တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-12] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၁-၃၄ ) မည်သူက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၁-၃၄ )
“သို့ဖြစ်၍ အရာများ၌ အဘယ်သို့ပြောစရာ ရှိသနည်း။ ဘုရား သခင် သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင်၊ အဘယ်သူသည် ငါတို့တဘက်၌ နေနိုင်မည် နည်း။ မိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမျောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဘို့ အလိုငှါ စွန့်တော်မူ သောသူသည်၊ သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို ငါတို့အားမပေး ဘဲအဘယ်သို့ နေတော်မူမည်နည်း။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက် တော်မူသောသူ တို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ်တင် မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်သောသူ ကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။ အပြစ်စီရင်သောသူကား အဘယ်သူနည်း။ အသေခံ၍ခံသည်သာမက၊ သေခြင်းမှထမြောက်၍ ဘုရားသခင်၏လင်္ကျာ တော်ဘက်၌နေလျက်၊ ငါတို့ကိုဆုတောင်းသောသူကားခရစ်တော်ပေတည်း။”
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၁-၃၄ ၌ ပေါလုသည် ခရစ်တော်၏ယုံကြည်သူတို့ နှင့်မကွဲကွာစေနိုင်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြပြီး သက်သေခံကာ ၎င်း၏နောက်ဆုံး နိဂုံး ချုပ်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကယ်တင်ခြင်း၏ကြီးမြတ်သောဝမ်း မြောက်မှုကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ရောမ ၈း၃၁ ၌ ပေါလုက “သို့ဖြစ်၍ ဤအရာများတို့၌ အဘယ်သို့ ပြောစရာရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ ရှိတော်မူလျှင် အဘယ်သူ သည် ငါတို့တစ်ဘက်၌ နေနိုင်မည်နည်း”ဟု ဆို၏။ ပေါလုကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက်၊ ဆိုးသွမ်းမှုများပို ၍ထင်ရှား လာလေရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ဖြစ်လာလေဟုဖြစ်သည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့သာ အစေခံလေပို၍ဝမ်းမြောက် မှု ရှိလာလေဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် သတင်းကောင်းအား သူယုံကြည်သည့်အတိုင်း “ငါ၏သ တင်းကောင်း”ဟုခေါ်သည်။(၂တိ ၂း၈)ပေါလုသက်သေခံသည့်သတင်း ကောင်း မှာ အခြားမဟုတ်ပါဘဲ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ပေါ်၌ဖြစ် သည်။ 
“ငါ၏သတင်းကောင်း”ဟု ပေါလုဟောပြောခဲ့သည့်အရာသည် ဘာသာ ရေးလူတို့ယုံကြည်ကြသည့် ကားတိုင်သတင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုသည် လူသား မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏ အပြစ်တို့ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသည် ဟု ဆိုသောရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသတင်းကောင်းသည် ပေါလုအားအလွန်သတ္တိရှိသောသူဖြစ် စေပါ သည်။ သူသည် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်း လက်ခံရရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သူ၏နှလုံးသား၌ပြည့်လျှံကာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်း ရှိတော်မူ၏။ သူသည် သူ၏ အသက်တာတစ်လျှောက် လုံး၌ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သက်သေခံရန် ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏အပြစ် ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ပယ်ရှားပြစ်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ပေါလုယုံကြည်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကို မည်သူက ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း။ တစ်ဦးမျှမရှိပေ။ ရောမ ၈း၃၁ က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖော်ပြထားသည်မှာ သို့ဖြစ်၍ ဤအရာများတို့၌ အဘယ်သို့ ပြောစရာရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင် အဘယ် သူသည် ငါတို့တစ်ဖက်၌ ရှိတော်မူမည်နည်း။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောသူအား မည်သူက ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း။ ဘုရား သခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းဖြင့် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းအပေါ် သူ၏တန်ခိုးတော်အား မည်သူက အချည်းအနှီး ဖြစ်စေနိုင်ပါသနည်း။ ယေရှုအား အမည်အားဖြင့်သာ ယုံကြည် သူနှင့် စာတန်းကိုယ်တိုင်ပင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သူတို့ အားအောင်မြင် ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။
 
 
သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်စေပါသည်
 
ရောမ ၈း၂၉-၃၀ ၌ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် အများသော ညီတို့တွင် သားဦးဖြစ်တော်မူမည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ရှေးမဆွက သိတော်မူသောသူတို့ကို သားတော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တညီတည်းဖြစ်စေခြင်း ငှာ ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ ထိုသို့ ခွဲခန့်မှတ်သား နှင့်သောသူ တို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်း ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့တည်စေတော်မူသော သူတို့ကိုလည်း ချီးမြှောက် တော်မူ၏ဟု မိန့်တော်မူထား၏။ 
ဤအရာကား ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားအားလုံးတို့ကို ယေရှု ခရစ်၌ ကယ်တင်ရန် စီမံခဲ့ပြီးရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့်ခေါ်ကာ သူ၏ သားသမီးများဖြစ်စေရန် ၎င်းတို့၏ အပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ဆေး ကြောတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် အပြစ်သားအားလုံးတို့ကို ၎င်းတို့ အပြစ်မှရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သူက ဆန့်ကျင်ပြောဆိုနိုင်ပါသနည်း။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့် မတ်ရာသို့ရောက်သောသူတို့အား မည်သူကဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း။ အ ဓိပ္ပါယ်မဲ့လှပါ၏။ သင်သိထားရမည်မှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်သောသူတို့အား ဆန့်ကျင် သော သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကို ဆန့်ကျင်ကြသူတို့ဖြစ် ကြောင်း ပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ သမ္မာတရားသတင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်ပါက သင်သည် သင်၏အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမည်မဟုတ်ဘဲ အပြစ်ငရဲထဲ၌စီရင်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပိုင်ဆိုင်သူတို့အား မည်သူမျှဆန့်ကျင် နိုင်မည်မဟုတ်ပေ
 
သို့ဖြစ်၍ ဤအရာများတို့၌ အဘယ်သို့ ပြောစရာရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင် အဘယ်သူသည် ငါတို့တစ် ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်း။ (ရောမ ၈း၃) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်၌ ရှိသည်ဆိုသော အချက်က သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းဖြင့် ယူဆောင်သွားပြီးကယ်တင်ခဲ့သည်ဆိုသော အရာ ကို ပုံဆောင်၏။ထိုသို့ဆိုသော်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသူတို့ကို မည်သူက မှားယွင်း ကြောင်းပြောနိုင်ပါမည်နည်း။ မည်သူကများ ဤယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်း သည်ဟု ပြောနိုင်ပါမည်နည်း။ ထိုသို့ပြောခြင်းသည် အချီးအနှီးပင်ဖြစ်ပေလိမ့် မည်။ဘုရားသခင်သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သော သူတို့ကို ထောက်ခံပေး၏။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကများ ဤအရာကိုစိန် ခေါ်ပြောဆိုနိုင်ပါမည်နည်း။ ယေရှုသည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ၏ ဗတ္တိကံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးဖြင့်သယ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဤအရာကို ယုံကြည်သောသူတို့အား မှားယွင်းသည်ဟု မည်သူက ပြောနိုင်ပါသနည်း။ မည်သူမျှမပြောနိုင်ပေ။
ရောမ ၆း၃ ၌ ပေါလုက “ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိကံကိုခံသောသူ ရှိသမျှတို့ သည် အသေခံတော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြသည်ဟု သင်တို့မသိသလော” ဟုဆို၏။ ပေါလုဆိုသည်မှာ သူသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်ကို ယုံကြည်၏။ ဤအရာအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးတို့သည် ယေရှုထံ သို့ရောက်ကာ သန့်ရှင်းစေခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ ယင်းအားဖြင့် ပေါလုသည် သေပြီး ယေရှုနှင့်အတူ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဖြစ်၏။ 
ဂလာတိသြဝါဒစာ ၃း၂၇ ၌လည်း “ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကို ခံသော သူရှိသူမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏” ဟု ဆို၏။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကလည်း ယေရှုသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားပြီး ဤအပြစ်များအတွက်ကား တိုင်ပေါ် တွင် အသေခံကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ပေါလု၏  ယုံကြည်ခြင်းသည် သူသည် ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူပြီး သူနှင့်အတူ ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံကာ သူနှင့်အတူ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည် ဆိုသည့်အ ချက်၌ အခြေခံပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၌ ယုံကြည်ချိန် တွင် သင့်အပြစ်အားလုံးတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ပြီး ခရစ်တော်နှင့်အ တူ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်လာပါသည်။
“ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင် ဝတ်ဆောင်သူဖြစ်ကြ၏။” အခြားစကား လုံးဖြင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် လောက သို့ ကြွလာပြီးဗတ္တိဇံဆရာ ဟောဟန်အားဖြင့် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို သယ်ဆောင်ရန် ဗတ္တိဇံခံယူသည်ဟု ယုံကြည်သော သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူသူတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ကားတိုင်ပေါ်၌ ယေရှု နှင့်အတူ အသေခံပြီး ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူနှင့်အတူ ရှင်ပြန်ထ မြောက် ကြသည်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်အပေါ် ယုံကြည်ကြ သောသူအားလုံးတို့သည် မိမိအပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရသောသူများဖြစ်ကြပါ သည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်သကဲ့သို့ပင် ခရစ်တော်၏ အသွေး  တော်နှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း ခံရ သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများ ဖြစ်လာကြပါသည်။ ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်လာရန်တွက် ခရစ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ဝတ်ခြုံကြသူတို့ ဖြစ်လာပါသည်။
ပေါလုသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအကြောင်း ပြောထား၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် များစွာသောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့်လာ သော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံယူဖို့ရန် လိုအပ်နေပါသေး၏။ များစွာသောသူတို့ ယုံကြည်ထားကြသည်မှာ ပေါလုဟောပြောသည့် သတင်း ကောင်းသည် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အမှန်မှာ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ပြီး ပျံ့နှံ့ စေပါသည်။ ယင်း၌ ခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော် တို့ပါဝင်ပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ယနေ့ယေရှု၏ နောက်လိုက်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို သတိမပြုမိရကြပါသနည်း။ အ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကနဦးအသင်းတော်၌ ဟောပြောခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းသည် အချိန်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကနဦးအသင်းတော်၌ ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ပြီး ဟောပြောကြပါသည်။
သို့ဖြစ်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသောအခါ သူ၏ဗတ္တိဇံအကြောင်းကို ပြောကြားခြင်းမရှိတော့ဘဲ အသွေးတော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောထားပါ သည်။ ဤအရာက ယခုပင်လျှင် များစွာသောသူတို့သည် ကနဦးအသင်းတော် ၏ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းမှ လွဲသွားသည့်ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော် သက်သက်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ယုံကြည်နေရခြင်း၏အကြောင်းအ ရင်းကို ဖော်ပြပါသည်။
ဤလူတို့သည် ယခုတိုင် ၎င်းတို့အတွင်း၌ အပြစ်ရှိနေပါသေး၏။ ၎င်းတို့ သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖော်ပြထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မသိကျိုးကျွန်ပြုကြ၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့က ယေရှုခရစ် ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုချိန်၌ပင် ဤဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့် ကျင်နေကြသေး၏။
ဝိညာဉ်ရေးရာ ကန်းနေသောသူသည် ဘာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါမည်နည်း။ မျက်ကန်းတို့သည် ဆင်ကြီးကို ကိုင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သာ နားလည်ရန် ကြိုး စားကြသည်။ မျက်ကန်းသည် ဆင်၏ခြေကို ကိုင်ကြည့်ပြီး ကျောက်တိုင်ကြီး ဖြစ်သည်ဟုဆိုပေကာ အခြားသောသူက နှာမောင်းကိုကိုင်ပြီး အို ရှည်တဲ့အရာ ကြီးတစ်ခုပါလားဟုဆိုပေမည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် ဆင်ကို ယခင်က မြင်ဖူးခဲ့ ခြင်း မရှိကြပေ။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ မျက်ကန်းသော သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၏ ကြီးမြတ်ခြင်းကို ပြောဆိုနိုင် ခြင်းမရှိပေ။
ထို့ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ကို မသိသောသူတို့သည် ထိုအရာကို ဟောပြောနိုင်ခြင်းမရှိကြပေ။ တစ်စုံတစ် ဦးကနှုတ်ဖြင့် ရှင်းပြသောအရာကို မျက်မြင်သောသူကသာလျှင် လွယ်ကူစွာ နားလည်ပြီး ကန်းသောသူသည် ၎င်းကိုဘယ်သောအခါမျှ နားလည်နိုင်မည်မ ဟုတ်ပေ။
လူတို့သည် အပြစ်သားအဖြစ် မွေးဖွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးစမှ ပင် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ အကန်းဖြစ်သောကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ အမှန် တရားကို မသိကြပေ။ ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးကိုသာ ယုံကြည်ကြသောသူတို့ သည် ခရစ်ယာန်ပုံစံသစ်ကို ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖန်တီးကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ခရစ်တော်၏ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးကိုသာ ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုသော အချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ အပြစ်များသည် မည်သည့်နည်းဖြင့် ဆေးကြောပစ်နိုင်ပါ မည်နည်း။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်သာ၍ များသောအပြစ်များသာ စုပုံလာ ပေမည်။
ယေရှု၏ အသွေးတော်ကိုသာ ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ယုံကြည်သောသူတို့ သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ နှိုးထမှု မရှိသေးသောသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှု က ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် ၃း၅ ၌ “ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူ မည် သည်ကား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မဝင်ရကြဟုဖြစ်သည်”။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ရသော ဘုန်းနှင့် သူ၏နိုင်ငံတော် အတွင်းသို့ဝင်နိုင်ရန်အတွက်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော ကြောင့် “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့တစ်ဘက် ၌ရှိလျှင် အဘယ်သူသည် ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း” (ရောမ ၈း၃၁) ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆို၏။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မသိသောသူတို့က ဘုရားသခင်၏ သားများ ကို ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမည်လော။  ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများကို ၎င်းတို့ဆန့် ကျင် နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘယ်သောအခါမျှ အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်း ကောင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့ကို အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကြသောသူတို့သည် သူ၏ ရန်သူများသာဖြစ်လာကြပြီး သူ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ် ပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းထင်ရှားဖော်ပြသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကောင်း ကင်ရောက်နိုင်သည့် (သို့) ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူ တို့သာလျှင်မှားယွင်းသောသတင်းကောင်းကိုအောင်နိုင်ပြီး စစ်မှန်သောသ တင်းကောင်းသို့ လှည့်ပြန်လာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် လော ကနှင့် စာတန်ကိုပင် အောင်နိုင်ပါသည်။
အချို့သောသူများသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကို ရှင်း လင်းစွာနားလည်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့၏နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသည် ၎င်းတို့အား မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင် သည် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးကို ယုံကြည်၏။ သို့သော် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအပေါ်ယုံကြည်ပြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိကြောင်း မတွေးတောပါက သင် ၏ယုံကြည် ခြင်းသည် မှားယွင်းနေ၏။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရပြီး စစ်မှန်သောယုံ ကြည်ခြင်းရှိသူတို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားတော်၏ အသွေး တော်ကိုသာ ယုံကြည်ကြသောသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံ ကြည်ကြသောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို အသိအ မှတ်မပြုပေ။ သို့သော် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသူတို့သည် ကား တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်နှင့် ၎င်းတို့၏ အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သွားသည့် ဗတ္တိဇံအပေါ် ယုံကြည်ကြပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါင်းမာခြင်းမျိုး မရှိသင့်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို မထောက်ခံကြသော သူတို့က ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်ကြောင်း ပြောဆိုကြ၏။ အသွေးတော်၌ ယုံကြည်သောသူတို့သည် သူ ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ တစ်ဝက်သာယုံကြည်ကြ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သာလျှင် ပြည့်ဝစွာ ယုံကြည်ကြသူတို့ဖြစ်ပြီး ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြသူတို့ဖြစ်သည်။    (မဿဲ ၃း၁၅-၁၁း၁၁)။
အသွေးတော်၌ မယုံကြည်သောသူတို့ ရေးထားသည့် စာအုပ်တို့သည် စာရွက်ဖြုန်းတီးနေခြင်းသက်သက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သိအိုလိုဂျီ ကျွမ်းကျင်သော သူတို့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြသောသြဝါဒများသည် ယခုတွင် ခရစ်ယာန်များစွာ တို့က လျစ်လျူရှုကြပြီးရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဘက်သို့ အာရုံပြု လာကြပြီဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရးသည် တမန်တော်များခေတ်ကတည်းမှ တည်ရှိခဲ့ပြီး ဘယ်သောအခါမျှ ပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထာဝရတည်၏။ သို့သော် အသွေးတော်၌သာ ခိုင်ခံ့စွာ ယုံကြည်ကြ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် လူတို့၏သတိရခြင်းမှ ပယ်ပျက်သွား မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်ဝက် သာရှိသောအသွေးတော်သည် အပြစ်သားအပေါ်၌ ထိရောက်မှုမရှိစေနိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အပွင့်လင်းဆုံးဆိုသော ယနေ့များစွာသော လူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ် စေ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူဖြစ်စေ များစွာသော အပြစ်များကို ကျူးလွန်တတ် ကြ၏။ အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အဘယ်နည်းဖြင့် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းရနိုင်ပါမည်နည်း။ ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသွေးကို ယုံကြည်သော သူတို့၏သြဝါဒများကအပြစ်ပြုသည့်အချိန်တိုင်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရန် ဆုတောင်း ဖို့လိုကြောင်းသင်ပြကြ၏။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မည်မျှကြာ အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းရရန် ဆုတောင်းနိုင်ပါမည်နည်း။ ၎င်းတို့မည်သို့ပြောသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့ သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ယေရှုသည် လောက၌ ဗတ္တိဇံမခံဘဲ အသွေးသွန်းဖို့ရန် သက်သက် ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသလား။ ဤအရာမမှန်ကန်ကြောင်းကို သင်သိပါ၏။ ယေရှု သည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီး ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးတို့ကို သူ့အပေါ်သို့ တင်ဆောင်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၃း၁၅)။ သူသည် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း မခံယူမှီတွင် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် ယေရှုသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ယေရှုယောဟန်ထံမှာ ခံယူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအပေါ် ယုံကြည်ပါက သင့်အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရန်အတွက်  နေ့စဉ်ဆုတောင်း ရန် လိုအပ်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့ ပြုမည့်အစားဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကာ ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းကို လက်ခံပါ။
ယေရှုသည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သယ်ဆောင်သွားရန်အ တွက် ဗတ္တိဇံခံယူပြီး တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းအား ဖြင့် စီရင်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ အသွေး တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
 
 
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန်သည့် အပြစ်ထက် ကြီးမားသော ကယ်တင် ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးခဲ့ပါသလား
 
ယေရှုပေးခဲ့သည့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး၊ ကျူးလွန်မည့်အပြစ်များအားလုံးထက် သာ၍ ကြီးမားပါသည်။ အကယ်၍ ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံသည် လူသားနွယ်တစ်ခုလုံး၏ အပြစ်ထက် သာ၍ ကြီးမားခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည်သာမက ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းလည်း ရရှိနိုင်မည်မ ဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းသည် အလွန် ကြီးမားသောကြောင့် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောက၏အပြစ်များကို တစ်ကြိမ် တည်းဖြင့် သယ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါးသည် ကျယ်စွာဖွင့် ထားပါသည်။ သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိဘဲ မည်သူမျှဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သင်သည် ဆန့်ကျင်ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏တရားစီ ရင်ခြင်းမှ သင်ရှောင်လွှဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းပြည့်စုံစေခဲ့သည့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အပေါ် ထားသော ယုံကြည်ခြင်းကို အောင်နိုင်မည်ဟု မတွေးပါနှင့်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြသောသူတို့သည် တ မန်တော်ပေါလုကိုလည်း ဆန့်ကျင်ကြသည်။ သို့သော် ပေါလုယုံကြည်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း မမှန်ကန်ပါဟု မည်သူမျှ မပြောနိုင်ပေ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသာ သင် ပြောနိုင်ပါသည်။
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၂ က ကျွန်ုပ်တို့အား “မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြော ဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဘို့  အလိုငှါ စွန့်တော်မူသောသူသည် သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့ နေတော်မူမည်နည်း” ဟု ဆို၏။ “အရာခပ်သိမ်း” ဆိုသည့် ဤနေရာ၌ ဖော်ပြထားချက်သည် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ဘယ်ကျေးဇူးမျိုးဖြစ်သနည်း။ ဘုရားသ ခင်သည် ယေရှုကို လက်ခံပြီး သူ၏နာမတော်ကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့အား သူ၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေး၏။ ထိုအရာမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့၌ အပြစ်မရှိပေ။ ၎င်းတို့သည် ဖြောင့် မတ်ပြီး အမှန်တကယ်သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ကြသည်။
ဤအရာများကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာကြ သော သူတို့သည် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်နှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံဆုကျေးဇူး ခံရ မည့်သူများဖြစ်ပါသည်။
အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ပေးတော်မူသည်ဆိုသည့် အရာအား အချို့သော သူ များက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခြင်းဟု ဘာသာပြန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့ ယေရှုကို ယုံကြည်ချိန်၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို သီးသန့်ပေး သည် မဟုတ်ပါလားဟု ဆိုကြ၏။ ယင်းသည် မမှန်ကန်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ချိန်၌ သင်၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တစ်ချိန်တည်း၌ လက် ခံရရှိပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်နှင့်ပြည့်သော စိတ်နှလုံး ထဲ၌ ကိန်းဝပ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ခွင့်လွှတ် ခြင်းရပြီး သောအချိန်၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှလုံးသားထဲသို့ ဝင် ရောက် လာခဲ့ပါသည်။
ယုံကြည်သူအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် လက်ခံရရှိခြင်းထက် ပိုသည့်အရာရှိပါသေး၏။ ကောင်းကင်နှင့် ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးထားခြင်းမရှိမှီအချိန်ထိ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များမဆုံးသေးပေ။ ဤလောက၌ အချို့သောသူများက ကျန်းမာစေခြင်း၊ အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့် ပရောဖက်ပြုခြင်းတို့သည် ဆုကျေးဇူး များဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြ၏။ သို့သော် ဤကျမ်းပိုဒ်၌ ဆိုထားသည့် ဆုလာဒ် များသည် ကျွန်ုပ်တို့ အဘပိုင်ဆိုင်သောကောင်းကင်အရာတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆုလာဒ်အားဖြင့် ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်သော သူများထံ ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသည့်အရာတို့ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင်က သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူတို့အား ကောင်းသောအရာ ရှိသမျှတို့ကို ပေးတော်မူမည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူတို့အား ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရသောဆုကို ပေးတော်မူ၏။ ဘု ရားသခင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူအား လုံးတို့အားကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သောအရာအားလုံးတို့ကို ပေးသနားတော်မူ ၏။ ခရစ်ယာန်တို့သည် ဤလောက၌ သက်ရှင်နေထိုင်စဉ်တွင် များစွာသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကြုံတွေ့ရကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကြွ လာသောအချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သော ဘုန်းတော်ကို ခံရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
 
 
သင်သည်အကြောင်းမရှိ ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်ဟု မပြောပါနှင့်
 
ဧရာမ ၈း၃၃-၃၄ ၌ “ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ်တင်မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။ အပြစ်စီရင်သောသူကား အဘယ်သူနည်း။ အသေခံ ခံသည်သာမက၊ သေခြင်းမှထမြောက်၍ ဘုရားသခင်၏လကျာ်ဘက်၌နေ လျက်၊ ငါတို့အဘို့ ဆုတောင်းသောသူကား ခရစ်တော်ပေတည်း။”
“ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ် တင်မည်နည်း။” ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင် ကယ်တင်သောသူတို့အား မည်သူသည် အပြစ်တင်နိုင်ပါမည်နည်း။ မည်သူမျှ မပြုနိုင်ပါ။
သီအိုလိုဂျီ ကျွမ်းကျင်ကြသောသူတို့က Calvin ထံမှ ကိုးကားပြီး အချို့သောသူများသည် အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ ရွေးကောက်ခြင်းခံ ရပြီး အချို့သောသူများရွေးကောက်ခြင်းမခံရဟုဆို၏။ သို့ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အခြေအနေပေါ် မူတည်ခြင်းမရှိဆိုသည့် ဝေါဟာရကို အသုံးမပြုသင့်ပေ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရား သခင်ကိုမသိဘဲ ၎င်းတို့၏သြဝါဒသည် မှားယွင်းနေကြောင်းကို သက်သေ ပြ၏။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိသော ရွေးကောက်ခြင်းက ဘုရားသခင် သည် အချို့ကို အကြောင်းမရှိ ရွေးကောက်ပြီး အချို့ကို အကြောင်းမရှိ ပယ် ထားသည်ဟုဆို၏။ ဘုရားသခင်သည် အခြားသူများကိုချစ်ပြီး အခြားသူများ ကို မုန်းချိန်တွင် သူသည် ဖြောင့်မတ်ပါသည်ဟု မည်သို့ပြောနိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသည် ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ခရစ်တော်၌ လူသားနွယ်အားလုံးတို့ကို ချစ်တော် မူ၏။
အခန်းငယ် ၃၂ ၌ “မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဘို့ အလို့ငှါစွန့်တော်မူသောသူသည် သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း။”ဘုရားသခင်သည် လူသား မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို ကယ်တင်ရန် သူ၏သားတော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏။ သူ့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်အသွေးတော်သတင်းစ ကား၌ “ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားသည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။ အခန်းငယ် ၃၃ ၌ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့ကို အဘယ်သူသည် အပြစ်တင်မည်နည်း”ဟု ဆိုထား၏။ ဤနေရာ၌ ဘုရား သခင် ရွေးကောက်ထားသောသူများဟု ဆိုရာ၌ အခြေအနေပေါ် မူတည်ခြင်း မရှိဘဲ ရွေးထားခြင်းကို မဆိုလိုပေ။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်မပါဘဲ အသက် မရှင်နိုင်သည့် သူနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် အသက်မရှင် နိုင်သည့် သူများကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လွှမ်းခြံတော်မူ၏။ 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ခြင်းခံထား သူတို့ သည် ယေရှုသည် လောကသို့ ြွကလာပြီး အပြစ်များကို သယ်ဆောင် သွားရန် ဗတ္တိဇံခံယူကာ ကားတိုင်ပေါ်၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်ပူဇော်ခဲ့သည်ဟု ယုံ ကြည်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြသူ များဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က အပြစ်မှ ကယ်တင်ကာ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ဝတ်ခြုံပေးခြင်း ခံရသူများ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ဖြောင့်မတ်သော သူတို့အား မည်သူက အပြစ်တင်နိုင်ပါ မည်နည်း။ တစ်ဦးမျှမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမှားယွင်းကြောင်း မည် သူကမျှ မပြောနိုင်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသော သူ၏သားသမီးများကို မည်သူ က မျှတရားစီရင်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ အသွေးတော်ကိုသာယုံကြည်သူတို့ကရေနှင့် ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ယုံကြည်ကြသူတို့အားအပြစ်တင်ခြင်းမ ပြုနိုင်ပေ။
အချို့သောသူများက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းဖြင့် လက်ခံသူတို့အား မှားယွင်းစွာစီရင်ပြောဆိုကြ သည်။ ယင်းသည် မှန်ကန်မှုရှိပါသလား။ မရှိပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သူများအဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အခြား သူများ၏ မှားယွင်းစွာ ပြစ်တင်စီရင် ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ပေ။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သည် အပြစ် သားများဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားမည်သူက မှားယွင်းစွာ တရား စီရင်နိုင်ပါမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်မှာ ရှည်ကြာလှပြီဖြစ်သည်။ ယင်း၌ပင် လောကရှိလူအား လုံးတို့အား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် ထင်ရှားဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ပြစ်တင်ခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကားတိုင် ပေါ်၌ သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ကြသူတို့၏ ယုံကြည် ခြင်းကိုသက်သေပြခိုင်းသူတို့သည်အနည်းငယ်သာရှိ၏။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟုပင် ၎င်းတို့က ပြောနိုင် ခြင်းမရှိပေ။
စစ်မှန်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သည့် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်  သော သတင်ကောင်းဖြစ်ပြီး အခြားသောသတင်းကောင်းတို့သည် မပြည့်စုံ ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသူ တမန်တော်ပေါလု က ဤစစ်မှန်သော သတင်းကောင်းမှ လွှဲ၍ အခြားသောသတင်းကောင်းမရှိ ပေဟု အခိုင်အမာပြောဆို၏။ သို့သော်လည်း သင်တို့အား ငါတို့ဟော ပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန် ဟောပြောသော်လည်းကောင်း ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေ(ဂလာတိ ၁း၈-၉)။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် မှား ယွင်းသည်ဟု မဆိုလိုနိုင်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မယုံ ကြည်ကြသူတို့က ၎င်းကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရား သခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မှားယွင်းသည်ဟု ယုံကြည်ပါကသင်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကိုသာ အရေးပေးပြောဆိုသည့် သတင်းကောင်းမျိုးကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် သယ် ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ မည်သည့် နည်းဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံနိုင်ပါမည်နည်း။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတို့၌ အပြစ်ရှိသည်ဟု မပြောပါနှင့်
 
အပြစ်တင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တရားစီရင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မှားယွင်းစွာ တရားစီရင်ခြင်းပြုနိုင်ပါမည်လော။ ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းနေကြ ကြောင်း မည်သူကပြောနိုင်ပါသနည်း။ဘုရားသခင်သည်သာ ၎င်းတို့ကို ဖြောင့် မတ်စေသူဖြစ်သောကြောင့်မည်သူကမျှစီရင်ခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့၌ အပြစ်ရှိသည်ဟု မည်သူ ကမျှ သက်သေပြနိုင်မည်မဟုတ်လော။  (ရောမ - ၈း၃၃)။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့အား အပြစ်မဲ့သူများအဖြစ် မည်သူက ကြေငြာနိုင်ပါသနည်း။ ဘုရားသခင်တစ်ဦးတည်းသာလျှင် ဖြစ်၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ဖြောင့် မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီးသူများဖြစ်ကြောင်း သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကြေငြာနိုင်၏။
ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီး ဆိုသည့်စကားလုံးသည် အပြစ်ရှိနေသေး သောသူများအတွက် မသုံးဘဲ အပြစ်မဲ့သူများအဖြစ် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက် ပြီးစေသူများအတွက်သာလျှင် ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်က ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သည် အပြစ်ကင်းမဲ့သူများဖြစ် ကြောင်း ပြောချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မရှိ ကြောင်း မည်သူက ပြောနိုင်ပါသနည်း။ ဤလောကရှိ မည်သို့သော သီအိုလိုဂျီ ကျွမ်းကျင်သူကမျှ ပြောနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ယနေ့ခရစ်ယာန်တို့သည် ဘာသာရေးသန့်ရှင်းခြင်းကို ကြိုးစားရယူစေ သည့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း သြဝါဒအားဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ အင်္ဂလန်ရှိ သီအိုလိုဂျီ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက “ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် သည် သန့်ရှင်းခြင်းရှိပါသလား”ဟု မေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ အသင်း တော်၌ အပြစ်အနာအဆာအပြည့်နှင့် ဖြစ်သည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ဤသီအိုလိုဂျီကျွမ်းကျင်သည့်ဆရာသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း ကိုသိခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြောင်း ကို သိနိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၌ရှိသော ယုံကြည်သူအားလုံးတို့ သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုယုံကြည်ကြပြီး အပြည့်အဝ အပြစ်မဲ့ သူများဖြစ်ကြပါသည်။ သူ/သူမသည် အားနည်းခြင်းရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြည့်စုံပြီး ဘုရားသခင်၏အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းပိုင် ဆိုင်ကြသည်။
ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၌ ရှိသောသူအားလုံးတို့သည် အပြစ်လုံးဝ မရှိဘဲနေကြပါသလား။ မှန်ပါ၏။ အသင်းတော်ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၌ သန့် ရှင်းပြီး အပြစ်ကင်းမဲ့သူများ စုဝေးကြသည့် နေရာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ယုံကြည်သူ၌ အပြစ်ရှိသည်ဆိုပါက ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီး များမဟုတ်ကြပေ။ မည်သည့်အရာက ၎င်းတို့အား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါ သနည်း။ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်စေသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သီအိုလိုဂျီကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဘုရားသ ခင်၏ အသင်းတော်၌ပင် အပြစ်အနာအဆာရှိသည်ဟု ဆိုရခြင်းမှာ ၎င်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်သည့်အပြင် မသိသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် အ ပြစ်သားများဖြစ်ကြကြောင်း မည်သူက ပြောဝံ့ပါသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် သာ ၎င်းတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် အားနည်းခြင်း ကြောင့်သာ အပြစ်သားများ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ မဖြစ်နိုင်သည်မှာ သေချာပင်။ ထိုသို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကင်းမဲ့သူများသည် အပြစ်ကျူးလွန်သေးသော် လည်း အပြစ်မရှိဟု ဆိုလိုပါသလား။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း ယုံကြည်သင့်ပါသည်။ လူတို့သည် အပြစ်ကို တမင်တကာ ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏အားနည်းချက်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။
အပြစ်ကို တမင်တကာ ကျူးလွန်သူ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အပြစ်ဒုစ ရိုက်အားလုံးတို့သည် လူ၏အားနည်းခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ်မရှိပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ကျမ်းစာက “ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေသောသူကား ဘုရားသခင်ပေ တည်းဟုဆို၏။” ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့ သည် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၌သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်း ရခဲ့ပါသည်။
အကယ်၍ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်အပြစ်များကို သယ် ဆောင်သွားခြင်းမရှိပါက မည်သည့်နည်းဖြင့် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်း ခံရသူများဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနိုင်ပါမည်နည်း။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီးနောက်ပိုင်း အပြစ်ကျူးလွန်ပြီး အပြစ်၌ အသက်ရှင်ပါက ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသန့်ရှင်းစင် ကြယ်ခြင်းသို့ မရောက်သေးကြောင်းနှင့် ငရဲသို့တဖန်သွားရမည်ဟု စီမံထား ခြင်းကိုဆိုလိုပါသလား။ အဖြေမှာမဟုတ်ပါဟုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကယ်တင် ခြင်း သည် ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါက လောကရှိ မည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်နည်း။ မည်သူမျှ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ပကတိအားဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းပညတ်တရား ကို အပြည့်အဝလိုက်နာနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းစာ၌ မိန့်မူထားသည်မှာ ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ တစ်ယောက်မျှမရှိဟု ဖြစ်သည်(ရောမ - ၃း၁၀)။
 
 
သဘာဝအားဖြင့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အကျင့်အားဖြင့် မပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေ
 
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်အား ယောဟန် အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူကာ လူသားနွယ်တစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ် သူများဖြစ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဤလောက၌၎င်းတို့သည် ဖြောင့်မတ် သူများဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ အာဗြဟံသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း၏ ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
များစွာသော ခရစ်ယာန်တို့က ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအား ဖြောင့်မတ်စေခြင်း သြဝါဒဖြင့် ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း အမှန်တွင် ၎င်းတို့မသိကြပေ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အဘယ် နည်း။ ၎င်းသည် လူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် မတူညီပေ။ မည်သည့်သတင်း ကောင်း၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းထင်ရှားခဲ့ပါသနည်း။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း၌သာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ငြင်းပယ်ပါ က ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်လေသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ခြင်းအပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်နိုင်သူရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်  ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သူမျှ ဤသတင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်နိုင်ကြောင်း မတွေ့ခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ် အခြေခံ၍ မည်သူမျှ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံ သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုပေး၏။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပိုင်ဆိုင်သောသူများကို မည်သူက အပြစ်စီရင်နိုင်ပါမည်နည်း
 
ရောမ ၈း၃၄ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “အပြစ်စီရင်သောသူကား အဘယ် နည်း။ အသေခံသည်သာမက၊ သေခြင်းမှထမြောက်၍ ဘုရားသခင်၏လကျာ် တော် ဘက်၌နေလျက်၊ ငါတို့အဖို့ ဆုတောင်းသောသူကား ခရစ်တော်ပေတည်း။” ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့အား တစ်စုံတစ်ဦးက အပြစ်စီရင်နိုင်ပါသလား။ မည်သူမျှ မရှိပေ။
အပြစ်အားလုံးမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့အား အပြစ်သားအဖြစ် အပြစ်စီရင်နိုင်ပါသ လား။ မရှိပါ။ အပြစ်စီရင်သောသူဟာ အဘယ်သူနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူတို့အားအပြစ်သားအဖြစ် မည်သူကပြော နိုင်ပါမည်နည်း။
အပြစ်၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ အကယ်၍ သင့်စိတ်နှလုံး တွင်း၌ အပြစ်ရှိပါက သင်သည် ငရဲသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ ကို စီရင်ရခြင်းမှာ အပြစ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လက်ခံပြီးသောသူတို့သည် ဘုရား သခင်၏စီရင်ခြင်းမခံရပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၌ စီရင်စရာ အပြစ် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သော သူတို့ကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် အပြစ်စီရင်ခြင်းမရှိဘဲ မည်သူက စီရင်နိုင် ပါမည်နည်း။ အကယ်၍ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်သူတို့သည် အပြစ်သားဖြစ်ပါက သူ/သူမသည် အပြစ်သားဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏စီရင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားတို့သည် ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှအပြစ်သားတို့အတွက် ဘုရားသ ခင်၏ စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခရစ်တော်၌ရှိသော ယုံကြည် သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အပြစ်မဲ့သူ များဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးကမျှ အပြစ်စီရင်ခြင်း ပြုနိုင်မည်နည်း။ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်၌ အပြစ်မရှိပေ။
အပြစ်စီရင်သောသူကား အဘယ်သူနည်း။ အသေခံ၍ ခံသည်သာ မက၊ သေခြင်းမှထမြောက်၍ ဘုရားသခင်၏လကျာ်တော်ဘက်၌နေလျက်၊ ငါတို့အ ဘို့ ဆုတောင်းသောသူကား ခရစ်တော်ပေတည်း။ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကိုပေးရန် ဗတ္တိဇံခံပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းလောင်းပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ သူ သည် ယခု ဘုရား သခင်၏လကျာ်တော်ဘက်၌ ထိုင်ကာ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဖြန်ဖြေပေးခြင်းပြု၏။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတို့အတွက် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကလည်း ဆုတောင်းပေး၏။ ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေး၏။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည်လည်း ခမည်းတော်ဘုရားထံနှုတ်မမြွက်နိုင်သော ညည်းတွားခြင်းအားဖြင့် ဆုတောင်း တော်မူ၏။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သူတို့၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်မျှပြည့်စုံပါသနည်း။ ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် အပြစ်မဲ့ကာ ပြည့်စုံသည်ဟု ဆို၏။