တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[11] ဣသရေလတို့ကယ်တင်ခြင်းရပါ မည်လော

ရောမသြဝါတစာ၁၁း၁၌ “သို့ဖြစ်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကို ပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးသော်၊ ပယ်တော်မမူဟု ဆိုရ၏။ ငါပင်ဣသရေ လလူဖြစ်၏” ဟုဆို၏။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့ကို စွန့်ပယ်ခြင်းမပြုပေ။ အကြောင်းမှာပေါလုကိုယ်တော် တိုင်သည် ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်၏။
ဘုရားသခင်သည် ရောမသြဝါတစာ၁၁း၂-၅-“ဘုရားသခင်သည်အ ထက်ကသိမှတ်တော်မူသောမိမိလူမျိုးကို ပယ်တော်မမူ။ ပရောဖက် ဧလိ ယက၊အိုထာဝရဘုရား၊သူတို့သည်ကိုယ်တော်၏ပရောဖက် များကိုသတ် ကြပါပြီ။ ကိုယ်တော်၏ယက်ပလ္လင်များကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တစ် ယောက်တည်းကျန်ရစ်၏၊ အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်ရှာကြပါ၏ ဟုဘုရားသ ခင်ရှေ့မှာဣသရေလ လူမျိုးတို့ဘက်၌ လျှောက်ထားသည်ဟု ကျမ်းစာ၌ ပါသောအကြောင်း ကိုသင်တို့သည်မသိကြသလော။ ထိုသို့လျှောက်သော အခါ၊အဘယ်သို့ဗျာထိတ် ထားတော်မူသနည်းဟူမူကား၊ ဗာလရှေ့၌ဒူးမ ထောက်သောလူခုနှစ်ထောင်တို့ကိုငါ့အဘို့ငါကျန်ကြွင်းစေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုနည်းတူယခုကာလတွင်ပင်ကျေးဇူးတော်အတိုင်း ရွေးကောက် တော်မူသောအကြွင်းအကျန်ရှိသေး၏” ဟုမိန့်တော်မူ၏။
ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာများစွာသောဣသရေလလူတို့သည်သူတို့ထံသို့လှည့်ပြန်လာ ပြီးယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်း ရမည်ဟုဖြစ်သည်ဟုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရောက် သောအခါ တပါးအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမည်ကိုယုံကြည်ထားရမည်။ပေါ လုက“ကျမ်းစာ၌ပါသောအကြောင်းအရာတို့ကိုသင်တို့မသိကြသလော” ဟုမေး၏။ ဤနေရာ၌ပေါလုကအဆုံး၌ဣသရေလလူတို့သည်ဘု ရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီးယင်း က၄င်းတို့၏အပြစ်များကိုသယ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဧလိယထံ၌ပြောခဲ့သည့်စကားအတိုင်းဣသရေ လလူမျိုးများ ကြားထဲမှများစွာသောသူတို့သည် ယေရှုခရစ်အား၄င်းတို့၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ သည်ဤစကား လုံးကိုယုံကြည်ကြပါသည်။ သမ္မကျမ်းစာ၌ (၇) ဂဏန်းသည်ပြည့်စုံခြင်း ကိုပုံဆောင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်ဤကမ္ဘာကြီးအား ခြောက်ရက်အ တွင်းဖန်ဆင်းပြီး ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့၌အနားယူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ဗာလရှေ့၌ဒူးမထောက် သောလူခုနှစ်ထောင်ကိုကတိတော်ထားခဲ့ပါ သည်။ ဤဆိုလိုချက်မှာ ယေရှုခရစ်အားမိမိတို့၏ကယ် တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကြမည့် သူများစွာရှိလာအုံးမည်ဖြစ်သည်ဟုဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုး သား နှင့်ဣသရေလလူတို့ဆက်နွယ်မှုကိုရှင်းပြခြင်း၌များစွာသောလူတို့ သည်ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဟု ဖြစ်သည်။
 
 
၄င်းတို့သည်ခလုတ်ထိလဲကျခဲ့ပါသလား
 
ပေါလုသည်ရောမသြဝါတစာ၁၁း၆-၁၂၌အကယ်၍ ဣသရေလ လူတို့သည်ယေရှုမှာ၄င်းတို့၏ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံခဲ့ပါက တပါးမျိုးသားတို့၏ကယ်တင်ခြင်းခေတ်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဣသရေလ လူတို့ လက်မခံသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်တပါးအမျိုးသားတို့အားရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်ခွင့်ပေး ထားခဲ့ပါသည်။ ဤအရာအား ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလူတို့အားယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကြပါသည်။ တပါးအမျိုးသားတို့အပေါ်သဝန် တိုစေခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆိုသော်ဣသရေလူတို့သည် ယေရှုခရစ်အား ကယ် တင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံပြီး နောက်ဆုံး၌မေရှိယဖြစ်ကြောင်း ကိုလက်ခံလာ ကြမည်ဖြစ်သည်။
 
 
အမြစ်သန့်ရှင်းလျှင်၊အခက်အလက်များလည်းသန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်
 
ရောမသြဝါတစာ၁၁း၁၃ ၌ “ထိုသို့ဆိုသော်ငါသည်တပါးအမျိုးသား တို့နှင့်ဆိုင်သောတမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ”ဟုလာ၏။ ပေါလုသည် တပါးအမျိုးသားတို့၏တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း သူ၏အမှုတော်လုပ်ငန်းကို ဖေါ်ပြပါသည်။ သူသည်ဒုတိယ အကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသောတပါးအမျိုး သား များအပေါ်မနာလိုစိတ်မျိုးခံစားစေပြီးမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေ လို၏။
“ထိုသူတို့ကိုပယ်တော်မူခြင်းအရာသည် လောကီသားတို့၏မိတ်သ ဟာယဖွဲ့ခြင်း အကြောင်းဖြစ်လျှင် သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းတော်မူခြင်းအရာ သည်သေခြင်းမှထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော။ အ ဦးနယ်သော မုန့်စိမ်းသည်သန့်ရှင်းလျှင်၊တပုံးလုံးသန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ အမြစ် သန့်ရှင်းလျှင်၊အခက်အလက်များလည်းသန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်။”(ရောမ ၁၁း ၁၅-၁၆)။ ဤကျမ်းပိုဒ် ကအကယ်၍ အာဗြဟံဣသရေလတို့၏ အမြစ်ဖြစ် သည့်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရသော် အာဗြဟံ၏အခက်အ လက်များသည် ကယ်တင်ခြင်းရရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်း၌ပင်ပေါလုက ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံယူပြီးသော တပါးအမျိုးသားတို့အားဘုရား သခင်၏သန့်ရှင်းသောသူများဖြစ်လာခြင်း အပေါ်ဝါကြွားခြင်းမရှိရန်ဆို၏။ ရောမ၁၁း၈၌ “ဝါကြွားလျှင်မူကား၊ သင် သည် အမြစ်ကိုမဆောင်၊ အမြစ်သည် သင့်ကိုဆောင်၏”ဟုဆို၏။
ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လာရခြင်းမှာဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားစွန့်ပယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစွန့်ပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ကျွန်ုပ်တို့မပြုနိုင်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြည့်စုံခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်မှ ကယ်တင် ခြင်းရခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရခြင်းမှာကိုယ်အ ကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်း၌အပြည့်အဝယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားဖြစ် သောကျွန်ုပ်တို့သည်ဣသရေလလူတို့၏ကိုင်းဆက်အဖြစ် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောကြောင့်သာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောကြောင့် ခိုင်ခံ့စွာရပ်တည်နိုင်ပါသည်
 
ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်နှင့်ယုဒလူတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ကိုင်းဆက်ပြီးဘုရားသခင်၏ လူများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ မယုံကြည်ပါက သူ၏တရားမျှတသော တရားစီရင်ခြင်းဖြင့်အ မှန်ပင်သေရမည် ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ဣသရေလလူတို့အား ဦးစွာ သ တိပေးထားခဲ့၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသတိပေးခံရခြင်းမ လွတ်ပေ။     
ဘုရားသခင်သည်တပါးအမျိုးသားများဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌သနားသောကြောင့်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသိပြီးယုံကြည်သော သူတို့သည်အပြစ်အားလုံး မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါသည်။ ယနေ့ ခရစ်ယာန်အားလုံးတို့သည်ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟုဝန်ခံသော်လည်း ပျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ရောမသြဝါတစာ၁၁း၂၃-၂၄“သူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ပျောက် လျှင်၊အပင်၌တဖန်ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုရကြလိမ့်မည်။ သူတို့ကို တဖန်ဆက်၍စိုက်ခြင်းငှာဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မူ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ပကတိရိုင်းသောသံလွင်ပင်မှသင့်ကိုခုတ်ယူ၍ ကောင်းသော သံလွင်ပင်၌ပကတိကိုမလိုက်ဘဲဆက်၍စိုက်သည်မှန်လျှင်၊ပကတိအခက်ဖြစ်သောထိုသူတို့သည်မိမိတို့သံလွင်ပင်၌ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုသာ၍ရကြမည်မဟုတ်လော။”အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော်ဘုရားသခင်၌လူ တိုင်းအားသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရန်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဟုဖြစ် သည်။ ထိုတန်ခိုးသည်ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ကတိတော်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဣသရေလလူနှင့်ဟေလသလူနှစ်မျိုးလုံးအတွက် ၄င်းတို့၏ကောင်း သောအကျင့်သည်၄င်းတို့အားဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ၄င်းတို့အနေဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်နီုင်ရခြင်းမှာသူ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့် ကတိတော်၌ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိဣသရေလလူနှင့်တပါးအမျိုး သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြစ်သည်။ ဤဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော်သည်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ပြုသောယုံကြည်ခြင်း၌ဖြစ်သည်။
ရောမသြဝါတစာ ၁၁း၂၆-၂၇ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ “ထိုသို့ကျမ်းစာနှင့် အညီ၊ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့် မည်။ ကျမ်းစာချက်ဟူမူကား၊ကယ်လွှတ်သောသခင်သည် ဇိအုန်တောင်၌ ပေါ်ထွန်း၍၊ မတရားသောအမှုကိုယာကုတ်အမျိုးသားတို့မှလွှဲတော်မူ လတ္တံ့။ သူတို့အပြစ်များကို ငါပယ်ရှင်းသောအခါ၊ သူတို့၌ငါပေးသော ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်၏ဟုလာသတည်း။”
ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူတို့အားနောက်ဆုံး၌ကယ်တင်မည်ဟုကတိတော်ထားခဲ့ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ပင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ကဣ သရေလ လူတို့အားယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်စေရန်၄င်းတို့၏ စိတ်တွင်းမှမ ကောင်းသောအတွေးများကိုဖယ်ရှင်းမည်ဟုဆို၏။ ၄င်းတို့၌သစ္စာရှိသော ဘိုးဘေးများရှိခဲ့သော်လည်း၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း မရ ကြပေ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်အနာဂါတ်၌၄င်းတို့၏စိတ်နှလုံး ကိုတို့ထိ ပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည် စေကာကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေ လိုသည့် ဆန္ဒရှိသည်။
 
 
ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုသနားတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအပြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏
 
အခန်းငယ်၃၂ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုသနားတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအပြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏။ လူတိုင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ကြ၏။ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် မျှသူ့ကိုနာခံခြင်းမရှိပေ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးကို နားမထောင်သောအပြစ်၌ ချုပ်ထားစေရခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အ ပေါ်သနားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်လူတို့အားနားမထောင်သောအပြစ်၌ချုပ်ထားရကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ သူ၏ထောက်ပံ့မစခြင်း သည်မည်မျှအံ့ဖွယ်ကောင်းသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ ပြည့်စုံသည့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ဝတ်ခြုံပေးရန်အတွက် နားမထောင်အဖြစ်သို့ ရောက်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သူ၏အံ့သြ ဖွယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းသာပြုနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသ ခင်သည် ဣသရေလလူတို့ကိုပင်သူ၏ ချစ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြောင့်မတ် ခြင်းပေးရန်အတွက်နားမထောင် ခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်စေပါသည်။ များစွာ သောတပါးအမျိုးသားတို့ကသူ့အား ဖြင့်ငွေရရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်၏သနားခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသောချစ်ခြင်းကို နာခံခြင်းမရှိ သောသူတို့သည်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘဲငရဲသို့သွားရန်သာဖြစ်သည်။ ဘု ရားသခင် သည်၄င်းတို့အတွက်လောင်ကျွမ်းသောငရဲကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည်လူတို့အပေါ်၌သနားခြင်းရှိသောကြောင့် ငရဲသို့သွားခြင်းကိုကြည့်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သင့်ကိုငါဘယ်နည်းနဲ့ ငရဲပို့နိုင် ပါမည်နည်း။တပါးအမျိုးသား များစွာကိုကယ်ခြင်းရောက်ပြီး နောက်တွင် များစွာ သော်ဣသရေလ လူတို့သည်သေ ဒါဏ်ကြီးခုနစ်နှစ်ကာလ၏ နှစ်ဝက်၌ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရသည့်ကြားမှပင် ယေရှုအားမိမိတို့၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂါတ်၌ဣသရေလလူ တို့ကြားမှယရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဝန် ခံသော သူများစွာတို့ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုသနားတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအပြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏။ ဤအံ့သြ ဖွယ်ရာကျမ်းပိုဒ်သည် ဘုရားသခင်က အပြစ်သားအားလုံးတို့အား သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရခွင့်ပေးထားပါသည်။
ဘုရားသခင်သည်ပေါလုအားမိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ၌ လုံလောက်သော တပါးအမျိုးသားမာတုရခံရခြင်းတို့ကို တွေ့ရပြီး နောက်ဣသရေလလူတို့အားနောင်တရပြီး ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်စေ မည် ဟုဖြစ်သည်။ ပေါလုသည်ရောမ၁၁း၃၃၌ပြောထားသည့်အတိုင်း “ဘုရား သခင်၏ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲစွတကား။ စီရင် တော်မူချက်တို့ကို အဘယ်သူမျှစစ်၍မ ကုန်နိုင်။ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကို လိုက်၍ရှာသော်လည်းမတွေ့မမှီနိုင်။ စစ်မှန်သော ဉာဏ်ပညာနှင့်ထောက် မမှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်၏။”
သူသည်လူသား နွယ်တစ်ခုလုံးအား အစဦးကတည်းမှပင်မပြည့်စုံ သည့် အခြေအနေမျိုးဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိ စေမည့်ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်တော်ကိုဖေါ်ပြသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌သူ့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣသရေလလူ တို့ ပင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည် ရွေးချယ် စရာလမ်းမရှိဘဲငရဲသို့ ချကုန်ရာထားပြီး သူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူကိုယ်တိုင်စီမံပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သူ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ လူသားနွယ်တစ်ခုလုံးသည်စာတန်၏ စုံစမ်းခြင်းဖြင့်ဘုရား သခင်၏ပညတ် တော်ကိုချိုးဖောက် ချိန်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိတဲတော်၌ ယဇ်ပူဇော်သည့် စနစ်အတိုင်း ယေရှု၏အသွေးနှင့်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် မည်သူသည် ဘုရားသခင်၏ ညာဏ်ပညာကိုဆန့် ကျင်နိုင်ပါမည်နည်း။ “ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ကိုယ်တော်အထဲက ၄င်း၊ ကိုယ်တော်အားဖြင့်၄င်း၊ ကိုယ်တော်အဘို့အလိုငှာ ၄င်းဖြစ်ကြ၏။ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။”ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ် တို့အားသနားဖြင့် ဂရုဏာတော်ကို ပေးရန်အတွက် နားမထောင်ခြင်း အဖြစ်သို့ရောက်စေခြင်းအား မည်သူဆန့်ကျင်နိုင်ပါသနည်း။ သူသည် ဤသို့ပြုသောကြောင့် မှားယွင်းသည်ဟုမည်သူက ပြောနိုင်ပါသနည်း။ မည်မျှမပြောနိုင်ပေ။ ဘုန်းတော်ရှိသမျှတို့သည် သူအတွက်ထာဝရတည် ၏။ အာမင်။
တမန်တော် ပေါလုသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလျက် ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်ကို အဘယ်သူသိသနည်း။ “ထာဝရဘုရားနှင့် အဘယ်သူသည် တိုင်ပင်ဘက်ပြုသန်ညး။ ကျေးဇူးဆပ်တော်မူရမည့်အ ကြောင်း ထာဝရဘုရား၌ အဘယ်သူသည် ကျေးဇူးပြုဘူးသနည်။ ခပ် သိမ်းသောအရာတို့သည် ကိုယ်တော်အထဲက၄င်း၊ ကိုယ်တော်အားဖြင့်၄င်း၊ ကိုယ်တော်အဘို့အလိုငှာ၄င်း ဖြစ်ကြ၏” (၃၄-၃၆)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းမှုများဖြင့် ပြည်နေသော်လည်း ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ဟောပြောရန်တွက် အသက် ရှင်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ဆန့် ကျင်ကြသောသူတို့သည် သူ၏ရန်သူများဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါ၏။ ထိုသို့သော သူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြားထဲမှပင်ထွက်ပေါ်လာနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော စုံစမ်းခြင်းထဲသို့မည်သူမျှ ကျရှုံးသွားခြင်းမရှိစေရန်သတိပြုသင့် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မယုံကြည်သော စိတ်ဖြင့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ဆန့်ကျင့်သော သူတို့သည် ယခုနှင့်နောင်ဘဝ၌ ပင်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည့်သူများ ဖြစ်သည်။
ဣသရေလလူတို့အတွက် ယေရှုကိုယုံကြည်ရမည်အချိန် နီးကပ်နေ ပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကမ္ဘာရှိ သန်းခြောက်ဆယ်ခန့်မျှသော လူတို့ ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံရရှိပါက မည်မျှဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းမည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိအ ခြေအနေကိုသာကြည့်သင့့်သည်မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ ဣသရေလလူတို့ အား ယုံကြည်ခြင်းရပြီး ကောင်ကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သို့ဝင်ရန် ကြံစည် တော်မူချက်ကိုလည်း သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ သည် အစဉ်ပင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်လျက်အသက်ရှင်သင့်သည်။
ဣသရေလလူတို့သည် ခရစ်တော်အား၄င်းတို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံမည်အချိန်နီးလာသည့်အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ သည်။ သခင်ယေရှုအလျင်အမြန်ကြွလာတော်မူပါ။