယုံကြည်ပါက ပညာရှိသူများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင် ခြင်းရပြီး နောက်တွင် ယခုမျက်မှောက် ကျွန်ုပ်တို့ မျက်မြင်မရသော်လည်း သေချာပေါက်ဖြစ်လာမည့် ဘုန်းထင်ရှားသည့်နေ့ကို ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေ ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားရသည်ထက် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ညည်းတွားခံ စားသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်မျှော်နေစေပါသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အား ဝိညာဉ်ခန္ဓာအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကျ ရောက်လာသောအချိန်တွင် အုပ်စိုးရန်အတွက် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဘာပြောပါသ လဲ။ သူသည် အဘယ်အရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်မျှော်စေပါသနည်း။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ကို စောင့်မျှော်နေစေပါ သည်။ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အား အသစ်ပြုပြင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်ရန်အတွက် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း သခင်ဘုရားနှင့်အတူ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးရန်အတွက် စောင့်မျှော် နေပါသည်။
ဟာလေလုယ။ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင် မိပါသည်။
ခရစ်ယာန်တို့သည် ၎င်းတို့၏ ကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သော မျှော်လင့်ခြင်း ကို စောင့်မျှော်နေကြပြီး ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါသည်။ ဤယုံကြည်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားမှုအပေါ်အခြေခံခြင်းမဟုတ်ဘဲလိမ်ညာမှုမပြုနိုင်သည့် ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၌ အခြေခံပါသည်။