တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[9-2] ( ရောမသြဝါဒစာ ၉း၉-၃၃ ) ကျွန်ုပ်တို့ သိရမည်မှာ ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသ

( ရောမသြဝါဒစာ ၉း၉-၃၃ ) 
“ဂတိတော်အချက်ဟူမူကား၊ ယခုမှစ၍ ကာလအချိန်စေ့သောအခါ၊ ငါလာ၍ စာရာသည်သားကို ရလိမ့်မည်ဟုလာသတည်း။ ၁၀ထိုမျှမက ရေဗက္ကသည်၊ ငါတို့အဘဇာက်နှင့် စုံဘက်၍ ပဋိသနေစွဲယူသောအခါ ဘုရား သခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအကြံတော်သည် အကျင့်အားဖြင့် တည်မည် အကြောင်း၊ သားမဘွားမှီ၊ ထိုသားတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်၊ မကောင်းသော အကျင့်ကိုမကျင့်မှီ သားအကြီးသည် သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရ လိမ့်မည်ဟု ထိုမိန်းမအား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုသို့နှင့်အညီ၊ ယာကုပ်ကို ငါချစ်၏၊ ဧသောကို မုန်း၏ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။ သို့ဖြစ်၍၊ အဘယ်သို့ ပြောရမည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် မတရားသော အမူကိုပြုတော်မူသလော။ ထိုသို့မပြောရ။ ဘုရားသခင်က၊ ငါသည်ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကို ကျေးဇူးပြု မည်။ သနားလိုသောသူကိုလည်းသနားဟု မောရှေကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုကြောင့် လိုချင်သောသူသည် တတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ပြေးသောသူသည် လည်း တတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ကျေးဇူးပြုတော်မူသော ဘုရားသခင်သာလျှင် တတ် နိုင်တော်မူ၏။ ကျမ်းစာ၌ ဖာရောဘုရင်ကို ဆိုသည်ကား၊ ငါ့တန်ခိုးကို သင်၌ငါပြခြင်းငှါလည်းကောင်း၊ ငါ့နာမကိုမြေကြီးတပြင်လုံးတွင် ကျော်စော စေခြင်းငှါလည်းကောင်း၊ သင့်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပြီဟု ဆိုသတည်း။ ထိုသို့နှင့်အညီ ကျေးဇူးပြုလို သောသူကို ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ ခိုင်မာစေ သောသူကိုလည်း ခိုင်မာစေတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် အပြစ် တင်တော်မူသေးသနည်း။ အဘယ်သူသည် အလိုတော်ကို ဆီးတားဘူးသ နည်းဟုဆိုမည်လော။ ဘုရားသခင်ကို ငြင်းဆန်သောအချင်းလူ၊ သင်သည် ကားအဘယ်သူနည်း။ လုပ်အပ်သောအရာသည် လုပ်တတ်သောသူအား အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကိုဤသို့လုပ်သနည်းဟု ဆိုရမည်လော။ အိုးထိန်းသမား သည် အိုးမြေကို ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ အိုးမြေတပုံတည်းနှင့် အိုးမြတ်၊အိုး ယုတ်ကို ထုတ်လုပ်ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအမြတ် တော်ကိုပြ၍၊ တန်ခိုးတော်ကိုထင်ရှား စေခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီး ခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်သော အမျက်ခံရာ အိုးများတို့ကို အလွန်သည်းခံခြင်းခန္တီနှင့် သည်းခံတော်မူသည်မှန်လျှင် အဘယ်ပြောဘွယ်ရှိအံ့နည်း။ချီးမြှောက်ခြင်းအ ဘို့ ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သော ကရုဏာခံရာ အိုးများတည်းဟူသော ယုဒုသားတို့ အထဲမှသာမဟုတ် တပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှ တပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှ ပရောဖက် ရှေဆိုသည်အတိုင်း ခေါ်တော်မူသော ငါတို့၌ဘုန်းအာနုဘော်တော် ကြွယ်ဝခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါ ပြုတော်မူသည်မှန်လျှင်၊ အဘယ် ပြောဖွယ်ရှိ အံ့နည်း။ ဟောရှေ၏ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ငါ၏လူမဟုတ် သောသူကို ငါ၏လူဟူ၍ငါခေါ်မည်။ သင်တို့သည်ငါ၏လူမဟုတ်ဟု ပြောဆိုရာအရပ်၌ နေသောသူတို့သည်၊အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားရှင်၏သားဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ကိုခံရကြလိမ့်ဟု လာသတည်း။ ပရောဖက်ဟေရှာယသည်လည်းသရေလ အမျိုးကိုရည်မှတ်၍ကြွေးကြော်သည်ကား ဣသရေလအမျိုးတို့သည် သမုဒ္ဒရာ သဲလုံးနှင့်အမျှများသော်လည်းကြွင်းကျန်သောသူတို့သာလျှင်ကယ်တင်တော်မူ ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။အမူတော်ကိုတရားသဖြင့်ပြီးစေခြင်းငှါ ဆုံးဖြတ် တော်မူမည်။ ထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်တော်မူသောအမူကို ပြုတော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုသတည်း။ ထိုသို့နှင့်အညီ ဟေရှာယသည် အထက်က ဆိုပြန်သည်ကား၊ ကောင်းကင်ဗိုခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့မျိုးစေ့ကို ြွကင်းတော်မမူလျှင်၊ ငါတို့သည်သောဒြုုံမိ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ဂေါမောရမြို့နှင့် တူကြပြီ။ထို့ကြောင့်၊ အဘယ်သို့ ပြောရမည်နည်းဟူမူကား၊ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို မှီအောင်မလိုက်သော တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မှီကြ၏။ ထိုသို့ဆိုသော်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မှီသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသ တည်း။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မှီအောင်လိုက်သော သရေလလူတို့မူကား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမမှီကြ။ အဘယ့်ကြောင့်မမှီကြသနည်း။ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် မလိုက်ကြ၊ ပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်သာ လိုက်ကြသ တည်း။ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား ထိမိ၍လဲကျစရာ ကျောက်မှားယွင်းစရာ ကျောက်ကို ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ ငါချထား၏။ ထိုကျောက်ကို အမှီပြုသောသူ မည်သည်ကား၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟု လာသည်နှင့်အညီ ထိုကျောက် ကို သရေလလူတို့သည် ထိမိ၍ လဲကြ၏။”
 
 
ဘုရားသခင်စီစဉ်ခဲ့သော စစ်မှန်သည့် ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။
 
ဘုရားသခင်စီစဉ်ခဲ့သည့်ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဟူသည်မှာ တိတိ ကျကျနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ရေးထားသောစကားလုံးကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကဲ့သို့တန်ဖိုးထားရမည်။ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် ခြင်းမှာ တစုံတခုမှားယွင်းနေရင်မိမိဖာသာ အမှန်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက် ထားရမည်မှာ ဘာကြောင့် ဘုရားရှင်သည် ယာကုပ်က်ုချစ်ခဲ့သည့်တချိန်ထဲမှာပဲ ဧသောကိုမုန်း သနည်း ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေဖို့လိုအပ်သည်မှာ ခေတ် ပြိုင်ခရစ်ယာန်များ၏ရှေးမဆွဲကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း အပေါ်နားလည်သ ဘော ပေါက်မှုသည် ကျမ်းစာမှသွေဖယ်မှုရှိမရှိရှာဖွေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှာ ဘုရားသခင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ရှေးမဆွကခွဲခန့် မှတ်သားခြင်း အပေါ် တိကျမှန်ကန်သောနားလည်သဘောပေါက်မှုရှိရပါသည်။
ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ လက်ခံရရှိပို့ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ် တို့ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းကို သူ့၏ အစီအစဉ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတပ်ဆင်ထားရမည်နည်းဟုသိရှိဖို့လိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ကိုတွေးကြည့်တဲ့အခါယ္ခုခေတ် ခရစ်ယာန်အများ စုက တကယ်လို့ယာကုပ်နှင့်ဧသောတို့၏ကံကြမ္မာဟာ ဘုရားသခင်၏တဖက် သတ်ချွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်တာဖြစ်မည်ဆိုပါက သူတို့၏ကံကြမ္မာ သည်လည်း မမွေးခင်ကတည်းက သူတို့ယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤအရာသည် အကြောင်းရင်း ခံမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သည်/မယုံကြည်ဘူး အပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏ အစီအစဉ် ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 
 
အကယ်၍သင်သည်ဘုရားသခင်၏ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်လိုပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေး ကိုလွှတ်ပစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအာရုံစိုက်ပါ။
 
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူပေါင်းများစွာတို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို တွေး လည်းမတွေးနိုင်ယုံလဲမယုံနိုင်ဖြစ်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည် ဟု တွေးတောနိုင်သည်။ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ရမည့်အချက်သည်ယ ခုကဲ့သို့တွေးတောြခင်းသည် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထင်ရှားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်သောအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှားယွင်း စွာရောက်ရှိလာသော ယုံကြည်ခြင်းပစ်ဒါဏ်စီရင်မှုကို စွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါ သည်။ အကယ်၍ သင်က ဘုရားသခင်သည် လူတချို့ကို ချစ်နေစဉ် တချို့ကို မုန်းနေသည်ဟုဆိုကာရိုးရိုးလေးတွေးပါကသင်နားလည်သဘောပေါက်ရမည့် အရာမှာဤအတွေးသည် မှားယွင်းသည့်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပြီး မိမိဖာသာ ဇာတ် လမ်းဆင်ထားသည့်သင့်၏အတွေးအယူအဆပင်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားများ၏စိတ်ဓာတ်သည်မှားယွင်းသောအတွေးကပ်ရောဂါ စွဲကပ် နေပါသည်။ မြောက်များစွာသော ယ္ခုခေတ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များမှာ မှန်ကန်သည့်ယုံကြည်ချက်မရှိကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၄င်းတို့၏အ တွေးများသည်အတွေးမှားများဖြင့် အလွန်အမင်းလျှံကျလျက်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ဤအကြောင်းအရာက ဘာကြောင့် သင်၏တန်ဖိုးရှိသည့်အတွေး ကို စွန့်လွှတ်ဖို့၊ သင်၏ယုံကြည်ချက်ကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမှာ ယုံကြည်ဖို့ဟူသော လမ်းမှန်ပေါ်မှာထားရှိပြီး လိုက်လျှောက်ဖို့ လိုအပ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဟာဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အထဲမှာစီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည် သဘောပေါက်ဖို့နှင့် ယုံကြည်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အစီအစဉ် နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီ အစဉ်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲက သူ၏ချစ်မေတ္တာကို ယုံကြည် သောသူအပေါင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဝင် ဆင်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သူ၏ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ရေနှစ်ခြင်းနှင့်သူ၏ ကားတိုင်၌အသေခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှ ရွေးယူခဲ့ရသော ကယ်တင်ခြင်းဝတ်ရုံကို သူ့အားယုံကြည်သူတို့ကို ဝတ်ဆင်စေပြီးသူ၏ လူများ ဖြစ်စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်မှန်ကန်သော ဆတ် ဆံရေးကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲက သူစီစဉ်ခဲ့သော အစီအစဉ်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောယာကုပ်ကဖန်တီးခဲ့သကဲ့သို့ဧသောကဲ့သို့သော ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၏ အမျက်ဒေါသကိုလည်း ဖန်တီးထားပါသည်။ 
 
 
ဘုရားသခင်၏ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည်ကံသာပဓါနဝါဒ မဟုတ်ပါ
 
ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ထဲမှ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သာခြင်းသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားအတွင်းမှ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အစီအစဉ်မရှိဘဲ ထင်ရာမြင်ရာ ဖန်တီးထားသော အရာမဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့ လူတိုင်းဟာ ချွင်းချက်မရှိရွေးကောက်ခြင်းကို သူတို့မမွေးခင်ကတဲက ခံခဲ့ရပါက သူတို့ဘဝသည် ကံတရားစီမံမှုအတိုင်း ဖန်တီးထားသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် တစုံတယောက်သည် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပြစ်မှကယ် တင်ခံနိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍တစုံတယောက်၏ကံကြမ္မာသည် အလားတူ နည်းလမ်းအတိုင်း ဖန်တီးထားရင် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းခံရသည်ဖြစ်စေ မခံရသည်ဖြစ်စေ ဤအရာဟာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ် ထားခြင်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးပင် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူကဘုရားသခင်သည် တရားကြောင်းတွေးတောနိုင်မည်နည်း။ ထိုနောက် ဤသို့သော ဘုရားသ ခင်မျိုးကိုမည်သူကယုံကြည်မည်နည်း။မည်သူက ယခုလိုမျိုးထင်ရာစိုင်းပြီး အာဏာရှင်ဆန်သောဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်တော်သည် ထင်ရာစိုင်းသည် ဖြစ်စေ၊ အာဏာရှင်ဆန်သည်ဖြစ်စေ၊ သူ၏ဖြောင့်မတ်စေခြင်းတရားတော်အ တွင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ဖို့နှင့်သူ၏လူတွေ ဖြစ်စေဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏လူများဖြစ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏အစီအစဉ်ထဲက သူ့၏ဖြေင့်မတ်ခြင်းကို ပေးခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲက သူ၏ခွင့်လွှတ် ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအချစ်ကို ယုံကြည်သူတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လွှမ်း ခြုံစေဖို့နှင့်ဤအကြောင်းကိုမယုံသောသူတို့ သူ၏အမျက်ဒေါသအမျက်ထဲမှာ ထားဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအပေါ်နာကျည်းဒေါသ ဖြစ် နေကြသောအမြင်ရှိကြသူများအကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောပြလိုပါသည်။ ဘုရား သခင်၏ဖန်ဆင်းရှင်က သူလူတွေအတွက် လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ ကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကို သိသောလူတွေကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ထက် သူ့ကို အပြစ်ရှာသော လူတွေကို နာကျည်းဒေါသဖြစ်ဖို့ကောင်းပါသည်။ ယေရှုကို မိမိ၏ ကယ်တင် ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်သောလူတိုင်းဘုရားသခင်၏ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သား ခြင်းဟာ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲက စီစဉ်ထားခြင်းဟူသော တိကျသည့် အမြင်နှင့်ယုံကြည်ချက်ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည် ခေါ် တော်မူသောသူက အုပ်မြစ်ချခဲ့သည်
 
ရောမသြဝါဒ (၉း၉) အရ ဂတိတော်အချက်ဟူမူကား ယခုမှစ၍ ကာလအချိန်စေ့သောအခါ ငါလာ၍ စာရာသည် သားကိုရလိမ့်မည် ဟုလာ သတည်း။ ထိုမျှမက ရေဗက္ကသည် ငါတို့အဘဣဇာက်နှင့် စုံဘက်၍ ပဠိသန္ဓေ စွဲယူသောအခါ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအကြံတော် သည်အကျင့်အားဖြင့် မတည်ခေါ်တော်မူသော သူ၏အလိုတော်အား ဖြင့်တည် မည်အကြောင်း သားမဖွားမှီထိုသားတို့သည် ကောင်းသောအကျင့် မကောင်း သောအကျင့်ကို မကျင့်မှီ။ သားအကြီးသည်သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ထိုမိန်းမအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုသို့နှင့်အညီ ယာကုပ်ကို ငါချစ်၏ ဧသောကို မုန်း၏ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။
ဤစာပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းမေတ္တာထဲမှ စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁၈း၁၀) တွင်ဖော် ပြထားသကဲ့သို့ စာရာအဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်မှာ လူသားတို့ မစွမ်းဆောင်နိုင် သည့်အရာ ဖြစ်နေသော်လည်း အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ဂတိကို ယုံ ကြည်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏စကားကို ပေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင် တရားမျှတမှန်ကန်ကြောင်း အဗြ ဟံကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူအားသားဣဇာက်ကိုပေး ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူက ဘုရားသခင်ကိ်ု ယုံကြည်ခဲ့လို့ဖြစ် တယ်။ ၄င်းအပြင် ဘုရားသခင်က သူ၏ယုံကြည်ချက်ကို အတည်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲရှိ ယုံကြည် ခြင်းအကြောင်းပြောကြသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ထဲရှိယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုတို့ ဆွေးနွေး ချက်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့် ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သား ခြင်း သည်လည်း ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်ထဲရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကဦး ဆောင် လမ်းညွှန်သင့်သည်။ နမူနာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို အခြားနည်းလမ်းအားဖြင့် ရှာဖွေနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့သည် ရှုပ်ထွေး မှုများကြုံတွေ့ကြရသည်။ သူတို့သည် သူတို့ဆုတောင်းသည့်အခါ အိမ်မက် မက်သည့်အခါ အရိပ်အယောင်အားဖြင့် ဖြစ်စေနိမိတ်လက္ခဏ အားဖြင့်ဖြစ်စေ ရရှိမြင်တွေ့ဖို့ရန် တောင်းခံခြင်းဖြင့်သူတို့၏ ယုံကြည် ချက်အားကြီးမားသော အမှားအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
 
 
ရှင်ပေါလုထပ်မံ၍ပြောသည်မှာ
 
ထိုမျှမက ရေဗက္ကသည် ငါတိုအဘဣဇာ်နှင့် စုံဘက်၍ ပဠိသန္ဓေစွဲယူ သောအခါ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအကြံတော် သည်အကျင့်အားဖြင့်မတည်။ ခေါ်တော်မူသော သူ၏အလိုအားဖြင့်တည် မည်အကြောင်းသားမဖွားမှီကိုသားတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်မကောင်း သောအကျင့်ကိုမကျင့်မှီ သားအကြီးသည် သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ထိုမိန်းမအား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။
ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာ ဣဇာတ်၌ ဇာတိအားဖြင့် ကလေးမရှိ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်က သူ အားသားအမွှာပေးခြင်းအားဖြင့် အဖြေပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင်မတ်ခြင်းအတွင်း၌ရှိသောရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း အစီအစဉ်တွင် သူချစ်သောသူများ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်သေချာသော ဆက်နွယ် မှုရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၁၁) တွင် နောက်ထပ်ထပ်ပြောရန်ထိုက်တန်သည်။ သားမ ဖွားမှီ ထိုသားတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအကျင့်ကို မကျင့်မှီ ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအကြံတော်သည် အ ကျင့်အားဖြင့်မတည် ခေါ်တော်မူသောသူ၏အစီအစဉ်တော်ထဲရှိ ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှန်သားခြင်းနှင့်ရွေးကောက်ခြင်း အမှန်တရား၏သော့ချက်ကို နားလည် သဘောပေါက်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် “ခေါ်တော်မူသော သူ၏အလိုတော်အားဖြင့် ရပ်တည်သည်။”ယာကုပ်နှင့်ဧသောကြား၌ ဘုရားသ ခင်၏အကြံအစီတော်ထဲရှိ ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည် ကိုက်ညီ သဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကိုခေါ်တော်မူပြီး ချစ်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်က လူတွေကို ခေါ်တော်မူပြီး သူတို့ကို ချစ်သောအခါ တခြား စကားလုံးနှင့် ပြောရရင် သူခေါ်တော်မူ၍ ချစ်သောယာကုပ်နှင့်တူသော သူတို့ သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ဝေးနေကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဧသောကဲ့သို့ မိမိ ကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်သည်ဟုထင်ပြီး မာနနှင့်ပြည့်နေသူများကို မခေါ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းကို ဘုရားသခင်ရဲ့ အစီအစဉ် ထဲတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယာကုပ်ကဲ့သို့သော သူကို ဘုရားသခင်က ခေါ်တော်မူမယ် ချစ်လိမ့်မယ်ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယာကုပ်ကဲ့သို့ သူခေါ်သောသူကို အပြစ် သားဘဝမှ အပြစ်များလွှတ်ပြီး သူ၏သားသမီးဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ချစ် မေတ္တာဝတ်ဆင်စေဖို့ရန်ခေါ်ထား သူကိုချစ်သောသူမှာဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ ၄င်း အပြင်ယာကုပ်နှင့် ဧသောအနက်သူခေါ်တော်မူသော သူမှာ ယာကုပ်ဖြစ် သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရန်နှင့် ယုံကြည်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစီအ စဉ်ထဲ မှသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားပင်ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်ကိုယ်စားပြုထားသည်မှာ ဘုရားသခင်ကသူ၏ဂရုဏာတော်ကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြင့် ပြသခြင်း ခံရသောစံနမူပြပုံစံဖြစ်သည်။ဧသောသည်ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သောဘက် သို့လှည့်ပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မေတ္တာကို မသိဘဲ မိမိတို့ဖြောင့် မတ်ခြင်း ကိုသာ လိုက်စားသောသူများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအကြောင်းရာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်၌ သူ၏အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းကို ဖော်ပြ ထုတ်သော သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းကိုနားလည် သဘောပေါက်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် “ခေါ်တော်မူသော သူ၏ အလိုတော်အား ဖြင့်” ရပ်တည်ကြောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးများမှ ဖန်တီးထားသော မရေ ရာသည့် ယုံကြည်ချက်များမှ ကင်းဝေစေရမည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့် ယာကုပ်ကိုသာ ချစ်နိုင်သည်။ ဧသောကိုမူ မုန်း သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်နှင့် ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း အ ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်သည် လူအပေါင်းတို့အား “ခေါ်တော်မူသောသူ၏အ လိုတော်” အားဖြင့်တည်းဟူသော သူ၏ကြေငြာချက်အပေါ် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် သာ ထောက်မနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံတော်သည် ဖြောင့်မတ် ခြင်းတ ရားနှင့်ပြည့်ဝနေသော မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ယာ ကုပ်ကို ချစ်သော်လဲ ဧသောကိုမုန်းသည်ဟု ဆိုရာ၌ ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ် သားခြင်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် ကင်းတင်ခြင်းတရား၏ စီမံချက်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
အခြားဘာသာဝင်များစွာက အခိုင်အမာဆိုကြသည့်အတိုင်း ကောင်းမှု လုပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရနိုင် သည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သင့်၏ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားနှင့် အကြံအစည်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းသည်သာ အပြစ် များမှကယ်တင်ခံရပြီးဘုရားသခင်၏သားသမီးအဝင်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်မှားပါသလား
 
ဘုရားသခင်သည် သူအားယုံကြည်၍ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို နှစ်သက်သောသူတို့အား ချစ်တော်မူ၏။ ဤနေရာတွင် အခြားဝေါဟာရဖြင့် ပြောရလျှင် ဖခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံ ကြည်သောသူအပါအဝင်ခရစ်တော်နှင့် သူ၏သားသမီးများကိုချစ်ရန်ဆုံးဖြတ် သည်ဆိုသောအချက်၌ မည်သည့်အမှားမျှမရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော် ၌ရှိသော သူတိုင်းကို ချစ်ရန်အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပါ။ ယာကုပ်ကဲ့သို့သော သူကို ချစ်ရန်သာဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဘာသာ မိမိမေးမြန်းရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယာကုပ်နှင့်တူသလား သို့မဟုတ် ဧသောနှင့်တူသလား။ သို့သော် ပုံမှန် အား ဖြင့် မိမိတို့ဇာတိကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက် မိမိတို့ဇာတိဖြောင့်မတ်ခြင်း နှင့်တည်ကြည်သောသူများကို ဘုရားသခင်သည် ချစ်ရန်ဆန္ဒရှိဆဲပင်ဖြစ် သည်။ သို့သော်လည်း မည်သူကမျှ သူတို့အား လမ်းမှားသို့ အတင်းမသွားရန် တားမြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ချစ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် မုန်းခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြောနေကြသည့်တိုင်အောင် ယင်းကဲ့သို့သော လူ တန်းစား ၂ မျိုးမှာ အမြဲတမ်းရှိနေကြမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော မေတ္တာနှင့်သူ၏ ကယ် တင်ခြင်းအကြံအစီတော်ကို ယုံကြည်ရင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွှမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သောရေနှင့် ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအပေါ် အံ့သြဖွယ်ရာ တုန့်ပြန်သည့်အချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရား ရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းနားလည် အဘောပေါက်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝတ်ဆင်ထားဖို့လိုပါသည်။ သူသို့မဟုတ် သူမ သည် ပထမဦးစွာ သူတို့၏ ဇာတိအားနည်းချက်နှင့် ဘုရားရှေ့ရှိ အပြစ်များကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ် သည်။
ပြသနာမှာခရစ်ယာန်များစွာတို့သည်ခရစ်တော်၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့်လက်ဝါး ကားတိုင်၏သစ္စာတရားသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပြည့်စုံ စေတယ်ဆိုတာကို မယုံကြည်နိုင်ကြခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်လူအချို့ကိုသာ ချစ်နေစဉ်မှာပဲ အခြားလူတွေ၏ကံတရားသည် ဘုရားသခင်က စွန့်ပစ်ဖို့ စီမံပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ မှားယွင်း စွာ ယုံကြည်နေကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်ထက်ပို၍ ခဲရာခဲဆစ်ဖြစ်သော ကံမကောင်းစေသည့်အချက်မှာ စိတ်မချရသော ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးအစားသည် ခေတ်စားလာပြီး အခြားလူ များကို ခိုင်မာသော ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟောပြောလျက် ရှိနေကြသည်။ ဤ အဖြစ်မှာ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာကို နားလည်မှု လွဲမှားရန်အတွက် လူအများအား ပို၍ပို၍ ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်ကို သူ၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းက ဖော်ပြ လျှက်ရှိသည်။ ယာကုပ်နှင့် ဧသော၏ပုံပြင်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့အား သူ၏သားသမီးများဖြစ် လာရန်အတွက် ပြောကြရန် ကြိုးစားလျက် ရှိသည်။ ဤအချက်သည် လူသား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်၍ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအပေါ် ယုံ ကြည်ခြင်း တခုသည်သာလျှင် သူ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ် သားခြင်း အစီအစဉ်သာဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောကြသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အဗြဟံ ထံ ဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်း စာရာအား သားကိုပေးသည်။ ဤအကြောင်းအ ရာက ကျွန်ုပ်တို့အား ယနေ့တိုင်အောင် ပြောပြနေသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရှိ ချစ်ခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သော သူ သာလျှင် သူ၏သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သော သားသမီးများ ဖြစ်လာဖို့ရန် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် သူ၏အစီအစဉ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးအပ်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းများသည် အမှန်တရားဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် ယင်းအမှန်တရား၌ ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကို ယုံကြည်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်၏ အစီအ စဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြစြ်ခင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပေးအပ်ထားသော အကြွင်းမဲ့ သစ္စာတရားနှင့် ချစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံးကို သူ့အပေါ်ယူတင်ပြီး နှစ်ခြင်းခံခြင်း ကားတိုင်၌ အသေခံခြင်းနှင့် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အား ထာဝ ရအသက်ကို ပေးတော်မူ၏။ 
ဤအမှန်တရားက ဘာသာတရားဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း ကျွန်ုပ် တို့၏ ဇာတိကျိုးပမ်းချက်များကို ပြသနေ ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီး များဖြစ်လာစေမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသမီး များဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်းတခုတည်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုလိုပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပြီး သူကိုယ်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ရမည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူသာလျှင် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဝတ်ဆင်ခံရမှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်အစီအစဉ်က ဘာဖြစ်လာမည်နည်း။ ခရစ် တော်၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့် ကားတိုင်အပေါ်ရှိ သူ၏အသွေးကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ ဂရုဏထားရန် ဘုရားကို တောင်းဆိုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသဖြင့် သူ့ရှေ့၌ သူ၏လူများဟု အခေါ်ခံရန် မထိုက်တန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား လုံး နားလည်သဘောပေါက်ရန်မှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထားရှိသောသူ၏ အစီအ စဉ်အားဖြင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို သိရှိနိုင်ပြီး ဤနည်းအားဖြင့် သာ သူ၏ သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမုန်းခံရသောသူများသည် အမုန်းခံရမည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကို ယုံ လည်းမယုံကြည် လိုလားမှုလည်းမရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသိ သာသောအမှန်တရားမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သိရှိယုံကြည်သောသူသည် သူ၏ ချစ်မေတ္တာခံစားရမှာဖြစ်ပြီး သူ၏ချစ်မေတ္တာ အား ငြင်းဆန်သူနှင့်ပစ်ပယ်သူမှာ ဘုရားသခင်၏မုန်းတီးခြင်း ခံရမှာဖြစ်သည်။
 
 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်သတင်းကောင်းကိုဘယ်သူရရှိနိုင်မည်နည်း။
 
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်သတင်း ကောင်းသည်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဖော်ပြသော တခုတည်းသောအ မှန်တရားဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မည်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားက ဤအ မှန်တရားကို လက်ခံရရှိပြီး သူတို့နှလုံးသားမှာ ထဲ့ထားသနည်း ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကို တောင်းခံသူတို့သည် ဘုရားရှေ့၌အပြစ်သား များဖြစ်ကြောင်း နှင့်သူတို့၏ကံကြမ္မာများသည် ထာဝရပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်း၌ ချ ထားလျှက်ရှိကြောင်း သိမှတ်ကြသူများဖြစ်သည်။ အရှင် ကျွန်ုပ်သည် အပြစ် သားဖြစ်ပါ၏။မည်သူမျှကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်အတိုင်း အမြဲမနေနိုင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားကိုအပ်နှံပြိး ကိုယ်တော်ကို အရှုံးပေးပါ၏။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်သော မေတ္တာအားဖြင့် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ရန် ဘုရားရှင်က သဘောတူထားသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး ကြေငြခြင်းသည် အပြစ်အားလုံးအတွက် အရေးကြီးပြီး ကြေငြာခြင်းသည် အပြစ်သားအားလုံးအတွက် အရေကြီးဆုံး ကိစ္စဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်က မိမိပညတ်တော်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တဦးချင်းရော အားလုံးပါယင်းစာပိုဒ်များကို လိုက်နာမည်။ လူအများစုသည် အချို့အချက်များကို မကြာခဏနားလည်မှုလွဲတက်ကြသည်။ ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များက ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိတို့၏အပြစ်ရှိခြင်းကို အသိအ မှတ်ပြုစေရန် အတော်အသင့် ဦးဆောင်ပါသည်။ ထို့နောက် အဘယ်ကြောင့် အပြစ်သားများသည်ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ ကြိုးစားကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသနည်းဆိုသော် အပြစ်သားများသည် ရွှေးနှုတ်ခြင်းနှင့် မိမိအပြစ် အားလုံးကျူးလွန်ခဲ့သည်များကို ခွင့်လွှတ်ရန် မိမိမွေးရာပါ အသိညာဏ်ဖြင့် ရှာဖွေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဥပဒေအားလုံးကို လိုက်နာရန် မည်သူမျှ မတတ်နိုင်ကြပါ။ ဤကဲ့သို့သော ကြိုးပမ်းချက်အားလုံးမှာ အတုခိုးခြင်း တစုံတစ်ဦးနဲ့ တူအောင် သဘာဝအလျှောက်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသာဖြစ်ပြီး သူတို့၏ အခြေအနေဆိုး ဝါး နေသောအပြစ်များကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ရှေ့မှာ လှည့်စားထားသော ယုံကြည်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော အကြောင်း များကြောင့်အပြစ်သားများသည်ဤကဲ့သို့သောလှည့်စားထားသည့် ယုံကြည်မှု မျိုးကို စွန်လွှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖက်လှည့်ပြီး ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်သည့်အပြင် သူ၏ချစ်မေတ္တာဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရှင် ယောဟန်၏ရေနှစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်များကိုသူ၏ပုခုံး ထက်၌ ယူတင်လျက် လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသွေးသွန်ခဲ့သော ယေရှုကို ဘုရား ရှင်က ဤကမ္ဘာမြေကြီးသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး သူ့တို့၏ အပြစ်အားလုံး အစွန်းအထင်း အားလုံးကို ပယ်ဖျောက်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ချစ်မေတ္တာ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူတိုင်း၏ ယုံကြည်မှုကို အသိအမှတ်ပြု ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွင်္နုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးအပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးသောအခါ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း သူ၏ချစ်မေတ္တာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်လာပါသည်။ ဤအ ကြောင်းအရာများသည် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အုပ်မြစ်ချပေးထား သော သူ၏အစီအစဉ်တော် မှန်ကန်ကြောင်း ကတိပြုချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် မိမိတို့ဖာသာ မိမိတို့ မှီခိုအားထားနေသူများကို မုန်းပါ သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်၌ အမြောက်အ များရှိကြပါသည်။ သို့သော်သင်သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို စုံလင်စေသောခရစ်တော်၏ ရေနှစ်ခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သွန်း လောင်းမှုသတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ သင်၏အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနောက် သင်သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်မေတ္တာ ဝတ်ရုံကို သေချာပေါက် ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားရှင်ခေါ် တော်မူသော သူများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်မေတ္တာတော်နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို မိမိတို့ ဖာသာ ကြိုးပန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိအောင်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ယင်းသို့သောကြိုးပမ်းမှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အပေါ်ယုံကြည် မှုမပါရှိလျှင် အရာမထင်သော ကြိုးပန်းမှုသာဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကိုသာ သူ၏ချစ်မေတ္တာဝတ်ရုံဝတ် ဆင်ရန် ခေါ်တော်မူ၏။ ဧသောမပါပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ယာကုပ်သည် ကောက် ကျစ်သောလိမ်လည်လှည့်ဖြားတတ်သော လိမ်ညာသူသာဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ၏ ဘုရားသခင်၏ ချစ်မေတ္တာဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်မှုကြောင့် ယုံ ကြည်ခြင်း၏ ဖခင်တဦးအဖြစ် ရောက်လာရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့် ကားတိုင်တွင် သူ၏ အသွေးသွန်းလောင်းမှုတည်း ဟူ သော ဘုရားရှင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပြည့်စုံစေမှုက ဘုရားသခင်၏ ချစ်မေတ္တာကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းသည့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးနှုတ်ခြင်း ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဧသောသည်ပင် သူ၏ဇာတိ အမဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ဖခင်ထံမှ ကောင်းချီးရအောင် ကြိုးပန်းခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို မိမိကြိုးပန်းမှုမရ နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသောသင်္ကေတဖြစ်လာရသည်။ တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအချက်ကိုကောင်းမွန်စွာဆင်ခြင်တွေးတောရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကမ္ဘာ၌ မည်သူသည် ဧသောကဲ့သို့ဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တိုကောသူနဲ့ မတူဘူးလား။
ယာကုပ်ကဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော ချစ်မေ တ္တာကို အာရုံစူးစိုက်သော သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ယာကုပ်ကဲ့သို့ ပင် အားနည်းပြီး ယုတ်မာသောသူများဖြစ်ကြကြောင်း သိကြပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့ကို ခေါ်တော်မူသော ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့မမွေးဖွား မီကပင် မိမိတို့လုပ်ရပ်ဖြင့် ရပ်တည်မည့်သူများမဟုတ်ဘဲ သူ၏ ခေါ်တော်မူ ခြင်းခံရမည် သူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ့၏မေတ္တာကို ယုံကြည်ရန်နှင့် ဖြောင့် မတ်ရာသို့ရောက်ရန်အတွက် သူ့မေတ္တာကို လက်ခံရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအတွက် သူ၏ အစီအစဉ်တော် ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ခြင်းဖြင့်သူ၏ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင် ဖြစ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပထမအကြိမ်ခေါ်တော်မူစဉ်ကပင် အပြစ် သားအားလုံးကို ခေါ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများကို မခေါ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ မုန်းတီးခြင်းကိုခံရသောသူများသည်မိမိတို့ဖာသာ မိမိတို့ဇာတိဖြောင့်မတ်ခြင်း နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟု ထင်မှတ်သူများဖြစ်ကြ၏။ ၄င်းအပြင်သူ၏ ဂရုဏာ မေတ္တာ တော် မယုံကြည်သောသူများ လည်း ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင် မုန်းတီးခြင်းကို ခံရ၍ ယုံကြည်ခြင်းလမ်းမှားပြသောသူတို့သည် သူ၏လူများဖြစ်ရန်အတွက် သူ၏ချစ်မေတ္တာဝတ်ရုံဆင်မြန်းခွင့်မရနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားထားသော ဤအမှန်တရားကို သူ၏ နှလုံးသားထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ရှင်ပေါလုက တိကျစွာ ဤသို့ဆို ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မတရားသောအမှုကို ပြုတော်မူသလော ထိုသို့မပြောရ။
 
 
ဘုရားသခင်က ချစ်တော်မူသော သူများသည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သော သူများဖြစ်ကြ၏    
 
ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုကြည့်သောအခါသင်သည်အမှန်ဘဲဘုရားသခင်က ဂရုဏာထားသော သူအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူသည် မည်သူ့ကိုဂရုဏာထားသည် မည်သူ့ကို မုန်းတီးသည်ဟု ဆိုရာ၌ အကြောင်းပြ ချက်လိုအပ်ပါသလား။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ အမှားလုပ်နေ တယ်လို့ ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မရေမတွက်နိုင်သော လူများနေထိုင်ကြသည်။ ဘုရား သခင်က တချို့လူတွေကို ချစ်နေစဉ်မှာပဲ တချို့ကို မချစ်ပါ။ ဤကိစ္စက ဘုရား သခင်သည် သူတို့အပေါ်အမှားလုပ်ရာ ကျနေပါ့မလား။
ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသောဘုရားဖြစ်ပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားမှ ကျောခိုင်းပြီး ဆန့်ကျင်သူများ၏ အပြစ်ကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးသော ဘုရားလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အစီ အစဉ်၌ ထင်ရှားစွာဖေါ်ပြခဲ့သော သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ကျွန်ုပ်တို့၏ ယင်းအပေါ် ယုံကြည်မှုတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်းဖြင့် မည်သည့် အထင်အမြင် လွှဲမှားမှုမျိုးကိုမဆို ရှောင်ရှားရမည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် လမ်းမှားပြသော ခရစ်ယာန်မြောက်များစွာရှိကြပြီး ၄င်းတို့၏ နှလုံးသားများမှာ ဖာရိုဘုရင်ကဲ့သို့ခတ်ထန်မာကျောကြသည်။ ဤအရာမှာ ဘုရားသခင်မုန်းတီး ခံ ရသောလူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အခန်းငယ် (၁၇) ၌ ဤကဲ့သို့ရှင့်ပြထားပါ သည်။ “ကျမ်းစာ၌ ဖာရိုဘုရင်ကို ဆိုသည်ကား ငါ့တန်ခိုးကို သင်၌ ငါပြခြင်းငှာ ၄င်း ငါ့နာမကို မြေကြီးတပြင်လုံးတွင် ကျော်ဇောစေခြင်းငှာလည်းကောင်း သင့် ကို ချီးမြှောက်ခဲ့ပြီး ဟုဆိုသတည်း”။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ လုံလောက်ပြည့် စုံခြင်း မရှိကြပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖာရောဘုရင်လိုမဖြစ်သင့်ပါ။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မုန်းပါမလား။ ဖာရိုဘုရင်ကဲ့သို့ ခေါင်းမာပြီး ယေရှုခရစ် တော်၏ နှစ်ခြင်းနှင့် ကားတိုင်၌ အသွေးသွန်းခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ရွေး နှုတ်ကယ်တင်ရာအဖြစ် မယုံကြည်နိုင်ဘူးလား။ ဟုတ်ပါသည်။ ဖာရော ဘုရင်ကဲ့သို့သော လူများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင့်ကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သော သူများသည် မိမိကိုယ်ကို ကြွားဝါးပြီးသူတို့၏ ဇာတိဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ မှီနေကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏ဇာတိဖြောင့်မတ်ခြင်းက သူတို့၏ အပြစ်များ ထဲမှ သူတို့ကို ရွေးနှုတ်နိုင် မည်မဟုတ်ပါ။
ဖာရိုဘုရင်သည် မည်သည့်အရာကို မှီခိုအားထားသနည်း။ သူသည် နိုင်းမြစ်ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီး မှီခိုသည်။ မြစ်၏ရေ ထောက်ပံ့မှု ပေါများစွာ ရနေသ၍ အရာရာသည် ချော်မွေနေမည်ဟု သူတွေးထင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် က ဖာရိုဘုရင်ကဲ့သို့သော သူများကို မုန်းတီးရသည်မှာ ဤကိစ္စကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ ဖာရိုဘုရင်ကဲ့သို့ နှလုံးသားခတ်ထန် မာကျောသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ မုန်းတီးမှုနှင့် ကြိမ်ခြင်းကိုခံရမည်။ သင်တို့ဟာ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်ပါ။ ဘုရားသခင်လွတ်လပ်စွာပေးထားသော ဂရုဏာ ချစ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းသင်သည်လည်း သူ၏သားသမီးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင်မတ်သော အစီအစဉ်ကို သင်ဝမ်းမြောက်စွာ သဘောတူလက်ခံနိုင်သလား
 
အကယ်၍ သင့်၏နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သော မေတ္တာကိုလက်ခံရန် ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်လျှင် ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည် သင့်အတွက် သူ၏အစီအစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ၌ လူအချို့တို့သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်သောကရောက်ခြင်း ပြင်စွာခံစားရသည် အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်တော်ကို နား လည်မှုလွှဲမှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်“ငါ ယေရှုကို ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်က ငါ့ကို တကယ်ပဲ ရွေးကောက်ရဲ့ လားလို့ တအံ့တသြဆိုကြသည်။ တကယ်လို့ သူ ကျွန်ုပ်ကို တကယ်မရွေးခဲ့ရင် ငါ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ဘာအတွက်အသုံးပြုရမလဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင် မလဲ။ ကျွန်ုပ်ယေရှုကို ဆက်ယုံကြည်နေအုံးမှာပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကျွန်ုပ်ယေရှုကို တကယ်ဘဲယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ ကျွန်ုပ်ဟာ ရွေးချယ်မခံရရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ”ဟုပြောနိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ပြီး အသင်းတော် ဝတ်ပြုစည်းဝေးတွေတက်ခဲ့စဉ် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးကောက် ခဲ့လိမ့်မည်ဟု တွေးတောရင်း သူတို့ဘာသာ သူတို့ နှစ်သိမ့်ဖို့ ကြိုးစားကြ သည်။ သေချာတာကတော့ အခြေအနေပဲဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှာ သေချာပေါက်ကျွန်ုပ်ကို ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့တ တွေဟာ အပြစ်ထဲမှာပြန်ကျသွားတဲ့အခါ သူတို့အံ့သြရပါသည်။ ဘုရားသခင် က ကျွန်ုပ်ကို ရွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤအချိန်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ယေရှုကို ငြိမ်သက်စွာ ယုံကြည်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ တခြားစကားလုံနှင့်ပြောရရင် သူတို့ တွေသည် သူတို့ဖာသာတွေးတောကြသည်။ သူတို့ ဖာသာ သူတို့နိဂုံးချုပ် ကြသည်။ ထိုနောက်အားလုံးသူတို့ဖာသာ သူတို့အဆုံးသတ်သွားကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်အပေါ် နားလည်မူ ကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ၄င်းအပြင် ယေရှုခရစ်ကို သူတို့၏ ကယ် တင်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်ရရှိရန် မှန်ကန်သော ဆွေးနွေးမှုရယူဖို့ လိုအပ်သည်။ 
နောက်တစ်နည်းကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စကားတွေထက် ဓမ္မအတွေးအခေါ်ရှင်တွေကို ပိုမိုယုံကြည်တတ်တဲ့ သူတို့ကဤသို့ပြောပါ လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်က အကြီးဖြစ်သည့်လူက အငယ်ဖြစ်သူထံ ကျွန်ခံရ လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်လော။ သူသည် သူတို့မမွေးခင်းက တည်းက ယာကုပ်ကို ချစ်ပြီး ဧသောကိုမုန်းခဲ့သည်မဟုတ်ဘူးလား။ အခု ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကယ် တင်ခြင်းခံရဖို့ နေရာချထားသည်ဟုမမွေးခင်ကတည်းက သေချာပြီးသားဖြစ် ပါသည်။ သို့သော် တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းကို ဘုရားသခင်က စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “မိမိလုပ်ရပ်၌ ရပ်တည်ရန်မဟုတ် ခေါ်တော်မူသော သူထံရပ်တည်ရန်” လို့ ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။
ပညတ်တရားများကို လိုက်နာရုံနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမှ ဘုရား သားသမီးဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ဂရုဏာ တော်တည်းဟူသော ယေရှုခရစ်၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေး သွန်း ခြင်းဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သော မေတ္တာတော်ကို ယုံကြည်မှု့ရှိခြင်း တခုတည်းဖြင့် သာ သူ၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဓမ္မပညာကျွမ်းကျင်သူများက ပြဌာန်းထားသောသြဝါဒများကြောင့်လူ ပေါင်းများစွာတို့သည် ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့် သူအသွေးတော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သောတရားတော်ကို ကြေငြာချက်တို့အား သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်း အားဖြင့်မယုံကြည်နိုင်ကြတော့ချေ။ သတင်းကောင်း၏မေတ္တာဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းတို့ကို ကြားနာကြသော်လည်း ဖာရိုဘုရင် ကဲ့သို့ မယုံကြည်နိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် ဖွင့်ပြခဲ့သောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သောသူ ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာရန်အတွက် ယေရှုကို သူတို့ဇာတိအလိုဆန္ဒ အတိုင်း အရသာခံမြီးစမ်းသူများကို မုန်းတော်မူသည်။ 
အကယ်၍သင်ဟာ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ပြသခဲ့သော ဘုရားရှင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို မယုံကြည်ပါက ဤအချိန်သည် သင်သည်ဤကဲ့သို့ လုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ချစ်မေတ္တာဝတ်ရုံ ကို ဝတ်ဆင်ခွင့် ရပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောမေတ္တာတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တကြိမ်တည်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရ သည့် တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မူလဇစ်မြစ်အားဖြင့် ဧသောကဲ့သို့သော သူ များသာဖြစ်ကြပါသည်။ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမေတ္တာတော်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလ လူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသား ၂ မျိုးလုံးအ တွက်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်သောသူတို့အား သူ၏သားသမီး များဖြစ်လာခွင့် ကောင်းချီးကို ခွင့်ပြုသောအခွင့်အရေးပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်က ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “ငါ့ လူမဟုတ်သောသူတို့ကို ငါ့၏ လူဟုခေါ်မည် မချစ်သော သတိုးသမီးကိုလည်း အချစ်ဟုခေါ်မည်။” သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်၏ရေနှစ်ခြင်းနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ပေး ထားခဲ့သည့်အပြင် သူအား ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း သူ၏ဖြောင့်မတ် သောမေတ္တာတော် ပေးထားခဲ့သည်။ 
အောက်ဖော်ပြပါ စာပိုဒ်မှာ “သင်တို့သည် ငါ့၏ လူမဟုတ်ဟု ပြောဆို သောအရပ်၌ နေသောသူတို့သည် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ သားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံကြရလိမ့်မည်။” ဤစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယနေ့ပင် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သော ဘုရားသခင်၏စကားတော်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့၌ အထူးသဖြင့်ချို့တဲ့လျှက်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ အသွေး အသားအားဖြင့် လာရောက်ပြီး ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန် လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ မှ ကယ်တင်ရွေးနှုတ်သော မေတ္တာမှာဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှ အစီအစဉ်ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ် ကယ်တင်နိုင်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောမေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်း နှလုံးသားမာကြောမူကင်းစင်ခြင်း အမှန်တရား၌ ယုံကြည်သက် ဝင်ခြင်းဖြစ် သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းလမ်းမှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များမှ ခွင့်လွှတ်နိုင်သော အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ခေါင်းမာသောနှလုံးသားနှင့်တကွ မွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မာကြောသော နှလုံးသားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းမာခြင်းများကို သိမ်းသွင်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများကို ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းက အုပ်စိုးပါ လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်ခဲ့လျှင်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားသည် သင့်အဖို့ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြော နေသော အမှန်တရားသတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မပါရှိလျှင် အသက်မရှင်လျှင် တကမ္ဘာလုံးရှိသမျှသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူသို့ မဟုတ် သူမတို့၏ပျက်စီးခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ တစုံတယောက်က ရေနှင့်ဝိညာဉ် သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိလျှင် လူသားအားလုံး၏ မျှော် လင့်ချက်ပျောက် ဆုံးသွားမည် ဖြစ်သည်။ တစုံတယောက်က ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော မေတ္တာဝတ်ရုံကို မဝတ်ဆင်လျှင် ကမ္ဘာကြီးသည် ၄င်း၏ အဆုံးအဖြတ်သို့ ရောက်ရှိပြီး လူအားလုံးသည် သူတို့အပြစ်ကြောင့် တရားစီ ရင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာပေါ်၌ သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်သောသူကို ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ချန်ထားခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ အားနည်းချက် ချို့ယွင်းချက်မြောက်များစွာရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးကို သိနိုင်ကြပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသောထိုယုံ ကြည် ချက်သည် ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်း ကားတိုင်၌ အသွေးသွန်ခြင်းတည်းဟူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရား၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ယေရှုခရစ်၏နှစ်ခြင်းနှင့် အသွေးသွန်ခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံသော နှလုံးသားထဲ၌ တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ နှင့် လွတ်မြောက်ရခြင်းမှာ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤသစ္စာတရားသည် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် ချပေးထားသောအစီအစဉ်တော် ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့် ရွေး ကောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်၌ရှိသော သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပြည့်စုံစေသည်။ ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူ မည်သူမဆို သူသို့မဟုတ် သူမ၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ္မယ်။ တစုံတယောက် ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရခြင်းမှာဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ် ဘဲ သူ၏အပြစ်အားလုံးကို မဖယ်ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော် သူ သို့မဟုတ် သူမနှလုံးသားသည် မာကြောခဲ့ပြီး သူ သို့မဟုတ် သူမသည် မယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်ရှေ့၌နူးညံသိမ်မွေ့စေပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ရမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများသည် သူ၏ရှေ့၌ ဒူးထောက်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည် ခြင်းအား ဖြင့် ကောင်းချီးခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အလွန်ဂရုဏာ သက်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သူ့အား ကျေးဇူးတင်ရမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သော ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အရှက်မရစေရပါ။ ဆန့်ကျင်ဖက် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဂုဏ်ယူဝါကြွားရန် အကြောင်း များရှိပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် အလုံးစုံမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ရှေ့မှောက်၌ ချို့ယွင်းအားနည်း သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို သူ၏ကယ်တင်ခြင်းကြောင့် ချီးမွမ်းပါသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ချစ်ခင်ရန်အတွက် သူ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို သင်ယုံကြည်ပါသလား။ ထိုသို့ ဖြစ်ခဲ့လျှင် ယုံကြည်ပါ။