တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-13] (ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၅-၃၉ ) ဖြောင့်မတ်သူတို့အား ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ အဘယ်သူ ကွာ စေမည်နည်

(ရောမသြဝါဒစာ ၈း၃၅-၃၉ )
“ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကို အဘယ်သူ ကွာစေ မည်နည်း။ ကယ်စစ်စစ်ကိုယ်တော်အတွက် အကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ် မပြတ် အသေသတ် ခြင်းကို ခံကြရပါ၏။ သတ်ဘို့ရာ ထားသောသိုးကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို သူတပါး မှတ်တတ်ကြပါ၏ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ တွေ့ကြုံခြင်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်း ကို ခံရသော်လည်း၊ထိုအမှုတွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တော်နှင့် ငါတို့ကိုကွာစေမည်နည်း။ မကွာစေသည်သာမက ငါတို့ကို ချစ်တော် မူသောသူ၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ ငါတို့သည် ထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကို ခံစဉ်တွင်ပင် အထူးသဖြင့် အောင်မြင်ကြ၏။အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်းဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင် ခြင်းဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ၊ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာတန်ခိုး ဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ၊ နောင်လာလတ္တံသော အရာဖြစ်စေ၊ အမြင့် ဖြစ်စေ၊ အနိမ့်ဖြစ်စေ၊ ဤအရာမှစ၍ အဘယ်နိမိတ်အရာမျှသည် ငါတို့သခင် ယေရှု ခရစ်အားဖြင့်ခံရသော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ငါတို့ကိုမကွာစေ နိုင်ဟု ငါသည်သဘောကျလျက်ရှိ၏။”
အဆုံးငယ် ၃၅ ၌ “ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငါတို့ကို အဘယ် သူကွာစေမည်နည်း။ ဆင်းရဲငြိုငြင်ခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ မွတ်သိပ်ခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ ဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရသော် လည်း ထိုအမှုတို့တွင် အဘယ်အမှုတို့သည် ငါတို့ကို ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေ တ္တာနှင့် ကွာစေနိုင်ပါမည်နည်း” ဟု တွေ့ရ၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပါဝင်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော ကျွန်ုပ်တို့ အား ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် မည်သူက ကွာစေနိုင်ပါမည်နည်း။ ညှည်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပျက်စေနိုင်ပါ သလား။ ဘေးဒဏ်ကြီး (၇) နှစ်ကာလက ကျွန်ုပ်တို့အား ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကွာစေနိုင် ပါသလား။
ဤလောကရှိ ဘေးဒုက္ခများနှင့် ခက်ခဲမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှ ကယ်တင်သည့် ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွာစေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ် တို့ကြိုးစားမှု၌ တစ်ဦးတည်းကျန်နေခဲ့ချိန်၌ပင် တစ်စုံတစ်ဦးက ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရှိမရှိ မေးခဲ့ပါက မှန်ပါ၏။ ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်တင်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်သည်ဟု ပြော ပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံပြီး စိုးရိမ်မှုရှိနေပါသော်လည်း သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရကယ် တင်ရှင်ဖြစ် ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခန္ဓာ၌ အလွန်ပင်ပန်းခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းရှိ သောအချိန်၌ပင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင် မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ မည်သို့သောစိုးရိမ်မှုကမှ ဖယ်ရှားမပေးနိုင်ပေ။
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အစာငတ်မွတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စားဘေးစသည် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းနှင့် ကွာစေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘာသာရေးလုပ်သူတို့၏ ပြစ်တင်စီရင်ခြင်းခံရခြင်းသည် လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရသည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေများ၊ အိမ်နီးချင်း များ၊ ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်များကြောင့် ဖြစ်နိုင်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကျွန်ုပ်တို့အား မှားယွင်းသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။ ဤညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှုခရစ်၏ ကယ် တင်ခြင်းနှင့် ကင်းကွာစေနိုင်ပါသလား။ မကွာစေနိုင်သည်မှာ သေချာပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှပင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံစေကာမူ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ကွာစေနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မဲ့သူများ ဖြစ်စေသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤအရာ သည် မပြောင်းလဲနိုင်သောသမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့်သော်လည်း ကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွာစေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ်ရေး ငတ်မွတ်မှုသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကွာ စေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားတွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းအမြဲ ကျန်နေ၏။ယင်းမှာသခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်စေ ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံ ကြည်ခြင်း၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ “သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှင်းပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၌ အပြစ်မရှိတော့ဘဲ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လွှမ်းခြုံထားခြင်းခံရပါသည်။” ဤအတွက် ကြောင့်ပင် မည်မျှသော ငတ်မွတ်မှု ကြုံတွေ့နေပါသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကွယ်ပျောက်သွားမည်မဟုတ်ပေ။
 
 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း
 
တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိသေးသ၍ သူ/သူမ၌ အပြစ်ရှိနေ၏။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်သူ၌ အပြစ်မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက အသီးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အပင်ကို သိနိုင်သည်ဟုဆို၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်း၌ မယုံကြည်သူတို့သည် ခက်ခဲမှု၊ ငတ်မွတ်မှု၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဘေးဒဏ်ကြီးကြုံတွေ့သောအခါ ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်တတ်ကြ ပါသည်။
“ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်၌ ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်အတွက် စီရင်ခြင်းခံခဲ့ သော်လည်း မူလအပြစ်သာ ပယ်ရှားသွားပြီး ကျွန်ုပ်သည် နေ့စဉ်ကျူးလွန် နေသော အပြစ်များအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံရန် လိုအပ်သည်ဟု}} တွေးတော ကြသောသူများစွာ ရှိပါသည်။ ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသူတို့ သည် အမှန်တွင် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေပြီး ယေရှုသည် ၎င်းတို့၏အပြစ် အားလုံးကို သယ်ယူသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း မယုံကြည်ကြဘဲ ကိုယ်ကိုကိုယ် ပျက် စီးစေကြသူများဖြစ်သည်။ ဤလူတို့သည် ယေရှုကို ငြင်းပယ်ပြီး ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြသောသူများ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့ က ဘုရားသခင်သည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်မဲ့သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ မည်သို့သော အခြေ အနေ၌မဆို ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားကြမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံး သောနေ့ရက်၌ ဝိညာဉ်ရေးရာငတ်မွတ် မှုကြုံတွေ့ရလျှင်ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်စေ ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သူလူများဖြစ်ကြကြောင်းကို ငြင်းပယ်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းက ကယ်တင် ခဲ့သည်ဆိုသောယုံကြည်ခြင်းကို နှလုံးသား၌ ရှိနေစေမည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ကြီးမြတ်ပြီး တန်ခိုးကြီးလှ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အ သက်တာ၌ မည်သို့သော ဘေးဒုက္ခများကို ကြုံတွေ့ နေပါစေ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့် ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မှ ကွာစေ နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်၌ အဝတ်ချည်းစည်းဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည့် အရာကို ဆိုလိုပါသနည်း။ အဝတ်ချည်းစည်းရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်လယ်ပိုင်းတွင် ဥရောပနိုင်ငံနှင့် ကျေးရွာများတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ချိန်၌ လူတို့သည် ဒုက္ခ ကြုံတွေ့ရခြင်းမှာ တစ်စုံတစ်ဦးကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲကာ မှားယွင်းမှုပြုကြ သူတို့ထံမှ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသမျှကို ယူဆောင်တတ်ကြ၏။ ထိုကြောင့် ပေါလုက ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ 
ထိုနေ့ရက်များ၌ တစ်ဦးတစ်ယောက် အား မှားယွင်းသူအဖြစ် သူ/သူမ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ကျော်ကြားမှုများကိုယူဆောင်ရန်အတွက် သက်သေတစ်ဦးနှစ်ဦး ရှိသည်နှင့်ပင် လုပ်တတ်ကြ၏။
အကယ်၍ ထိုသို့သောနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ် ခဲ့လျှင်ပင်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါဝင်သည့်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမျှ ပယ်ဖျောက်သွားမည်မဟုတ်ပေ။ 
ထို့ကြောင့် ဤသတင်းကောင်းသည် ပြည့်စုံသော သတင်းကောင်းဖြစ်ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘေးနှင့်ကြုံတွေ့ခြင်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်းတို့သည်လည်း ခရစ်တော် ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ မကွာစေနိုင်ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရလျှင်ပင် အပြစ်မရှိပေ။ ကနဦးအသင်းတော်၌ များစွာသောခရစ်ယာန်တို့ သည် ရောမမြို့ကိုမီးရှို့သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းခံရပြီး အများရှေ့၌ ခြင်္သေ့စာကျွေးပြီး ကွပ်မျက်ခြင်းများခံရပါသည်။၎င်းတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်သောကြောင့် ချီးမွမ်းခြင်းပြုနိုင်ကြပါသည်။ အသေသတ်ခြင်းနှင့် ခြင်္သေ့၏ဝါးမြိုခြင်းတို့ ခံရကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းခံရသူတို့ သည် ချီးမွမ်းခြင်းပြုနိုင်ကြပါသည်။
ဤခွန်အားသည် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားကြောင်း ပြောသည့်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို စကားပြောကာ၊ ကာကွယ်မှုနှင့် နှစ်သိမ့် မှုပေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ကွပ်မျက်ခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့် မာတုရခံခြင်း စသည်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွာစေနိုင် ခြင်း မရှိပေ။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသူတို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြပြီး ခရစ်တော်၏လူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကိုခံရကြသူတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့သောသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာအား သူ၏ကားတိုင်ပေါ်၌ သေခြင်း ကိုသာ ကြည့်ကာသူ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငိုကြွေးပြီး ကြည့်ရှုရင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဖြစ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်သို့သာ ရောက်စေပါသည်။ သို့သော် လူ၏စိတ် လှုပ်ရှားမှုသည် ညတွင်းခြင်းပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် နံနက်တိုင်းညတိုင်း ပြောင်းလဲနိုင် သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား ကယ်တင်ခဲ့သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ထာဝရမပြောင်းမလဲ ရှိ နေ၏။ ဤအရာသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၏တန်ခိုးနှင့် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကြီးမြတ်ပုံကို ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသည့် သခင်ဘုရားထံမှ မည်သူကမှ ကွာစေ နိုင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဤအရာသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ၏တန်ခိုးဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းတန်ခိုးလည်း ဖြစ်၏။
သတင်းကောင်းတွက် ဂရိဘာသာစကားသည် “evaggelion”ဖြစ်ပြီး ၎င်း၌ dunamis ဆိုသည့် ဂရိဘာသာစကား ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး၊ ခွန်အား (သို့) စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟု ဆိုလိုသည့် “dynamite” ဒိုင်းနမိုက်ဆိုသည့် စကားလုံးကို ရပါသည်။ ဒိုင်းနမိုက်သည် အဆောက်အဦးတို့အား အုတ်မြစ်မှ စ၍မြေကျအောင် ဖြိုခွဲဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ မည်မျှကောင်းသော ရဲတိုက်ဖြစ်စေ ကာမူ ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ဖြိုခွဲခြင်းပြုနိုင်၏။
အရပ်သားလေယာဉ် နှစ်ဆင်းသည် နယူးယောက်ရှိ ျွှသမိူ ွှမေိန ဃနညအနမကို ပြိုကျစေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦးကို လေယာဉ်ဖြင့် တိုက်မိချိန် ဘာဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ။ ပေါက်ကွဲမှုအားဖြင့် အဆောက်အဦးကို ထိန်းချုပ်ထားသည့်အရာများပြိုကျကာ နောက်ဆုံး၌ အဆောက်အဦး ပြိုကျ သွားခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ သတင်းကောင်း၏ တန်ခိုးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၏ တန်ခိုးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ခိုး ပါဝင်သည့် အရာလည်းဖြစ်၏။ ဤနည်းလမ်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ပုံဖော်ပြရသည်မှာ သိပ်မသင့်တော်လှသော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ခိုးသည် အပြစ်အားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ ဖယ်ရှားနိုင်သည့် တန်ခိုးရှိပါသည်။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် လောကသို့ ကြွလာကာ ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေခံကာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းမှာ ယေရှုသည်လူသားမျိုးနွယ်အား လုံးအစမှသည် အဆုံးတိုင်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပြစ်များကို သယ်ယူသွားသည် ဆိုသည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့အား ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာမှ မည်သည့်အရာ ဘာမျှဖယ်ရှား နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ပေါလု၏ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကိုသာပြောသည့် သတင်း ကောင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါမည်လား။ မရရှိ နိုင်ပါ။ ကားတိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား မပေးနိုင်ပေ။ အခြားသောသူများ သည် အခက်အခဲအနည်းငယ်ကြုံတွေ့သည်နှင့် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်း များ စွန့်ပယ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတို့၏လောကီပိုင်ဆိုင်မှုများ ယူဆောင်သွားခြင်းခံရ သည့်အချိန်၊ အလုပ်၌ အခက်အခဲ တွေ့ချိန်များ ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ပါက ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် များစွာ သော ခရစ်ယာန်တို့၌ တွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိုင် ဆိုင်ခြင်းမရှိကြသူတို့သည် ၎င်းတို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းမရှိကြသူ တို့သည် ၎င်းတို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲ အနည်းငယ်သော ချောက်လှန့် မှုမျိုးကြုံတွေ့လျှင်ပင် လှည့်ပြန်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ဤလောက၌ ခရစ်ယာန်တို့အားနည်းလွန်းနေခြင်းမှာ ကားတိုင် ပေါ်မှ အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။  ဤသို့ သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မရရှိသေးသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် သူ/သူမ၏ အပြစ် အားလုံးတို့မှရွေးကောက်ခြင်း ခံရသောသူတို့သည် များစွာသောဝိညာဉ် တို့အ တွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ကြပါသည်။ သူ/သူမသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဘုရားသခင်သည် သူ/သူမနှင့်အတူ ရှိသောကြောင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝိညာဉ် ရေးရာအလုပ်များစွာတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး များစွာသောဝိညာဉ်တို့ကို ဘုရား သခင်ထံသို့ လှည့်ပြန်လာစေနိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အလုပ်အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့်အရာဖြစ်သော ကြောင့် ဘုရားသခင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင် ပါသည်။
အခန်းငယ် ၃၆ ၌ အကယ်စင်စစ် ကိုယ်တော်အတွက် အကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်မပြတ် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရကြပါ၏။ သတ်ဖို့ရာထားသော သိုးကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို သူတစ်ပါးမှတ်တတ်ကြပါ၏ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့် အညီဟု တွေ့ရ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသော သူတို့ သည် ဤလောက၌ ဤနည်းဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းခံရကြသောသူတို့ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့ သည် အခြားသူများ၏မုန်းခြင်းခံရ၏။ အထူးသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ခရစ်ယာန်ဟု ဆိုကာ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း ရှိသူတို့၏မုန်းခြင်းကိုခံရ၏။
အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ယုံ ကြည်သူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မုန်းခြင်းခံရသည်ထက် သာမာန် ခရစ် ယာန်အမည်ခံသူတို့၏မုန်းခြင်းကို ခံရကြပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ရှိ “အကယ် စင်စစ်ကိုယ်တော်အတွက် အကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်မပြတ်အသေသတ်ခြင်းကို ခံရကြပါ၏။”ဟုဆိုခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူတို့အား ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်၌ သေခြင်းတွင် “သတ်ဖို့ရာထားသော သိုးကဲ့သို့ မှတ်ခြင်းခံရပါ သည်။” သခင်ဘုရားသည် ထိုသို့သော အသက်တာမျိုးဖြင့် ဤလောက၌ သက်ရှင် ရန်ကြွလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို အောင်နိုင်ပါသည်
 
အခန်းငယ် ၃၇ ၌ “မကွာစေသည်သာမက၊ ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော သူ၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ ငါတို့သည် ထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင် အထူး သဖြင့် အောင်မြင်ကြ၏ဟု တွေ့ရ၏။” ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတန်ခိုးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ကြကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့၌ ဘုရား သခင်၏တန်ခိုးရှိ၏။ သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မယုံ ကြည် သူတို့သည် သူ/သူမ၏ စိတ်နှလုံး၌ အပြစ်ရှိ၏။ အပြစ်ရှိသောသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နိုင်ကာ ၎င်းတို့၌တန်ခိုးမရှိပေ။ သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့၌ တန်ခိုးရှိ၏။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့် တန်ခိုးရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကာ ယင်းတန်ခိုးအားဖြင့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဘေးဒုက္ခအားလုံးတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲ၌ ပါဝင်ပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ၎င်းတို့ထံ၌ ဟောပြောသင့်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သူတို့သည် သတင်းကောင်းအတွက် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အတွက် အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် သတင်းကောင်းအတွက် အသက်မ ရှင်ဘဲ တစ်ရက်ကုန်စေပါက ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသည်အထိ အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ခရစ်တော်အတွက် အသက်ရှင်ပါပြီး မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်ကာ ဘုရား သခင်တွက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံပါက၊ အကယ်၍မကောင်းသော ဝိညာဉ်တို့ နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပါက ဝိညာဉ်အစာနှင့်ပြည့်ဝပြီး ရှေ့ဆက် လှမ်းရန် ခွန်အားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန်တို့လဲကျသွားရခြင်းမှာ သခင်ဘုရားအတွက် အသက်မရှင် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ် တို့သခင်ဘုရားအတွက် အသက်ရှင် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်ခွန်အား တိုးပွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ခွန်အားလည်း တိုးပွားခိုင်မာလာ၏။
အခန်းငယ် ၃၈-၃၉ ၌ “အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်းဖြစ်စေ၊ အသက် ရှင်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ၊ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာတန် ခိုးဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ နောင်လာလတံ့သောအရာဖြစ်စေ၊ အမြင့် ဖြစ်စေ၊ အနိမ့်ဖြစ်စေ၊ ဤအရာမှစ၍ အဘယ်နိမ္မိတအရာမျှသည် ငါတို့သ ခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရသော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ငါတို့ကို မကွာစေနိုင်ဟု ငါသည် သဘောကျလျက်ရှိ၏” ဟု တွေ့ရ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူဖြစ်သည့်အတိုင်း ပေါလုသည် ဤအရာ ကို သဘောပေါက်၏။ ဤတူညီသောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၌တွေ့ရ၏။ သေခြင်း(သို့)ရှင်ခြင်းသည်ပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်နှင့်ကွာစေခြင်း မရှိပေ။
ရှေးယခင် ဧရာမအင်ပါယာတို့ အုပ်ချုပ်စဉ်က ခရစ်ယာန်တို့အား ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်စေရန် ရာထူးကြီးကြီးပေးခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မိန်းမများပေးခြင်းဖြင့် စွဲဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သတင်းကောင်း၌ စစ်မှန် သော ယုံကြည်သူတို့သည် တန်ခိုးပိုင်ဆိုင်မှုဂုဏ်တို့ဖြင့် စွဲဆောင်သည့် စုံစမ်း ခြင်းသို့မပါတတ်ခဲ့ပေ။
ယုံကြည်ခြင်းသည် လောကကပေးနိုင်သည့် အရာတစ်ခုနှင့်အလဲအ လှယ်ပြုရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးက ဘဏ် ငွေဆုချက်လက်မှတ်ကိုပြကာ သတင်းကောင်းဝေငှခြင်းကို ရပ်ပါက ဤ ချက်လက်မှတ်ကိုပေးမည်ဟုဆိုလျှင်ပင် ခင်ဗျားလိုအပ်သလိုသုံးပါ ကျွန်ုပ်အ တွက် ဤအရာသည် စက္ကူတစ်ရွက်မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်တုံ့ပြန် ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 
 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းပါဝင်သည့် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်
 
“အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသွေးတော်၌ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း မှန်ကန်သည့် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံပါက သင့်ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သက်သေထူမည်။ သင့်ကိုမှားယွင်းသူဟု စွပ်စွဲခြင်းက ရပ်သည်သာမ က သင့်ကို ကူညီမည်”ဟု ပြောသောသူမြောက်များစွာရှိပါသည်။ ဤသို့သော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဟု ခေါ်သောသူတို့က ကျွန်ုပ်နှင့် နားလည်မှုယူရန် ကြိုးစားကြ၏။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သူ၏နှုတ်က ပတ်အားဖြင့် တိုင်းတာကြည့်ပါက တိကျသေချာမှုရှိ၏။ မှားယွင်းသည့်အရာ သည် အမှားဖြစ်ပြီး မှန်သည့်အရာမှာအမှန် ဖြစ်၏။ မှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်ပုန်ကန် ခြင်းသာဖြစ်ကာ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်ခံပေးခြင်း မပြုနိုင်သည့်အပြင် ဆက်လက်ပြီး မှားယွင်းကြောင်း ထောက်ပြနေဦးမည် ဖြစ်  သည်။
“သင်သည် ကားတိုင်၏ အသွေးကိုသာ ယုံကြည်ပါသလား။ ထိုသို့ဖြစ် ပါက သင့်နှလုံးသားထဲ၌ အပြစ်ရှိနေ မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ငရဲသို့ သွားရန် ချည်နှောင်ခြင်းခံထားသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အလွန်ပြင်းထန်သည်ဟု ဆို လျှင်ပင် အမှန်သည် အမှန်ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုကူညီနိုင်ခြင်းမရှိပေ။” ထိုသို့သော စကားလုံးများကြောင့် လူတို့သည် ကျွန်ုပ်နှင့် ဝေးစွာနေလိုကြ၏။ များစွာသော သူတို့သည် ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အတူ ဖြစ်သည်ဟု တွေးထင်ပြီး ချည်းကပ် ကြသည်။ သို့သော် အချိန်တိုင်း ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်မှာ မှားယွင်း သောသိုးထိန်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မှားယွင်းစွာဟောပြော သူတို့၏ပြောခဲ့သည့် မှားယွင်းသည့်အရာသည် မှားယွင်းကြောင်းပြောခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်မှုတွင် ကျွန်ုပ်ခိုင်မြဲစွာရှိပါသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်သည်ဟု ပြောဆို ပါက အာဏာအခွင့်အရေးများ ပေးမည်ဟု စုံစမ်းခြင်းလည်း ခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ သို့သော် အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်၌ ဖော်ပြသည့်အတိုင်း “တန်ခိုးအာဏာဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ နောင်လာလတံ့သောအရာဖြစ်စေ၊ အမြင့်ဖြစ်စေ၊ အနိမ်ဖြစ်စေ၊ ဤအရာမှစ၍ အဘယ်နိမ္မိတအရာသည်” ကျွန်ုပ်တို့သည် မည် သို့သော အခွင့်အာဏာမျှ လိုအပ်ခြင်းမရှိပေ။ တစ်စုံတစ်ဦး၌ရှိသည်ဟု ပြော သည့်ကျန်းမာစေနိုင်ခြင်းတန်ခိုးမျိုးလည်း မလိုအပ်ပေ။ ဒုတိယအကြိမ်မွေး ဖွားခြင်းခံပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသို့သောအရာများမလိုအပ်သည့်အပြင် ကြိုက်နှစ် သက်ခြင်းမရှိပေ။
ဤကျမ်းပိုဒ်၌ ငါတို့သခင်ယေရှုအားဖြင့် ခံရသောဘုရားသခင်၏ မေတ္တာ တော်မှမည်သည့်အရာကမျှ မကွာစေနိုင်ဟုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အ ကယ်၍ ဤစကြာဝဠာကြီး၌ ဂြိုလ်သားများရှိလျှင်ပင် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ် တို့ကို ကယ်တင်သောဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွာစေနိုင်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်ပေ။
အခြားကမ္ဘာဂြိုလ်နှင့်ဆိုင်သော ဂြိုလ်သားများရှိသည်ဟု ယုံကြည်သော ခရစ်ယာန်အချို့ပင်ရှိ၏။ အသင်းအုပ် ဆရာများအတွင်း၌ပင် ၎င်းတို့တည်ရှိနေ ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသည်။သို့သော်ဂြိုလ်သားများမရှိပါ။ကျွန်ုပ်ကျမ်းစာကျောင်း တက်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဂရိဘာသာရပ်သင်ပေးသော ဆရာတစ်ဦးက ဂြိုလ်သားများရှိကြောင်းကို ယုံကြည်၏။ ထို့ကြောင့် ဆရာ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကျမ်းစာမှ သက်သေပြနိုင်ပါသလားဟု မေး၏။ ကျွန်ုပ်၏အမေးအတွက် သူ့မှာ အဖြေမရှိခဲ့ပေ။ အမှန်ပင်ဂြိုလ်သားများလုံးဝမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် လော ကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူသောကြောင့် သူ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော် ကို စွန့်တော်မူ၏။ အကယ်၍ ဂြိုလ်သားများရှိခဲ့ပါက ယေရှုသည် ဤလော က၌ အသက်ရှင်ရန်တွက် မွေးဖွားလာခြင်းမျိုး ပြုရန်လိုမည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသုတေသနပြုပြီးနောက် လကမ္ဘာသို့ပင် ရောက် ရှိနိုင်ကာ အင်္ဂါဂြိုလ်သို့ပင် ရောက်ခဲ့၏။ သို့သော် ဤကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်၌ သက်ရှိသတ္တဝါရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမတွေ့သေးပေ။ကျွန်ုပ်သည်ကျမ်း စာအားဖြင့် အခိုင်အမာပြောနိုင်သည်မှာ လူတို့၏ စက်မှုနှင့်သိပ္ပံ မည်မျှပင် တိုးတက်နေစေကာမူ စကြာဝဠာတွင်း၌ ဂြိုလ်သားများတည်ရှိနေကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည် မဟုတ်ဟုပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက အခြားဖန်ဆင်းထား သောအရာများက ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ မကွာစေ နိုင်ဟုဆို၏။ ထိုသို့ဆိုသော ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အဘယ်ရာ ဖြစ်သနည်း။ ဤအရာသည် အခြားမဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် ကယ်တင်ပြီး အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်စေ သည့် သတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီး မည်သည့် အရာကမျှ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွာစေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ပေါလုသည် အခန်း (၉) ၌ ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကို ဆက်ပြော ထားပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သူ၏ အခန်း (၈) ကို နိဂုံးချုပ်အဆုံးသတ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာမသြဝါဒစာ၏ အခန်း (၁) မှ (၈) ထိ အဓိကအကြောင်း အရာ များကို ပြောထား၏။ အခန်း (၈) ၌ ယုံကြည်ခြင်းအမြင့်ဆုံးနေရာကို ပြောထား၏။ အခန်း(၈) ရှိ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ကွဲခွာစေခြင်းမရှိနိုင်သောသူများဖြစ်၏။
ထိုသို့မယုံကြည်သောသူတို့သည် ထိုသို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် သခင်ဘုရားအတွက်ယာယီသာ အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း သေသည့် တိုင်အောင် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကာကွယ်ပြီး အသက်မရှင်နိုင်ပေ။ ၎င်းတို့သည် ဘာသာရေးနှင့်အညီ ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ အသက်ရှင်မည်ဖြစ် သော်လည်း အဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ပျက်စီးသွားပြီး ဘုရား သခင်ထံမှ ကွဲကွာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အလုပ်များလျော့နည်း သွားမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခရစ်တော်အတွက် ၎င်းတို့၏ နှလုံးသားထဲ၌ ချစ်ခြင်းကွယ်ပျောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မရှိသောကြောင့် သခင်ဘုရားတွက် ချစ်ခြင်းလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ အတိုအား ဖြင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့စိတ်နှလုံး၌ အပြစ်ရှိနေသေး၏။
နေ့ရက်ကုန်ဆုံးလာသည်နှင့်အမျှ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် မည်မျှ ပြည့်စုံလေးနက်ခြင်းရှိကြောင်း ပို၍သိ လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သခင်ဘုရားနှင့်ပထမဦးဆုံးတွေ့ချိန်၌ ခရစ်တော်အတွက် ချစ်ခြင်းသည် ငြိမ်သက်လျှက်ရှိသောရေပြင်သို့ ကျောက်တုံးပြစ်ချသောအခါ လှိုင်းများထသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို သယ်သွားပြီး ကျွန်ုပ်မှာ အပြစ်မဲ့သူဖြစ်လာသည် ဆိုသည့် အချက်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအချိန်မှစ၍သတင်းကောင်းဟော ပြောသောအသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်သောအခါ နှလုံးသားထဲရှိ လှိုင်းတို့ သည် ပို၍ကြီးမားလာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဝါးကားတိုင်မှ အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ရ မည်ဟု မည်သူကပြောခဲ့ပါသနည်း။ ပေါလု ကပြောခဲ့ပါသလား၊ ဤရောမ သြဝါဒထဲ၌ ပေါလုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ဟောပြော ခဲ့ပါသည်။ “ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် အသေခံတော်မူ ခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု သင်တို့မသိသလော။ ထို့ကြောင့်၊ အသေခံ တော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံကြ ၏အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက် တော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအ သက်၌ ကျင်လည်ရကြသတည်း” (ရောမ ၆း၃-၄)။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် လုံးဝကြီးမြတ်ပြီး ပြည့်စုံခြင်း  ရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပါက သူ/သူမ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မည်မျှသေး ငယ်စေကာမူ အပြစ်လုံးဝကင်းစင်၏။ သင်မည်မျှပင် မှားယွင်းခဲ့စေကာမူ သင်၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပေါ် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း စေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တန်ခိုးမရှိသော်လည်း အကယ်၍ ဘုရားသခင်အတွက် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးအပြစ် အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အစ၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူတို့သည် အဆုံး၌ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကို မတွေ့ရှိစေရန် မျက်စိမှိတ်ထားခြင်း၊ မကြားစေရန် နားပိတ်ထားခြင်း၊ ပြုသူတို့သည် မိုက်မဲ သူတို့ဖြစ်ကာ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ငြင်းပယ်ပြီး မိမိတို့၏ သေခြင်းသို့ ဦးတည်နေကြသူများဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ်၌ တဖန်သေခြင်းနှင့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံတစ်ဖန်ရှိလာတော့မည် မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ခရစ် တော်ကို နေ့စဉ်ကားတိုင်ပေါ်၌ သေစေနေကြ၏။
နေ့စဉ်ကျော်ဖြတ်လာသည်နှင့်အမျှ ဤသတင်းကောင်းသည် မည်မျှပြည့် စုံကြောင်းကို သဘောပေါက်လာ၏။ ကျွန်ုပ်အားနည်းလာသည်နှင့်အမျှ ဤသ တင်းကောင်း၌ဖော်ပြသည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သာ၍ပြည့်စုံကြောင်း သိလာ ၏။ ဤသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်ပို၍ဟောပြောလေ ကျွန်ုပ်ပို၍ ကျယ်လာ လေဖြစ်၏။ ဤသတင်းကောင်းကို ပို၍ဟောပြောလေ ပို၍ခိုင်မာလေဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ပို၍ဟောလေ ပို၍သဘောပေါက်နားလည်လာလေဖြစ်၏။
အကယ်၍ သင်သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသူဖြစ်နေလျှင်ပင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားမထောင်ဘဲ အစေခံခြင်းမရှိလျှင် သင့် စိတ်တွင်း၌ ပေါင်းပင်များ ပွားများလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤပေါင်းပင်များ ကြောင့် သင့်စိတ်တို့သည် အထီးကျန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများဖြစ် လာချိန် တွင် ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းကို သီဆိုပြီး ယေဟောဝါကို တွေးတောပါ။ ဘုရားသ ခင်ထံချီးမွမ်းခြင်းသီးချင်းသီဆိုခြင်းအားဖြင့် သင့်စိတ်နှလုံးတို့ သန့်ရှင်းလာကာ သင့်ဝိညာဉ်ကို ပြန်လည်နိုးထလာစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်စိတ်ကို မကောင်းသောအရာများနှင့် ကင်းစေပြီး သင့်စိတ်နှလုံးကို နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ပြည့်စေခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံး များသည် သန့်ရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လောက၏ မသန့်ရှင်းခြင်းတို့ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံး၌ ဝင်ရောက်လာပါက ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခြင်းစိတ် နှလုံးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ချီးမွမ်း သီချင်းများ သီဆိုခြင်းပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းသည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့လာမည်။ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း ခံထားပြီးသူတို့၏ အပြစ်မရှိပေ။ ထို့ ကြောင့် ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့စိတ်တွင်းမှ သဘာဝအ လျောက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းမြောက်မှုနှင့် ပြည့်သော သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တွင်း၌ ကြီးထွားနေသော ပေါင်းပင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက်များ ထင်ရှားလာမည်။ အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံစားမှုနှင့်အတွေးတို့သည် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အသက်ရှင်ချိန်တွင် မသန့်ရှင်း ခြင်းမျိုးများရှိလာပြီး ခရစ်တော်၌ဖြစ်သော ညီအစ်ကိုတို့နှင့် ရှိချိန်တွင် ဝမ်း မြောက်ပျော်ရွှင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် သူ၏ဇာတိပကတိကို ကြည့်သောအခါ “ငါသည် ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေ ကောင်မှ ငါ့ကို အဘယ်သူကယ်လွှတ်မည်နည်း။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အား ဖြင့် ကယ်လွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏” ဟု ဆို၏။
ပေါလုသည် ခန္ဓာကိုယ်၌ အားနည်သောသူဖြစ်နေပါသော်လည်း ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ပါသည်။ ပေါလုတဦး တည် ဤသို့ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်လည်းပေါလုကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည်လည်း သူကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းမရှိပေဘူးလား။
လောကီယောကျာ်းတို့ အတူတကွစုဝေးကြချိန်တွင်သာမန်အားဖြင့် သောက်စားပြီး၎င်းတို့၏အလုပ်များရာထူးတက်သူ/မတက်သူတို့၏အကြောင်း များဆွေးနွေးလိုပြီး အမျိုးသမီးတို့သည် ၎င်းတို့ခင်ပွန်း၊ သားသမီးများနှင့် အိမ်စသည်တို့ကို ဝါကြွားခြင်းများ ပြုတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် ဖြောင့်မတ် သူတို့၏စကားဝိုင်းသည် လောကီလူတို့နှင့် ကွာခြားလှပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မုန့်ကို အတူတကွဝေငှကြပြီး အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အမေရိက စသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြောင်းလဲသောသူတို့အကြောင်း ပြောကာ ဘုရားသ ခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်း မိတ်သဟာယပြုခြင်းများပြုကြ၏။ 
ဧရာမသြဝါဒစာကို ဖတ်ချိန်၌ ပေါလု၏ ယုံကြည်ခြင်းကို တွေ့ကြုံပြီး စိတ်နှလုံးသားဖြင့် ဝေငှပြောဆိုနိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ကယ် တင်ခြင်းသည် မည်မျှကြီးမားကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်း၏ အံ့သြဖွယ်ကိုလည်း ခံစားရ၏။ သမ္မာကျမ်း စာကိုနားလည်နိုင်ပြီး ကျမ်းပိုဒ်တွင်း၌ ကွယ်ဝှက်ထားသည့် အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ချီးမွမ်းရုံက လွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာမျှမတတ်နိုင်ပေ။
ဤကမ္ဘာကြီးသည် ယခုပြောင်းလဲသွားခြင်း ရှိလျှင်ပင် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းသည် မပြောင်းမလဲ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သောကြောင့် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း၌ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်အရာမှာ လောကီအရာများ ကို စွန့်ပယ်ပြီး ဘုရားသခင်ဘက်သို့ လှည့်ရန်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားနည်၏။ ဤအားနည်းချက်ကြောင့်ပင် တစ်ခါတစ်ရံ လောကီရေးရာ၌ လဲကျသွားတတ်၏။ သို့သော် ဤသို့ဖြစ်လာသည့်အချိန်တိုင်း ဘုရားသခင် ဘက်သို့ လှည့်ကာ သခင်ဘုရားကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာသည် အပြစ်တရားအောက်၌ရှိပြီး ပြောင်းလဲရန်လိုသေး၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသွေးသားဆန္ဒကို ငြင်းပယ်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာ တို့ကို တွေးတောကာ အသက်ရှင်သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံး၌ ပေါင်းပင် များကြီးထွားခြင်းမျိုးရပ်တန့်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ အမြဲလှည့်ပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ချီးမွမ်းသင့်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် မည်မျှတန်ခိုးကြီးမား ကြောင်း သင်ဘောပေါက်ခြင်းရှိပါသလား။ ရောမသြဝါဒစာတစ်အုပ်လုံးသည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပေါ် အခြေခံသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသ တင်း ကောင်းကို ဦးစွာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ကို နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ဤနှုတ်ကပတ်တော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ပြခွင့်ပေးသည့် သခင်ဘု ရားကို ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မည်သူကမျှ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ် ၍ သင်သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်လိုပါက ယောဟန် အားဖြင့် ခံယူသော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခဲ့သည့် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးကို ယုံကြည်ပါ။ ထိုသို့ပြုပါက သင် သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် သင်နှင့်အတူ ရှိပါစေသော်။