တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-11] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၁-၃၄ ) ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာ

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၁-၃၄ )
“သို့ဖြစ်၍ အရာများ၌ အဘယ်သို့ပြောစရာ ရှိသနည်း။ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင်၊ အဘယ်သူသည် ငါတို့တဘက်၌ နေနိုင် မည်နည်း။မိမိသားတော်ရင်းက်ုမနှမျောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဘို့ အလိုငှါ စွန့်တော် မူသောသူသည်၊ သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို ငါတို့အားမ ပေးဘဲအဘယ်သို့ နေတော်မူမည်နည်း။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက် တော်မူ သောသူတို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ်တင်မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည် သောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။ အပြစ်စီရင်သောသူကား အဘယ်သူ နည်း။ အသေခံ၍ခံသည်သာမက၊ သေခြင်းမှထမြောက်၍ ဘုရားသခင်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌နေလျက်၊ငါတို့ကိုဆုတောင်းသောသူကား ခရစ်တော်ပေ တည်း။”
အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီကပင်ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှုခရစ်၌ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားဖြင့် ဖုံးထားပေးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါက မည်သူကမျှ နှောက်ယှက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖြောင့်မတ်စေခြင်းသြဝါဒ အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အမှန်တကယ်အပြစ်မဲ့လာကြသော သူတို့သည် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ပါသည်။
ထိုနည်းတူပင်ဘာသာရေးလိုက်စားသောသူမှန်သမျှတို့သည်မှန် ကန် ခြင်းမရှိပေ။ ယနေ့တွင် အနည်းငယ်သော သူတို့သာ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိသောသူများစွာတို့သည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ် သော်ငြားလည်းသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို  ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ၏သားသမီးဖြစ်လာကြသူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှဘယ်သောအခါမျှ ကွဲကွာ နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ပေးချိန်တွင် မည်သူက ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း။
 
 
ဘုရားသခင်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အားဆုအဖြစ် ပေးထား ၏ 
 
“မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှ အဘို့အလို့ငှာ စွန့်တော် မူသောသူသည် သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အား မပေး ဘဲ အဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း” (ရောမ ၈း၃၂)။
ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ရရှိသောသူတို့အတွက် ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဆုအ ဖြစ်ပေးသနားတော်မူ၏။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရ သောအခွင့်၊ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားလည်နိုင်ခြင်းကျေးဇူး၊ ဖြောင့်မတ် ခြင်း အမှုကိုပြုသောသူအဖြစ် အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာတို့ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ သားသမီးများဖြစ်စေရန်အတွက် သူ၏သားတော်ကို ပေးတော်မူ၏။ အခြားသောအရာများကိုလည်း မပေးဘဲနေ ပါဦးမည်လော။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံသောသူ  ရှိသမျှတို့အား ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံတို့ကို ပေးသနားတော်မူ၏။ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကြောင့် ယုံကြည်မှုနှင့်ဘုရားသခင်၏ အစေခံရှိသမျှတို့သည် သူ့ကို ထာဝရချီး မွမ်းကြ၏။
 
 
ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည် အပြစ်တင်မည်နည်း
 
ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ် တင်မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေသောသူအား ဘုရားသခင်ပေတည်း။ အပြစ်စီရင်သောသူကအဘယ်နည်း။ အသေခံသည်သာမကသေခြင်းမှ ထ မြောက်၍ ဘုရားသခင်၏လင်္ကျာတော်ဘက်၌ နေလျက်ငါတို့အဖို့ ဆုတောင်း သော သူကားခရစ်တော်ပေတည်း (ရောမ ၈း၃၃-၃၄)။
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအတွက် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ် ထားသောသူတို့ကို အဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်နိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အပြစ်မှ လွတ်မြောက်စေပါ သည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြ သောသူတို့၌ အပြစ်မရှိပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့အား အပြစ်ကင်းမဲ့စေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်သည် သူ့ဇာတိကိုခံယူရန် ဤလော ကသို့ကြွလာသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအားဖြင့် လောက၏ အပြစ်အား လုံးတို့ကို သယ်ဆောင်သွားကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံပြီး သုံးရက်မြောက် သောနေ့ တွင် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့၏ သခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် အပြစ်သား (သို့) အမှားပြုသူ များဟုမ ခေါ်နိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ယခုပင်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် သော သူတို့အား အသိအမှတ်ပြုတော်မူ၏။ ဤအရာအတွက်သက်သေအဖြစ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင်မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်း (သို့) သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရ သူတို့ကို အသရေဖျက်ခြင်း မပြုနိုင်တော့ပေ။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံသူ၏ကား တိုင် ပေါ်၌သွန်းလောင်းသောသွန်းလောင်းသောအသွေး၊သူ၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းတို့ဖြင့် ထင်ရှားလာ၏။ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းအားလုံးတို့ကို ပြည့်စုံစေပြီးနောက်အပိုင်းတွင် ခမည်းတော်၏လက်ျာ ဘက်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်ဖြေသူနှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ထိုင်တော်မူ၏။