တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-9] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂၈-၃၀ ) ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တစ်ညီတစ်ညွတ်တ

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂၈-၃၀ )
“အမှုတော်ကိုတရားသဖြင့်ပြီးစေခြင်းငှါ ဆုံးဖြတ်တော်မူမည်။ ထာဝရဘု ရားသည်မြေပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်တော်မူသောအမူကိုပြုတော်မူလိမ့်မည် ဟုဆို သတည်း။ထိုသို့နှင့်အညီ ဟေရှာယသည် အထက်က ဆိုပြန်သည်ကား၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့မျိုးစေ့ကို ကြွင်းတော်မ မူလျှင်၊ ငါတို့သည်သောဒြုုံမိ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ဂေါမော မြို့နှင့်တူကြပြီ။ထို့ကြောင့်၊ အဘယ်သို့ ပြောရမည်နည်းဟူမူကား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီအောင်မလိုက်သော တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မှီကြ၏။ ထိုသို့ဆိုသော်၊ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် မှီသောဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း။”
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ အထက်ပါရောမသြဝါဒစာ (၈) အတွင်းမှ ကျမ်းပိုဒ်ကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်၌ ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားတော် ယေရှုခရစ်၌ရှိသောသူတို့အား ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်ကာ ခေါ်တော်မူပြီး ချီးမြှောက် တော်မူသည်ဟုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤအရာအကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် သည့်အပြင် လူတို့က နှစ်ဆတိုးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသြဝါဒကို ယုံကြည်ကြ သူ တို့အကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ရောမ ၈း၂၈ ၌ “ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောသူတည်းဟူသော ကြံစည် တော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ သည်တညီတညွတ်တည်း ပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏”ဟုဆို၏။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူဆိုသည့်အရာကိုစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။”
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အမှန်တကယ်ပင် ကောင်းကျိုးအတွက် ပြုကြပါသလား။ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို မဖန်ဆင်းမီအချိန်၌ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း သူ၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုခရစ်၌ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့် စေရန် စီမံခဲ့သည်။      ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာ အပင်ရှိ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိရသင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အဘယ့်ကြောင့် ဤအပင်ကို စိုက်ခဲ့ရပါသနည်း။ ပထမနေရာ၌ ဘုရားသခင်သည် ဤ ကောင်း မကောင်း သိကျွမ်းရာအပင်ကို မစိုက်ခဲ့ပါက သာ၍ကောင်းပေမည်။ များစွာ သောသူတို့က ဤအချက်၌ အလွန်သိလိုကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ တိကျသော ရည်ရွယ်ချက် ရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား သူ၏သဏ္ဌာန် တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အမှန်တွင် လူသားနွယ်တစ်ခုလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မခံယူမီကာလအထိ အခြားဖန်ဆင်းထား သော သတ္တဝါတို့နှင့် ခြားနား ခြင်းမရှိပေ။
 
 
ဘုရားသခင်သည် အဘယ့်ကြောင့် ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာအပင်ကို စိုက်ခဲ့ပါသနည်း
 
ထို့ကြောင့်ပင် ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝအား ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာအပင်မှအသီးကို မစားရန် အမိန့်ပေးထားရကြောင်းကို သိရန်လို အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသနည်း။ ထိုသို့ပြုရခြင်း မှာ လူသားမျိုးနွယ်လုံးအား ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားအောက်၌ထားကာ ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီး သူ၏သားသမီးများ ဖြစ်စေလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော် ၌ ဝှက်ထားခဲ့ပါသည်။ “ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတည်းဟူသော ကြံ စည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအ ရာတို့သည် တညီတညွတ်တည်း ပြုစုကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏” (ရောမ ၈း၂၈)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တဖန်အား ယေရှုခရစ်ပေးထားသည့်ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း ၌ ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးစွာ ဘုရားသခင်၏သတင်း ကောင်းကို အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူ သောအရာအားလုံးတို့သည် ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်ကို နားလည်ကြ မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤသမ္မာတရားကို နားလည်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် သတင်း ကောင်း၌ အဖြေကို ရှာရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းပြီး ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာအပင်ကိုစိုက်ကာ အာဒံနှင့်ဧဝအား ထိုအပင်မှ အသီးကို စားခွင့်ပြုကာ ပညတ်တရားကို သိစေရသောအကြောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏သားသမီးများဖြစ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သောသခင်သည် ဤအရာအားလုံးတို့ကို ဖြစ်ပျက်ရန်တွက် ခွင့်ပြုခဲ့ သည်။ သို့မှသာ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ခွင့်လွှတ်ကာ ထာဝရအသက် နှင့် ဘုန်းတော်ကို ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူအား မြေမှုန့်မှ ဖန်ဆင်းကာ အားနည်းသောသူအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အိုးမြေအဖြစ် မကြာခဏ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုပါသည်။ အိုးထိန်း ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်သည် အိုးမြေမှ လူကို ဖန်ဆင်းပါသည်။ သူသည် လူ အား မြေမှုန့်မှသဏ္ဌာန်သွင်းကာ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မှုတ် သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏သားသမီးများ အဖြစ် ပြုရန်အတွက် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ကို ပေးခဲ့ပါသည်။ 
မြေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိုးသည်ကွဲရန်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ဤနည်း ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ပထမ၌ လူ၏ဝိညာဉ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ၏သား သမီးများဖြစ်လာစေရန် အားနည်းစေခဲ့သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်တို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည် သူသည် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏ အပြစ်ကို ဆေးကြောကာ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် ဝတ်ခြုံစေပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းကို ခံစေကာ ထာဝရအသက်ကို ပေး၏။ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ အား အဘယ့်ကြောင့် ချွတ်ယွင်းချက်ကင်းသည့် အသက်တာမျိုးဖြင့် မထားဘဲ မပြည့်စုံ အားနည်းစေရ သည်ဆိုသည့်အချက်၏ အဖြေဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်သည် လူအား အစအဦး၌ အဘယ့်ကြောင့် အားနည်းစေရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း
 
ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်း ရာအပင်ကိုစိုက်ပြီး အာဒံနှင့်ဧဝအား အဘယ့်ကြောင့် မစားရန် အမိန့်ပေးထား ခဲ့သနည်း။ ဤအရာ၏နောက်ကွယ်မှအကြောင်းအရာကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအတွင်း၌ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝ လဲကျချိန်၌ ဘုရားသခင်သည် မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်သည် စာတန်၏ဦးခေါင်းကို ကြိတ်ပြီး စာတန်သည် သူ၏ခြေကို နင်းမည်ဟု ဆိုရခြင်းမှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ဤ အရာ အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်က သားသမီးအဖြစ်သို့ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သူ၏ တစ်ပါးတည်းသော သားတော် ယေရှုခရစ်၌ထားသော စီမံချက်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်အရ မည်သူတို့သည် ခေါ် တော်မူခြင်းခံရသနည်း။ ၎င်းတို့သည် မိမိ၏အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်ကာ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေကြသောသူတို့ဖြစ်သည်။ သီအိုလိုဂျီ ပိုင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သော နှစ်ဆသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် အခြေအနေပေါ် မူ တည်ခြင်းမရှိသော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် မှားယွင်းကြောင်း သဘော ပေါက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိသော ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းသည် မှားယွင်း၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရား သခင်သည် အခြားသူများကို အကြောင်းမဲ့ပျက်စီးစေပြီး အချို့သူများကိုသာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ ရွေးချယ်မည့်သူမဟုတ်ပေ။
ထို့ထက် ဘုရားသခင် ရွေးကောက်ပြီး ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်အတွက် နောင်တရပြီး ဝန်ချတောင်းပန်ကာ ၎င်းတို့၌ ငရဲသို့ သွားရန်မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း ဖြင့် ဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းခံထားသူတို့ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ မွေးဖွားပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်ကြသည့် မရေတွက်နိုင် သောလူတို့တွင်း၌ မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်မျှ အကြောင်းမရှိဘဲ ရွေးချယ်ခြင်း မခံရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင် မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား (သို့) မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးအားအ ကြောင်းမရှိဘဲစာတန်၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်ဟုဆိုခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ် မရှိပေ။ ဘုရား သခင် ဤသို့မပြုခဲ့ပါ။ 
အကယ်၍သင်သည် ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်ခြင်းမခံရပါက သင်သည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း၌ မယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပေမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို စွန့်ပယ်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကို နောင်တသို့ ခေါ်ခြင်းငှါ ငါလာသည်မဟုတ်၊ ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါ၊ ငါလာသတည်း ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 
 
 
မည်သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ခေါ်တော်မူခြင်းခံကြ ရသနည်း
 
ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသော သူတို့သည် ငရဲ၌ ခြည်နှောင်ခြင်းခံရ သော အပြစ်သားတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့လာပြီး မိမိတို့သည် ငရဲသို့သွားရန် ထိုက်တန်ပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အား နည်းပြီးမသေမှီ အချိန်ထိ သူ၏ ပညတ်တရားတို့ကို ချိုးဖျောက်ရန်သာပြုနေ ကြသူများဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံကြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားကိုခေါ် ကာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဆေးကြောပေးပါသည်။ သူသည် ငရဲသို့သွားခြင်းမှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိသောသူတို့အား ခေါ်တော်မူ ပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင် ကြတော်မူ၏။ 
ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားကို နာခံပြီး ဖြောင့်မတ်သော သူတို့ကို ခေါ်ခြင်းငှါကြွလာတော်မူခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် မိမိတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးယုံကြည်သော်လည်း မိမိတို့အားနည်းချက်က အပြစ် ပြုရန် တွန်းအားပေးခြင်းခံရပါသည်ဟု ဝန်ခံပြီး သူ၏ အလိုတော်အတိုင်းအ သက်ရှင်ရန် ကြိုးစားကြသူတို့ကို ခေါ်ကာ သူ၏သားသမီးများဖြစ်စေရန်အ တွက် ဖြောင့်မတ်သူများအဖြစ်သို့ ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏ အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တညီတ ညွတ် တည်းပြုစုကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ခေါ်တော်မူခြင်း၌ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းမရှိဘဲ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု မပြောသင့်ပေ။ ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ သင့်တင့်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား သင့်အကြံအစည်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်အတိုင်း ယုံကြည် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆိုလိုချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်း ချက်ကိုသိပြီးတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သွား ကာ အပြစ်မဲ့သူများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြုတော်မူသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအား ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်ပေါ်၊ ယေရှု ခရစ်၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ပေါ်ထားခြင်းဖြင့် သူ၏ သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အကြံအစည်တော်ကို ထောက်ခံပြီး ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ကင်းသောသူများဖြစ်စေကာ သူ၏ သားသမီးများ ဖြစ်စေခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဖြစ်သည်။ ဤလူတို့သည် အမှန်တ ကယ် ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသောသူတို့ဖြစ်ပြီး သူခေါ်တော်မူသောသူတို့ဖြစ် သည်။
 
 
ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောသူတို့သည် မည်သူများဖြစ်ကြပါ သနည်း
 
ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား အတန်းနှစ်တန်းဖြင့် စီထားပြီး သူ့၏ ညာဘက်၌ ရှိသောသူများအားယေရှုကို ယုံကြည်ပြီး ကောင်းကင်သို့ သွားစေ ပြီး ဘယ်ဘက်ရှိလူများကို ငရဲသို့ သွားစေမည်မဟုတ်ပေ။
ကာလ်ဗင်းအယူဝါဒကိုလက်ခံကြသူတို့က(Calninist)ဘုရားသခင်သည် အစအဦးကတည်းမှ အချို့သောသူများကို ရွေးချယ်ပြီး ကျန်သောသူများကို စွန့်ပယ်ရန်ထားသည်ဟုဆို၏။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ထိုကဲ့သို့မဟုတ် ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသော သူတို့၏ အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည် တညီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏ဟု တွေ့ရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းမရှိ အခြေ အနေပေါ်မူ တည်ခြင်းမရှိဘဲ ရွေးချယ်ခြင်းခံထားသည်ဟု ပြောခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့လေ၏။
ထိုသို့ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည် တရားမျှ၏တမှုမရှိ၍လား။ မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ ပညတ်တရားရှေ့၌ ညီတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် တရားစီရင်ခြင်းရှေ့၌လည်း ညီတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ယင်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်ပါသည်။ ဤသမ္မာ တရားကို ယုံကြည်နိုင်ခွင့်သည်လည်း လူတိုင်းအတွက် အတူတူပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သူသည် မိမိတို့၏အားနည်းချက်ကို သိကာ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ် ကြံစည်ချက် များကို လက်ခံသူတို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သဘောပေါက် နားလည်ခွင့်ပြုပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် စစ်မှန်သော ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဘယ်ရာဖြစ်သနည်း။ ထိုအရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအရကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော် မူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို ပယ်ရှားဖြစ်ပြီး သူ၏သားသမီးများဖြစ်စေရန် ကြံစည်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ မွေးဖွားလာပြီး သတင်းကောင်းကို ကြားနာခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာ အားလုံးကို ယေရှုခရစ်၌ ကြံစည်ထားခဲ့ပါသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင် ၏စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ မျက် မှောက်တော်သို့ ရောက်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧသောကဲ့သို့လော ယာလုပ် ကဲ့သို့လော ဟု တွေးတောသင့်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် ဧသောကိုမုန်းပြီး ယာကုပ်ကို ချစ် သည်ဟုဆို၏။ ထို့အပြင် ကာဣနနှင့်အာဗေလအကြောင်းကိုလည်းပြော၏။ ဘုရားသခင်သည် အာဗေလကို ချစ်ပြီး ကာဣနကိုမုန်း၏ ဟုဆို၏။ ဘုရားသ ခင်သည် အကြောင်းမရှိဘဲ ယာကုန်နျင့် အာဗေလကို ချစ်ပြီး ဧသောနှင့် ကာဣကို မုန်းပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ ယာကုပ်နှင့် အာဗေလသည် မိမိတို့၏ အားနည်းချက်ကို သိပြီး ဘုရားသခင်ထံ ဂရုဏာတောင်းခံကာ သူ့၏ နှုတ်က ပတ်တော်၌ ယုံကြည်သော်လည်း ကာဣနှင့် ဧသောသည် မိမိတို့၏ ခွန်အား ကို အသုံးပြုကာ ဘုရားသခင်ထံ အကူအညီမတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဤလူတို့ကို ပုံဥပမာသုံးကာ ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ခြင်းကို ရှင်းလင်းပြောဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဘက် ၌ ရှိပါသနည်း။ ဧသောပြုခဲ့သည့်အတိုင်း မိမိ၏ခွန်အားကိုသာ အားကိုးပါက ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းရှိပါသလား။ မတွေ့နိုင်ပါ။ ဘုရားသ ခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မည်သည့်ဘက်၌ ကျွန်ုပ် တို့ရပ်တည်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အမြဲကောင်းကြီးခံ စားလိုသော်လည်း အားနည်းချက်ကြောင့် အမြဲရှုံးနိမ့်ကြသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်လိုလျှင် ပင် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အားနည်းကြ၏။ထို့ကြောင့်သူ၏ သနားခြင်းဂရုဏတော် ကို တောင်းခံခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာရှိပါတော့၏။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးခံစားလိုပါက ယာကုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကာ အာဗေလ၌ ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အားနည်းသောသူများချို့တဲ့ပြီး မပြည့်စုံသော သူများဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဆာလံ ၁၄၅း၁၄ ၌ ဘုရားသခင်သည် ]နှိမ့်ချသောသူအပေါင်းတို့ကို ြွကပင့်တော်မူ၏}ဟု ဆို၏ အမှန်တွင် လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၌ ဒူးထောက် ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ သတ္တိမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခယယိုကျိုးရပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတ္တိရှိသည်ထင်ရ၏။ သို့သော်ခဏတာမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာကို နီးကပ်စွာကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ အားနည်းသည်ကို သိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် သည် သမ္မာတရားကိုပင် စွန့်ပယ်စေရန် တွန်းအားပေးသည့် မသမာသည့် အရာများကိုပင် အပ်နှံတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အားနည်း သည့်သူများကို ခေါ်ကာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးပြီး ခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်း ကို ပေးကာ သူ၏ သားသမီးများ အဖြစ်သို့ရောက်စေပါသည်။
ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းခံရရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှအားနည်းပြီး အပြစ်နှင့်ပြည့်ကြောင်းကို သဘောပေါက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပညတ်တရားကို ပြည့်စုံစွာနာခံခြင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်ကို မေးခွန်း မေးသင့်ပါ သည်။ ထိုသို့ပြုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တရားကို စောင့်ထိန်းရန်မဖြစ်နိုင် ဘဲ ပြည့်စုံသည့် အသက်တာဖြင့်လည်း အသက်မရှင်နိုင်ကြောင်းကို ချက်ချင်း သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပြည့်စုံသည့် သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါက ဘယ်သော အခါမျှ ကယ်တင်ရှင်ကို လိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ခဲ့ပါက အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ နှင့် အကူအညီကို လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန် အားနည်းပြီး သူ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရနိ်ုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီး များဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် တိုင်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ သူ၏သနားဂရုဏာတော်အားဖြင့်သာ သူ ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ပတ်ခြုံထားစေနိုင်ပါသည်။
များစွာသော ခရစ်ယာန်တို့သည် ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့် ရွေးကောက် ခြင်းသြဝါဒများကို သင်ကြားလိုက် လျှောက်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပင် ဤသြဝါဒများအတွက် စိုးရိမ်တတ်ကြပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ၎င်းတို့ သည် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရခြင်းရှိသူများ ဟုတ်မဟုတ်အဆက်မပြတ် အံ့သြတတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသြဝါဒနှစ်ခုသည် ကာလ်ဗင်းသီအိုလိုဂျီ၏ ၉၀%ခန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထား ပါသည်။ မေးခွန်းမှာ ၎င်းတို့ ခရစ်တော်အပေါ်ယုံကြည်သည့်ကြားမှပင် ၎င်းတို့ သည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းခံသောသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည့် အရာက စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်သင်သည် ရွေးချယ်ခံခြင်း မခံရခြင်းသည် အရေးကြီးသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ထိုအရာထက် အရေးပါသည့်အရာမှာ သင့် အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဘုရားသခင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံကြသော သူတို့သည် ရွေးချယ် ခြင်းခံရ သူတို့ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးရိုးသီအိုလိုဂျီပိုင်း၌ ကျွမ်းကျင်သူဟု သတ်မှတ်ခံရသည့်ဘာသာ ရေး၌ ဒေါက်တာဘွဲ့ရသူတစ်ဦးရှိ၏။သူသည် ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့်ရွေး ကောက်ခြင်း စသည့် သြဝါဒများဖြစ်သည့် ကာလ်ဗင်း၏သင်ကြားချက်များကို အလွန်တန် ဖိုးထားသူဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တွင်သူသည်ဤသြဝါဒများအကြောင်းကိုလက်ချာပေးနေချိန်တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးကသင်သည်ရွေးကောင်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါသလား။ မည်သူ့ ကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ကြောင်းသင်မည်သို့သိနိုင်ပါ မည်နည်း။
ဆရာက ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက် ၌ ရပ်ချိန်၌သာ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားက တစ်ဖန် ပြန်မေးသည်မှာ “ဒီလိုဆိုရင် ဆရာဘုရားသခင်ရှေ့သွားပြီး ဆရာကို ရွေး ချယ်ထားခြင်မရှိကြောင်း သူက ပြောပါက မည်သို့ ပြုမည်နည်း။”
ဆရာက တုံ့ပြန်သည်မှာ “ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဆုံးဖြတ်ထား သည်အရာအပေါ် ငါဘာများတတ်နိုင်မှာလည်းဟုဆို၏။ ဒါကြောင့် မင်းဘုရား သခင်ရှေ့မှာ ရပ်တဲ့အခါမှ သိနိုင်မယ်လို့ ငါပြောတာပေါ့ဟု သူဆို၏။”
ကျောင်းသားတွေးမိသည်မှာ “သူဟာအလွန်နှိမ့်ချသူဖြစ်တယ်။ သူလိုကြီး မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှ သူသည် ရွေးကောက်ခြင်းခံရခြင်းရှိမရှိကို မသိလို့ ဝန်ခံတယ်။သူ/သူမသည်ရွေးကောက်ခြင်းခံရခြင်းရှိမရှိမသိနိုင်သည်မှာ သဘာ ဝပင်ဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်သည်။”
သို့သော်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝှက်ထားသည် သမ္မာတရားသည် ယခု ရှင်းလင်းစွာ ထင်ရှားဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို ဖုံးကွယ်ထားသည့်အရာ အချို့ရှိပါသည်။ သို့သော်သူသည် အချိန်တန် သော အခါတွင် ဖော်ပြတတ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာတို့သည် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ခံထားခြင်းရှိမရှိမသိဘဲ မည်သို့သတင်းကောင်းကို ဟောပြောနိုင် ပါမည်နည်း။ ခေါ်တော်မူခြင်းခံထားသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ၌ ယုံကြည်ထားကြသူတို့ဖြစ်ပါသည်။
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂၉ ၌ “ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် အများ သောညီတို့တွင် သားဦးဖြစ်တော်မူမည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ရှေးမဆွ က သိတော်မူသော သူတို့ကို သားတော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တညီတည်းဖြစ်စေ ခြင်းငှါ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏”ဟုဆို၏။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ တစ်ပါးတည်းသော သားတော် ယေရှုခရစ်၏ သဏ္ဍာန် တော်နှင့် အညီဖြစ်ရန် ခေါ်တော်မူ၏။ သို့မှသာ သူသည်အများသော ညီအစ် ကိုတို့၌ သားဦးဖြစ်တော်မူမည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ ယေရှုသည် “သားဦး” ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၌ ယုံကြည်ကာ သူပေး ထားသည့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လက်ခံပါက အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာပါသည်။ ထိုသို့ဆို သော် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မည်သို့ ဆက်နွယ်နေပါသနည်း။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အကြီးဆုံးသော အစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ညီအစ်ကို မောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်။
ဟိုးယခင်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းအိမ်၌ ရှိစဉ်က အသက်ကြီးသော ဧဝံဂေလိ ဆရာတစ်ဦး ကျွန်ုပ်ထံသို့ အလည်အပတ်လာ၏။ သူသည် တရုတ်ပြည်၌ ရှိစဉ်ကပင် ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး ကိုးရီးယားသို့ ရောက်လာပါသည်။ တစ်နေ့ သူ ဆုတောင်းနေစဉ် ကျွန်ုပ်ကြားမိသည်မှာ “ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်အစ်ကို တော်ယေရှု ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်ကို ကူညီပါ”ဟုဆို၏။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အစ်ကို ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအလုံးစုံကို သိပါသလားဟု မေး မိပေမည်။ အဖြေမှာ မှန်ပါ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာ အားလုံး ကို သိရှိတော်မူ၏ဟုဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အ ကြောင်းအရာအားလုံးကို သိတော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ တစ်ပါး တည်းသောသားတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာမတည် မရှိမှီ ကပင် ကြံစည်တော်မူခဲ့၏။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့သားတော်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ဗတ္တိဇံခံပြီးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ ပါသည်။
ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီကပင် ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူ၏ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆို နိုင်ပါသည်။ ခမည်းတော်- သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟူသော သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူများ ကို ကယ်တင်ရန် ကြံစည်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သူ၏အကြံအစည်တော်သည် လူ တို့အား ဖန်ဆင်းပြီး သူနှင့်အတူ ပြည်စုံသော နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရနေထိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဤအကြံအစည်၌ခမည်းတော်၊သားတော်၊သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်တို့ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ သူသည် လူတို့အား သူ့သားသမီးများ အဖြစ် မည်သို့ ပြုရမည်ကို တွေးတောခြင်း၌ သူ၏သားတော်ကို လောကသို့ စေလွှတ်ပြီး ဗတ္တိဇံခံယူကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့ သည် သူ့သားတော်၏ သဏ္ဍာန်နှင့်တူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းခြင်း၌ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်သည် အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏သားသမီးများ ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားဦးဖြစ်ပါသလား။ ဟုတ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း သူ၏ ညီအစ်ကိုများဖြစ် ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်၌
 
ခမည်းတော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏တပါးတည်းသော သား တော်ယေရှုခရစ်၌ ခေါ်ရန်ကြံစည်တော်မူပြီး သူ၏သားများဖြစ်ရန် အကျွန်ုပ် တို့အား အပြစ်များကို ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြောရန်အတွက် ခွဲခန့်မှတ်သားထားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအပြင် ဘက်၌ရှိ သောသူအားလုံးတို့ကို ခေါ်သော်လည်း လူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ မသွားလိုကြပေ။ ထိုသို့သော သူများသည် သူ၏ကျေးဇူးတော်မှကင်းကွာပြီး ငရဲတွက်ချည်နှောင်ထားခြင်းခံကြသူတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ခေါ်တော်မူခြင်းကို နာခံကြသောသူများလည်း ရှိကြပါသည်။ ၎င်းတို့က “သခင်ဘုရား ကျွန်ုပ်သည် အားနည်းလာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တော်မူ မည် လောဟု မေးကြ၏။”
ဘုရားရှင်က “ငါခေါ်တော်မူမည်” ဟုဆို၏။
“အမှန်တကယ်လား ကျွန်ုပ်အားနည်းသည့်အချိန်၌ရော လက်ခံပါမည် လား။” 
“မှန်ပါတယ်။ ငါသင့်ကို လက်ခံမည်”
“ဘုရားရှင် ကျွန်ုပ်မှာ ကိုယ်တော်ကို ပူဇော်စရာတစ်ခုမှမရှိသည့်အပြင် အခုမှဆက်လက်ပြီး ကောင်းသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပင် ကတိပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။”
“ထိုသို့ဖြစ်လျှင်ပင် ငါသင့်ကိုလက်ခံမည်။”
“ကိုယ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ကိုမသိတဲ့အတွက်ပါ။ ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ် ပျက်မိမှာပါ။”
ကျွန်ုပ်တို့အခြေအနေကို ကျွန်ုပ်တို့သိနေလျှက် တစ်စုံတစ်ဦးက ကျွန်ုပ် တို့ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောဆိုလာချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုန်းကွယ်ချင် လောက်အောင်ပင် သာမန်အားဖြင့် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်သည်မ ဟုတ်ပါ လား။ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပုန်းကွယ်လိုရပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ပုန်းကွယ် လိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အရာအပေါ် ဆက်လက်မပြုလုပ်နိုင်ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အဆက်မပြတ်ပင် မေးတတ်ကြသည်မှာ “ကျွန်ုပ် အလွန်အားနည်းပါသော်လည်း လက်ခံနိုင်ပါ့မလားဟု ဖြစ်သည်။ ကိုယ် တော်ကျွန်ုပ်ကို အမှန်တကယ်လက်ခံပါမည်လား။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခွင့်ပင်ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော သူတစ်ဦးသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံထိုက်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော အနာဂတ်၌ပင် ကောင်းတာမလုပ် နိုင်သော သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။” သို့သော် ကျွန်ုပ် တို့၏ သခင်ဘုရားသည် သံလွင်ပင်အရိုင်းကိုပင် မျိုးစိုက်ထားသော သံလွင် ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝအားဖြင့် သံလွင်ပင်ရိုင်းဖြစ်ကြပြီး ယေရှုခရစ်၏ သတင်းကောင်းအားဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော သံလွင်ပင်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါသည်။ သူသည် အပြစ်ပြုခြင်းမှလွဲ၍ မတတ်နိုင်သောသူတို့ကို ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တွင် အနည်းငယ်သာ အားနည်းချိန်၌ရောခေါ်ပါသလား။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အား လုံးဝစွမ်းဆောင်နိုင်မှုလိုချိန်၌ပင် ခေါ်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုးသွမ်း ခြင်းနှင့် မှားယွင်းမှုများကြားမှာပင် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခေါ်တော်မူ၏။ သူသည်အားနည်းသော ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုခေါ်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်း ဘာလုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ပယ်ရှားပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးထား၏။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရအသက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သူသည် ဤအရာအားလုံးတို့ကို မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ ရှင်မသဲအ ခန်းကြီး (၃) ၌ ယေရှုသည် ဤလောက သို့ကြွလာပြီး လူသားတို့အတွက် ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တွေ့ဆုံစေရန် အတွက် ဗတ္တိကံခံခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိကံခံပြီး လူသား နွယ် တစ်ခုလုံး၏အပြစ်ကို သူ့ထံသို့တင်ဆောင်ပြီး ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံကာ လောက၏အပြစ်အားလုံးကို ကယ်တင်ရန် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပါ သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသစ်သောအသက်တာပေး၏။ ထိုသို့ပြုခြင်း အားဖြင့် သူကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်စေပြီး အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောပေး ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခေါ်တော်မူ၏။ အပြစ်အားလုံးကို ရေနှင့် အသွေးအားဖြင့် ဆေးကြောပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးကာ အပြစ်ကင်းမဲ့သူများ ဖြစ်စေကာ သူဖြောင့်မတ်စေသော သူများကို ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေပြီး သူ၏သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူ၏။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများအဖြစ် ကောင်း ကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ပြီး ထာဝရအသက်ရှင်စေရန် ချီးမြှောက်တော်မူ၏။ သင်ဤ အရာကိုနားလည်ပါသလား။ သို့သော် ဘာသာရေးသြဝါဒများက သင် ပေး သည်မှာ သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်သော်လည်း အကယ်၍ ယေရှုခရစ် ကိုယုံ ကြည်ပါက သင်သည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့် သန့်ရှင်းလာပြီး သင်သေသော အချိန် တွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည် ဟု သင်ကြားပေးပါသည်။ ဤအရာသည် သမ္မာတရားကို ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့သော ယုံကြည် ခြင်းသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း၊ သြဝါဒအတွက်သာဖြစ်ပြီး သမ္မာတရားအ တွက် မဟုတ်ပေ။
သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်ကာ ခွဲခန့်မှတ် သားပြီးခေါ်တော်မူ၏။ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်သတင်းကောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပြီး သူ၏သားသမီးများဖြစ်စေကာ သန့်ရှင် စင်ကြယ်စေပြီး ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဘုန်းတော်ဖြစ်ဝင်စားနိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။ ဤအရာသည် သမ္မာတရားဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာအပေါင်းတို့ကို စာကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မိန်တော်မူ၏။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ် စေခြင်းသြဝါဒအခြေအနေကို ပြောခြင်း မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်လာပြီးမှ နောက်ဆုံးလုံးဝ သန့်ရှင်းသူများ ဖြစ်လာမည်ဟု ပြောထားခြင်းမရှိပါ။
ရောမ ၈း၃၀ သာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီး နောက် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သန့်ရှင်းလာမည်ဟု မဆိုပေ။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ဆုံးပြည့်ဝသော သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း တို့ မရောက်မီအထိ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလှေခါးကို တက်နေသည်ဟုလည်း ပြောထားခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ ယေရှုခရစ်ကို သိချိန်တွင် ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ကာ ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အားလုံး တို့ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မူ၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်ထံ ဤသတင်းကောင်းအားဖြင့် ရောက်လာပြီး သူ့လက်တော်ဖြင့် ပွေ့ချီချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
အချို့သောသူများက “ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကို ယခင်က ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့ သော်တရားဟောချက်ကို ကြားနာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အပြစ်ကိုသိလာခဲ့ပါ သည်။ အတိတ်က ကျွန်ုပ်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပြစ်တချို့ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ကျူး ကျော်နေမိပြီ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်နိုင်မည်ဟု မထင်ပါ ဟုဆို၏။” သို့သော် ထိုသို့တွေးခြင်းသည် မမှန်ကန်ပါ။ ထိုသို့တွေးခြင်းထက် ကျွန်ုပ်တို့သည် “အို မှန်တယ်။ ငါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကိုတောင် မသိပါ လား။ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှန်သမျှတို့သည် မှန်ကန်၏။ ငါသူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်ရမယ်။ဒါပေမယ့် ငါမရှင်နိုင်ပါလား။ ငါဟာငရဲသို့ သွားရန် စီရင်ခံရတဲ့ အပြစ်သားပါလား။ ဒါကြောင့် ယေရှုကြွလာ တော်မူပါ။”
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်ကာ အပြစ်အားလုံး ခွင့်လွတ်ခြင်းကို ရရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောသူ များဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကောင်း ကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဘုန်းတော်ဝင်စားနိုင်သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခန့်မှတ်သားကာ ခေါ်တော်မူပြီးချီး မြှောက် တော်မူ၏။ သင့်အနေဖြင့် ငါသည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့်ပြောင်းလဲပြီး အပြစ် ကင်းမဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမည်ဟု သင်ပေးသည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း သြဝါဒသည် မှန်ကန်သည်ဟု တွေးထင်ပေမည်။ သို့သော် သင်သည် ရေနှင့်ဝိ Óဉ်တော် သတင်းကောင်းကို လက်ခံသည်နှင့်တပြိုင်နက် တစ်ချိန်တည်း နှင့်ဖြောင့်မတ်ပြီး သန့်ရှင်းရာသို့ ရောက်ပါသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် တဆင့် ခြင်း ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပေ။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် တစ်ချိန်တည်းဖြင့် အပြစ် ကင်းမဲ့ခြင်းသို့ ရောက်ပါပြီး သင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သူ၏ အသင်းတော်၌ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကြီးထွားလာ ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွား လာပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သင်ကြားပေးနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ပြည့်စုံပြီး ပို၍အပြစ်ကင်းမဲ့သော အခြေအနေသို့ ရောက်ပြီးမှ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာရသည်ဆိုသည့်အချက်သည် နှုတ်ကပတ်တော်၌ အခြေခံခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၌ ခွဲခန့်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ခေါ်တော်မူခြင်းပြုပါသလား။ ဟုတ်ပါ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှု ခရစ်၌ ခေါ်တော်မူပြီး ဖြောင့်မတ်ပြီး အပြစ်ကင်းမဲ့သူများ အဖြစ်သို့ ရောက်စေ ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်ပြီး အပြစ်ကင်းမဲ့သူများဖြစ်စေကာ သူ၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချီး မြှောက်တော်မူ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ပြည့်စုံစေခဲ့ သည့် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် ဖြောင့်မတ် သူများဖြစ်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကြီးခံစားသူများ ဖြစ်ကြပါ သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ခေါ်တော်မူ ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းသည့်ကြားမှပင် အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားပြီး အပြစ်မဲ့သူများအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည့် ယေရှုကို ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း သြဝါဒသည်မမှန်ကန်ပေ။ ၎င်း သည် အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့လှ၏။ သမ္မာကျမ်းစာအား ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းလင်းစွာ သင်ကြားပေးထားသည်မှာ “ထိုသို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်သောသူတို့ကို ခေါ်တော်မူ ၏။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်း ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့တည်စေတော်မူသော သူတို့ကိုလည်း ချီးမြှောက်တော်မူ၏ဟု ဖြစ် သည်။” ယုံကြည်ခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပါသည်။ သို့သော် အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်လာရခြင်းနှင့် ကောင်းကင်သို့ ဝင်ခြင်း၊ ဤအရာအားလုံးတို့သည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအ ရာပေါ်၌ သင် ယုံကြည်ပါသလား။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးမဲ့လှသော အသက်တာအား ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ အားလုံးမှ ယေရှု၏အသွေးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ် တင်ခြင်းရရန် ဘုရားသခင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်စုံတစ်ခုပြုခဲ့ပါသည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာရခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ဝင်မှု တစ်ခုခုရှိခဲ့ပါသ လား။ ကျွန်ုပ်တို့ကြံစည်ထားသည့်အရာများမရှိသလို သူ၊ သူမသည် မမွေးဖွား မီကပင် ယေရှုကို ယုံကြည်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိကြပါ။ အမိဝမ်းတွင်း၌ ရှိစဉ်ကပင်ယေရှုကိုယုံကြည်မည်မယုံကြည်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ထားသူတစ်စုံတစ်ဦးရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသူ တို့ထံမှ သမ္မာတရားကို ကြားရပြီး “ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ အပြစ်နှင့်ပြည့်သောသူ၌ ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲ ယေရှုခရစ်ကိုသာ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်” ဟု တွေးကာ သမ္မာတရားကို သဘောပေါက်လာကြပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စတင်ယုံကြည်သည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းရကာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာကြပါသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သာလျှင် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ ဘုန်းတော်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ထာဝရ ချီးမြှောက်တော်မူ၏။ ချီးမြှောက်တော်မုူခြင်းဆိုသည်မှာ ထိုအရာ ပင်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သည် ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာအား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့အပေါ်၌ ပေးထားပါသည်။ 
ဟာလေလုယာ။